Meer

Archive | oktober, 2006

Debat Jonge Socialisten

Gisteren organiseerden de Jonge Socialisten Haarlem een verkiezingsdebat in Café Brinkmann. De JS, die onlangs een doorstart maakte met een aantal nieuwe enthousiaste bestuursleden, had (kandidaat)kamerleden van PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie uitgenodigd om met elkaar in debat te gaan. Voorafgaand aan het debat had de JS flink reclame gemaakt via flyers en posters. Met succes: de zaal zat vol met jongeren, die zeer actief meedebatteerden! Een prachtig resultaat na het harde werk van de nieuwe JS-ers!

Omdat wij een zeer belangrijke fractievergadering hadden (voorbereiding van de begrotingsbehandeling van volgende week) kon ik er helaas niet de hele avond bij zijn. Maar na de behandeling van de begroting heb ik de fractie wat eerder verlaten en ben ik ook naar Brinkmann gegaan en heb de tweede helft van het debat nog kunnen meemaken.

Namens de PvdA deed kamerlid Diederik Samsom mee. Hij heeft al eerder deelgenomen aan door de JS georganiseerde debatten in Haarlem, en altijd met succes. Diederik weet precies de goede toon te raken om met jongeren in debat te gaan. In het deel van het debat wat ik meemaakte was hij dan ook de absolute winnaar. Maar ja, mijn oordeel is natuurlijk een beetje gekleurd.

Het debat hielp mij wel een beetje bij de vraag op wie ik op 22 november een voorkeursstem zal uitbrengen. Ik twijfel nog tussen Diederik, Mei Li Vos, Nebahat Albayrak, Roos Vermeij en Martijn van Dam. Lastig hoor, dat kiezen…

CDA verklaart werknemer vogelvrij

Het CDA wil de ontslagbescherming van werknemers grotendeels opheffen. Dat blijkt uit de doorberekening van het verkiezingsprogramma van het CDA door het Centraal Plan Bureau (CPB). Het CDA wil dat werknemers makkelijker ontslagen kunnen worden en bij ontslag minder geld meekrijgen. Met dit voorstel haalt het CDA alle partijen, inclusief de VVD, rechts in.

In de CDA-plannen wordt het veel makkelijker om werknemers te ontslaan: het aanvragen van een ontslagvergunning is niet meer nodig. Ook krijgen ontslagen werknemers een veel lagere ontslagvergoeding. Nu is het meestal zo dat je bij ontslag 1 maand loon per gewerkt jaar doorbetaald krijgt. Het CDA wil de ontslagvergoeding in alle gevallen vaststellen op twee maanden 75 procent loon en één maand zeventig procent. Ook als je vijftien of twintig jaar voor dezelfde baas hebt gewerkt krijg je dus slechts drie maanden loon mee, en dan nog niet eens voor de volle honderd procent.

Opvallend is dat de plannen van het CDA pas blijken bij de doorberekening door het CPB. In het verkiezingsprogramma staan alleen vage teksten. De vakbonden FNV en CNV zijn furieus en spreken over een “gifpil”. Terecht, want juist het CDA had na alle ingrepen in de sociale zekerheid rust aan het front beloofd. En juist deze partij verwijt de PvdA met inperking van de hypotheekrente en fiscalisering van de AOW voor onzekerheid te zorgen. Maar met deze maatregel heft het CDA alle zekerheid bij werknemers op. Wat heb je nu aan zekerheid over hypotheekrenteaftrek als je elk moment ontslagen kunt worden en dan slechts een zeer schamele ontslagvergoeding krijgt?

Sinterklaas komt toch

Alle Haarlemse kinderen kunnen gerust zijn: Sinterklaas komt dit jaar toch aan in Haarlem. Gisteren stond in het Haarlems Dagblad dat de jaarlijkse intocht niet door zou gaan, omdat de winkeliers in de binnenstad niet genoeg geld bij elkaar konden krijgen. Vandaag werd echter bekend dat het Haarlems Dagblad zelf het evenement zal sponsoren, waardoor Sinterklaas alsnog per stoomboot het Spaarne binnen zal varen.

Gelukkig is de intocht hiermee dit jaar gered, maar een groter probleem is daarmee nog niet opgelost. Ondernemers in de binnenstad van Haarlem blijken namelijk steeds minder bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen. Winkeliers gaan de komende maanden weer veel extra geld verdienen door de Sinterklaasinkopen, maar steeds minder winkeliers zijn bereid bij te dragen aan de intocht van Sinterklaas. En datzelfde geldt ook voor andere evenementen in de binnenstad.

