Meer

Archive | Overig

Coalitieprogramma D66, PvdA, GroenLinks en CDA: Samen doen!

Vanmiddag hebben D66, PvdA, GroenLinks en CDA het coalitieprogramma ‘Samen doen!’ gepresenteerd. Het onderhandelingsresultaat wordt dinsdag 13 mei voorgelegd aan de ledenvergadering van de PvdA. De bedoeling is dat het nieuwe college van B&W dinsdag 20 mei wordt geïnstalleerd in een extra raadsvergadering.

Ondertekening

D66, PvdA, GroenLinks en het CDA zetten in op een coalitieprogramma voor Haarlem dat rekening houdt met haar inwoners, de economie en de regio. Het zijn financieel zware tijden voor veel Haarlemmers en zo ook voor het stadsbestuur. Dat vraagt een aanpak waarbij samengewerkt wordt. Waarbij ruimte voor initiatieven en lef gevraagd wordt van beiden. Ruimte voor de eigen kracht van Haarlemmers waarbij wij mensen die struikelen weer op de been helpen.  Het  bestuur geeft ruimte, werkt mee en luistert naar de stad. Daarom heeft het programma de naam: Samen Doen!

Wij zetten in op een eigentijdse democratische stad. Hierin stelt het stadsbestuur zich open en meedenkend en meewerkend op en wordt de invloed van Haarlemmers op hun buurt en in hun stad vergroot. Het stimuleren en koesteren van initiatieven uit de stad is voor deze coalitie van essentieel belang.

Verder stimuleren wij een verantwoordelijke en ondernemende stad. Haarlem kent daarom een duurzaam, ruimtelijk en economisch beleid gericht op werkgelegenheid en versterking van haar leefbare, monumentale en groene karakter. Wij koesteren de kwaliteiten van de stad. Nieuwbouwplannen moeten deze kwaliteit versterken. Wij gaan onverminderd door met het werken aan de doelstelling om Haarlem klimaat neutraal te laten zijn en werken onverminderd aan ecologisch beheer.

De taken die Haarlem vanuit het rijk krijgt toebedeeld vragen om een sociale en warme stad. De stad als gemeenschap waar eigen kracht en ondersteuning voor zij die dat nodig hebben hand in hand gaan en waar de overheid toeziet op veiligheid. Wij streven naar het afsluiten van een lokaal sociaal akkoord. We maken extra geld vrij voor bestrijding van armoede bij kinderen en chronisch zieken en creëren een reserve sociaal domein om de nieuwe taken goed te vervullen. Maar ook stellen we een sportstimuleringsfonds in, ter ondersteuning van de sport en behouden het cultuurstimuleringsfonds. Wij handhaven de vrijwillige brandweerpost in Haarlem Oost.

Dit kan alleen wanneer we een financieel gezonde stad zijn. Rentmeesterschap voor toekomstige generaties betekent een sluitende begroting en een fundamentele meerjarige aanpak van de huidige schuldenlast. We hebben bezuinigingen ingeboekt om de begroting sluitend te maken. Daarnaast hebben we maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat we minder geld lenen en de schulden gaan afbouwen. Deze maatregelen treffen we zonder dat we de woonlasten voor de Haarlemmers verder laten stijgen.

D66, de PvdA, GroenLinks en het CDA, allen hebben het vertrouwen dat met dit akkoord Haarlem klaar is om structureel (financieel) gezond te worden en invulling te geven aan de uitdagingen van de aankomende jaren.

Hieronder kunt u het coalitieprogamma downloaden:

Coalitieprogramma Haarlem 2014-2018

Zorg: zoek het eerst zelf maar uit?

De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt. Daarom willen wij werken aan goede zorg in de buurt: meer wijkverpleegkundigen en thuiszorg zonder stopwatch. Een aantal andere partijen denkt hier heel anders over. Die zeggen ‘zoek het eerst zelf maar uit’. Er valt dus echt iets te kiezen op 19 maart!

