Meer

Archive | Werkbezoeken

Met Marith Rebel op bezoek bij Haarlemse coffeeshops

Vrijdag 31 januari werd in Utrecht de wiettop gehouden. Een groot aantal burgemeesters, waaronder de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders, riepen minister Opstelten op experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. Op deze dag bezocht ik samen met PvdA-kamerlid Marith Rebel en (kandidaat-)raadsleden Helga Koper en Simon van de Kamer verschillende Haarlemse coffeeshops. Ook gingen we in gesprek over medische wiet, preventie en verslavingszorg.

coffeeshops

Eerst bezochten we twee Haarlemse coffeeshops: Maximillian aan de Gedempte Oude Gracht en Birdy aan de Schoterweg. Beide coffeeshops kregen onlangs het keurmerk voor Haarlemse coffeeshops (zie een eerdere blog). Dit keurmerk wordt uitgereikt aan shops die zich niet alleen aan de wet houden, maar nog een stapje extra doen rond veiligheid, gezondheid en het voorkomen van verkoop aan minderjarigen. De PvdA heeft samen met de coffeeshophouders en Sjaak Vrugt van de Actiepartij aan de wieg gestaan van dit keurmerk.

Aansluitend hadden we een gesprek met het bestuur van het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, drugswetenschapper Mario Lap en de Brijderstichting. Met hen spraken we onder meer over de Haarlemse wens om te experimenteren met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops. Daardoor wordt een beter toezicht op volksgezondheid mogelijk en verminderen we criminaliteit. Ook spraken we over de mogelijkheden voor medische wiet en het belang van preventie en verslavingszorg.

Op bezoek bij de kavelwinkel voor zelfbouw in Den Haag

In Den Haag kunnen mensen een kavel of klushuis kopen, om er zelf hun droomhuis te bouwen. Vrijdag 24 januari bracht de PvdA Haarlem een werkbezoek aan de kavelwinkel in Den Haag. Op initiatief van PvdA-raadslid Artie Ramsodit komt er binnenkort ook zo’n kavelwinkel voor zelfbouw in Haarlem.

Kavelwinkel Den Haag

In 2012 presenteerde de PvdA een plan om meer betaalbare woningen voor middeninkomens te bouwen in Haarlem. Eén van de voorstellen uit dit plan is een kavelwinkel, waar kavels en klushuizen worden aangeboden aan mensen of groepen die zelf hun eigen huis willen bouwen. Zelfbouw blijkt namelijk vaak goedkoper en bovendien is het één van de manieren om in crisistijd toch nog woningen te bouwen. Samen met coalitiepartners D66, VVD en GroenLinks dienden wij vervolgens een motie in om een kavelwinkel te starten in Haarlem.

Kavelwinkel 2

PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg, onder meer verantwoordelijk voor wonen, is hier enthousiast mee aan de slag gegaan. De succesvolle Haagse kavelwinkel dient daarbij als voorbeeld en er zal met de gemeente Den Haag worden samengewerkt bij de oprichting van een Haarlemse kavelwinkel. In onderstaand filmpje wordt de Haagse aanpak uitgelegd:

Een roze ontbijtje voor Coming Out Day

Vandaag organiseerden de gemeente Haarlem en het COC een roze ontbijt in het stadhuis voor raadsleden en vertegenwoordigers van ‘roze’ organisatie. Ook liet wethouder Jack van der Hoek de regenboogvlag wapperen aan de toren van het stadhuis. Aanleiding was Coming Out Day, een internationale dag om het mogelijk te maken dat elke homo, lesbiënne, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar geaardheid kan uitkomen. Namens de PvdA waren Helga Koper en ik aanwezig.

