Meer

Archive | Campagne

Wat is jouw idee voor Haarlem? Laat het me zien!

Wat is jouw idee voor een betrokken en eigentijds Haarlem? Komende maanden trek ik de stad in om in gesprek te gaan met Haarlemmers over hun ideeën, wensen en dromen. Heb jij een idee dat je met me wilt delen? Nodig me dan uit. Ik kom graag langs.

idee 2

Je kunt me uitnodigen via sociale media of door een mailtje te sturen naar jeroen@jeroenfritz.nl. Misschien tot binnenkort, bij jouw in de buurt.

Voor een betrokken en eigentijdse PvdA: kies Jeroen Fritz

Mijn naam is Jeroen Fritz. Ik ben 31 jaar oud en sinds acht jaar lid van de gemeenteraad, de laatste vier jaar als vice-fractievoorzitter. Hoewel mijn ouders ver over de grenzen zijn geboren, in Suriname en in Duitsland, ben ik zelf een echte Haarlemmer. Ik ben geboren in het Deo ziekenhuis, heb op school gezeten in Noord en woon in de Barteljorisstraat.

Waarom?
Haarlem heeft veel moois te bieden. Maar juist omdat ik zo van deze stad houd, doet het mij pijn dat ik vrijwel dagelijks Haarlemmers ontmoet die daar onvoldoende van profiteren. Jonge Haarlemmers die werkloos op de bank zitten. Gezinnen die zijn aangewezen op de voedselbank om rond te komen. Ouderen die na een leven hard werken hun pensioentje steeds kleiner zien worden, terwijl de zorg alleen maar duurder wordt. Ondernemers die hun ziel en zaligheid in hun bedrijf steken, maar nu moeten toezien hoe dat kopje onder gaat.

Een betrokken en eigentijdse PvdA
Deze tijd vraagt om een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid, die deze Haarlemmers weer perspectief biedt. Een PvdA met een visie op het Haarlem na de crisis, waar we samen de schouders onder kunnen zetten. Een PvdA die bouwt aan een ongedeelde stad met meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en de beste scholen, omdat elke Haarlemmer dezelfde kansen verdient. Een PvdA die het huishoudboekje van de gemeente op orde brengt, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima. Een PvdA die niet alleen politiek bedrijft vanuit het stadhuis, maar die het samen met de Haarlemmers doet, op straat, in de wijken en via sociale media. Een PvdA als beweging van de Haarlemmers, niet alleen van bestuurders.

Doet u mee?
Aan die PvdA wil ik samen met u vorm geven. Doet u mee? Kiest u voor een betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid? En wilt u een lijsttrekker met ruime ervaring als debater, als onderhandelaar en als vice-fractievoorzitter? Dan hoop ik dat u mij op één zet.

Verder lezen

Buurtinitiatieven: weg met het ‘one size fits all’ beleid

Zaterdag 8 juni kwamen meer dan 70 Haarlemmers naar wijkcentrum Meerwijk om mee te denken over de toekomst van Haarlem. De PvdA organiseerde die ochtend de Ideeënfabriek, waar zowel leden als niet-leden de mogelijkheid kregen ideeën aan te dragen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. In verschillende workshops werd er gepraat over onder meer onderwijs, wonen, bereikbaarheid, werk, zorg en de nieuwe rol van de gemeente. Een inspirerende bijeenkomst, met veel frisse ideeën.

Eén van de workshops tijdens de Ideeënfabriek

Een vraag die in veel workshops aan de orde kwam is hoeveel je in tijden van bezuinigingen over kunt laten aan het eigen initiatief van buurtbewoners. De overheid kan het immers niet meer alleen, nu zij minder te besteden heeft zullen Haarlemmers ook steeds meer zelf moeten doen. Bovendien willen veel Haarlemmers ook graag meer ruimte voor eigen initiatieven en meer invloed op hun eigen buurt, zonder daarbij steeds op de bureaucratie van gemeente, corporaties of grote welzijnsorganisaties te stuiten. Denk aan het onderhoud van het groen in de wijk, het organiseren van activiteiten voor jongeren of ondersteuning van oudere buurtbewoners.

