Meer

Archive | In de media

Haarlems Dagblad: ‘Flexwerkers vast contract bieden’

Dinsdag 15 oktober schrijft het Haarlems Dagblad over mijn voorstel om, in navolging van het Rijk, meer flexwerkers weer een vast contract te bieden bij de gemeente (zie een eerdere blog). De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Mensen die gewoon vast werk doen, zoals schoonmakers, beveiligers en cateringpersoneel, moeten ook de zekerheid krijgen die daarbij hoort.

Jeroen Fritz: Het is slechts een begin, maar wel een trendbreuk
‘Flexwerkers vast contract bieden’

Door John Oomkes

HAARLEM – Jeroen Fritz, kandidaat-lijsttrekker PvdA, wil dat de gemeente slecht betaalde flexwerkers in dienst gaat nemen. Het gaat om mensen die als beveiligers, schoonmakers en cateringmedewerkers via uitzendbureaus al voor de gemeente werken.

Gemeenteraadslid Fritz vindt dat Haarlem het voorbeeld moet volgen van minister Stef Blok (wonen en rijksdienst; VVD), die recent heeft toegezegd dat de rijksoverheid tenminste 2500 mensen in lage loongroepen zelf in dienst gaat nemen die nu nog noodgedwongen als zzp’er aan de slag moeten.

Fritz zegt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen: “Mensen die gewoon vast werk doen dat de overheid ten goede komt, moeten een vast contract kunnen krijgen. Mijn leuk is: fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon. De overheid moet het voorbeeld geven en mensen juist bestaanszekerheid bieden.”

- Dat is een mooie gedachte. Maar de 2500 banen van minister Blok zijn een druppel op de gloeiende plaat. Het gaat in werkelijkheid om vele tienduizenden mensen in deze situatie. Omdat voor Haarlem de vuistregel geldt dat de stad in vrijwel alles ongeveer 1 procent van het land vertegenwoordigt, komt je voorstel voor Haarlem neer op ongeveer 25 banen.

Fritz: “Toch vormt het voorstel van de minister een trendbreuk. Tot dusver deden alle overheden en veel bedrijven zoveel mogelijk hun best om mensen ‘naar buiten’ te gooien. Dit goede voorbeeld van de VVD-minister moeten we in Haarlem volgen, ook als het maar 25 mensen betreft die een vast contract krijgen en die dus meer inkomenszekerheid krijgen. Als het begin er is, kan het alleen maar meer worden.”

- Dat is mooi voor die 25 mensen in Haarlem en die 2500 in het land. Maar dat betekent tegelijkertijd rechtsongelijkheid voor mensen die in een zelfde positie verkeren. Een klein percentage flexwerkers krijgt uitzicht op een baan bij de overheid, de grote meerderheid niet.

Fritz: “Dat klopt, het is slechts een begin. Als je als gemeente bijvoorbeeld alle schoonmakers van je belangrijkste gebouwen in dienst neemt, dan kun je die rechtsongelijkheid deels uitsluiten.”

- Je spant je nu in om flexwerkers in de gemeentelijke organisatie op te nemen, terwijl Haarlem het afgelopen jaar en nog steeds bezig is afscheid te nemen van 120 of meer ambtenaren.

Fritz: “Het verschil is dat er voor die mensen geen werk meer was, maar voor die flexwerkers wel.”

- Maar voor hen is enkel geen werk meer, omdat het aantal ambtenaren moet worden teruggebracht. Ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat het ambtenarenapparaat moet worden afgeslankt.

Fritz: “Minister Blok verdedigt het beleid om 2500 flexwerkers een vast contract aan te bieden als volgt: ‘Het kost de overheid in de praktijk niet meer geld’ om dit werk gedaan te krijgen. Veel geld gaat nu naar de uitzendbureaus. Met andere woorden: het gaat er niet om de overheid in banen te beperken, maar in wat je als overheid zelf uitgeeft.”

