Meer

Archive | Raadscommissie Ontwikkeling

Ook naoorlogse panden gemeentelijk monument

Een aantal beeldbepalende naoorlogse panden moet de komende jaren worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat heb ik donderdag 12 september samen met collega’s Cees Schrama (Haarlem Plus) en Evert de Iongh (D66) bepleit in de raadscommissie Ontwikkeling. We bespraken daar de nieuwe nota Erfgoed en Ruimte over het Haarlemse erfgoedbeleid.

De afgelopen paar jaar zijn ruim tweeduizend nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Dit gebeurde naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat door mij en een paar andere raadsleden werd omarmd en werd omgezet in een nieuw monumentenbeleid (zie een eerdere blog). Deze aanwijzing van oudere monumentale panden is onlangs afgerond. Nu wordt het tijd om ook naar naoorlogse panden te kijken. Die staan vaak midden in woonwijken en geven karakter aan de omliggende buurt.

Pastoor van Arskerk

Een voorbeeld is de voormalige St. Petrus LTS. Aanvankelijk zou dit schoolgebouw in Parkwijk, een typisch voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur, helemaal gesloopt worden. De sloopvergunning was al afgegeven. In het pand bleken zich echter bijzondere kunstwerken te bevinden van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar. Ik heb mij daarom in 2007 in de raad ingezet voor behoud van de karakteristieke delen van het pand en de kunstwerken (zie een eerdere blog). Met succes: de aula en het trappenhuis van de school kregen een nieuwe functie en alle kunstwerken zijn behouden. Door een monumentenstatus zouden dit soort panden beter beschermd zijn.

Onlangs wees het Rijk bijna tweehonderd Rijksmonumenten uit de Wederopbouw aan, waaronder ook twee in Haarlem: Mons Aurea in het Garenkokerskwartier en de Pastoor van Arskerk in Parkwijk. Wat mij betreft volgt de gemeente dit voorbeeld en worden nog een aantal parels uit de naoorlogse tijd aangewezen als gemeentelijk monument, zodat ze de bescherming krijgen die ze verdienen.

Haarlems Dagblad: Raadsels rond Stationsplein

Donderdagavond 12 september debatteren de raadscommissies Ontwikkeling en Beheer over de overschrijdingen bij het project Stationsplein. Het college heeft zonder toestemming van de raad meer geld uitgegeven dan beschikbaar gesteld, een ernstig feit. Haarlems Dagblad blikt 12 september met een aantal raadsleden vooruit op dit debat. Ook ik kom in het artikel aan het woord.

Raadsels rond Stationsplein

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – De gemeenteraad is verbijsterd over de volstrekt onduidelijke gang van zaken bij de aanleg van het Haarlemse Stationsplein. Eén ding is zeker: de destijds verantwoordelijke wethouder, Rob van Doorn (GroenLinks), zal er niet op sneuvelen want die is al opgestapt. De raadscommissies beheer en ontwikkeling vergaderen vanavond over het achteraf verstrekken van een vervolgkrediet van bijna 7 miljoen euro. Daarmee komen de totale kosten van het project op 30 miljoen euro. In 2008 werd er nog uitgegaan van 22 miljoen euro.

Dat is een hoop geld voor een plein waar na de oplevering nog van alles op aan te merken is. Zo zijn de natuurstenen tegels waarover dagelijks honderden bussen denderen al op vele plekken kapot. Als het regent, moet je oppassen dat je niet uitglijdt, want dan is het natuursteen spekglad. En het plein is kaal. “Op de plaatsen waar al die lantaarnpalen staan, hadden ook bomen kunnen staan”, verzucht fractievoorzitter Louise van Zetten van (D66). Dat zijn details, veel erger vindt ze dat gang van zaken bij de aanleg van dit plein.

Tal van projecten zijn aan elkaar geknoopt om geld te genereren waardoor het dossier steeds warriger is geworden. Een rijkssubsidie die de gemeente kreeg voor het plein werd uitgegeven aan andere zaken. Bovendien moest Van Zetten lang wachten tot ze erachter kwam wat er nou precies met de financiën aan de hand was. “Zelfs bij het opstellen van de Kadernota hadden we als gemeenteraad geen duidelijkheid.” Dat is een politieke doodzonde omdat de gemeenteraad het college moet controleren en bepaalt waar de centen aan worden uitgegeven en budgetten in de gaten houdt.

