Meer

Archive | ICT en Web 2.0

Haarlems Dagblad: ‘Glasvezel komt vanzelf in stad’

Donderdag 16 mei debatteerde de gemeenteraad over glasvezel. Hierbij lieten VVD en D66 het burgerinitiatief dat vroeg om glasvezel te stimuleren, dat zij eerder nog steunden, opeens vallen, dit tot teleurstelling van o.a. de PvdA (zie een eerdere blog). Maandag 21 mei schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

VVD en D66 laten burgerinitiatief glasvezel vallen

Een wel heel bijzondere draai van VVD en D66 donderdag 16 mei in de gemeenteraad. Eind 2011 omarmden deze twee fracties nog als eerste het burgerinitiatief om de aanleg van glasvezel in Haarlem te bevorderen, maar nu stemmen zij tegen het voorstel van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg dat dit burgerinitiatief moest uitvoeren. Hiermee is er voorlopig geen meerderheid meer in de raad.

glasvezelIn november 2011 dienden een aantal Haarlemmers een burgerinitiatief in voor glasvezel in Haarlem. D66 diende op basis hiervan met steun van o.a. de PvdA een motie in, die het college vroeg met een concreet voorstel te komen (zie een eerdere blog). Het college heeft dit uitgewerkt en stelt nu voor Breedband in Bedrijf (BiB) een marktverkenning te laten doen, inclusief een formele Europese selectie om juridische problemen met staatssteun te voorkomen. Zij zouden zo een marktpartij selecteren die aan de slag wil met glasvezel in Haarlem. Dit zou bijvoorbeeld Reggefiber kunnen zijn, die in het burgerinitiatief wordt genoemd, maar uiteraard kan er ook een ander bedrijf als beste uit de bus komen. Breedband in Bedrijf werkt op basis van no cure no pay; enkel wanneer zij slagen kost het de gemeente 40.000 euro.

VVD en D66 stuurden in november 2011 elk een persbericht uit, waarin zij enthousiast het burgerinitiatief omarmden. Nu blijkt dat zij de burgers een loer hebben gedraaid, nu het er werkelijk op aan komt laten ze het burgerinitiatief keihard vallen. Heel erg jammer. Zij mogen dat de kiezers gaan uitleggen in maart volgend jaar. De PvdA is en blijft voorstander van de aanleg van glasvezel in Haarlem. Hopelijk krijgen wij daar na de verkiezingen van maart een nieuwe kans toe.

PvdA vraagt aandacht voor digitale risico’s

Donderdag 10 mei besprak de raadscommissie Bestuur het nieuwe Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In dit Risicoprofiel wordt bekeken welke risico’s onze regio bedreigen en op welke mogelijke rampen brandweer, ambulances en politie zich moeten voorbereiden. De PvdA is in grote lijnen positief over dit Risicoprofiel, maar mist aandacht voor digitale risico’s als cyberaanvallen. Ook D66 en GroenLinks vroegen hier aandacht voor.

Cyberaanvallen en het (als gevolg daarvan) op grote schaal wegvallen van internet is een serieus risico. Er zijn zoveel voorzieningen en systemen afhankelijk van het internet, dat het niet goed functioneren de maatschappij ernstig kan ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan het betalingsverkeer, communicatie van hulpverleners en digitaal aangestuurde elektriciteitscentrales.

Onlangs bleek uit onderzoek dat Nederland nog onvoldoende is voorbereid op cyberaanvallen en de gevolgen die zij kunnen hebben voor de maatschappij. Natuurlijk is dit in eerste instantie een landelijke verantwoordelijkheid, maar ook de veiligheidsregio’s hebben een rol wanneer het internet wegvalt en de maatschappij daardoor wordt ontwricht.

De komende tijd zal een Nationaal Cyber Security Centre werken aan oplossingen om Nederland beter voor te bereiden op dit soort digitale risico’s. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders gevraagd om, wanneer dit leidt tot aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s, het risicoprofiel hier tussentijds op aan te passen. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Haarlem op glasvezel?