COD

Vorig jaar was het Roze Jaar in Haarlem. Op Roze Zaterdag kleurde de hele stad roze, maar het hele jaar waren er tal van debatten, manifestaties en activiteiten. We hebben daarmee op een mooie manier aandacht kunnen vragen voor gelijke behandeling van hetero’s en homo’s. Maar ook na dit jaar blijft het belangrijk dat dit op de gemeentelijke agenda blijft staan. Want hoewel iedereen in Nederland gelukkig dezelfde rechten heeft, valt er nog wel wat te verbeteren, zodat iedereen zich ook echt veilig en zichzelf kan voelen.

Zo pleit mijn PvdA-collega Helga Koper al langer voor een breed gemeentelijk diversiteitsbeleid, waar ook dit onderdeel van uitmaakt. Ook wil de PvdA meer voorlichting op scholen en meer aandacht voor roze ouderen. Lees meer hierover in de blog van Helga op de PvdA-site.

Spaarnezicht: een thuis voor jongeren zonder huis

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Maandag 16 september bezochten we Spaarnezicht, het pension voor dak- en thuisloze jongeren aan de Kruisweg in Haarlem.

SpaarnezichtPension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een meervoudige problematiek, zoals psychische of gedragsproblemen, schulden of een verslaving. In principe duurt het verblijf maximaal vier maanden. Daarna gaan jongeren zelfstandig wonen of vinden ze onderdak in een voorziening voor begeleid wonen. Ook worden jongeren geholpen bij het vinden van een baan of een opleiding en eventuele noodzakelijke zorg.

Spaarnezicht is een belangrijke voorziening voor jongeren die nergens anders meer terecht kunnen. Soms zijn ze weggelopen uit de jeugdzorg, in de steek gelaten door familie of zijn ze elders onhandelbaar. Gelukkig is er dan dit pension, waar ze onderdak vinden en kunnen werken aan hun toekomst. Zij worden intensief begeleid door een groep zeer betrokken medewerkers. En met succes: meer dan de helft van deze jongeren weet zijn of haar leven blijvend op de rails te krijgen na verblijf bij Spaarnezicht.

De afgelopen jaren heeft Spaarnezicht meerdere malen onder druk gestaan, maar mede door inzet van mijn fractiegenoot Helga Koper is het steeds gelukt voldoende geld te vinden om deze voorziening te behouden. Ook de komende jaren gaat er van alles veranderen. De jeugdzorg en een deel van de AWBZ komen naar de gemeente, waardoor de gemeente een andere rol krijgt bij de zorg en opvang van deze jongeren. Ook de rol van Spaarnezicht zal daarbij veranderen, maar voorop staat ze hun goede werk moeten kunnen blijven doen. Daarvoor zal de PvdA zich altijd blijven inzetten.

Leren van Zaanstad

Elk jaar houdt de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend om plannen te maken voor het nieuwe politieke jaar. Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus waren we in Zaanstad. Hier bekeken we onder meer de vernieuwing van de binnenstad en spraken we met Zaanse PvdA-politici over hoe zij de takendiscussie hebben aangepakt.

Het is indrukwekkend hoe de gemeente Zaanstad de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in de binnenstad van Zaandam, iets wat in deze crisistijd nauwelijks meer mogelijk lijkt. In de Gedempte Gracht, vroeger een winderige en licht verloederde winkelstraat met lelijke kiosks in het midden, werd water teruggebracht. En bij het station verrezen een opvallend nieuw stadhuis en een hotel, opgebouwd uit Zaanse huisjes. Over mooi of lelijk zijn de meningen verdeeld, maar het heeft Zaandam wel op de kaart gezet.

Zaanstad

Nog voor de verkiezingen zal er in Haarlem een takendiscussie worden gevoerd. Aanleiding hiervoor is de noodzaak voor nieuwe bezuinigingen van 5 tot 10 miljoen euro, bovenop eerdere bezuinigingen van 35 miljoen. Dan helpt de kaasschaaf niet meer, de gemeente zal echt keuzes moeten maken: welke taken wil je wel nog doen en welke niet? En wat kunnen we wellicht anders en slimmer organiseren, zodat het minder geld kost? Voor ons aanleiding om ons te oriënteren in Zaanstad, waar afgelopen jaren ook zo’n takendiscussie is gevoerd. Het is interessant om van de Zaanse PvdA-wethouder van financiën Jeroen Olthof en Zaanse raadsleden te horen hoe zij dit hebben aangepakt.

