Meer

Archive | Landelijke politiek

Ahmed Marcouch eert Haarlemse helden in Parkwijk

Vrijdag 7 december bracht PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch een bezoek aan Haarlem. Het eerste deel van zijn bezoek stond in het teken van zijn portefeuille als kamerlid: een werkbezoek aan OM, politie en reclassering in onze stad. De dag werd ‘s middags afgesloten samen met de Haarlemse PvdA in Parkwijk. Daar spraken we over veiligheid en eerden we een aantal Haarlemse helden: vrijwilligers die zich inzetten voor deze wijk.

Wat kunnen we doen aan woninginbraken, overlast en jeugdcriminaliteit in wijken als Schalkwijk en Haarlem-Oost? Hoe verhogen we de pakkans voor criminelen? Hoe houden we als gemeenteraad grip op het werk van de politie? En hoe kunnen we bewoners meer betrekken bij de veiligheid in hun eigen buurt? Dat soort vragen kwamen aan de orde tijdens een gesprek van de Haarlemse PvdA-fractie en een paar leden van onze projectgroep Veiligheid met Marcouch. Een insprirerend gesprek, waar wij tal van ideeën hebben opgedaan om de Haarlemse wijken nog wat veiliger te maken.

Aansluitend ging Marcouch in de brede school Parkrijk in gesprek met ongeveer vijftig vrijwilligers die zich inzetten voor Parkwijk. 7 december is namelijk Vrijwilligersdag en de PvdA wilde met deze bijeenkomst deze vrijwilligers eens extra in het zonnetje zetten. Aanwezig waren vrijwilligers van onder meer Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk, het Moedercentrum, het Vadercentrum, de wijkraad, Stichting De Toekomst, het 5e Kwartier, de bibliotheek, sportclubs en het Reinaldahuis. Allemaal mensen die zich dag in dag uit inzetten voor de leefbaarheid en cohesie in deze wijk. Marcouch bedankte hen met een speciaal PvdA-taartje.

‘Samen maken we Haarlem’ was de slogan waarmee de PvdA Haarlem in 2010 campagne voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee wilden we duidelijk maken dat de gemeente het niet alleen kan. Als we Haarlem socialer, leefbaarder en veiliger willen maken, hebben we dit soort vrijwilligers keihard nodig. Gelukkig zijn er in Haarlem heel veel mensen die daar graag bij helpen. Niet alleen in Parkwijk, maar overal in de stad. Zij zijn de onmisbare helden van onze samenleving, zoals onze partijvoorzitter Hans Spekman gisteren schreef op de landelijke PvdA-site. Hen zetten wij als PvdA graag in het zonnetje.

Bewoners Meerwijk bezorgd over inbraakgolf

Ook buiten verkiezingstijd gaat de PvdA regelmatig de wijken in om bewoners te vragen naar hun mening over hun wijk en de politiek. Zo gingen we zaterdag 24 november samen met PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers langs de deuren in Meerwijk (Schalkwijk). Daar bleek dat de bewoners over het algemeen redelijk positief zijn over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA, maar dat veel bewoners bezorgd zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk.

De meeste bewoners die wij spraken zijn positief over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Dat de lasten eerlijker worden verdeeld wordt door veel bewoners van Meerwijk als positief ervaren. Ook zeiden meerdere bewoners dat ze blij zijn dat er een kabinet zit dat nu eindelijk eens aan de slag kan.

Ook over de eigen wijk waren de meeste bewoners positief, maar er is wel één punt van zorg. Opmerkelijk veel bewoners gaven aan bezorgd te zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk. Bij verschillende bewoners is het afgelopen jaar ingebroken, bij één van de bewoners zelfs drie keer in twee jaar.

Onlangs heeft de PvdA het grote aantal inbraken in Schalkwijk al onder de aandacht gebracht van de burgemeester. Dat heeft onder meer geleid tot een speciaal Actieprogramma Veilig Schalkwijk en meer aanwezigheid van de politie in de wijk. De PvdA zal erop blijven letten dat dit, ook in tijden van bezuiniging, prioriteit blijft krijgen van gemeente en politie.

Wat een avond!

