Meer

Archive | Fractievergadering

Leren van Zaanstad

Elk jaar houdt de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend om plannen te maken voor het nieuwe politieke jaar. Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus waren we in Zaanstad. Hier bekeken we onder meer de vernieuwing van de binnenstad en spraken we met Zaanse PvdA-politici over hoe zij de takendiscussie hebben aangepakt.

Het is indrukwekkend hoe de gemeente Zaanstad de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in de binnenstad van Zaandam, iets wat in deze crisistijd nauwelijks meer mogelijk lijkt. In de Gedempte Gracht, vroeger een winderige en licht verloederde winkelstraat met lelijke kiosks in het midden, werd water teruggebracht. En bij het station verrezen een opvallend nieuw stadhuis en een hotel, opgebouwd uit Zaanse huisjes. Over mooi of lelijk zijn de meningen verdeeld, maar het heeft Zaandam wel op de kaart gezet.

Zaanstad

Nog voor de verkiezingen zal er in Haarlem een takendiscussie worden gevoerd. Aanleiding hiervoor is de noodzaak voor nieuwe bezuinigingen van 5 tot 10 miljoen euro, bovenop eerdere bezuinigingen van 35 miljoen. Dan helpt de kaasschaaf niet meer, de gemeente zal echt keuzes moeten maken: welke taken wil je wel nog doen en welke niet? En wat kunnen we wellicht anders en slimmer organiseren, zodat het minder geld kost? Voor ons aanleiding om ons te oriënteren in Zaanstad, waar afgelopen jaren ook zo’n takendiscussie is gevoerd. Het is interessant om van de Zaanse PvdA-wethouder van financiën Jeroen Olthof en Zaanse raadsleden te horen hoe zij dit hebben aangepakt.

Welke keuzes er in Haarlem gemaakt zullen worden is nog niet duidelijk. Maar voor mij staat wel voorop dat we eerlijke keuzes zullen moeten maken. We gaan dus niet ons sociale hart kapotbezuinigen. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima. Ook zal de PvdA er goed op letten dat we niet die zaken schrappen die zorgen voor veel werkgelegenheid of bijdragen aan een ongedeelde stad, waarin alle Haarlemmers gelijke kansen krijgen. De PvdA zoekt in plaats daarvan naar slimme oplossingen, waarmee we samen met de Haarlemmers kunnen blijven bouwen aan een mooie, sterke en sociale stad. Dat wordt de uitdaging voor het komende jaar en wat mij betreft de inzet voor de verkiezingen.

Op bezoek bij Kontext

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Maandag 19 november waren we op bezoek bij Kontext, een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij stonden twee onderwerpen op de agenda: huiselijk geweld en participatie in de samenleving.

Kontext probeert de brug te slaan tussen mensen die een hulpvraag hebben en de voorzieningen die voor hen bestaan. Het gaat dan onder meer om hulp bij wonen, zorg, werk, financiën, schulden en welzijn. Ook voert Kontext voor de gemeente het Steunpunt Huiselijk Geweld uit, waar mensen terecht kunnen met klachten over (geestelijke en lichamelijke) mishandeling in huiselijke kring.

Het meeste indruk op mij maakte het gesprek over huiselijk geweld. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is schrikbarend hoog. In 2011 waren er zo’n 2100 meldingen in Zuid-Kennemerland. Dat zijn er eigenlijk teveel om met het huidige budget iedereen adequate hulpverlening te bieden. Een duidelijk signaal voor ons als politici: of er moet geld bij, of we moeten prioriteiten gaan stellen, waarbij niet iedereen meer even snel hulp krijgt. Dat laatste zou natuurlijk buitengewoon zuur zijn, want als mensen in zo’n moeilijke situatie de enorme stap zetten om aan te kloppen bij de politie of de hulpverlening, verwachten ze ook dat ze meteen worden geholpen.