Welke keuzes er in Haarlem gemaakt zullen worden is nog niet duidelijk. Maar voor mij staat wel voorop dat we eerlijke keuzes zullen moeten maken. We gaan dus niet ons sociale hart kapotbezuinigen. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima. Ook zal de PvdA er goed op letten dat we niet die zaken schrappen die zorgen voor veel werkgelegenheid of bijdragen aan een ongedeelde stad, waarin alle Haarlemmers gelijke kansen krijgen. De PvdA zoekt in plaats daarvan naar slimme oplossingen, waarmee we samen met de Haarlemmers kunnen blijven bouwen aan een mooie, sterke en sociale stad. Dat wordt de uitdaging voor het komende jaar en wat mij betreft de inzet voor de verkiezingen.

Op bezoek bij de stadsarcheoloog

Het is zomerreces. Dat betekent dat de gemeenteraad zes weken stil ligt. Omdat ik pas in de derde week van het reces op vakantie ga, gebruik ik de eerste weken voor een aantal werkbezoeken in de stad. Zo bezocht ik donderdag 11 juli de Haarlemse stadsarcheoloog Anja van Zalinge. Archeologie is één van de onderwerpen waar ik namens de PvdA woordvoerder over ben, maar die relatief weinig aan de orde komen. Het zomerreces is dan een mooi moment om mij daar eens wat meer in te verdiepen.

Op bezoek bij de stadsarcheoloog

De afdeling archeologie heeft sinds enkele jaren haar hoofdkwartier in de prachtig gerestaureerde Bakenesserkerk. Bezoekers van de kerk kunnen daar de archeologen aan het werk zien. Daarnaast is er al jaren het leuke kleine Archeologisch Museum op de Grote Markt, waar je de archeologische geschiedenis van de stad kunt bekijken. Op deze manier wil Haarlem zoveel mogelijk bewoners en bezoekers kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de stad, ook met dat deel dat onder de grond verborgen ligt.

Met Anja heb ik een aantal onderwerpen besproken, waar ik na de zomer in de raad mee aan de slag wil. Natuurlijk ging het gesprek over de vraag welke taken de gemeente zelf moet doen en wat we aan anderen kunnen overlaten in een tijd van bezuinigingen en takendiscussie. En over het archeologisch depot, dat nog altijd geen goede vaste plek heeft. Maar ook hebben we het gehad over hoe je de archeologische geschiedenis boven de grond beter zichtbaar kan maken. Een goed voorbeeld daarvan is de bestrating in de Kruisstraat en Jansstraat, waar de oude stadspoorten in zijn aangegeven. En tenslotte hebben we het gehad over ‘schatgravers’, mensen die illegale opgravingen doen in de stad. Vaak als hobby, maar soms ook uit puur winstbejag. Hoe kunnen gemeente en politie daar beter op handhaven, om te voorkomen dat bijzonder erfgoed uit de stad verdwijnt? Voldoende belangrijke vragen dus om na de zomer verder mee aan de slag te gaan.

Op bezoek bij Meetingz! in Boerhaavewijk

Meetingz! is een kleine organisatie, die vanuit een oude garagebox activiteiten organiseert in de Boerhaavewijk in Schalkwijk. De activiteiten richten zich vooral op taal en opvoeding, maar om dat te bereiken werken ze onder meer met theater, dans, naaiateliers, een Repair Café en tal van andere activiteiten. Meetingz! probeert het vele talent dat er in de buurt aanwezig is aan te spreken en mensen die anders thuis zouden zitten bij de samenleving te betrekken. In één van de meest kwetsbare en meest multiculturele wijken van Haarlem levert Meetingz! een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang en participatie.