Uit vragen van het CDA is deze week gebleken dat de gemeente miljoenen illegaal heeft uitgegeven zonder dat de gemeenteraad daarvoor toestemming had verleend. “In november 2011 was al bekend dat het Stationsplein over het toen verleende krediet heen ging. Alleen heeft het anderhalf jaar geduurd voordat we dat als gemeenteraad te horen hebben gekregen”, zegt fractievoorzitter Merijn Snoek van oppositiepartij CDA. Hij beschikt inmiddels over een hele lijst van projecten met budgetoverschrijdingen waarvoor de gemeenteraad achteraf toestemming heeft verleend. “En daar zat het Stationsplein niet eens bij terwijl ik nog heb gevraagd of dat alles was.”

Snoek wordt daar moedeloos van: “We worden als gemeenteraad continu geconfronteerd met kredietoverschrijdingen waardoor de raad buitenspel wordt gezet. Dit college neemt de raad niet serieus. Mensen mailen mij en zeggen: Merijn wat ga je eraan doen? Nou, we gaan er een item van maken bij de komende raadsverkiezingen.”

Ook Jeroen Fritz (PvdA) is kritisch. “Dit is een politiek lastig en pijnlijk verhaal. De gemeente heeft geld uitgegeven dat er niet was, dat kan dus niet. De verantwoordelijke wethouder is er niet meer om zich te verantwoorden.”

Hij vindt wel dat er door moet worden gegaan met het project. Aan de achterkant van het station moet nog een fietsflat worden gebouwd en ook het rommelige Kennemerplein moet worden aangepakt. Daarvoor wordt een deel van het krediet van zeven miljoen dat nu is aangevraagd gebruikt.

Merijn Snoek vindt dat het gehele college verantwoordelijk is voor de rommelige gang van zaken. “De vraag is nu nog wanneer de opgestapte wethouder Rob van Doorn dit wist. Ik hoop niet dat er straks wordt gezegd dat het allemaal de schuld was van Van Doorn. Daar kun je na drie jaar besturen niet meer mee aankomen. Het hele college is verantwoordelijk.”

De VVD vindt het hele plein een groot debacle. Wybren van Haga: “We zijn verkeerd geïnformeerd en dat is een slechte zaak. Niet alleen Van Doorn, ook wethouder Cassee heeft hier fouten gemaakt door de opbrengst van het pand Prinsen Bolwerk 3 te gebruiken als dekking. Dat pand is gewoon verkwanseld.”

Haarlems Dagblad, 12 september 2013

Bieb van de toekomst of bieb zonder toekomst?

“Wij willen graag een onderzoek naar de mogelijkheid om bibliotheken te sluiten in Haarlem”. Met dat verzoek kwam VVD-raadslid Mirjam Otten donderdag 29 augustus in de raadscommissie Ontwikkeling. Volgens Otten hebben bibliotheken door de opkomst van e-books en internet een groot deel van hun functie verloren. Haarlem zou daarom wel met een aantal bibliotheken minder kunnen. En als het aan de VVD ligt wordt daarbij als eerste gekeken naar de bibliotheken buiten het centrum, zo liet Otten doorschemeren.

Ik ben het hier zeer mee oneens. Ook nu boeken steeds meer digitaal gelezen worden, heeft en houdt de bibliotheek een belangrijke functie. Als ontmoetingscentrum, als plek waar je wordt geholpen informatie te vinden en als bewaarplek van ons geestelijk kapitaal. Het klopt dat er steeds meer informatie digitaal beschikbaar is, maar juist dan heb je bibliotheken nodig die helpen die informatie te ontsluiten, ook voor mensen die daar anders niet de mogelijkheid toe zouden hebben. Bibliotheken dragen al eeuwen bij aan een eerlijkere verdeling van kennis, en ook in het digitale tijdperk blijft dat voor mij als sociaal-democraat een belangrijk doel. En juist de filialen in de wijken vervullen daarbij een belangrijke functie, bijvoorbeeld voor scholieren en ouderen.

