Meer

Archive | november, 2006

Generaal pardon nu!

Hoe teleurstellend de verkiezingsuitslag voor ons dan ook was, er is tenminste één groot winstpunt: er is in de Tweede Kamer een meerderheid ontstaan voor een gerenaal pardon. De PvdA heeft dan ook meteen van de gelegenheid gebruikt om meteen na de installatie van de nieuwe Kamer een spoeddebat over dit onderwerp aan te vragen. Vanavond zal een motie van de PvdA in stemming worden gebracht waarin wordt gevraagd zo snel mogelijk een generaal pardon in te stellen voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet van 2001 vallen. Aangezien de motie mede is ondertekend door SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdD is het vrijwel zeker dat de motie zal worden aangenomen.

De PvdA pleit al jaren voor een generaal pardon, omdat het de enige humane oplossing is voor mensen die onder de oude Vreemdelingenwet vallen. Het gaat om meer dan tienduizend mensen, die al jaren in Nederland wonen. Het gaat ook om veel kinderen, die in Nederland zijn geboren of opgegroeid. Zeker voor hen is het onmenselijk om te worden uitgezet, terwijl ze niet eens de taal van dat land spreken en in Nederland naar school gaan.  

Jarenlang was er geen meerderheid voor een generaal pardon, maar na de verkiezingen is dat veranderd. De PvdA wil nu dat de Kamer zich nu al uitspreekt voor zo’n generaal pardon. Het nieuwe kabinet zou zo’n pardonregeling dan vorm moeten geven en uit moeten voeren. Tot die tijd mogen in ieder geval geen mensen die onder het pardon zouden vallen uitgezet worden. Hiermee heeft de PvdA meteen haar verkiezingsbelofte ingelost dat zij meteen na de verkiezingen een generaal pardon zou afkondigen.

Op bezoek in Leiden

Gisteren waren we met zes Haarlemse PvdA-raadsleden en wethouder Maarten Divendal op bezoek bij de PvdA-fractie in Leiden. In de vorige raadsperiode zijn Leidse PvdA-ers al eens in Haarlem op bezoek geweest en de bedoeling is dat deze uitwisseling een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt. Haarlem en Leiden hebben veel gemeen: een historische binnenstad, ligging dicht bij de kust, weinig ruimte voor grote nieuwbouwprojecten en een ruime linkse meerderheid in de Gemeenteraad. Het is daarom goed regelmatig met elkaar ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Na een rondleiding door het mooie stadhuis en een ontmoeting met burgemeester Henri Lenferink die enthousiast vertelde over zijn uitverkiezing tijdens een burgemeestersreferendum (waarom hebben wij dat toch niet gedaan in Haarlem?) konden we kiezen uit twee werkbezoeken. Ik koos voor het nieuwbouwproject Nieuw Leyden in het noordelijk deel van het centrum. Een andere groep ging op bezoek bij een opvang van dak- en thuislozen. Na afloop van de beide bezoeken werd de dag afgesloten met een gezellig etentje.

Nieuw Leyden is een bijzonder bouwproject, omdat het voor een groot deel gebeurt via particulier opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat de nieuwe bewoners hun eigen huis ontwerpen en laten bouwen. Dit komt ook elders in het land voor, maar dan gaat het meestal om buitenwijken waar vrijstaande huizen gebouwd kunnen worden. In Nieuw Leyden gaat het om een locatie in de binnenstad waar de woningen in blokken worden gebouwd bovenop een gezamenlijke parkeergarage. Binnen de grenzen van het kavel hebben de bewoners wel geheel de vrijheid te bouwen wat ze zelf willen.

Helemaal bijzonder is dat er in Nieuw Leyden naast koopwoningen ook (sociale) huurwoningen worden gebouwd volgens dit concept. Om en om worden sociale en particuliere huurwoningen gebouwd, waarbij de bewoners zelf kunnen kiezen uit een aantal ontwerpen. De ene huurder kiest dus voor een heel traditioneel ontwerp, terwijl de ander een wat moderner huis kiest. Bovendien kunnen de bewoners hun toekomstige huis nog voor een bepaald bedrag “opleuken”. Natuurlijk hebben ze daarbij niet de vrijheid die kopers hebben om een geheel eigen huis te ontwerpen, maar het is wel bijzonder dat ook huurders invloed hebben op het ontwerp van hun huis.

Nieuw Leyden is een bijzonder project, dat als voorbeeld kan dienen voor een project met particulier opdrachtgeverschap in Haarlem. In het coalitieakkoord is de afspraak opgenomen dat ook in Haarlem met deze vorm van bouwen geëxperimenteerd zou kunnen worden, dus wellicht is zoiets ook in Haarlem mogelijk. Kijk hier voor meer informatie over Nieuw Leyden.

Werkbezoek Waarderpolder

Gisteren hebben we met een grote groep raadsleden een bezoek gebracht aan het Haarlemse bedrijvenpark de Waarderpolder. In een bus werden we rondgereden door het gebied en in bedrijfsverzamelgebouw Crown Business Centre kregen we een toelichting op de ontwikkelingen die de komende jaren gepland staan. De dag werd afgesloten met een discussie onder leiding van burgemeester Bernt Schneiders in restaurant Het Meterhuis op het Nieuwe Energie terrein.

De Waarderpolder is het grootste bedrijvenpark van de regio. Er zijn zo’n 400 bedrijven gevestigd waar zo’n 12.000 mensen werken. De bedoeling is dat het aantal werknemers in de Waarderpolder de komende jaren door zal groeien naar 20.000. In het gebied zijn ook enkele grote internationale ondernemingen gevestigd, zoals farmaciebedrijf MSD en geld- en documentendrukker Joh. Enschede. Ook zijn er tal van kleine startende ondernemingen gevestigd en komen er in het Nieuwe Energie gebied steeds meer bedrijven die zich bezighouden met de creatieve industrie bij.

Over een paar maanden zal de Raad een nieuw bestemmingsplan voor de Waarderpolder vaststellen. Bovendien staan er de komende jaren een aantal grote infrastructurele projecten op stapel in het gebied: de nieuwe Schoterbrug over het Spaarne, de aanleg van de Oostweg en de bouw van twee flyovers bij IKEA. Deze drie projecten samen moeten de bereikbaarheid van de Waarderpolder vergroten en het gebied nog aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich er te vestigen.

Belangrijk in een stad als Haarlem is dat ook op bedrijventerreinen intensief gebruik wordt gemaakt van de schaarse ruimte. De gemeente zal in het bestemmingsplan op een aantal plekken dan ook minimumhoogtes van gebouwen opnemen. Op die manier worden bedrijven gedwongen zuiniger om te gaan met de ruimte.

Balen!

De verkiezingen zijn uitgelopen op een echte teleurstelling. Natuurlijk ben ik blij dat de meerderheid van CDA en VVD volledig is weggevaagd en een nieuw asociaal rechts kabinet onmogelijk lijkt, maar het is toch vooral balen dat de PvdA zo verloren heeft. We gaan van 42 naar 32 zetels, terwijl de SP stijgt van 9 naar 26. Het CDA blijft de grootste partij met 41 zetels. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders kwam van niets op 9 zetels. Balen!

Deze uitslag van de verkiezingen kwam voor mij echt onverwacht. Natuurlijk wezen de peilingen erop dat wij wellicht niet de grootste zouden worden, maar een verlies van tien zetels had ik nou ook weer niet verwacht. De uitslag is een ruk naar links (PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie wonnen samen zeven zetels), maar wij hebben daar niet van mee kunnen profiteren. De uitslag is dan ook vooral een overwinning voor uitgesproken partijen aan de uitersten van het politieke spectrum (SP, PvdV) en een overwinning voor sociaal-cultureel conservatisme (conservatieve partijen als CDA, ChristenUnie, SP en PvdV wonnen, progressieve en liberale partijen als PvdA, GroenLinks, VVD en D66 verloren). En, zoals wethouder Maarten Divendal gisteren terecht opmerkte, alle partijen die ooit regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen (CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks en LPF) hebben verloren. Opvallend!

Overigens heeft de PvdA het in Haarlem nog relatief redelijk gedaan. Met 23,5 procent van de stemmen scoorden we beter dan het landelijk gemiddelde (21,2 procent) en bleef de PvdA in Haarlem de grootste partij. Bovendien blijven we daarmee dicht in de buurt bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (25,6 procent). Dat neemt echter niet weg dat we aanzienlijk slechter scoren dan bij de vorige Kamerverkiezingen in 2003 (31,2 procent). Het CDA scoort in Haarlem veel slechter dan landelijk. Omgerekend naar zetelaantallen zou de PvdA in Haarlem op 36 zetels uitkomen (4 meer dan landelijk), de SP op 30 (ook 4 meer dan landelijk), het CDA op 27 (14 minder landelijk), de VVD op 23 (1 meer dan landelijk) en GroenLinks op 13 (6 meer dan landelijk). PvdA, SP en GroenLinks hebben in Haarlem een meerderheid van 79 zetels. Bekijk hier de gehele Haarlemse uitslag.

Het lichtpuntje van de uitslag is dat een kabinet zonder PvdA niet realistisch lijkt te zijn. Er is bijna geen reële coalitie denkbaar waar de PvdA geen deel van uitmaakt. Voor mij ligt een coalitie van CDA, PvdA en SP het meest voor de hand, hoewel de verschillen tussen CDA en SP natuurlijk erg groot zijn. Zo’n coalitie zou verfrissend en vernieuwend kunnen zijn. Anders is ook een coalitie van CDA en PvdA aangevuld met GroenLinks of ChristenUnie denkbaar. En als dat allemaal echt niet lukt is er natuurlijk ook nog altijd het “Haarlems Alternatief”: PvdA, SP en VVD hebben samen 80 zetels.

Gestemd

Vanochtend heb ik gestemd in het stembureau bij het station. In Haarlem mogen we in alle stembureaus stemmen en het station kwam erg goed uit. Daar moest ik namelijk vanochtend vanaf 6:45 uur flyeren om de laatste mensen te overtuigen om te stemmen voor een sterker en socialer Nederland. Bovendien zit mijn fractiegenoot Marijke daar in het stembureau en vind ik het leuk om bij haar te stemmen.

Ik heb uiteindelijk een voorkeursstem uitgebracht op Niesco Dubbelboer, de nummer 45 op de kandidatenlijst van de PvdA. Niesco is net als ik een uitgesproken voorstander van bestuurlijke vernieuwingen als de gekozen burgemeester, het referendum en een ander kiesstelsel en ik vind het belangrijk dat er zo iemand in de fractie vertegenwoordigd blijft. Daarom heb ik hem mijn voorkeursstem gegeven.

En nu is het afwachten. Vanavond ga ik naar de Escape in Amsterdam, waar de nationale uitslagenavond van de PvdA plaatsvindt. Het wordt erg spannend!

O ja, ik zou het bijna vergeten: VERGEET NIET TE STEMMEN! STEM PvdA!

PvdA wint scholierenverkiezingen

De PvdA is de grootste partij geworden bij de scholierenverkiezingen. Met 20 procent van de stemmen werd de PvdA net iets groter dan de SP, die 19,3 procent van de stemmen haalde. Het CDA en de VVD zijn veel minder populair bij scholieren dan bij oudere verkiezingen: deze partijen halen elk slechts 13 procent van de stemmen. De Groep Wilders/PVDV (10,4 procent), GroenLinks (8,3 procent) en Partij voor de Dieren (4,4 procent) zijn daarentegen weer populairder onder scholieren. Bekijk hier de gehele uitslag.

Bij Haarlemse scholieren behaalde de PvdA nog net een beter resultaat dan in heel Nederland: 21,6 procent. Ook in Haarlem is de SP populair met 20,8 procent. CDA, VVD en Wilders scoren in Haarlem slechter dan landelijk, de Partij voor de Dieren en GroenLinks beter. Hier kun je de gehele Haarlemse uitslag bekijken.

Wat ik zelf erg leuk vind is dat de PvdA op de Schoter Scholengemeenschap fors heeft gewonnen. Vorige week heb ik op deze school deelgenomen aan een verkiezingsdebat (zie een eerdere log). De PvdA scoorde hier beter dan elders in Haarlem: met 28 procent van de stemmen werd de PvdA afgetekend de grootste partij. De SP werd ook hier de tweede partij met 20,4 procent, de Partij voor de Dieren derde met 12,3 procent. Wellicht heeft mijn deelname aan het debat hier nog een klein beetje aan kunnen bijdragen. De complete uitslag van het Schoter kun je hier bekijken.

Wouter in Haarlem

Zoals je gisteren in alle nieuwsrubrieken op tv hebt kunnen zien sloot de PvdA gisteren haar campagne af in De Lichtfabriek in Haarlem. Voor ons als Haarlemse PvdA-ers is het een hele eer de laatste campagnebijeenkomst van de PvdA in onze stad te mogen verwelkomen. Wouter Bos hield een bevlogen speech, waarin hij het verschil tussen de PvdA en andere partijen schetste. “De PvdA is socialer dan het CDA, sterker dan de SP en strenger dan Groen Links”.

Het was een erg leuke en enthousiastmerende bijeenkomst. Behalve Wouter waren er ook speeches van onze Haarlemse partijleider Stan Kaatee, de nummer 2 op de lijst Nebahat Albayrak en partijvoorzitter Michiel van Hulten. De laatste had in zijn binnenzak een speciale boodschap bij zich van Ségolène Royal, die net is gekozen als presidentskandidaat van de Parti Socialiste, onze Franse zusterpartij. Na afloop van het inhoudelijke programma trad bij de bar de band Alamo Race Track op. Zij zijn wereldwijd bekend geworden met hun nummer ‘Black Cat John Brown’ via een filmpje op Youtube.

Wil je de speech van Wouter nalezen? Kijk dan hier. En kijk hier voor enkele verslagen in de media van de bijeenkomst.

De laatste loodjes

Nog 48 uur: dan weten we wie de verkiezingen hebben gewonnen en wie hebben verloren. In de peilingen kruipen CDA en PvdA weer steeds dichter naar elkaar toe, in de peiling van Maurice de Hond van vanavond is het verschil nog maar drie zetels. Het blijft dus super spannend!

De komende 48 uur staan ook voor mij vooral in het teken van de laatste loodjes van de campagne. Vanavond wordt de PvdA-campagne afgesloten door Wouter Bos in de Lichtfabriek in Haarlem. Morgen ga ik met (kandidaat)kamerleden Ferd Crone en Roos Vermeij flyeren bij hogeschool INHOLLAND Haarlem. ‘s Avonds zit ik voor de tv om het laatste lijsttrekkersdebat te bekijken. Woensdagochtend kun je me in alle vroegte aantreffen bij het station om daar te flyeren. En ‘s avonds ga ik naar de landelijke uitslagenavond in Amsterdam.

De laatste loodjes van de campagne kun je natuurlijk ook volgen op de website Hetepolitiek.nl. De afgelopen maanden heb ik daar met vijfentwintig andere progressieve jongeren de campagne gevolgd. Er waren gastcolumns van onder meer Femke Halsema en Max van den Berg, interviews met onder andere Mei Li Vos en Hilbrand Nawijn, de leukste campagnefilmpjes, live-verslagen van debatten en campagne- activiteiten en natuurlijk het heetste campagnenieuws. Ook de laatste 48 uur doen we nog intensief verslag van de laatste ontwikkelingen. Kijk dus snel op Hetepolitiek.nl. En stem natuurlijk a.s. woensdag PvdA!

Wie krijgt mijn voorkeursstem?

De verkiezingen lijken volgens de laatste peilingen toch weer een nek-aan-nek race te worden tussen CDA en PvdA. Het blijft dus spannend de laatste dagen. Zelf weet ik natuurlijk al lang op welke partij ik ga stemmen, maar ik twijfel nog wel welke kandidaat van de PvdA mijn voorkeursstem krijgt. Ik vind het altijd leuk om een voorkeursstem uit te brengen op iemand anders dan de lijsttrekker, want die krijgt toch al genoeg stemmen. Wie maakt er kans op mijn voorkeursstem?

Nebahat Albayrak
Nebahat staat nummer 2 op de lijst en is volgens mij één van de beste kandidaten op de lijst na lijsttrekker Wouter Bos. Maar als eerste vrouw op de lijst krijgt zij waarschijnlijk toch al heel veel voorkeursstemmen.

Martijn van Dam
Martijn (28 jaar) is één van de jongste kandidaten op de lijst en staat op nummer 9. Hij doet het erg goed als kamerlid, al ben ik het niet altijd eens met zijn wat conservatieve kijk op wat wel en wat niet zou moeten op televisie.

Diederik Samsom
Diederik is een erg goed debater en staat naar mijn mening met zijn negentiende plek te laag op de kandidatenlijst. Hij staat voor een duurzaam Nederland, zonder daarbij te vluchten in het groene conservatisme van GroenLinks.

Roos Vermeij
Roos (nummer 32 op de lijst) heeft jarenlang in Haarlem gewoond en voelt zich nog altijd verbonden met onze stad. Het kan belangrijk zijn zo iemand in de Kamer te hebben. Maar ja, als je uit Haarlem bent vertrokken om elders te gaan wonen klopt er natuurlijk iets niet met je…

Mei Li Vos
Mei Li is de oprichter van het Alternatief Voor Vakbond (AVV). Ik ben het erg eens met haar kijk op vergrijzing en meer rechten voor jongeren op de arbeidsmarkt.

Niesco Dubbelboer
Niesco is één van de weinige kandidaten die zich echt inzet voor bestuurlijke vernieuwing (referendum, ander kiesstelsel, etc). Dat vind ik erg belangrijk en mis ik erg bij veel PvdA-ers. Bovendien staat hij op plek 45 op de lijst, een plek die allerminst zekerheid geeft op een plek in de Kamer. Een voorkeursstem op hem kan dus echt iets veranderen.

Wie uiteindelijk mijn voorkeursstem krijgt weet ik nog niet. Heb je tips voor mij of wil je iemand aanbevelen? Reageer dan. Woensdag laat ik jullie weten wat het geworden is.

Verkiezingsdebat Schoter Scholengemeenschap

Vandaag heb ik namens de PvdA deelgenomen aan het verkiezingsdebat van de Schoter Scholengemeenschap. Voor een bomvolle zaal met leerlingen ging ik in debat met Rob Dinklo (VVD), Cees-Jan Pen (CDA), Pieter Elbers (SP) en Lucas Mulder (GroenLinks). Er werd gedebatteerd over onder meer de kiesgerechtigde leeftijd, openbaar vervoer, integratie en Irak.

Het meest fel was het debat over Irak. Samen met SP en GroenLinks en het overgrote deel van de leerlingen zette ik mij af tegen keuze van de Amerikanen om zonder instemming van de VN Irak binnen te vallen. Eerst was dat zogenaamd omdat er massavernietingswapens zouden zijn, maar die zijn er niet. Toen was het argument dat er democratie gebracht moest worden, maar het is nu juist één grote chaos. Het enige wat bereikt is is dat Saddam Hoessein nu de doodstraf krijgt. Ook heb ik CDA en VVD gevraagd waarom zij keer op keer een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog tegenhouden. Landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben zo’n onderzoek al lang uitgevoerd, alleen Nederland durft er niet aan.

Maar de meest opvallende uitspraak van het hele debat kwam toch wel van VVD-er Dinklo. In een debat over het openbaar vervoer vroeg ik hem waarom zijn lijsttrekker alle niet rendabele buslijnen wil schrappen. Dinklo antwoorde hierop dat mensen die graag met het openbaar vervoer willen reizen de keuzevrijheid hebben om te verhuizen naar de grote stad, waar wel voldoende openbaar vervoer is. De VVD wil dus dat ouderen wanneer ze niet meer zelf een auto kunnen besturen hun vertrouwde leefomgeving verlaten en verhuizen naar de grote stad als ze nog een beetje mobiel willen zijn. Een opvallend standpunt…

Nieuwe woning

Ik ben al een tijdje op zoek naar een nieuwe woning en vandaag heb ik te horen gekregen dat het is gelukt: rond eind december zal ik verhuizen naar een tweekamerwoning boven de Brinkmannpassage midden in hartje Haarlem!

Op dit moment woon ik nog in een kleine studio (met eigen keuken en badkamer) aan de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Hier woon ik inmiddels drie jaar en zo langzamerhand was ik wel eens toe aan iets groters, waarbij mijn bed niet meer in mijn zitkamer staat. Dat heb ik nu gevonden. Het is een hele gave woning recht boven de ingang van de Brinkmannpassage aan de Barteljorisstraat (voor de niet Haarlemmers: bekend van Monopoly), de ingang is in het steegje tussen Barteljorisstraat en Smedestraat. Het adres is Brinkmannpassage 101.

Ik heb van tevoren nog geïnformeerd of niet toevallig de gemeente de verhuurder was, die heeft ook eigendommen in de Brinkmannpassage. Maar gelukkig is dat niet het geval, anders vind ik dat ik deze woning als raadslid niet had kunnen huren. Maar gelukkig kan dat nu wel en kan ik het volgende jaar starten in een prachtige nieuwe woning middenin het centrum van Haarlem, op nog geen 50 meter van de Grote Markt!

Ik krijg op 1 december de sleutels. De woning wordt geheel kaal opgeleverd, dus ik heb wel even nodig om het op te knappen en te schilderen. De planning is dat ik eind december daadwerkelijk verhuis.

Grote Markt kleurt weer rood

Zoals elke week stonden we ook zaterdag weer op de markt om zoveel mogelijk kiezers te winnen voor een sterker en socialer Nederland. Een paar foto’s van hoe mooi de Grote Markt rood kleurde:

 

 

Betaalbaar wonen

Elke zaterdag tijdens de campagne geeft de PvdA een boekje uit met voorstellen om Nederland sterker en socialer te maken. Deze zaterdag staat in het teken van betaalbaar wonen. De PvdA heeft vandaag een boekje gepresenteert met tien voorstellen om de woningnood aan te pakken:

  1. Meer betaalbare woningen bouwen
  2. Koopbonus voor starters
  3. Betaalbare huren
  4. Geen liberalisering van de huurmarkt
  5. Schrap overbodige bouwregels
  6. Meer en goedkoper bouwen in eigen beheer
  7. Snij huisjesmelkers de pas af
  8. Maak van probleemwijken kansenzones
  9. Jongerenhuisvesting in lege kantoorpanden
  10. Stop huisuitzetting van mensen met schulden

Deze tien voorstellen sluiten goed aan op waar wij als Haarlemse PvdA mee bezig zijn. Ook wij proberen betaalbaar wonen mogelijk te maken door 30 procent van de nieuwbouw uit sociale huur- en koopwoningen te laten bestaan. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg is met een voorstel gekomen om startersleningen te verstrekken om het kopen van een eigen huis voor starters betaalbaarder te maken. De PvdA dringt steeds weer aan op het mogelijk maken van jongerenhuisvesting in leegstaande (kantoor)panden. En bij de laatste begroting hebben wij moties ingediend om illegale onderhuur door huisjesmelkers aan te pakken en huisuitzettingen van mensen met schulden te voorkomen.

Maar we kunnen het in Haarlem niet alleen. Als wij ons succesvolle sociaal-democratische woonbeleid willen voortzetten is het belangrijk dat ook de landelijke politiek hieraan meewerkt. Bijvoorbeeld door niet de huren te liberaliseren, waardoor huurders veel meer gaan betalen en de doorstroming wordt gestopt. En door fors te investeren in wijken waar het wat minder gaat. Het is daarom belangrijk dat de PvdA ook landelijk groter wordt, zodat de goede voorstellen die vandaag zijn gepresenteerd ook landelijk echt uitgevoerd kunnen worden.

Download hier het complete boekje ‘Betaalbaar wonen’ (PDF-bestand).

Stemmingen

Gisteren heeft de Raad de begrotingsbehandeling afgesloten met de tweede termijn van Raad en College en stemmingen over al de ingediende moties. Alle door de PvdA ingediende moties zijn daarbij aangenomen. Dat betekent dus ook dat de mede door mij ingediende moties over illegale onderhuur (zie eerdere log) en het jongerenfonds (zie eerdere log) zijn aangenomen. De motie over het jongerenfonds is zelfs met steun van de gehele Raad aangenomen. Een prachtig resultaat! Hiermee komt dit dan eindelijk van de grond.

Zelf hebben we ook een aantal moties van andere partijen gesteund. Zo hebben we als Raad uitgesproken dat Haarlem niet meedoet aan de mensenjacht op illegalen (motie Axielijst) en dat nieuwe Nederlanders elke dag hun papieren moeten kunnen ophalen, in plaats van tijdens een speciale naturalisatiesdag (ook van de Axielijst). Ook hebben we het College gevraagd om voor 1 januari een principebesluit te nemen over de eventuele aanleg van een tunnel onder het Spaarne voor de Zuidtangent, zodat daar eindelijk duidelijkheid over komt (motie GroenLinks en CDA) en om stoplichten beter op elkaar af te stemmen (motie VVD). En tenslotte heeft de gehele Raad zich op initiatief van de Axielijst uitgesproken voor een lobby bij de NS om Haarlem aangesloten te krijgen op het nachtnet van de NS, iets waar de PvdA ook al jaren voor pleit.

Al met al heb ik een erg goed gevoel overgehouden aan de begrotingsbehandeling. Niet alleen zijn al onze voorstellen aangenomen en hebben we samen met andere fracties nog andere goede moties aan een meerderheid kunnen helpen, ook heeft er een goed debat plaatsgevonden waarbij ook oppositiefracties alle kans kregen. Als PvdA hebben wij van alle oppositiefracties tenminste een motie kunnen steunen en ook hebben alle oppositiefracties in wisselende samenstelling een aantal van onze moties mede ingediend. Dat is erg belangrijk voor de goede sfeer en onderlinge verhoudingen binnen de Raad.

Verkiezingen VS

Verkiezingsfreak als ik ben, heb ik gisternacht tot veel te laat voor de tv gezeten om de verkiezingen in de Verenigde Staten te volgen. Het was (en is nog steeds) erg spannend. De grote vraag: lukt het de Democraten om de meerderheden van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te breken?

Inmiddels weten we dat dit in ieder geval in het Huis van Afgevaardigden is gelukt. Daar hebben de Democraten voor het eerst sinds 1994 weer een meerderheid. In de Senaat is het nog altijd spannend: in twee staten (Virginia en Montana) is de uitslag zo nipt dat er waarschijnlijk hertelling nodig is. In beide staten staat de Democratische kandidaat op een kleine voorsprong. Wanneer de Democraten ook deze twee zetels winnen hebben ze ook in de Senaat een meerderheid. Als dit lukt krijgt president Bush het wel heel moeilijk om zijn conservatieve beleid door te zetten.

Tijdens zo’n lange verkiezingsnacht word ik toch wel een beetje jaloers op het kiessysteem van de VS. Wat is het toch mooi wanneer kandidaten in hun eigen regio individueel moeten strijden om een zetel! Er is erg veel aan te merken op de Amerikaanse politiek, maar hun districtenstelsel zou ik graag willen overnemen.

Lees hier alles over de verkiezingen in de VS.