Meer

Archive | Fractievergadering

Op bezoek in Parkwijk-Zuiderpolder

Elke maandag vergaderen we met de fractie. Meestal is dit in het stadhuis, maar regelmatig vergaderen we ook ergens op locatie in de stad. Maandag 12 januari waren we bijvoorbeeld te gast in het Polderhuis bij de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder.

Parkwijk en Zuiderpolder liggen in Haarlem-Oost. Parkwijk is een wijk met een aantal problemen. Het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau ligt er lager dan in veel andere wijken en de werkloosheid is er hoger dan gemiddeld. Deze wijk verdient dan ook extra aandacht van de gemeente. Onlangs is er in deze buurt ook een wijkcontract afgesloten. In Zuiderpolder gaat het over het algemeen wat beter, maar ook die wijk heeft problemen, bijvoorbeeld door een groot tekort aan parkeerplaatsen en speelvoorzieningen.

Met drie leden van de wijkraad en drie andere wijkbewoners hebben we het gehad over welke verbeteringen de gemeente in hun buurt kan brengen. De grootste wens bleek duidelijk extra speelruimte en ruimte voor jongeren. Daar is volgens de bewoners een groot tekort aan, terwijl er best mogelijkheden zijn om dit op een simpele wijze te regelen. Daarnaast hebben we het gehad over integratie van verschillende bevolkingsgroepen in de buurt en over parkeren. Mijn fractiegenoten die zich hiermee bezighouden gaan hier de komende weken achteraan. Hopelijk kunnen er op korte termijn een aantal verbeteringen worden bereikt voor beide wijken.

Stan

Voorafgaand aan de gemeenteraad donderdag hadden wij een extra fractievergadering. Fractievoorzitter Stan Kaatee, net terug van een vakantie in zuidelijk Afrika, vertelde daar dat hij in februari de fractie zal verlaten. Hij heeft een nieuwe baan als topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken, die niet gecombineerd kan worden met het raadslidmaatschap.

Stan KaateeStan wordt raadsadviseur op het Kabinet van de Minister-President, een belangrijke functie op het ministerie van Algemene Zaken. Jan Peter Balkenende heeft tien raadsadviseurs die hem ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken als minister-president. Ook zijn zij secretaris van de verschillende onderraden van de ministerraad. Stan krijgt als raadsadviseur de portefeuille Financiën (Rijksbegroting) en Sociale Zaken. Als topambtenaar op het ministerie van Financiën houdt Stan zich nu ook al bezig met het opstellen van de  Rijksbegroting.

Het is een prachtige baan en een unieke kans, waar ik Stan van harte mee feliciteer. Maar natuurlijk vind ik het ook erg jammer dat hij de gemeenteraad moet verlaten. Stan is een fantastische fractievoorzitter, met wie ik het goed kan vinden. Hij was lijsttrekker bij de laatste verkiezingen, waar ik als gemeenteraadslid werd gekozen. De PvdA Haarlem heeft veel aan Stan te danken. We zullen nu op zoek moeten naar een nieuwe fractievoorzitter, die voor de moeilijke taak staat ruim een jaar voor de verkiezingen het stokje over te nemen.

In januari zal de fractie een opvolger kiezen voor Stan als fractievoorzitter.

Werkbezoek Sportliedenbuurt en Droste

Maandag 29 september bracht de Haarlemse PvdA-fractie een werkbezoek aan de Sportliedenbuurt. In plaats van onze wekelijkse fractievergadering in het stadhuis maakten we een wandeling door de buurt en over het Droste-terrein. Ook hadden we een gesprek met de wijkraad in oprichting in het nieuwe wijkgebouw.

De Sportliedenbuurt is het voormalige Thorbeckekwartier langs de Oudeweg aan de rand van de Waarderpolder. Het is een echte volksbuurt. Enkele jaren geleden is deze buurt helemaal vernieuwd. Kleine verouderde huisjes werden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. Tegelijkertijd werden sociale problemen in de buurt aangepakt en werd de openbare ruimte verbeterd. Dit tot grote tevredenheid van de bewoners die inmiddels zijn teruggekeerd in de nieuwe woningen. Het is een voorbeeld dat leuzen als “slopen = bezopen” vaak echt onzin zijn. Wanneer huizen echt zeer verouderd zijn en de sociale samenhang in de buurt mede hierdoor zwaar onder druk staat is sloop-nieuwbouw soms zeer noodzakelijk. De bewoners zijn erg blij met het resultaat.

