Meer

Vakantie: op reis door Maleisië en Thailand

Met een dubbel gevoel, na de verschrikkelijke vliegramp met de vlucht van Malaysia Airlines gisteren, stap ik vanmiddag in het vliegtuig voor een reis naar Maleisië. Komende vier weken maak ik een reis door achtereenvolgens Singapore, Zuid-Thailand en Maleisië. Een bijzondere reis langs wereldsteden als Singapore, Bangkok en Kuala Lumpur, maar ook langs tropische Thaise en Maleisische eilandjes en het regenwoud van Borneo.

De eerste twee bestemmingen van mijn reis (Singapore en Bangkok) heb ik beide al twee keer eerder bezocht. Maar daarna staan er nieuwe dingen op het programma. Vanuit Bangkok reis ik verder naar de Thaise eilanden Koh Tao en Koh Phangan. Daarna steek ik de grens over naar Maleisië, waar ik het grootste deel van mijn vakantie zal doorbrengen. Ik wil onder meer de steden Kuala Lumpur, Melaka en Georgetown (Penang) bezoeken. Ook ga ik naar het regenwoud van Sabah, op het Maleisische deel van Borneo. Waarschijnlijk sluit ik mijn reis af op de tropische Perhentian eilanden.

Net als andere jaren zal ik op deze website een blog bijhouden. Ook zal ik regelmatig foto’s posten via Twitter en Facebook. De komende weken dus even geen politiek op deze website, dat komt vanaf half augustus weer.

Kadernota: “Meer banen, goede zorg en veilige wijken”

Meer werk, goede zorg in de buurt en prettige en veilige wijken. Dat zijn de speerpunten voor de PvdA Haarlem komende raadsperiode. Dat heb ik maandag 23 juni aangekondigd bij de behandeling van de Kadernota 2014, het eerste grote debat met het nieuwe college van B&W.

Het gaat goed met Haarlem. We zijn één van de beste woonsteden, hebben de meeste werkenden van alle grote steden en we hebben een rijk aanbod aan cultuur en sport. Maar tegelijkertijd zijn er nog altijd te veel Haarlemmers die hier te weinig van profiteren. Het aantal gebruikers van de voedselbank neemt toe, jongeren en ouderen vinden moeilijk een baan en niet alle wijken zijn even veilig. Wij willen voorkomen dat Haarlem een stad wordt van twee snelheden. Een stad waar sommigen het goed hebben, maar anderen het steeds moeilijker krijgen. Wij willen een stad waar we het samen doen, en waar het niet ieder voor zich is.

Daarvoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en baan kunnen vinden, dat iedereen die dat nodig heeft goede zorg kan krijgen in de eigen buurt en dat je in alle Haarlemse wijken prettig en veilig kunt wonen. Dat zijn dan ook de onderwerpen waar wij ons als PvdA-fractie komende vier jaar extra op zullen richten.

De komende jaren worden niet makkelijk. De gemeente zal meer moeten doen met minder geld, en ontkomt dan ook niet aan pijnlijke bezuinigingen. Maar ondanks de bezuinigingen, hebben we ook grote ambities. We versterken het sociale hart van Haarlem en trekken extra geld uit voor zorg, werk en armoedebeleid. We zetten geld opzij om de schuld omlaag te brengen. En we investeren extra in onder meer duurzaamheid, wijkvernieuwing, sport en veiligheid.

Maar het gaat niet altijd om geld. Een voorbeeld is het lokaal sociaal akkoord. In het coalitieprogramma is afgesproken dat de gemeente nog dit jaar met werkgevers, werknemers en scholen een akkoord sluit over meer banen voor jongeren en mensen met een arbeidshandicap. Door samen te werken, kunnen we succesvolle ondernemers en mensen die lastig aan het werk komen meer van elkaar laten profiteren.

Niet voor niets is ‘Samen doen!’ de titel van het coalitieprogramma van D66, PvdA, GroenLinks en CDA. De PvdA deed tijdens het debat verschillende voorstellen om deze opdracht als gemeente verder handen en voeten te geven. Zo wil de PvdA buurtinitiatieven een ‘right to challenge’ geven: het recht om bepaalde gemeentelijke taken over te nemen als ze die zelf beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Ook wil de PvdA dat de gemeenteraad meer buiten het stadhuis vergadert. De PvdA wil dat raadsmarkten en themacommissies vaker in de wijken plaatsvinden. De raad moet meer naar de Haarlemmers toe, in plaats van dat de Haarlemmers naar het stadhuis moeten komen.

Het debat over de Kadernota gaat woensdag 25 juni verder met het antwoord van het college. Donderdag 26 juni wordt het debat afgerond met de tweede termijn en stemmingen.

Coalitieprogramma D66, PvdA, GroenLinks en CDA: Samen doen!

Vanmiddag hebben D66, PvdA, GroenLinks en CDA het coalitieprogramma ‘Samen doen!’ gepresenteerd. Het onderhandelingsresultaat wordt dinsdag 13 mei voorgelegd aan de ledenvergadering van de PvdA. De bedoeling is dat het nieuwe college van B&W dinsdag 20 mei wordt geïnstalleerd in een extra raadsvergadering.

Ondertekening

D66, PvdA, GroenLinks en het CDA zetten in op een coalitieprogramma voor Haarlem dat rekening houdt met haar inwoners, de economie en de regio. Het zijn financieel zware tijden voor veel Haarlemmers en zo ook voor het stadsbestuur. Dat vraagt een aanpak waarbij samengewerkt wordt. Waarbij ruimte voor initiatieven en lef gevraagd wordt van beiden. Ruimte voor de eigen kracht van Haarlemmers waarbij wij mensen die struikelen weer op de been helpen.  Het  bestuur geeft ruimte, werkt mee en luistert naar de stad. Daarom heeft het programma de naam: Samen Doen!

Wij zetten in op een eigentijdse democratische stad. Hierin stelt het stadsbestuur zich open en meedenkend en meewerkend op en wordt de invloed van Haarlemmers op hun buurt en in hun stad vergroot. Het stimuleren en koesteren van initiatieven uit de stad is voor deze coalitie van essentieel belang.

Verder stimuleren wij een verantwoordelijke en ondernemende stad. Haarlem kent daarom een duurzaam, ruimtelijk en economisch beleid gericht op werkgelegenheid en versterking van haar leefbare, monumentale en groene karakter. Wij koesteren de kwaliteiten van de stad. Nieuwbouwplannen moeten deze kwaliteit versterken. Wij gaan onverminderd door met het werken aan de doelstelling om Haarlem klimaat neutraal te laten zijn en werken onverminderd aan ecologisch beheer.

De taken die Haarlem vanuit het rijk krijgt toebedeeld vragen om een sociale en warme stad. De stad als gemeenschap waar eigen kracht en ondersteuning voor zij die dat nodig hebben hand in hand gaan en waar de overheid toeziet op veiligheid. Wij streven naar het afsluiten van een lokaal sociaal akkoord. We maken extra geld vrij voor bestrijding van armoede bij kinderen en chronisch zieken en creëren een reserve sociaal domein om de nieuwe taken goed te vervullen. Maar ook stellen we een sportstimuleringsfonds in, ter ondersteuning van de sport en behouden het cultuurstimuleringsfonds. Wij handhaven de vrijwillige brandweerpost in Haarlem Oost.

Dit kan alleen wanneer we een financieel gezonde stad zijn. Rentmeesterschap voor toekomstige generaties betekent een sluitende begroting en een fundamentele meerjarige aanpak van de huidige schuldenlast. We hebben bezuinigingen ingeboekt om de begroting sluitend te maken. Daarnaast hebben we maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat we minder geld lenen en de schulden gaan afbouwen. Deze maatregelen treffen we zonder dat we de woonlasten voor de Haarlemmers verder laten stijgen.

D66, de PvdA, GroenLinks en het CDA, allen hebben het vertrouwen dat met dit akkoord Haarlem klaar is om structureel (financieel) gezond te worden en invulling te geven aan de uitdagingen van de aankomende jaren.

Hieronder kunt u het coalitieprogamma downloaden:

Coalitieprogramma Haarlem 2014-2018

Bedankt voor uw stem!