Meetingz!

Directe aanleiding voor het bezoek was de behandeling van de cultuurnota in de gemeenteraad (zie een eerdere blog). De PvdA vindt het belangrijk dat mensen niet alleen in aanraking kunnen komen met cultuur in de podia, musea en andere culturele instellingen in het centrum, maar ook in de eigen wijk. Meetingz! is één van de organisaties die dit probeert mogelijk te maken, onder meer door workshops met dans en theater in de wijk.

Maar tijdens het gesprek kwamen ook andere zaken aan de orde, waarmee Meetingz! te maken heeft. Zo hebben we gesproken over huiselijk geweld, scholing en de samenwerking met corporaties, scholen en grote welzijnsorganisaties. Een inspirerend bezoek, dat weer eens laat zien hoe belangrijk juist dit soort kleinschalige projecten kunnen zijn voor een buurt.

Ontmoet elkaar in Parkwijk

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad , in februari de wijkraad Meerwijk, in maart Unlimited Magazine en Emma at Work en in april een tentoonstelling over tijdelijk gebruik van braakliggende grond. Maandag 27 mei stond er weer een fractievergadering op locatie op het programma, dit keer bij stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk.

Ontmoet Elkaar in Parkwijk is een prachtig voorbeeld van wat voor mooie dingen er kunnen gebeuren als bewoners de handen in één slaan voor een leefbare en sociale wijk. De stichting bestaat sinds 2010, maar komt voort uit initiatieven die al in 2004 van start gingen. De vrijwilligers van de stichting organiseren tal van activiteiten in de buurt, voor jong en oud. Zo zijn er de Nazomermarkt, het Sinterklaasfeest, de Straatspeeldag, sport en speldagen en uitjes voor oudere wijkbewoners. En sinds kort heeft de stichting zelfs een eigen kleine kinderboerderij bij de Brede School Parkrijk aan de Beatrixdreef.

‘Samen maken we Haarlem’, is de leus van de PvdA Haarlem, en Ontmoet Elkaar in Parkwijk is een goed voorbeeld van wat wij daarmee bedoelen. De gemeente kan het niet alleen, Haarlem wordt alleen mooier en socialer als wij er samen de schouders onder zetten. In een tijd dat de gemeente steeds meer moet bezuinigen is het extra belangrijk om dit soort initiatieven van de bewoners zelf te ondersteunen. Zij weten als geen ander wat er goed is voor hun buurt en leveren voor weinig geld een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, sociale samenhang en woonplezier van Haarlem-Oost.

Leeuwarden: bezoek Ferd Crone en congres

Zaterdag 27 april vond het PvdA Congres plaats in Leeuwarden. Samen met een paar andere Haarlemse PvdA-ers reisde ik al een dag eerder af naar het Hoge Noorden om een oude afspraak na te komen: een bezoek aan burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden. Ferd woonde als Tweede Kamerlid jarenlang in Heemstede en was de contactpersoon voor Haarlem in de Tweede Kamerfractie. In de vorige raadsperiode heb ik dus veel met hem te maken gehad.

Congres

Vrijdagmiddag leidde Ferd ons rond door het prachtige stadhuis van Leeuwarden. Ook kregen we een presentatie over hoe Leeuwarden omgaat met de decentralisaties in het sociaal domein. Komende jaren krijgen gemeenten er veel taken bij op het gebied van werk, zorg en jeugd. In Leeuwarden lopen ze voorop met de inzet van sociale wijkteams om mensen die minder goed of niet zelfredzaam zijn te ondersteunen. Gezinnen krijgen daarbij niet langer te maken met tal van hulpverleners, maar krijgen één aanspreekpunt. Een inspirerend voorbeeld, dat goed aansluit bij wat wij ook in Haarlem willen.