Gelukkig was er ook goed nieuws: het tijdelijk huisverbod, dat sinds enkele jaren mogelijk is, is een groot succes. De burgemeester kan zo’n huisverbod voor daders van huiselijk geweld afkondigen. Het geeft dan lucht om hulpverlening en andere zaken te regelen. Politie, hulpverlening en burgemeester werken hier volgens Kontext uitstekend in samen.

Op bezoek bij de Hannie Schaftschool

Met enige regelmaat gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Het eerste werkbezoek van het nieuwe politieke jaar was maandag 12 september bij de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. Een openbare basisschool die een paar jaar geleden vanwege te weinig leerlingen nog met sluiting werd bedreigd, maar die dankzij veel inzet van de school, de ouders en de gemeente nu weer duidelijk in de lift zit.

De afgelopen jaren nam het leerlingenaantal van de Hannie Schaftschool gestaag af. Hoewel het onderwijs nog altijd een goed was, had de school een slecht imago. Veel (vooral hoger opgeleide) ouders uit het Rozenprieel stuurden hun kinderen buiten de eigen wijk naar school. Sluiting dreigde, waarmee de wijk haar enige basisschool zou verliezen. Omdat schoolbestuur en gemeente dit weigerden te accepteren werd een plan gemaakt om het tij te keren. Het schoolgebouw kreeg een opknapbeurt en werd voorzien van frisse en moderne kleuren. Er werd samenwerking gezocht met kinderopvang Op Stoom, waardoor er naast naschoolse opvang nu ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in de school zijn gevestigd. En de leerlingen krijgen naast het gewone onderwijs ook praktijklessen in bijvoorbeeld robotica, zeefdrukken of koken aangeboden, om ze te stimuleren hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Met succes: het leerlingaantal loopt weer op en ook steeds meer buurtbewoners kiezen weer voor deze school.

Naast een rondleiding door de school spraken we ook met de directrice en een leraar van de school en de clusterdirecteur van Spaarnesant (overkoepelende organisatie voor primair openbaar onderwijs in Haarlem) over het imago van scholen en de schoolkeuze. Op dit moment speelt in de gemeenteraad de discussie over schoolkeuze en eventuele centrale aanmelding voor basisscholen volop. Het was daarom erg interessant meer te horen over dit goede voorbeeld van hoe een imagoverbetering van een school kan leiden tot meer leerlingen, een gemengdere school en behoud van een basisschool in een kwetsbare wijk.

Fractieweekend

Het politieke seizoen 2010-2011 is bijna ten einde, maar afgelopen weekend keken wij als PvdA-fractie alweer vooruit naar het volgende seizoen. Elk jaar hebben we met de fractie een fractieweekend. Hierin maken we plannen voor het komende jaar. Dit jaar vond het fractieweekend op 1 en 2 juli plaats in Wijk aan Zee.

Een fractieweekend heeft verschillende doelen. Ten eerste is het bedoeld om de inhoudelijke agenda van de fractie nog eens aan te scherpen en inhoudelijke speerpunten voor het komende jaar vast te stellen. Ten tweede komen er een aantal praktische zaken aan de orde, zoals de inrichting van de wekelijkse fractievergadering en de permanente campagne. En ten derde moet een fractieweekend natuurlijk vooral gezellig zijn en is het bedoeld voor teambuilding.

Zelf mocht ik het programmaonderdeel over de inhoudelijke speerpunten leiden. De drie speerpunten van de PvdA-fractie zullen de vaste volgers niet onbekend in de oren klinken: een sociale stad, werkgelegenheid en wonen in een prettige buurt. Dat waren ook de speerpunten tijdens de verkiezingscampagne. Maar daarnaast hebben we ook per commissie een tweetal speerpunten geformuleerd, waar wij het komende jaar zelf initiatieven op gaan nemen in de raad. Daar moet je op een site als deze van tevoren natuurlijk niet teveel over schrijven, als het goed is gaat iedereen er na de zomervakantie vanzelf iets van merken.