Zaterdag 1 maart vroeg het Haarlems Dagblad alle politieke partijen om een reactie op de stelling ‘Zorg nodig? Zoek het eerst zelf maar uit’. Onder meer D66, VVD en Sociaal Lokaal zeggen het eens te zijn met deze stelling. Ook in Kieskompas zeggen deze drie partijen het belangrijker te vinden dat de belasting voor huizenbezitters omlaag gaat dan dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

De PvdA kiest echt voor een ander Haarlem. Waar D66, VVD en Sociaal Lokaal in de zorg kiezen voor ieder voor zich, willen wij het samen blijven doen. Natuurlijk is het goed dat buren, vrienden en familieleden helpen bij de zorg als dat kan, maar professionele zorg moet altijd beschikbaar blijven als dat nodig is. De PvdA zegt dan nooit ‘zoek het zelf maar uit’. En inderdaad, als wij daarvoor een kleine extra bijdrage moeten vragen aan mensen die wat meer te besteden hebben, dan doen wij dat. Zo verdelen we de rekening van de crisis eerlijk en ontzien we de mensen die het al het moeilijkst hebben.

Uw stem maakt het verschil op 19 maart. Kiest u voor een partij die tegen mensen die zorg nodig hebben zegt ‘zoek het eerst zelf maar uit’? Of kiest u voor een partij die investeert in betere zorg in de buurt: thuiszorg zonder stopwatch, meer wijkverpleegkundigen en professionele zorg voor wie dat nodig heeft?

PvdA presenteert magazine Haarlem ‘14

Speciaal voor de verkiezingen van 19 maart geeft de PvdA in Haarlem een eenmalig magazine uit: ‘Haarlem ‘14’. Een magazine voor alle Haarlemmers, waarin we vertellen over onze plannen en waarin betrokken Haarlemmers aan het woord komen over hun stad. We zullen in Haarlem 30.000 exemplaren van het magazine verspreiden.

In het magazine leert u de Haarlemse PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz beter kennen en vertellen andere kandidaten over hun drijfveren. Maar ook komt de kersverse Haarlemse schrijver Joost Zwagerman aan het woord over de stad die voor hem een nieuw begin betekende. Sascha Baggerman, voorzitter van Bevrijdingspop, vertelt waarom Haarlem een echte Popstad is. De Haarlemse cabaretier Erik van Muiswinkel interviewt Diederik Samsom. En u kunt lezen over hoe in Venlo de zorg dichtbij mensen wordt georganiseerd, een voorbeeld voor Haarlem.

PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz: “Onze slogan is ‘Voor een Haarlem dat werkt’. In dit magazine laten we zien wat we daar precies mee bedoelen. Hoe we zorgen voor meer banen en bouwen aan de economie van de toekomst. Hoe we de zorg in de buurt organiseren, met meer wijkverpleegkundigen en thuiszorg zonder stopwatch. En hoe we samen met de Haarlemmers onze wijken leefbaar en veilig willen houden. Nu eens niet op de traditionele saaie manier, maar laagdrempelig en leuk om te lezen.”

Het magazine wordt komende weken bezorgd in een groot aantal Haarlemse wijken. Ook is het af te halen bij de PvdA-kramen op verschillende markten. En u kunt het online lezen  via onderstaande link:

Magazine

Jaaroverzichtje 2013: mijn jaar in zeven resultaten

Zoals elk jaar sluit ik ook dit jaar op deze website af met een klein jaaroverzichtje. 2013 was zeker geen makkelijk jaar. De economische crisis raakte ook Haarlem hard, de gemeente moest opnieuw fors bezuinigen en het was het jaar waarin wethouder Rob van Doorn (GroenLinks) moest aftreden. Maar 2013 was ook het jaar waarin ik, na een mooie strijd met Moussa Aynan, door de leden werd gekozen als lijsttrekker van de PvdA Haarlem voor de verkiezingen van 19 maart 2014.

In onderstaande wordcloud zie je over welke onderwerpen ik het afgelopen jaar het meest blogde op deze website:

Wordcloud kl

Tijdens een jaar houd je je als raadslid met tientallen onderwerpen bezig. Gelukkig lukt het geregeld daarbij kleinere en grotere resultaten te boeken. Zo kreeg de PvdA het dit jaar voor elkaar het minimabeleid bij de bezuinigingen buiten schot te houden, kwam er een kavelwinkel voor zelfbouw van woningen, daalde de schooluitval in onze regio met maar liefst 25 procent en haalde PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg miljoenen Europees geld binnen om zowel de jeugdwerkloosheid aan te pakken als oudere werkzoekenden weer aan het werk te helpen. Mooie resultaten, die helpen Haarlem sterker en socialer te maken.