9176 Haarlemmers hebben woensdag 19 maart op de PvdA gestemd. Dat is ca. 10 procent minder dan in 2010. De PvdA verloor één zetel en krijgt zes zetels in de raad. Daarmee blijven we de tweede partij van Haarlem, achter D66 die één zetel won. De PvdA bedankt iedereen die gestemd heeft voor het vertrouwen. […]

Verder lezen

Uw stem maakt vandaag het verschil

Beste meneer, mevrouw, De afgelopen maanden hebben wij veel Haarlemmers mogen ontmoeten. We gingen van deur tot deur in verschillende Haarlemse buurten. We spraken over de zorgen die mensen hebben. Over wat er goed gaat en beter kan in de buurt. En over wat Nederland nodig heeft. Die gesprekken waren voor ons een bevestiging dat […]

Verder lezen

Roodtrip: 10.000 gesprekken tijdens laatste honderd uur

De PvdA gaat de laatste honderd uur voor de verkiezingen de hele dag langs de deuren in Haarlemse wijken. De PvdA wil tijdens de zogenaamde ‘Roodtrip’ tenminste 10.000 Haarlemmers persoonlijk spreken. Een dergelijke intensieve slotcampagne is nog nooit eerder vertoond in Haarlem. De Roodtrip wordt zaterdagavond afgetrapt op de Grote Markt. De PvdA deelt ’s […]

Verder lezen

PvdA wil lokaal sociaal akkoord over werk

De PvdA wil een Haarlems lokaal sociaal akkoord sluiten met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Daarin moeten, in navolging van het landelijke sociaal akkoord, afspraken worden gemaakt over het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten, jongeren en langdurig werklozen. Dit heb ik gisteren voorgesteld tijdens een verkiezingsdebat voor ondernemers. De gemeente krijgt binnenkort meer taken, onder […]

Verder lezen

Waarderpolder is voor werk, niet voor wonen

De Waarderpolder is belangrijk voor onze werkgelegenheid. De PvdA wil dit zo houden. Daarom zijn wij tegen het voorstel van VVD en D66 om wonen in de Waarderpolder mogelijk te maken. Een industrieterrein is om te werken, niet om te wonen. Dat belemmert de bedrijvigheid namelijk. In de Waarderpolder gebeuren bijzondere dingen. Neem het verhaal […]

Verder lezen

Zorg: zoek het eerst zelf maar uit?

De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt. Daarom willen wij werken aan goede zorg in de buurt: meer wijkverpleegkundigen en thuiszorg zonder stopwatch. Een aantal andere partijen denkt hier heel anders over. Die zeggen ‘zoek het eerst zelf maar uit’. Er valt dus echt iets te kiezen op 19 maart! […]

Verder lezen

PvdA: meer en betere huisvesting voor studenten

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. Wij willen daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan […]

Verder lezen

PvdA presenteert magazine Haarlem ‘14

Speciaal voor de verkiezingen van 19 maart geeft de PvdA in Haarlem een eenmalig magazine uit: ‘Haarlem ‘14’. Een magazine voor alle Haarlemmers, waarin we vertellen over onze plannen en waarin betrokken Haarlemmers aan het woord komen over hun stad. We zullen in Haarlem 30.000 exemplaren van het magazine verspreiden. In het magazine leert u […]

Verder lezen

Alle scholen gezond in 2015

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen. […]

Verder lezen

Reinaldahuis: zorg in de buurt

Samen met Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezocht ik woensdag 12 februari woonzorgcentrum het Reinaldahuis in Haarlem-Oost. We kregen een rondleiding door het complex en gingen met medewerkers en bewoners in gesprek over zorg in de buurt en oud worden in een vertrouwde omgeving. Het Reinaldahuis is daar een goed voorbeeld van. De […]

Verder lezen

Met Marith Rebel op bezoek bij Haarlemse coffeeshops

Vrijdag 31 januari werd in Utrecht de wiettop gehouden. Een groot aantal burgemeesters, waaronder de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders, riepen minister Opstelten op experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. Op deze dag bezocht ik samen met PvdA-kamerlid Marith Rebel en (kandidaat-)raadsleden Helga Koper en Simon van de Kamer verschillende Haarlemse coffeeshops. Ook gingen we in gesprek over […]

Verder lezen