Naast de inhoud is er tijdens een fractieweekend ook altijd veel ruimte voor leuke onderdelen. Een traditie tijdens fractieweekenden is inmiddels de quiz van wethouder Jan Nieuwenburg. Jan kruipt elk jaar in de huid van quizmaster. Dit keer had hij maar liefst honderd kennisvragen over Haarlem voorbereid. Winnaar van deze quiz werd Helga Koper.

Fietsen met de Fietsersbond

Met enige regelmaat gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. De afgelopen maanden bezochten we bijvoorbeeld het NZH Vervoersmuseum, de winkeliers in de Cronjé en farmaceutisch bedrijf MSD. Maandag 30 juni maakten wij met de Fietsersbond een fietstocht door Haarlem om een aantal knelpunten voor fietsers met eigen ogen te bekijken. Het werkt altijd veel beter om dit soort dingen ter plekke te bekijken dan het op papier of tijdens een powerpointpresentatie te zien. Daarom zijn dit soort werkbezoeken altijd heel nuttig.

Het bezoek stond vooral in het teken van de Rode Loper naar Haarlem-Noord. Tussen het station en de Grote Markt is deze veilige fiets- en wandelroute inmiddels grotendeels voltooid. Het plan is om deze verbinding in de nabije toekomst ook door te trekken naar Haarlem-Noord. De vraag is echter langs welke route: verbetering van de huidige route over de Kennemerbrug of via een nieuwe fietsbrug in het verlengde van de Kruisweg over de Bolwerken?

De Fietsersbond is groot voorstander van een nieuwe fietsbrug. Veel buurtbewoners zien dit echter niet zitten. Mijn fractiegenoot Roel Schaart heeft eerder in de gemeenteraad een motie ingediend met het verzoek om beide varianten verder uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad. Op basis van die vergelijking kunnen wij dan in de raad een goede keuze maken. De knelpunten die de Fietsersbond ons tijdens deze fietstocht heeft laten zien zullen wij daar zeker bij betrekken.

Op bezoek bij het NZH Vervoers Museum

Elke maandagavond hebben we met de PvdA-fractie fractievergadering. Meestal is dat in het stadhuis, maar regelmatig gebruiken we deze maandagavond ook om ergens in de stad op bezoek te gaan. Zo waren we onlangs bij de winkeliers in de Cronjéstraat en bij farmaceutisch bedrijf MSD (zie een eerdere blog). Maandag 11 april bezochten we met de fractie het NZH Vervoers Museum.

Behalve de grote musea als het Frans Halsmuseum, Teylers Museum en Dolhuys, kent Haarlem ook een aantal kleine musea, die geheel vaak door vrijwilligers worden gerund. Een voorbeeld van zo’n klein museum is het NZH Vervoers Museum op het terrein van de voormalige busremise van Connexxion aan de Leidsevaart. Dit museum toont onder meer een aantal klassieke trams en bussen van NZH, de voorloper van Connexxion.

Veel van de vrijwilligers die bij het NZH Vervoers Museum werken zijn voormalig medewerkers van de NZH. Als fractie kregen we een rondleiding door twee van hen. Het is prachtig om te zien met hoeveel passie zij vertellen over de mooie oude trams en bussen die zij de afgelopen jaren geheel hebben gerenoveerd en nu als pronkstukken in het museum staan.

Het voormalige Connexxionterrein krijgt de komende jaren een nieuwe bestemming. In de gemeenteraad heb ik mij er in het verleden hard voor gemaakt dat het museum een plek houdt op dit terrein (zie een eerdere blog). Dat zal ook gebeuren. Het museum is op dit moment in gesprek met de ontwikkelaar over mogelijke nieuwbouw.

Velsen en Haarlem: veel gemeenschappelijk

Velsen en Haarlem hebben veel gemeenschappelijk. Niet alleen delen we de gemeentegrens aan de noordkant van Haarlem, maar ook werken beide gemeenten samen bij onderwerpen als wonen, WMO, openbaar vervoer, de veiligheidsregio en recreatieschap Spaarnwoude. Alle reden dus voor onze fractie om weer eens bij te praten met de PvdA-fractie van Velsen. Dat gebeurde vrijdag 4 februari tijdens een etentje met de PvdA-fracties uit Velsen en Haarlem in de Kloosterkeuken, een Haarlems leerwerkbedrijf.