Nieuwbouw Droste

 

De afgelopen maanden waren er problemen met het beloofde wijkgebouwtje voor buurtactiviteiten en bijeenkomsten van de wijkraad. Dit is wel gebouwd, maar de wijkraad kreeg door bureaucratische problemen tussen gemeente en welzijnsorganisatie Dock de sleutel niet. Mijn fractiegenoten Arjen, Helga en Stan hebben zich hiervoor ingezet, en nu heeft de wijkraad tenminste voor de komende drie maanden toegang tot de ruimte, in afwachting van een definitieve oplossing. Hierdoor kunnen hier verschillende activiteiten voor kinderen en oude buurtbewoners plaatsvinden, die door de buurt zelf worden georganiseerd.

Behalve door de Sportliedenbuurt ging de wandeling ook over het aangrenzende Droste-terrein. Waar vroeger de bekende Haarlemse chocoladefabriek stond wordt op dit moment een nieuw woonwijkje gebouwd. Het is een mooi project op een mooie plek aan het Spaarne aan de rand van de binnenstad. De eerste blokken met woningen zijn kort geleden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Ook krijgt het verbouwde Droste-gebouw langzaam vorm.

Fractieweekend

Elk jaar houden wij met de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend. Tijdens het fractieweekend bekijken we ons eigen functioneren, doen we aan teambuilding en maken we plannen voor het komende jaar. Afgelopen weekend vond het jaarlijkse fractieweekend weer plaats in Oegstgeest.

Dit jaar stond het fractieweekend vooral in het teken van meer focus brengen in de inhoudelijke activiteiten van de fractie en de communicatie daarvan op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Zaterdag maakten wij daar als fractie zelf plannen voor, zondag was het afdelingsbestuur te gast en bespraken we met hen wat de rol van de afdeling hierbij kan zijn, met name ook richting de verkiezingen. Natuurlijk moet je over dit soort strategische plannen van tevoren niet teveel schrijven op een website als deze, jullie merken er hopelijk vanzelf iets van. Maar duidelijk is wel dat we ons meer gaan richten op de drie thema’s die we vorig jaar al als de speerpunten van de PvdA-fractie deze periode hebben benoemd en naar buiten hebben gebracht: sociaal, wonen en jeugd.

De fractie, de wethouders en de fractiemedewerkers dit weekend

 

Naast tijd voor de inhoud is er tijdens het fractieweekend altijd ook veel tijd voor gezelligheid. Zo kregen wij dit keer van een Haarlemse circusschool les in jongleren en acrobatiek. Ook organiseerden de twee wethouders een quiz. En natuurlijk was er tijdens het diner en de borrel daarna veel tijd om met elkaar te praten.

Zo’n fractieweekend is erg belangrijk voor het functioneren van een fractie. Tijdens het weekend wordt gekeken hoe we nog beter en effectiever ons raadswerk kunnen doen en worden de inhoudelijke lijnen voor de komende tijd uitgezet. Op die manier voorkom je dat je als raadsleden alleen maar achter de commissieagenda’s aanholt en zorg je ervoor dat de PvdA ook eigen onderwerpen op de agenda kan zetten. Bovendien is het fractieweekend erg belangrijk voor de goede sfeer in de fractie. Veel te vaak hoor je dat er binnen fracties conflicten en ruzies ontstaan. In de Haarlemse PvdA-fractie hebben we het gelukkig erg gezellig samen, en daar spelen de fractieweekenden een belangrijke rol in.

Marsmanplein

Vrijwel elke maandag vergadert onze fractie in de fractiekamer in het stadhuis. Maar af en toe verruilen we onze fractiekamer voor een vergadering op locatie ergens in de stad. Zo waren we de afgelopen maanden onder meer te gast bij duurzaamheidsdeskundige Maurits Groen (zie een eerdere log) en de nieuwe Selimiye Moskee (zie een eerdere log). Gisteren brachten we met de fractie een bezoek aan het Marsmanplein in Haarlem-Noord.