Haarlems Dagblad, 15 oktober 2013

Haarlems Dagblad: PvdA: Criminelen in Noord ook aanpakken

Woensdag 9 oktober besteedt het Haarlems Dagblad opnieuw aandacht aan de problemen met een kleine groep vooral Marokkaanse jongens in Haarlem, die volgens burgemeester Schneiders ongevoelig lijken voor gerechtelijke straffen. Het Haarlems Dagblad laat een aantal raadsleden hierover aan het woord. Zelf doe ik in het artikel het voorstel om de succesvolle top-25 aanpak van criminele jongeren in Schalkwijk uit te breiden naar andere wijken met soortgelijke problemen (zie een eerdere blog).

PvdA: Criminelen in Noord ook aanpakken

Door: Annalaura Molducci

HAARLEM – De politiek worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met vooral Marokkaanse jongeren die ongevoelig lijken voor straf en de samenleving ernstig frustreren. “Eerst moet bekend zijn of de aanpak van de top 25 criminelen in Schalkwijk wel effectief is.”

Dilia Leitner van D66: “Als opsluiting niet werkt moeten we een andere aanpak hanteren, misschien moeten we meer in de preventieve sfeer doen. Opsluiting kost ook veel geld.”

Sjaak Vrugt (Actiepartij): “Ik kan niet uit de losse pols een oordeel vellen maar dit tuig hoort natuurlijk niet op straat.”

Rob de Jong (VVD) ziet het probleem van de groep die ongevoelig is voor welke straf dan ook: “Eigenlijk wil je dit soort lieden niet in je stad hebben.”

Jeroen Fritz (PvdA) pleit er in een blog voor de aanpak van de top 25 in Schalkwijk uit te breiden naar Haarlem-Noord. “Daar zitten ook groepen jongeren met een alcoholprobleem, vooral in de Indische Buurt.”

Het CDA voelt veel voor de drietrapsraket. “Eerst liefdevol benaderen en een kans geven, daarna laten weten dat bepaald gedrag niet kan en dan hard aanpakken”, zegt Merijn Snoek.

GroenLinks wil niet alleen een harde aanpak maar ook kijken naar de oorzaak, zegt Cora-Yfke Sikkema: “Haarlem is veilig maar honderd procent veiligheid haal je nooit.”

Haarlems Dagblad, 9 oktober 2013

Haarlems Dagblad: Raadsels rond Stationsplein

Donderdagavond 12 september debatteren de raadscommissies Ontwikkeling en Beheer over de overschrijdingen bij het project Stationsplein. Het college heeft zonder toestemming van de raad meer geld uitgegeven dan beschikbaar gesteld, een ernstig feit. Haarlems Dagblad blikt 12 september met een aantal raadsleden vooruit op dit debat. Ook ik kom in het artikel aan het woord.

Raadsels rond Stationsplein

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – De gemeenteraad is verbijsterd over de volstrekt onduidelijke gang van zaken bij de aanleg van het Haarlemse Stationsplein. Eén ding is zeker: de destijds verantwoordelijke wethouder, Rob van Doorn (GroenLinks), zal er niet op sneuvelen want die is al opgestapt. De raadscommissies beheer en ontwikkeling vergaderen vanavond over het achteraf verstrekken van een vervolgkrediet van bijna 7 miljoen euro. Daarmee komen de totale kosten van het project op 30 miljoen euro. In 2008 werd er nog uitgegaan van 22 miljoen euro.

Dat is een hoop geld voor een plein waar na de oplevering nog van alles op aan te merken is. Zo zijn de natuurstenen tegels waarover dagelijks honderden bussen denderen al op vele plekken kapot. Als het regent, moet je oppassen dat je niet uitglijdt, want dan is het natuursteen spekglad. En het plein is kaal. “Op de plaatsen waar al die lantaarnpalen staan, hadden ook bomen kunnen staan”, verzucht fractievoorzitter Louise van Zetten van (D66). Dat zijn details, veel erger vindt ze dat gang van zaken bij de aanleg van dit plein.

