Meer

Archive | juli, 2006

Nog meer walvissen

Gisteren ben ik aangekomen in Plettenberg Bay, een kustplaatsje in de Tuinroutestreek. Ik slaap hier drie nachten in een erg leuk hostel: Albergo for Backpackers. Dit hostel wordt overigens beheerd door twee Haarlemmers. Vanochtend heb ik opnieuw walvissen bekeken, maar dit keer van zeer dichtbij vanuit een boot. Echt heel spectaculair! Ik heb zowel bultruggen (tandwalvissen) als southern right whales (grote planktonetende walvissen, zie foto) gezien. Ook ging de tocht langs een schiereiland waar duizenden zeeleeuwen op de rotsen lagen en in zee zwommen. Ze sprongen overal om de boot heen.

Deze foto van een southern right whale (ik heb geen idee wat de Nederlandse benaming van zo’n beest is) heb ik overigens niet zelf gemaakt, maar ik heb wel prachtige foto’s kunnen maken van de walvissen. Helaas niet van een springende, zoals op de foto, maar wel veel staartvinnen en koppen. De walvissen waren erg nieuwschierig en kwamen geregeld met hun kop boven water kijken wie er in het bootje zaten. Echt heel leuk!

Woensdag reis ik verder naar Port Elizabeth, van waaruit ik een ander reusachtig en indrukwekkend dier hoop te kunnen zien: de olifant. Meer daarover binnenkort op deze weblog.

Kaapstad, wijn en walvissen

Inmiddels ben ik vijf dagen in Zuid-Afrika, dus tijd voor mijn eerste logje. Na een 12 uur lange vlucht ben ik dinsdagavond aangekomen in Kaapstad. Daar ben ik woensdag en donderdag gebleven. Kaapstad is een erg relaxte stad, maar doet daardoor ook meer Europees dan Afrikaans aan. Een goed startpunt voor een reis door Zuid-Afrika dus. Vanuit Kaapstad heb ik ook Kaap de Goede Hoop bezocht, de meest zuidwestelijke punt van Zuid-Afrika (tja, het is nu eenmaal niet de meest zuidelijke punt, die ligt honderd kilometer verderop. Dus noemt men het maar de meest zuidwestelijke punt…).

Vrijdag heb ik Stellenbosch bezocht. Dit is een kleine universiteitsstad, vlakbij Kaapstad. Vanuit hier heb ik een tour gemaakt langs enkele wijnboederijen. De regio rond Stellenbosch staat bekend om haar wijn. Stellenbosch zelf en de verschillende wijnboerderijen liggen prachtig in een dal te middel van spectaculaire bergen. Op elke boerderij kon je wijn proeven, wat op een gegeven moment wel wat veel van het goede werd.

Vandaag ben ik in Hermanus. Dit stadje ligt aan een prachtige baai, waar elke winter (= Europese zomer) honderden walvissen komen kalveren. Je kunt er kilometers langs de baai lopen en ondertussen in de baai walvissen zien zwemmen, springen en water spuiten. Heel spectaculair!

Morgen reis ik verder naar Plettenberg Bay in de Tuinregio. Daar blijf ik drie nachten.

Vakantie!

De komende zes weken is het reces. Dat houdt in dat er geen vergaderingen zijn van de gemeenteraad, raadscommissies of fractie. De eerste vier weken van dit reces gebruik ik om op vakantie te gaan. Morgenochtend vroeg vertrek ik voor vier weken naar Zuid-Afrika. Ik ga daar backpacken. Met het openbaar vervoer reis ik van Kaapstad naar Johannesburg.

De komende weken zal ik geregeld op deze website verslag doen van mijn belevenissen in Zuid-Afrika. De komende tijd dus even geen politiek op deze site (voor zover dat mogelijk is vanuit een land dat zo doordrenkt is van politiek). Woensdag 23 augustus ben ik weer terug in Nederland en zal ik mij weer met politiek gaan bezig houden.