Gelukkig gebeurt er al heel veel in Haarlem. In de Leidsebuurt en Ramplaankwartier zijn er initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken, stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk organiseert sociale activiteiten voor buurtbewoners en in Meerwijk zorgen buurtvaders en -moeders voor minder jongerenoverlast. Fantastische initiatieven, die Haarlem socialer, veiliger en duurzamer maken. Wat mij betreft proberen we de komende jaren dit soort initiatieven in alle wijken van de grond te krijgen. De gemeente zal dit veel meer moeten faciliteren, wat uiteindelijk veel geld kan besparen.

Feit is echter dat buurtinitiatieven niet voor alle problemen in Haarlem de oplossing zijn. Buren helpen immers graag bij het mooi maken van de eigen straat, maar het wassen van de billen van de gehandicapte buurman is iets heel anders. Bovendien zijn niet alle wijken hetzelfde. In Haarlem-Zuid zijn de uitdagingen waar we voor staan van een totaal andere orde dan in Oost of Schalkwijk. Er zijn wijken waar de bewoners heel veel zelf kunnen en willen doen, maar er zijn ook wijken waar buurtinitiatieven veel minder makkelijk van de grond komen en de overheid nog keihard nodig is.

Eén van de workshops tijdens de Ideeënfabriek

Wat mij betreft moeten we af van het ‘one size fits all’ beleid. De ene wijk vraagt om een heel andere rol van de overheid dan de andere. Laten we die buurten waar bewoners prima voor zichzelf kunnen opkomen ook veel meer invloed geven op hun eigen leefomgeving. Zij kunnen immers zelf wel bepalen wat de grootste problemen zijn in hun buurt en meehelpen daar een oplossing voor te vinden. De gemeente kan haar aandacht dan veel meer concentreren op de wijken aan met name de oostkant van het Spaarne, waar juist een sterkere overheid noodzakelijk is om mensen gelijke kansen te geven, de buurt op te knappen en te zorgen voor meer veiligheid en leefbaarheid. Zo besparen we geld en kunnen we bovendien meer doen aan de problemen in die wijken die ons het hardst nodig hebben.

Foto’s met dank aan Martien Brander. Kijk voor meer foto’s op de Facebookpagina van de PvdA Haarlem.

Wat is jouw idee voor de toekomst van Haarlem?

Wat is jouw idee voor de toekomst van Haarlem? Kom op zaterdag 8 juni naar de Ideeënfabriek van de PvdA Haarlem. Hier willen wij ideeën verzamelen voor ons nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Ideeënfabriek PvdA Haarlem

Alle Haarlemmers zijn van harte welkom om mee te denken. De Ideeënfabriek vindt zaterdag 8 juni tussen 10.00 en 14.00 uur plaats in Wijkcentrum Meerwijk, Leonardo da Vinciplein 73 in Haarlem. Op het programma staan verschillende workshops rond de belangrijkste thema’s van het verkiezingsprogramma. Ook kun je stickers plakken met jouw idee voor Haarlem. Kijk voor het complete programma op de website van de PvdA Haarlem.

Dat beeld kan (nog?) mooier

Vorige week werd het beeld van Kenau Simonsdochter Hasselaar en Wigbolt Ripperda geplaatst op het Stationsplein. Het beeld van kunstenares Graziella Curreli maakt de tongen los: de één vindt het prachtig, de ander enorme kitsch. Maar één ding weten wij als PvdA zeker: het beeld wordt nog mooier met een bosje rode PvdA-rozen in de hand. Daarom boden wij vandaag de eerste rozen tijdens de campagnedag ‘PvdA in de buurt’ aan deze twee helden uit de Tachtigjarige Oorlog aan. En zeg nou zelf, zo is dat beeld toch (nog) mooier…

Kenau en Ripperda met rode rozen (foto: Martien Brander)

Na deze start was de PvdA vandaag op twee plekken te vinden met rozen en enquêtes om Haarlemmers te vragen naar hun mening over de stad. ‘s Ochtends waren wij aanwezig in het centrum en ‘s middags bezocht de PvdA de Kleverparkdag in Haarlem Noord. Hier hebben wij weer tientallen Haarlemmers gesproken. Hun tips en klachten zullen onder meer worden gebruikt voor het nieuwe verkiezingsprogramma.