Sluit zoveel mogelijk Haarlemse woningen en bedrijven aan op glasvezel. Die oproep doet het burgerinitiatief Haarlem op Glasvezel aan de gemeente Haarlem. Ze zijn hierover een petitie gestart. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dit initiatief inmiddels omarmd. Op initiatief van D66 is maandag 7 november een motie over ingediend in de gemeenteraad om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Ik ben één van de mede-indieners van deze motie.

Met glasvezel wordt internet veel sneller. Dat is niet alleen belangrijk voor consumenten die steeds meer gebruik maken van video, internettelevisie of online games, maar opent ook de weg naar veel nieuwe mogelijkheden, zoals zorg op afstand en gemakkelijker thuis werken. Verschillende steden hebben dan ook al het initiatief genomen om de komende jaren de bestaande koperverbindingen te vervangen door glasvezel. Dat hoeft niet op kosten van de gemeente, er staan bedrijven te trappelen om dat te doen. De gemeente moet het alleen wel faciliteren en stimuleren.

Dinsdag 8 november had ik samen met mijn fractiegenoot Roel Schaart en D66-collega Fedde Reeskamp een gesprek met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. Zij hebben inmiddels ook gesproken met het bedrijf Reggefiber, een dochter van KPN, die in verschillende steden al samen met de gemeente bezig is met het aanleggen van een glasvezelnetwerk voor alle huishoudens. Het zou een mooie eerste stap zijn als de gemeente naar aanleiding van dit burgerinitiatief en onze motie eens met dit soort bedrijven gaat praten over de mogelijkheden. Want een stad die klaar wil zijn voor de toekomst kan niet zonder glasvezel.

Blog Action Day 2011: Stop de honger

Vandaag is het Blog Action Day, de dag waarop duizenden bloggers uit meer dan honderd landen elk jaar aandacht vragen voor een bepaald maatschappelijk probleem. Dit jaar valt Blog Action Day samen met Wereld Voedseldag. Het thema is dit jaar dan ook voeding. Net als in 2009 en 2010 doe ik ook dit jaar mee aan deze actie.

De toegang tot voldoende en gezonde voeding is oneerlijk verdeeld. De hongersnood in de Hoorn van Afrika dit jaar toont dat nog maar eens aan. De enorme droogte bedreigt het bestaan van miljoenen mensen in Somalië, Kenia en Ethiopië. Maar deze crisis staat niet op zichzelf, op veel meer plekken in deze wereld is voedselzekerheid absoluut niet vanzelfsprekend. De allerarmsten zijn vaak aangewezen op zeer primitieve en dus kwetsbare landbouw. De nood wordt verder vergroot door politieke onrust, klimaatverandering en een oneerlijke verdeling van landeigendom.

Maar er is ook goed nieuws: honger kan voorkomen worden. Er zijn voldoende landbouwtechnieken die het risico op misoogsten door droogte of plagen kunnen verkleinen. Goede irrigatie en gewasbescherming die in het Westen al tientallen jaren wordt toegepast kan een groot deel van de voedselschaarste voorkomen. Er bestaan systemen die al maanden van tevoren kunnen voorspellen dat er een hongersnood aankomt. Door dit soort ‘Early Warning Systems’ kunnen de overheid en hulporganisaties op tijd in actie komen. In India kunnen boeren zich verzekeren tegen ernstige regenval, zodat hun schade wordt vergoed. En in verschillende landen wordt er geëxperimenteerd met collectieve warenhuizen waar de oogst droog en vrij van ziektekiemen kan worden bewaard.

We weten hoe we honger kunnen stoppen, we moeten het alleen nu eindelijk eens gaan doen. Steun hier de petitie van One.org.