Definitief ontwerp stadion aangenomen

Gisteren heeft de Gemeenteraad ingestemd met het definitieve ontwerp van het stadion Oostpoort in de Zuiderpolder. Zelf ben ik namens de PvdA woordvoerder over het stadion. De afgelopen week heb ik hier veel energie in gestoken (zie ook eerdere logs). Ik ben dan ook erg blij dat een ruime meerderheid van de Raad, bestaande uit PvdA, SP, VVD, CDA en Ouderenpartij, gisteren heeft ingestemd met het ontwerp.

De PvdA is altijd voorstander geweest van de komst van het nieuwe stadion in de Zuiderpolder. Daarvoor hebben wij verschillende redenen. Allereerst hopen wij dat HFC Haarlem zich sportief verder zal ontwikkelen. Daarvoor is een groter en moderner stadion noodzakelijk. Bovendien denken wij dat de komst van het stadion en de bijbehorende voorzieningen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de oostelijke entree van de stad. En tenslotte komt door de verhuizing van HFC Haarlem een stuk grond in Noord vrij, dat gebruikt kan worden voor woningbouw.

De discussie spitste zich vooral toe op de vraag of je nu al een besluit kunt nemen over het definitieve ontwerp, terwijl de milieu effect rapportage (MER) nog niet beschikbaar is. De wethouder heeft al in de commissie toegezegd dat als de MER aanpassingen noodzakelijk maakt, het ontwerp daar in de toekomst alsnog op zal worden aangepast. Samen met SP en VVD heb ik een motie ingediend om deze toezegging nog wat aan te scherpen. Deze motie is gisteren aangenomen. Overigens was dit mijn eerste motie. Ik ben benieuwd hoe veel er nog zullen volgen…

Kijk hier voor meer info over het debat in de Raad.

Al Ikhlaas

Gisteren heeft de Gemeenteraad een besluit genomen over de islamitische basisschool Al Ikhlaas. De Gemeenteraad moet de minister van Onderwijs adviseren over het al dan niet voortbestaan van Al Ikhlaas als een zelfstandige basisschool. Voor startende scholen geldt een stichtingsnorm. Al Ikhlaas heeft deze norm nog niet gehaald, en het College van B&W adviseerde de Raad daarom de minister te adviseren de school niet op te nemen in het Plan van Scholen.

In de fractie is de afgelopen weken veel over dit onderwerp gesproken. De cijfers zijn niet eenduidig en onduidelijk is of de school het vereiste aantal leerlingen over enkele jaren wel kan halen. Uiteindelijk hebben we gisteren verdeeld gestemd. Ik heb zelf lang getwijfeld, maar uiteindelijk met de meerderheid van de fractie meegestemd voor het voorstel van het College. Vier fractieleden hebben tegen het voorstel gestemd.

Kijk hier voor meer info, de spreektekst van fractievoorzitter Stan Kaatee en de stemverklaring van de vier tegenstemmers.

HFC Haarlem positief over adoptie

HFC Haarlem heeft tijdens de perspresentatie voor het voetbalseizoen 2006-2007 positief gereageerd op het idee om de wijk Parkwijk-Zuiderpolder te adopteren. Tijdens de behandeling van het ontwerp van het nieuwe stadion in de commissie Ontwikkeling heb ik dit idee namens de PvdA geopperd (zie een eerdere log). 

De voetbalclub schrijft in een persbericht naar aanleiding van de perspresentatie: “Wij hebben zelf dergelijke plannen in voorbereiding. De club beschikt over complete schoolprojecten voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. We werken hierin bovendien samen met de Stichting Meer dan Voetbal. Dus wat dat betreft willen we graag praten”.

Ik ben erg blij dat zowel de wethouder als HFC Haarlem zo positief op ons idee reageren. Hopelijk kan dit plan nu snel werkelijkheid worden.

Kijk voor het complete persbericht op www.hfchaarlem.nl.

Stadion Oostpoort

Gisteren behandelde de raadscommissie Ontwikkeling het ontwerp voor het nieuwe voetbalstadion Oostpoort. Namens de PvdA heb ik hier het woord over gevoerd. Ik heb daarbij aangegeven dat de PvdA akkoord is met het definitief ontwerp van het stadion zelf, maar dat in het voorlopig ontwerp van de stadionsomgeving nog wel een aantal zaken verbeterd moeten worden.

De PvdA is altijd voorstander geweest van dit nieuwe stadion. Daar hebben wij drie redenen voor. Allereerst is het goed dat HFC Haarlem een modern en beter stadion krijgt, waardoor de club door kan groeien. Ten tweede is de komst van het stadion een versterking van de oostelijke entree van de stad. Tenslotte kan op het gebied wat vrij komt in Haarlem-Noord woningbouw plaatsvinden.

In het bijzonder heb ik namens de PvdA de relatie met de nabijgelegen buurt (Parkwijk-Zuiderpolder) benadrukt. Deze buurt moet niet alleen lasten ondervinden van het stadion, maar ook lusten. Daarom is het belangrijk dat in het stadiongebied ook functies voor de buurt komen, zoals een huisartsenpost of een apotheek. Bovendien heb ik voorgesteld dat voetbalclub HFC Haarlem de buurt adopteert en ondersteunt met onder meer stageplekken en projecten op het gebied van lichaamsbeweging, leefbaarheid en een gezonde levensstijl. Andere voetbalclubs, zoals FC Twente, doen dit al (zie een eerdere log). Wethouder Maarten Divendal heeft toegezegd hierover met de voetbalclub te zullen overleggen.

Hoewel de meeste fracties akkoord zijn met de komst van het stadion, hadden veel fracties in de commissie wel nog veel vragen. De vraag is daarom of het ontwerp al aanstaande donderdag in de Raad kan worden behandeld. Het zal wel onder voorbehoud op de agenda worden gezet, maar de verschillende fracties zullen maandag in hun fractievergadering besluiten of men het dan ook echt definitief wil bespreken, of dat het besluit over de zomervakantie heen wordt getild.

Lees hier het verslag van de commissiebehandeling in het Haarlems Dagblad, met onder meer aandacht voor ons plan over de wijkadoptie. Kijk voor meer info over de bouwplannen op http://www.stadionoostpoort.nl.

Station Haarlem-West

Gisteren schreef ik al over het goede nieuws dat de Zuidtangent ook ‘s nachts gaan rijden, maar er is meer goed nieuws over het openbaar vervoer. Gisteren werd namelijk ook bekend dat Haarlem er een nieuw station bij krijgt: station Haarlem-West.

In een eerdere log heb ik al eens over de wenselijkheid van dit station geschreven. Dit station komt vlak naast hogeschool INHOLLAND te liggen. Hiermee wordt de hogeschool beter bereikbaar per trein en worden de kansen om bij INHOLLAND en het Nova College een echte campus te creeren vergroot. Met deze campus zouden we een groot deel van de woningnood onder studenten in Haarlem kunnen oplossen. Bovendien ontstaat er aan de overkant van de Randweg een mooi stuk Haarlem, waar ook startende bedrijfjes van studenten zich zouden kunnen vestigen. Een extra station zou daar extra aan kunnen bijdragen.

Zuidtangent als nachtbus

Vanaf december 2007 gaat de Zuidtangent waarschijnlijk bij wijze van proef ook ‘s nachts rijden. Dat meldt het Haarlems Dagblad op haar website. De proef maakt deel uit van de eisen die worden gesteld bij de nieuwe aanbesteding van de Zuidtangent. Hiermee krijgt Haarlem een aansluiting op het nachtnet van de NS.

Erg goed nieuws! Tijdens de verkiezingscampagne heb ik namens de PvdA dikwijls gepleit voor een betere nachtelijke bereikbaarheid van Haarlem per openbaar vervoer. Het plan van de PvdA om dat te bereiken bestaat uit twee onderdelen: de nachtbus naar Amsterdam moet vaker gaan rijden en Haarlem moet een aansluiting krijgen op het nachtnet van de NS door de Zuidtangent ook ‘s nachts te laten rijden. Beide voorstellen zijn na de verkiezingen opgenomen in het coalitieakkoord en de laatste lijkt nu (althans bij wijze van proef) werkelijkheid te worden.

Als de proef begint kunnen Haarlemmers ‘s nachts met de Zuidtangent naar Schiphol reizen en vandaar per trein verder naar steden als Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Bovendien is het natuurlijk erg goed nieuws voor mensen die ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat op de luchthaven moeten zijn. Hopelijk slaagt de proef en zal de Zuidtangent definitief ook ‘s nachts gaan rijden.

Moties Kadernota

Gisteren werd een weekje debat over de Kadernota in de Gemeenteraad afgesloten met stemmingen over een kleine tachtig moties. De PvdA stemde voor ongeveer tien van deze moties. De twee door ons zelf ingediende moties (ruimhartige bijstand en prestatiecontracten achterstallig onderhoud) werden met ruime meerderheid aangenomen, net als twee door ons mede ondertekende moties, namelijk steun aan het noodlijdende lokale radiostation Haarlem 105 en de kap van bomen aan de Schalkwijkerstraat compenseren door een extra investering in groen in de Slachthuisbuurt.

Daarnaast hebben wij een aantal andere moties gesteund. Vooral de Axielijst kon bij veel van hun moties op onze steun rekenen. Zo hebben wij voor moties van de Axielijst gestemd om leegstaande kantoren om te vormen tot woonruimte, twee parkeervakken bij het Mondiaal Centrum om te vormen tot een fietsenstalling en een andere huisvesting te vinden voor de voedselbank. Al deze moties kregen een meerderheid. Een andere moties van de Axielijst, die uitsprak snel een plan te willen voor de Waarderhaven (zie een eerdere log) kreeg wel onze steun, maar haalde het helaas niet. Al met al een mooi resultaat voor de Axielijst, die (in tegenstelling tot sommige andere oppositiepartijen) met zeer goede moties was gekomen.

Ook heeft de PvdA voor een motie van de VVD gestemd om raadsleden meer stukken digitaal in plaats van op papier toe te sturen. Ook hebben we een motie van de ChristenUnie om misstanden in de prostitutie tegen te gaan gesteund. Beide moties kregen een meerderheid. Een motie van D66 om bestemmingsplannen te vereenvoudigen kreeg wel onze steun, maar haalde het desondanks helaas niet.

Wil je meer info over de inbreng van de PvdA tijdens dit debat? Kijk dan hier.

Kadernota

Gisteren was er vanaf het eind van de middag tot ‘s avonds laat Raadsvergadering over de Kadernota. In een eerdere log schreef ik al over de eerste termijn van dit debat afgelopen maandag. Gisteren volgde de beantwoording door het College van B&W (inclusief de nieuwe burgemeester Bernt Schneiders) en de tweede termijn van Raad en College. Vanmiddag zullen wij het debat afsluiten met stemmingen over de ruim zestig moties die zijn ingediend.

Van de 29 moties van het CDA zijn er overigens nog 13 over. De overige 16 heeft men, al dan niet na toezeggingen door B&W, ingetrokken. Wel een beetje een rare volgorde: eerst kom je met heel veel moties, dan zegt B&W het met een aantal eens te zijn, en dan trek je meer van de helft van de moties terug. Beter zou volgens mij zijn om eerst aan B&W te vragen of men iets wil gaan doen, en vervolgens als B&W zegt dat niet te willen alsnog met een motie te komen. Maar goed, het aantal moties is zo in ieder geval wat overzichtelijker geworden.

Morgen zal ik in deze weblog uitgebreid terugkomen op een aantal moties die op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en bouwen liggen en toelichten waarom de PvdA daar al dan niet mee heeft ingestemd.

Nieuwe burgemeester Bernt Schneiders geïnstalleerd

Vandaag is de nieuwe burgemeester Bernt Schneiders tijdens een speciale Raadsvergadering in de Philharmonie geïnstalleerd. Uit handen van loco-burgemeester Maarten Divendal kreeg hij de ambtsketen omgehangen en uit handen van vice-voorzitter van de Raad Arjen Overbeek ontving hij de voorzittershamer van de Gemeenteraad.

PvdA-er Schneiders volgt Jaap Pop op, die vorige week afscheid nam als burgemeester. Schneiders zal zich de komende maanden in Haarlem onder meer gaan bezighouden met veiligheid, externe betrekkingen, economische zaken, evenementen en toerisme. Aanstaande donderdag zal Bernt Schneiders voor het eerst als burgemeester de Gemeenteraad van Haarlem voorzitten.

De 29 moties van het CDA

Gisteren vergaderde de Raad in eerste termijn over de Kadernota. Hierin worden de financiele kaders voor de komende jaren vastgelegd. Het debat in de Raad hierover duurt de hele week. Gisteren was de Raad in eerste termijn aan het woord, donderdag volgen het antwoord van het College van B&W en de tweede termijn van de Raad en vrijdag wordt er afgesloten met de tweede termijn van het College en stemmingen.

Tijdens de eerste termijn van de Raad dienen alle partijen hun moties en amendementen in. De meeste fracties beperken zich daarbij tot zo’n drie tot vijf moties. Zo heeft de PvdA moties ingediend over voortzetting van een ruimharige bijstand (‘Maxima voor de minima’), dwang en drang jegens criminele harddrugsverslaafden en prestatieafspraken over het wegwerken van het achterstallig onderhoud.

Groot was de verbazing toen het CDA het woord nam. Deze partij kwam met maar liefst 29 moties en amendementen. En CDA-fractievoorzitter Wim Catsman las ze een voor een voor. De moties liepen uiteen van wonen boven winkels tot een duikplank voor zwembad De Houtvaart en de motie prullenbak. Natuurlijk is het het goed recht van elke fractie om zoveel moties en amendementen in te dienen als men zelf goed acht. Maar 29 is wel erg veel van het goede! Als partij moet je volgens mij ook prioriteiten willen stellen. Over alles maar wat roepen draagt niet echt bij aan een goed debat op hoofdlijnen. Erg jammer!

Kijk hier voor een overzicht van alle ingediende moties en amendementen.

Fietstocht sportclubs

Vandaag hebben we met de fractie een fietstocht gemaakt langs sportclubs in Haarlem. Tijdens deze tocht werden hockeyclub Saxenburg in Schalkwijk en honk- en softbalclub Sparks in Haarlem-Noord bezocht. Daarnaast voerde de tocht nog langs andere sportvelden en clubs in Haarlem.

Voor de PvdA in sport erg belangrijk. Niet alleen is het gezond om te sporten, ook kan het helpen om de Haarlemse samenleving te versterken. Op het sportveld ontmoeten mensen elkaar. De PvdA vindt daarom dat sport voor iedereen bereikbaar moet zijn: betaalbaar en dicht in de buurt. Tijdens deze fietstocht hebben wij ons geïnformeerd over wat daar nog aan kan verbeteren.

Voor mij als lid van de raadscommissie Ontwikkeling is vooral de onduidelijkheid rondom het eigendom van sportvelden interessant. Vaak zijn de velden van de gemeente en het clubhuis van de club zelf. Maar omdat het clubhuis wel op grond van de gemeente staat is het vaak onduidelijk hoe de eigendomsverhoudingen precies liggen. Dit is echter wel belangrijk, bijvoorbeeld voor de vraag wie verantwoordelijk is voor onderhoud. De PvdA zal er dan ook op aandringen dat de precieze eigendomsverhoudingen verduidelijkt worden.

Kijk hier voor een uitgebreid verslag van de fietstocht.