Filmpje: een dag uit het leven van een raadslid

Om jonge Haarlemmers te interesseren voor het ambt van gemeenteraadslid, organiseert de gemeente Haarlem de actie ‘Jij! Raadslid!’. Donderdag 21 maart wordt deze actie officieel gelanceerd. Onderdeel van de actie is dat drie jonge raadsleden zijn gevolgd bij hun raadswerk: Maaike Pippel (D66), Gideon van Driel (CDA) en ik zelf. Van elk van ons is een kort filmportret gemaakt.

Fotograaf Bibi Veth heeft mij niet alleen gevolgd tijdens een raadvergadering en het voorzitten van een commissievergadering, maar ook buiten het stadhuis. Zo heb ik haar meegenomen tijdens een dagje meelopen met wijkagent Frits de Vries (zie een eerdere blog) en het klussen voor de actie NLdoet (zie een eerdere blog). Op die manier wil ik vooral laten zien dat het raadswerk veel meer is dan het werk in het stadhuis. Een belangrijk deel van het werk speelt zich in de stad af, in contact met de mensen die in Haarlem wonen, werken of recreëren.

Overweeg je zelf om politiek actief te worden, misschien zelfs als raadslid? Volg dan de korte oriëntatiecursus van de gemeente of kom langs op het stadhuis. Meer info vind je op de website van de gemeente. Maar nog veel belangrijker: sluit je aan bij een politieke partij. Een kleine suggestie: kijk eens hier.

Bewoners Meerwijk bezorgd over inbraakgolf

Ook buiten verkiezingstijd gaat de PvdA regelmatig de wijken in om bewoners te vragen naar hun mening over hun wijk en de politiek. Zo gingen we zaterdag 24 november samen met PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers langs de deuren in Meerwijk (Schalkwijk). Daar bleek dat de bewoners over het algemeen redelijk positief zijn over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA, maar dat veel bewoners bezorgd zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk.

De meeste bewoners die wij spraken zijn positief over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Dat de lasten eerlijker worden verdeeld wordt door veel bewoners van Meerwijk als positief ervaren. Ook zeiden meerdere bewoners dat ze blij zijn dat er een kabinet zit dat nu eindelijk eens aan de slag kan.

Ook over de eigen wijk waren de meeste bewoners positief, maar er is wel één punt van zorg. Opmerkelijk veel bewoners gaven aan bezorgd te zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk. Bij verschillende bewoners is het afgelopen jaar ingebroken, bij één van de bewoners zelfs drie keer in twee jaar.

Onlangs heeft de PvdA het grote aantal inbraken in Schalkwijk al onder de aandacht gebracht van de burgemeester. Dat heeft onder meer geleid tot een speciaal Actieprogramma Veilig Schalkwijk en meer aanwezigheid van de politie in de wijk. De PvdA zal erop blijven letten dat dit, ook in tijden van bezuiniging, prioriteit blijft krijgen van gemeente en politie.

Jetta Klijnsma: “Einde aan kaalslag cultuur”

De PvdA wil een einde maken aan de kille kaalslag in de cultuurwereld. Dat zei Jetta Klijnsma, de running mate van Diederik Samsom, maandag 10 september tijdens een door de PvdA georganiseerd cultuurdebat in Haarlem. In de Toneelschuur ging zij in gesprek met jonge talenten in de kunstwereld en instellingen die zich bezighouden met cultuureducatie.

