Meer

Archive | Cultuur

Haarlem Popstad?

‘Haarlem Popstad?’. Onder die titel organiseerde De Pletterij woensdag 13 maart een drukbezocht debat met muzikanten, popliefhebbers en lokale politici. Het vraagteken in de titel is eigenlijk overbodig, als je kijkt naar het grote aantal Haarlemse bands dat de afgelopen jaren landelijk is doorgebroken. Maar het staat ook voor de vraag die dit meteen oproept: als Haarlem dan popstad is, wat moeten we dan doen om dit te behouden en te versterken?

Haarlem heeft goud in handen. Met het Patronaat heeft de stad één van de belangrijkste poppodia van het land binnen de stadsgrenzen, we hebben drukbezochte festivals als Bevrijdingspop en Haarlem Jazz en je hoeft de tv of de radio maar aan te zetten en je hoort Haarlemse bandjes langskomen, zoals Chef’ Special, The Hype of Alain Clark. De gemeente heeft de afgelopen jaren ook fors in popmuziek geïnvesteerd, onder meer via het nieuwe gebouw voor het Patronaat en het faciliteren van broedplaatsen. Maar Haarlem staat als popstad ook onder druk. Na de sluiting van Daisybell is het aantal oefenruimtes fors verminderd en zijn Haarlemse artiesten een belangrijke ontmoetingsplek voor kruisbestuiving verloren.

Debat Haarlem Popstad

Jeroen Blijleve, directeur van het Patronaat, deed een dringend beroep op de gemeente om samen te kijken naar een oplossing voor dit probleem. Samen met Hart, centrum voor cultuureducatie, heeft hij het plan ontwikkeld om de popschool van Hart en oefenruimtes voor bandjes te combineren in een oud monumentaal fabrieksgebouw op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. Een interessant plan, waarmee een aantal problemen tegelijk kunnen worden opgelost: het opknappen van de panden op Nieuwe Energie, huisvesting van de popschool en oefenruimtes voor bandjes. De PvdA zal het college van B&W vragen hierover met beide organisaties in gesprek te gaan.

Maar voor een echte popstad is meer nodig. Dingen waar ik mij in de raad al met succes voor hard heb gemaakt zijn bijvoorbeeld ruimere openingstijden voor podia (zie een eerdere blog) en de installatie van een vlakke vloer in de grote zaal van de Philharmonie, zodat daar af en toe ook grote popconcerten kunnen worden gehouden die niet in het Patronaat passen (zie een eerdere blog). Maar verder zal het vooral van de artiesten en popliefhebbers zelf moeten komen. Alleen zij maken Haarlem tot popstad. Het is dan ook hoopgevend dat zoveel muzikanten, waaronder bekende artiesten van populaire bands, bij dit debat aanwezig waren en lieten zien dat zij samen hun schouders willen zetten onder Haarlem als popstad.

Haarlems Dagblad: Verbouwing Philharmonie valt goed

In een eerdere blog kon je al lezen over de verbouwing van de grote zaal van de Philharmonie, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor een diversere programmering en een rendabeler bedrijfsvoering. Zaterdag 19 januari doet het Haarlems Dagblad verslag van het debat in de raadscommissie Ontwikkeling hierover. In het artikel kom ook ik aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Beweegbare vloer voor veelzijdige Philharmonie

De vloer van de grote zaal van de Philharmonie wordt beweegbaar. Hierdoor wordt naast de oplopende concertopstelling ook een vlakke vloer mogelijk, wat meer mogelijkheden biedt voor een veelzijdige programmering en een rendabeler bedrijfsvoering. De raadscommissie Ontwikkeling heeft hier donderdag 17 januari mee ingestemd.

Door de bezuinigingen van het vorige kabinet is vaste speler Holland Symfonia uit Haarlem vertrokken. Dit betekent niet alleen een forse aderlating voor het culturele aanbod, maar ook een grote financiële tegenvaller voor de Philharmonie. Holland Symfonia was namelijk de belangrijkste huurder van zalen. Om deze culturele en financiële tegenvaller op te vangen heeft de Philharmonie een het plan ontwillend van de beweegbare vloer.