Zaterdag was het tijd voor het PvdA Congres. Er was een mooi programma, waarbij wij onder meer spraken over Van Waarde en de interne partijdemocratie. Maar het meeste aandacht in de media kreeg de discussie over de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Het Congres stemde in overweldigende meerderheid voor een motie die deze wet afwijst. Helaas gaf Diederik Samsom aan deze wens van het Congres naast zich neer te moeten leggen, omdat het is afgesproken in het regeerakkoord. Dit zal ongetwijfeld de komende tijd nog wel wat stof doen opwaaien, want de uitspraak van de leden is glashelder: wij willen geen verbod op illegaal verblijf.

Bekijk hieronder de speech van onze vice-premier Lodewijk Asscher tijdens het Congres. Een prachtige speech over optimisme, die ten onrechte wat ondersneeuwde in alle tumult:

Tijdelijk gebruik van braakliggende grond

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad , in februari de wijkraad Meerwijk en in maart Unlimited Magazine en Emma at Work. Maandag 8 april bezochten we het ABC architectuurcentrum, waar we in gesprek gingen met twee jonge landschapsarchitecten over tijdelijk gebruik van braakliggende grond.

De expositie in het ABC (foto: martijnal.nl)

Mede als gevolg van de economische crisis liggen er steeds meer stukken grond in Haarlem braak, in afwachting van ontwikkeling. Zonde. Voor de jonge landschapsarchitecten Martijn Al en Elizabeth Keller aanleiding voor twee exposities ‘Braak in Haarlem’, waarmee ze de discussie over tijdelijk gebruik van deze grond willen aanwakkeren. Twee van hun ideeën zijn verder uitgewerkt in de expositie: het planten van wilgen die gebruikt kunnen worden voor bio-energie en het aanleggen van bloembollenvelden als tijdelijke parkjes.

Het gesprek sloot mooi aan op iets wat we een paar dagen eerder hebben gezien tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad aan Gent (zie een eerdere blog). Daar worden tijdelijk braakliggende stukken grond gebruikt voor stadslandbouw. Bewoners kunnen daar terecht om bijvoorbeeld eigen groenten te kweken. Ook in Haarlem wordt op verschillende plekken gedacht aan stadslandbouw als tijdelijke invulling.

stadslandbouw in Gent

Voor de PvdA staat voorop dat langdurige leegstand van stukken grond de slechtst mogelijke optie is. De terreinen liggen vaak al in kwetsbare wijken en braak liggen leidt snel tot verdere verloedering. Wij willen dus aanmoedigen dat deze terreinen zoveel mogelijk een tijdelijke invulling krijgen. Dat kan stadslandbouw zijn, maar bijvoorbeeld ook spelen, groen of zelfs tijdelijke woonruimte. Dat is misschien niet altijd even makkelijk, maar door de economische omstandigheden harder nodig dan ooit.

Leren van Gent

Vrijdag 5 en zaterdag 6 april bracht de Haarlemse gemeenteraad een werkbezoek aan de Vlaamse stad Gent. Op het programma stonden bezoeken aan verschillende projecten op het gebied van stadsvernieuwing, bereikbaarheid, cultuur en toerisme. Ook hadden we een ontmoeting met een aantal leden van het stadsbestuur van Gent, waaronder de populaire sociaal-democratische burgemeester Daniël Termont.

Gent

Haarlem heeft een historische band met Gent. Niet alleen is Haarlem de meest Vlaamse stad van de Noordelijke Nederlanden door de grote immigratie uit Vlaanderen in de 16de en 17de eeuw, maar ook zijn Gent en Haarlem de enige twee steden ter wereld met Sint Bavo als beschermheilige en een Sint Bavokathedraal. En ook tegenwoordig hebben beide steden nog veel gemeen: een prachtige historische binnenstad, een rijk cultureel leven en een economie die voor een belangrijk deel afhankelijk is van creativiteit, cultuur en toerisme. Voor de PvdA aanleiding om al in 2005 eens een bezoek te brengen aan onze zusterpartij SP.A in Gent. Dat heeft toen onder meer geleid tot het initiatiefvoorstel jongerentoerisme.