Mijn duizendste blog

Dit is mijn duizendste blog. Sinds ik vijf jaar geleden raadslid werd heb ik duizend keer een bericht geplaatst op deze website. Een mooi moment om eens terug te kijken. Waar gingen al die blogjes over? En worden ze eigenlijk wel gelezen? Een paar statistieken.

De afgelopen vijf jaar is deze website uitgegroeid van een eenvoudige weblog naar een website waar ook sociale media een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen. Gemiddeld schrijf ik zo’n 200 blogs per jaar, wat neerkomt op ruim drie blogjes per week. De meest gebruikte woorden in al die blogs? Naast mijn eigen naam zijn dat Haarlem, PvdA en blog. Andere woorden die ik opvallend veel gebruik zijn wonen, samen en jongeren. Donderdag is de meest genoemde dag en de VVD de meest genoemde andere partij. Onderstaand een tagcloud van de honderd meest gebruikte woorden in al die duizend blogs (klik op de afbeelding voor een vergroting).

De meeste blogs gingen over de thema’s wonen (153), ruimtelijke ordening en bouwen (146) en PvdA (138). Veruit de meeste blogs schreef ik zelf, maar niet allemaal: 112 blogs waren berichten uit de lokale of landelijke media over mij. De meeste blogs gingen over politiek, maar sommige blogs waren ook meer persoonlijk van aard, zoals de 86 blogs met reisverslagen. Mijn blogs zijn niet alleen te lezen op deze website, maar ook op mijn pagina’s op Facebook en Hyves en via Twitter.

Het bezoekersaantal van deze website is de afgelopen duizend blogs fors gegroeid. Trok mijn website de eerste jaren zo’n dertig unieke bezoekers per dag, inmiddels schommelt dat rond de 130 per dag. Sinds de eerste blog is mijn website 106.184 keer bezocht. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit eenmalige bezoekers, die via google op deze website belanden. Daarnaast komen steeds meer bezoekers via twitter op deze site terecht. De best bezochte dag is overigens alweer een tijdje geleden: op 27 en 28 november 2007 werd mijn website gedurende 24 uur ruim tienduizend maal bezocht toen deze blog stond doorgelinkt vanaf Geenstijl (zie een eerdere blog).

Natuurlijk hoop ik dat jullie ook de komende jaren met enige regelmaat deze website blijven bezoeken, want ik ga nu op voor de 2000!

Nieuw Haarlem

Hoe moet Haarlem zich de komende jaren economisch ontwikkelen? Die vraag staat centraal bij Nieuw Haarlem, dat twee jaar geleden op initiatief van burgemeester Bernt Schneiders van start ging. In tweejaarlijkse symposia en tussentijdse werkateliers spreken ondernemers en gemeente met elkaar over de toekomst van de Haarlemse economie. Maandag 22 november vond het tweede grote symposium plaats in hogeschool Inholland Haarlem.

Twee jaar geleden vond het eerste Nieuw Haarlem symposium plaats (zie een eerdere blog). Eén van de conclusies daar was dat Haarlem bovengemiddeld veel startende ondernemers kent, de meeste van de Metropoolregio Amsterdam. Haarlem zou zich daarom moeten ontwikkelen tot kraamkamer van de Metropoolregio, met een focus op creativiteit, kwaliteit en innovatie. De afgelopen twee jaar is dit verder uitgewerkt, wat onder meer heeft geleid tot de opening van verschillende (culturele) broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers.

Dit jaar stond het symposium in het teken van cultuur en ondernemerschap. Sprekers waren, naast de burgemeester, trendwatcher Adjiedj Bakas en oud-burgemeester van Gent Frank Beke. Beiden erkenden het grote belang van cultuur en de monumentale binnenstad voor Haarlem. Die moet je beschermen, en tegelijkertijd moet je blijven zoeken naar innovatie en creativiteit.  Beke moedigde Haarlem dan ook aan te blijven investeren in cultuur. Bakas hield een pleidooi voor meer hoogbouw en meervoudig ruimtegebruik, het blijven zoeken naar nieuwe kansen en meer ruimte voor ondernemerschap.