Winkelcentrum MarsmanpleinAfgelopen zaterdag heeft een groep PvdA-ers bezoekers en omwonenden van het winkelcentrum Marsmanplein geënquêteerd over drie actuele thema’s die in deze buurt spelen: veiligheid, jongeren en huisvuilinzameling. De resultaten werden gisteren bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst met winkeliers en leden van de wijkraad. Het blijkt dat het Marsmanplein over het algemeen als prettig en veilig wordt ervaren. De veiligheid voor winkeliers is, mede dankzij inzet van de PvdA-fractie, aanzienlijk toegenomen de afgelopen jaren. Kijk hier voor de complete resultaten van de enquête.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst met winkeliers en omwonenden bezochten we met de fractie het nieuwe jongerencentrum Flinty’s Noord. Dit is sinds begin dit jaar gevestigd in de voormalige videotheek aan het Marsmanplein en is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 20 jaar uit Delftwijk. Jongeren kunnen er onder andere poolen, tafelvoetballen, spelletjes doen, films kijken en internetten. Binnenkort opent er ook een echte opnamestudio voor jonge rappers. Het jongerencentrum blijkt te voldoen in een grote behoefte: het was er erg druk. Opvallend daarbij was dat jongeren uit alle culturen en subculturen het centrum weten te vinden, al was het aantal jongens wel zwaar oververtegenwoordigd. 

Delftwijk en het winkelcentrum Marsmanplein worden de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Ook het gebouw waar Flinty’s Noord in zit wordt daarbij gesloopt. Het is natuurlijk belangrijk dat zo’n jongerenvoorziening ook na de herstructurering kan terugkeren in de wijk. Voor zover mij bekend is dit echter nog niet opgenomen in de plannen. Ik ga hier de komende week achteraan, en zo nodig zullen wij als PvdA-fractie hier nog actie voor ondernemen, zodat er ook na de herstructurering voldoende voorzieningen voor jongeren in Delftwijk aanwezig zijn.

Nieuwe Selimiye Moskee

Aanstaand weekend opent in Haarlem een prachtig nieuw gebouw: de Selimiye Moskee in het Reinaldapark. Als PvdA-fractie hadden wij de eer gisteren al voor de opening een kijkje te nemen in deze nieuwe Turkse moskee, tijdens een fractievergadering op locatie.

Selimiye Moskee

Vrijwel elke maandag vergadert onze fractie in de fractiekamer in het stadhuis. Maar steeds vaker verruilen we onze fractiekamer voor een vergadering op locatie ergens in de stad. Zo waren we drie weken geleden nog te gast bij duurzaamheidsdeskundige Maurits Groen (zie een eerdere log). Gisteren vergaderden we op locatie in de nieuwe Selimiye Moskee.

De Turkse Selimiye Moskee is sinds 1978 gevestigd in een voormalig schoolgebouw in het Rozenprieel. Na veel discussie in de stad en politiek kreeg de moskee enkele jaren terug de mogelijkheid om in het Reinaldapark in Haarlem-Oost een nieuwe moskee te bouwen. De PvdA heeft zich hier samen met anderen altijd erg voor ingezet. Het moskeebestuur heeft er niet voor gekozen om een Turkse architect een moskee uit Turkije te laten kopiëren, maar heeft de Haarlemse architect Fedde Reeskamp (tevens raadslid voor D66) opdracht gegeven een geheel nieuw gebouw te ontwerpen. Het is daarmee niet een typisch Turkse, maar een echte Nederlandse moskee geworden.

Het resultaat is indrukwekkend: van buiten een gebouw met veel hout en glas, wat prachtig past in de groene omgeving van het Reinaldapark. Binnen bevindt zich natuurlijk de grote gebedsruimte, die onder de koepel ligt en rijkelijk is versierd met tegelwerk. Maar daarnaast is er veel ruimte voor activiteiten en samen zijn. Dit is een openbare ruimte: iedereen is welkom om binnen te lopen.

