Meer

Archive | Veiligheid

Met Marith Rebel op bezoek bij Haarlemse coffeeshops

Vrijdag 31 januari werd in Utrecht de wiettop gehouden. Een groot aantal burgemeesters, waaronder de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders, riepen minister Opstelten op experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. Op deze dag bezocht ik samen met PvdA-kamerlid Marith Rebel en (kandidaat-)raadsleden Helga Koper en Simon van de Kamer verschillende Haarlemse coffeeshops. Ook gingen we in gesprek over medische wiet, preventie en verslavingszorg.

coffeeshops

Eerst bezochten we twee Haarlemse coffeeshops: Maximillian aan de Gedempte Oude Gracht en Birdy aan de Schoterweg. Beide coffeeshops kregen onlangs het keurmerk voor Haarlemse coffeeshops (zie een eerdere blog). Dit keurmerk wordt uitgereikt aan shops die zich niet alleen aan de wet houden, maar nog een stapje extra doen rond veiligheid, gezondheid en het voorkomen van verkoop aan minderjarigen. De PvdA heeft samen met de coffeeshophouders en Sjaak Vrugt van de Actiepartij aan de wieg gestaan van dit keurmerk.

Aansluitend hadden we een gesprek met het bestuur van het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, drugswetenschapper Mario Lap en de Brijderstichting. Met hen spraken we onder meer over de Haarlemse wens om te experimenteren met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops. Daardoor wordt een beter toezicht op volksgezondheid mogelijk en verminderen we criminaliteit. Ook spraken we over de mogelijkheden voor medische wiet en het belang van preventie en verslavingszorg.

Eerste keurmerken voor acht Haarlemse coffeeshops

Dinsdag 5 november reikt burgemeester Bernt Schneiders de eerste Haarlemse keurmerken uit aan acht Haarlemse coffeeshops. De afgelopen dagen is hier landelijk veel aandacht voor in de media (zie o.a. Nu.nl, Elsevier en Volkskrant), omdat Haarlem de eerste gemeente is die zo’n keurmerk invoert voor coffeeshops die zich niet alleen aan de wet houden, maar nog een stapje extra doen rond veiligheid, gezondheid en het voorkomen van verkoop aan minderjarigen. Ik ben er best trots op dat ik samen met Sjaak Vrugt (Actiepartij) als initiatiefnemer aan de wieg heb gestaan van dit keurmerk, dat overigens al snel steun kreeg van de gehele gemeenteraad.

wietCoffeeshophouders die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor een keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen in aanmerking voor een milder sanctieregime en worden bij een kleine overtreding niet meteen gesloten.

De PvdA dringt al langer aan op een ander lokaal softdrugsbeleid, waarbij we de verkoop beter kunnen reguleren en zo de veiligheid en volksgezondheid beter in de hand kunnen houden. Dit keurmerk is een eerste stap daartoe en vormt bovendien het Haarlemse alternatief voor de wietpas, die zou zorgen voor meer straathandel en meer overlast. Een volgende stap is gereguleerde teelt onder toezicht van de gemeente. Burgemeester Schneiders heeft daarvoor al een verzoek ingediend bij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Haarlems Dagblad: PvdA: Criminelen in Noord ook aanpakken

Woensdag 9 oktober besteedt het Haarlems Dagblad opnieuw aandacht aan de problemen met een kleine groep vooral Marokkaanse jongens in Haarlem, die volgens burgemeester Schneiders ongevoelig lijken voor gerechtelijke straffen. Het Haarlems Dagblad laat een aantal raadsleden hierover aan het woord. Zelf doe ik in het artikel het voorstel om de succesvolle top-25 aanpak van criminele jongeren in Schalkwijk uit te breiden naar andere wijken met soortgelijke problemen (zie een eerdere blog).

PvdA: Criminelen in Noord ook aanpakken

Door: Annalaura Molducci

HAARLEM – De politiek worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met vooral Marokkaanse jongeren die ongevoelig lijken voor straf en de samenleving ernstig frustreren. “Eerst moet bekend zijn of de aanpak van de top 25 criminelen in Schalkwijk wel effectief is.”