Haarlem is herhaaldelijk uitgeroepen tot de beste winkelstad van Nederland. Maar om dat te blijven is er werk aan de winkel. Natuurlijk moet ook de gemeente daarin haar verantwoordelijkheid nemen, door het opknappen van straten en het beter bereikbaar maken van de binnenstad. Maar ook de ondernemers zelf hebben een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor het organiseren van dit soort evenementen. Terecht doen ondernemers vaak een beroep op de verantwoordelijkheden van de gemeente, maar dat beroep zou zo veel krachtiger worden als men zelf ook zou investeren in een aantrekkelijke binnenstad.

Stadskantoor

Gisteren is de Raad vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadskantoor. Bij de coalitieonderhandelingen in maart hebben PvdA, VVD en SP afgesproken dat er gezocht zou worden naar een alternatief voor het eerder geplande stadskantoor aan de Schipholweg in Schalkwijk. Dit alternatief zou wel even goedkoop moeten uitvallen, zowel bij de bouw als bij de jaarlijkse exploitatie. Het College kreeg een half jaar de tijd een alternatief aan de Raad voor te leggen, anders zou de bouw van het stadskantoor in Schalkwijk alsnog doorgaan.

Inmiddels is het half jaar bijna om en is het College met een plan gekomen. Het College van B&W ziet twee mogelijkheden om de gemeentelijke ambtenaren te huisvesten, meldt men vandaag in een persbericht:

  • In het bestaande Stadhuis en Zijlsingel aangevuld met het Postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht
  • In het bestaande Stadhuis aangevuld met het Postkantoor en nieuwbouw op de Raaks

Op het eerste gezicht twee aantrekkelijke opties: de verschillende locaties liggen dicht bij elkaar en in het centrum. Bovendien blijken deze alternatieven 1,2 tot 1,5 miljoen euro goedkoper (op jaarbasis) te zijn dan het stadskantoor aan de Schipholweg. Maar ongetwijfeld zitten er ook nadelen aan, al is het maar dat nu niet alle ambtenaren op één locatie worden ondergebracht. Eind november zullen de alternatieven in de Raad worden besproken. Wordt dus vervolgd…

PvdA Festival

Gisteren vond het PvdA Festival plaats in Amsterdam. Dit festival werd georganiseerd voor alle vrijwilligers die helpen bij de campagne voor de verkiezingen op 22 november. Van 14:00 tot 23:00 uur was er een zeer afwisselend programma met debatten, spelletjes en muziek.

Eén van de hoogtepunten was een speciale versie van de Popquiz a Go Go gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Hij ondervroeg PvdA-kandidaten Wouter Bos, Mei-Li Vos, Roos Vermeij en Co Verdaas over hun popkennis. De quiz werd glansrijk gewonnen door Co Verdaas, op flinke afstand gevolgd door Wouter Bos. Dat is niet zo heel verwonderlijk, want Co is zelf zanger in een popband The Waltons.

Ook ontpopte Wouter Bos zich als een ware talkshowhost toen hij verschillende “helden” uit de wereld van politiek, cultuur en sport ontving tijdens ‘Wouter Ontmoet’. Hij praatte daarin met onder meer de Amsterdamse burgemeester Job Cohen, zanger Henny Vrienten, filmmaker Martin Koolhoven en sportverslaggevers Youri Mulder en Barbara Barend. Ook werd de nieuwe campagnesong ‘Neem mijn hand’, gemaakt door Henny Vrienten en Junkie XL, gepresenteerd.

Het programma van het festival bestond verder uit verschillende debatten, een schrijverscafé waar onder meer Abdelkader Benali en Kader Abdolah optraden en optredens van bekende bands zoals Johan, Tasha’s World, Roosbeef, The Opposites, Ziggi en dj Alex van Oostrom.

Kijk hier voor een uitgebreid verslag van het festival.

Wouter’s Angels

Naast de traditionele posters, campagneborden en flyers zetten politieke partijen deze campagne ook tal van nieuwe media in om stemmen te trekken. Zo ook de PvdA. In het animatiefilmpje ‘Wouter’s Angels’ gaan PvdA kandidaat-kamerleden Nebahat Albayrak, Attje Kuiken en Mei-Li Vos de strijd aan met de bezuinigingen in de verpleegzorg.

[gv data="-wX-nyOACTA"][/gv]

Als je het hier niet kunt zien, kijk dan hier.

Asfalt met streetprint

Tijdens de Raadsvergadering gisteren stonden er drie grote onderwerpen op de agenda: de aanbesteding van de huishuidelijke zorg in de WMO, de beantwoording van brieven door de gemeente de inrichting van de Gedempte Oude Gracht. Zelf hoefde ik dit keer het woord niet te voeren. Dat is ook wel eens lekker: lekker achterover leunen en luisteren naar de bijdragen van anderen.

PvdA, VVD en SP hielden een interpellatie over de aanbesteding van de huishoudelijke zorg in het kader van de WMO. Doordat andere organisaties de aanbesteding van deze zorg hebben gewonnen dreigen er veel mensen die in de thuiszorg werken voor de huidige aanbieder hun baan te verliezen. Wij willen dat de gemeente er alles aan doet om ervoor te zorgen dat deze mensen worden overgenomen door de nieuwe aanbieders. Lees hier alles over deze interpellatie.

Nadat er was gesproken over de af en toe gebrekkige beantwoording van brieven van Haarlemmers door de gemeente, waarbij het College gelukkig toezegde alle aanbevelingen van de Rekenkamer hierover over te nemen, werd er nog gedebatteerd over de toekomstige inrichting van de Gedempte Oude Gracht. Deze zal eenrichtingsverkeer worden. Hierdoor wordt de binnenstad wat autoluwer en kan de Zuidtangent sneller door het centrum rijden. Het principebesluit hierover was in een eerdere Raad al genomen, waardoor het debat gisteren vooral ging over de uitvoering. Dat was voor mij buitengewoon leerzaam. Wist je bijvoorbeeld dat er ‘asfalt met streetprint’ bestaat? Dat is asfalt dat eruit ziet alsof het klinkers zijn. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Kom over een paar jaar maar kijken op de Gedempte Oude Gracht, want de fietspaden zullen op verzoek van de Raad worden uitgevoerd dit bijzondere soort asfalt. Hoera!

Stadsgesprek over begroting

Gisteren organiseerde de Gemeenteraad voorafgaand aan de Raadsvergadering een stadsgesprek. Zo’n vijftig Haarlemmers waren naar het Stadhuis gekomen om met raadsleden te praten over de begroting voor 2007. Iedere fractie had een tafel toegewezen gekregen, waar burgers en organisaties zich konden melden voor een gesprek.

Hoewel de meeste gesprekken niet direct over mijn portefeuille (bouwen, wonen en ruimtelijke ordening) gingen, was het wel erg interessant. Zo waren er twee woonbootbewoners die al jaren vragen om handhaving van de maximumvaarsnelheid van de beroepsvaart op het Noorder Buiten Spaarne. Als de boten te snel varen hebben woonbootbewoners hier last van. Een week geleden stond in de krant dat het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) nu eindelijk in opdracht van de gemeente zou beginnen met de handhaving, maar bij navraag bij het KLPD bleken deze nog helemaal geen opdracht van de gemeente te hebben ontvangen. Vreemd… Mijn collega Helga Koper, die in de raadscommissie Bestuur zit, zal dit uitzoeken.

Ook heb ik een gesprek gevoerd met een meneer die graag een referendum wil over het nieuwe stadskantoor. Binnenkort zal het college daar verschillende alternatieven voor presenteren, en deze meneer wil dat de Haarlemmers daaruit kunnen kiezen. Hoewel ik strerk voorstander ben van referenda weet ik niet of dit onderwerp zich nu bij uitstek leent voor een referendum. Het gaat toch vooral over het goed en goedkoop huisvesten van ambtenaren. De vraag is of dit alle Haarlemmers nog wel zo interesseert, vooral omdat het erop lijkt dat het oude plan van het stadskantoor in Schalkwijk (dat op veel verzet stuitte) niet door zal gaan.

Stemwijzer

Sinds gisteren in de Stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen online. Ik heb hem ingevuld en gelukkig: er kwam PvdA uit!

stemwijzer.gif

PvdA kwam bij mij verreweg als winnaar uit de bus, op enige afstand gevolgd door GroenLinks. Ook ChristenUnie, SP en D66 scoren nog redelijk. Mijn mening komt het minst overeen met Groep Wilders, SGP en Fortuyn. Niet zo verrassend allemaal…

Over een aantal onderwerpen blijk ik het oneens te zijn met mijn eigen partij. Zo ben ik voor de gekozen minister-president, terwijl de PvdA daar tegen is. Ook vind ik dat Schiphol (binnen milieugrenzen) moet kunnen blijven groeien, terwijl de PvdA zegt dat dat sowieso niet moet kunnen. En ik vind het bestrijden van terrorisme niet belangrijker dan de persoonlijke vrijheid en privacy van burgers, terwijl de PvdA volgens de stemwijzer terrorismebestrijding wel belangrijker vindt. Maar gelukkig ben ik het op de meeste punten gewoon helemaal eens met mijn partij.

Wat doen de partijen met jouw huur?

Wat doen de verschillende grote politieke partijen met jouw huur? Hoeveel stijgt de huur van jouw woning als de plannen van het kabinet Balkenende worden doorgezet? En hoeveel stijgen de huren als het verkiezingsprogramma van VVD, CDA of PvdA wordt uitgevoerd? Dat kun je berekenen met de Huurcalculator van PvdA-kamerlid Staf Depla.

 

 

Door de liberalisering van de huurmarkt die het kabinet Balkenende heeft doorgevoerd stijgen de huren fors. Met name de VVD wil hier in de komende periode nog een schepje bovenop doen: de huurprijs moet een vast percentage van de WOZ-waarde worden. Omdat er in Nederland een tekort aan huizen bestaat stijgt de WOZ-waarde, en dus ook de huur, snel. Hierdoor zullen de huren nog verder stijgen. De PvdA daarentegen wil dat de huur niet sneller stijgt dan je inkomen. Het deel van je inkomen dat je besteedt aan huur blijft daarmee gelijk. Dat is eerlijker en socialer.

Wil je berekenen wat de verschillende politieke partijen met jouw huur gaan doen? Of wil je een vergelijking lezen van de partijprogramma’s op het gebied van wonen? Kijk dan op www.watmaghurenkosten.nl.

Wouter Bos bezoekt Haarlem

Afgelopen zaterdag was Wouter Bos te gast in Haarlem. In winkelcentrum Schalkwijk stapte hij op de zeepkist om een toespraak te houden. Ook deelde hij rode rozen uit aan het winkelend publiek.

Wouter Bos heeft inmiddels een beetje de status van popster verworven. Mensen komen speciaal voor hem naar Schalkwijk en zijn blij hem in levende lijven te kunnen zien. De komst van Bos trekt zelfs speciale Bos-groupies:

Wouter Bos plakt eerste poster in Haarlem

PvdA-leider Wouter Bos en de Amsterdamse PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb hebben gisteren de eerste PvdA-verkiezingsposters van het land geplakt in Haarlem. Op een verkiezingsbord bij Winkelcentrum Schalkwijk werden drie posters geplakt.

 

Kijk hier voor een videoverslag van het plakken van de eerste poster in Haarlem.

Startersleningen

Het Haarlemse College van B&W onderzoekt of het mogelijk is om starters op de woningmarkt een aanvullende lening aan te bieden, zodat zij makkelijker een huis kunnen kopen. Dat heeft men dinsdag 10 oktober besloten. Goed nieuws, want startersleningen kunnen echt bijdragen aan het bereikbaar maken van een koopwoning voor jongeren en aan de doorstroming in de woningmarkt.

Een starterslening helpt starters op de woningmarkt om het verschil tussen de maximaal toegestane hypotheek en de totale aankoopprijs van een woning te overbruggen. De lening is in het begin renteloos en aflossingsvrij. Groeit het inkomen na verloop van tijd, dan gaat het betalen van rente en aflossing hiermee in de pas lopen. Hiermee kunnen starters een wat duurdere woning kopen dan zij met een normale hypotheek zouden kunnen, waardoor meer woningen voor hen financieel bereikbaar worden.

Behalve dat jongeren makkelijker een woning kunnen kopen hebben startersleningen nog een ander groot voordeel: het bevordert de doorstroming. De starters verlaten vaak een (goedkope) huurwoning, die daardoor vrij komt voor anderen. Op die manier blijven sociale huurwoningen beschikbaar voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn en worden ze niet ongewild bezet gehouden door mensen die eigenlijk het liefst een huis zouden kopen, maar dat door de explosief gestegen huizenprijzen net niet kunnen betalen.

Wil je meer weten over startersleningen? Kijk dan hier.

De Beursvloer

Vandaag was ik samen met fractiegenoten Marijke en Moussa aanwezig bij De Beursvloer. Dit is een jaarlijks evenement waarbij maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar in contact gebracht worden en met elkaar concrete afspraken maken die ten goede komen aan de Haarlemse samenleving. Denk daarbij aan IKEA die meubelen levert aan het Moedercentrum of een hoveniersbedrijf die vrijwillig de tuin van een verzorgingstehuis opknapt. Als op een echte beurs wordt er gehandeld en komen er zogenaamde “matches” tot stand.

Wij hebben als PvdA ook enkele matches gesloten. Zo zullen wij helpen bij een uitje voor bewoners van de Janskliniek en gaan een paar fractieleden een dagje winkelen met bewoners van het Schoterhof.

Wil je meer weten over De Beursvloer? Kijk dan hier.

Enquête Jeugdbeleid

Afgelopen zaterdag hebben we campagne gevoerd in de Cronje in Haarlem-Noord. Op de Dag van het Kind heeft de PvdA rode ballonnen uitgedeeld aan kinderen en enquetes gehouden over het Haarlemse jeugdbeleid. Wat kan er voor kinderen en jongeren verbeterd worden in Haarlem?

grafiek1.jpg

Zoals je ziet willen mensen vooral meer fysieke ruimte voor kinderen en jongeren: speelplekken, trapveldjes, jeugdhonken en hangplekken. Beide worden door bijna de helft van de ondervraagden genoemd. Ook leuk en veilig uitgaan, betaalbare woningen voor jongeren en jongeren laten meedenken over hun eigen stad en buurt scoren goed. Verder lezen