Stationsbieb

Bovendien gaat de VVD geheel voorbij aan het feit dat juist de Haarlemse bibliotheek al heel erg inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen. De PvdA is er juist trots op dat de Haarlemse bibliotheek steeds innoveert. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle stationsbibliotheek, de eerste van het land. Delegaties uit heel Europa hebben deze bibliotheek al bezocht. Of de nieuwe koffieshop in de centrale bibliotheek, die de ontmoetingsfunctie versterkt. Goede ontwikkelingen die de bibliotheek toekomstbestendig maken.

Natuurlijk kijkt ook de PvdA in tijden van bezuinigingen altijd hoe het efficiënter en beter kan, ook bij de bibliotheek. Al eerder hebben wij gepleit voor het samenvoegen van de buurtfilialen van de bibliotheek met andere voorzieningen zoals zorg of een gemeenteloket, zoals in Oost al het geval is. De service kan daardoor worden vergroot, het is goedkoper en de bibliotheek in de buurt blijft behouden. De centrale bibliotheek in het centrum kan dan gemoderniseerd worden en aangepast aan de eisen van deze tijd, met een nog aantrekkelijkere presentatie. Daar bestaan in andere steden al goede voorbeelden van.

De bieb is zeker niet zonder toekomst, zoals de VVD ons wil doen geloven. Ik wil juist vormgeven aan de bibliotheek van de toekomst. Een aantrekkelijke centrale bibliotheek, waar je graag wilt zijn. En efficiënte servicepunten in de wijken, waar je niet alleen terecht kunt voor boeken, maar bijvoorbeeld ook voor zorg, gemeentelijke informatie of opvoedondersteuning. Dat is wat mij betreft de bibliotheek van de toekomst.

Nieuwe plek voor Flinty’s

Het heeft een half jaar politieke discussie en zelfs een beetje powerplay gekost, maar het is gelukt: jongerencentrum Flinty’s staat niet op straat na verkoop van hun huidige pand Prinsen Bolwerk 3. Met dank aan oppositiefracties SP, CDA, Actiepartij en Fractie Reeskamp, want coalitiegenoten VVD en D66 weigerden GroenLinks en PvdA te steunen om Flinty’s zekerheid te geven over een nieuwe plek.

Toen wethouder Ewout Cassee eind november voorstelde om Prinsen Bolwerk te verkopen, hebben wij dat tegengehouden (zie een eerdere blog). Wij wilden namelijk dat er eerst nieuw onderdak zou worden geregeld voor het succesvolle jongerencentrum Flinty’s, dat er nu gevestigd is. Flinty’s heeft een belangrijke functie in onze stad. Bovendien is er al jaren geleden toegezegd dat er een vaste plek zou komen voor het jongerencentrum.

Gelukkig kwam het college deze week met een oplossing. De wethouder stelt voor Flinty’s eerst twee jaar te huisvesten aan de Gedempte Oude Gracht 120 en daarna definitief aan Gedempte Oude Gracht 138. Daarmee is er eindelijk zekerheid dat Flinty’s niet dakloos raakt bij verkoop. Tot mijn verbazing trokken D66 en VVD echter tijdens de vergadering hun steun voor dit voorstel in, zij willen alleen instemmen als Flinty’s in één keer naar nummer 138 verhuist. Op zich zou dat goed zijn, maar omdat onduidelijk is of dat wel kan geeft dat geen zekerheid dat Flinty’s niet in de tussentijd moet sluiten.

Voor PvdA en een meerderheid van de raad zou (tijdelijke) dakloosheid voor Flinty’s onacceptabel zijn, waardoor onze steun voor verkoop van Prinsen Bolwerk 3 zou vervallen. Dat zou de gemeente 3 miljoen euro kosten. Gelukkig steunden GroenLinks, SP, CDA, Actiepartij en Fractie Reeskamp mijn voorstel om weliswaar komende maand te onderzoeken of Flinty’s in één keer naar een definitieve plek kan, maar als dat niet lukt het collegevoorstel te volgen en Flinty’s eerst tijdelijk op Gedempte Oude Gracht 120 te huisvesten en daarna definitief op 138.