Frank Beke heb ik enkele jaren geleden al eens ontmoet. Als voorzitter van de Jonge Socialisten Haarlem was ik toen mee met een bezoek dat een aantal Haarlemse PvdA-ers bracht aan onze zusterpartij SP.A in Gent (zie een eerdere blog). Haarlem heeft (vanwege de grote Vlaamse immigratie naar de stad in de geschiedenis) een historische band met Gent, maar daarnaast kan Haarlem ook veel leren van hoe Gent haar rijke culturele leven en historische binnenstad gebruikt voor economische vooruitgang. Na dat bezoek heeft de PvdA in de gemeenteraad en het college het initiatief genomen om te zoeken naar meer samenwerking met Gent, om zo te leren van deze op veel vlakken vergelijkbare stad.

Bekijk onderstaand het mooie openingsfilmpje van het symposium Nieuw Haarlem over de creativiteit van Haarlem, gemaakt door de creatieve ondernemers van Harlem Legacy.

Eindelijk één Haarlem.nl

Soms kun je in de gemeenteraad heel snel iets voor elkaar krijgen, maar vaak duurt het ook erg lang tot je het resultaat van een politiek besluit of stellingname in werkelijkheid ziet. Een voorbeeld van zo´n lang traject, dat uiteindelijk wel resultaat oplevert, is de discussie over de promotie van Haarlem op internet, die mijn fractiegenoot Moussa Aynan en ik in 2007 startten.

In juni 2007 diende ik samen met Moussa de motie ´Eén Haarlem.nl´ in in de Haarlemse gemeenteraad. De motie vroeg de gemeente te stoppen met het ontwikkelen van tal van afzonderlijke websites voor stadspromotie, en in plaats daarvan de website haarlem.nl om te vormen tot centrale portal voor zowel gemeentelijke als toeristische informatie over Haarlem. Dat is immers de site die mensen die zoeken naar informatie over Haarlem als eerste tegenkomen. De motie werd mede ingediend namens alle andere fracties.

Nu, ruim drie jaar later, is er resultaat. Als je naar haarlem.nl gaat kom je eerst op een beginpagina, waar je kunt kiezen of je naar de gemeentelijke informatie wilt, of dat je als toerist meer over een bezoek aan Haarlem wilt weten. Hoewel de website wat mij betreft nog een stuk interactiever en aantrekkelijker kan, is dit een heel mooi begin. VVV Nederland heeft al aangekondigd de Haarlemse site als voorbeeld te gaan gebruiken voor andere gemeenten.

Onderstaand promotiefilmpje werd tegelijkertijd met de nieuwe portal gelanceerd.

Beste landelijke webpoliticus bekend

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd ik uitgeroepen tot Beste Lokale Webpoliticus (zie een eerdere blog). Ook bij deze landelijke verkiezingen wordt deze prijs weer uitgereikt, maar dan voor Beste Landelijke Webpoliticus. Als vorige winnaar zat ik in de jury, samen met Karlijn van den Berg (strateeg bij Muse en IceMobile en editor bij Bright Magazine) en Alexander Pleijter (universitair docent ‘Journalistiek en Nieuwe Media’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden).

Er waren vier juryprijzen te verdelen: beste webpoliticus, beste website, beste twitteraar en beste weblog. In elke categorie kozen wij als jury drie genomineerden, waaruit we telkens één winnaar kozen. Soms was dat nog best een moeilijke keuze, want nog niet veel politici gebruiken de mogelijkheden die internet biedt erg goed. Op weblogs ontbreekt vaak een reactiemogelijkheid en op twitter volgen veel politici maar een handjevol mensen. Het blijft daardoor vaak eenrichtingsverkeer, terwijl juist interactie de kracht is van sociale media.

