Meer

Archive | Werkbezoeken

Langs de rafelrandjes van Utrecht

Zoals je op deze website al wel eens eerder hebt kunnen lezen, ben ik actief in een netwerk van jonge PvdA-politici. Regelmatig komen we bij elkaar voor trainingen, workshops of bezoeken aan interessante plekken. Zaterdag 26 januari was er een bijeenkomst in Utrecht. Na een gesprek met de ervaren PvdA-bestuurders Jan Hamming en Leen Verbeek maakten we een bijzondere wandeling door de binnenstad van Utrecht. Ex-daklozen en ex-verslaafden lieten ons het leven op straat zien.

Stadswandeling onder leiding van Utrecht Underground

Utrecht Underground is een organisatie die stadswandelingen over het leven op straat organiseert onder leiding van ex-daklozen en ex-verslaafden. Onze gids was jarenlang verslaafd geweest aan heroïne, leefde van criminaliteit en woonde op straat en in verschillende sociale pensions. Inmiddels is hij afgekickt en actief als gids. Hij leidde ons langs de plekken waar hij sliep en waar drugs werd verhandeld en vertelde ons over het harde leven op straat. Over de eeuwige zoektocht naar geld om drugs te kopen, de onderlinge berovingen door daklozen en over de no-go areas, die in de jaren ’80 en ’90 door de vele criminele daklozen rond het station van Utrecht waren ontstaan. Geen fraai verhaal, maar wel heel eerlijk en erg indrukwekkend.

Stadswandeling onder leiding van Utrecht Underground

Vanaf 2001 wilde toenmalig PvdA-wethouder Hans Spekman een einde te maken aan de grote overlast en criminaliteit in de Utrechtse binnenstad. Hij richte overal in de stad hostels op, waar dak- en thuislozen onderdak kregen. Tegelijkertijd zorgde hij voor gebruiksruimten en verstrekking van drugs voor ernstig verslaafden. Een succesvol beleid: meer mensen kregen hun leven weer op de rails en de criminaliteit en overlast nam af. Een bijzonder verhaal en een stadswandeling die ik niet snel zal vergeten.

Stichting Stad: een motie in werking

Ongeveer eens per maand vergaderen wij als PvdA-fractie niet op het stadhuis, maar hebben wij fractievergadering op locatie. Wij bezoeken dan een bedrijf, instelling of organisatie in de stad. Maandag 21 januari waren we op bezoek bij Stichting Stad, de organisatie voor jongeren met goede ideeën. Voor mijzelf een extra interessant bezoek, omdat Stichting Stad mijn allereerste motie in de gemeenteraad ooit uitvoert.

In november 2006 diende ik samen met mijn toenmalige fractiegenoot Marijke Lodeweegs een motie in, die vroeg een initiatievenfonds voor goede ideeën van jongeren op te richten. Uit dit fonds kunnen jongeren een bijdrage krijgen om hun idee uit te voeren. Op die manier wilden wij jongeren meer invloed geven op wat er in de stad gebeurt. Toenmalig wethouder Maarten Divendal heeft vervolgens de jonge en enthousiaste mensen van Stichting Stad gevraagd dit initiatievenfonds voor de gemeente uit te voeren. Zij begeleiden jongeren met goede ideeën om hun droom werkelijkheid te maken.

Inmiddels zijn hieruit tal van initiatieven voortgekomen. Het bekendste voorbeeld is stadsstrand De Oerkap, dat ooit als idee van een paar jongeren is ontstaan met steun van Stichting Stad. Maar ook zijn er tal van ideeën op het gebied van sport, cultuur, muziek en workshops met steun van het initiatievenfonds uitgevoerd. Het recentste initiatief is onderstaande promotiefilm over Schalkwijk, gemaakt door een aantal jongeren die vinden dat hun stadsdeel te vaak negatief in het nieuws komt:

Op bezoek in Spaarndam

Tot de gemeente Haarlem behoort naast de stad Haarlem ook het westelijk deel van het dorp Spaarndam. Dit dorp, dat in de 13de eeuw ontstond rond de dam bij de monding van het Spaarne in het IJ, is verdeeld over twee gemeenten: Haarlemmerliede en Haarlem. De meeste inwoners van Spaarndam wonen in Haarlemmerliede, maar het oudste deel rond de oude kolksluis is onderdeel van de gemeente Haarlem.

Werkbezoek Spaarndam

Als volksvertegenwoordigers van de gemeente Haarlem zijn wij dan ook niet alleen in Haarlem te vinden, maar ook regelmatig in Spaarndam. Zaterdag 12 januari brachten wij als PvdA-fractie een werkbezoek aan het dorp. Met twee leden van de dorpsraad en twee actieve PvdA-leden uit Spaarndam bezochten we verschillende plekken die de aandacht vragen van de Haarlemse politiek, zoals Fort Benoorden, de nieuwbouwwijk Spaarnebuiten net over de grens in Haarlemmerliede, plekken met achterstallig onderhoud, de aanleg van riolering bij huizen die nog niet zijn aangesloten en de verkeerssituatie op de dijk in het oude dorp.

Bij het beeld van Hansje Brinker

Als fractie proberen we minstens één keer per maand op deze manier een wijk, organisatie of bedrijf in onze stad te bezoeken. Op die manier blijven we op de hoogte van wat er speelt op verschillende plekken in onze stad en doen we nieuwe ideeën op voor ons werk in de gemeenteraad.

Ahmed Marcouch eert Haarlemse helden in Parkwijk

Vrijdag 7 december bracht PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch een bezoek aan Haarlem. Het eerste deel van zijn bezoek stond in het teken van zijn portefeuille als kamerlid: een werkbezoek aan OM, politie en reclassering in onze stad. De dag werd ‘s middags afgesloten samen met de Haarlemse PvdA in Parkwijk. Daar spraken we over veiligheid en eerden we een aantal Haarlemse helden: vrijwilligers die zich inzetten voor deze wijk.

Wat kunnen we doen aan woninginbraken, overlast en jeugdcriminaliteit in wijken als Schalkwijk en Haarlem-Oost? Hoe verhogen we de pakkans voor criminelen? Hoe houden we als gemeenteraad grip op het werk van de politie? En hoe kunnen we bewoners meer betrekken bij de veiligheid in hun eigen buurt? Dat soort vragen kwamen aan de orde tijdens een gesprek van de Haarlemse PvdA-fractie en een paar leden van onze projectgroep Veiligheid met Marcouch. Een insprirerend gesprek, waar wij tal van ideeën hebben opgedaan om de Haarlemse wijken nog wat veiliger te maken.

Aansluitend ging Marcouch in de brede school Parkrijk in gesprek met ongeveer vijftig vrijwilligers die zich inzetten voor Parkwijk. 7 december is namelijk Vrijwilligersdag en de PvdA wilde met deze bijeenkomst deze vrijwilligers eens extra in het zonnetje zetten. Aanwezig waren vrijwilligers van onder meer Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk, het Moedercentrum, het Vadercentrum, de wijkraad, Stichting De Toekomst, het 5e Kwartier, de bibliotheek, sportclubs en het Reinaldahuis. Allemaal mensen die zich dag in dag uit inzetten voor de leefbaarheid en cohesie in deze wijk. Marcouch bedankte hen met een speciaal PvdA-taartje.

‘Samen maken we Haarlem’ was de slogan waarmee de PvdA Haarlem in 2010 campagne voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee wilden we duidelijk maken dat de gemeente het niet alleen kan. Als we Haarlem socialer, leefbaarder en veiliger willen maken, hebben we dit soort vrijwilligers keihard nodig. Gelukkig zijn er in Haarlem heel veel mensen die daar graag bij helpen. Niet alleen in Parkwijk, maar overal in de stad. Zij zijn de onmisbare helden van onze samenleving, zoals onze partijvoorzitter Hans Spekman gisteren schreef op de landelijke PvdA-site. Hen zetten wij als PvdA graag in het zonnetje.

Op bezoek bij Kontext

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Maandag 19 november waren we op bezoek bij Kontext, een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij stonden twee onderwerpen op de agenda: huiselijk geweld en participatie in de samenleving.

Kontext probeert de brug te slaan tussen mensen die een hulpvraag hebben en de voorzieningen die voor hen bestaan. Het gaat dan onder meer om hulp bij wonen, zorg, werk, financiën, schulden en welzijn. Ook voert Kontext voor de gemeente het Steunpunt Huiselijk Geweld uit, waar mensen terecht kunnen met klachten over (geestelijke en lichamelijke) mishandeling in huiselijke kring.