Dilia Leitner van D66: “Als opsluiting niet werkt moeten we een andere aanpak hanteren, misschien moeten we meer in de preventieve sfeer doen. Opsluiting kost ook veel geld.”

Sjaak Vrugt (Actiepartij): “Ik kan niet uit de losse pols een oordeel vellen maar dit tuig hoort natuurlijk niet op straat.”

Rob de Jong (VVD) ziet het probleem van de groep die ongevoelig is voor welke straf dan ook: “Eigenlijk wil je dit soort lieden niet in je stad hebben.”

Jeroen Fritz (PvdA) pleit er in een blog voor de aanpak van de top 25 in Schalkwijk uit te breiden naar Haarlem-Noord. “Daar zitten ook groepen jongeren met een alcoholprobleem, vooral in de Indische Buurt.”

Het CDA voelt veel voor de drietrapsraket. “Eerst liefdevol benaderen en een kans geven, daarna laten weten dat bepaald gedrag niet kan en dan hard aanpakken”, zegt Merijn Snoek.

GroenLinks wil niet alleen een harde aanpak maar ook kijken naar de oorzaak, zegt Cora-Yfke Sikkema: “Haarlem is veilig maar honderd procent veiligheid haal je nooit.”

Haarlems Dagblad, 9 oktober 2013

Veilig Haarlem: breid succesvolle aanpak criminele jongeren uit

Dit weekend werd Haarlem opgeschrikt door twee ernstige geweldsincidenten, waarbij vermoedelijk jonge Marokkanen betrokken waren. In Haarlem-Noord sloegen vrijdagavond zes jonge mannen een vrouw uit IJmuiden in elkaar en in Schalkwijk werden twee hoogbejaarde vrouwen overvallen. Naar aanleiding van deze verschrikkelijke incidenten is de discussie over de aanpak van criminele jongeren in Haarlem weer opgelaaid. Ook burgemeester Bernt Schneiders stuurde vandaag een open brief hierover aan de media.

PolitieIn Schalkwijk hebben we al langer problemen met een kleine groep, met name Marokkaanse, criminele jongeren. Op aandringen van de PvdA zijn gemeente, politie en justitie daar begonnen met de zogenaamde top-25 aanpak (zie een eerdere blog). Door de meest criminele jongeren in Schalkwijk zeer nauw te volgen en waar nodig hard aan te pakken, blijkt het aantal misdaden van deze groep de afgelopen maanden te zijn afgenomen. Helaas geldt dat niet voor alle 25, maar het is een mooi resultaat en leidt tot een veiliger Schalkwijk.

Ik stel voor om deze succesvolle aanpak uit te breiden naar de gehele stad. Zo krijgen we ook meer grip op criminele jongeren in andere wijken, waar zij veel criminaliteit en overlast veroorzaken. Dit soort incidenten zullen we daarmee helaas nooit helemaal kunnen voorkomen, maar we kunnen wel zorgen dat de meest criminele jongeren zich niet meer onbespied en onaantastbaar wanen en wel twee keer zullen nadenken voor zij weer in de fout gaan.

Daarnaast hebben we in met name Meerwijk goede ervaringen opgedaan met Marokkaanse buurtvaders en -moeders, die jongeren die overlast veroorzaken tot de orde roepen. De PvdA heeft al eerder voorgesteld dit soort initiatieven uit te breiden naar meer wijken. Het initiatief moet dan wel van bewoners komen, maar de gemeente kan dit coördineren en faciliteren. Buurtvaders zullen de ernstigste criminele jongeren niet stoppen, daarvoor is de politie nodig, maar kunnen wel helpen voorkomen dat hun jongere broertjes ook afglijden en kiezen voor een criminele carrière. Een nuttige aanvulling, want alleen samen kunnen we Haarlem veiliger maken.

Op de bon voor het plukken van bramen?