De wethouder mag deze oppositiefracties wel dankbaar zijn. Waar zijn eigen fractie geen steun gaf aan zijn voorstel, hielpen zij om een impasse te voorkomen, waarbij er geen meerderheid zou zijn voor verkoop en de gemeente 3 miljoen euro had verloren.

Overdracht gebouwbeheer grote podia

Er zijn in de raad soms onderwerpen waar ik als raadslid veel energie in steek, maar die zich lastig laten vertalen in een aantrekkelijk blogje. Zo’n onderwerp is de overdracht van het eigenarenonderhoud van de vier grote podia. Een vrij technisch onderwerp, dat toch grote gevolgen kan hebben voor Haarlem als cultuurstad.

ToneelschuurDe gebouwen van de vier grote Haarlemse podia (Stadsschouwburg, Philharmonie, Patronaat en Toneelschuur) zijn eigendom van de gemeente. De podia zijn zelf verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud, de gemeente doet de rest van het beheer. Samen met de podia en een aantal collega’s zet ik mij al een aantal jaren ervoor in om ook dit eigenaarsdeel van het onderhoud over te dragen aan de podia zelf. Als de podia daarbij samenwerken, kan er worden bespaard op de kosten. En dat geld kan dan weer worden gestoken in de programmering.

Na lang aandringen (zie o.a. deze blog) ligt er nu eindelijk een voorstel van het college van B&W om dit mogelijk te maken. De vier podia hebben een plan gemaakt hoe ze samen met beheer gaan aanpakken. De gemeente laat het beheer nu aan hen over en zal enkel nog de onderhoudsstaat van de gebouwen monitoren. De raadscommissie Ontwikkeling heeft hier donderdag 4 april mee ingestemd.

Het is goed om te zien hoe de podia de financieel lastige tijden aangrijpen om slimme oplossingen te bedenken, die geld besparen. Eerdere voorbeelden daarvan waren de verbouwing van de kleine zaal van het Patronaat en de vlakke vloer voor de Philharmonie. Ook deze intensievere samenwerking bij onder meer het gebouwbeheer. Door zo kosten te besparen, houden we de programmering zoveel mogelijk op peil.

Een nieuw huis voor cultuurcentrum Hart

Na jaren discussie, besprak de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 14 maart de nieuwe huisvesting voor Hart, het Haarlemse centrum voor cultuureducatie. Een meerderheid van de raad is voorstander van huisvesting aan de Kleine Houtweg.

Cultuureductie is één van de speerpunten van de PvdA als het gaat om cultuur. Alle kinderen moeten in aanraking kunnen komen met cultuur, bijvoorbeeld door zelf een instrument te leren spelen, te dansen of op het toneel te staan. Hart, de fusie van Muziekschool, Volksuniversiteit en Kreater, is daarbij onmisbaar. De huidige huisvesting van Hart in de Egelantier voldoet niet meer aan moderne eisen voor cultuuronderwijs, geluidsisolatie en arbeidsvoorwaarden. Daarom dringt de PvdA al jaren aan op een nieuw pand. Wij waren voorstander van huisvesting op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie, maar dat blijkt op korte termijn niet mogelijk. Daarom wordt nu gekozen voor de Kleine Houtweg.

Hart Haarlem

De PvdA is positief over dit plan, maar er zijn nog wel twee zaken die geregeld moeten worden. Ten eerste verhuist de popschool niet mee, omdat die teveel geluidsoverlast zou opleveren in het nieuwe pand. Daar zal dus nog een plek voor moeten worden gevonden. Ten tweede willen wij dat, ook nu Hart zich niet vestigt op de Nieuwe Energie, de ontwikkeling van dit gebied wel doorgaat. De vervallen fabriekspanden van het voormalige Energie Bedrijf Haarlem zijn belangrijk industrieel erfgoed en hard toe aan restauratie en een nieuwe functie. Daar zal dus geld voor beschikbaar moeten blijven. Voor beide onderwerpen heeft wethouder Mooij op ons verzoek toegezegd voor het einde van het jaar met een voorstel te komen.