Ruim twee weken geleden, toen ik terugkwam van vakantie, stond de PvdA op nog geen 20 zetels in de peilingen. Twee weken later halen we 39 zetels, een winst van 9, en was het tot laat in de nacht spannend of de VVD of de PvdA de grootste zou worden. Wie had dat gedacht?

Natuurlijk is het jammer dat de PvdA uiteindelijk net niet de grootste is geworden, maar dit is een ontzettend mooie uitslag voor de PvdA en in zetelwinst één van de grootste overwinningen uit de partijgeschiedenis. In Haarlem was de uitslag nog mooier: met 30,3 procent van de stemmen werd de PvdA met afstand de grootste partij van de stad. De VVD werd tweede met 23,3 procent, D66 behaalde 12,3 procent, de SP 9,2 procent en de PVV 7,9 procent. CDA en GroenLinks halen beiden nog geen vijf procent van de stemmen.

Een mooie beloning voor het vele campagnewerk de afgelopen weken. Tientallen vrijwilligers zijn in Haarlem dag in dag uit de straat op gegaan voor een sterker en socialer Nederland. Mede dankzij hun inzet kan Diederik Samsom in Den Haag nu gaan knokken voor een regering die sociale keuzes maakt en de kosten van de crisis wel eerlijk verdeelt.

De formatie zal vast niet makkelijk worden. Er lijken slechts twee mogelijkheden te zijn: paars met VVD en PvdA, eventueel aangevuld met een derde kleinere partij, of centrumlinks met PvdA, SP, D66 en CDA. Beide opties brengen tal van ingewikkelde hobbels met zich mee. Maar het beste nieuws is dat zowel VVD, CDA, PVV en SGP als de Kunduzcoalitie geen meerderheid meer hebben. Nederland heeft het kille bezuinigingsbeleid en de polarisatie van het vorige kabinet weggestemd. Het is nu tijd voor een sterker en socialer Nederland.

Haarlems Dagblad: ‘PvdA en VVD moeten stevig onderhandelen’

Samen met veel Haarlemse partijgenoten en raadsleden van andere politieke partijen volgde ik de verkiezingsuitslagen woensdag 12 september in Café De Lift, waar de PvdA Haarlem samen met radio Haarlem 105 een uitslagenavond organiseerde. Het Haarlems Dagblad doet donderdag 13 september verslag van deze bijeenkomst. Ook ik kom daarin aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Jetta Klijnsma: “Einde aan kaalslag cultuur”

De PvdA wil een einde maken aan de kille kaalslag in de cultuurwereld. Dat zei Jetta Klijnsma, de running mate van Diederik Samsom, maandag 10 september tijdens een door de PvdA georganiseerd cultuurdebat in Haarlem. In de Toneelschuur ging zij in gesprek met jonge talenten in de kunstwereld en instellingen die zich bezighouden met cultuureducatie.

De afgelopen jaren hebben VVD, CDA en PVV met hun kille bezuinigingsagenda gezorgd voor een kaalslag in de cultuurwereld. Ook in Haarlem heeft dat er hard ingehakt. Zo verdwijnt Holland Symfonia uit onze stad en kon Toneelschuur Producties alleen door een reddingspoging vanuit de gemeenteraad overeind worden gehouden. Zeker in een stad als Haarlem, waar bijna één op de vijf banen onderdeel is van de creatieve sector, komt dit keihard aan.

Klijnsma gaf aan dat ook bij de PvdA de bomen niet tot in de hemel groeien en dat dus niet alle bezuinigingen van het vorige kabinet meteen kunnen worden teruggedraaid. Maar in het verkiezingsprogramma trekt de PvdA wel extra geld uit om de ergste kaalslag ongedaan te maken. Als de PvdA sterk genoeg wordt, wil Klijnsma meteen na de verkiezingen in overleg met de cultuursector daar een meerderheid voor zoeken in de Tweede Kamer. De PvdA geeft daarbij prioriteit aan cultuureducatie en talentontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn het Jeugdcultuurfonds en productiehuizen als de Toneelschuur, die volgens Klijnsma op de steun van de PvdA kunnen rekenen.