Een kleine greep uit de resultaten die ik zelf het afgelopen jaar, natuurlijk altijd samen met anderen, in de raadscommissies Bestuur en Ontwikkeling heb kunnen behalen:

 • Dit jaar gingen gemeente, politie en justitie van start met de top-25 aanpak van criminele jongeren in Schalkwijk. Uit een eerste evaluatie blijkt dat Schalkwijk hier veiliger van is geworden.
 • In mei werd bekend dat het Glazen Huis van 3FM Serious Request eind 2014 in Haarlem zal staan. Ik nam het initiatief daartoe.
 • Er is een keurmerk voor coffeeshops ingevoerd, dat zorgt voor beter toezicht op veiligheid en gezondheid.
 • Twee belangrijke organisaties kregen na jaren onzekerheid en lang aandringen van de PvdA eindelijk nieuw onderdak: jongerencentrum Flinty’s en cultuurcentrum Hart.
 • De gemeenteraad besloot dat er een opvang moet komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, in samenwerking met organisaties als Vluchtelingenwerk en Stem in de Stad.
 • In juni werd het nieuwe winkelcentrum Marsmanplein in Haarlem-Noord geopend. De PvdA heeft zich hier jarenlang hard voor gemaakt, voor een leefbare buurt en een sterke buurteconomie.
 • De grote zaal van de Philharmonie kreeg een beweegbare vloer, waardoor er nu veelzijdiger geprogrammeerd kan worden. Zo kan het podium pijnlijke landelijke bezuinigingen beter opvangen.

Fijne feestdagen!

kerstkaart

Ik wens alle bezoekers van mijn site en iedereen die mij volgt via Twitter, Facebook of LinkedIn hele fijne feestdagen!

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om je ook nog even te wijzen op de kerstactie van de PvdA Haarlem. Daarmee willen we laten zien dat samen echt beter werkt dan ieder voor zich. Wie verdient er een verrassing aan het begin van het nieuwe jaar? Ken jij iemand in jouw buurt die zich inzet voor buren, vrienden of familie? Doe mee en misschien zetten we hem of haar begin januari wel in het zonnetje. Deelnemen kan via www.haarlem.pvda.nl/actie.

VVD kiest voor ieder voor zich, PvdA kiest voor samen

Donderdag 28 november heeft de VVD haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Zij maken daarin een duidelijke keuze: de VVD kiest voor ieder voor zich. Minima moeten inleveren, sociale huurwoningen worden verkocht en in de 53 speerpunten van de VVD komt het woord ‘werk’ niet één keer voor. De PvdA kiest voor een ander Haarlem. Een Haarlem waar we het samen doen. Waar we samen werken aan een sterke, sociale en leefbare stad. Een Haarlem waar we de rekening van de crisis eerlijk verdelen. Een Haarlem dat werkt.

VVDNIEUW2De VVD heeft maar liefst 53 speerpunten voor de komende verkiezingen. Des te opmerkelijker is het dat het woord ‘werk’ bij die prioriteiten niet één keer wordt genoemd. Voor de PvdA is werk juist topprioriteit voor de komende jaren. Wij willen werken aan een stad waar jong en oud een goede baan kan vinden door te bouwen aan de economie van de toekomst en door de (jeugd)werkloosheid te bestrijden. Wij vinden banen belangrijker dan nog meer leegstaande parkeergarages bijbouwen, een prioriteit van de VVD.

Het is ook duidelijk bij wie de VVD de rekening van de crisis legt. De OZB mag van de VVD niet verder stijgen, maar de kwijtschelding voor minima moet worden beperkt. Voor de mensen die het al het moeilijkst hebben kan dit betekenen dat zij nog eens honderden euro’s per jaar minder te besteden krijgen, terwijl hogere inkomens worden gespaard. De PvdA kiest ervoor de rekening van de crisis eerlijk te verdelen. Wij vragen aan iedereen een bijdrage, maar vragen iets extra’s aan de mensen die het meest te besteden hebben.

Ik verheug me nu al op de debatten met VVD-lijsttrekker Rob de Jong. Natuurlijk staan er ook voorstellen in het VVD-programma waar de PvdA zich in kan vinden. Maar duidelijk is dat er echt iets valt te kiezen op 19 maart. De VVD kiest voor ieder voor zich, de PvdA kiest voor samen. Uw stem kan het verschil maken.

Moet gemeente uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen?

Haarlem kan en moet meer doen om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Dat is de conclusie van een debat in De Pletterij, waar ik woensdag 30 oktober namens de PvdA aan deelnam. Samen met GroenLinks, Actiepartij en Sociaal Lokaal heb ik aangekondigd dat wij dit onderwerp aan de orde zullen stellen in de gemeenteraad. Een voorbeeld is daarbij de gemeenteraad van Hilversum, die onlangs raadsbreed uitsprak dat ook uitgeprocedeerden recht hebben op een dak boven hun hoofd.

Uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen zonder verblijfsvergunning kunnen lang niet altijd worden uitgezet naar het land van herkomst, bijvoorbeeld omdat dat land hen niet accepteert. Vroeger zorgden gemeenten dan vaak voor opvang, maar na het generaal pardon heeft het Rijk bepaald dat dat niet meer mag. Gevolg is dat veel van deze mensen op straat komen te staan, met alle negatieve gevolgen van dien voor deze mensen zelf en voor de veiligheid en leefbaarheid in de steden. Tijdens het debat deden Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk dan ook de oproep aan de gemeente Haarlem om haar verantwoordelijkheid te nemen en meer te doen om uitgeprocedeerden op te vangen.

debat pletterij

Uitgangspunt voor de PvdA is dat ieder mens recht heeft op een dak boven zijn hoofd en noodzakelijke zorg. Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu het Rijk faalt om deze mensen goed op te vangen moeten gemeenten daarom weer hun verantwoordelijkheid nemen. Dat zal niet makkelijk zijn, omdat het eigenlijk niet mag en omdat het geld de gemeente niet bepaald op de rug groeit. Maar dat mag geen reden zijn om niet te zoeken naar een humane oplossing voor deze mensen.

Wat mij betreft spreekt de Haarlemse gemeenteraad, net als de raad van Hilversum, uit dat ook uitgeprocedeerden recht hebben op een dak boven hun hoofd. Opvang hoeft niet perse door de gemeente zelf te gebeuren, er zijn maatschappelijke organisaties die dat veel beter kunnen, maar de gemeente moet hen wel ondersteunen. Ik heb Vluchtelingenwerk en Stem in de Stad daarom tijdens het debat opgeroepen met een voorstel aan de gemeenteraad te komen, waarin ze ook aangeven wat zij van de gemeente nodig hebben om deze mensen beter te kunnen opvangen. Beide organisaties hebben deze uitnodiging aangenomen. Wordt dus vervolgd.

Nieuw: Op de kaart

Ben je benieuwd waar ik me bij jou in de buurt mee heb bezig gehouden de afgelopen jaren? Of waar ik zoal op bezoek ben geweest? Mijn website heeft vanaf nu de nieuwe interactieve functie ‘Op de kaart’. Hier kun je precies zien wat ik in jouw wijk heb gedaan de afgelopen tijd.

Op de kaart

Neem snel eens een kijkje op de pagina ‘Op de kaart’.

Jurjen Beumer

Dinsdag 4 juni overleed Jurjen Beumer op 65-jarige leeftijd. Jurjen was pastor, theoloog, dichter en tot voor kort directeur van oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad. Maar voor mij als atheïst was hij vooral een aimabel mens met een groot sociaal hart, die altijd opkwam voor hen die het meest kwetsbaar zijn en streed voor menselijkheid, gelijkheid en dialoog tussen religies.

Jurjen Beumer leidde de PvdA-fractie in 2011 rond door zijn nieuwe pand

Stem in de Stad heeft zich onder de leiding van Jurjen ontwikkeld tot een belangrijk sociaal centrum, waar eenzamen, dak- en thuislozen en asielzoekers terecht kunnen voor ondersteuning. Ze verzorgen onder meer een aanloopcentrum voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, een eetvoorziening voor daklozen en verslaafden en noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Stem in de Stad ondersteunt hiermee een groep mensen die door alle sociale voorzieningen zijn heengezakt en die de gemeente en het reguliere welzijnswerk vaak niet meer weten te bereiken. Belangrijk werk voor de sociale stad Haarlem.

Als raadslid had ik regelmatig met Jurjen te maken. Ook op deze site kon je daar regelmatig over lezen. Lees mijn eerdere blogs over een werkbezoek aan Stem in de Stad, meelopen bij de eetvoorziening van Stem in de Stad, het werkbezoek van PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester over drugsbeleid en het werkbezoek van toenmalig staatssecretaris Nebahat Albayrak over asielbeleid.

Lees hier het indrukwekkende afscheidsinterview met Jurjen Beumer in april in het Haarlems Dagblad.