De afgelopen jaren hebben VVD, CDA en PVV met hun kille bezuinigingsagenda gezorgd voor een kaalslag in de cultuurwereld. Ook in Haarlem heeft dat er hard ingehakt. Zo verdwijnt Holland Symfonia uit onze stad en kon Toneelschuur Producties alleen door een reddingspoging vanuit de gemeenteraad overeind worden gehouden. Zeker in een stad als Haarlem, waar bijna één op de vijf banen onderdeel is van de creatieve sector, komt dit keihard aan.

Klijnsma gaf aan dat ook bij de PvdA de bomen niet tot in de hemel groeien en dat dus niet alle bezuinigingen van het vorige kabinet meteen kunnen worden teruggedraaid. Maar in het verkiezingsprogramma trekt de PvdA wel extra geld uit om de ergste kaalslag ongedaan te maken. Als de PvdA sterk genoeg wordt, wil Klijnsma meteen na de verkiezingen in overleg met de cultuursector daar een meerderheid voor zoeken in de Tweede Kamer. De PvdA geeft daarbij prioriteit aan cultuureducatie en talentontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn het Jeugdcultuurfonds en productiehuizen als de Toneelschuur, die volgens Klijnsma op de steun van de PvdA kunnen rekenen.

Terug. En nu… campagne!

Na een prachtige reis door Argentinië en Brazilië ben ik inmiddels alweer een weekje terug in Nederland. Mijn eerste werkweek heb ik alweer achter de rug en komende week begint ook de Haarlemse politiek weer. Maar natuurlijk staan de eerste weken vooral in het teken van de campagne.

De PvdA Haarlem organiseert verschillende debatten. Zo was er dinsdag 28 augustus een debat over werk, met onder meer PvdA-voorzitter Hans Spekman. Komende week staan er nog debatten over ouder worden (dinsdag 4 september, kijk hier voor meer informatie) en Europa (zondag 9 september, kijk hier voor meer informatie) op het programma. Bij het laatste debat over Europa zal PvdA-lijstduwer Maarten van Rossem in debat gaan met Arend Jan Boekestijn van de VVD, dus dat belooft spektakel.

Maar natuurlijk is de PvdA ook op straat te vinden. Zo waren we gisteren met meer dan 25 campagnevrijwilligers aanwezig in Schalkwijk. We stonden met de PvdA-wagen bij het winkelcentrum en gingen de buurt in om rozen uit te delen. Mij vielen vooral de vele positieve reacties op, de PvdA zit duidelijk weer in de lift. Dat geeft veel energie voor de laatste campagneweken. Ik heb er zin in!

Stelt u zichzelf eens de simpele vraag…

Zaterdag 30 juni was ik, samen met veel andere Haarlemse PvdA-ers, bij het verkiezingscongres van de PvdA in Utrecht. Hier werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. Het congres werd afgesloten met de speech van onze lijsttrekker Diederik Samsom. En wat voor speech! Een speech van optimisme en hoop, een echt alternatief voor Rutte en zijn Kunduzcoalitie. Dat viel niet alleen mij als PvdA-aanhanger op, maar ook de wat minder bevooroordeelde toeschouwer.

De mooiste passage uit de speech:

Stelt u zichzelf eens de simpele vraag. Is ons land er beter op geworden in de afgelopen twee jaar? Zijn wij een sterker, socialer en prettiger land na twee jaar Rutte, Verhagen, Wilders? Twee jaar waarin Nederland wegzakte in een recessie, terwijl landen om ons heen bleven groeien. Waarin de woningmarkt muurvast kwam te zitten. Het vertrouwen van mensen in de economie tot een dieptepunt daalde en tienduizenden mensen hun baan verloren. Twee jaar waarin publieke voorzieningen – goed onderwijs, een veilige straat, betaalbare zorg – werden uitgehold en de geluksmachines van onze samenleving, de onderwijzer, de agent, de verpleger, in de kou kwamen te staan.