Loop je in Haarlem werkelijk het risico op de bon geslingerd te worden als je bramen plukt? Daarover wil de PvdA duidelijkheid van het college van B&W. Ik heb schriftelijke raadsvragen gesteld naar aanleiding van een ingezonden brief in De Volkskrant, waarin wordt gesteld dat er in Haarlem actief wordt gehandhaafd op het plukken van bramen.

In de Volkskrant van 28 augustus 2013 staat een ingezonden brief van Erika Meershoek, initiatiefneemster van Eetbaar Haarlem. Zij schrijft dat er in Haarlem actief gehandhaafd zou worden op het plukken van bramen en ander fruit. Als je in Haarlem als particulier bramen plukt, kan het gebeuren dat een agent of handhaver je op de schouders tikt en op de bon slingert. Dit gebeurt op basis van artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht. Haarlem zou één van de weinige gemeenten zijn waar hierop wordt gehandhaafd. Waar andere gemeenten het eten uit de natuur actief stimuleren, is in Haarlem het tegenovergestelde het geval, stelt de briefschrijfster.

bramen

Tevens stelt mevrouw Meershoek in de brief dat zij al twee jaar bij de gemeente duidelijkheid hierover probeert te krijgen en afspraken probeert te maken, zodat particulieren gewoon vruchten kunnen plukken in de openbare ruimte. Tot nu toe zonder succes.

Ik kan me niet voorstellen dat we in Haarlem onze schaarse handhavingscapaciteit gebruiken om mensen die bramen plukken op de bon te slingeren. Het op kleine schaal plukken van bramen en andere vruchten in de openbare ruimte moet gewoon mogelijk zijn. Het is immers een mooie manier om kinderen te leren waar voedsel vandaan komt en is bovendien gewoon leuk en lekker. Ik vraag de burgemeester daarom om opheldering.

Je kunt de schriftelijke raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Samen maken we Haarlem veiliger

Elke week komen in de rubriek ‘Raad en Daad’ in de Stadskrant twee raadsleden aan het woord over een bepaald thema. Deze week vraagt de Stadskrant Sibel Özogul (SP) en mij hoe we Haarlem veilig houden in een tijd van bezuinigingen. Hieronder mijn bijdrage. Lees hier het hele artikel in de Stadskrant.

Jeroen Fritz (PvdA):

Haarlem is één van de veiligste grotere steden in Nederland. De PvdA wil dat graag zou houden. Tegelijkertijd zien we dat er ook nog wel wat valt te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld in Schalkwijk veel problemen met criminele jongeren en woninginbraken, ondervinden delen van het centrum veel uitgaansoverlast en worden de aanrijtijden van de brandweer niet overal gehaald.

In financieel krappe tijden moeten we op zoek naar creatieve oplossingen die de veiligheid vergroten en niet teveel geld kosten. Dat vraagt niet alleen iets van politie, handhavers, brandweer en ambulancepersoneel, maar ook van de Haarlemmers zelf. Zij kunnen helpen om hun eigen wijk veilig te houden, bijvoorbeeld door meer te doen aan brandpreventie of samen met de buren een oogje in het zeil te houden.

Gelukkig zien wij in onze stad al heel veel goede voorbeelden. Zo zijn er in Schalkwijk buurtvaders actief, die optreden tegen jongerenoverlast. In de binnenstad werken horeca, politie en bewoners samen in sus-teams, die met succes de uitgaansoverlast verminderen.  En in verschillende straten zorgen bewoners er samen voor dat hun woning brandveilig is en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De PvdA wil dit soort goede initiatieven verder stimuleren, want alleen samen kunnen we Haarlem nog veiliger maken.

Ontheffing voor straatmuzikanten

Straatmuzikanten en -artiesten mogen alleen nog in Haarlem optreden, als ze in het bezit zijn van een (gratis) ontheffing. Een meerderheid van de raadscommissie Bestuur heeft donderdag 4 april ingestemd met dit voorstel van het college van B&W. Door de invoering van ontheffingen wordt handhaving van de regels voor straatmuziek makkelijker.