Tal van projecten zijn aan elkaar geknoopt om geld te genereren waardoor het dossier steeds warriger is geworden. Een rijkssubsidie die de gemeente kreeg voor het plein werd uitgegeven aan andere zaken. Bovendien moest Van Zetten lang wachten tot ze erachter kwam wat er nou precies met de financiën aan de hand was. “Zelfs bij het opstellen van de Kadernota hadden we als gemeenteraad geen duidelijkheid.” Dat is een politieke doodzonde omdat de gemeenteraad het college moet controleren en bepaalt waar de centen aan worden uitgegeven en budgetten in de gaten houdt.

Uit vragen van het CDA is deze week gebleken dat de gemeente miljoenen illegaal heeft uitgegeven zonder dat de gemeenteraad daarvoor toestemming had verleend. “In november 2011 was al bekend dat het Stationsplein over het toen verleende krediet heen ging. Alleen heeft het anderhalf jaar geduurd voordat we dat als gemeenteraad te horen hebben gekregen”, zegt fractievoorzitter Merijn Snoek van oppositiepartij CDA. Hij beschikt inmiddels over een hele lijst van projecten met budgetoverschrijdingen waarvoor de gemeenteraad achteraf toestemming heeft verleend. “En daar zat het Stationsplein niet eens bij terwijl ik nog heb gevraagd of dat alles was.”

Snoek wordt daar moedeloos van: “We worden als gemeenteraad continu geconfronteerd met kredietoverschrijdingen waardoor de raad buitenspel wordt gezet. Dit college neemt de raad niet serieus. Mensen mailen mij en zeggen: Merijn wat ga je eraan doen? Nou, we gaan er een item van maken bij de komende raadsverkiezingen.”

Ook Jeroen Fritz (PvdA) is kritisch. “Dit is een politiek lastig en pijnlijk verhaal. De gemeente heeft geld uitgegeven dat er niet was, dat kan dus niet. De verantwoordelijke wethouder is er niet meer om zich te verantwoorden.”

Hij vindt wel dat er door moet worden gegaan met het project. Aan de achterkant van het station moet nog een fietsflat worden gebouwd en ook het rommelige Kennemerplein moet worden aangepakt. Daarvoor wordt een deel van het krediet van zeven miljoen dat nu is aangevraagd gebruikt.

Merijn Snoek vindt dat het gehele college verantwoordelijk is voor de rommelige gang van zaken. “De vraag is nu nog wanneer de opgestapte wethouder Rob van Doorn dit wist. Ik hoop niet dat er straks wordt gezegd dat het allemaal de schuld was van Van Doorn. Daar kun je na drie jaar besturen niet meer mee aankomen. Het hele college is verantwoordelijk.”

De VVD vindt het hele plein een groot debacle. Wybren van Haga: “We zijn verkeerd geïnformeerd en dat is een slechte zaak. Niet alleen Van Doorn, ook wethouder Cassee heeft hier fouten gemaakt door de opbrengst van het pand Prinsen Bolwerk 3 te gebruiken als dekking. Dat pand is gewoon verkwanseld.”

Haarlems Dagblad, 12 september 2013

Haarlems Dagblad: VVD Haarlem wil filialen bibliotheek sluiten

Vorige week opperde ik, in reactie op een voorstel van de VVD om bibliotheekfilialen te sluiten, om filialen van de bibliotheek te moderniseren en samen te brengen met andere voorzieningen, zoals zorg, cultuur of gemeentelijke informatieloketten (zie een eerdere blog). Zo blijft de bibliotheek, in tegenstelling tot het voorstel van de VVD, in de wijken aanwezig. Donderdag 5 september omarmt bibliotheekdirecteur Lotte Sluyser dit voorstel in het Haarlems Dagblad:

VVD Haarlem wil filialen sluiten

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – De VVD in Haarlem wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijke sluiting van filialen van de bibliotheek. Dat zei VVD-raadslid Mirjam Otten vorige week in de raadscommissie Ontwikkeling. Jeroen Fritz (PvdA) is tegen en oppert te onderzoeken of de bibliotheek samen te brengen is bij centra voor jeugd en gezin of andere wijkvoorzieningen.

