Meer

Archive | In de media

Haarlems Dagblad: Verbouwing Philharmonie valt goed

In een eerdere blog kon je al lezen over de verbouwing van de grote zaal van de Philharmonie, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor een diversere programmering en een rendabeler bedrijfsvoering. Zaterdag 19 januari doet het Haarlems Dagblad verslag van het debat in de raadscommissie Ontwikkeling hierover. In het artikel kom ook ik aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Geheime brief wethouder Mooij valt slecht in raad

Donderdag 20 december stelde collega Sjaak Vrugt van de Actiepartij mondelinge vragen in de raad over een brief van het college van B&W aan de raad over de huisvesting van cultuurcentrum Hart, waarover geheimhouding was opgelegd. Behalve de Actiepartij vinden ook onder meer D66, GroenLinks en PvdA dat deze brief gewoon vanaf het begin openbaar had moeten zijn. Zaterdag 22 december schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Ook ik word in dit artikel geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Raad twijfelt over verhuizing Hart

Wat moet de nieuwe locatie worden voor cultuurcentrum Hart, de fusie van Muziekcentrum, Volksuniversiteit en H’art? Die vraag houdt de Haarlemse politiek al jaren bezig. De PvdA is voorstander van huisvesting op Nieuwe Energie. Het college stelt nu echter voor te kiezen voor het voormalig Doopsgezind Weeshuis aan de Kleine Houtweg. Ik heb er twijfels bij of deze locatie wel de echte verbetering is ten opzichte van de Egelantier die wij altijd hebben beoogd. Zaterdag 15 december schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Raadsleden eisen plek voor jongerencentrum Flinty’s

De gemeenteraad houdt wethouder Ewout Cassee aan zijn toezegging dat er eerst een alternatieve plek voor jongerencentrum Flinty’s gevonden zou worden, voordat het huidige pand aan Prinsen Bolwerk 3 door de gemeente wordt verkocht. Dat bleek donderdag 6 december in de raadscommissie Ontwikkeling. Het Haarlems Dagblad schrijft hier zaterdag 8 december en citeert ook mij daarin. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: ‘Ymere blijft investeren’

De PvdA is bezorgd over het feit dat woningcorporatie Ymere, de grootste corporatie van Haarlem, door de minister onder verscherpt financieel toezicht is gesteld. Dit nieuws werd maandag 3 december bekend, een paar dagen nadat bekend werd dat drie bestuurders van Ymere tot de meest verdienende corporatiebestuurders van Nederland behoren. Wij willen weten wat de financiële problemen betekenen voor de ambities van Haarlem voor woningbouw en wijkvernieuwing en voor de financiële risico’s van de gemeente als gevolg van garantstellingen aan corporaties. Daarom heb ik wethouder Jan Nieuwenburg gevraagd hier donderdag 6 december de raadscommissie Ontwikkeling over in te lichten.

Het Haarlems Dagblad schrijft hier woensdag 5 december over. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Discussie over Hildebrand volgt

Donderdag 29 november discussieerde de gemeenteraad naar aanleiding van twee moties van het CDA over het Hildebrandmonument. De moties van het CDA vroegen af te zien van de restauratie op de huidige plek in de Haarlemmerhout. De PvdA is ook kritisch over dat plan, omdat het verleden heeft geleerd dat deze plek zeer vandalismegevoelig is. De moties van het CDA waren voor ons echter te voorbarig, het college komt binnenkort met een voorstel en dan gaan wij deze discussie graag aan. Wij laten ons graag overtuigen dat de huidige plek wel geschikt zou zijn, maar hebben daar grote twijfels over vanwege het verleden van vandalisme.

Het Haarlems Dagblad schrijft vrijdag 30 november over de discussie in de gemeenteraad. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: ‘Audities voor straatmuzikanten is geen oplossing’

We zien dat met name Oost-Europese straatmuzikanten soms te maken hebben met armoede en uitbuiting. Tegelijkertijd leveren ze veel overlast op voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Hoe kunnen we hier iets aan doen? Eerder steunde de PvdA al een motie van D66 om te zoeken naar een oplossing (zie een eerdere blog). Woensdag 14 november organiseerde De Pletterij een debat over straatmuzikanten. Haarlems Dagblad doet donderdag 15 november verslag van dit debat. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Extra subsidie zit er niet in

Uit de Cultuurmonitor 2012 blijkt dat de bezoekerscijfers voor Stadsschouwburg en Philharmonie tegenvallen. Volgens directeur Jaap Lampe komt dit doordat het budget de afgelopen jaren niet is gestegen, terwijl de kosten wel hoger zijn geworden. Daardoor kan er minder geprogrammeerd worden. Het Haarlems Dagblad vroeg raadsleden naar een reactie. Ook ik kom in dit artikel aan het woord. Mijn reactie is dat de gemeente helaas op dit moment echt geen geld heeft voor een forse subsidieverhoging, maar dat er misschien wel andere creatieve manieren zijn om de exploitatie van de podia te verbeteren. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Bouwen nu al strijdpunt

Vrijdag 5 oktober doet het Haarlems Dagblad verslag van de bijeenkomst van vijf gemeenteraden over de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland (zie een eerdere blog). Ook ik word in dit artikel geciteerd, met mijn oproep aan andere gemeenten om zich ook mede verantwoordelijk te voelen voor sociale woningbouw. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Bieb Schalkwijk ‘s avonds dicht vanwege lastpakken

De bibliotheek in Schalkwijk gaat de openingstijden aanpassen, onder meer vanwege overlast van jongeren. Voortaan zal de bibliotheek niet meer open zijn op donderdagavond, een tijdstip waarop er volgens de gemeente veel overlast is en bezoekers zich niet altijd veilig voelen. Ik heb dit donderdag 27 september aan de orde gesteld in de raadscommissie Ontwikkeling. De PvdA vindt dat als er jongerenoverlast is, die jongeren moeten worden aangepakt, in plaats van de openingstijden aan te passen. Vrijdag 28 september schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Meerderheid gemeenteraad wil aanpak straatmuzikanten

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer regels komen voor straatmuzikanten. Dat schrijft het Haarlems Dagblad dinsdag 25 september. Ook de PvdA is hier voorstander van. Wij steunden in juli dan ook al een motie van de Actiepartij hierover. Niet alleen ervaren veel binnenstadbewoners en ondernemers teveel overlast, maar ook blijken er veel sociale problemen schuil te gaan achter veel Oost-Europese straatmuzikanten. Te vaak is er sprake van uitbuiting en is het muziekinstrument slechts een dekmantel om het bedelverbod te ontlopen. Daar willen wij iets aan doen. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad, waar ook ik in word geciteerd, hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: ‘PvdA en VVD moeten stevig onderhandelen’

Samen met veel Haarlemse partijgenoten en raadsleden van andere politieke partijen volgde ik de verkiezingsuitslagen woensdag 12 september in Café De Lift, waar de PvdA Haarlem samen met radio Haarlem 105 een uitslagenavond organiseerde. Het Haarlems Dagblad doet donderdag 13 september verslag van deze bijeenkomst. Ook ik kom daarin aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Raad valt over 17 miljoen voor Fortress

Donderdag 14 juni besprak de raadscommissie Bestuur het rapport van de Rekenkamercommissie over stadskantoor Zijlpoort. Een kritisch en hard rapport, dat toont dat er met name vorige collegeperiode grote fouten zijn gemaakt rond dit project en dat de informatievoorziening naar de raad lange tijd tekort schoot. Haarlems Dagblad doet 15 juni verslag van dit debat in de raadscommissie. Ook ik word in dit artikel geciteerd. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen