Meer

Archive | Jongeren

PvdA: meer en betere huisvesting voor studenten

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. Wij willen daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen.

Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan van de PvdA Tweede Kamerfractie en lokale lijsttrekkers dat vandaag wordt gepresenteerd. Ik ben één van de ondertekenaars.

Studenten hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning. Huisjesmelkers die panden niet onderhouden of studenten veel te veel laten betalen moeten daarom worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen. Daarnaast wil ik dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Tot slot wil de PvdA dat in studentensteden huurteams worden opgericht die voorlichting geven over hun rechten en kunnen helpen bij huurproblemen. Zo maken we werk van het versterken van de positie van student-huurders.

Actieplan Goed wonen voor studenten

Alle scholen gezond in 2015

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen.

Dit staat in een actieplan dat tal van lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie vandaag presenteren. Wij willen daarmee op een leuke en spannende wijze de strijd aanbinden tegen een ongezonde levensstijl bij kinderen. Ik ben één van de ondertekenaars.

Actieplan 'Gezonde Scholen'

Steeds meer Nederlandse kinderen hebben overgewicht, inmiddels is zelfs 13 procent van de kinderen te zwaar. Scholen, sportverenigingen en gemeenten moeten hun handen ineen slaan om kinderen uit te dagen meer te gaan sporten en gezond te eten.  Zo voorkomen we gezondheidsklachten nu en op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan.

Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Daarom roken leraren en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar niet op school en op het schoolplein. Ook worden speciale themadagen georganiseerd met topsporters, die kinderen kunnen inspireren door te laten zien hoe leuk het is om gezond en sportief te leven. Tot slot is ook een gezonde leeromgeving van groot belang. Scholen met onvoldoende ventilatie en frisse lucht moeten daarom worden gemoderniseerd.

Lees hier het complete actieplan.

Jonge journalistjes in Parkwijk

Zaterdag 28 september werden Moussa Aynan en ik geïnterviewd over onze kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de PvdA Haarlem. Niet door de lokale krant of radio, maar door vijf jonge journalistjes uit Parkwijk. Deze kinderen tussen de 8 en 12 jaar maken voor Medialab een kinderkrant.

Medialab 1

Medialab Haarlem laat kinderen uit Parkwijk in workshops zelf radio maken, fotograferen, interviewen of een krant vorm geven. Eén van de activiteiten is het maken van een kinderkrant. Hiervoor wilden de kinderen graag de twee kandidaat-lijsttrekkers van de PvdA interviewen. Zij vroegen ons het hemd van het lijf over ons werk in de politiek, wat wij voor kinderen in Parkwijk willen bereiken en waarom kinderen PvdA zouden moeten stemmen. Erg leuk om te doen!

Medialab 2

Het was overigens het eerste interview waar de journalisten ons na afloop om een handtekening vroegen. Dat doen ze bij het Haarlems Dagblad nou nooit…

Spaarnezicht: een thuis voor jongeren zonder huis

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Maandag 16 september bezochten we Spaarnezicht, het pension voor dak- en thuisloze jongeren aan de Kruisweg in Haarlem.

SpaarnezichtPension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een meervoudige problematiek, zoals psychische of gedragsproblemen, schulden of een verslaving. In principe duurt het verblijf maximaal vier maanden. Daarna gaan jongeren zelfstandig wonen of vinden ze onderdak in een voorziening voor begeleid wonen. Ook worden jongeren geholpen bij het vinden van een baan of een opleiding en eventuele noodzakelijke zorg.

Spaarnezicht is een belangrijke voorziening voor jongeren die nergens anders meer terecht kunnen. Soms zijn ze weggelopen uit de jeugdzorg, in de steek gelaten door familie of zijn ze elders onhandelbaar. Gelukkig is er dan dit pension, waar ze onderdak vinden en kunnen werken aan hun toekomst. Zij worden intensief begeleid door een groep zeer betrokken medewerkers. En met succes: meer dan de helft van deze jongeren weet zijn of haar leven blijvend op de rails te krijgen na verblijf bij Spaarnezicht.

De afgelopen jaren heeft Spaarnezicht meerdere malen onder druk gestaan, maar mede door inzet van mijn fractiegenoot Helga Koper is het steeds gelukt voldoende geld te vinden om deze voorziening te behouden. Ook de komende jaren gaat er van alles veranderen. De jeugdzorg en een deel van de AWBZ komen naar de gemeente, waardoor de gemeente een andere rol krijgt bij de zorg en opvang van deze jongeren. Ook de rol van Spaarnezicht zal daarbij veranderen, maar voorop staat ze hun goede werk moeten kunnen blijven doen. Daarvoor zal de PvdA zich altijd blijven inzetten.

Kinderen de dupe van de crisis? Dat nooit!

Kinderen zijn steeds vaker de dupe van de crisis. Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in de gisteren verschenen Kinderrechtenmonitor. Steeds meer kinderen leven in armoede, nog steeds krijgt niet ieder kind passend onderwijs en jongeren moeten veel te lang wachten op goede jeugdzorg. En de jeugdwerkloosheid neemt alleen maar toe. Als we niets doen, dreigt er een verloren generatie te ontstaan.

We mogen nooit accepteren dat kinderen het kind van de rekening worden in een economische crisis waar zij part noch deel aan hebben. Er is dus werk aan de winkel, zeker voor de gemeente. Gemeenten worden namelijk binnenkort verantwoordelijk voor vrijwel het complete jeugdbeleid. Een enorme verantwoordelijkheid, maar ook een kans. We hebben nu alle instrumenten in handen om al onze kinderen gelijke kansen te bieden: de beste scholen, goede jeugdzorg, minder jeugdwerkloosheid, harde aanpak van jeugdcriminaliteit en geen kind dat nog opgroeit in armoede.

Jongeren

Juist daarom is gelijke kansen voor al onze kinderen één van mijn speerpunten als kandidaat-lijsttrekker van de PvdA Haarlem. Ik wil de komende vier jaar werk maken van het bestrijden van armoede in gezinnen, zodat alle kinderen een fijne en gezonde jeugd hebben. Ik wil dat de gemeente weer meer grip krijgt op het onderwijs, zodat we in Haarlem de beste scholen hebben in alle wijken, die jongeren klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst. Ik wil jeugdwerkloosheid voorkomen door meer stage- en leerwerkplekken, voldoende banen voor jongeren en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ik wil jonge criminelen hard aanpakken, maar tegelijkertijd hun jongere broertjes de kans bieden op een andere carrière dan het boevenpad. En ik wil een succes maken van de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeente, omdat we het ons simpelweg niet kunnen veroorloven om te falen bij de zorg voor de allerkwetsbaarsten.

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar kunnen voor deze kinderen echt het verschil maken. Wil je een stadsbestuur dat elke dag knokt om ieder kind dezelfde kansen te bieden op een gelukkige jeugd en een goede toekomst? Dan is het belangrijk dat de PvdA sterk terugkeert in de gemeenteraad.

Nieuwe plek voor Flinty’s

Het heeft een half jaar politieke discussie en zelfs een beetje powerplay gekost, maar het is gelukt: jongerencentrum Flinty’s staat niet op straat na verkoop van hun huidige pand Prinsen Bolwerk 3. Met dank aan oppositiefracties SP, CDA, Actiepartij en Fractie Reeskamp, want coalitiegenoten VVD en D66 weigerden GroenLinks en PvdA te steunen om Flinty’s zekerheid te geven over een nieuwe plek.

Toen wethouder Ewout Cassee eind november voorstelde om Prinsen Bolwerk te verkopen, hebben wij dat tegengehouden (zie een eerdere blog). Wij wilden namelijk dat er eerst nieuw onderdak zou worden geregeld voor het succesvolle jongerencentrum Flinty’s, dat er nu gevestigd is. Flinty’s heeft een belangrijke functie in onze stad. Bovendien is er al jaren geleden toegezegd dat er een vaste plek zou komen voor het jongerencentrum.

Gelukkig kwam het college deze week met een oplossing. De wethouder stelt voor Flinty’s eerst twee jaar te huisvesten aan de Gedempte Oude Gracht 120 en daarna definitief aan Gedempte Oude Gracht 138. Daarmee is er eindelijk zekerheid dat Flinty’s niet dakloos raakt bij verkoop. Tot mijn verbazing trokken D66 en VVD echter tijdens de vergadering hun steun voor dit voorstel in, zij willen alleen instemmen als Flinty’s in één keer naar nummer 138 verhuist. Op zich zou dat goed zijn, maar omdat onduidelijk is of dat wel kan geeft dat geen zekerheid dat Flinty’s niet in de tussentijd moet sluiten.

Voor PvdA en een meerderheid van de raad zou (tijdelijke) dakloosheid voor Flinty’s onacceptabel zijn, waardoor onze steun voor verkoop van Prinsen Bolwerk 3 zou vervallen. Dat zou de gemeente 3 miljoen euro kosten. Gelukkig steunden GroenLinks, SP, CDA, Actiepartij en Fractie Reeskamp mijn voorstel om weliswaar komende maand te onderzoeken of Flinty’s in één keer naar een definitieve plek kan, maar als dat niet lukt het collegevoorstel te volgen en Flinty’s eerst tijdelijk op Gedempte Oude Gracht 120 te huisvesten en daarna definitief op 138.

De wethouder mag deze oppositiefracties wel dankbaar zijn. Waar zijn eigen fractie geen steun gaf aan zijn voorstel, hielpen zij om een impasse te voorkomen, waarbij er geen meerderheid zou zijn voor verkoop en de gemeente 3 miljoen euro had verloren.

College positief over werkervaringsplaatsen politie

Het college van B&W staat positief tegenover het voorstel van de PvdA voor het bieden van plaatsen bij de politie om werkloze jongeren werkervaring op te laten doen. Dat antwoordt het college op mijn schriftelijke raadsvragen. Ik stelde de vragen naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch, waarin wordt gevraagd om een project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren.

PolitieIn Assen loopt sinds september 2011 een project met werkervaringsplekken bij de politie. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk, wat heeft geleid tot meer blauw op straat.

Het Haarlemse college van B&W heeft naar aanleiding van mijn vragen inmiddels contact gelegd met de politie, om een soortgelijk project ook in onze stad in te voeren. Wel stelt men dat de insteek in Haarlem meer zal liggen op het opdoen van werkervaring dan op het ontlasten van de politie. Ik ben erg benieuwd naar de concrete uitwerking van dit plan!

Kansen voor jongeren met ziekte of beperking

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad en in februari de wijkraad Meerwijk. Maandag 11 maart bezochten we twee organisaties die jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kansen op de arbeidsmarkt willen bieden: Unlimited Magazine en Emma at Work.

Unlimited Magazine is een van oorsprong Haarlems blad voor en door jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Bijna alle redacteuren zijn grotendeels of volledig arbeidsongeschikt, maar samen maken ze wel een blad dat inmiddels een oplage heeft van ca. 10.000 exemplaren. Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een ziekte of beperking en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek. Op die manier kunnen zij werkervaring opdoen en een eerste stap zetten op de arbeidsmarkt.

Tijdens ons bezoek spraken wij met een aantal jongeren die via beide organisaties aan het werk zijn. Het is inspirerend om te horen hoeveel energie zij steken in hun opleiding en werk en tegen welke hobbels zij oplopen. Nog te vaak krijgen jongeren met een chronische ziekte of handicap te horen dat het voor hen onmogelijk is om door te studeren of een baan op hun niveau te vinden. Het is dan goed dat er organisaties als Unlimited Magazine en Emma at Work in onze stad actief zijn, die zich daar niet bij neerleggen en deze jongeren de kans geven zichzelf te ontplooien en volwaardig mee te doen in de maatschappij.

PvdA wil werkervaringsplaatsen bij Haarlemse politie

De PvdA wil dat er in Haarlem werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren bij de politie komen, naar het voorbeeld van de politie in Assen. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aan, waarin wordt gevraagd om het project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren. Voor mij aanleiding om in schriftelijke vragen aan het college van B&W te vragen hier ook in Haarlem mee aan de slag te gaan.

PolitieDinsdag 5 februari heeft de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aangenomen, waarin wordt voorgesteld om een project in Assen, waarbij werkloze jongeren werkervaring opdoen bij de politie, voor de hele Nationale Politie door te voeren.

In Assen loopt het project sinds september 2011. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk (meer blauw op straat).

Ook in Haarlem hebben jongeren zonder werkervaring te weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA zet zich dan ook al langer in voor meer stageplekken en werkervaringsplaatsen voor scholieren, studenten en werkloze jongeren, onder meer bij de gemeente zelf. Met uitvoering van de motie-Marcouch zou ook de politie hier een bijdrage aan kunnen leveren. Bovendien kan de politie hiermee worden ontlast, waardoor agenten zich meer kunnen bezighouden met het echte politiewerk op straat.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Stichting Stad: een motie in werking

Ongeveer eens per maand vergaderen wij als PvdA-fractie niet op het stadhuis, maar hebben wij fractievergadering op locatie. Wij bezoeken dan een bedrijf, instelling of organisatie in de stad. Maandag 21 januari waren we op bezoek bij Stichting Stad, de organisatie voor jongeren met goede ideeën. Voor mijzelf een extra interessant bezoek, omdat Stichting Stad mijn allereerste motie in de gemeenteraad ooit uitvoert.

In november 2006 diende ik samen met mijn toenmalige fractiegenoot Marijke Lodeweegs een motie in, die vroeg een initiatievenfonds voor goede ideeën van jongeren op te richten. Uit dit fonds kunnen jongeren een bijdrage krijgen om hun idee uit te voeren. Op die manier wilden wij jongeren meer invloed geven op wat er in de stad gebeurt. Toenmalig wethouder Maarten Divendal heeft vervolgens de jonge en enthousiaste mensen van Stichting Stad gevraagd dit initiatievenfonds voor de gemeente uit te voeren. Zij begeleiden jongeren met goede ideeën om hun droom werkelijkheid te maken.

Inmiddels zijn hieruit tal van initiatieven voortgekomen. Het bekendste voorbeeld is stadsstrand De Oerkap, dat ooit als idee van een paar jongeren is ontstaan met steun van Stichting Stad. Maar ook zijn er tal van ideeën op het gebied van sport, cultuur, muziek en workshops met steun van het initiatievenfonds uitgevoerd. Het recentste initiatief is onderstaande promotiefilm over Schalkwijk, gemaakt door een aantal jongeren die vinden dat hun stadsdeel te vaak negatief in het nieuws komt:

Haarlems Dagblad: Geen top twintig maar loserlijst

Donderdag 17 januari riep ik de burgemeester in de raadscommissie Bestuur op een andere naam te zoeken voor de ‘top-20′ van meest criminele jongeren in Schalkwijk (zie een eerdere blog). Deze term zou de status van deze jonge criminelen onder andere jongeren kunnen verhogen, terwijl juist wordt beoogd dat minder jongeren hun voorbeeld volgen. Maandag 21 januari schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Raadsleden eisen plek voor jongerencentrum Flinty’s

De gemeenteraad houdt wethouder Ewout Cassee aan zijn toezegging dat er eerst een alternatieve plek voor jongerencentrum Flinty’s gevonden zou worden, voordat het huidige pand aan Prinsen Bolwerk 3 door de gemeente wordt verkocht. Dat bleek donderdag 6 december in de raadscommissie Ontwikkeling. Het Haarlems Dagblad schrijft hier zaterdag 8 december en citeert ook mij daarin. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Muziek aan de Muur

Als gemeenteraadslid word je af en toe gevraagd om deel te nemen aan een jury voor een cultureel of sportief evenement of een bepaalde prijs. Zo was ik zaterdag 28 april jurylid bij Muziek aan de Muur, een cultuureducatieproject voor kinderen van 6 tot 16 jaar van harmonie De Spaarnebazuin. De deelnemende kinderen zetten onder begeleiding van een professionele kunstenaar een muziekstuk om in een abstract schilderij. Tijdens het concert werden deze schilderijen getoond tijdens het bijbehorende muziekstuk. Aan collega-jurylid Hans Brings en mij de lastige taak om het mooiste schilderij aan te wijzen.

De PvdA vindt het belangrijk dat cultuur niet alleen plaatsvindt in de professionele podia en musea, maar ook in de wijken. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren in aanraking kunnen komen met cultuur. Dit project van De Spaarnebazuin is daar een goed voorbeeld van. Op drie verschillende plekken in de stad wordt Muziek aan de Muur middenin de wijk georganiseerd. Kinderen die anders misschien helemaal niet naar een concert toe zouden gaan worden aangemoedigd  goed naar de muziek te luisteren en er iets creatiefs mee te doen in de vorm van een schilderij. Een mooi initiatief, dat navolging verdient.

Bevrijdingspop blijft in de Hout

Het is de bedoeling dat Bevrijdingspop ook de komende jaren in en rond de Haarlemmerhout plaats blijft vinden. Dat heeft het College van B&W donderdag 19 april duidelijk uitgesproken in de Haarlemse gemeenteraad. Het College kreeg daarbij steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de PvdA. Alleen CDA, D66, Actiepartij en Ouderenpartij stemden voor moties die vroegen om een onderzoek naar een alternatieve locatie.

Afgelopen jaren bleek dat de bomen en het gras in de Hout en het Frederikspark schade ondervinden van de festivals die er jaarlijks worden gehouden: het Houtfestival en Bevrijdingspop. Afgelopen jaar is dan ook onderzocht hoe daar iets aan gedaan kan worden. Eén van de mogelijkheden was verplaatsing van Bevrijdingspop naar een andere locatie. De PvdA is daar niet voor. Stadsparken zijn er voor alle Haarlemmers en dit soort festivals passen daar goed bij. Bovendien vinden wij dat Bevrijdingspop in de buurt van de binnenstad moet worden gehouden en niet verplaatst moet worden naar bijvoorbeeld de Waarderpolder.

Wel zijn er extra maatregelen nodig om het monumentale park beter te beschermen tijdens de festivals. Die kosten geld en een deel daarvan zal door de organisatie van beide festivals betaald moeten worden. De gemeente gaat komende tijd met de beide festivals in gesprek over hoe dit zo goed mogelijk geregeld kan worden. Uitgangspunt voor de PvdA is daarbij wel dat beide festivals gratis toegankelijk moeten blijven.

Het beste zou zijn als de vele bezoekers die elk jaar genieten van Bevrijdingspop zelf een vrijwillige bijdrage zouden geven aan het festival. Dat kan nu al. Voor een tientje per jaar kun je ‘Vriendje voor een Tientje’ worden. Op die manier steun je Bevrijdingspop in economisch lastige tijden. Ik heb me inmiddels aangemeld, doe jij ook mee? Kijk hier voor meer informatie.

Op bezoek bij de Hannie Schaftschool

Met enige regelmaat gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Het eerste werkbezoek van het nieuwe politieke jaar was maandag 12 september bij de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel. Een openbare basisschool die een paar jaar geleden vanwege te weinig leerlingen nog met sluiting werd bedreigd, maar die dankzij veel inzet van de school, de ouders en de gemeente nu weer duidelijk in de lift zit.

De afgelopen jaren nam het leerlingenaantal van de Hannie Schaftschool gestaag af. Hoewel het onderwijs nog altijd een goed was, had de school een slecht imago. Veel (vooral hoger opgeleide) ouders uit het Rozenprieel stuurden hun kinderen buiten de eigen wijk naar school. Sluiting dreigde, waarmee de wijk haar enige basisschool zou verliezen. Omdat schoolbestuur en gemeente dit weigerden te accepteren werd een plan gemaakt om het tij te keren. Het schoolgebouw kreeg een opknapbeurt en werd voorzien van frisse en moderne kleuren. Er werd samenwerking gezocht met kinderopvang Op Stoom, waardoor er naast naschoolse opvang nu ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in de school zijn gevestigd. En de leerlingen krijgen naast het gewone onderwijs ook praktijklessen in bijvoorbeeld robotica, zeefdrukken of koken aangeboden, om ze te stimuleren hun talenten te ontdekken en te gebruiken. Met succes: het leerlingaantal loopt weer op en ook steeds meer buurtbewoners kiezen weer voor deze school.

Naast een rondleiding door de school spraken we ook met de directrice en een leraar van de school en de clusterdirecteur van Spaarnesant (overkoepelende organisatie voor primair openbaar onderwijs in Haarlem) over het imago van scholen en de schoolkeuze. Op dit moment speelt in de gemeenteraad de discussie over schoolkeuze en eventuele centrale aanmelding voor basisscholen volop. Het was daarom erg interessant meer te horen over dit goede voorbeeld van hoe een imagoverbetering van een school kan leiden tot meer leerlingen, een gemengdere school en behoud van een basisschool in een kwetsbare wijk.