Philharmonie

Het siert de Philharmonie dat zij deze tegenvaller hebben aangegrepen om te zoeken naar creatieve oplossingen, die zowel zorgen voor extra inkomsten als het culturele aanbod versterken. Met de verbouwing krijgt de grote zaal meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor grote popconcerten in samenwerking met het Patronaat, balletvoorstellingen en dinner shows. Maar ook wordt de zaal wanneer er geen voorstellingen zijn geschikt om te verhuren voor beurzen en televisieopnames, wat extra inkomsten kan genereren om het culturele aanbod op peil te houden. Een mooi voorbeeld van cultureel ondernemerschap.

De Philharmonie betaalt de kosten van de verbouwing (1 miljoen euro) uit eigen middelen en subsidies en giften van fondsen. Wel zal de gemeente garant staan voor de lening van de helft van dit bedrag (500.000 euro).

Een heel gelukkig 2013

Ik wens alle bezoekers van mijn website en iedereen die mij volgt via Twitter, Facebook of LinkedIn een heel gelukkig 2013! Hopelijk wordt 2013 een heel mooi jaar voor ieder persoonlijk en voor Nederland een voorspoedig en sociaal jaar, waarin we weer wat meer reden hebben voor optimisme.

champagne

Nadat Haarlem in 2012 roze stad was, staat Haarlem in 2013 in het teken van één van de meest prominente inwoners uit onze geschiedenis: Frans Hals. Het Frans Hals Jaar is een mooie gelegenheid om zijn werk en de geschiedenis van onze stad in het zonnetje te zetten. Hopelijk is het daarnaast ook een gelegenheid om eens stil te staan bij de grote bijdrage die migranten aan onze stad hebben geleverd en nog steeds leveren. Frans Hals was, net als veel andere prominente Haarlemmers uit de Gouden Eeuw, een immigrant uit Vlaanderen. Mijn wens voor 2013 is dat we ook eens wat vaker kijken naar de verrijking die migranten onze stad en ons land al eeuwen brengen, in plaats van alleen stil te staan bij de problemen.

Ook voor de PvdA begint het nieuwe jaar met even stil staan bij de geschiedenis van onze stad. De PvdA Haarlem houdt haar nieuwjaarsreceptie zondag 6 januari namelijk in het Historisch Museum Haarlem. Ik nodig je graag uit daarbij te zijn en samen het glas te heffen op een gelukkig, sociaal en progressief 2013. De receptie begint om 16:00 uur en vindt plaats in het Historisch Museum, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Kijk hier voor meer informatie.

Haarlems Dagblad: Geheime brief wethouder Mooij valt slecht in raad

Donderdag 20 december stelde collega Sjaak Vrugt van de Actiepartij mondelinge vragen in de raad over een brief van het college van B&W aan de raad over de huisvesting van cultuurcentrum Hart, waarover geheimhouding was opgelegd. Behalve de Actiepartij vinden ook onder meer D66, GroenLinks en PvdA dat deze brief gewoon vanaf het begin openbaar had moeten zijn. Zaterdag 22 december schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Ook ik word in dit artikel geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Raad twijfelt over verhuizing Hart

Wat moet de nieuwe locatie worden voor cultuurcentrum Hart, de fusie van Muziekcentrum, Volksuniversiteit en H’art? Die vraag houdt de Haarlemse politiek al jaren bezig. De PvdA is voorstander van huisvesting op Nieuwe Energie. Het college stelt nu echter voor te kiezen voor het voormalig Doopsgezind Weeshuis aan de Kleine Houtweg. Ik heb er twijfels bij of deze locatie wel de echte verbetering is ten opzichte van de Egelantier die wij altijd hebben beoogd. Zaterdag 15 december schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Discussie over Hildebrand volgt

Donderdag 29 november discussieerde de gemeenteraad naar aanleiding van twee moties van het CDA over het Hildebrandmonument. De moties van het CDA vroegen af te zien van de restauratie op de huidige plek in de Haarlemmerhout. De PvdA is ook kritisch over dat plan, omdat het verleden heeft geleerd dat deze plek zeer vandalismegevoelig is. De moties van het CDA waren voor ons echter te voorbarig, het college komt binnenkort met een voorstel en dan gaan wij deze discussie graag aan. Wij laten ons graag overtuigen dat de huidige plek wel geschikt zou zijn, maar hebben daar grote twijfels over vanwege het verleden van vandalisme.