In Gent werken sociaal-democraten en groenen nauw samen. SP.A en Groen deden met één kieslijst mee aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen en behaalden de absolute meerderheid. Zij hebben een paarsgroen stadsbestuur gevormd samen met de liberalen van Open VLD. Samen doen zij veel aan stadsvernieuwing, duurzaamheid, cultuur en een autoluwe binnenstad. Een programma dat ook veel Haarlemmers zal aanspreken.

Rondleiding door vernieuwingsproject van het station van Gent

Tijdens ons werkbezoek bezochten we onder andere het projecten rond de binnenstad, het station en de achterstandswijk Rabot. We zagen hoe Gent stadslandbouw gebruikt op braakliggende stukken grond, iets wat wij ook in Haarlem willen. En we maakten kennis met de Torekes, een alternatieve munt waarmee inzet voor de wijk of vrijwilligerswerk wordt beloond. Als PvdA bezochten we daarnaast samen met een paar leden van andere fracties Vooruit, het prachtige cultuurpodium dat al honderd jaar eigendom is van de Gentse socialisten.

Komende dagen op deze site nog een aantal blogs over lessen die ik heb geleerd in Gent, waar we ook in Haarlem mee aan de slag zouden kunnen.

Klussen voor NLdoet

Elk jaar doet de PvdA Haarlem mee aan NLdoet, de grote vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Samen met acht andere raadsleden en vrijwilligers van de PvdA ging ik zaterdag 16 maart klussen bij scoutinggroep De Vliegende Pijl.

Klussen voor NLdoet

De PvdA vindt vrijwilligers belangrijk. Zij zijn het kloppend hart van tal van initiatieven in onze stad. Om zelf het goede voorbeeld te geven, doen wij elk jaar mee met NLdoet. Zo hielpen we eerder bij een kinderboerderij, een dagbestedingscentrum voor verstandelijk gehandicapten en een wijkvereniging.

Klussen voor NLdoet

Dit jaar hielpen we een ochtend bij het schuren en schilderen van het clubhuis van scoutinggroep De Vliegende Pijl aan de Verspronckweg in Haarlem. Deze vereniging telt ongeveer honderd leden. Naast de jeugdleden zijn er veel, veelal jonge, vrijwilligers actief. Een goed clubhuis is onontbeerlijk voor de activiteiten die deze vrijwilligers voor kinderen en jongeren organiseren. Met onze hulp staat het er ook de komende jaren weer keurig bij.

Een dagje mee met de wijkagent

Veel Haarlemse wijkagenten twitteren. Eén van de meest enthousiaste twitteraars binnen ons politiekorps is Frits de Vries, wijkagent in een deel van Haarlem-Zuid. Via Twitter nodigde hij mij uit een middagje mee te lopen, om zo te zien wat het werk van een wijkagent precies inhoudt. Donderdag 14 maart stapte ik bij hem in de politieauto, samen met Bibi Veth, een fotografe die voor de gemeente het werk van drie jonge raadsleden vastlegt om zo jongeren iets meer te vertellen over het raadswerk (meer daarover binnenkort op deze site).

PolitieHaarlem-Zuid is een relatief welvarende en rustige buurt. Toch is er voor een wijkagent genoeg te doen. In de wijk zijn drie middelbare scholen, verschillende sociaal pensions en woonvoorzieningen voor jongeren gevestigd. Ook bevat de wijk parken met veel overlast van dak- en thuislozen en alcoholisten en is er, net als overal in de stad, sprake van jeugdoverlast, drugspanden, psychische problematiek en huiselijk geweld.

Tijdens deze middag belden we onder meer aan bij een drugspand ergens in de wijk en spraken kort met de bewoners. Het pand staat bekend als een plek waar gedeald wordt, maar achter de voordeur gaan nog meer problemen schuil. Doordat de wijkagent de bewoners al langer kent, kan hij ze direct aanspreken en zo overlast en criminaliteit proberen te voorkomen en de bewoners in aanraking brengen met hulpverlening. Dat gaat met vallen en opstaan, maar heeft zichtbaar een positief effect.

