Meer

Archive | september, 2006

Congres: speeddaten met andere jonge politici

Vandaag was de eerste dag van het PvdA Verkiezingscongres, dat dit weekend wordt gehouden in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Vandaag stond de vaststelling van het verkiezingsprogramma op de agenda. Veel verrassende wijzigingen zijn hierbij niet aangebracht. Het Congres bepaalde onder meer dat schoolboeken voortaan gratis moeten zijn en dat dierenmishandeling strenger moet worden aangepakt. En mede op initiatief van de afdeling Haarlem werd de passage dat terroristen de Nederlandse nationaliteit kan worden afgenomen uit het programma geschrapt. “Je bent een Nederlander of niet. Als je de Nederlandse nationaliteit eenmaal hebt kan deze je niet meer door de overheid worden afgenomen. Dan wordt je berecht als een Nederlander en bestraft als een Nederlander”, aldus de Haarlemse afgevaardigde Jelmer Nieuwenweg.

Zelf ben ik vandaag nauwelijks in de congreszaal zelf geweest, maar heb ik op de daarnaast ingerichte markt gespeeddate met andere jonge politici. Samen met enkele andere jonge raadsleden en wethouders ben ik bezig een netwerk voor PvdA-politici die jonger dan 30 zijn op te zetten. Dit ‘Netwerk < 30' is bedoeld om jonge raadsleden, statenleden, wethouders en kamerleden ervaringen uit te laten wisselen en van elkaar te laten leren. Jonge politici konden vandaag met ons speeddaten om zich aan te melden en met ons van gedachte te wisselen wat zo'n netwerk precies zou moeten gaan doen.

Morgen wordt de kandidatenlijst vastgesteld en zal Wouter Bos zijn speech houden. De website Hetepolitiek.nl doet deze dagen geregeld verslag vanaf het Congres. Kijk daarvoor op www.hetepolitiek.nl. Ook is het de bedoeling dat Remy, Constantijn en ik morgen vanaf het Congres een aflevering van onze podcast Podje Politiek opnemen.

Werkbezoek Nieuwe Energie

Vanmiddag ben ik meegeweest met een werkbezoek van burgemeester Bernt Schneiders naar Nieuwe Energie. Schneiders brengt de komende maanden tal van kennismakingsbezoeken in de stad en hij heeft nieuwe raadsleden gevraagd hem daar af en toe bij te vergezellen.

Nieuwe Energie is een creatief bedrijventerrein in de Waarderpolder dat de komende jaren ontwikkeld zal worden in en om de gebouwen van het voormalige Energiebedrijf Haarlem. Op dit moment zijn er al culturele bedrijfjes gevestigd in verschillende van de monumentale panden, zoals podium De Lichtfabriek en atelier- en expositiegebouw de Nieuwe Vide. In andere leegstaande gebouwen en in nieuwbouw zullen de komende jaren nog andere culturele en creatieve bedrijven een plek krijgen.

Creatieve industrie is voor Haarlem erg belangrijk. Een historische stad met zoveel culturele diversiteit als Haarlem heeft een grote aantrekkingskracht op creatieve ondernemers, zoals kunstenaars, ontwerpers, architecten en reclamemakers. De creatieve bedrijven zijn erg in opkomst en het is belangrijk dat Haarlem daar haar graantje van kan meepikken. Deze prachtige locatie in en om historische bedrijfspanden aan het Spaarne is daar ideaal voor.

Het werkbezoek van vanmiddag bestond uit een bezoek aan de Lichtfabriek, de Nieuwe Vide en enkele al in het gebied gevestigde creatieve bedrijfjes, zoals een lichtontwerper. Ook werden we rondgeleid over het gebied en kregen we van ontwikkelaar Maeyveld een toelichting op de nieuwbouwplannen. Het ziet er erg indrukwekkend en veelbelovend uit. Hopelijk ontwikkeld het gebied zich nog meer dan nu al het geval is tot een echte creatieve broedplaats die nieuwe energie geeft aan de Haarlemse economie.

Kijk hier voor meer info over Nieuwe Energie.

Realisme terug in Spoorzone

Gisteravond stonden er op de agenda van de raadscommissie Ontwikkeling twee grote bouwprojecten: het nieuwe stadsdeelhart Schalkwijk en de Spoorzone. Over het stadsdeelhart voerde mijn fractiegenoot Oktay het woord. De bedoeling is dat het winkelcentrum Schalkwijk en omgeving een ingrijpende facelift krijgt, waardoor het een echt kloppend hart van Schalkwijk wordt. Op het programma staan onder meer een forse uitbreiding van het aantal winkels, verschillende maatschappelijke functies en de bouw van een groot aantal woningen. Gisteren besprak de commissie het voorlopig ontwerp, waar de PvdA mee akkoord is gegaan.

Zelf heb ik namens de PvdA het woord gevoerd over de Spoorzone. Stedebouwkundige Riek Bakker heeft enkele jaren geleden een plan gemaakt voor de gehele zone langs het spoor naar Amsterdam. Hier maken onder meer het nieuwe voetbalstadion, kantoorbouw in de Waarderpolder, een creatief bedrijventerrein, het stationsplein en verschillende nieuwe woonwijkjes deel van uit. In het coalitieprogramma hebben we afgesproken dat we voorlopig eerst die deelprojecten gaan uitvoeren die geld opbrengen of zichzelf kunnen bedruipen. Gisteren bespraken we in de commissie de keuzes die het college hierbij wil maken.

De PvdA is blij dat het college daarbij realisme de boventoon heeft laten voeren. Zo wordt onder meer de bouw van een aantal kantoren voorlopig uitgesteld, omdat de kantorenmarkt niet goed is en ze anders leeg zouden staan. Ook worden een aantal niet rendabele projecten, zoals woningbouw bij de Veerplas, voorlopig niet uitgevoerd. Wat in ieder geval wel door gaat is onder meer de bouw van het stadion, kantorenbouw bij IKEA, het creatieve bedrijventerrein Nieuwe Energie en herinrichting van het Scheepmakerskwartier en de Gonnetstraat.

Ook het stationsplein zal de komende jaren een nieuw gezicht krijgen. Het complete plan hiervoor kan voorlopig niet worden uitgevoerd omdat dit niet rendabel is en omdat ING, die enkele panden aan het plein bezit, niet wil meewerken. Maar de komende jaren zal er wel een nieuwe fietsenstalling, een overzichtelijk busstation en een aantrekkelijker plein komen. Hiervoor zijn ook aanzienlijke subsidies van onder meer het Rijk en de provincie beschikbaar. Voor de PvdA is wel voorwaarde dat de plannen de gemeente zo min mogelijk zullen kosten.

Debattraining

Gisteravond kreeg de Raad gezamenlijk een debattraining. Doel van deze training was niet zozeer om individueel beter te leren debatteren, maar om als Raad als geheel beter debatteren. Hoe kun je het politiek debat samen zo voeren dat alle argumenten gewisseld worden en het begrijpelijk is voor mensen op de publieke tribune en achter de radio thuis?

Ik vond de training erg nuttig. Veel te weinig wordt er in de Raad en in commissies echt gedebatteerd tussen raadsleden onderling. Debatten bestaan vooral uit vragen aan het college en het geven van je mening, maar er wordt door raadsleden nauwelijks op elkaar gereageerd. Daar kunnen we nog veel winst in boeken. Daardoor wordt het debat niet alleen leuker en aantrekkelijker voor toeschouwers, maar worden ook alle argumenten beter gewisseld waardoor de besluitvorming verbetert.

Maar de training was vooral ook erg leuk. Als oefening moesten we in groepjes een fictief voorstel verdedigen en debatteren over de voorstellen van anderen. Ons groepje kwam met een voostel om sportvissen in Haarlem te verbieden. Andere voorstellen waren een Bijenkorf in de Brinkman en het nemen van Raadsbesluiten bij 2/3 meerderheid. Dit leverde soms hilarische debatten op, die naast leerzaam ook gewoon erg leuk waren.