Het Haarlems Dagblad schrijft vrijdag 30 november over de discussie in de gemeenteraad. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: ‘Audities voor straatmuzikanten is geen oplossing’

We zien dat met name Oost-Europese straatmuzikanten soms te maken hebben met armoede en uitbuiting. Tegelijkertijd leveren ze veel overlast op voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Hoe kunnen we hier iets aan doen? Eerder steunde de PvdA al een motie van D66 om te zoeken naar een oplossing (zie een eerdere blog). Woensdag 14 november organiseerde De Pletterij een debat over straatmuzikanten. Haarlems Dagblad doet donderdag 15 november verslag van dit debat. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Extra subsidie zit er niet in

Uit de Cultuurmonitor 2012 blijkt dat de bezoekerscijfers voor Stadsschouwburg en Philharmonie tegenvallen. Volgens directeur Jaap Lampe komt dit doordat het budget de afgelopen jaren niet is gestegen, terwijl de kosten wel hoger zijn geworden. Daardoor kan er minder geprogrammeerd worden. Het Haarlems Dagblad vroeg raadsleden naar een reactie. Ook ik kom in dit artikel aan het woord. Mijn reactie is dat de gemeente helaas op dit moment echt geen geld heeft voor een forse subsidieverhoging, maar dat er misschien wel andere creatieve manieren zijn om de exploitatie van de podia te verbeteren. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Meer grip op straatmuziek

De gemeenteraad wil dat de gemeente meer grip krijgt op straatmuzikanten. Niet alleen moet er sprake zijn van enige kwaliteit en moet de overlast voor bewoners van winkel- en uitgaansgebieden worden beperkt, maar ook wil de gemeenteraad iets doen aan misstanden als uitbuiting en armoede bij met name Oost-Europese straatmuzikanten in onze stad. Om die reden zou er een vergunningstelsel moeten worden ingevoerd. Een motie van D66 die hierom vraagt en waarvan ik namens de PvdA mede indiener ben werd donderdag 11 oktober aangenomen door de gemeenteraad.

Straatmuziek hoort bij de binnenstad. De PvdA wil straatmuziek dan ook zeker niet uitbannen. Maar steeds vaker zien we dat straatmuziek eigenlijk een dekmantel is geworden om het bedelverbod te omzeilen. Muzikanten die slechts drie tonen kunnen spelen zitten urenlang op dezelfde plek hetzelfde deuntje te spelen. En soms moeten ze de opbrengst aan het einde van de dag inleveren bij de persoon die hen naar Nederland heeft gehaald.

Het zal zeker niet makkelijk zijn om iets te doen aan de schrijnende problematiek van armoede en uitbuiting die achter sommige straatmuzikanten verborgen gaat. Maar door een vergunningstelsel in te voeren krijgt de gemeente in ieder geval meer zicht op welke straatmuzikanten in de stad actief zijn. Op die manier kunnen mensen indien nodig worden doorverwezen naar hulpinstanties. Zo kunnen we proberen de straatmuziek in onze stad muzikaal te houden en tegelijkertijd iets te doen aan de problemen waar deze mensen mee te maken hebben.

Pilot sluitingstijden horeca 1 november van start

De pilot met ruimere sluitingstijden voor de horeca gaat op 1 november van start. Drie clubs (Patronaat, Club Stalker en de Lichtfabriek) mogen bij wijze van proef gedurende een half jaar vijf keer tot 6:00 uur open blijven. Bij goed verloop wordt de pilot verlengd tot een jaar, waardoor het totaal aantal avonden komt op tien. Dat heeft burgemeester Bernt Schneiders aan de gemeenteraad laten weten.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Na jaren discussie is dit nu eindelijk gelukt. De proef gaat van start, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden wel of niet werken om overlast te verminderen. Voor en tijdens de proef worden overlastmetingen gedaan. Deze worden betrokken bij de evaluatie, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden tot meer of minder overlast leiden.

Haarlems Dagblad: Bieb Schalkwijk ‘s avonds dicht vanwege lastpakken

De bibliotheek in Schalkwijk gaat de openingstijden aanpassen, onder meer vanwege overlast van jongeren. Voortaan zal de bibliotheek niet meer open zijn op donderdagavond, een tijdstip waarop er volgens de gemeente veel overlast is en bezoekers zich niet altijd veilig voelen. Ik heb dit donderdag 27 september aan de orde gesteld in de raadscommissie Ontwikkeling. De PvdA vindt dat als er jongerenoverlast is, die jongeren moeten worden aangepakt, in plaats van de openingstijden aan te passen. Vrijdag 28 september schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Meerderheid gemeenteraad wil aanpak straatmuzikanten

