Meer

Archive | Overig

2010: mijn jaar in 10 gebeurtenissen

2010: een boeiend politiek jaar. Niet alleen waren er twee verkiezingen en werd ik herkozen in de gemeenteraad, ook lukte het in Haarlem om een paars-plus college van b&w te vormen, iets wat landelijk helaas mislukte. Mijn jaar in 10 gebeurtenissen: drie hoogtepunten, drie dieptepunten en vier in de gemeenteraad behaalde resultaten.

3 hoogtepunten

  • Tijdens de verkiezingen op 3 maart werd ik herkozen als lid van de Haarlemse gemeenteraad, een hele eer (lees meer).
  • Samen met mijn moeder en broertje reisde ik in juli en augustus een maand door het land waar mijn familie vandaan komt: Indonesië (lees meer).
  • In maart werd ik gekozen tot Beste Lokale Webpoliticus vanwege de manier waarop ik internet gebruik bij mijn politieke werk (lees meer).

3 dieptepunten

  • In september overleed oud-wethouder en op dat moment collega-raadslid Chris van Velzen van de VVD (lees meer).
  • HFC Haarlem ging begin van dit jaar failliet, het einde van een historische club, waar ik als raadslid nauw bij betrokken was (lees meer).
  • Na een wat teleurstellende verkiezingsuitslag moesten wij afscheid nemen van één van onze wethouders: Maarten Divendal (lees meer).

4 resultaten

  • Een paars-groen college van b&w (lees meer), met een prachtige portefeuille voor PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (lees meer) en een coalitieakkoord waar progressief Haarlem ondanks de forse bezuinigingen “zijn vingers bij kan aflikken” (lees meer). Als lid van één van de twee onderhandelingsgroepjes was ik nauw betrokken bij het opstellen van het coalitieakkoord.
  • De startersleningen voor starters op de woningmarkt konden tegen de klippen op toch voor volgend jaar worden behouden (lees meer).
  • In september werd het duizendste gemeentelijk monument aangewezen, een gevolg van een wijziging van het monumentenbeleid op initiatief van de vorige gemeenteraad, waarbij ik één van de trekkers was (lees meer).
  • Collectief particulier opdrachtgeverschap wordt dankzij een PvdA-motie een instrument in het Haarlemse woonbeleid (lees meer).

Serious Request in 2012 naar Haarlem?

Deze week maken de 3FM-dj’s Giel Beelen, Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg in Eindhoven weer non-stop radio in het Glazen Huis voor Serious Request. Vorig jaar voerde ik met de PvdA actie om het Glazen Huis naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). Helaas lukte dat niet voor dit jaar, maar wat de PvdA betreft stelt Haarlem zich opnieuw kandidaat voor 2012.

Vorig jaar december startte ik namens de PvdA een internetpetitie op om het Glazen Huis naar Haarlem te halen. Deze werd door meer dan 1500 mensen ondertekend. Helaas bleek in april dat 3FM voor 2010 had gekozen voor Eindhoven en voor 2011 voor Leiden. Ik heb toen in schriftelijke raadsvragen aan het College gevraagd zich kandidaat te stellen voor 2012. Uit de beantwoording bleek dat Haarlem in de laatste fase van de kandidering was afgehaakt vanwege de kosten (175.000 euro).

Het komende half jaar wil ik proberen om in de gemeenteraad en de stad steun te zoeken om Haarlem in 2012 opnieuw kandidaat te stellen. Daar hoort dus ook financiering bij. 175.000 euro is veel geld, zeker in tijden van bezuinigingen, maar bij vorige edities blijken er ook forse opbrengsten tegenover te staan (zie een eerdere blog). Ik wil proberen bij behandeling van de Kadernota in juni 2011 met een voorstel voor dekking van deze kosten te komen. Dat hoeft niet alleen van de gemeente te komen, het bedrijfsleven kan ook flink profiteren van de komst van het Glazen Huis en verschillende bedrijven hebben vorig jaar al laten weten best een steentje te willen bijdragen.

Overigens hebben we in Haarlem wel al twee jaar een klein Glazen Huis: studenten van hogeschool Inholland hebben zowel vorig als dit jaar met Feelin Radio geld opgehaald door 48 uur radio te maken in het Glazen Studentenhuis. Dit jaar bracht dat ruim 8000 euro op. Een erg gave actie.