Selimiye Moskee

Naast de rondleiding door de moskee hebben we gisteren ook gediscussieerd met verschillende vrijwilligers van de moskee, onder wie veel jongeren. Natuurlijk ging het daarbij over de islamfobie en Geert Wilders, maar ook over bijvoorbeeld het Haarlemse onderwijs, het onderhoud van de openbare ruimte en de problemen van Haarlem-Oost. Duidelijk is dat de vrijwilligers van de moskee zeer betrokken zijn bij dit deel van Haarlem. Ze willen tal van activiteiten organiseren, niet alleen voor de Turkse bezoekers, maar ook voor andere wijkbewoners. De nieuwe moskee is dan ook niet alleen een architectonische aanwinst voor Haarlem, maar kan ook een bijdrage leveren aan betere sociale samenhang in Haarlem-Oost.

Op bezoek bij Maurits Groen

Vrijwel elke maandag vergadert onze fractie in de fractiekamer in het stadhuis. Maar af en toe verruilen we onze fractiekamer voor een vergadering op locatie ergens in de stad. Zo waren we eerder onder meer bij het ABC Architectuurcentrum en Stem in de Stad. Gisteren vergaderden we opnieuw op locatie, dit keer op kantoor bij Maurits Groen.

Maurits Groen en Al GoreMaurits Groen is de man die de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore naar Nederland haalde. Ook nam hij het initiatief tot een Nederlandstalige vertaling van het boek van Gore. In navolging van dit succes heeft hij nog verschillende andere boeken en films over klimaatverandering naar Nederland gehaald. Groen heeft een advies- en communicatiebureau dat gespecialiseerd is in communicatie op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn bureau is gevestigd aan de Fonteinlaan in Haarlem en is ook betrokken bij Haarlem Klimaatneutraal (zie een eerdere log).

Met Maurits Groen en een collega hebben we gisteren gediscussieerd over een klimaatneuraal Haarlem. Eerder heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die besloot dat Haarlem in 2030 een klimaatneutrale gemeente moet zijn. De plannen hiervoor worden op dit moment gemaakt. Gisteren hebben we gekeken wat er in Haarlem al gebeurt en wat er nog beter kan om dit ambitieuze doel te halen. Een interessante discussie, waar jullie binnenkort zeker meer over zullen kunnen lezen op deze website.

Evenementen

Afgelopen maandag hadden we in de fractie een themadiscussie over evenementenbeleid. In het weekend hadden we tijdens de Vaardagen Haarlemmers al gevraagd naar hun mening over evenementen. Maandag was Joost ter Waarbeek, directeur van de Nationale Evenementenprijzen en deskundige op het gebied van evenementenmanagement van hogeschool INHOLLAND, uitgenodigd om iets te vertellen over de mogelijkheden die evenementen aan een stad bieden.

Uit onze enquête blijkt dat Haarlem Jazzstad en de Haarlemse Vaardagen de populairste Haarlemse evenementen zijn. Ook de Open Monumentendagen en Bevrijdingspop worden hoog gewaardeerd. De complete uitslag van de enquête kun je hier bekijken.

Ter Waarbeek stelde dat evenementen van groot belang zijn voor de stad. Ze maken de stad levendig en bruisend, brengen bevolkingsgroepen met elkaar in contact en promoten Haarlem buiten de stadsgrenzen. Volgens hem kan er in Haarlem wel nog veel verbeterd worden aan het evenementenbeleid. Een duidelijke visie over wat voor soort evenementen Haarlem wil organiseren ontbreekt bijvoorbeeld.

Binnenkort zullen wij in de fractie verder discussieren over het evenementenbeleid. Wordt dus vervolgd.

Fractieweekend

Elk jaar houden wij met de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend. Tijdens het fractieweekend bekijken we ons eigen functioneren, doen we aan teambuilding en maken we plannen voor het komende jaar. Afgelopen weekend vond het jaarlijkse fractieweekend plaats in Oegstgeest.

Het was een erg gezellig en nuttig weekend. We hebben het onder meer gehad over onze inhoudelijke prioriteiten, onze tijdsbesteding en de verschillende typen raadsleden binnen de fractie. Maar daarnaast is het ook erg belangrijk dat een fractieweekend leuk en gezellig is. Daarom was er ook tijd ingeruimd voor sport en spel (zaklopen, touwtjespringen), een quiz gepresenteerd door onze twee wethouders en natuurlijk gezellig eten en drinken.