Lotte Sluyser (directeur bibliotheek Zuid-Kennemerland): “Het is logisch om die discussie te voeren. Onze visie is om de decentrale vestigingen te verkleinen en in gebouwen samen te brengen met andere partners, dat kunnen ook educatieve of commerciële partners zijn. We willen graag alle vestigingen moderniseren naar het voorbeeld van de stationsbibliotheek.”

Filialen sluiten en personeel ontslaan levert niet zo veel besparing op als je zou denken. “Die filialen zijn van de gemeente, personeel dat wordt ontslagen komt misschien in de WW en daarna in de bijstand, dat kost de gemeente ook geld. We willen het liefst in alle wijken aanwezig blijven omdat we vinden dat de bibliotheek een belangrijke functie heeft. Het gebruik van de bieb in Haarlem groeit nog steeds. Pas over tien jaar is de wereld echt veranderd.”

In de pers: kandidaatstelling

Verschillende lokale media hebben aandacht besteed aan mijn kandidaatstelling als lijsttrekker van de PvdA Haarlem. Een selectie uit deze artikelen in kranten en op websites.

Haarlems Dagblad, vrijdag 23 augustus 2013:

Kandidaten D66 en PvdA melden zich

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Zeven maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen melden zich de eerste lijsttrekkerskandidaten bij de Haarlemse partijafdelingen.

Bij D66 is de kandidaatstellingsperiode zelfs al gesloten. Er zijn drie kandidaten. Huidig fractievoorzitter Louise van Zetten heeft aangegeven graag als boegbeeld voor de partij de verkiezingen in te gaan. Plaatsvervangend fractievoorzitter Dilia Leitner heeft zich ook gemeld, evenals gemeenteraadslid Maaike Pippel. Het drietal presenteerde zich afgelopen woensdag tijdens een afdelingsvergadering.

Bij de PvdA heeft gemeenteraadslid Jeroen Fritz zich als kandidaat gemeld. De kandidaatstellingsperiode bij de PvdA is nog niet afgesloten. Huidig fractievoorzitter Joyce Langenacker is niet meer als lijsttrekker beschikbaar, zo laat ze weten. Zij wil graag wethouder worden namens de partij.

Van de andere partijen die momenteel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, waren gistermiddag nog geen gegadigden voor het lijsttrekkerschap bekend.

Jouw FM, 22 augustus 2013:

Jeroen Fritz kandidaat-lijsttrekker PvdA Haarlem

Gemeenteraadslid Jeroen Fritz stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de PvdA bij gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar.

Wanneer zich meerdere kandidaten melden, zal de PvdA eind oktober een lijsttrekkersverkiezing organiseren. Fritz: “Ik wil verder bouwen aan een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid in Haarlem. Een PvdA die het huishoudboekje van de gemeente op orde brengt, maar die nooit zal accepteren dat dit ten koste gaat van het huishoudboekje van de mensen die al bijna niets te besteden hebben. Een PvdA die bouwt aan een ongedeelde stad met meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en de beste scholen, omdat elke Haarlemmer dezelfde kansen verdient. Een PvdA die niet alleen politiek bedrijft vanuit het stadhuis, maar die het samen met de Haarlemmers doet. En een PvdA die altijd het gesprek aan gaat en het debat opzoekt, op straat, in de wijken en via sociale media.”

Jeroen Fritz (31) is een geboren en getogen Haarlemmer. Hij is bijna acht jaar lid van de gemeenteraad. Hij houdt zich onder meer bezig met wonen, ruimtelijke ordening, cultuur en veiligheid. Ook is hij deze raadsperiode vice-fractievoorzitter. In 2010 werd hij uitgeroepen tot Beste Lokale Webpoliticus van Nederland, een prijs voor de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet en sociale media om mensen bij zijn werk te betrekken. Fritz werkt naast het raadswerk bij de provincie Noord-Holland.