In de tussentijd nog een oproep: steun deze week net als ik de actie van Serious Request voor aidswezen. Doneer of vraag een plaat aan op http://seriousrequest.3fm.nl.

Haarlem in winterse sferen

Haarlem ligt vrijdag 17 december onder een dik pak sneeuw. Deze foto maakte ik vanochtend vroeg op de Grote Markt in Haarlem.

Rode Loper naar Noord, maar hoe?

Hoe bevalt de Rode Loper tussen station en binnenstad? Zou deze doorgetrokken moeten worden naar Haarlem-Noord? En zo ja, hoe dan? Dat wilden wij als PvdA-fractie wel eens horen van de mensen die er dagelijks gebruik van maken: de fietsers zelf. Daarom hield ik vrijdag 5 november samen met fractiegenoten Roel Schaart, Marceline Schopman en Moussa Aynan een enquête bij het station. Daarnaast konden mensen hun mening geven via een poll op twitter.

De Rode Loper is de nieuwe veilige fietsroute tussen station en binnenstad van Haarlem. Nu de Rode Loper richting binnenstad grotendeels is voltooid en ook de herinrichting van het Stationsplein vordert zal binnenkort in de gemeenteraad de discussie starten over het tweede deel van de Rode Loper: tussen het station en Haarlem-Noord. Wij wilden graag de mening hierover horen van fietsers die regelmatig dit traject afleggen. Wij vroegen bij het station ruim tachtig mensen naar hun mening. Daarnaast gaven nog eens 25 mensen hun mening via twitter.

76 procent van de ondervraagde fietsers is positief over de Rode Loper, slechts 6 procent vindt het een verslechtering. De rest vindt het noch een verbetering, noch een verslechtering, of heeft geen mening. 64 procent van de fietsers wil dat de Rode Loper wordt doorgetrokken naar Haarlem-Noord, zoals ook in de gemeentelijke plannen is opgenomen. 22 procent vindt dat niet nodig en 14 procent heeft geen mening.

Over de manier waarop dit zou moeten gebeuren is men ook duidelijk: 57 procent geeft de voorkeur aan verbetering van de huidige fietsroute over het Kennemerplein, de Kennemerbrug en het Frans Halsplein. 24 procent geeft de voorkeur aan een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Kruisweg over de Bolwerken en de Singel. De rest heeft geen mening of noemt een andere oplossing. Veel genoemde redenen om te kiezen voor verbetering van de huidige route en niet voor een brug zijn de kosten, de sociale veiligheid van deze route en dat deze route gewoon goed bevalt.

Wij zullen de uitkomsten van deze enquête meenemen bij onze meningsvorming de komende tijd over het doortrekken van de Rode Loper naar Haarlem-Noord.

Blog Action Day: Water

Vandaag (15 oktober) is Blog Action Day, een dag waarop bloggers overal ter wereld via hun blog aandacht vragen voor een bepaald maatschappelijk doel. Ik doe hier al enkele jaren aan mee op mijn website. Dit jaar is het doel waar actie voor wordt gevoerd water.

Eén op de acht bewoners van de wereld heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Gebrek aan schoon water en goede sanitaire voorzieningen zijn de oorzaak van tachtig procent van alle ziekten. Ze veroorzaken meer doden dan alle vormen van geweld bij elkaar, inclusief oorlogen en terrorisme. De VN probeert hier via de Millenniumdoelen iets aan te doen. Haarlem is (op initiatief van de PvdA) één van de Nederlandse gemeenten die deze doelen ondersteunt als Millenniumgemeente.

Maar water is niet alleen een probleem voor de Derde Wereld. Ook in het Westen hebben we te maken met vervuiling van rivieren en zeeën en overconsumptie van water, wat via de productie ook leidt tot extra uitstoot van CO2. In Nederland hebben we al van oudsher een bijzondere relatie met water, maar door de klimaatverandering is dit extra urgent geworden. Ook in een stad als Haarlem wordt bij veel bouwprojecten extra oppervlaktewater toegevoegd, om zo overvloedige regenval op te kunnen vangen.

