Meer

Archive | januari, 2006

Titelstrijd in Velsen

In onze buurgemeente Velsen is een ware titelstrijd losgebarsten in de stadhuis, meldt de IJmuider Courant. Enkele raadsleden hebben gevraagd waarom burgemeester en wethouders op de gemeentewebsite wel met hun titel (ir., drs., dr.) worden genoemd, maar raadsleden niet. Waar je je niet allemaal druk over kunt maken…

In Haarlem wordt bij je aantreden gevraagd of je wel of geen titel vermeld wilt hebben bij je naam in officiële gemeentelijke documenten. Ik heb er, net als overigens toevalligerwijs alle andere PvdA-raadsleden, voor gekozen gewoon met alleen mijn naam te worden genoemd, dus zonder mijn titel. Ik mag sinds mijn afstuderen de titel MSc (master of science) of drs (doctorandus) gebruiken, maar doe dat nooit omdat ik een titel in het dagelijks leven irrelevant vind.

Voor een aantal Velsense raadsleden schijnt het echter erg belangrijk te zijn dat hun titel wordt genoemd. VVD-raadslid (mr.) Henny Langendijk en GroenLinks-raadslid (dr.) Wim Westerman hebben er zelfs een hele notitie over geschreven. Zouden ze geen echte politieke problemen hebben om zich druk over te maken, daar bij onze noorderburen?