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer regels komen voor straatmuzikanten. Dat schrijft het Haarlems Dagblad dinsdag 25 september. Ook de PvdA is hier voorstander van. Wij steunden in juli dan ook al een motie van de Actiepartij hierover. Niet alleen ervaren veel binnenstadbewoners en ondernemers teveel overlast, maar ook blijken er veel sociale problemen schuil te gaan achter veel Oost-Europese straatmuzikanten. Te vaak is er sprake van uitbuiting en is het muziekinstrument slechts een dekmantel om het bedelverbod te ontlopen. Daar willen wij iets aan doen. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad, waar ook ik in word geciteerd, hier lezen. Verder lezen

Nieuwe poging verplaatsing De Zonnevechter

De PvdA vindt dat er een nieuwe poging moet worden gedaan om het kunstwerk De Zonnevechter op de Grote Markt te verplaatsen naar een betere plek. Dat heb ik donderdag 13 september in de raadscommissie Ontwikkeling gezegd bij behandeling van de adviezen van de commissie Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR). Ik kreeg daarbij de steun van een groot deel van de raadscommissie. Ook de commissie KiOR adviseert verplaatsing, maar het college stelde dat verplaatsing van het kunstwerk vooralsnog niet haalbaar zou zijn.

Er wordt al jaren gepraat over verplaatsing van het bronzen kunstwerk De Zonnevechter van Arthur Spronken. Het is een mooi beeld, maar de plaats op de Grote Markt is verre van ideaal. Bovendien trekt het ‘vijvertje’ waar het beeld in staat veel afval en vandalisme aan. Het is een beetje het afvoerputje van de Grote Markt geworden. De Zonnevechter verdient een plek waar het beter tot zijn recht komt. Helaas stuit dit al jaren op bezwaren van de kunstenaar, die het beeld op de Grote Markt wil houden. Juridisch lijkt hij sterk in zijn schoenen te staan met deze eis in verband met zijn auteursrecht.

Toch vraagt de PvdA het College opnieuw een poging te doen om, in overleg met de kunstenaar, naar een betere plek te zoeken. De Grote Markt is van alle Haarlemmers en het kan niet zo zijn dat een ooit verkeerd geplaatst beeld nooit meer verplaatst zou mogen worden. Wij begrijpen dat dit heel moeilijk wordt, maar het College legt zich daar te snel bij neer. Gelukkig zegde plaatsvervangend wethouder van cultuur Jack van der Hoek toe dat hij opnieuw het gesprek met de kunstenaar aan wil gaan. Misschien komt er dan toch nog een doorbraak van deze lang slepende kwestie.

Jetta Klijnsma: “Einde aan kaalslag cultuur”

De PvdA wil een einde maken aan de kille kaalslag in de cultuurwereld. Dat zei Jetta Klijnsma, de running mate van Diederik Samsom, maandag 10 september tijdens een door de PvdA georganiseerd cultuurdebat in Haarlem. In de Toneelschuur ging zij in gesprek met jonge talenten in de kunstwereld en instellingen die zich bezighouden met cultuureducatie.

De afgelopen jaren hebben VVD, CDA en PVV met hun kille bezuinigingsagenda gezorgd voor een kaalslag in de cultuurwereld. Ook in Haarlem heeft dat er hard ingehakt. Zo verdwijnt Holland Symfonia uit onze stad en kon Toneelschuur Producties alleen door een reddingspoging vanuit de gemeenteraad overeind worden gehouden. Zeker in een stad als Haarlem, waar bijna één op de vijf banen onderdeel is van de creatieve sector, komt dit keihard aan.

Klijnsma gaf aan dat ook bij de PvdA de bomen niet tot in de hemel groeien en dat dus niet alle bezuinigingen van het vorige kabinet meteen kunnen worden teruggedraaid. Maar in het verkiezingsprogramma trekt de PvdA wel extra geld uit om de ergste kaalslag ongedaan te maken. Als de PvdA sterk genoeg wordt, wil Klijnsma meteen na de verkiezingen in overleg met de cultuursector daar een meerderheid voor zoeken in de Tweede Kamer. De PvdA geeft daarbij prioriteit aan cultuureducatie en talentontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn het Jeugdcultuurfonds en productiehuizen als de Toneelschuur, die volgens Klijnsma op de steun van de PvdA kunnen rekenen.