Slapen in een bunker

Een ondernemer wil in IJmuiden drie Duitse bunkers ombouwen tot simpel hostel voor surfers. Dat meldt het Haarlems Dagblad vandaag. De precieze details van het plan ken ik niet, maar ik vind het wel een gaaf idee. Slapen in een bunker zou een mooi lokkertje zijn om meer jonge toeristen, surfers en backpackers naar deze regio te trekken.

Natuurlijk zou het wel leuk zijn als de surfers ook een dagje de grote buurgemeente van IJmuiden bezoeken. De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma verschillende ideeën staan om meer jonge toeristen naar Haarlem te trekken. Zo zou er een speciale VVV voor jongeren moeten komen als leerproject voor studenten van de hogeschool. Als het bunkeridee van de grond komt kan deze jongeren-VVV meteen aan de slag om een mooie combitrip voor backpackers te organiseren: surfen in IJmuiden, slapen in een bunker en winkelen en uitgaan in Haarlem. Wat wil een jonge toerist nog meer?

Kijk hier om het complete artikel in het Haarlems Dagblad te lezen.

Start verkiezingscampagne

De PvdA Haarlem heeft vandaag de campagne voor de verkiezingen van 22 november afgetrapt. Dit gebeurde tijdens het Nazomerfestival op het Beatrixplein in Parkwijk in Haarlem-Oost. We hadden daar een kraam en deelden samen met PvdA-kamerlid Ferd Crone honderden ballonnen en rode kranten uit.

De komende twee maanden zal de PvdA vrijwel elke zaterdag op straat te vinden zijn om zoveel mogelijk Haarlemmers ervan te overtuigen dat Nederland zoveel beter en socialer kan.

Kijk hier voor een uitgebreide fotorapportage.

Afscheid van een boom

Vandaag nam Haarlem afscheid van een beeldbepalende boom: de paardekastanje op het Prinsenhof. De boom is ziek en moet gekapt worden. Maar eerst werd er vandaag afscheid genomen tijdens een heuse afscheidsceremonie, georganiseerd door het Stedelijk Gymnasium en de gemeente Haarlem.

Het is natuurlijk wat vreemd, een afscheidsceremonie voor een boom. Maar veel Haarlemmers hebben goede herinneringen aan de monumentale paardekastanje. Zelf heb ik zelf op het Stedelijk Gymnasium gezeten, waar bijna alle lokalen uitzicht hebben op de boom. En ook nu als raadslid kan ik vanuit de fractiekamer de boom bewonderen.

De afscheidsceremonie heb ik grotendeels vanuit deze fractiekamer meegemaakt. Ik had daar overleg met fractiegenoot Marijke, en we konden dus mooi ook deze ceremonie meepikken. Beetje jammer was alleen dat, terwijl wij achter het raam stonden te kijken, wethouder Maarten Divendal begon over de “achterkamertjes” van het stadhuis. Iedereen keek onze kant op: twee echte regenten die druk waren met achterkamertjespolitiek.

De gemeente heeft Haarlemmers gevraagd ideeën in te zenden over wat er met het hout van de gekapte boom zou moeten gebeuren. Maarten maakte vandaag de winnende ideeën bekend. Allereerst zal er een nieuw katheder voor het Stedelijk Gymnasium van worden gemaakt. Dat is mooi, want het huidige katheder is foeilelijk! Verder zal een deel van het hout geschonken worden aan een kunstenaar om een kunstwerk van te maken. En van de rest van het hout zullen “Haarlemse muggen” worden gemaakt, die de gemeente cadeau kan geven aan Haarlemmers.

Onderzoek passantenhaven omgeving Scheepmakerskwartier

De gemeente moet onderzoek doen naar de mogelijkheid van een passantenhaven in het Scheepmakerskwartier of in de directe omgeving daarvan. Dat heb ik gisteren in de Gemeenteraad samen met VVD en SP bepleit. Onze motie waarin deze wens was verwoord werd door wethouder Chris van Velzen overgenomen.