Een speciale vorm van waterproblematiek is het gebruik van gebotteld water. Water uit flessen drinken in plaats van uit de kraan zorgt voor een grote afvalproblematiek, extra uitstoot van CO2 en een grote consumptie van olie voor de productie van (vaak niet gerecyclede) flessen.

Een paar maanden geleden had ik samen met mijn collega Helga Koper een gesprek met de mensen van Join The Pipe. Dit is een soort sociaal netwerk van mensen die voortaan alleen nog kraanwater drinken en bijdragen aan schoon drinkwater in de Derde Wereld. In Amerika hebben steden als San Francisco en Salt Lake City de ambitie om geheel ‘flesvrij’ te worden. Misschien ook iets voor Haarlem?

Chris

Vanochtend is Chris van Velzen overleden. Chris was van 2006 tot april dit jaar wethouder financiën, cultuur en personeel en organisatie in Haarlem. Sindsdien was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Chris was al langer ernstig ziek.

Het overlijden van Chris is een groot verlies voor Haarlem. Chris hield van deze stad, en heeft zich daar een groot deel van zijn leven met veel passie voor ingezet. Die liefde voor de stad bleek nog eens extra uit het feit dat hij zich, ondanks zijn ziekte en de energie die het kostte om die te proberen te genezen, met hart en ziel bleef inzetten. Eerst als wethouder, daarna als lijsttrekker van de VVD en tot het laatst als lid van de gemeenteraad.

Als collega’s in de gemeenteraad zullen we een inspirator, echte liberaal en fantastisch mens moeten missen. Ik wens de familie van Chris en zijn VVD-fractie heel veel sterkte.

Lees hier de verklaring van burgemeester Bernt Schneiders over het overlijden van Chris en lees hier het in memoriam op de website van de VVD Haarlem.

Faillissement HFC Haarlem verlies voor de stad

Vandaag is het faillissement uitgesproken voor voetbalclub HFC Haarlem. De club is er niet in geslaagd nieuwe investeerders te vinden, die bereid waren de schulden af te lossen. Eén van de oudste voetbalclubs van Nederland verdwijnt hiermee uit het betaald voetbal, spelers en werknemers raken hun baan kwijt en veel supporters verliezen hun geliefde club.

Het is verschrikkelijk zonde. Haarlem verliest hiermee haar betaald voetbalclub, een club met een enorme traditie in de stad. Natuurlijk is het in de eerste plaats verschrikkelijk voor de spelers en werknemers van HFC Haarlem, die hun baan zijn kwijt geraakt. Maar daarnaast verliezen vele supporters de club waarvan zij houden en waarvoor ze elke vrijdag naar het stadion kwamen. Sommigen al tientallen jaren. Ik wens spelers, werknemers en supporters van HFC Haarlem heel veel sterkte.

HFC Haarlem sjaalDe financiële problemen van HFC Haarlem zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op het niet doorgaan van het stadion in Haarlem-Oost (zie eerdere blogs). Nadat ontwikkelaar Fortress weigerde het stadion te bouwen haakten ook verschillende sponsors van de club af. De schulden van HFC Haarlem liepen toen snel op, uiteindelijk tot ruim 2 miljoen euro.

De gemeente is verschillende keren bijgesprongen om de club te steunen. Eind 2008 besloot de gemeenteraad 200.000 euro te verstrekken voor het bouwen van een nieuw supportershome en het opknappen van kleedkamers. Omdat dit in eigen beheer mocht worden uitgevoerd kon de club de rest van het geld aan andere zaken besteden. In 2009 besloot de gemeenteraad op verzoek van HFC Haarlem voor 430.000 euro verschillende opstallen in het stadion te kopen, waardoor de club extra geld te besteden kreeg. Tenslotte heeft de gemeenteraad één miljoen euro gereserveerd voor een opknapbeurt voor het stadion, mits de club financieel orde op zaken zou stellen. Hiermee wilde de gemeenteraad aan nieuwe sponsors laten zien betaald voetbal in Haarlem belangrijk te vinden.