In Haarlem woedt al ruim een jaar een discussie over straatmuzikanten (zie o.a. deze en deze blog). Muziek op straat is leuk, maar het levert soms veel overlast op voor bewoners en ondernemers, zeker als de muzikanten niet meer dan drie noten kunnen spelen. Bovendien lijkt er soms sprake te zijn van uitbuiting of slechte werkomstandigheden bij sommige met name Oost-Europese straatmuzikanten. De gemeenteraad vroeg het college van B&W daarom in een motie met een voorstel te komen voor meer grip op straatmuziek.

Naar het voorbeeld van Utrecht kiest Haarlem nu voor een ontheffingsstelsel. Straatartiesten kunnen gratis een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ze moeten zich daarbij wel kunnen legitimeren. Doordat de ontheffing persoonlijk is, kan deze ook worden afgenomen als muzikanten zich niet aan de regels houden. Zo moeten zij elk kwartier van plek wisselen, om overlast te voorkomen. Dit kan nu beter worden gehandhaafd.

De PvdA verwacht wel dat de gemeente, wanneer er uitbuiting of andere misstanden worden geconstateerd, daar ook verder mee aan de slag gaat. Ik heb het college opgeroepen ook daar nog een voorstel voor te doen.

College positief over werkervaringsplaatsen politie

Het college van B&W staat positief tegenover het voorstel van de PvdA voor het bieden van plaatsen bij de politie om werkloze jongeren werkervaring op te laten doen. Dat antwoordt het college op mijn schriftelijke raadsvragen. Ik stelde de vragen naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch, waarin wordt gevraagd om een project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren.

PolitieIn Assen loopt sinds september 2011 een project met werkervaringsplekken bij de politie. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk, wat heeft geleid tot meer blauw op straat.

Het Haarlemse college van B&W heeft naar aanleiding van mijn vragen inmiddels contact gelegd met de politie, om een soortgelijk project ook in onze stad in te voeren. Wel stelt men dat de insteek in Haarlem meer zal liggen op het opdoen van werkervaring dan op het ontlasten van de politie. Ik ben erg benieuwd naar de concrete uitwerking van dit plan!

Een dagje mee met de wijkagent

Veel Haarlemse wijkagenten twitteren. Eén van de meest enthousiaste twitteraars binnen ons politiekorps is Frits de Vries, wijkagent in een deel van Haarlem-Zuid. Via Twitter nodigde hij mij uit een middagje mee te lopen, om zo te zien wat het werk van een wijkagent precies inhoudt. Donderdag 14 maart stapte ik bij hem in de politieauto, samen met Bibi Veth, een fotografe die voor de gemeente het werk van drie jonge raadsleden vastlegt om zo jongeren iets meer te vertellen over het raadswerk (meer daarover binnenkort op deze site).

PolitieHaarlem-Zuid is een relatief welvarende en rustige buurt. Toch is er voor een wijkagent genoeg te doen. In de wijk zijn drie middelbare scholen, verschillende sociaal pensions en woonvoorzieningen voor jongeren gevestigd. Ook bevat de wijk parken met veel overlast van dak- en thuislozen en alcoholisten en is er, net als overal in de stad, sprake van jeugdoverlast, drugspanden, psychische problematiek en huiselijk geweld.

Tijdens deze middag belden we onder meer aan bij een drugspand ergens in de wijk en spraken kort met de bewoners. Het pand staat bekend als een plek waar gedeald wordt, maar achter de voordeur gaan nog meer problemen schuil. Doordat de wijkagent de bewoners al langer kent, kan hij ze direct aanspreken en zo overlast en criminaliteit proberen te voorkomen en de bewoners in aanraking brengen met hulpverlening. Dat gaat met vallen en opstaan, maar heeft zichtbaar een positief effect.

Ook bezochten we sociaal pension De Herberg en spraken met één van de begeleiders. Hij vertelde over hoe zij met de politie samenwerken om bewoners met psychische of verslavingsproblemen op het rechte pad te houden en overlast voor omwonenden te voorkomen. Dat wordt wel steeds lastiger, nu het aantal bewoners van De Herberg steeds kleiner wordt omdat de bewoners worden verplaatst naar elders in de stad. Er blijven daardoor ook steeds minder begeleiders over.