Jaaroverzichtje: 2012 in vijf resultaten

Zoals elk jaar sluit ik ook dit jaar op deze website af met een klein jaaroverzichtje. 2012 was onder meer het jaar waarin VVD en PvdA na een korte maar hevige campagne de landelijke verkiezingen wonnen, waarin in Haarlem Pieter Heiliegers aftrad als wethouder vanwege het Rekenkameronderzoek over de Zijlpoort en waarin ik een mooie reis maakte door Argentinië en Brazilië. Hieronder een Wordcloud van mijn blogs op deze site het afgelopen jaar:

Wordcloud

Tijdens een jaar houd je je als raadslid met tientallen onderwerpen bezig. Gelukkig lukt het af en toe daarbij kleinere en grotere resultaten te boeken, die helpen Haarlem wat socialer en mooier te maken. Een selectie van vijf resultaten die wij het afgelopen jaar, natuurlijk altijd samen met anderen, in de raadscommissies Bestuur en Ontwikkeling konden behalen:

 1. Op 1 november ging, na jaren discussie, eindelijk een pilot met ruimere sluitingstijden in de horeca van start bij Patronaat, Lichtfabriek en Club Stalker.
 2. Op aandringen van de PvdA kwam er een speciaal Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk, om de veiligheid in dit stadsdeel te vergroten.
 3. Er is in Haarlem een keurmerk voor coffeeshops ingevoerd, als alternatief voor de wietpas.
 4. De landelijke subsidiekorting voor het Teylers Museum werd deels ongedaan gemaakt na een succesvolle Haarlemse lobby, die op gang kwam op verzoek van de PvdA.
 5. Naar aanleiding van een initiatief uit de PvdA-projectgroep Betaalbaar Wonen (onder leiding van mijn fractiegenoot Artie Ramsodit) komt er een kavelwinkel voor zelfbouw, waardoor er ondanks de crisis meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Serious Request 2012: Haarlem doet mee

Vanavond gaat 3FM Serious Request 2012 van start, wat mij betreft één van de mooiste mediaevenementen van het jaar. Dit jaar staat het Glazen Huis in Enschede. Maar ook in ons eigen Haarlem zijn er tal van acties om geld in te zamelen voor het Rode Kruis in hun strijd tegen babysterfte.

Enkele jaren geleden begonnen Haarlemse studenten van de radio-opleiding van Inholland Haarlem bijvoorbeeld het Glazen Studentenhuis. Inmiddels is dit uitgegroeid tot landelijk evenement van Inholland en reed er vorige week een speciale Glazen Studentenbus door het land, die maar liefst 12.500 euro verzamelde. En dit jaar heeft voor het eerst ook ons lokale radiostation Haarlem 105 een eigen Glazen Huis in winkelcentrum Schalkwijk. Dit staat er nog tot en met donderdag 20 december.

PvdA Haarlem vraagt plaat aan in Glazen Huis Haarlem105

Vanmiddag gingen we met een delegatie van de Haarlemse PvdA-fractie langs bij dit glazen huis van Haarlem 105 om een plaat aan te vragen. Na een kleine inzameling binnen onze fractie konden we het symbolische bedrag van 105 euro doneren voor ‘Zwart-wit’ van Frank Boeijen.

Een paar jaar geleden heb ik actie gevoerd om ook het echte Glazen Huis van Serious Request een keer naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). Tot nu toe nog zonder succes, maar de PvdA blijft hier voorstander van. In het kader van een afstudeerproject heeft student Nicky Verhage van Inholland in opdracht van onze fractie afgelopen jaar onderzoek gedaan hoe dit zou kunnen en wat het voor Haarlem zou kunnen opleveren. Hopelijk lukt het met dit onderzoek in de hand de komende jaren een keer.

Een nieuwe baan

Niet iedereen weet het, maar het raadslidmaatschap is een parttime functie. In Haarlem ben je er gemiddeld zo’n twintig uur per week mee bezig. Vrijwel alle raadsleden hebben daarnaast dan ook nog een andere baan. Afgelopen jaren werkte ik naast mijn raadslidmaatschap als inhoudelijk medewerker van de statenfractie van de PvdA Noord-Holland. Deze week heb ik deze baan, die ik de afgelopen jaren met veel plezier heb gedaan, verruild voor een nieuwe. Maandag 2 april ben ik aan de slag gegaan als ‘expert sociale media’ bij sector Communicatie van de provincie Noord-Holland.

In deze nieuwe baan mag ik de provincie adviseren over de inzet van sociale media, zowel intern als extern. Ik denk dat er voor overheden nog een wereld te winnen valt als het gaat om verstandig en interactief gebruik van sociale media als Twitter, Linkedin en Facebook. Ik heb er heel veel zin in daar in Noord-Holland een bijdrage aan te leveren.

Op deze website blijf ik overigens alleen bloggen over mijn werk als gemeenteraadslid. Over mijn werk als ambtenaar bij de provincie zul je, net als over mijn vorige baan, hier na deze blog verder weinig lezen. Ik vind het namelijk belangrijk om mijn politieke activiteiten en mijn werk duidelijk gescheiden te houden.

Een heel gelukkig 2012!

Ik wens alle bezoekers van mijn website en iedereen die mij volgt via twitter, facebook, linkedin of hyves een heel gelukkig 2012! Hopelijk wordt 2012 een heel mooi jaar voor ieder persoonlijk en voor Nederland een wat socialer, toleranter en progressiever jaar dan het vorige. Het wordt ongetwijfeld weer een economisch lastig jaar, maar dat kunnen we makkelijk aan als we wat meer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar, de kosten van de crisis wat eerlijker delen en kiezen voor vooruitgang in plaats van stilstand. Dat wordt de uitdaging voor 2012.

Ook in de Haarlemse politiek zal 2012 weer een spannend jaar worden. Kunnen we de bezuinigingen zo verdelen dat Haarlem ook in moeilijke tijden een sociale stad blijft? Kunnen we de dramatische bezuinigingen van het kabinet op werk, sociaal beleid, veiligheid en cultuur opvangen zonder dat ze het hart uit de Haarlemse samenleving slopen? Kunnen we ondanks de stagnerende woningmarkt blijven bouwen aan voldoende betaalbare woningen voor jong en oud? Ik ga me er in ieder geval ook het komende jaar weer voor inzetten.

De PvdA Haarlem houdt zondag 8 januari haar nieuwjaarsreceptie in wijkcentrum Binnensteeds. Ik nodig je graag uit daarbij te zijn en samen het glas te heffen op een gelukkig, sociaal en progressief 2011. De receptie begint om 16:00 uur en vindt plaats in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem. Kijk hier voor meer informatie.

Moussa

Vandaag heeft de PvdA Haarlem het volgende bericht op de site geplaatst:

Moussa Aynan heeft besloten om een rustperiode van vier maanden in te lasten. Hij is overwerkt en wil deze periode nemen om weer op adem te komen.

De Partij van de Arbeid fractie zal hem erg missen en wenst hem veel sterkte bij zijn herstel. Moussa zal tijdens zijn afwezigheid worden vervangen. De procedure hiervoor wordt in werking gesteld.

Ik heb veel respect voor deze stap van Moussa. Het is weinigen gegeven op tijd aan de rem te trekken. Ik vind het dapper dat Moussa dat nu wel doet. Moussa is een goede collega en vriend, die de afgelopen vijf jaar heel veel energie in de PvdA en in Haarlem heeft gestoken. Dat zullen wij de komende vier maanden moeten missen.

Een heel gelukkig 2011!

Ik wens alle bezoekers van mijn website en iedereen die mij volgt via twitter, facebook, linkedin of hyves een heel gelukkig 2011. Het wordt een spannend jaar. In maart beslist Nederland tijdens de Provinciale Statenverkiezingen indirect over de toekomst van het rechtse kabinet: behalen zij een meerderheid in de Eerste Kamer of niet? Het is aan de PvdA om te laten zien dat het eerlijker en socialer kan, hopelijk steeds vaker ook in samenwerking met onze vrienden binnen andere progressieve partijen.

In de Haarlemse politiek zal het ook spannend worden. Dit jaar moet de precieze invulling van de bezuinigingen duidelijk worden, en daarbij zullen soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Ook staan er komend jaar een aantal andere grote politieke discussies op de agenda. In de raadscommissie Ontwikkeling is dat bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie. Blijven we bouwen aan voldoende sociale woningen en betaalbare woningen voor starters en ouderen? Ik ga me er in ieder geval voor inzetten.

De PvdA Haarlem houdt zondag 9 januari haar nieuwjaarsreceptie in de splinternieuwe Jopenkerk. Ik nodig je graag uit daarbij te zijn en samen het glas te heffen op een gelukkig, sociaal en eerlijk 2011. De receptie begint om 16:00 uur en vindt plaats in de Jopenkerk, Vestestraat 1 in Haarlem. Kijk hier voor meer informatie.