Directe aanleiding van de ontmoeting was een drietal actuele onderwerpen, waar we graag met onze partijgenoten in Velsen over van gedachte wilden wisselen. Allereerst het plan van Velsen om bij Fort Benoorden Spaarndam een bungalowpark van Landal aan te leggen, iets waar de gemeente Haarlem grote moeite mee heeft (zie een eerdere blog). Ten tweede spraken we over de Zuidtangent. Haarlem onderzoekt samen met de provincie momenteel drie mogelijke routes voor het hoogwaardig openbaar vervoer tussen station Haarlem en Velsen: de Westelijke Randweg, de Rijksstraatweg en de Waarderpolder (lees hier meer daarover). Tenslotte hebben we het gehad over de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waar zowel Velsen als Haarlem deel van uitmaken. Om de financiële problemen bij deze organisatie aan te pakken moet er komende jaren bezuinigd worden. Het zou goed zijn als de PvdA-fracties in de betrokken gemeenten daarbij samen optrekken.

Maar natuurlijk kwamen er nog tal van andere onderwerpen aan de orde, zoals de gezamenlijke woningmarkt voor huurders en de problemen bij thuiszorgorganisatie Viva, die in beide gemeenten actief is. Het is bovendien goed om wat beter kennis te maken met de collega’s aan de andere kant van de gemeentegrens, zodat we elkaar snel weten te vinden. Een kracht van de PvdA is immers dat we een landelijke partij zijn, die in alle gemeenten en op alle bestuursniveaus vertegenwoordigd is. Daar moeten we gebruik van maken.

Op bezoek bij MSD

Met enige regelmaat bezoekt de PvdA-fractie op maandagavond een wijk, een organisatie of een bedrijf in de stad. Maandag 31 januari brachten we een bezoek aan farmaceutisch bedrijf MSD in de Waarderpolder. MSD is sinds 1956 in de Waarderpolder gevestigd en is met ca. 900 werknemers één van de grote werkgevers in de stad.

MSD maakt onderdeel uit van het Amerikaanse Merck & Co. De fabriek van MSD in Haarlem was de eerste vestiging in Europa. Op het terrein is zowel een verkoopafdeling als een productieafdeling van het bedrijf gevestigd. MSD Haarlem produceert, verpakt en verspreidt medicijnen naar 140 landen. Hoewel de nadruk in Haarlem ligt op het verpakken van medicijnen, worden er ook medicijnen geproduceerd. Zo is MSD Haarlem de enige medicijnfabriek ter wereld die een middel tegen rivierblindheid produceert. Dit wordt door het bedrijf gratis ter beschikking gesteld in Afrika.

We kregen een rondleiding over het enorme terrein van MSD, onder meer langs het hoog geautomatiseerde magazijn en langs de afdeling waar pillen worden verpakt. Ook gingen we met Carolien van Bloemendal (directeur operations van Merck Manufacturing Division) en Theo J. van Dijk (public relations manager van MSD) in gesprek over het bedrijf. Met hen spraken wij onder meer over de bereikbaarheid van de Waarderpolder, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het beschikbaar stellen van stageplekken, duurzaamheid en samenwerking tussen bedrijven in Haarlem.

Carolien van Bloemendal gaf aan dat MSD erg blij is met de recente verbeteringen van de bereikbaarheid van de Waarderpolder door de fly-over en de Schoterbrug. Zij hoopt dat er in de toekomst nog betere vormen van samenwerking komen tussen bedrijven in Haarlem, zodat zij van elkaar kunnen profiteren. MSD kan op die manier ook een rol spelen om startende ondernemers te ondersteunen. De gemeente zou die samenwerking verder kunnen stimuleren.