Samen met fotografe Bibi Veth voor de politiewagen

In de politieauto reden we langs bekende hotspots voor hangjongeren, verslaafden en dak- en thuislozen. Ook maakten we een rondje door de Haarlemmerhout. Frits vertelde hoe de politie daar omgaat met vandalisme, cruisende homoseksuele mannen en in het bos kamperende Oost-Europeanen. Problemen waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan, maar juist de wijkagent kan met zijn kennis van de buurt en de bewoners een heel belangrijke rol spelen. Buitengewoon leerzaam en interessant om dat eens een middagje te hebben mogen meemaken.

PvdA wil werkervaringsplaatsen bij Haarlemse politie

De PvdA wil dat er in Haarlem werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren bij de politie komen, naar het voorbeeld van de politie in Assen. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aan, waarin wordt gevraagd om het project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren. Voor mij aanleiding om in schriftelijke vragen aan het college van B&W te vragen hier ook in Haarlem mee aan de slag te gaan.

PolitieDinsdag 5 februari heeft de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aangenomen, waarin wordt voorgesteld om een project in Assen, waarbij werkloze jongeren werkervaring opdoen bij de politie, voor de hele Nationale Politie door te voeren.

In Assen loopt het project sinds september 2011. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk (meer blauw op straat).

Ook in Haarlem hebben jongeren zonder werkervaring te weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA zet zich dan ook al langer in voor meer stageplekken en werkervaringsplaatsen voor scholieren, studenten en werkloze jongeren, onder meer bij de gemeente zelf. Met uitvoering van de motie-Marcouch zou ook de politie hier een bijdrage aan kunnen leveren. Bovendien kan de politie hiermee worden ontlast, waardoor agenten zich meer kunnen bezighouden met het echte politiewerk op straat.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Haarlems Dagblad: Geen top twintig maar loserlijst

Donderdag 17 januari riep ik de burgemeester in de raadscommissie Bestuur op een andere naam te zoeken voor de ‘top-20′ van meest criminele jongeren in Schalkwijk (zie een eerdere blog). Deze term zou de status van deze jonge criminelen onder andere jongeren kunnen verhogen, terwijl juist wordt beoogd dat minder jongeren hun voorbeeld volgen. Maandag 21 januari schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Veiliger Schalkwijk door harde aanpak criminele jeugd

Gemeente, politie en openbaar ministerie gaan de aanpak van de 25 meest criminele jongeren in Schalkwijk fors intensiveren. Hiermee moet de criminaliteit en overlast die deze jongeren veroorzaken flink worden teruggedrongen. De PvdA vraagt al langer om zo’n intensieve aanpak en steunt dit plan van de burgemeester van harte.

PolitieHet gaat om een kleine groep met name Marokkaanse jongeren, die samen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de criminaliteit en overlast in Schalkwijk. Zij trekken zich van niemand iets aan en lijken er een sport van te maken de politie uit te dagen. Deze kleine groep verpest het bovendien voor de vele Marokkaanse Haarlemmers die niets met criminaliteit te maken hebben, maar wel elke keer op het gedrag van deze jongeren wordt aangesproken.

Gemeente, politie en OM gaan deze 25 jongeren nu intensief volgen. Criminaliteit zal hard worden aangepakt. Zo hoopt de gemeente onder meer het hoge aantal woninginbraken in Schalkwijk (zie een eerdere blog) een halt toe te roepen. Ook zullen andere jongeren hierdoor zien dat misdaad niet loont. Maar ook preventie is belangrijk. Daarom zal er geprobeerd worden de ‘meelopers’ van deze groep een ander perspectief te bieden: werk of dagbesteding in plaats van hangen, overlast veroorzaken en criminaliteit. Alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jongere broertjes of vriendjes het voorbeeld van deze jongeren volgen en ook kiezen voor een criminele carrière.