Het meeste indruk op mij maakte het gesprek over huiselijk geweld. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is schrikbarend hoog. In 2011 waren er zo’n 2100 meldingen in Zuid-Kennemerland. Dat zijn er eigenlijk teveel om met het huidige budget iedereen adequate hulpverlening te bieden. Een duidelijk signaal voor ons als politici: of er moet geld bij, of we moeten prioriteiten gaan stellen, waarbij niet iedereen meer even snel hulp krijgt. Dat laatste zou natuurlijk buitengewoon zuur zijn, want als mensen in zo’n moeilijke situatie de enorme stap zetten om aan te kloppen bij de politie of de hulpverlening, verwachten ze ook dat ze meteen worden geholpen.

Gelukkig was er ook goed nieuws: het tijdelijk huisverbod, dat sinds enkele jaren mogelijk is, is een groot succes. De burgemeester kan zo’n huisverbod voor daders van huiselijk geweld afkondigen. Het geeft dan lucht om hulpverlening en andere zaken te regelen. Politie, hulpverlening en burgemeester werken hier volgens Kontext uitstekend in samen.

Backstage bij Bevrijdingspop

Eén van de voordelen van het raadslidmaatschap is dat je soms op plekken komt waar je anders niet snel kan komen. Zo ben ik de afgelopen jaren al een aantal keer backstage bij Bevrijdingspop geweest. Dat is niet alleen leuk omdat daar het VIP-gedeelte is met vanaf de zijkant mooi zicht op het podium, maar vooral omdat je een kijkje krijgt achter de schermen van het grootste jaarlijkse evenement van Haarlem.

De afgelopen maanden is er in de Haarlemse politiek veel discussie geweest over de toekomst van Bevrijdingspop: moet het nog wel in de Haarlemmerhout blijven? Gelukkig heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich vorige maand duidelijk uitgesproken tegen verplaatsing (zie een eerdere blog). Tijdens een rondleiding door Sascha Baggerman, voorzitter van Bevrijdingspop, kregen we een toelichting op wat de organisatie dit jaar allemaal heeft gedaan om het groen in het monumentale stadspark zo goed mogelijk te beschermen.

Samen met collega-raadsleden Helga Koper en Cora-Yfke Sikkema heb ik ook een bezoek gebracht aan het tijdelijke commandocentrum, van waaruit festivalorganisatie, politie, gemeente en hulpdiensten hun activiteiten coördineren om het festival zo leuk en rustig mogelijk te laten verlopen. Wij namen onder meer een kijkje op de plek waar de beveiligingscamera’s werden bekeken en woonden een afstemmingsoverleg van alle betrokkenen bij. Mede dankzij hun inzet waren er dit jaar, ondanks het grote aantal bezoekers, geen noemenswaardige incidenten. Dat is een groot compliment waard voor alle vrijwilligers, medewerkers van de gemeente, hulpverleners en politieagenten die op deze feestdag hard hebben gewerkt!

Meelopen bij de eetvoorziening

Dak- en thuislozen zijn in de Haarlemse politiek een actueel onderwerp, bijvoorbeeld door de discussie over een nieuwe unilocatie voor de opvang. Maar over wie hebben we het nou precies? Onder meer om daar achter te komen lopen alle Haarlemse PvdA-raadsleden de komende weken een middag mee bij de eetvoorziening voor dak- en thuislozen van Stem in de Stad, gelegen aan de Nieuwe Groenmarkt in het centrum van Haarlem. Vrijdag 4 mei mochten fractiegenoot Hans van der Bruggen en ik de spits afbijten. We hielpen met het opscheppen van bami met pindasaus en kroepoek aan zo’n 65 mensen.

Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum. In de praktijk is het echter vooral een sociaal centrum, waar eenzamen, dak- en thuislozen en asielzoekers terecht kunnen voor ondersteuning. Ze verzorgen onder meer een aanloopcentrum voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, een noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en dus deze eetvoorziening. Stem in de Stad ondersteunt hiermee een groep mensen die door alle sociale voorzieningen zijn heengezakt en die de gemeente en het reguliere welzijnswerk vaak niet meer weten te bereiken. Belangrijk werk voor de sociale stad Haarlem.