De Kunduz-coalitie

Na zeven weken in het Catshuis gepraat te hebben over een nieuw pakket keiharde bezuinigingen, trok Geert Wilders er vorig weekend opeens de stekker uit. Het meest rechtse kabinet uit naoorlogse geschiedenis kwam daarmee ten val. Een unieke kans om een nieuwe weg in te slaan. Naar een Nederland waar we de pijn van de bezuinigingen eerlijk delen, we naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar en waar we echte hervormingen doorvoeren die ons land sterker maken.

Helaas sloten VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks (de zogenaamde Kunduz-coalitie) gisteren een akkoord, dat heel veel van deze kansen laat liggen. Eerlijk is eerlijk: het nieuwe akkoord is een stuk beter dan de plannen die VVD, CDA en PVV hadden klaarliggen, maar het had nog zoveel beter gekund. In plaats van een rechts akkoord met een progressief sausje had er een akkoord kunnen liggen dat de pijn echt eerlijker zou verdelen.

Dit pakket zet leraren en politieagenten op de nullijn, maakt de dagelijkse boodschappen duurder, vermindert de kansen op een baan voor ouderen en vraagt vrijwel niets van de hoogste inkomens. Op dezelfde dag dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie instemden met verhoging van de BTW op de boodschappen van alle Nederlanders, stelden zij een besluit over de invoering van een bankenbelasting uit. Op dezelfde dag dat zij tekenden voor de nullijn voor onderwijzers en agenten, deden zij helemaal niets aan de bonussen van de topinkomens.

Nu overheerst misschien nog de euforie, maar als de stofwolken zijn opgetrokken zal duidelijk worden wat dit akkoord echt betekent voor ons allemaal. Dan wordt duidelijk wie met dit akkoord de rekening van de crisis gaan betalen: de mensen die het nu al het moeilijkst hebben. En dan is het aan de kiezer om op 12 september te kiezen tussen dit akkoord of het veel eerlijker hervormingspakket, dat de PvdA enkele weken geleden al presenteerde. Ik kan niet wachten om zoveel mogelijk Haarlemmers ervan te overtuigen dat het echt veel eerlijker kan.

Keuzes voor de toekomst

Dinsdag 10 april heeft PvdA-leider Diederik Samsom in Den Haag de keuzes van de PvdA voor de toekomst van Nederland gepresenteerd. Keuzes die een antwoord bieden op de economische crisis, de vastgelopen woningmarkt en een toenemende werkloosheid. Keuzes die VVD, CDA en PVV in het Catshuis maar niet kunnen maken.

Waar het kabinet vooral lijkt te gaan kiezen voor kille bezuinigingen, kiest de PvdA voor eerlijk delen, kansen bieden en vooruitgang creëren. Voor echte hervormingen in plaats van de botte hakbijl van Mark Rutte. De keuzes van de PvdA bieden een echt alternatief voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de zorg, een duurzame energievoorziening en veiligheid. Mensen moeten weer grip krijgen op hun baan, de school van de kinderen, het ziekenhuis, hun woning en de veiligheid op straat. Hiermee wil Diederik Samsom Nederland weer zijn vertrouwen, zijn optimisme en onderlinge verbondenheid teruggeven.

Maar vooral keert de PvdA met deze keuzes terug waar de partij thuishoort: een progressieve en moderne partij met de beste antwoorden op de vragen van nu en straks. Een partij die moeilijke discussies over hypotheekrenteaftrek, ontslagrecht en eigen bijdrage in de zorg niet uit de weg gaat, maar daarbij wel steeds kiest voor een eerlijke en sociale oplossing. Een partij die niet alleen wil houden wat we hebben, maar blijft streven naar verandering. Een koers die ik de afgelopen jaren soms wel een beetje heb gemist (zie o.a. deze blog), maar waarvan ik ontzettend blij ben dat we die met Diederik Samsom weer hebben teruggevonden.

Lees hier de keuzes voor de toekomst van de PvdA en bekijk hieronder de speech van Diederik Samsom bij de presentatie van deze keuzes.

 

Job Cohen op bezoek in Haarlem

Vrijdag 25 november bracht PvdA-leider Job Cohen een bezoek aan zijn geboortestad Haarlem. Wij lieten hem tijdens dit bezoek kennismaken met een aantal initiatieven voor sociale buurtverbetering in het Rozenprieel en Schalkwijk. Aansluitend vond er een politiek café over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen voor Haarlem plaats in het Noord-Hollands Archief.