De PvdA vraagt al langer aandacht voor deze groep criminele jongeren in Schalkwijk. Mijn collega Moussa Aynan is hier al jaren mee bezig en zelf stel ik het met grote regelmaat aan de orde in de raadscommissie Bestuur. Wij zijn dan ook blij dat burgemeester Bernt Schneiders nu kiest voor deze intensieve aanpak. Wel vragen wij de burgemeester te kiezen voor een andere term dan de top-25. Sommige jongeren zullen het juist stoer vinden in zo’n top te staan, terwijl het juist gaat om 25 losers die het voor Schalkwijk verpesten. Deze aanpak moet criminele jongeren hun status onder leeftijdsgenoten ontnemen, in plaats van deze juist te verhogen.

Zembla over onrechtmatige opsporing illegalen

Vrijdag 21 december ging de uitzending van Zembla over de onrechtmatige opsporingsmethode van illegale werknemers, die de politie in en rond Haarlem gebruikt. De politie controleert mensen enkel op basis van het feit dat zij een donkere huidskleur hebben en werken in “dure” wijken in en rond Haarlem. Dat is onrechtmatig, zo heeft ook de rechter al meerdere malen bevestigd. Toch negeert de politie deze rechterlijke uitspraken en gaat gewoon door.

Hoewel de uitzending geen informatie bevatte die nog niet bekend was, blijft het schokkend de verhalen te horen van de mensen die het slachtoffer zijn geworden van deze onrechtmatige opsporingsmethode. Opsporing enkel op basis van huidskleur is gevaarlijk en hoort niet thuis in een rechtsstaat.

Zembla

In de gemeenteraad hebben we al meerdere malen hierover gesproken. Zowel de raad als burgemeester Schneiders hebben zich in harde bewoordingen uitgesproken tegen deze praktijk (lees hier bijvoorbeeld de beantwoording door de burgemeester van vragen van Sjaak Vrugt van de Actiepartij op 29 november). De burgemeester heeft de politie gevraagd te stoppen met deze opsporingsmethode.

Probleem is echter dat de Vreemdelingenpolitie niet onder de burgemeester valt, maar rechtstreeks onder het gezag van de minister. Het is daarom goed dat PvdA-kamerlid Khadija Arib inmiddels naar aanleiding van de uitzending van Zembla vragen heeft gesteld aan de minister. Hopelijk leidt dit ertoe dat deze opsporingsmethode nu echt tot het verleden zal behoren.

Keurmerk hotels om illegale prostitutie tegen te gaan

De PvdA wil dat Haarlem zich aansluit bij een Haarlemmermeers initiatief voor een keurmerk voor hotels om illegale prostitutie en mensenhandel tegen te gaan. Samen met mijn collega Helga Koper heb ik hier schriftelijke raadsvragen over gesteld aan het College van B&W.

De gemeente Haarlemmermeer en de hotels in deze gemeente werken aan een keurmerk voor hotels die illegale prostitutie actief tegengaan. Op die manier wil Haarlemmermeer illegale prostitutie, mensenhandel en pooierboys in de Schipholregio een halt toeroepen. Dat schreef het Haarlems Dagblad zaterdag 15 december 2012.

De PvdA vindt dit een interessant initiatief. Wij zijn voorstander van een strikt prostitutiebeleid, met goed toezicht op legale prostitutie en harde aanpak van illegale prostitutie, mensenhandel en pooierboys. Gemeente en politie doen gelukkig al veel om mensenhandel te voorkomen. De PvdA denkt dat het Haarlemmermeerse initiatief hier een nuttige aanvulling op zou kunnen vormen.

Wij zouden daarom graag zien dat Haarlem zich aansluit bij dit initiatief van hoteleigenaars en de gemeente Haarlemmermeer. Ook in Haarlem komt immers illegale prostitutie in hotels voor. Daarnaast dreigt, wanneer Haarlemmermeer strenger gaat optreden en Haarlem niets doet, het gevaar dat illegale prostitutie in de Schipholregio zich verplaatst naar Haarlemse hotels. Wij vragen het college van B&W dan ook om met Haarlemse hotelondernemers en de gemeente Haarlemmermeer in gesprek te gaan, om te bekijken of dit mogelijk is.

Je kunt de vragen hier downloaden.