Natuurlijk is Stem in de Stad een kerkelijke organisatie, maar ze weten kerk en diaconaal werk goed te scheiden. Mensen die bij het aanloopcentrum komen of asielzoekers in de noodopvang worden niet lastig gevallen door mensen die ze proberen te bekeren. Dat is wat mij betreft ook de enige voorwaarde waaronder de gemeente dit soort organisaties mag ondersteunen: evangelisatie hoort door de overheid niet gefinancierd te worden. Gelukkig kunnen wij daar bij Stem in de Stad op vertrouwen.

Het was een indrukwekkende en leerzame ervaring. Indrukwekkend om te zien hoeveel vrijwilligers zich voor dit belangrijke werk inzetten. En leerzaam om kennis te maken met de gezichten bij de vele beleidsnota’s en politieke discussies over dak- en thuislozen in onze stad. En dat zijn niet alleen de bekende gezichten van aan alcohol of drugs verslaafde daklozen die we allemaal wel eens door de stad zien lopen, maar ook hele jonge mensen zonder dak boven het hoofd of brave huisvaders die door een stapeling van problemen op straat terecht zijn gekomen.

Zorgwekkend is dat het aantal mensen die gebruik maken van de eetvoorziening nog altijd stijgt. Waar een paar jaar geleden nog voor iets meer dan veertig mensen werd gekookt, staat er nu voor tenminste zeventig mensen eten klaar. Economische crisis en rechts kabinetsbeleid hebben ertoe geleid dat steeds meer mensen op straat komen te staan en aangewezen zijn op dit soort voorzieningen. Het laat weer eens zien hoe belangrijk het is dat de verkiezingen van 12 september leiden tot een andere politieke koers en het geeft mij weer frisse energie om daar de komende maanden hard voor campagne te gaan voeren.

PvdA Haarlem steunt acties passend onderwijs

Vandaag voeren tienduizenden leraren actie tegen de bezuinigingen van het kabinet op het passend onderwijs. Door de bezuinigingsplannen zal er veel minder geld beschikbaar zijn voor extra ondersteuning van kwetsbare kinderen. De PvdA Haarlem vindt deze bezuiniging onacceptabel en steunt de acties van de leraren. Samen met fractiegenoot Roel Schaart bezocht ik daarom vandaag basisschool De Talenten in de Slachthuisbuurt, om te praten met leraren over de gevolgen van de kabinetsplannen.

Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op passend onderwijs voor kwetsbare kinderen. De gevolgen zullen dramatisch zijn: grotere klassen, minder aandacht voor kinderen die dat nodig hebben, 6000 banen minder in het speciaal onderwijs, minder begeleiding in de klas en steeds meer kinderen die thuiszitten en geen eerlijke kans krijgen iets van hun leven te maken.

De Talenten is een goed voorbeeld van hoe kwetsbare kinderen met een beetje extra aandacht en hulp het toch goed kunnen redden in het gewone onderwijs. Leerlingen met achterstanden of een leerprobleem kunnen op die manier gewoon onderwijs volgen en iets van hun leven maken. Door zo fors te korten op het passend onderwijs zal deze school die extra aandacht straks niet meer kunnen geven. Dat is niet alleen een ramp voor deze kwetsbare leerlingen, maar ook voor hun klasgenoten die te maken zullen krijgen met meer problemen in hun klas.

Hopelijk hebben de acties zin en komt het kabinet bij zinnen. Natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar bezuinigingen op de meest kwetsbare kinderen is niet alleen asociaal, het zal op termijn ook leiden tot hogere kosten omdat wij de talenten van een grote groep kinderen dan onbenut laten. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Zijlpoort: hindernisbaan naar een nieuw stadskantoor

De ambtenaren van de gemeente Haarlem, die nu nog zijn gehuisvest op zeven verschillende plekken in de stad, krijgen een nieuwe onderkomen. Naast het stadhuis en het onlangs geopende kantoor Raakspoort zal dat gebeuren in het voormalige postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht, de Zijlpoort. Donderdag 16 februari kregen we met de raad een rondleiding door dit pand, waar de werkzaamheden voor de verbouwing en gedeeltelijke sloop-nieuwbouw inmiddels in volle gang zijn.

De geschiedenis van de Zijlpoort tot nu toe heeft veel weg van een hindernisbaan. Zo’n acht jaar geleden nam de toenmalige gemeenteraad het besluit tot nieuwe huisvesting van de gemeentelijke ambtenaren, om zo te kunnen besparen op de kosten van de huidige kantoren. Aanvankelijk zou dit gebeuren in Schalkwijk aan de Schipholweg. De PvdA was voorstander van deze locatie, ook omdat het een impuls zou betekenen voor Schalkwijk en Haarlem-Oost. Met name VVD en SP vonden deze locatie echter te duur en tijdens de verkiezingscampagne van 2006 wisten zij daarmee veel stemmen te winnen. In het nieuwe College van B&W werd een keuze gemaakt voor een andere locatie in de binnenstad: de Raakspoort en Zijlpoort. Volgens toenmalig wethouder Van Velzen zou dat goedkoper zijn dan in Schalkwijk.

Inmiddels is helaas wel anders gebleken. Doordat beide kantoorpanden telkens weer duurder blijken uit te vallen dan gepland zijn ze inmiddels fors duurder geworden dan het oorspronkelijke plan in Schalkwijk. Met name bij de Zijlpoort bleek daarnaast sprake van behoorlijk forse risico’s, onder andere door problemen met ontwikkelaar Fortress. Een klokkenluider stelde dit vorig jaar nog aan de kaak. De gebrekkige manier waarop de raad daarover werd geinformeerd leidde tot een motie van afkeuring (zie een eerdere blog). Gelukkig is het inmiddels gelukt om veel van deze risico’s te voorkomen. De Rekenkamercommissie zal op verzoek van de gemeenteraad nog verder onderzoek doen naar hoe dit alles is gelopen (zie een eerdere blog).

Hoewel de Zijlpoort dus nooit de eerste voorkeur van de PvdA was, ben ik er wel van overtuigd dat de Zijlpoort, net als de Raakspoort, een prachtig gemeentekantoor gaat worden. Er ligt een mooi ontwerp van architect Max van Aerschot, waarin de historische elementen van het gebouw worden versterkt. Het kantoor wordt zeer duurzaam gebouwd, met onder meer een warmte-koudeopslag. En er zal, net als in de Raakspoort, op een zeer moderne manier gewerkt kunnen worden. Hopelijk zal het mooie resultaat bij de opening in 2014 de hindernisbaan die vooraf ging snel doen vergeten.

Samen Haarlem: een Marokkaanse zelforganisatie

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Zo waren we de afgelopen maanden op bezoek bij Stem in de Stad, de wijkraad Boerhaavewijk en de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. Tijdens de eerste fractievergadering op locatie van 2012 brachten we maandag 30 januari een bezoek aan Stichting Samen Haarlem, een (voornamelijk) Marokkaanse zelforganisatie in Schalkwijk.

De Stichting Samen Haarlem is opgericht door een aantal Marokkaanse bewoners van Schalkwijk. De stichting heeft als doel ontmoeting te stimuleren, sociaal-economische achterstanden te verkleinen en de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten. Dat doen ze onder meer door huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan te bieden, te helpen met het invullen van formulieren en sportprojecten en culturele activiteiten te organiseren.

De kracht van zelforganisaties als Samen Haarlem is dat ze de weg in de eigen gemeenschap goed weten te vinden. Omdat de meeste vrijwilligers uit de Marokkaanse gemeenschap voortkomen weten zij mensen te bereiken die door de reguliere welzijnsorganisaties en de gemeente vaak nog onvoldoende worden bereikt. Opmerkelijk is het grote aantal vooral jonge vrijwilligers van de stichting. Met veel enthousiasme zetten deze vrijwilligers zich in voor het wegwerken van achterstanden en het betrekken van mensen bij de samenleving. Zij laten zien hoeveel positieve energie er in de Haarlemse Marokkaanse gemeenschap aanwezig is. In december wonnen ze daarvoor de Vrijwilligersprijs 2011 van de Vrijwilligerscentrale Haarlem.

Op bezoek in de Haarlemmermeer

De PvdA vindt regionale samenwerking belangrijk. Natuurlijk op gemeentelijk niveau, maar als PvdA-fractie proberen wij ook zelf zoveel mogelijk samen te werken met andere PvdA-fracties in onze regio. Zo hadden we begin dit jaar al een etentje met de PvdA-fractie uit Velsen (zie een eerdere blog). Zaterdag 17 december bezochten we die andere grote buurgemeente van Haarlem: Haarlemmermeer.