Hart en Patronaat zijn samen met een interessant plan gekomen. Zij stellen voor de popschool samen met oefenruimtes voor bandjes te vestigen op Nieuwe Energie. Daarmee worden drie vliegen in één klap geslagen: de popschool krijgt nieuw onderdak, het is een impuls voor Nieuwe Energie en er komen meer oefenruimtes voor bandjes. Wethouder Mooij reageerde enthousiast op dit plan en heeft toegezegd het serieus te gaan bekijken en het te betrekken bij zijn voorstel voor huisvesting van de popschool.

Haarlems Dagblad: Verbouwing Philharmonie valt goed

In een eerdere blog kon je al lezen over de verbouwing van de grote zaal van de Philharmonie, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor een diversere programmering en een rendabeler bedrijfsvoering. Zaterdag 19 januari doet het Haarlems Dagblad verslag van het debat in de raadscommissie Ontwikkeling hierover. In het artikel kom ook ik aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Beweegbare vloer voor veelzijdige Philharmonie

De vloer van de grote zaal van de Philharmonie wordt beweegbaar. Hierdoor wordt naast de oplopende concertopstelling ook een vlakke vloer mogelijk, wat meer mogelijkheden biedt voor een veelzijdige programmering en een rendabeler bedrijfsvoering. De raadscommissie Ontwikkeling heeft hier donderdag 17 januari mee ingestemd.

Door de bezuinigingen van het vorige kabinet is vaste speler Holland Symfonia uit Haarlem vertrokken. Dit betekent niet alleen een forse aderlating voor het culturele aanbod, maar ook een grote financiële tegenvaller voor de Philharmonie. Holland Symfonia was namelijk de belangrijkste huurder van zalen. Om deze culturele en financiële tegenvaller op te vangen heeft de Philharmonie een het plan ontwillend van de beweegbare vloer.

Philharmonie

Het siert de Philharmonie dat zij deze tegenvaller hebben aangegrepen om te zoeken naar creatieve oplossingen, die zowel zorgen voor extra inkomsten als het culturele aanbod versterken. Met de verbouwing krijgt de grote zaal meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor grote popconcerten in samenwerking met het Patronaat, balletvoorstellingen en dinner shows. Maar ook wordt de zaal wanneer er geen voorstellingen zijn geschikt om te verhuren voor beurzen en televisieopnames, wat extra inkomsten kan genereren om het culturele aanbod op peil te houden. Een mooi voorbeeld van cultureel ondernemerschap.

De Philharmonie betaalt de kosten van de verbouwing (1 miljoen euro) uit eigen middelen en subsidies en giften van fondsen. Wel zal de gemeente garant staan voor de lening van de helft van dit bedrag (500.000 euro).

Haarlems Dagblad: Raadsleden eisen plek voor jongerencentrum Flinty’s

De gemeenteraad houdt wethouder Ewout Cassee aan zijn toezegging dat er eerst een alternatieve plek voor jongerencentrum Flinty’s gevonden zou worden, voordat het huidige pand aan Prinsen Bolwerk 3 door de gemeente wordt verkocht. Dat bleek donderdag 6 december in de raadscommissie Ontwikkeling. Het Haarlems Dagblad schrijft hier zaterdag 8 december en citeert ook mij daarin. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: ‘Ymere blijft investeren’

De PvdA is bezorgd over het feit dat woningcorporatie Ymere, de grootste corporatie van Haarlem, door de minister onder verscherpt financieel toezicht is gesteld. Dit nieuws werd maandag 3 december bekend, een paar dagen nadat bekend werd dat drie bestuurders van Ymere tot de meest verdienende corporatiebestuurders van Nederland behoren. Wij willen weten wat de financiële problemen betekenen voor de ambities van Haarlem voor woningbouw en wijkvernieuwing en voor de financiële risico’s van de gemeente als gevolg van garantstellingen aan corporaties. Daarom heb ik wethouder Jan Nieuwenburg gevraagd hier donderdag 6 december de raadscommissie Ontwikkeling over in te lichten.

Het Haarlems Dagblad schrijft hier woensdag 5 december over. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Randvoorwaarden aan RIBW Papentorenvest

De raadscommissie Ontwikkeling heeft donderdag 18 oktober unaniem ingestemd met de vestiging van een woonvoorziening voor jongeren van het RIBW aan de Papentorenvest. De PvdA stelde aan die instemming wel twee voorwaarden: er moet een beheersplan worden opgesteld in overleg met de omwonenden en de bewonersgroep mag niet tussentijds worden gewijzigd.

