Meer

Archive | Landelijke politiek

Een mooie uitslag in Haarlem en Noord-Holland

De peilingen zagen er de afgelopen weken niet goed uit voor de PvdA. Landelijk stonden we op enkele zetels verlies in de Eerste Kamer en in Noord-Holland zouden we dalen van 11 naar 9 zetels in Provinciale Staten en daarmee kleiner worden dan de PVV. Hoe anders liep het gisteravond? In Haarlem werd de PvdA verreweg de grootste partij, in Noord-Holland boekte de PvdA winst en in de Eerste Kamer hield de PvdA haar 14 zetels vast. Of het kabinet een meerderheid haalt in de Eerste Kamer blijft waarschijnlijk spannend tot eind mei.

In Haarlem haalde de PvdA 22 procent van de stemmen, ruim 1,5 procent meer dan vier jaar geleden en vijf procent beter dan het landelijk gemiddelde. De VVD werd met 17,6 procent de tweede partij, gevolgd door D66 (13,8%) en SP (11,3%). In zeven van de negen Haarlemse wijken werd de PvdA de grootste partij. Zelfs in de Slachthuisbuurt, waar bij de Tweede Kamerverkiezingen de PVV nog de grootste werd, won de PvdA met flinke afstand.

Ook in heel Noord-Holland was de uitslag veel beter dan verwacht. In plaats van het verwachte verlies won de PvdA zelfs licht: van 19 naar 20 procent van de stemmen. De PvdA behoudt daarmee haar 11 zetels in Provinciale Staten en is daarmee de tweede partij achter de VVD (13 zetels), maar ruim voor de PVV (6). Lees hier de complete uitslagen van Haarlem en Noord-Holland.

De enige domper van de avond is dat het kabinet samen met de SGP toch een krappe meerderheid in de Eerste Kamer lijkt te behouden. VVD, CDA en PVV krijgen waarschijnlijk net geen meerderheid (37 van de 75 zetels), maar met de ene zetel van de SGP kan het net voldoende zijn. Toch is er nog veel onzeker, de zetelverdeling weten we pas echt zeker op 23 mei, als alle statenleden een nieuwe Eerste Kamer kiezen.

Haarlem schreeuwt om cultuur

Net als tal van andere steden schreeuwde ook Haarlem zaterdag 20 november om cultuur. Duizenden Haarlemmers waren naar het Wilsonsplein gekomen om te protesteren tegen de buitensporige bezuinigingen van het kabinet op cultuur en de kaalslag die dit tot gevolg zal hebben. Zij kregen een programma voorgeschoteld met optredens van onder meer Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaandorp, Loes Luca, Boris, Holland Symfonia en Speelman en Speelman.

Ook de Haarlemse PvdA-fractie was bij dit protest goed vertegenwoordigd. Natuurlijk zien wij dat er ook op cultuur bezuinigd moet worden, daar zullen wij ook in Haarlem niet aan kunnen ontkomen. Maar de bezuinigingen van het kabinet zijn echt buitensporig. Dat is niet gewoon bezuinigen, maar een ware kaalslag. Het heeft veel weg van een afrekening met de cultuur, die door onder meer de PVV wordt gezien als ‘linkse hobby’. Steden als Haarlem, waar cultuur erg belangrijk is voor de economie en identiteit van de stad, worden daardoor hard getroffen.

Het is mooi om te zien dat zoveel Haarlemmers hun betrokkenheid willen tonen bij kunst en cultuur en komen protesteren tegen het kabinetsbeleid. Wel hoop ik dat zij dit ook zullen doen wanneer er geprotesteerd wordt tegen bijvoorbeeld de asociale bezuinigingen op de WSW en de Wajong of ontwikkelingssamenwerking. We mogen niet vergeten dat dezelfde kaalslag als in het cultuurbeleid ook daar plaatsvindt, en dat de mensen die dat treft heel wat minder mondig zijn. Ook zij verdienen een soortgelijke betrokkenheid.