Sommigen zullen zeggen dat we dat geld niet in de club hadden moeten steken, omdat het nu voor niets blijkt te zijn geweest. De PvdA denkt daar anders over. Wij wilden er alles aan doen om de club te redden. Sommige supporters vinden dat de gemeente juist onvoldoende heeft gedaan voor de club. Ik begrijp heel goed de teleurstelling van supporters, maar de gemeente heeft echt het uiterste gedaan wat binnen de wetgeving voor staatssteun en de financiële positie van de gemeente zelf mogelijk was. Helaas bleek dat uiteindelijk niet genoeg om de club te kunnen redden.

Ingesneeuwd

We zijn gewend dat hevig winterweer vooral plaatsen meer landinwaarts treft, maar dit jaar is het anders. Twee keer deze week sloeg het winterweer hier heviger toe dan elders: maandag 4 januari werd Haarlem getroffen door extreme gladheid en woensdag 6 januari viel er in deze regio veel meer sneeuw dan elders, waardoor het verkeer volstrekt ontregeld raakte.

De sneeuwval in Haarlem leverde prachtige plaatjes op die via twitter snel werden verspreid, zoals deze en deze. In de stad werden langlaufers gesignaleerd en op de straten werd geschaatst (zie deze foto). Maar de sneeuw zorgde ook voor enorme problemen in het verkeer. Het trein- en busverkeer naar Haarlem moest volledig worden gestaakt en op de wegen kwamen de auto’s nauwelijks meer vooruit door de enorme gladheid en sneeuwophoping. De hulpdiensten riepen een crisisteam bij elkaar. Haarlem was volledig ingesneeuwd. Na twaalf uur ‘s nachts stond er nog 16 km file op de A9 bij Haarlem. Een mooi filmpje van de verkeerschaos in Haarlem kun je zien op de website van het Haarlems Dagblad.

De overlast door het onverwacht extreme weer van 6 januari was natuurlijk niet te voorkomen, maar ook de afgelopen weken klagen veel Haarlemmers dat er in de stad onvoldoende wordt gestrooid, waardoor het onnodig glad blijft. Ik vind die klacht grotendeels onterecht. Natuurlijk zullen er dingen beter kunnen, we moeten na afloop van deze vorstperiode maar eens goed kijken welke lessen we kunnen trekken. Maar de gemeente en Spaarnelanden doen wat men kan, de strooiwagens kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. We mogen nog blij zijn dat Haarlem voldoende strooizout heeft door een slim contract met de leverancier, in andere steden is het zout al vrijwel op en wordt er helemaal niet meer gestrooid.

Haarlemmers zouden bovendien veel meer zelf kunnen doen om de gladheid te bestrijden. Wanneer iedereen zijn eigen stoepje sneeuwvrij houdt en buren die slecht ter been zijn helpt, kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen kan genieten van het winterweer, zonder overlast of gevaar. De PvdA gaat de komende verkiezingscampagne in met de leus ‘Samen maken we Haarlem’. Dit is daar eigenlijk een perfect voorbeeld van. De overheid kan het niet alleen, maar wanneer we samenwerken en allemaal ons steentje bijdragen kunnen we Haarlem mooier en socialer maken. Samen maken we Haarlem.

Jaaroverzicht: Glazen Huis naar Haarlem

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. In de laatste aflevering vandaag is dat een zeer recent onderwerp: de actie om het Glazen Huis van Serious Request volgend jaar naar Haarlem te halen. Namens de PvdA ben ik op 16 december deze actie gestart. Met een online petitie verzamelen we hier steun voor bij de Haarlemse bevolking (zie een eerdere blog).

In twee weken ondertekenden al meer dan 1100 mensen deze petitie. Ook kreeg de actie steun van verschillende prominente Haarlemmers. Zo riep judoka Claudia Zwiers (winnares van Olympisch brons) op haar twitter verschillende malen op om de petitie te tekenen. En horecaondernemer Gerwin van Oudhaarlem organiseerde een benefietdiner voor Serious Request in zijn restaurant Madame Marlie, waarmee hij ook onze actie wilde steunen.

Donderdag 17 december heb ik tijdens het mondelinge vragenuur het College van B&W gevraagd of zij willen onderzoeken of het haalbaar is Haarlem in 2010 kandidaat te stellen als gaststad voor het Glazen Huis. Burgemeester Bernt Schneiders reageerde enthousiast en zegde dit toe (zie een eerdere blog).