Wanneer zich meerdere kandidaten melden, zal de PvdA eind oktober een lijsttrekkersverkiezing organiseren. Alle bijna 700 leden van de PvdA Haarlem hebben daarbij stemrecht. De gekozen lijsttrekker is tevens kandidaat-fractievoorzitter. Hij of zij zal zich dus niet kandidaat stellen als wethouder als de PvdA na de verkiezingen terug zou keren in het college van B&W.

Haarlem 105, 22 augustus 2013:

PvdA’er Jeroen Fritz stelt zich kandidaat voor lijsttrekkersschap in 2014

Gemeenteraadslid Jeroen Fritz stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in 2014. Mochten zich nog meer kandidaten melden, zal de PvdA eind oktober een lijsttrekkersverkiezing organiseren, laat de partij donderdag weten.

Fritz: ‘Ik wil verder bouwen aan een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid in Haarlem. Een PvdA die het huishoudboekje van de gemeente op orde brengt, maar die nooit zal accepteren dat dit ten koste gaat van het huishoudboekje van de mensen die al bijna niets te besteden hebben. Een PvdA die bouwt aan een ongedeelde stad met meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en de beste scholen, omdat elke Haarlemmer dezelfde kansen verdient.’

De 31-jarige Fritz is een geboren en getogen Haarlemmer. Hij is bijna acht jaar lid van de gemeenteraad en houdt zich onder meer bezig met wonen, ruimtelijke ordening, cultuur en veiligheid. Ook is hij deze raadsperiode vice-fractievoorzitter. In 2010 werd hij uitgeroepen tot Beste Lokale Webpoliticus van Nederland, een prijs voor de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet en sociale media om mensen bij zijn werk te betrekken. Fritz werkt naast zijn raadswerk bij de provincie Noord-Holland.

Kijk voor meer informatie op www.jeroenfritz.nl

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Vrijdag 14 juni schrijft het Haarlems Dagblad over de schriftelijke raadsvragen, die ik samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb gesteld over de regeldruk bij evenementen (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hieronder lezen:

PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – De PvdA Haarlem maakt zich zorgen over de extra regels waar evenementen in de stad in toenemende mate mee te maken krijgen. Vorige week liet de Stichting Avondvierdaagse al een noodkreet klinken over de extra kosten die de regeldruk met zich meebrengt.

PvdA-raadsleden Moussa Aynan en Jeroen Fritz willen dat B en W met de evenementenorganisaties in gesprek gaan over hoe een en ander in de hand kan worden gehouden. Zij hebben daarover inmiddels schriftelijke vragen ingediend.

Van B en W willen zij weten of de extra regels voortkomen uit gemeentelijk beleid dan wel uit rijksbeleid. Daarbij vragen zij hoe de extra bureaucratie die de regels met zich meebrengen zich verhoudt tot de ambitie van het stadsbestuur om te komen tot ‘minder regels, meer service’.

Een evenement als Stichting Avondvierdaagse loopt aan tegen het feit dat ze tegenwoordig niet meer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars mogen werken. Ook wordt van organisaties veel meer papierwerk verwacht over de aard en inhoud van het evenement en een bijbehorend calamiteitenplan.

PvdA’er Aynan noemt het gezien het belang van evenementen als de Avondvierdaagse ‘pijnlijk’ als de overheid hen op extra kosten jaagt. De organisatie van het Bloemencorso bracht eerder dit jaar naar buiten dat zij tegen nogal wat extra kosten aanloopt vanwege de scherpere regels.

Haarlems Dagblad, 14 juni 2013

Stadskrant: Cultuur is er niet alleen voor de happy few

Elke week komen in de rubriek ‘Raad en Daad’ in de Stadskrant twee raadsleden aan het woord over een bepaald thema. Deze week vraagt de Stadskrant Mirjam Otten (VVD) en mij naar een eerste reactie op de nieuwe cultuurnota. Wat vinden wij belangrijk in het cultuurbeleid? Hieronder mijn bijdrage. Lees hier het hele artikel in de Stadskrant.