Kim Putters for Senate

Binnenkort kunnen de leden van de PvdA een nieuwe lijsttrekker voor de Eerste Kamer kiezen. Het is nog niet precies duidelijk wie er allemaal kandidaat zijn, maar er heeft zich in ieder geval al één uitstekende kandidaat gemeld: Kim Putters. Een jonge kandidaat en een sterke debater. Ik zal dus op Kim stemmen en hoop dat jullie dat ook zullen doen.

De Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 worden ongemeen spannend. Niet alleen vanwege de samenstelling van Provinciale Staten zelf, maar ook omdat Provinciale Staten op hun beurt vervolgens weer de Eerste Kamer kiezen. Op dit moment heeft het rechtse kabinet van VVD, CDA en PVV geen meerderheid in de Senaat. Als het lukt dat zo te houden, kunnen veel asociale voorstellen van het kabinet mogelijk worden afgezwakt of zelfs worden tegengehouden. Het is dus van groot belang dat we als PvdA een aansprekende lijsttrekker hebben voor de Eerste Kamer.

Ik denk dat Kim Putters zo’n aansprekende lijsttrekker zal zijn. Hij vertegenwoordigt een nieuwe generatie PvdA-ers. Ik heb Kim leren kennen als een betrokken, vernieuwende en enthousiaste sociaal-democraat. Kim is een jonge politicus, maar heeft desondanks ruime ervaring in zowel de Senaat als in de lokale politiek. Hij wil generaties met elkaar verbinden en tussen de mensen staan. Ik denk dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren om een meerderheid voor het rechtse kabinet in de Eerste Kamer te voorkomen. Daarom steun ik Kim Putters.

Kijk voor meer informatie ook eens op de mooie website van Kim Putters.

“Regeerakkoord drama voor Haarlemse woningmarkt”

De plannen rond wonen in het Regeerakkoord van VVD, CDA en PVV betekenen een drama voor de Haarlemse woningmarkt. Dat schrijven gemeente Haarlem, Samenwerkende Haarlemse Huurders Organisaties (SHHO) en de drie lokale woningcorporaties (Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere) in een gezamenlijke brief aan minister Donner van Binnenlandse Zaken, die ook over wonen gaat. Een integraal woonbeleid ontbreekt volgens hen nu de koopmarkt buiten schot blijft en de huurmarkt wel onder vuur wordt genomen

In een eerdere blog schreef ik al over de negatieve gevolgen van het Regeerakkoord voor met name huurders in steden met een grote druk op de woningmarkt, zoals Haarlem. Hun huur dreigt fors te stijgen en bovendien dreigen middeninkomens in steden als Haarlem nauwelijks nog een woning te kunnen vinden, omdat corporaties niet meer aan hen mogen verhuren. Volgens gemeente, corporaties en huudersorganisaties zullen de plannen bovendien leiden tot het stilvallen van bouwprojecten en het wegvallen van investeringen voor stedelijke vernieuwing.

Het is mooi dat gemeente, corporaties en huurdersorganisaties samen optrekken tegen de asociale voorstellen van het nieuwe kabinet, die Haarlemse huurders hard zullen raken als ze niet worden aangepast. In de brief wordt minister Donner uitgenodigd voor een gesprek. Hopelijk kunnen gemeente en corporaties de minister daarin overtuigen dat de plannen een drama betekenen voor de Haarlemse woningmarkt en daarom echt anders moeten.

Je kunt de brief hier downloaden als Word-document.

VVD: geen probleem starters op koopwoningmarkt

Hij zei het echt tijdens het debat over de Regeringsverklaring in de Tweede Kamer: je kunt niet volhouden dat jonge starters in deze tijd een probleem hebben op de koopwoningmarkt. Aan het woord was de kersverse fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer: Stef Blok. Op de huurmarkt is er wel wel een probleempje en daar heeft de VVD ook een oplossing voor: het verhogen van de huren. Ik kon mijn oren niet geloven. Hoe wereldvreemd kan je zijn!

Ik nodig Stef Blok graag uit eens een kijkje te komen nemen in Haarlem. De huizenprijzen zijn hier zo hoog en de druk op de woningmarkt is in deze regio zo groot, dat starters met een normaal inkomen onvoldoende hypotheek kunnen krijgen om een eerste huis te kopen. Weliswaar zijn de prijzen van sommige woningen door de economische crisis iets gedaald, maar lang niet genoeg om ze betaalbaar te maken voor starters.

De belangrijkste oorzaak van de hoge huizenprijzen is de hypotheekrenteaftrek. Daardoor is de door de VVD zo geprezen vrije markt ernstig verstoort, wat heeft geleid tot enorme prijsopdrijving. En juist daaraan wil de VVD niets doen.

Gelukkig neemt de Haarlemse VVD de problemen van starters op de woningmarkt wél serieus. Met hen hebben wij de afgelopen jaren samen kunnen werken aan oplossingen, zoals de startersleningen, die al veel starters hebben ondersteund bij de aankoop van een eerste huis. Misschien moeten zij hun nieuwe landelijke voorman eens bijpraten over hoe de woningmarkt echt in elkaar zit in steden als Haarlem.

Overigens riep PvdA-fractievoorzitter Job Cohen in hetzelfde debat op tot een Nationaal Woonakkoord, waarin de problemen op de woningmarkt wél serieus worden genomen en ook echt worden aangepakt. Meer daarover kun je hier lezen.

Babyboom bonden

De meeste leden van de vakbonden zijn 55+, dus komt de vakbond ook vooral op voor hun belangen. Dat zegt CNV-voorzitter Jaap Smit in een interview met Nu.nl. “Als voorzitter van CNV behartig ik de belangen van mijn leden. Als het gros van de leden 55 jaar en ouder is moet je niet raar opkijken als het zwaartepunt daar komt te liggen”, aldus de CNV-voorzitter. Een kortzichtig standpunt.

In het interview zegt Smit graag meer jonge leden te willen trekken bij de vakbond. Dat is een mooi streven, maar de opmerking van de CNV-voorzitter illustreert dat men totaal niet begrijpt waarom veel jongeren vakbonden niet zien als hun medestanders, maar juist als hun grootste tegenstanders. In plaats van te strijden voor sociale rechtvaardigheid zijn vakbonden steeds meer belangenbehartigers geworden van de gevestigde orde: babyboomers die een goede baan hebben en vooral hun pensioen willen veilig stellen. Wanneer de belangen van deze generatie botsen met bijvoorbeeld jongeren die een baan zoeken, jonge ZZP-ers of jonge werkenden die bang zijn dat de kosten van de vergrijzing eenzijdig op hun schouders terecht zullen komen, kiezen de vakbonden steevast de kant van de gevestigde babyboom-generatie.

Als de vakbonden werkelijk meer jonge leden willen trekken zullen zij zichzelf moeten veranderen. Niet alleen de vorm, maar vooral de inhoud. Zij moeten terug naar hun basis: niet langer alleen opkomen voor de gevestigde orde, maar weer strijden voor meer sociale rechtvaardigheid voor degenen die door die gevestigde orde in de problemen komen. En in deze tijd zijn dat niet de babyboomers, maar juist de jongeren. Zolang de vakbonden dat niet doen zal ik in ieder geval nooit lid worden van een vakbond.

Rechts kabinet legt rekening bij huurders

Afgelopen vrijdag schreef ik op deze site al in algemene zin over het rechtse Regeerakkoord (zie een eerdere blog), vandaag bekijk ik wat specifieker wat de gevolgen van de plannen van het rechtse kabinet zijn voor één van de onderwerpen waar ik mij in de gemeenteraad mee bezig houd: de woningmarkt. Ik kan daarbij helaas geen andere conclusie trekken: het nieuwe kabinet legt de rekening eenzijdig bij huurders. En vooral huurders in steden met een hoge druk op de woningmarkt, zoals Haarlem, worden daarvan extra de dupe.

De coalitie van VVD, CDA en PVV heeft besloten om opnieuw niets te doen aan het grootste probleem in de woningmarkt: de hypotheekrenteaftrek. Rijke huizenbezitters blijven daardoor gespaard. In plaats daarvan neemt men een aantal ingrijpende maatregelen in de huurmarkt, die grote gevolgen zullen hebben. Huishoudens met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro moeten rekening houden met huurverhogingen van maar liefst 5 procent boven de inflatie. Daarnaast wordt het puntensysteem in regio’s met schaarste (zoals Haarlem) aangepast, waardoor de wettelijke maximumhuur omhoog gaat. Volgens de Woonbond kan dit leiden tot huurverhogingen van wel 120 euro per maand.

Bovendien mogen woningbouwcorporaties zich in de toekomst alleen nog richten op huurders met een laag inkomen. Middeninkomens komen niet meer in aanmerking voor een corporatiewoning. In sommige regio’s zal dit geen probleem zijn, maar in een stad als Haarlem met een grote vraag en daardoor hoge huren betekent dit dat middeninkomens nauwelijks nog een huis kunnen huren. Onlangs stuurden de gemeente Haarlem, de drie Haarlemse corporaties en de Haarlemse huurdersorganisaties nog samen een brief aan het huidige kabinet om te pleiten tegen zo’n maatregel. Helaas wil het nieuwe kabinet dit nu toch doorvoeren.

Het zijn ingrijpende maatregelen, die vooral huurders met een beperkt inkomen hard zullen voelen en die grote gevolgen zullen hebben voor de Haarlemse woningmarkt. Maar het ergste is nog dat de rekening zo eenzijdig bij huurders wordt gelegd. Waar de hypotheekrenteaftrek wordt gespaard, worden huurders extra hard getroffen, vooral in steden als Haarlem. De zwakste schouders zullen helaas ook hier de zwaarste lasten dragen.

Rechts, rechtser, rechtst

En daar stonden ze dan, na maanden onderhandelen: Rutte, Verhagen en Wilders. Vol trots over het bereikte regeer- en gedoogakkoord. Oke, er is weliswaar nog helemaal geen meerderheid in de Tweede Kamer voor dit kabinet, maar dat vuiltje werken ze wel weg zaterdag op het CDA-congres. En dan kunnen ze aan de slag. Het meest rechtse kabinet dat Nederland ooit heeft gehad.

Het regeerakkoord leest als een rechtse horrorroman. Natuurlijk, er staan best goede voorstellen in. Zo blijft het ontslagrecht overeind, blijft de duur van de WW ongewijzigd en gaat men extra investeren in ouderenzorg. Waterschappen worden voortaan gekozen door gemeenteraden, het aantal ministers en staatssecretarissen wordt verkleind en het kabinet gaat zich inzetten voor een vrij en open internet. Prima plannen, maar helaas zijn het slechts enkele sprankjes hoop in een verder zeer rechtse en conservatieve koers.

Het nieuwe kabinet maakt vooral de verkeerde keuzes. Men splijt de samenleving, in plaats van te verbinden. Broodnodige hervormingen van de economie, de energievoorziening en de woningmarkt worden geschuwd. Men bezuinigt op onderwijs, innovatie, zorg en inburgering, maar de JSF wordt wel gekocht. De salarissen van politieagenten en leraren worden bevroren, terwijl veelverdieners alleen maar rijker worden. De bijslag en uitkeringen van jonggehandicapten gaan omlaag en de huren gaan omhoog. Men stelt allerlei nieuwe eisen aan immigranten, maar bezuinigt de inburgering vrijwel weg. En er komen 110.000 extra werklozen bij, terwijl er juist extra banen nodig zijn.

Het is nu zaak dat de PvdA als grootste oppositiepartij een duidelijk alternatief verhaal tegenover dit rechtse kabinet zet. Een verhaal dat hoop en perspectief biedt en dat mensen verbindt in plaats van splijt. Een verhaal over een sociaal Nederland, dat open staat voor de wereld en klaar is voor de toekomst. En een verhaal dat niet alleen traditionele linkse kiezers overtuigt dat een ander en beter beleid mogelijk is, maar ook teleurgestelde gematigde CDA- en VVD-kiezers. Een lastige klus, maar harder nodig dan ooit.

Enquête: bezorgdheid over zorg en sociaal beleid

Bezoekers van het Nazomerfeest in Parkwijk maken zich vooral zorgen over zorg en sociale zekerheid bij de komst van een nieuw rechts kabinet. Dat blijkt uit een enquête die de PvdA Haarlem zaterdag 18 september hield onder bezoekers. Ook economie en werkgelegenheid, integratie en onderwijs scoren hoog als onderwerpen waar de landelijke politiek meer aandacht aan zou moeten besteden. 

De PvdA gaat in de aanloop naar Prinsjesdag in heel Nederland de straat op in het kader van ‘Straten Generaal’. Wij willen graag horen over welke onderwerpen mensen zich het meest zorgen maken en wat volgens hen de grootste opgaven zijn voor de landelijke politiek de komende jaren. In Haarlem deed ik dit samen met Moussa Aynan, Artie Ramsodit en Wout Boender tijdens het Nazomerfeest in Parkwijk. Bijna 50 bezoekers vulden onze enquête in. 

De top-5 van onderwerpen die de bezoekers in Parkwijk het meest noemden (mensen konden meerdere onderwerpen noemen):

  1. Sociale zekerheid en armoedebestrijding (27%)
  2. Zorg (24%)
  3. Economie en werkgelegenheid (18%)
  4. Onderwijs (12%)
  5. Integratie (12%)

Ook veiligheid, de bezuinigingen en wonen werden verschillende keren genoemd. De PvdA zal de uitkomsten van de enquêtes in het hele land meenemen bij haar werk in de Tweede Kamer het komende jaar.

In debat met Job Cohen op Stedelijk Gymnasium

Dit weekend viert het Stedelijk Gymnasium Haarlem haar 620ste verjaardag met een reünie voor oud-leerlingen. Vrijdag 11 juni werd deze reünie gestart met een debat en wijnproeverij. Tijdens het debat ging oud-leerling Job Cohen in debat met drie jonge oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. Ik was één van deze drie oud-leerlingen.

Na weken debat over koopkracht, hypotheekrenteaftrek en bezuinigingen had de organisatie dit keer een heel ander debat in gedachte voor Job Cohen. We debatteerden namelijk over stellingen die te maken hebben met het Stedelijk Gymnasium zelf. Is het een elitaire school? Moeten de lessen op zaterdag terugkeren? En is Haarlem ook een aantrekkelijke stad als je niet meer op school zit? Daarover gingen we met Cohen in debat.

Onderstaand een foto die het Haarlems Dagblad maakte van het debat:

Overwinning in Haarlem, landelijk net niet

Het is zo’n uitslag waarbij je eigenlijk niet weet of je nu blij of verdrietig moet zijn. Ondanks de slechte peilingen de afgelopen weken en jaren leek het er gisteravond lange tijd op dat de PvdA kans maakte de grootste partij te worden. Een prestatie van formaat. Maar helaas is het uiteindelijk waarschijnlijk net niet gelukt. Waarschijnlijk, omdat het verschil tussen VVD en PvdA nog altijd zo klein is dat we waarschijnlijk pas vrijdag met zekerheid de einduitslag weten.

Ik heb hele gemengde gevoelens bij deze uitslag. Teleurstelling, omdat we toch twee of drie zetels verliezen en het net niet is gelukt de grootste partij te worden. Geschokt, omdat Nederland een enorme ruk naar rechts heeft gemaakt en de PVV van Geert Wilders de derde partij van het land is geworden. Maar ook blij dat de PvdA deze uitslag heeft geboekt, terwijl we nog geen half jaar geleden op 13 zetels stonden in de peilingen en een paar dagen geleden nog tien zetels achterstand hadden op de VVD. En heel erg trots op de uitslag in Haarlem, waar we zelfs wisten te winnen en met grote afstand weer de grootste partij van de stad zijn.

In Haarlem is de PvdA met 25,6 procent de grootste partij geworden. We deden het daarmee zes procent beter dan het landelijk gemiddelde. Dit is niet alleen enorme winst ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in maart, toen we met 16,4 procent de tweede partij werden achter D66, maar zelfs ruim twee procent beter dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2006. Een fantastisch resultaat, waar al die vrijwilligers die zich de afgelopen weken zo voor de PvdA hebben ingezet heel erg trots op mogen zijn. Een prachtig cadeautje voor Job Cohen vanuit zijn geboortestad.

Het is nu zaak zo snel mogelijk een stabiel en sterk kabinet te vormen. Ik hoop dat ze in Den Haag de moed hebben om daarbij het Haarlemse voorbeeld te volgen: een paarsgroen kabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Dat kabinet kan de vernieuwing opleveren die het land nodig heeft, en kan een hoopvol alternatief vormen voor het kille Nederland van Geert Wilders.

The work goes on,
the cause endures,
the hope still lives,
and the dream shall never die.

Ted Kennedy (1980)

7 redenen om woensdag PvdA te stemmen

Woensdag 9 juni gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Misschien zijn dit wel de belangrijkste verkiezingen in jaren, want het gaat echt over de toekomst van Nederland. Mark Rutte geeft openlijk aan best een kabinet te willen vormen met CDA en PVV. In zo’n kabinet, met Geert Wilders als vice-premier, zullen verschillende groepen in de samenleving verder tegenover elkaar komen te staan en zal de rekening  van de economische crisis worden neergelegd bij gewone mensen met een gewoon inkomen. De enige manier om dit te voorkomen is te zorgen dat de PvdA de grootste partij wordt en niet Rutte maar Job Cohen het initiatief heeft bij de coalitieonderhandelingen. Zeven redenen om woensdag PvdA te stemmen.

Een sterker Nederland: De PvdA maakt Nederland sterker door op een verstandige manier te bezuinigen en door op een eerlijke manier te hervormen.

Niet roekeloos bezuinigen: De PvdA gaat niet roekeloos bezuinigen. Daardoor houden meer mensen hun baan: de komende vier jaar zorgen wij voor meer banen dan de andere grote partijen.

Eerlijk delen: De PvdA staat voor eerlijk delen. Wij verlagen de belastingen voor inkomens tot 55.000 euro. Zo gaat het tarief van 42% naar 39,8 procent. Zo houden we de koopkracht op peil. Banken en mensen met een belastbaar inkomen van meer dan 150.000 euro gaan meer belasting betalen. Dat vinden wij eerlijk.

Eerlijke hypotheekrenteaftrek: De hypotheekrenteaftrek blijft in stand, maar we gaan de regeling wel eerlijker maken. Als je minder dan 55.000 euro verdient, dan verandert er de komende 12 jaar helemaal niets. Maar aan de situatie waarbij iemand die nu een villa heeft meer aftrek krijgt dan waar een gezin in de bijstand van moet rondkomen, daar gaan we wat aan veranderen. Want daar was de hypotheekrenteaftrek nooit voor bedoeld.

Betaalbare en toegankelijk zorg: De PvdA wil de zorg betaalbaar houden en toegankelijk voor iedereen. Voor lage- en middeninkomens wordt de zorgpremie lager. Je hoeft bovendien niet zelf te betalen voor de huisarts. De huisarts moet voor iedereen toegankelijk blijven. Wij willen geen tweedeling in de zorg. Het moet gaan om je gezondheid, niet om de omvang van je portemonnee.

Investeringen in onderwijs: De PvdA is voor gelijke kansen. Daar investeren we flink in onderwijs, zo’n 2 miljard euro. Deze investering heeft het grootste positieve effect op het onderwijs van alle politieke partijen. Dat komt doordat we in het hele onderwijs investeren, in de kwaliteit van leraren en in de tijd die leraren en leerlingen samen aan onderwijs kunnen besteden. Zo krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen.

Geen tweedeling: De PvdA staat voor een land waarin iedereen meetelt. Wij willen geen tweedeling, geen onderscheid tussen winnaars en verliezers. Geen onderscheid tussen autochtonen en allochtonen. De PvdA wil een land waarin iedereen meedoet en waarin ieders talent tot uitdrukking kan komen. Dat is het land waarnaar de PvdA streeft. Iedereen in ons land moet meetellen.

Beste landelijke webpoliticus bekend

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd ik uitgeroepen tot Beste Lokale Webpoliticus (zie een eerdere blog). Ook bij deze landelijke verkiezingen wordt deze prijs weer uitgereikt, maar dan voor Beste Landelijke Webpoliticus. Als vorige winnaar zat ik in de jury, samen met Karlijn van den Berg (strateeg bij Muse en IceMobile en editor bij Bright Magazine) en Alexander Pleijter (universitair docent ‘Journalistiek en Nieuwe Media’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden).

Er waren vier juryprijzen te verdelen: beste webpoliticus, beste website, beste twitteraar en beste weblog. In elke categorie kozen wij als jury drie genomineerden, waaruit we telkens één winnaar kozen. Soms was dat nog best een moeilijke keuze, want nog niet veel politici gebruiken de mogelijkheden die internet biedt erg goed. Op weblogs ontbreekt vaak een reactiemogelijkheid en op twitter volgen veel politici maar een handjevol mensen. Het blijft daardoor vaak eenrichtingsverkeer, terwijl juist interactie de kracht is van sociale media.

Maar gelukkig zijn er best ook politici die het al erg goed doen. Voor de belangrijkste juryprijs (beste webpoliticus) kozen wij D66-kamerlid Boris van der Ham. Ook Martijn van Dam (PvdA) en Lot Feijen (Lijst 17) waren genomineerd. Boris van der Ham is op veel verschillende plekken op het internet aanwezig, reageert actief op anderen en is zeer actueel. Hij gebruikt internet echt om met anderen in gesprek te komen. Een terechte winnaar. De overige prijzen gingen naar Job Cohen (beste website), Femke Halsema (beste twitteraar) en Fred Teeven (beste weblog).

Videochat NOS: PvdA tegen downloadverbod

De PvdA is tegen een downloadverbod dat streng gehandhaafd wordt door al het internetverkeer te controleren, zoals VVD-kamerlid Fred Teeven onlangs bepleitte. Ook wil de PvdA dat zogenaamde ‘netneutraliteit’ blijft bestaan, waarbij het internet niet door de overheid wordt gescand en gefilterd. Dat zei PvdA-kamerlid Martijn van Dam maandag 31 mei in een videochat van het NOS Journaal, mede naar aanleiding van een vraag die ik had gesteld.

Bij de videochat van de NOS kunnen kijkers vragen stellen via internet. Ik had een vraag ingestuurd over het downloadverbod. VVD-kamerlid Fred Teeven zei namelijk onlangs tijdens een verkiezingsdebat over auteursrecht dat er een streng downloadverbod moet komen (zie dit bericht). Al het internetverkeer zou moeten worden gemonitord om te controleren wie er illegaal download. Ook de SP wil zo’n downloadverbod.

Ik ben tegen een downloadverbod. Het is niet meer van deze tijd. Gelukkig antwoordde Martijn van Dam dat ook hij niets ziet in zo’n verbod. Van Dam: “De overheid moet met zijn vingers van het internet afblijven. Het mag nooit de stap zetten om al het internetverkeer van mensen te gaan controleren.” Lees hier meer over de mening van de PvdA over het downloadverbod.

Tijdens de videochat ging Martijn van Dam verder onder meer in op de aanval van Israël op een convooi met hulpgoederen, orgaandonatie en tv-debatten. Je kunt de gehele chat hieronder terugkijken. Het deel over internet (met mijn vraag) komt aan de orde vanaf minuut 17:30.