De actie is zo succesvol dat het meteen navolging kreeg van PvdA-afdelingen elders in het land. Zowel in Nijmegen als Eindhoven startte de PvdA een soortgelijke actie op. Leuk, maar Haarlem moet natuurlijk gewoon winnen, dat Glazen Huis moet in 2010 in Haarlem staan! Je kunt de petitie nog altijd tekenen op www.glazenhuisnaarhaarlem.nl.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht: HFC Haarlem

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat voetbalclub HFC Haarlem. In het jaaroverzicht van 2008 besteedde ik hier ook al aandacht aan. Vorig jaar gaf ontwikkelaar Fortress namelijk aan het geplande stadion in Haarlem-Oost niet te willen bouwen. Rond de jaarwisseling zocht het College van B&W nog naar een oplossing. In februari van dit jaar werd duidelijk dat het stadion in Oost definitief van de baan is (zie een eerdere blog).

HFC Haarlem sjaalNamens de PvdA was ik woordvoerder over het stadion. Nadat het stadion niet doorging ben ik namens de fractie woordvoerder gebleven over de toekomst van voetbalclub HFC Haarlem. Dat gaat vooral over hoe het nu verder moet met het stadion. Het huidige stadion voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het moet daarom worden opgeknapt om het bespeelbaar te houden.

Daarnaast is de club onder andere door het niet doorgaan van het stadion in grote financiële problemen gekomen. De gemeente heeft het afgelopen jaar verschillende malen financieel moeten bijspringen, onder meer door opstallen op te kopen, waardoor de club meer geld ter beschikking kreeg om schulden af te lossen en salarissen te betalen. Dat bleek echter niet genoeg. Eind oktober legde de Belastingdienst beslag op tegoeden van de club (zie een eerdere blog), waardoor de toekomst van HFC Haarlem op dit moment aan een zijde draadje hangt. In november vroeg ik hier samen met de SP een spoeddebat over aan in de gemeenteraad.

Het is onduidelijk hoe dit afloopt. De gemeente kan binnen de wettelijke mogelijkheden weinig meer doen om financieel bij te springen. De club en de supporters proberen nu voldoende geld bij elkaar te krijgen om het seizoen uit te kunnen spelen. Wanneer dit lukt en HFC Haarlem financieel op eigen benen kan staan wil de PvdA dat de gemeente de nodige investeringen doet in het stadion, zodat de club ook op lange termijn weer levensvatbaar wordt.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht

Het is de tijd van de jaaroverzichten. Ik wil daar natuurlijk niet bij achterblijven. Net als in 2007 en 2008 verschijnt er ook dit jaar weer een jaaroverzicht op mijn website de laatste vijf dagen van het jaar. In dit jaaroverzicht kijk ik terug op vijf onderwerpen waarmee ik het afgelopen jaar veel bezig ben geweest in de gemeenteraad.

Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit de onderwerpen die ik het afgelopen jaar als raadslid heb behandeld. Ik had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor het monumentenbeleid, de woningbouw tijdens de economische crisis of de gratis woningkrant voor ouderen. Maar ik heb voor deze vijf thema’s gekozen omdat ze samen een goede afspiegeling vormen van waar ik het afgelopen jaar zoals mee bezig ben geweest.

Dineren voor Serious Request

Sinds ik een week geleden de actie ‘Glazen Huis naar Haarlem’ opstartte (zie een eerdere blog) komen er ook steeds meer particuliere acties op gang om dit te ondersteunen. Zo ondersteunen ook steeds meer Haarlemse ondernemers onze actie.  Een voorbeeld hiervan is de Serious Request actie die restaurant Madame Marlie donderdag 24 december organiseert.

Waar de drie dj’s van 3FM al bijna zes dagen lang geen hap mogen eten, kun jij donderdag 24 december juist eten voor Serious Request. Restaurant Madame Marlie aan de Grote Markt organiseert die avond namelijk een actie voor Serious Request. Hiermee wil eigenaar Gerwin van Oudhaarlem ook aandacht vragen voor de actie van de PvdA om het Glazen Huis in 2010 naar Haarlem te halen.