Jeroen Fritz (PvdA):

In tijden van bezuinigingen staat ook cultuur onder druk. Door slimme oplossingen proberen wij desondanks het culturele aanbod op peil te houden, want cultuur is belangrijk voor onze stad. Voor de PvdA staan daarbij drie speerpunten voorop:

1. Cultuur voor iedereen: cultuur is er niet alleen voor de happy few. Daarom geven wij prioriteit aan cultuureducatie en amateurkunst. Wij willen meer cultureel aanbod in wijken als Schalkwijk, Oost en Noord. Ook willen wij cultuur bereikbaar houden voor mensen met een laag inkomen.

2.Creatieve economie: cultuur is niet alleen iets om van te genieten, het is ook van groot economisch belang voor onze stad. Maar liefst 10% van alle banen in Haarlem bevindt zich in de creatieve sector. Daarnaast profiteren winkels en horeca van de vele toeristen die onze monumenten, festivals, musea en podia bezoeken. De PvdA wil dit verder versterken door het faciliteren van culturele broedplaatsen en blijven investeren in culturele initiatieven die goed zijn voor de economie en werkgelegenheid.

3.Innovatie: Haarlem is een prachtige historische stad, die goed is in het tonen van haar erfgoed. Maar daarnaast is het belangrijk dat Haarlem op cultureel gebied innovatief blijft. Daarom willen wij dat Haarlem voorop blijft lopen op het gebied van popmuziek, toneel, literatuur en moderne beeldende kunst.

Samen maken we Haarlem veiliger

Elke week komen in de rubriek ‘Raad en Daad’ in de Stadskrant twee raadsleden aan het woord over een bepaald thema. Deze week vraagt de Stadskrant Sibel Özogul (SP) en mij hoe we Haarlem veilig houden in een tijd van bezuinigingen. Hieronder mijn bijdrage. Lees hier het hele artikel in de Stadskrant.

Jeroen Fritz (PvdA):

Haarlem is één van de veiligste grotere steden in Nederland. De PvdA wil dat graag zou houden. Tegelijkertijd zien we dat er ook nog wel wat valt te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld in Schalkwijk veel problemen met criminele jongeren en woninginbraken, ondervinden delen van het centrum veel uitgaansoverlast en worden de aanrijtijden van de brandweer niet overal gehaald.

In financieel krappe tijden moeten we op zoek naar creatieve oplossingen die de veiligheid vergroten en niet teveel geld kosten. Dat vraagt niet alleen iets van politie, handhavers, brandweer en ambulancepersoneel, maar ook van de Haarlemmers zelf. Zij kunnen helpen om hun eigen wijk veilig te houden, bijvoorbeeld door meer te doen aan brandpreventie of samen met de buren een oogje in het zeil te houden.

Gelukkig zien wij in onze stad al heel veel goede voorbeelden. Zo zijn er in Schalkwijk buurtvaders actief, die optreden tegen jongerenoverlast. In de binnenstad werken horeca, politie en bewoners samen in sus-teams, die met succes de uitgaansoverlast verminderen.  En in verschillende straten zorgen bewoners er samen voor dat hun woning brandveilig is en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De PvdA wil dit soort goede initiatieven verder stimuleren, want alleen samen kunnen we Haarlem nog veiliger maken.

Haarlems Dagblad: ‘Glasvezel komt vanzelf in stad’

Donderdag 16 mei debatteerde de gemeenteraad over glasvezel. Hierbij lieten VVD en D66 het burgerinitiatief dat vroeg om glasvezel te stimuleren, dat zij eerder nog steunden, opeens vallen, dit tot teleurstelling van o.a. de PvdA (zie een eerdere blog). Maandag 21 mei schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

HRLM Stadsglossy: Jij! Raadslid!