De PvdA vindt het erg belangrijk dat bedrijven als MSD in Haarlem zijn gevestigd. Niet alleen zorgen zij voor veel werkgelegenheid in de regio, ook spelen ze een belangrijke rol in de ambitie van Haarlem om innovatieve bedrijvigheid aan de stad te binden. Wij willen dat de gemeente en het bedrijfsleven samenwerken aan een sterke economie, voldoende werkgelegenheid en een mooie stad. Samen maken we Haarlem.

Op bezoek bij SportSupport

Elke maandag vergaderen we met de PvdA-fractie. Meestal is dit in het stadhuis, maar regelmatig vergaderen we ook ergens op locatie in de stad. Soms is dat bij in een bepaalde wijk (zoals Parkwijk-Zuiderpolder of de Sportliedenbuurt), soms bij een organisatie (zoals winkeliersvereniging Cronjéstraatjongerencentrum Flinty’s, Stem in de Stad of de Selimiye Moskee) en soms bij een interessante Haarlemmer (zoals klimaatgoeroe Maurits Groen). Ook deze raadsperiode gaan we hier weer mee door. Maandag 11 oktober bezochten we stichting SportSupport, de organisatie die in Haarlem de breedtesport ondersteunt en bevordert.

SportSupport doet dit op tal van manieren. Zo adviseert zij sportverenigingen, stimuleert zij sport in de buurt, organiseert zij sporttoernooien voor scholen en ondersteunt zij ouderen en gehandicapten bij het sporten. Via de aparte stichting Topsport Kennemerland wordt bovendien het topsportklimaat in de regio gestimuleerd. Al deze activiteiten werden verder toegelicht.

Daarnaast spraken we met een zogenaamde ‘combinatiefunctionaris’. Een combinatiefunctie combineert eigenlijk twee banen op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. In dit geval ging het om iemand die twee dagen per week voor de klas staat als gymdocent in Haarlem-Oost en de overige dagen zich inzet voor sport in de buurt, door op de verschillende pleintjes in de wijk sport door jongeren te stimuleren en door activiteiten te organiseren. Mooi en belangrijk werk, dat helpt om veel problemen bij jongeren en overlast in de buurt te voorkomen. Lees hier veel meer over combinatiefuncties.

De komende jaren zal ook de gemeente Haarlem fors moeten bezuinigen. Ook sport zal daarbij niet geheel kunnen worden gespaard, en mogelijk zal dit ook gevolgen hebben voor SportSupport. Maar daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat dit soort werk behouden kan blijven voor Haarlem. Het is daarom zeer nuttig als fractie af en toe bij dit soort organisaties op bezoek te gaan en met hen te bespreken wat voor ideeën zij hier zelf over hebben. Zo werd bijvoorbeeld het idee geopperd om ook scholen te laten meebetalen aan de combinatiefuncties, waar zij immers ook van profiteren. Iets waar we als fractie zeker naar gaan kijken.

Fractieweekend

Elk jaar houden wij met de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend, waar we plannen maken voor het komende jaar. Vrijdag 4 en zaterdag 5 juni vond het eerste fractieweekend met de nieuwe fractie plaats in Wijk aan Zee. Dit eerste weekend van een nieuwe raadsperiode stond natuurlijk vooral in het teken van elkaar beter leren kennen en teambuilding. Daarnaast bespraken we voor welke onderwerpen de PvdA zich het komende jaar extra gaat inzetten en op welke manier de PvdA-fractie naar buiten zichtbaar wil zijn.

Zaterdag was ook het afdelingsbestuur te gast. Met hen spraken wij over een betere inhoudelijke input voor de fractie vanuit de leden, bijvoorbeeld in de vorm van werkgroepen. Het bestuur heeft hier interessante en ambitieuze plannen voor. Als fractie willen wij dit graag ondersteunen, zodat meer leden van de PvdA betrokken raken bij het werk dat wij in de gemeenteraad doen.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: ook deze periode hebben we weer een leuk team raadsleden, die allemaal heel veel zin hebben zich in te zetten voor een mooier en socialer Haarlem. Hopelijk gaat Haarlem daar het komend jaar al veel van merken via de plannen die we dit weekend hebben gemaakt. Wij gaan daar in ieder geval ons best voor doen.