Haarlem en Haarlemmermeer hebben veel gemeenschappelijk. De beide gemeenten werken samen rond onderwerpen als veiligheid, rampenbestrijding, belastinginning en het recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast hebben we natuurlijk veel met elkaar te maken rond onderwerpen als bereikbaarheid, woningbouw, economie en Schiphol. Het is daarom belangrijk dat wij elkaar als PvdA-fracties goed weten te vinden en zoveel mogelijk samen optrekken.

In Haarlemmermeer bezochten wij twee interessante projecten. Ten eerste twee leegstaande kantoren die de afgelopen jaren zijn herbestemd tot woningen. In twee kantoorgebouwen vlakbij het station van Hoofddorp zijn een groot aantal startersapparmenten gebouwd. Ook Haarlem heeft de ambitie om leegstaande kantoren om te vormen tot woningen, dus dit voorbeeld was erg leerzaam. Daarna gingen we naar het nieuwe cultuurgebouw van Hoofddorp, waar de schouwburg, de bibliotheek, cultuureducatie en een poppodium zijn samengebracht onder één dak. Vooral de bibliotheek was interessant. Boeken staan niet meer in lange kasten, maar worden op een aantrekkelijke en moderne manier gepresenteerd. Inspirerend voor de discussie over de toekomst van de Haarlemse bibliotheek.

Job Cohen op bezoek in Haarlem

Vrijdag 25 november bracht PvdA-leider Job Cohen een bezoek aan zijn geboortestad Haarlem. Wij lieten hem tijdens dit bezoek kennismaken met een aantal initiatieven voor sociale buurtverbetering in het Rozenprieel en Schalkwijk. Aansluitend vond er een politiek café over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen voor Haarlem plaats in het Noord-Hollands Archief.

Het bezoek begon in de Hannie Schaftschool. Met de Haarlemse fractie waren wij hier al eens op bezoek geweest (zie een eerdere blog). Wij waren toen zo onder de indruk van hoe deze school een slecht imago en een teruglopend aantal leerlingen heeft weten te veranderen in een succesverhaal, dat wij dit ook graag aan Cohen wilden laten zien. Hij kreeg een rondleiding, beantwoorde vragen van schoolkinderen en ging in gesprek met ouders, leraren en buurtbewoners. 

Daarna bezochten we met Cohen Meerwijk in Schalkwijk. Hier stonden onder meer De Kas (een centrum voor buurtbewoners voor leren en ondernemen), moedercentrum De Mallemolen en gesprekken met de buurtvaders en scouting De Brug op het programma. Allemaal voorbeelden van hoe buurtbewoners zelf samenwerken aan een betere en socialere wijk. Ook werd Cohen geïnterviewd door jongeren van Stichting STAD.

Tijdens het afsluitende politiek café gingen Job Cohen, wethouder Jan Nieuwenburg en fractievoorzitter Joyce Langenacker in gesprek over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen voor Haarlem. Cohen zei daarbij onder de indruk te zijn van wat hij in Haarlem had gezien. “Ik heb vandaag in Haarlem hele goede voorbeelden gezien van hoe je in economisch moeilijke tijden de boel bij elkaar kan houden. Die neem ik mee naar Den Haag.”

Bekijk hieronder het interview dat de jongeren van Stichting Stad hadden met Job Cohen:

Op bezoek bij Stem in de Stad

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Vorige maand bezochten wij bijvoorbeeld de wijkraad Boerhaavewijk (zie een eerdere blog) en in september waren wij op bezoek bij de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel (zie een eerdere blog). Maandag 21 november bezochten we sociaal centrum Stem in de Stad.

Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum aan de Nieuwe Groenmarkt in de binnenstad. In de praktijk is het echter vooral een sociaal centrum, waar eenzamen, dak- en thuislozen en asielzoekers terecht kunnen voor ondersteuning. Ze verzorgen onder meer een aanloopcentrum voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, een eetvoorziening voor daklozen en verslaafden en noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Stem in de Stad ondersteunt hiermee een groep mensen die door alle sociale voorzieningen zijn heengezakt en die de gemeente en het reguliere welzijnswerk vaak niet meer weten te bereiken. Belangrijk werk voor de sociale stad Haarlem.