Zo’n fractieweekend is erg belangrijk voor het functioneren van een fractie. Tijdens het weekend wordt gekeken hoe we nog beter en effectiever ons raadswerk kunnen doen en worden de inhoudelijke lijnen voor de komende tijd uitgezet. Op die manier voorkom je dat je als raadsleden alleen maar achter de feiten aan rent en zelf het initiatief houdt. Bovendien is het fractieweekend erg belangrijk voor de goede sfeer in de fractie. Veel te vaak hoor je dat er binnen fracties conflicten en ruzies ontstaan. In de Haarlemse PvdA-fractie hebben we het gelukkig erg gezellig samen, en daar spelen de fractieweekenden een belangrijke rol in.

Weer aan de slag

Het zomerreces is echt afgelopen en deze week ben ik weer aan de slag gegaan, zowel bij m’n werk als in de Gemeenteraad. Maandag hadden we een eerste fractievergadering, en gisteren was de eerste commissievergadering na het zomerreces.

De commissie Ontwikkeling gisteren ging onder meer over de herinrichting van de Noordkop van industriegebied de Waarderpolder en bouwplannen aan de Azieweg. Belangrijke ontwikkelingen, maar politiek niet zo gevoelig, met name omdat het hier slechts ging om kredietaanvragen en technische stukken en nog niet over precieze ontwerpen. Veel meer belangstelling was er gisteren dan ook voor een andere commissievergadering die tegelijkertijd plaats vond: de commissie Samenleving. Daar werd gesproken over het faillisement van welzijnsorganisatie Radius. De tribune zat overvol met medewerkers van Radius, die bezorgd zijn over hun baan. Voor de PvdA staat behoud van werkgelegenheid van de medewerkers voorop. Mijn fractiegenoot Marijke Lodeweegs heeft een uitgebreid stuk op de PvdA-website geschreven over het faillisement van Radius en het standpunt van de PvdA hierover. Dit kun je hier lezen.

Tenslotte wil ik nog even de aandacht vestigen op een grote manifestatie voor tolerantie, die zaterdag in Haarlem plaats vindt. Haarlem is recentelijk opgeschrikt door verschillende bekladdingen en vernielingen van twee moskeëen in de stad. Enige weken later werd een man in een park bij het Haarlemse station zeer ernstig mishandeld vanwege zijn homoseksuele geaardheid. Naar aanleiding van deze en andere incidenten in de regio organiseert een groot aantal Haarlemse organisaties, waaronder de PvdA, zaterdag 25 augustus de manifestatie Haarlem Blijf(t) Tolerant. Deze manifestatie begint zaterdag 25 augustus om 14:00 uur op de Nieuwe Groenmarkt. Kijk hier voor meer info.

BBQ

De laatste weken voor het reces staan niet alleen in het teken van heel veel overvolle vergaderingen (zie een eerdere log), maar ook van iets gezelligers: de zomerbarbecues. Traditioneel houdt de Raad na afloop van de Kadernotaweek een BBQ in de binnentuin van het stadhuis. Die vond vorige week vrijdag plaats. Ook sluit onze fractie het jaar altijd af met een gezamenlijke BBQ, en die was gisteren in de tuin van mijn fractiegenoot Arjen Overbeek.

BBQ

 

Beide barbecues waren erg gezellig. Behalve de raadsleden en wethouders waren ook partners en kinderen uitgenodigd. Vooral bij de fractie-BBQ gisteren leidde dit tot een tuin vol kleine kindertjes, want veel van mijn fractiegenoten hebben jonge kinderen (Joyce, Annemiek, Helga, Arjen, Maarten, Jan Nieuwenburg). Tussen het eten door vlogen de papieren vliegtuigjes je gisteren om de oren!

An Inconvenient Truth

Na afloop van een korte fractievergadering zijn we gisteravond met de fractie naar de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore in de Toneelschuur geweest. Een indrukwekkende film over de opwarming van de aarde.

Het is bijzonder hoe fascinerend een film kan zijn die eigenlijk bestaat uit een lange powerpointpresentatie van anderhalf uur. Al Gore maakt op een zeer slimme en effectieve wijze de ernst van het klimaatprobleem aanschouwelijk. Hij maakt veelvuldig gebruik van slimme presentatietrucjes, waardoor de boodschap keihard aankomt. An Inconvenient Truth is daarom niet alleen door de boodschap indrukwekkend, maar vooral door de geniale presentatie van die boodschap.