Vice-fractievoorzitter en portefeuille

De meeste taken binnen de nieuwe PvdA-fractie zijn inmiddels verdeeld. Maandag 7 april heeft de fractie mij benoemd tot vice-fractievoorzitter. Dat betekent dat ik fractievoorzitter Joyce Langenacker vervang als zij afwezig is en ik haar verder waar nodig bij zal staan bij het organiseren van een goed functionerende fractie. Ik ben blij met deze blijk van vertrouwen van de fractie en heb veel zin om samen met Joyce en de andere fractieleden te werken aan een succesvolle, zichtbare en gezellige PvdA-fractie de komende vier jaar.

Net als de afgelopen vier jaar blijf ik lid van de raadscommissie Ontwikkeling, de commissie die zich bezig houdt met bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, economie en cultuur. Ik ga deze commissie samen doen met Artie Ramsodit. De onderwerpen op het gebied van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening verdelen wij. Daarnaast is Artie woordvoerder economische zaken en ben ik woordvoerder cultuur en monumenten. Het onderwerp cultuur is vrij nieuw voor mij. Afgelopen periode heb ik deze portefeuille tijdelijk kort overgenomen, maar ik heb er veel zin in hier de komende vier jaar echt mee aan de slag te gaan.

Tenslotte hebben we in de fractie de verschillende wijken onderling verdeeld. Net als de afgelopen vier jaar heeft elke wijk een eigen aanspreekpunt binnen de PvdA-fractie. Ik ben de contactpersoon voor het centrum. Hier vallen de wijken Binnenstad, Stationsbuurt, Heiligenlanden-De Kamp, Vijfhoek, Rozenprieel, Burgwalbuurt en Scheepmakersdijk onder.

Een moeilijke keuze

Afgelopen week hebben wij als fractie een moeilijke keuze moeten maken. Op dit moment voert de PvdA coalitieonderhandelingen met D66, GroenLinks en VVD over een nieuw paarsgroen stadsbestuur. Het ziet ernaar uit dat de PvdA in dit nieuwe College van B&W één wethouder zal kunnen leveren. Maar we hebben twee uitstekende wethouders: Maarten Divendal en Jan Nieuwenburg. De fractie moest dus een keuze maken wie wij namens de PvdA naar voren zullen schuiven indien de PvdA één wethouder kan leveren.

De PvdA wil duidelijkheid scheppen wie namens de PvdA de kandidaat-wethouder is. Niet alleen naar de stad en onze coalitiegenoten, maar vooral ook naar beide wethouders. De fractie heeft nu afgesproken dat, als uit de onderhandelingen blijkt dat slechts één van de wethouders zal kunnen terugkeren, Jan Nieuwenburg namens de PvdA de kandidaat-wethouder zal zijn. Jan is wethouder sinds 2006, onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen. Hij stond op de tweede plek op de kandidatenlijst, achter lijsttrekker Joyce Langenacker.

Dit is één van de moeilijkste keuzes die we als fractie ooit hebben moeten maken, juist omdat we konden kiezen uit twee zulke sterke kandidaten. Als het inderdaad zo is dat de PvdA in het nieuwe College één wethouder levert, zullen we afscheid moeten nemen van Maarten Divendal. Hij heeft zich de afgelopen zes jaar als wethouder met veel energie ingezet voor Haarlem en de PvdA. Maarten heeft veel bereikt, onder meer op het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, sport, achterstallig onderhoud, verkeer en een klimaatneutraal Haarlem. Maar bovenal is Maarten een hele fijne en betrokken collega. Ik ben hem daar heel erg dankbaar voor.

Lees hier de verklaring van PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de fractie.