Verschillende Haarlemse organisaties pleiten al langer voor de aanleg van een passantenhaven in het Scheepmakerskwartier, het gebied langs het Spaarne tussen molen De Adriaan en het spoor. Op dit moment kent Haarlem geen passantenhaven, terwijl dit voor het toerisme wel goed zou zijn. Volgens de wethouder is dit echter in het Scheepmakerskwartier zelf financieel niet haalbaar. De coalitiepartijen hebben hem daarom gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is in de directe omgeving van het Scheepmakerskwartier een passantenhaven aan te leggen.

Zo’n haven kan de toeristische aantrekkingskracht van Haarlem versterken. Wanneer het niet mogelijk is in het Scheepmakerskwartier zelf zien wij zeker nog andere mogelijkheden voor de aanleg van zo’n haven, bijvoorbeeld aan de overkant van het Spaarne bij de Nieuwe Gracht. Voorwaarde voor de PvdA is wel dat zo’n haven geen grote gemeentelijke investeringen vergt. De gemeente heeft daar op dit moment geen geld voor. Bovendien wil de PvdA dat er eerst wordt geïnvesteerd in onderhoud van de stad, in plaats van nieuwe grote projecten. Maar het is best denkbaar dat met particuliere investeringen zo’n haven van de grond zou kunnen komen. Dat zou natuurlijk prachtig zijn.

Overigens heeft de Raad gisteren ook ingestemd met een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkelingsplannen van het Scheepmakerskwartier. Ontwikkelaar De Principaal wil hier onder meer woningen, winkels, horeca, een fietsers- en voetgangersbrug en nautische voorzieningen aanleggen. Eerst zal nu worden onderzocht of dit financieel en technisch haalbaar is. Vervolgens zal de Raad een besluit nemen over de precieze invulling van het gebied.

De Haarlemmer: PvdA wil aanpak onderhuur

De Haarlemmer, 21 september 2006:

PvdA wil aanpak onderhuur

HAARLEM -De PvdA wil dat illegale onderhuur in Haarlem hard wordt aangepakt. Op die manier moeten uitbuiting, verloedering van wijken, belastingontduiking en voordringen op de wachtlijst van woningbouwcorporaties worden voorkomen. Tegelijkertijd wil de PvdA dat het mogelijk wordt om een woning legaal tijdelijk door te verhuren aan iemand anders, bijvoorbeeld in geval van langdurig verblijf in het buitenland of wanneer men gaat samenwonen.

Volgens PvdA-raadslid Jeroen Fritz is illegale onderhuur een groot probleem. Fritz: “Vaak gaat het om malafide huisbazen die tegen woekerprijzen onveilige kamertjes verhuren of om huurders die verhuisd zijn en tegen hogere prijzen hun corporatiewoning onderverhuren. Dit is onrechtvaardig, want mensen krijgen zo de kans voor te dringen op de wachtlijst. Bovendien is er vaak sprake van uitbuiting: vaak wordt een te hoge huur gevraagd. De nieuwe bewoners kunnen (gemeentelijke) belastingen ontduiken, omdat ze niet ingeschreven staan bij de gemeente. Tenslotte blijkt illegale onderhuur soms ook als dekmantel te worden gebruikt voor illegale activiteiten, zoals wietplantages en huisvesting van illegalen”.

In het verleden heeft de PvdA in de Gemeenteraad herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het openlijk adverteren van illegale onderhuur op websites voor studentenkamers. Hier worden in volledige openbaarheid kamers te huur aangeboden, waarbij inschrijven bij de gemeente niet is toegestaan omdat het illegale onderhuur betreft. Inmiddels heeft het College van B&W aangegeven dat hier niet tegen opgetreden kan worden, omdat hier onvoldoende capaciteit voor beschikbaar zou zijn. Fritz: “De PvdA wil dat dit soort illegale onderhuur wel degelijk wordt aangepakt. Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld, waarin we onder meer vragen wat voor maatregelen het College gaat nemen om illegale onderhuur alsnog effectief te kunnen aanpakken en wat voor rol de woningbouwcorporaties hierbij kunnen spelen”.

Volgens de PvdA gebeurt onderhuur niet altijd met slechte bedoelingen. Mensen die voor langere tijd in het buitenland verblijven verhuren hun woning vaak tijdelijk door. Ook als mensen gaan samenwonen willen ze soms één woning ‘achter de hand houden’ voor het geval de relatie stuk loopt. De PvdA wil dat het voor deze mensen mogelijk wordt hun woning voor maximaal één jaar legaal door te verhuren.

Hetepolitiek.nl gelanceerd

In een eerdere log heb ik het al aangekondigd, maar vandaag is de website Hetepolitiek.nl echt gelanceerd. Dit gebeurde met een gastcolumn van niemand minder van GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema.

Samen met zo’n vijfentwintig andere progressieve jongeren uit het hele land volg ik de verkiezingscampagne. Kritisch en met gevoel voor humor wordt commentaar geleverd op de campagnes van de verschillende politieke partijen. De heetste nieuwtjes en de spannendste meningen vind je als eerste op http://www.hetepolitiek.nl/.

De jonge medewerkers van de website zijn afkomstig uit heel Nederland. Sommigen zijn actief bij de PvdA of GroenLinks, anderen zijn niet lid van een partij of zelfs nog zwevende kiezer. Maar allemaal hebben ze een uitgesproken mening en ze zijn niet bang deze op Hetepolitiek.nl te uiten.
Behalve het laatste nieuws over de campagnes is er nog veel meer te vinden op Hetepolitiek.nl. De leukste campagnefilmpjes zijn er te downloaden. Op het forum kun je zelf slogans voor de verschillende politieke partijen bedenken of meediscussiëren over de verkiezingsprogramma’s. Landelijk bekende politici en opiniemakers uiten hun ongezouten mening in gastcolumns. Tweewekelijks verschijnt de politieke podcast Podje Politiek op de site. En heb je een vraag of wil je advies? Mail dan naar Hete Janet.
Benieuwd geworden? Neem dan snel een kijkje op http://www.hetepolitiek.nl/!

Koopkrachtstijging teleurstellend

De Grote Goed Nieuws Show van het kabinet Balkenende is voorbij. Langzaam worden de echte feiten duidelijk. Zo heeft het onafhankelijke Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de begroting doorgerekend. Men is teleurgesteld over de in de begroting beloofde koopkrachtstijging. “Het zoet waar de consument al een paar jaar op wacht heeft een zure bijsmaak” stelt het Nibud in een persbericht.

Mensen met een laag inkomen krijgen er 10 tot 20 euro per maand bij. Gezinnen met een hoger inkomen profiteren het meest: zij gaan er gemiddeld 50 euro per maand op vooruit. Studenten profiteren als enige groep helemaal niet: zij krijgen er niets bij. Dit is allemaal wel erg mager als compensatie voor de afgelopen drie jaar, waarbij vooral de mensen die het minst verdienen de hardste klappen kregen.

Wil je voor jezelf opzoeken hoeveel jij er op vooruit gaat? Kijk dan op de website van het Nibud.

Top lijst PvdA uitgelekt

Via RTL Nieuws is de top 10 van de kandidatenlijst van de PvdA uitgelekt. Na Wouter Bos staat Nebahat Albayrak op twee, gevolgd door Aleid Wolfsen en Jet Bussemaker. De eerste nieuwkomer staat op vijf: FNV-bestuurder Ton Heerts. De hele top 10 ziet er volgens RTL Nieuws als volgt uit:

  1. Wouter Bos
  2. Nebahat Albayrak
  3. Aleid Wolfsen
  4. Jet Bussemaker
  5. Ton Heerts
  6. Sharon Dijksma
  7. Bert Koenders
  8. Mariette Hamer
  9. Martijn van Dam
  10. Marianne Besselink

Ik vind het erg goed nieuws dat Nebahat Albayrak zo hoog staat. Zij is een uitstekend kamerlid en zou ook kunnen uitgroeien tot een goede minister of fractievoorzitter. Dat zelfde geldt voor Aleid Wolfsen en Jet Bussemaker. Ook is het mooi dat het jonge kamerlid Martijn van Dam een plek in de top van de lijst heeft gekregen. 

Wie ik mis in de top 10 is Diederik Samsom. Ik vind hem een erg goed kamerlid en een uitstekend debater en hij verdient zeker een plek in de top van de lijst. Ook is het opvallend dat Mei Li Vos, de jonge voorzitter van het Alternatief voor Vakbond, geen plek in de top 10 heeft gekregen. Wellicht kan het congres, dat eind september wordt gehouden, daar nog iets aan doen.

Splitsen woningen niet verder beperken

Het splitsen van woningen om als studentenkamers te verhuren moet worden beperkt. Dat bepleitten GroenLinks en CDA gisteren in de raadscommissie Ontwikkeling. De gemeente zou met nieuw beleid moeten komen om te voorkomen dat wijken te maken krijgen met te veel gesplitste woningen. Deze zouden namelijk voor teveel overlast zorgen en de sociale cohesie verminderen, omdat studenten vaak weinig binding hebben met de buurt waar zij wonen.

Namens de PvdA heb ik aangegeven tegenstander te zijn van zo’n nieuw beleid. Ten eerste zijn er al duidelijke regels waaraan huiseigenaren moeten voldoen voordat toestemming wordt gegeven voor splitsing. Nieuwe regels zijn volgens ons niet nodig. Ten tweede is de behoefte aan betaalbare kleine woningen en studentenkamers in Haarlem zo groot dat het onverantwoord zou zijn het splitsen van woningen verder te beperken.

Wel vindt de PvdA dat als studentenhuizen voor overlast zorgen, daar tegen opgetreden moet worden. Daar bestaan echter al tal van regels voor, die gewoon gehandhaafd moeten worden. Het opstellen van nog eens een nieuwe beleidsnota, zoals GroenLinks en CDA willen, is echt volslagen overbodig. Gewoon handen uit de mauwen en de bestaande regels handhaven!

Werkbezoek woningbouwcorporaties

Gistermiddag organiseerden de drie Haarlemse woningbouwcorporaties (Pre Wonen, Elan Wonen en De Woonmaatschappij) een werkbezoek voor de raadscommissie Ontwikkeling. Doel van het bezoek was kennismaken met het werk van de corporaties en met de drie corporatiedirecteuren.

Het werkbezoek bestond uit drie delen. Het begon met een korte inleiding over de rol van corporaties in de volkshuisvesting. Vervolgens werd er met een bus (zie foto) een bezoek gebracht aan de Slachthuisbuurt. Hier werden een aantal projecten van de corporaties bezocht, zoals een digitaal trapveld (soort internetcafe met cursussen voor buurtbewoners) en een gebied dat de komende jaren zal worden geherstructureerd. Het werkbezoek werd afgesloten met een discussie met de drie corporatiedirecteuren.

Het was een erg interessant en leerzaam bezoek. Het is goed om eens rechtstreeks met de corporatiebestuurders van gedachte te kunnen wisselen over wonen in Haarlem. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in de volkshuisvesting. Veertig procent van alle woningen in Haarlem is eigendom van een van deze drie corporaties. Daarnaast is het belangrijk dat corporaties blijven investeren in de bouw van nieuwe betaalbare woningen, zodat ook in de toekomst iedereen een geschikte woning kan vinden. Goede contacten en samenwerking tussen stadsbestuur en corporaties zijn daarvoor essentieel.

Haarlem 105: PvdA wil onderhuur aanpakken

Haarlem 105, 12 september 2006:

PvdA wil onderhuur aanpakken 
Haarlem – De PvdA wil dat illegale onderhuur in Haarlem hard wordt aangepakt. Op die manier moeten uitbuiting, verloedering van wijken, belastingontduiking en voordringen op de wachtlijst van woningbouwcorporaties worden voorkomen. Tegelijkertijd wil de PvdA dat het mogelijk wordt om een woning legaal tijdelijk door te verhuren aan iemand anders. Bijvoorbeeld bij langdurig verblijf in het buitenland.