Ook bezochten we sociaal pension De Herberg en spraken met één van de begeleiders. Hij vertelde over hoe zij met de politie samenwerken om bewoners met psychische of verslavingsproblemen op het rechte pad te houden en overlast voor omwonenden te voorkomen. Dat wordt wel steeds lastiger, nu het aantal bewoners van De Herberg steeds kleiner wordt omdat de bewoners worden verplaatst naar elders in de stad. Er blijven daardoor ook steeds minder begeleiders over.

Samen met fotografe Bibi Veth voor de politiewagen

In de politieauto reden we langs bekende hotspots voor hangjongeren, verslaafden en dak- en thuislozen. Ook maakten we een rondje door de Haarlemmerhout. Frits vertelde hoe de politie daar omgaat met vandalisme, cruisende homoseksuele mannen en in het bos kamperende Oost-Europeanen. Problemen waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan, maar juist de wijkagent kan met zijn kennis van de buurt en de bewoners een heel belangrijke rol spelen. Buitengewoon leerzaam en interessant om dat eens een middagje te hebben mogen meemaken.

Kansen voor jongeren met ziekte of beperking

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad en in februari de wijkraad Meerwijk. Maandag 11 maart bezochten we twee organisaties die jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kansen op de arbeidsmarkt willen bieden: Unlimited Magazine en Emma at Work.

Unlimited Magazine is een van oorsprong Haarlems blad voor en door jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Bijna alle redacteuren zijn grotendeels of volledig arbeidsongeschikt, maar samen maken ze wel een blad dat inmiddels een oplage heeft van ca. 10.000 exemplaren. Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een ziekte of beperking en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek. Op die manier kunnen zij werkervaring opdoen en een eerste stap zetten op de arbeidsmarkt.

Tijdens ons bezoek spraken wij met een aantal jongeren die via beide organisaties aan het werk zijn. Het is inspirerend om te horen hoeveel energie zij steken in hun opleiding en werk en tegen welke hobbels zij oplopen. Nog te vaak krijgen jongeren met een chronische ziekte of handicap te horen dat het voor hen onmogelijk is om door te studeren of een baan op hun niveau te vinden. Het is dan goed dat er organisaties als Unlimited Magazine en Emma at Work in onze stad actief zijn, die zich daar niet bij neerleggen en deze jongeren de kans geven zichzelf te ontplooien en volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Op bezoek bij de wijkraad Meerwijk

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad (zie een eerdere blog). Maandag 11 februari waren we op bezoek bij de wijkraad Meerwijk, één van de vier wijkraden in Schalkwijk.

Het bezoek aan de wijkraad stond vooral in het teken van de mogelijke sluiting van wijkcentrum Meerwijk. Welzijnsorganisatie Dock wil gaan werken vanuit een andere locatie in de wijk. De wijkraad verzet zich tegen sluiting en dreigt zelfs haar werk neer te leggen als het centrum zou sluiten (zie dit bericht in het Haarlems Dagblad). Voor ons alle reden om eens bij deze wijkraad op bezoek te gaan.

Het zou zonde zijn als het wijkcentrum helemaal zou sluiten. Het centrum is splinternieuw, behoorlijke kapitaalvernietiging dus. Niet alleen verliezen daardoor belangrijke wijkfuncties hun onderdak, maar ook is het slecht voor de sociale veiligheid in en rond Meerwijk Centrum.

Mijn collega’s Helga, Moussa en Roel gaan in overleg met de wijkraad bekijken of het mogelijk is om het wijkcentrum ook na het vertrek van Dock beschikbaar te houden voor de buurt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het beheer over te dragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld een corporatie. De wijkraad is hierover al in gesprek met Pré Wonen.