Sinds 2009 wordt onder regie van de gemeente Haarlem binnen de regio gewerkt met het Regionaal Kompas. Hierin staan de ambities geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. Vanuit haar zorgplicht heeft de gemeente Haarlem een verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van haar kwetsbare burgers, maar de gemeente heeft ook de verantwoordelijk naar bewoners in de wijk en mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid bij het realiseren van dergelijke voorzieningen.

Al lange tijd is er discussie rond het vestigen van groepswoningen voor jongeren met psychische problemen door de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) in het Scheepmakerskwartier. Met name rond de communicatie met de buurt en de aanpak van mogelijke overlast is er het nodige misgegaan. Wij hebben naar aanleiding daarvan al eerder gepleit om in de prestatieafspraken met instellingen als voorwaarde op te nemen dat men ervoor moet zorgen eerst de communicatie met de buurt op orde te hebben.

Net als alle andere fracties is de PvdA akkoord gegaan met de vestiging van het RIBW aan de Papentorenvest. Wij vinden deze plek geschikt voor de opvang van deze groep jongeren, waarvan de ervaring leert dat de overlast beperkt is. De PvdA heeft het College van B&W daarbij wel verzocht om het RIBW te vragen om nu al met de buurt een beheersplan op te stellen om de mogelijke overlast zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we gevraagd of het mogelijk is om vast te leggen dat er geen wisseling van soort bewonersgroep komt, wat een duidelijke wens van de buurt is. Het College heeft beide zaken toegezegd.

Haarlems Dagblad: Bieb Schalkwijk ‘s avonds dicht vanwege lastpakken

De bibliotheek in Schalkwijk gaat de openingstijden aanpassen, onder meer vanwege overlast van jongeren. Voortaan zal de bibliotheek niet meer open zijn op donderdagavond, een tijdstip waarop er volgens de gemeente veel overlast is en bezoekers zich niet altijd veilig voelen. Ik heb dit donderdag 27 september aan de orde gesteld in de raadscommissie Ontwikkeling. De PvdA vindt dat als er jongerenoverlast is, die jongeren moeten worden aangepakt, in plaats van de openingstijden aan te passen. Vrijdag 28 september schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Nieuwe poging verplaatsing De Zonnevechter

De PvdA vindt dat er een nieuwe poging moet worden gedaan om het kunstwerk De Zonnevechter op de Grote Markt te verplaatsen naar een betere plek. Dat heb ik donderdag 13 september in de raadscommissie Ontwikkeling gezegd bij behandeling van de adviezen van de commissie Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR). Ik kreeg daarbij de steun van een groot deel van de raadscommissie. Ook de commissie KiOR adviseert verplaatsing, maar het college stelde dat verplaatsing van het kunstwerk vooralsnog niet haalbaar zou zijn.

Er wordt al jaren gepraat over verplaatsing van het bronzen kunstwerk De Zonnevechter van Arthur Spronken. Het is een mooi beeld, maar de plaats op de Grote Markt is verre van ideaal. Bovendien trekt het ‘vijvertje’ waar het beeld in staat veel afval en vandalisme aan. Het is een beetje het afvoerputje van de Grote Markt geworden. De Zonnevechter verdient een plek waar het beter tot zijn recht komt. Helaas stuit dit al jaren op bezwaren van de kunstenaar, die het beeld op de Grote Markt wil houden. Juridisch lijkt hij sterk in zijn schoenen te staan met deze eis in verband met zijn auteursrecht.

Toch vraagt de PvdA het College opnieuw een poging te doen om, in overleg met de kunstenaar, naar een betere plek te zoeken. De Grote Markt is van alle Haarlemmers en het kan niet zo zijn dat een ooit verkeerd geplaatst beeld nooit meer verplaatst zou mogen worden. Wij begrijpen dat dit heel moeilijk wordt, maar het College legt zich daar te snel bij neer. Gelukkig zegde plaatsvervangend wethouder van cultuur Jack van der Hoek toe dat hij opnieuw het gesprek met de kunstenaar aan wil gaan. Misschien komt er dan toch nog een doorbraak van deze lang slepende kwestie.