En twee jaar waarin – gedoogd door VVD en CDA – met rancuneus revanchisme de verschillen tussen groepen mensen werden vergroot, allochtoon versus autochtoon, Pool versus Nederlander, hier geboren versus de immigrant. VVD en vooral CDA weten niet hoe snel ze de schandvlek van regeren met de PVV van zich af moeten wassen, maar ze kunnen niet wegduiken voor wat er kapot is gemaakt. De brug tussen bevolkingsgroepen is weggeslagen. Dat heeft velen geraakt. Mij ook. En ik zeg hier tegen die inwoners van Nederland die zich de afgelopen tijd wel eens afvroegen of dit nog wel hun land is; ja dit is uw land, dit is ons land. Samen gaan we die bruggen herstellen.

Bekijk hieronder de hele speech van Diederik Samsom:

Nieuw programma PvdA goed nieuws voor Haarlem

Donderdag 7 juni presenteerde de PvdA haar nieuwe verkiezingsprogramma. Groei, banen en eerlijk delen staan daarin centraal. Een heel andere weg uit de economische crisis dus dan de weg van Mark Rutte en zijn Kunduzcoalitie, die de economie kapot bezuinigen. De kiezer heeft daarmee echt iets te kiezen op 12 september.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is niet alleen goed nieuws voor heel Nederland, maar ook voor Haarlem. Vijf voorstellen uit het verkiezingsprogramma die ons ondersteunen bij ons lokale werk om Haarlem sterker en socialer te maken:

  1. Eerlijke sociale werkvoorziening: in plaats van de botte bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkbedrijven als Paswerk kiest de PvdA voor investeren in mensen. Grote en middelgrote bedrijven worden bij wet verplicht vijf procent arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen in dienst te hebben.
  2. Starters op de woningmarkt: de overdrachtbelasting voor starters wordt afgeschaft en er komen 25.000 extra startersleningen. Daarmee kunnen de Haarlemse startersleningen worden uitgebreid.
  3. Drugsbeleid: stoppen met de wietpas, de wietteelt wordt gereguleerd en coffeeshops worden behandeld als gewoon horecabedrijf. De Haarlemse raad pleit hier al jaren voor.
  4. Geld voor stedelijke vernieuwing: de PvdA maakt geld vrij voor een stadsvernieuwingfonds. Hiermee kan Haarlem blijven werken aan goede en betaalbare woningen en veilige en leefbare buurten.
  5. Activerend armoedebeleid: het is onacceptabel dat kinderen in Nederland opgroeien in armoede. De PvdA geeft gemeenten als Haarlem nieuwe instrumenten voor een activerend armoedebeleid en betere schuldhulpverlening.

Bekijk hieronder de presentatie van het nieuwe verkiezingsprogramma door Diederik Samsom:

Nazomermarkt in Parkwijk

Afgelopen weekend gingen PvdA-ers in het hele land de straat op om mensen naar hun mening te vragen over de bezuinigingen van het kabinet. De PvdA Haarlem deed dit samen met PvdA-kamerlid Jeroen Recourt tijdens de Nazomermarkt in Parkwijk.

De uitslag was duidelijk: de bezuinigingen van het kabinet moeten eerlijker. Van de 60 mensen die aan deze enquête meededen, was 90 procent negatief over de bezuinigingen van het kabinet. Zij vinden dat de lasten niet eerlijk worden verdeeld: hoge inkomens en banken worden teveel gespaard, terwijl lage en middeninkomens de rekening van de crisis betalen.

De PvdA vroeg de bezoekers van de Nazomermarkt ook wat zij vinden van hun eigen buurt. Veel mensen gaven aan dat zij merken dat de buurt erop vooruit gaat door investeringen van de gemeente de laatste jaren, maar er blijven dingen die beter kunnen. Als meest positieve punten werd genoemd dat het een rustige woonbuurt is, dat het een gezellige wijk is en dat er een goed winkelaanbod bestaat. Als punten die verbeterd kunnen worden werden de troep op straat, voorzieningen voor kinderen en overlast het meest genoemd.