De PvdA in Haarlem wil dat ook jongeren de urgentie van het klimaatprobleem inzien. Daarom hebben wij in november het initiatief genomen om alle Haarlemse scholieren deze film te laten zien. Middels een motie hebben we het College van B&W gevraagd om alle Haarlemse middelbare scholen een gratis dvd van de film ter beschikking te stellen. Dit zal binnenkort gebeuren. Lees hier meer over dit initiatief.

Kijk hier voor meer informatie over An Inconvenient Truth.

Het groene gezicht van de PvdA

Gisteren was PvdA-wethouder Maarten Divendal te gast bij de fractievergadering. Zo af en toe worden onze wethouders uitgenodigd voor de fractievergadering. Zij mogen dan drie kwartier vullen met een door hen gekozen themadiscussie. Maarten (o.a. wethouder van milieu) wilde graag met ons praten over het Haarlemse milieubeleid en het groene gezicht van de PvdA.

Hoewel wij in ons stemgedrag in de Raad vaak zeer milieubewust zijn wordt de PvdA in de stad niet echt gezien als een groene partij. Volgens mij komt dat doordat het groene gezicht van een lokale politieke partij vooral wordt bepaald door de vraag hoe je omgaat met lokale kwesties als het laten staan van een boom en het groen houden van een bepaalde polder. Daar kiezen wij soms niet voor, waardoor wij niet echt een groen gezicht hebben. Maar veel belangrijker voor het milieu is dat je de mondiale uitstoot van schadelijke stoffen probeert terug te dringen. Dat doen wij in Haarlem bijvoorbeeld door alle stadsbussen op aardgas te laten rijden, het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en het autogebruik in de stad te beperken. Allemaal hele groene maatregelen die de PvdA altijd van harte heeft gesteund.

Overigens zal ook volgende week de fractievergadering nog deels in het teken staan van milieu. Dan brengen wij een bezoek aan de film An Inconvenient Truth van Al Gore in de Toneelschuur. Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen deze film gratis te vertonen aan alle Haarlemse scholieren (kijk hier voor mee info). Dat zal binnenkort gebeuren. Maar volgende week gaan we de film dus alvast zelf bekijken in de Toneelschuur.

Fractievergadering in ABC

Af en toe houden wij onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond niet in onze fractiekamer in het stadhuis maar op locatie. We bezoeken dan een organisatie en krijgen de eerste 45 minuten van de fractievergadering een rondleiding en toelichting op de werkzaamheden. Zo waren we eerder al te gast bij Stem in de Stad. Gisteren vergaderden we weer op locatie, dit maal bij het ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Het ABC, gevestigd in het Groot Heiligland, organiseert exposities, lezingen en discussies over architectuur en stedenbouw. Ze hebben vaak erg interessante tentoonstellingen over Haarlemse architectuur, maar ook over architectuur in andere delen van het land. Ook werkt het ABC veel samen met scholen om kinderen en jongeren meer bewust te maken van hun omgeving.

Kijk hier voor meer info over het ABC.

Sinterklaas

Gisteren hebben we Sinterklaas gevierd met de fractie. Allemaal hadden we een cadeautje van ongeveer 5 euro gekocht. Joyce en Marijke hadden daarnaast voor alle fractieleden een gedicht gemaakt. Met de cadeautjes speelden we een spel, waarbij we door middel van dobbelen en het beantwoorden van vragen (zoals ‘Hoe heet de hond van Axielijst-raadslid Sjaak Vrugt?’) cadeautjes konden bemachtigen. Via een ingewikkeld proces, waarbij onder luid protest van wethouder Maarten Divendal de regels tijdens het spel herhaaldelijk werden aangepast, hield iedereen aan het einde van de avond één cadeautje en een persoonlijk gedicht over.

Zelf had ik lang het grootste pakje van allemaal voor mij liggen, maar helemaal aan het einde verloor ik dat op tragische wijze (“Nu moeten alle cadeautjes twee plekken naar links worden doorgeschoven”) en bleef ik met het kleinste cadeautje achter.  Overigens wel een grappig cadeautje: zeepjes met “I  PVDA” erop.

Vanavond vier ik nog met mijn familie Sinterklaas. Kijken of ik dan meer geluk heb met het formaat pakjes…