Maar gelukkig zijn er best ook politici die het al erg goed doen. Voor de belangrijkste juryprijs (beste webpoliticus) kozen wij D66-kamerlid Boris van der Ham. Ook Martijn van Dam (PvdA) en Lot Feijen (Lijst 17) waren genomineerd. Boris van der Ham is op veel verschillende plekken op het internet aanwezig, reageert actief op anderen en is zeer actueel. Hij gebruikt internet echt om met anderen in gesprek te komen. Een terechte winnaar. De overige prijzen gingen naar Job Cohen (beste website), Femke Halsema (beste twitteraar) en Fred Teeven (beste weblog).

Interview VNG Magazine

In het aprilnummer van het VNG Magazine (special Overheid en ICT), het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staat een interview met mij over mijn uitverkiezing als Beste Lokale Webpoliticus.

Je kunt het interview hier lezen als PDF-bestand.

In de media: Beste Webpoliticus

Afgelopen week besteedden veel lokale en nationale media aandacht aan mijn uitverkiezing tot Beste Webpoliticus (zie een eerdere blog). Vaak met een kort bericht, maar soms ook met een uitgebreider artikel of interview. Lees en beluister hier een selectie van de verschillende artikelen in de media. Verder lezen

Gewonnen! Beste Lokale Webpoliticus

De belangrijkste verkiezing is natuurlijk pas woensdag 3 maart, maar dit is toch ook heel leuk: ik heb de juryprijs voor Beste Lokale Webpoliticus van Nederland gewonnen! Rond 11:30 uur kreeg ik de prijs vandaag uitgereikt in de aanwezigheid van veel lokale pers.

Deze landelijke prijs wordt elk jaar uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen uitgereikt aan de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet. Eerdere winnaars waren Tweede Kamerleden Sabine Uitslag en Boris van der Ham en kandidaat voor het Europees Parlement Ivo Thijssen.

Vorige week werd al bekend dat ik samen met Marc Rosier (VVD Zoetermeer) en Thierry Aartsen (VVD Breda) op de shortlist stond (zie een eerdere blog). Behalve de juryprijs is er ook een publieksprijs uitgereikt. Die is gewonnen door Martijn Vroom (CDA Noordwijk).

Dinsdag 2 maart: digitaal verkiezingsspreekuur

Heb je nog niet besloten op wie je woensdag 3 maart gaat stemmen? Of heb je nog laatste vragen aan mij over wat de PvdA precies wil? Dinsdag 2 maart houd ik tussen 20:00 en 22:00 uur een digitaal spreekuur via MSN en Twitter. Hier kun je terecht met al je last minute vragen.

Natuurlijk kun je al je vragen ook op andere momenten en via andere kanalen stellen, maar dinsdag ben ik tussen 20:00 en 22:00 uur in ieder geval live aanwezig. Je kunt je vragen dinsdag stellen op twitter via http://twitter.com/jeroenfritz. Reply dan naar @jeroenfritz. Je kunt je vragen ook stellen via MSN / Live Messenger. Voeg dan jeroenfritz@hotmail.com toe aan je messenger.

In top-3 Beste Webpoliticus

Spannend: ik ben doorgedrongen tot de top-3 van de juryprijs voor Beste Webpoliticus van Nederland. Eerder werd al bekend dat ik ben genomineerd (zie een eerdere blog). De jury heeft de lijst van ruim veertig genomineerden nu teruggebracht naar een shortlist van drie. De andere kandidaten zijn Marc Rosier (VVD Zoetermeer) en Thierry Aartsen (VVD Breda).

Deze landelijke prijs wordt elk jaar uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen uitgereikt aan de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet. Eerdere winnaars waren Tweede Kamerleden Sabine Uitslag en Boris van der Ham en kandidaat voor het Europees Parlement Ivo Thijssen.

Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Tot zondag 28 februari kan iedereen een stem uitbrengen op de genomineerde kandidaten voor de publieksprijs op www.bestewebpoliticus.nl. Maandag 1 maart wordt de winnaar van zowel de juryprijs als de publieksprijs bekend gemaakt.