Een mooie uitslag in Haarlem en Noord-Holland

De peilingen zagen er de afgelopen weken niet goed uit voor de PvdA. Landelijk stonden we op enkele zetels verlies in de Eerste Kamer en in Noord-Holland zouden we dalen van 11 naar 9 zetels in Provinciale Staten en daarmee kleiner worden dan de PVV. Hoe anders liep het gisteravond? In Haarlem werd de PvdA verreweg de grootste partij, in Noord-Holland boekte de PvdA winst en in de Eerste Kamer hield de PvdA haar 14 zetels vast. Of het kabinet een meerderheid haalt in de Eerste Kamer blijft waarschijnlijk spannend tot eind mei.

In Haarlem haalde de PvdA 22 procent van de stemmen, ruim 1,5 procent meer dan vier jaar geleden en vijf procent beter dan het landelijk gemiddelde. De VVD werd met 17,6 procent de tweede partij, gevolgd door D66 (13,8%) en SP (11,3%). In zeven van de negen Haarlemse wijken werd de PvdA de grootste partij. Zelfs in de Slachthuisbuurt, waar bij de Tweede Kamerverkiezingen de PVV nog de grootste werd, won de PvdA met flinke afstand.

Ook in heel Noord-Holland was de uitslag veel beter dan verwacht. In plaats van het verwachte verlies won de PvdA zelfs licht: van 19 naar 20 procent van de stemmen. De PvdA behoudt daarmee haar 11 zetels in Provinciale Staten en is daarmee de tweede partij achter de VVD (13 zetels), maar ruim voor de PVV (6). Lees hier de complete uitslagen van Haarlem en Noord-Holland.

De enige domper van de avond is dat het kabinet samen met de SGP toch een krappe meerderheid in de Eerste Kamer lijkt te behouden. VVD, CDA en PVV krijgen waarschijnlijk net geen meerderheid (37 van de 75 zetels), maar met de ene zetel van de SGP kan het net voldoende zijn. Toch is er nog veel onzeker, de zetelverdeling weten we pas echt zeker op 23 mei, als alle statenleden een nieuwe Eerste Kamer kiezen.

Waarom ik op 2 maart PvdA stem

Aanstaande woensdag hebben we eigenlijk twee stemmen in één: één voor de provincie Noord-Holland en één voor de Eerste Kamer. Zowel provinciaal als landelijk staat er heel veel op het spel. Wie betaalt de rekening van de crisis? Haalt het rechtse kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer of kiest Nederland voor een eerlijker beleid? En krijgen we ook in Noord-Holland straks de PVV aan de macht, die hoofddoekjes in bussen en in het provinciehuis wil verbieden? Zes redenen waarom ik woensdag 2 maart PvdA stem:

Provinciaal:

Voor versterking van economie en werkgelegenheid in Noord-Holland
Minder werkloosheid, moderne bedrijventerreinen, duurzame en innovatieve economie.

Voor goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Betaalbaar openbaar vervoer, investeringen in de Zuidtangent en de nachttrein naar Haarlem.

Voor voldoende woningen voor jong en oud
Betaalbaar bouwen voor lage inkomens, starters en ouderen, behoud van het open landschap.

Landelijk:

Voor een land waar we eerlijk delen
Beperking villasubsidies, invoering bankenbelasting en inkomensafhankelijke zorgpremies.

Voor banen scheppen in plaats van schrappen
100.000 extra banen, doorgaan met succesvolle deeltijd WW en langere belasting op arbeid.

Voor een land met goede sociale voorzieningen
Betaalbare kinderopvang, goed en toegankelijk onderwijs voor álle jongeren, meer zorg in de buurt en een welvaartsvaste AOW.

Job Cohen voert campagne in Haarlem

Zaterdag 26 februari voerde PvdA-leider Job Cohen campagne in Haarlem. Samen met Marleen Barth (lijsttrekker Eerste Kamer), Tjeerd Talsma (lijsttrekker Provinciale Staten) en vele Haarlemse en provinciale PvdA-ers deelde hij rozen en kopjes thee uit aan het winkelend publiek in de Haarlemse binnenstad. Helaas in de stromende regen.