In het kader van de actie ‘Jij! Raadslid’ van de gemeente Haarlem, bedoeld om ook jonge mensen te interesseren voor het raadswerk, staat er deze week korte portretjes van mij en collega-raadsleden Maaike Pippel (D66) en Gideon van Driel (CDA) in HRLM Stadsglossy. Eerder verschenen er al videoportretten van ons drieën (zie een eerdere blog). Mijn interview:

HRLMJeroen Fritz (PvdA):
‘Als raadslid kom je overal’

“Op mijn vierentwintigste werd ik raadslid. Mijn allereerste motie was een voorstel voor een fonds waarmee jongeren hun ideeën voor de stad konden uitvoeren. Het fonds kwam er en er zijn al diverse projecten uit voortgekomen. Stadstrand de Oerkap bijvoorbeeld.

Dat is het mooie aan raadswerk; dat je heel direct betrokken bent bij de stad. Bovendien kom je overal. De ene keer sta ik eten op te scheppen voor daklozen bij Stem in de Stad, de andere keer loop ik rond op een opening in de Philharmonie.

Die ontmoetingen met mensen uit alle lagen van de samenleving vind ik het leukst. Die maken dit werk zo veelzijdig. Raadswerk kost veel tijd – vooral ’s avonds en in het weekend – maar daar krijg je meer dan genoeg voor terug.”

Filmpje: een dag uit het leven van een raadslid

Om jonge Haarlemmers te interesseren voor het ambt van gemeenteraadslid, organiseert de gemeente Haarlem de actie ‘Jij! Raadslid!’. Donderdag 21 maart wordt deze actie officieel gelanceerd. Onderdeel van de actie is dat drie jonge raadsleden zijn gevolgd bij hun raadswerk: Maaike Pippel (D66), Gideon van Driel (CDA) en ik zelf. Van elk van ons is een kort filmportret gemaakt.

Fotograaf Bibi Veth heeft mij niet alleen gevolgd tijdens een raadvergadering en het voorzitten van een commissievergadering, maar ook buiten het stadhuis. Zo heb ik haar meegenomen tijdens een dagje meelopen met wijkagent Frits de Vries (zie een eerdere blog) en het klussen voor de actie NLdoet (zie een eerdere blog). Op die manier wil ik vooral laten zien dat het raadswerk veel meer is dan het werk in het stadhuis. Een belangrijk deel van het werk speelt zich in de stad af, in contact met de mensen die in Haarlem wonen, werken of recreëren.

Overweeg je zelf om politiek actief te worden, misschien zelfs als raadslid? Volg dan de korte oriëntatiecursus van de gemeente of kom langs op het stadhuis. Meer info vind je op de website van de gemeente. Maar nog veel belangrijker: sluit je aan bij een politieke partij. Een kleine suggestie: kijk eens hier.

Haarlems Dagblad: Vrees voor toekomst Koningstein

Donderdag 24 januari schrijft het Haarlems Dagblad over het nieuws dat gemeentekantoor Koningstein vervroegd geheel zal worden ontruimd, in verband met de vondst van asbest. Wat betekent dit voor de herontwikkeling van het pand? Samen met de wijkraad Rozenprieel pleit ik er al langer voor om het pand te herontwikkelen, zo mogelijk via collectief particulier opdrachtgeverschap. Een deel zou bijvoorbeeld (al dan niet tijdelijk) kunnen worden gebruikt voor creatieve broedplaatsen. Eerder diende ik hierover al een motie in in de gemeenteraad. In het artikel in het Haarlems Dagblad reageer ik op de vervroegde ontruiming van het pand. Hoe voorkomen we langdurige leegstand? Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Geen top twintig maar loserlijst

Donderdag 17 januari riep ik de burgemeester in de raadscommissie Bestuur op een andere naam te zoeken voor de ‘top-20′ van meest criminele jongeren in Schalkwijk (zie een eerdere blog). Deze term zou de status van deze jonge criminelen onder andere jongeren kunnen verhogen, terwijl juist wordt beoogd dat minder jongeren hun voorbeeld volgen. Maandag 21 januari schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen