Meer

Archive | Campagne

Bedankt voor uw stem!

9176 Haarlemmers hebben woensdag 19 maart op de PvdA gestemd. Dat is ca. 10 procent minder dan in 2010. De PvdA verloor één zetel en krijgt zes zetels in de raad. Daarmee blijven we de tweede partij van Haarlem, achter D66 die één zetel won. De PvdA bedankt iedereen die gestemd heeft voor het vertrouwen.

Ik feliciteer D66 met de mooie overwinning. Ook CDA en Actiepartij wonnen elk één zetel en de ChristenUnie komt met één zetel nieuw in de gemeenteraad binnen. Van harte gefeliciteerd!

De afgelopen maanden hebben we in Haarlem intensief campagne gevoerd. Samen met tientallen vrijwilligers gingen wij week in week uit langs de deuren, de laatste dagen zelfs van 9 tot 21.00 uur. We hebben meer dan 20.000 Haarlemmers persoonlijk gesproken over hun buurt en de stad. Helaas heeft dit geen winst opgeleverd, maar het is wel gelukt het verlies veel beperkter te houden dan in bijna alle andere grote gemeenten. In Haarlem verloor de PvdA van de 15 grote steden het minst. Daar ben ik iedereen die onze campagne heeft gesteund dankbaar voor.

Ook komende vier jaar willen wij in gesprek blijven. Wij zullen regelmatig in de wijken langs de deuren blijven gaan, om te horen wat u belangrijk vindt en waar u zich zorgen over maakt. Op deze manier wil ik, van deur tot deur, het vertrouwen in de PvdA proberen te herstellen bij al diegenen die dit keer niet voor ons hebben gekozen.

Komende weken zal er gesproken worden over de vorming van een nieuwe coalitie. D66 heeft daarbij als grootste partij het initiatief. De PvdA is altijd bereid een bijdrage te leveren aan een nieuw stadsbestuur, als dat de rekening van de crisis eerlijk verdeelt en werk maakt van meer banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken.

Kijk hier voor meer informatie over de uitslag.

Uw stem maakt vandaag het verschil

stemoproep

Beste meneer, mevrouw,

De afgelopen maanden hebben wij veel Haarlemmers mogen ontmoeten. We gingen van deur tot deur in verschillende Haarlemse buurten. We spraken over de zorgen die mensen hebben. Over wat er goed gaat en beter kan in de buurt. En over wat Nederland nodig heeft. Die gesprekken waren voor ons een bevestiging dat de afgelopen periode voor veel mensen niet gemakkelijk is geweest. Er is veel van mensen gevraagd. Nederland snakt naar economisch herstel, naar een periode van zekerheid van betaald werk, goede zorg en een prettige woning in een veilige buurt.

Daar wil de Partij van de Arbeid aan bijdragen. Werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. De politiek is er voor u en moet daarom resultaten boeken om die betere toekomst dichterbij te brengen. In de Tweede Kamer in Den Haag én in de gemeenteraad van Haarlem.

In het kabinet wordt door de PvdA samengewerkt. Dat is soms geven en nemen. Dat is niet altijd leuk. Maar wel noodzakelijk. Want alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen van het ene naar het andere tijdelijke baantje gaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de banken er niet voor de portemonnee van de bankiers, maar voor de spaarcenten van de spaarders zijn. En zo werken we aan thuiszorg zonder stopwatch, waar de wijkverpleegkundigen de zorg kunnen bieden die nodig is.

We boeken succes. Langzaam vindt Nederland de weg omhoog. De economie trekt weer aan. Langzaam keert het vertrouwen terug. Maar we zijn er nog lang niet.

Teveel mensen staan aan de kant. Teveel mensen verliezen hun baan. Dat is onze grootste zorg. De Partij van de Arbeid legt zich hier vanzelfsprekend niet bij neer. Politici hebben geen banen in hun achterzak. Maar ze kunnen wel veel doen om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen en blijven. Door afspraken te maken over stage- en leerwerkplekken. Door bedrijven te steunen als ze iemand aannemen die nu nog thuis op de bank zit. Door om- en bijscholing mogelijk te maken.

Dat lukt alleen met de beste mensen in het bestuur van de gemeente. Wethouders die er liever voor zorgen dat hun inwoners een baan hebben dan dat huizenbezitters van dure koophuizen minder belasting hoeven te betalen. Wethouders die er pal voor staan dat u – als dat nodig is – de zorg krijgt die u nodig hebt. Wethouders die zorgen voor schone straten en veilige buurten om in te wonen.

Dat kunnen we. Met uw steun.

Veel mensen, u wellicht ook, stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA. Om een sterker en socialer Nederland dichterbij te brengen. Nu gaat het over Haarlem. Maar de inzet is dezelfde. Uw stem maakt daarbij het verschil.

We hopen daarom dat we op uw stem kunnen rekenen. De keuze is woensdag 19 maart aan u.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Fritz, lijsttrekker PvdA Haarlem. Diederik Samsom, partijleider PvdA.

Roodtrip: 10.000 gesprekken tijdens laatste honderd uur

De PvdA gaat de laatste honderd uur voor de verkiezingen de hele dag langs de deuren in Haarlemse wijken. De PvdA wil tijdens de zogenaamde ‘Roodtrip’ tenminste 10.000 Haarlemmers persoonlijk spreken. Een dergelijke intensieve slotcampagne is nog nooit eerder vertoond in Haarlem.

De Roodtrip wordt zaterdagavond afgetrapt op de Grote Markt. De PvdA deelt ’s avonds rozen uit aan het uitgaanspubliek. De volgende vier dagen gaan tientallen kandidaten en vrijwilligers van de PvdA van 9.00 tot 21.00 uur van deur tot deur in meer dan tien Haarlemse wijken, om Haarlemmers te vragen te gaan stemmen. Zo is de PvdA zondag in de Amsterdamse Buurten, maandag in Haarlem-Noord en dinsdag en woensdag in onder meer Haarlem-Oost en Schalkwijk. Ze gaan door tot de stembussen woensdag 19 maart om 21.00 uur sluiten.

Ons belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk Haarlemmers gaan stemmen. Deze verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit. Het nieuwe gemeentebestuur krijgt immers veel nieuwe taken op het gebied van zorg en werk. Het maakt dus groot verschil wie het na 19 maart voor het zeggen krijgt. Is dat D66, volgens Kieskompas de meest rechtse partij van Haarlem, die vindt dat mensen die zorg nodig hebben het eerst maar zelf uit moeten zoeken? Of is dat de PvdA, die de rekening van de crisis eerlijk wil verdelen en werk wil maken van meer banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken? Elke stem kan het verschil maken!

Wij kunnen alle hulp goed gebruiken! Wil je dus een paar uurtjes meehelpen? Graag! Ben je nog niet eerder mee geweest? Geen enkel probleem. Vooraf krijg je een korte introductie en je gaat altijd met iemand mee die dit vaker heeft gedaan! Neem voor vragen of aanmelden contact op met Remy Wilshaus: 06-21155817 of r.wilshaus@gmail.com.

Reinaldahuis: zorg in de buurt

Samen met Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezocht ik woensdag 12 februari woonzorgcentrum het Reinaldahuis in Haarlem-Oost. We kregen een rondleiding door het complex en gingen met medewerkers en bewoners in gesprek over zorg in de buurt en oud worden in een vertrouwde omgeving. Het Reinaldahuis is daar een goed voorbeeld van.

In gesprek met medewerkers Reinaldahuis

De PvdA wil een stad waar ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in een vertrouwde omgeving. Het Reinaldahuis is zo’n plek waar mensen in de eigen buurt zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Maar het is ook een plek waar goede en professionele zorg wordt gegeven aan mensen die het nodig hebben. Op die manier organiseren we de zorg dicht bij de mensen.

“Bij Het Reinaldahuis wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van bewoners. Samen met zorgverleners bepalen ze welke zorg nodig is”, constateerde ook Martin van Rijn. In het zorgcentrum zijn verschillende soorten woningen. “Zo kunnen mensen bijvoorbeeld vanuit een huur- of koopwoning in het complex doorstromen naar een appartement waar intensievere zorg wordt verleend. Op die manier zetten ze hun eigen manier van leven voort en houden ze dezelfde hulpverleners en woonomgeving. Een mooi voorbeeld van zorg dicht bij de mensen. Mensen moeten de zorg krijgen die bij ze past.”

Reinaldahuis

Het verzorgingstehuis had voorafgaand aan het bezoek een manifest opgesteld met enkele aanbevelingen. Daar kwam onder andere uit dat zij niet meer willen werken met de stopwatch in de hand. Dat is ook hoe wij de zorg willen inrichten. Dat een medewerker van de thuiszorg in plaats van alleen op de klok te kijken, tijd heeft voor een praatje. De PvdA wil investeren in betere zorg in de buurt: thuiszorg zonder stopwatch, meer wijkverpleegkundigen en professionele zorg voor wie dat nodig heeft.

Luister hier het interview terug dat radio Haarlem 105 na afloop van het bezoek had met Martin van Rijn en mij.

Met Diederik Samsom langs de deuren in Schalkwijk

Elke week gaat de PvdA in een andere Haarlemse wijk langs de deuren, in gesprek met bewoners over hun wijk en hun stad. Maandag 13 januari sloot onze landelijke voorman Diederik Samsom bij ons aan. Samen met hem belde ik aan bij bewoners van Boerhaavewijk. Daarna gingen we tijdens een kleine bijeenkomst in koffiehuis Nazar in gesprek met Haarlemmers.

Diederik Haarlem 3

Politiek is veel meer dan wat er in het stadhuis of in de Tweede Kamer gebeurt. Daarom vind ik het zo belangrijk om ook in de buurten aanwezig te zijn, in gesprek met de Haarlemmers. Dan hoor je pas echt wat mensen bezig houdt. De meeste mensen zijn positief over hun wijk en wonen fijn in Haarlem. Maar ze maken zich ook zorgen, bijvoorbeeld over hun baan, de veiligheid in hun buurt en of we nog wel voldoende naar elkaar omkijken. Daar maakt de PvdA zich hard voor in Haarlem. Voor een sterke en sociale stad, met veilige en leefbare buurten. Voor een Haarlem dat werkt.

Diederik Haarlem 4

Aansluitend was er een kleine openbare bijeenkomst in Nazar, een broodjeszaak bij winkelcentrum Schalkwijk. Hier sprak Samsom met mensen die actief zijn in Schalkwijk, zoals leden van de wijkraden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daar benadrukte Samsom het belang van de verkiezingen van 19 maart.

Diederik Haarlem 6

Samsom: “Twee zaken die mensen het meest raken, werk en zorg, gaan binnenkort naar de gemeente. Het maakt dan groot verschil wie er in het stadhuis aan het roer staat. Of dat een partij is die pal staat voor meer banen en goede zorg in de buurt, of een partij die het geld liever uitgeeft aan asfalt of lantaarnpalen. Als u kiest voor een sterker en socialer Haarlem, dan bent u bij de PvdA aan het juiste adres.”

Diederik Haarlem 7

Kijk voor meer foto’s op de Facebookpagina van de PvdA Haarlem.

PvdA zet betrokken Haarlemmers in het zonnetje

Zondag 12 januari organiseerde de PvdA Haarlem een drukbezochte nieuwjaarsborrel in de Toneelschuur. Nadat afdelingsvoorzitter Ruud Antonisse een toost had uitgebracht op een mooi 2014, hield Marleen Barth, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, een vlammend betoog over de landelijke politiek. Tenslotte zette ik tijdens mijn nieuwjaarsspeech een aantal betrokken Haarlemmers in het zonnetje.

Nieuwjaarsborrel 2

 

De PvdA weet dat samen echt beter werkt dan ieder voor zich. Wij brengen dat zelf in de praktijk in de lokale politiek, bijvoorbeeld door de rekening van de economische crisis eerlijk te verdelen en niet te bezuinigen op sociaal beleid, zorg of onderwijs. Maar heel veel Haarlemmers doen dat ook elke dag. Door zich steeds weer in te zetten voor hun buurt en hun stad. En door altijd klaar te staan voor buren, vrienden en familie.

Vlak voor de kerst heeft de PvdA 10.000 kerstkaarten verspreid in Haarlem (zie een eerdere blog). Met deze kaart konden Haarlemmers iemand nomineren, die volgens hen laat zien dat samen beter werkt dan ieder voor zich. Vier van deze Haarlemmers hebben wij uitgenodigd voor onze nieuwjaarsborrel. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik hen in het zonnetje gezet.

nieuwjaarsborrel 1Nieuwjaarsborrel

Deze vier Haarlemse helden zijn: Monique Hutzezon uit Molenwijk, die via de Facebookpagina ‘Gratis af te halen in Haarlem’ mensen blij maakt met dingen die anderen niet meer nodig hebben; Femina Olthuis, die als bewoner van het Drielandenhuis in Schalkwijk altijd klaarstaat voor haar buren en zich inzet voor een solidaire wereld; Paul Meulman, bijna dagelijks actief als vrijwilliger bij de stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk; en Willem van Wonderen, gezicht van de volkstuinen in Haarlem en de schooltuintjes in Schalkwijk.

Verkiezingsprogramma 2014-2018: ‘Voor een Haarlem dat werkt’

‘Voor een Haarlem dat werkt’. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de PvdA Haarlem. Een programma dat duidelijke keuzes maakt. Een programma dat oplossingen biedt voor een aantal urgente problemen in onze stad, en daarmee bouwt aan een Haarlem dat werkt. Maar bovenal een programma dat totstand is gekomen dankzij de ideeën van heel veel Haarlemmers, die afgelopen tijd hebben meegedacht. Het is daarmee niet alleen het programma van de PvdA, maar een programma voor alle Haarlemmers.

Komende jaren worden niet makkelijk. De gemeente moet meer doen met minder geld, dus zullen we lastige keuzes moeten maken. Daarvoor is een politiek nodig die niet wegloopt maar samenwerkt. Die liever zorgt voor meer banen dan voor nog meer lege parkeergarages. En die de rekening van de crisis eerlijk verdeelt. Dat bedoelen we met linksom de crisis uit. Want één ding weten we zeker: samen werkt beter dan ieder voor zich.

In ons verkiezingsprogramma kiezen wij voor een sterk en sociaal Haarlem. Een Haarlem waar jong en oud een baan heeft voor een fatsoenlijk salaris. Een Haarlem waar iedereen kan rekenen op goede zorg en het beste onderwijs. Een Haarlem waar iedereen woont in een prettige en veilige buurt. Een Haarlem dat werkt.

Lees hier het complete verkiezingsprogramma als PDF-document.

PvdA in de buurt

Elke week is de PvdA in de buurt. Elke zaterdag gaan we met een grote groep kandidaten en vrijwilligers in een andere wijk van deur tot deur, om te horen wat Haarlemmers van hun buurt vinden. Afgelopen vier weken waren we in het Rozenprieel, Meerwijk, Delftwijk en Parkwijk.

Politiek is veel meer dan wat er in het stadhuis gebeurt. Daarom vind ik het zo belangrijk om ook in de buurten aanwezig te zijn, in gesprek met de Haarlemmers. Dan hoor je pas echt wat mensen bezig houdt. De meeste mensen zijn positief over hun wijk en wonen fijn in Haarlem. Maar ze maken zich ook zorgen, bijvoorbeeld over hun baan, de veiligheid in hun buurt en of we nog wel voldoende naar elkaar omkijken. Daar wil de PvdA zich ook de komende vier jaar in de raad voor inzetten. Voor een sterke en sociale stad, met veilige en leefbare buurten. Voor een Haarlem dat werkt.

collaga

Ook na de kerst gaan we weer elke week de buurt in, te beginnen op 11 januari in Europawijk. Dat kan natuurlijk alleen met de hulp en inzet van tientallen vrijwilligers. Bedankt voor jullie hulp, ik ben trots op jullie!

Wil je ook een keer mee? Meld je aan! Ben je nog niet eerder mee geweest? Geen enkel probleem. Vooraf krijg je een korte introductie en je gaat altijd met iemand mee die dit vaker heeft gedaan! Neem voor meer informatie contact op met Tessa – 06-53768891 – tvddolder@gmail.com. Of kijk op http://haarlem.pvda.nl/doe-mee.

Kandidatenlijst vastgesteld

De ledenvergadering heeft dinsdag 10 december de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vastgesteld. Met 27 kandidaten gaan we de verkiezingen in. Een team vol kwaliteit en diversiteit, voor een Haarlem dat werkt.

lijst

De belangrijkste wijziging is dat Roel Schepers (plek 17), Bart-Bram Spruit (18) en Paul Seyferth (19) een plek op de lijst hebben gekregen. Zij waren door de kandidaatstellingscommissie niet op de lijst geplaatst, maar de ledenvergadering besloot hen alsnog op een plek op de kandidatenlijst te kiezen. Verder kreeg Jan Oldenburger, die zich vanwege gezondheidsproblemen had teruggetrokken van plek 8, een plek als lijstduwer op plek 20.

Samen gaan we werken aan een sterk en sociaal Haarlem. Een Haarlem waar jong en oud een baan heeft voor een fatsoenlijk salaris. Een Haarlem waar iedereen kan rekenen op goede zorg en het beste onderwijs. Een Haarlem waar iedereen woont in een prettige en veilige buurt. Een Haarlem waar we het samen doen, en niet ieder voor zich. Een Haarlem dat werkt.

Bekijk hier de kandidatenlijst.

Campagne van start met 1500 rozen

Zaterdag 30 november is de campagne van de PvdA Haarlem gestart. Met 25 vrijwilligers gingen we van deur tot deur in het Rozenprieel. Daarna liepen we door de Grote Houtstraat naar Café Studio voor de afsluitende borrel. We hebben deze dag maar liefst 1500 rode rozen uitgedeeld!

PvdA in de buurt 1a

PvdA in de buurt 1

Kijk voor veel meer foto’s op de Facebookpagina van de PvdA Haarlem.

Tweede debat: Haarlemse helden van de buurt

Gisteren was het tweede van drie debatten tussen Moussa Aynan en mij als kandidaat-lijsttrekkers. Dit tweede debat vond plaats in wijkcentrum De Ringvaart in Boerhaavewijk (Schalkwijk) en stond in het teken van leefbaarheid. In mijn inleidende verhaal heb ik verteld over drie Haarlemse helden, die mij inspireren en symbool staan voor de leefbare buurten die mij voor ogen staan.

debat 3

Mijn eerste Haarlemse held is Irish. In de Ekamastraat in Boerhaavewijk heeft corporatie Elan Wonen tien leegstaande garageboxen omgetoverd tot bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Buurtbewoners die anders nooit de kans hadden gekregen een eigen bedrijf te starten hebben hier nu bijvoorbeeld een kapperszaak, een fietsenmaker of een kledingwinkel. Een investering in de buurteconomie die een voorbeeld is voor andere buurten. En in één van die garageboxen zit Irish met haar organisatie Meetingz. Zij organiseert daar onder meer Repair Cafes, waar vrouwen die anders het huis nauwelijks uit komen samen kleding herstellen en taalles krijgen. Een prachtig voorbeeld van emancipatie in de buurt!

debat 2

Mijn tweede Haarlemse held is Frits. Hij is één van onze wijkagenten. Ik ben onlangs een dag met hem meegelopen en heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk wijkagenten zijn voor de veiligheid in een buurt. Zij kennen iedereen en kunnen mensen makkelijk aanspreken. Ik heb bijvoorbeeld samen met Frits een gesprek gehad met een verslaafde moeder en zoon. Zij zorgden voorheen voor nogal wat overlast, maar omdat Frits hen kent en persoonlijk aanspreekt kan hij heel wat problemen voorkomen. De veiligheid in de buurt is daardoor toegenomen. En veiligheid is geen rechtse hobby, zoals sommige PvdA’ers wel eens denken. Het is een primaire levensbehoefte, waar ook de PvdA voor moet knokken.

Mijn derde Haarlemse held is Anita. Zij is de directeur van de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. De afgelopen jaren nam het leerlingenaantal van de Hannie Schaftschool gestaag af. Veel (vooral hoger opgeleide) ouders uit het Rozenprieel stuurden hun kinderen buiten de eigen wijk naar school. Sluiting dreigde, waarmee de wijk haar enige basisschool zou verliezen. Maar Anita weigerde dit te accepteren. Het schoolgebouw kreeg een opknapbeurt en de leerlingen krijgen naast het gewone onderwijs ook praktijklessen in bijvoorbeeld robotica, zeefdrukken of koken aangeboden, om ze te stimuleren hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Met succes: het leerlingaantal loopt weer op en het Rozenprieel behield haar enige basisschool.

debat 1

Irish, Frits en Anita zijn slechts drie voorbeelden van de Haarlemse helden die wij als PvdA vaak tegenkomen, overal in de stad. Voor mij staan zij voor drie zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van buurten: buurteconomie, veiligheid en eerlijke kansen voor al onze kinderen. Maar ze staan ook voor de betrokken en eigentijdse PvdA, waar ik aan wil bouwen. Een PvdA die snapt dat ze het niet alleen kan. Een PvdA die het samen met de Haarlemmers doet, in de wijken, op straat en via sociale media. Een PvdA als beweging van de Haarlemmers, niet alleen van bestuurders. Aan die PvdA wil ik bouwen. Steun je me?

Foto’s afkomstig van Facebookpagina PvdA Haarlem.

Eerste debat: het Haarlem dat mij voor ogen staat

Gisteren was het eerste van drie debatten tussen Moussa Aynan en mij als kandidaat-lijsttrekkers van de PvdA Haarlem. Als inleiding mochten we elk een kort verhaal houden. Ik heb daarbij verteld over het Haarlem van de toekomst dat mij voor ogen staat. Ik ben er namelijk van overtuigd dat alleen bezuinigen de komende jaren niet genoeg is. We zullen, juist in financieel krappe tijden, ook moeten bouwen aan het Haarlem van de toekomst en mensen perspectief moeten bieden op een mooier en socialer Haarlem.

flyers

Het Haarlem dat mij voor ogen staat is ten eerste een stad waar al onze kinderen gelijke kansen hebben. De gemeente is straks verantwoordelijk voor het complete jeugdbeleid. Een enorme verantwoordelijkheid, maar ook een kans. We kunnen er nu voor zorgen dat problemen eerder worden gesignaleerd en dat er geen tien instanties bezig zijn met een kind en elkaar tegenwerken, maar dat er één aanspreekpunt komt voor elk kind. En we kunnen zorgen voor de beste scholen, minder jeugdwerkloosheid en minder kinderen die opgroeien in armoede, zodat ieder kind een eerlijke kans heeft.

Het Haarlem dat mij voor ogen staat is ten tweede een ongedeelde stad, één Haarlem. Nog te vaak vormt het Spaarne de grens tussen geluk en pech. De oostkant van Haarlem profiteert onvoldoende mee van alle positieve ontwikkelingen aan de westkant: de werkloosheid is er hoger dan gemiddeld, mensen zijn er ongezonder en mensen voelen zich er onveiliger. Daarom wil ik extra investeren in Oost en Schalkwijk, zodat bewoners van deze wijken dezelfde kans krijgen op werk, een goed huis en een veilige buurt als alle Haarlemmers.

En het Haarlem dat mij voor ogen staat is tenslotte een economisch sterke stad, met meer werkgelegenheid. Ik wil daarbij een voorbeeld nemen aan Eindhoven. Toen Philips deels uit die stad vertrok, heeft men gekozen voor een nieuw economisch profiel als designstad van Nederland. Men heeft opleidingsinstituten en bedrijven naar de stad gehaald die daarbij passen en heel veel jonge creatieve ondernemers een kans geboden. Nu is Eindhoven één van de economische centra van ons land, met veel werkgelegenheid. Ook Haarlem zou een duidelijker economisch profiel moeten kiezen en daar echt voor moeten gaan, om zo meer werk naar de stad te halen.

Dat is het Haarlem waar ik als lijsttrekker van de PvdA aan wil bouwen. Doe je mee? Dan hoop ik dat je mij je stem geeft.

Drie debatten kandidaat-lijsttrekkers

De PvdA organiseert komende twee weken drie debatten tussen Moussa Aynan en mij als kandidaat-lijsttrekkers. Hier kunnen de leden en andere belangstellenden kennismaken met ons en zullen wij met elkaar in debat gaan. De aftrap vindt op 16 oktober plaats in het centrum, daarna volgen nog debatten in Schalkwijk en Haarlem-Noord:

  • Woensdag 16 oktober, 20:00-22:00 uur: Grandcafé Brinkmann, Grote Markt. Verslag
  • Vrijdag 18 oktober, 20:00-22:00 uur: wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98. Verslag
  • Dinsdag 22 oktober, 20:00-22:00 uur: jongerencentrum Delftwijk City, Jan Gijzenkade 305A

lijsttrekkers

Naast leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom de debatten bij te wonen. Dus wil je één of meerdere van deze debatten bijwonen, dan nodig ik je daar van harte voor uit. Kijk voor meer informatie op de website van de PvdA Haarlem.

De uitslag van de ledenraadpleging wordt vrijdagavond 8 november bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dan zal de nieuw gekozen lijsttrekker ook zijn eerste speech geven. De locatie van deze bijeenkomst wordt later bekend gemaakt.

PvdA laat zich van sportieve kant zien

Zondag 29 september was de Zilveren Kruis Achmea Loop, de belangrijkste hardloopwedstrijd van Haarlem. Al een aantal jaar loopt een groep sportieve PvdA’ers mee met de 5km loop als rood PvdA-team. Dit jaar liepen er zelfs drie Tweede Kamerleden mee in het team: de Haarlemmers Sjoera Dikkers, Marith Rebel en Jeroen Recourt. Zelf ben ik niet zo sportief, maar gelukkig was er ook voor minder sportieve of geblesseerde PvdA’ers iets te doen. Wij deelden vanuit de PvdA-kar water uit aan lopers langs het 10km parcours.

ZKA 1

Sport is belangrijk voor de PvdA. Het is niet alleen leuk en gezond, maar stimuleert ook de zelfredzaamheid van mensen en integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen. De afgelopen jaren hebben wij ons met name hard gemaakt voor breedtesport. Zo investeerde de gemeente in nieuwe sportvelden en clubhuizen voor tal van sportclubs. Ook maakten wij ons er hard voor dat sport betaalbaar is voor alle Haarlemmers, bijvoorbeeld via de Haarlem Pas en het jeugdsportfonds.

ZKA 4

De komende jaren zal de gemeente lastige keuzes moeten maken, omdat we het met minder geld moeten doen. Ongetwijfeld zal er daarbij ook naar sport worden gekeken. We zullen dus moeten kijken hoe we het slimmer en goedkoper kunnen doen, bijvoorbeeld door intensiever gebruik van sportaccomodaties, kleedruimten en clubgebouwen. Maar één ding staat voor mij als kandidaat-lijsttrekker van de PvdA voorop: sport moet voor alle Haarlemmers toegankelijk blijven, ongeacht je inkomen of waar je woont. Daar zal ik mij voor blijven inzetten.