Natuurlijk is Stem in de Stad een kerkelijke organisatie, maar ze weten kerk en diaconaal werk goed te scheiden. Mensen die bij het aanloopcentrum komen of asielzoekers in de noodopvang worden niet lastig gevallen door mensen die ze proberen te bekeren. Dat is wat mij betreft ook de enige voorwaarde waaronder de gemeente dit soort organisaties mag ondersteunen: evangelisatie hoort door de overheid niet gefinancierd te worden. Gelukkig kunnen wij daar bij Stem in de Stad op vertrouwen.

Als fractie zijn we al vaker op bezoek geweest bij Stem in de Stad (zie o.a. hier en hier). Aanleiding voor deze hernieuwde kennismaking was vooral de nieuwe huisvesting aan de Nieuwe Groenmarkt. Deze werd vorige maand door prinses Maxima geopend. Tijdens ons bezoek kregen we een rondleiding door dit prachtige nieuwe gebouw. Ook lichtte directeur Jurjen Beumer het werk van Stem in de Stad toe en vertelde over de groeiende sociale problematiek door de economische crisis. Indrukwekkende verhalen, die je weer eens doen realiseren dat veel mensen de hulp van de overheid nog keihard nodig hebben.

Cohen en Monasch in Haarlem over zelf bouwen

Afgelopen week was het Woonweek voor de landelijke PvdA, een week vol werkbezoeken aan initiatieven om de woningmarkt vlot te trekken. Vrijdag 11 november bezochten Job Cohen en Jacques Monasch Haarlem. Zij kregen een rondleiding door het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk, waar tegenwoordig veel kunstenaars en startende bedrijven gevestigd zijn. Daarna gingen zij in gesprek met Hans van Eeden, een vooruitstrevende architect op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap en het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Samen met PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg was ik bij dit werkbezoek aanwezig.

Volgens Hans van Eeden zouden veel meer mensen de kans moeten krijgen hun eigen huis te bouwen via collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat hoeft niet altijd op lege kavels, het is ook een prima manier om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. Omdat mensen hierbij veel in eigen beheer doen worden de woningen beter betaalbaar. Bovendien sluiten de woningen hierdoor beter aan bij de wensen van hun bewoners.

Ook in de Haarlemse gemeenteraad is de PvdA al langer bezig met het op de agenda zetten van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Vorig jaar diende ik een motie in over het inzetten van CPO als middel om de woningmarkt vlot te trekken (zie een eerdere blog). Mede naar aanleiding van deze motie wordt CPO een belangrijk thema in de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Afgelopen week diende de PvdA bovendien bij de begrotingsbehandeling een motie in die vraagt met een nieuw grondbeleid te komen, waarin ook de mogelijkheden voor CPO nadrukkelijk worden meegenomen (lees hier meer daarover). Ook deze motie werd aangenomen door de gemeenteraad.

Het bezoek van Cohen was alvast een voorproefje voor vrijdag 25 november, wanneer Job Cohen een uitgebreid en openbaar werkbezoek aan Haarlem brengt. Binnenkort meer daarover.

Teylers Museum op weg naar Werelderfgoed

Donderdag 27 oktober bezocht de raadscommissie Ontwikkeling het Teylers Museum. Dit bezoek stond vooral in het teken van de kandidatuur van dit oudste museum van Nederland als Unesco Werelderfgoed. We kregen een rondleiding achter de schermen en een toelichting op de plannen voor de kandidatuur door directeur Marjan Scharloo.

Het Teylers Museum stamt uit 1784 en is het enige museum ter wereld met een authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw. Geen enkel ander museum in Europa was bovendien langer aaneengesloten open dan het Teylers Museum. Het is een unieke combinatie tussen kunst en wetenschap.

Het museum is inmiddels door Nederland op de voorlopige lijst van Unesco geplaatst. Begin volgend jaar zal het museum haar dossier inleveren bij Unesco. Een definitief besluit over aanwijzing wordt rond de zomer van 2013 verwacht. De Haarlemse gemeenteraad steunt raadsbreed de kandidatuur van het Teylers Museum. De gemeente heeft inmiddels een convenant met het Teylers gesloten, waarin een aantal noodzakelijke afspraken worden gemaakt over bescherming van het gebouw, zoals een bufferzone. Hopelijk heeft Haarlem er in 2013, naast een deel van de Stelling van Amsterdam, een tweede Unesco Werelderfgoed bij.