Het bezoek begon in de Hannie Schaftschool. Met de Haarlemse fractie waren wij hier al eens op bezoek geweest (zie een eerdere blog). Wij waren toen zo onder de indruk van hoe deze school een slecht imago en een teruglopend aantal leerlingen heeft weten te veranderen in een succesverhaal, dat wij dit ook graag aan Cohen wilden laten zien. Hij kreeg een rondleiding, beantwoorde vragen van schoolkinderen en ging in gesprek met ouders, leraren en buurtbewoners. 

Daarna bezochten we met Cohen Meerwijk in Schalkwijk. Hier stonden onder meer De Kas (een centrum voor buurtbewoners voor leren en ondernemen), moedercentrum De Mallemolen en gesprekken met de buurtvaders en scouting De Brug op het programma. Allemaal voorbeelden van hoe buurtbewoners zelf samenwerken aan een betere en socialere wijk. Ook werd Cohen geïnterviewd door jongeren van Stichting STAD.

Tijdens het afsluitende politiek café gingen Job Cohen, wethouder Jan Nieuwenburg en fractievoorzitter Joyce Langenacker in gesprek over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen voor Haarlem. Cohen zei daarbij onder de indruk te zijn van wat hij in Haarlem had gezien. “Ik heb vandaag in Haarlem hele goede voorbeelden gezien van hoe je in economisch moeilijke tijden de boel bij elkaar kan houden. Die neem ik mee naar Den Haag.”

Bekijk hieronder het interview dat de jongeren van Stichting Stad hadden met Job Cohen:

Cohen en Monasch in Haarlem over zelf bouwen

Afgelopen week was het Woonweek voor de landelijke PvdA, een week vol werkbezoeken aan initiatieven om de woningmarkt vlot te trekken. Vrijdag 11 november bezochten Job Cohen en Jacques Monasch Haarlem. Zij kregen een rondleiding door het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk, waar tegenwoordig veel kunstenaars en startende bedrijven gevestigd zijn. Daarna gingen zij in gesprek met Hans van Eeden, een vooruitstrevende architect op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap en het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Samen met PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg was ik bij dit werkbezoek aanwezig.

Volgens Hans van Eeden zouden veel meer mensen de kans moeten krijgen hun eigen huis te bouwen via collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat hoeft niet altijd op lege kavels, het is ook een prima manier om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. Omdat mensen hierbij veel in eigen beheer doen worden de woningen beter betaalbaar. Bovendien sluiten de woningen hierdoor beter aan bij de wensen van hun bewoners.

Ook in de Haarlemse gemeenteraad is de PvdA al langer bezig met het op de agenda zetten van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Vorig jaar diende ik een motie in over het inzetten van CPO als middel om de woningmarkt vlot te trekken (zie een eerdere blog). Mede naar aanleiding van deze motie wordt CPO een belangrijk thema in de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Afgelopen week diende de PvdA bovendien bij de begrotingsbehandeling een motie in die vraagt met een nieuw grondbeleid te komen, waarin ook de mogelijkheden voor CPO nadrukkelijk worden meegenomen (lees hier meer daarover). Ook deze motie werd aangenomen door de gemeenteraad.

Het bezoek van Cohen was alvast een voorproefje voor vrijdag 25 november, wanneer Job Cohen een uitgebreid en openbaar werkbezoek aan Haarlem brengt. Binnenkort meer daarover.

Gratis met de trein bij schoolexcursies?

Geef scholen de mogelijkheid af en toe gratis met het openbaar vervoer te reizen voor nuttige en leerzame excursies, zoals een dagje Tweede Kamer. Dat bepleit de Haarlemse leerkracht Sjoerd van den Berg van basisschool De Ark in onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamer. Een mooi pleidooi, dat ik van harte onderschrijf. Ik hoop dat de verschillende fracties in de Tweede Kamer hier eens serieus over willen nadenken.

Geacht kamerlid,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen week ben ik met groep acht van basisschool De Ark in Haarlem op excursie naar Den Haag geweest. We doen elk jaar een project van een aantal weken met als thema ‘politiek’ (Wie is de baas?).

Dit project doen we omdat we het niet alleen belangrijk vinden dat kinderen leren hoe onze staatsinrichting in elkaar steekt en welke invloed zij later kunnen uitoefenen op de manier waarop onze samenleving werkt, maar ook omdat we graag willen werken aan bepaalde leerlingvaardigheden zoals durven staan voor je mening, je inleven in de gedachten van een ander, door middel van debatteren je standpunt kunnen verdedigen enz.

De eerste weken zijn we bezig geweest met de landelijke politiek. Prinsjesdag was het ideale startmoment hiervoor. De excursie naar Den Haag past hier perfect in. Daar kom ik zo op terug. De komende tijd gaan we ons ook richten op de gemeentelijke politiek. De wethouder van onderwijs zal langskomen in de klas om daarover te vertellen. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan zowel de persoonlijke als cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Jaarlijks blijkt dit thema zeer succesvol te zijn.

Politiek is een lastig, abstract onderwerp. Daarom zijn we blij dat we elk jaar een bezoek kunnen brengen aan Den Haag. We krijgen een rondleiding van drie uur, waarbij de kinderen van alles zien en leren rondom het Binnenhof. Ook krijgen we de gelegenheid op de publieke tribune te zitten. Wat de excursie voor ons speciaal maakt, is dat we regelmatig een interview kunnen regelen met een kamerlid, waardoor het werk in de politiek nog concreter kan worden gemaakt. En als toetje kregen de kinderen dit jaar ook nog bij toeval de Koningin te zien. Resultaat was dat ik terug kon reizen met een klas vol enthousiaste kinderen, die ontzettend veel geleerd hebben die dag. En dat was ook te merken aan de enthousiaste mails van ouders later die avond.

Waar ik in dit kader aandacht voor wil vragen, is de beperkte mogelijkheid om gebruik te maken van dit soort excursies. Om een beeld te geven: deze reis kost ons voor de drie groepen acht ongeveer 600 euro. Dan heb ik het alleen over de treinreis. Daarmee is het jaarbudget direct verbruikt. Want bedenk dat onze school in totaal 25 groepen telt.

De excursie is de moeite waard. Maar als ik lees hoe belangrijk het onderwijs geacht wordt door alle politieke partijen, en hoezeer de kinderen gezien worden als toekomstig onderdeel van onze samenleving, verbaast het mij dat er geen regeling in Nederland is om scholen vaker de kans te geven dit soort leerzame excursies te laten maken. Ons land biedt enorm veel kansen en leermogelijkheden voor kinderen, en het is frustrerend dat je als leerkracht door alleen het reizen beperkt wordt om het onderwijs op deze wijze te verbreden, te intensiveren. Als ik dit vergelijk met een land als Oostenrijk, waar treinreizen voor basisscholen gratis is, dan wordt direct duidelijk dat wij in Nederland achterop beginnen te raken. Investering in onderwijs kan op verschillende manieren, en dit is wellicht een van de meest eenvoudige maar wel effectieve.

Ik zou het op prijs stellen als u, als volksvertegenwoordiger (dus ook van onze basisschoolleerlingen) dit onderwerp in de Kamer aan de kaak wil stellen. Er zou eens gekeken mogen worden naar een manier om (basis)scholen de mogelijkheid te geven buiten de drukke tijden om, goedkoop of gratis te laten reizen met het openbaar vervoer. Hiermee stimuleer je als overheid onderwijsverbreding maar voorkom je drukte in de spits. Samen met het openbaar vervoer zou hier toch een goede regeling voor bedacht moeten kunnen worden? Is uw partij bereid serieus hiernaar te willen kijken?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd van den Berg
Leerkracht groep acht
Basisschool de Ark, Haarlem

Nazomermarkt in Parkwijk

Afgelopen weekend gingen PvdA-ers in het hele land de straat op om mensen naar hun mening te vragen over de bezuinigingen van het kabinet. De PvdA Haarlem deed dit samen met PvdA-kamerlid Jeroen Recourt tijdens de Nazomermarkt in Parkwijk.

De uitslag was duidelijk: de bezuinigingen van het kabinet moeten eerlijker. Van de 60 mensen die aan deze enquête meededen, was 90 procent negatief over de bezuinigingen van het kabinet. Zij vinden dat de lasten niet eerlijk worden verdeeld: hoge inkomens en banken worden teveel gespaard, terwijl lage en middeninkomens de rekening van de crisis betalen.

De PvdA vroeg de bezoekers van de Nazomermarkt ook wat zij vinden van hun eigen buurt. Veel mensen gaven aan dat zij merken dat de buurt erop vooruit gaat door investeringen van de gemeente de laatste jaren, maar er blijven dingen die beter kunnen. Als meest positieve punten werd genoemd dat het een rustige woonbuurt is, dat het een gezellige wijk is en dat er een goed winkelaanbod bestaat. Als punten die verbeterd kunnen worden werden de troep op straat, voorzieningen voor kinderen en overlast het meest genoemd.

Kabinet sloopt Haarlemse cultuur

Geen subsidie meer voor Toneelschuur Producties, meer dan 6 miljoen euro minder subsidie voor Holland Symfonia en een korting van drie ton voor het Teylers Museum: de plannen van staatssecretaris Zijlstra om te bezuinigen op cultuur komen keihard aan in Haarlem. Het Haarlemse culturele aanbod wordt door het kabinet vakkundig gesloopt. Niet op een weloverwogen wijze, maar met een botte bijl.

Natuurlijk snap ook ik dat er in deze economisch lastige tijden bezuinigd moet worden op cultuur. Dat doen wij als gemeente ook: ook wij zijn gedwongen tien procent te bezuinigen op cultuursubsidies. Het kabinet kort echter onevenredig veel op cultuur. Waar wij in Haarlem bovendien proberen de bezuinigingen zo aan te pakken dat culturele instellingen de kans krijgen met wat meer cultureel ondernemerschap hun werk te blijven doen, hanteert het kabinet de botte bijl. Het heeft veel weg van een afrekening met deze volgens gedoogpartij PVV “linkse hobby”.

Voor een stad als Haarlem, die ook economisch sterk afhankelijk is van cultuur en creativiteit, komt dit extra hard aan. Ik hoop dan ook op wijsheid in de Tweede Kamer. Deze plannen mogen niet ongewijzigd doorgaan. Wat mij betreft slaan de Haarlemse politici en culturele instellingen de handen in één om de Tweede Kamer hiervan te overtuigen.

De hagenpreek van Thomas von der Dunk

Waar de jaarlijkse Arondéuslezing meestal met moeite honderd bezoekers trekt, waren woensdag 27 april zo’n 1200 mensen (volgens schatting RTVNH) aanwezig in de Haarlemmerhout, waar historicus Thomas von der Dunk zijn Arondéuslezing hield. De lezing, die was afgelast door vertegenwoordigers van CDA en VVD uit een commissie van Provinciale Staten omdat Von der Dunk een verband legde tussen de PVV en de NSB, werd toch gehouden als zogenaamde “hagenpreek” voor het provinciehuis in de buitenlucht.

Ook ik was bij deze hagenpreek in de Hout aanwezig. Niet omdat ik het nu met elk woord van Von der Dunk eens ben, maar vooral omdat vrijheid van meningsuiting er niet alleen is voor PVV-ers. Waar politici niet meer willen luisteren naar kritische of onwelgevallige geluiden gaat de democratie ten onder. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Het was mooi om te zien dat niet alleen veel sympatisanten van de progressieve partijen aanwezig waren bij de hagenpreek, maar ook veel VVD-politici, waaronder commissaris van de koningin Johan Remkes en veel Haarlemse VVD-ers. Een mooi signaal, dat laat zien dat opkomen voor de vrijheid van meningsuiting niet afhankelijk hoort te zijn van met welke partij je landelijk toevallig in een coalitie zit. Jammer dat de PVV en een aantal statenleden van VVD en CDA daar anders over hebben geoordeeld.

De tafel van Zes: eigen visie cultuursector

Dinsdag 29 maart presenteerden de belangrijkste landelijke organisaties in de cultuursector, verenigd in de Tafel van Zes, een gemeenschappelijke visie op de hervormingen van de cultuursubsidies. In de Tafel van Zes zijn de belangrijkste betrokkenen vertegenwoordigd: werkgevers, werknemers, de cultuurfondsen en de culturele instellingen. Hoewel zij de landelijke bezuinigingen op cultuur terecht buitensporig noemen, zien zij ook wel dat veranderingen nodig zijn. Zij hebben nu samen acht uitgangspunten daarvoor geformuleerd.

Volgens de Tafel van Zes heeft de overheid een aantal rollen in het cultuurbeleid. Zij bewaakt de pluriformiteit, garandeert de toegankelijkheid van cultuur en stimuleert innovatie en ontwikkeling. Deze publieke belangen moeten veel zwaarder gaan meewegen in beslissingen over wat wel en wat niet gesubsidieerd moet worden. Het oordeel over de artistieke waarde van kunst zou niet langer de prioriteit moeten krijgen, ook de meerwaarde van een instelling ten opzichte van anderen, de partners die zij aan zich weet te binden en de mate van creativiteit en innovatie moeten prominenter in de afweging worden betrokken.

Om minder afhankelijk te worden van subsidie moeten culturele instellingen volgens de Tafel van Zes veel meer gaan samenwerken met marktpartijen, private financiers en maatschappelijke organisaties. Ook zou het aantal instellingen binnen de basisinfrastructuur verkleind moeten worden. Andere instellingen moeten op zoek naar andere manieren van financiering, zoals projectsubsidie, microkredieten en crowdfunding.

Hoewel de visie vooral betrekking heeft op de Rijksoverheid, is het natuurlijk interessant om te betrekken bij de huidige discussie in Haarlem over de bezuinigingen op lokale cultuursubsidies. Het eerste dat opvalt is dat de uitgangspunten van de Tafel van Zes (pluriformiteit, toegankelijkheid en innovatie) mooi aansluiten op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de alternatieve voorstellen voor de bezuinigingen die wij vorige week samen met onze coalitiepartners presenteerden (zie een eerdere blog). Denk bijvoorbeeld aan laagdrempelige cultuureducatie bij het Wereldkindertheater (toegankelijkheid) of het blijven subsidiëren van moderne beeldende kunst (innovatie en pluriformiteit). Daarnaast zijn de voorstellen over de manier van subsidiëren ook zeker interessant voor Haarlem als input voor de discussies over een nieuwe cultuurnota en een nieuwe subsidiesystematiek die nog op de agenda staan.

Kabinet laat kantoren liever leegstaan

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) is er tegen om financieel te stimuleren dat leegstaande kantoren worden omgebouwd tot woningen. Volgens de minister zou de overheid dan “tweederangs woningen” financieren. Hij wil in plaats daarvan leegstaande kantoren slopen (zie dit bericht). Een teleurstellend standpunt, dat weer eens laat zien dat dit kabinet erg weinig oog heeft voor de problemen op de woningmarkt van steden als Haarlem.

In Nederland staat zo’n 14 procent van de kantoorruimte leeg. Dat komt niet alleen door de economische crisis, maar ook door nieuwe manieren van werken als tele- en flexwerken. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, wil het omvormen van deze leegstaande kantoren stimuleren door bijvoorbeeld de BTW op het ombouwen te verlagen, de overdrachtsbelasting af te schaffen of een statiegeldregeling in te voeren bij nieuwe kantoren (zie dit bericht). Donner voelt echter niets voor dit soort financiële prikkels. Het kabinet wil niet verder gaan dan het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving. Het gevolg hiervan zal zijn dat veel eigenaren het financieel aantrekkelijker blijven vinden hun pand leeg laten staan dan het om te vormen naar bijvoorbeeld studentenkamers of een broedplaats voor kunstenaars of creatieve ondernemers.

Gelukkig hebben VVD en CDA in Haarlem meer oog voor de problemen met leegstaande kantoren dan hun landelijke partijgenoten. Zo diende de VVD bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad nog samen met ons een motie in om meer leegstaande kantoren om te vormen tot woningen (zie een eerdere blog). Dit zal een prominente plek krijgen in de nieuwe Woonvisie, die momenteel wordt opgesteld. Het is teleurstellend dat de gemeente daarbij geen extra steuntje in de rug krijgt van het kabinet.

Lees hier mijn eerdere blogs over leegstaande kantoren.