Madame Marlie serveert tijdens de avond een speciaal tweegangenmenu. Je kunt kiezen uit twee voor- en twee hoofdgerechten. Je mag na afloop zelf bepalen hoeveel het diner je waard was. Er geldt wel een beperkte minimumprijs (de kostprijs), maar alles wat je verder betaalt gaat naar Serious Request. De drankjes moeten gewoon worden afgerekend. Voor de avond moet gereserveerd worden via 023-5315511. Website Madame Marlie: www.madamemarlie.nl.

Het Haarlems Dagblad schrijft woensdag 23 december ook over deze actie. Je kunt het artikel hier lezen. Teken ook de petitie op www.glazenhuisnaarhaarlem.nl.   Verder lezen

PvdA NH: Haarlem aansluiten op nachtnet NS

De trouwe volgers van mijn website weten het al lang: ik pleit er al jaren voor om Haarlem aan te sluiten op het nachtnet van de NS. Ook andere politieke partijen hebben zich hier al vaak voor uitgesproken en in het verleden hebben de jongerenorganisaties van SP, D66 en PvdA hier al verschillende keren actie voor gevoerd. Ook het Haarlemse College van B&W probeert de NS er al een tijd van te overtuigen Haarlem aan te sluiten op het nachtnet. De PvdA-wethouders Maarten Divendal en Jan Nieuwenburg kregen onlangs voor elkaar dat de trein van Haarlem naar Amsterdam binnenkort ‘s nachts langer zal rijden, maar de NS weigert tot nu nog een echte nachttrein naar Haarlem te laten rijden.

Treinen in het station van Haarlem

Maar maandag 14 december werd de hoop op aansluiting van Haarlem op het nachtnet nieuw leven ingeblazen. Provinciale Staten van Noord-Holland namen namelijk een motie van PvdA-statenlid Liesje Klomp aan, die het provinciebestuur vraagt zich in te zetten voor aansluiting van Haarlem, Alkmaar en Hoorn op het nachtnet. De steun van de provincie kan belangrijk zijn, want zij speelt een veel belangrijkere rol bij het openbaar vervoer dan afzonderlijke gemeenten. De provincie is voor de NS daarom een veel belangrijkere gesprekspartner dan de gemeente Haarlem alleen. Hopelijk helpt dit om de NS nu eindelijk eens te overtuigen.

Lees hier meer over de door Provinciale Staten aangenomen PvdA-motie.

Poll: condoomautomaat op elke middelbare school?

Het is vandaag (1 december) Wereld Aids Dag. Een dag om aandacht te besteden aan de grote schade die Aids overal ter wereld aanricht, maar ook een dag om stil te staan bij het feit dat ook in Nederland nog veel te veel mensen besmet raken met HIV of een andere seksueel overdraagbare aandoening. Eén van de oorzaken daarvan is dat met name jongeren nog te vaak onveilig seks hebben.

Volgens sommige deskundigen zou hier iets aan gedaan kunnen worden door voorbehoedsmiddelen makkelijker en anoniemer beschikbaar te stellen aan jongeren, bijvoorbeeld door op alle middelbare scholen een condoomautomaat op te hangen. Wat vind jij van dit idee? Geef je mening in deze poll:

Stem hier

Je kunt hier stemmen

Hier met je nier!

De concerten van de Haarlemse band The Sheer gaan komende tijd niet door, meldt het Haarlems Dagblad vandaag. En wel met een hele goede reden: de Haarlemse zanger Bart van Liemt krijgt een niertransplantatie. Om ook andere mensen te kunnen helpen is hij een actie gestart voor meer orgaandonoren: Hiermetjenier.nl.

Natuurlijk ondersteun ik deze actie van harte. Er zijn nog veel te weinig orgaandonoren in Nederland, waardoor er nog altijd veel mensen sterven terwijl ze wachten op een donororgaan. Daar moet iets aan veranderen. Ben je nog geen orgaandonor? Op deze website kun je je meteen aanmelden als donor.

Jorn en ik

Toegegeven, bovenstaande foto heeft eigenlijk helemaal niets met dit bericht te maken, behalve dat ik op deze foto sta met een ander bandlid van The Sheer: bassist Jorn, mijn toenmalige buurjongen in de Haarlemse Witte Herenstraat. Hij had toen duidelijk al iets meer muzikaal talent (en een iets betere gitaar) dan ik.