Op bezoek bij winkeliers Cronjéstraat

Elke maandag vergaderen we met de PvdA-fractie. Meestal is dit in het stadhuis, maar regelmatig vergaderen we ook ergens op locatie in de stad. Soms is dat bij in een bepaalde wijk (zoals Parkwijk-Zuiderpolder of de Sportliedenbuurt), soms bij een organisatie (zoals jongerencentrum Flinty’s, Stem in de Stad of de Selimiye Moskee) en soms bij een interessante Haarlemmer (zoals klimaatgoeroe Maurits Groen). Maandag 16 november waren we te gast bij de winkeliersvereniging in de Cronjéstraat in Haarlem-Noord.

De Cronjéstraat is één van de belangrijke winkelstraten in Haarlem buiten het centrum. Bijna vier jaar lang deed ook ik hier mijn dagelijkse boodschappen, toen ik in een studentenkamer woonde aan de Rijksstraatweg vlakbij het Soendaplein. Dit soort buurtwinkelcentra zijn erg belangrijk voor de economie, de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de wijken. Reden genoeg voor de PvdA om in gesprek te gaan met de winkeliers die hier ondernemen.

Cronjé

Sinds vorig jaar is de straat tijdens de openingstijden van de winkels afgesloten voor het autoverkeer. Ook opende de nieuwe Cronjégarage bij het Ripperdaterrein. In februari hield de PvdA in de straat al een enquête over hoe deze vernieuwingen in de smaak vallen bij bezoekers van de Cronjé. Hieruit bleek grote tevredenheid over de autovrije straat, maar ook bleek dat de garage nauwelijks werd gebruikt. Mijn fractiegenoten Joyce Langenacker en Martien Brander zijn hiermee aan de slag gegaan, wat leidde tot een aantal verbeteringen (zie dit bericht).

Natuurlijk zijn er nog genoeg andere dingen die verbeterd kunnen worden. Zo ging het gesprek onder meer over het terrassenbeleid, de inrichting van het Julianapark, parkeerpaaltjes, het nieuwe bestemmingsplan, het aangeven van de Cronjégarage in het verwijssysteem van parkeergarages in de stad en het parkeren van fietsen. Allemaal punten waar wij de komende weken in de verschillende raadscommissies mee aan de slag gaan.

Fractieweekend

Elk jaar houden wij met de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend. Tijdens het fractieweekend bekijken we ons eigen functioneren, doen we aan teambuilding en maken we plannen voor het komende jaar. Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vond het laatste fractieweekend van deze raadsperiode plaats aan het strand van Wijk aan Zee.

Natuurlijk stond het fractieweekend dit keer vooral in het teken van de verkiezingen van 3 maart 2010: de campagne, het verkiezingsprogramma en welke dingen wij tot de verkiezingen nog in de gemeenteraad willen realiseren. Over dat soort strategische plannen moet je van tevoren niet teveel schrijven op een website als deze, jullie merken er als het goed is vanzelf iets van.

Duidelijk is in ieder geval dat het een spannend jaar gaat worden. Wij zullen als PvdA-fractie er alles aan doen zoveel mogelijk Haarlemmers ervan te overtuigen bij de verkiezingen opnieuw hun vertrouwen aan ons te geven. Ik zit na het fractieweekend in ieder geval weer vol nieuwe energie en goede ideeën voor het nieuwe politieke seizoen en de campagne.

Marjan Zoon nieuwe fractievoorzitter

Maandag 19 januari hebben we als fractie een nieuwe fractievoorzitter gekozen: Marjan Zoon. Marjan volgt Stan Kaatee op, die 12 februari de gemeenteraad verlaat. Hij wordt raadsadviseur op het Kabinet van de Minister-President, een functie die niet gecombineerd kan worden met het raadslidmaatschap (zie een eerdere log).

Marjan Zoon

 

Marjan was al vice-voorzitter van onze fractie. Zij zal de fractie nu leiden tot de verkiezingen van maart 2010. Marjan heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor de volgende raadsperiode. Met Marjan hebben wij een prima nieuwe fractievoorzitter gekozen, met veel ervaring in de gemeenteraad. Ik zie uit naar een goede samenwerking met Marjan in haar nieuwe functie als fractievoorzitter.

Kijk hier voor meer info over de verkiezing van Marjan als nieuwe fractievoorzitter.