Meer

Archive | december, 2006

Verhuisd

Vandaag ben ik verhuisd naar mijn nieuwe stulpje in hartje Haarlem. Vanaf nu woon ik op nog geen honderd meter van de Grote Markt. Ik huur een tweekamerwoning boven de ingang van de Brinkmannpassage aan de Barteljorisstraat (bekend van Monopoly). Echt heel gaaf!

Verhuisd is eigenlijk een groot woord: mijn meubels zijn vandaag verhuisd, maar staan nog zo kris-kras door de ruimte dat ik er zelf niet meer bij pas. De komende paar dagen slaap ik daarom nog even bij mijn moeder en probeer ik overdag op te ruimen en de laatste klussen te doen, zodat ik over een paar dagen ook echt daar kan gaan wonen. Hopelijk kan ik het nieuwe jaar dan in een nieuwe woning beginnen.

Mijn nieuwe adres is:
Brinkmannpassage 101
2011 NZ Haarlem

Laatste Raadsvergadering 2006

Gisteravond was de laatste Raadvergadering van dit jaar. De agenda stond dan ook vol met dingen die nog even voor het einde van het jaar door de Raad behandeld moesten worden: het reddingsplan voor het Patronaat, de stand van zaken bij welzijnsorganisatie Radius, het Masterplan Waarderpolder, de WMO, en ga zo maar door.

Het meest interessante resultaat van de avond is misschien wel dat de Raad het voortbestaan van de JeugdSportPas heeft veiliggesteld. Het voortbestaan van deze pas, waarmee scholieren kennis kunnen maken met verschillende sporten, was onzeker geworden omdat er extra geld nodig zou zijn. Een motie van PvdA-raadslid Annemiek Kropman waarin wordt uitgesproken dat de JeugdSportPas hoe dan ook behouden moet blijven werd gisteren Raadsbreed aangenomen. Hiermee is het voortbestaan van de pas verzekerd. Een mooi resultaat! Lees hier meer over de JeugdSportPas.

De komende twee weken hebben we kerstreces. De eerste commissievergadering van 2007 is op 11 januari, de eerste Raadsvergadering is 25 januari.

Haarlem in trek bij buitenlandse toeristen

Haarlem is na de vier grote steden de meest bezochte stad door buitenlandse toeristen en zakenreizigers. Haarlem trekt daarmee meer buitenlandse bezoekers dan bijvoorbeeld Maastricht. Bovendien trekt Haarlem van alle steden in Nederland het hoogste percentage bezoekers van buiten Europa (54 procent). Opvallend is verder dat 78 procent van de bezoekers aan Haarlem hoogopgeleid is. Dit alles blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), dat eens per vijf jaar wordt gehouden.

Per jaar bezoeken zo’n 10 miljoen reizigers Nederland. Ruim 720.000 daarvan brengen een bezoek aan Haarlem. Het gaat daarbij vooral om dagbezoeken, waarbij men in een andere stad slaapt. Volgens het onderzoek moet de verklaring van het grote aantal buitenlandse bezoekers voor Haarlem gezocht worden in de ligging (nabij Schiphol en Amsterdam en nabij de kust) en in het brede Haarlemse aanbod van cultuurhistorie, winkels, horeca en evenementen zoals de Michelangelo-tentoonstelling.

Zeer positieve cijfers dus voor Haarlem, maar er is ook nog wel wat te verbeteren. Met zo’n groot aantal bezoekers blijft het aantal toeristen dat in Haarlem blijft slapen teleurstellend laag. Het afgelopen jaar zijn er een aantal prachtige nieuwe hotels geopend (Stempels, Frans Hals Hotel). Wellicht kunnen deze bijdragen aan een groter aantal toeristen dat ook in Haarlem blijft slapen. Ook kan Haarlem nog veel doen om met name jongere toeristen en backpackers naar de stad te trekken. In ons verkiezingsprogramma hebben wij daar verschillende ideeën voor staan. Binnenkort zal de PvdA met een initiatief komen om dat verder te verbeteren.

Eindejaarsetentje JS

Gisteravond organiseerden de Jonge Socialisten Haarlem hun jaarlijkse eindejaarsetentje. Voorgaande jaren was ik als JS-voorzitter zelf nog betrokken bij de organisatie hiervan, maar dit jaar kon ik (na een dag lang klussen in mijn nieuwe woning) heerlijk als gewoon lid achterover leunen. Het was erg gezellig, de nieuwe groep JS-bestuursleden is erg enthousiast en goed bezig. Goed om te zien dat de JS Haarlem weer zo actief bezig is!

Opening skatebaan Het Landje

Gistermiddag werd de nieuwe skatebaan op Het Landje, het stukje grond in het Garenkokerskwartier langs het spoor tussen Garenkokerskade en Delftstraat, geopend door PvdA-wethouder Maarten Divendal. Samen met collega-fractieleden Helga en Arjen was ik hierbij aanwezig.

Jarenlang heeft de PvdA zich ingezet voor de inrichting van dit stukje grond als skatebaan. Het lag er lange tijd verloederd bij, terwijl het een ideale plek is om een speelvoorziening voor jongeren uit de buurt in te richten. Een groep skaters en de wijkraad hebben daarom de handen in één geslagen om hier een skatebaan te krijgen. In 2003 kregen zij daarbij steun van de PvdA, die bij de begrotingsbehandeling een motie indiende om dit voor elkaar te krijgen. En nu, drie jaar later, is de droom van skaters en buurtbewoners werkelijkheid geworden en is Het Landje omgevormd tot een skatebaan waar skaters uit de hele regio naartoe komen.

Het bijzondere aan het project is dat de gemeente skaters zelf heeft gevraagd om de skatebaan te ontwerpen. Te vaak doet de gemeente dit zelf, waardoor de baan vervolgens helemaal niet aansluit om de wensen van de skaters. Maar nu hebben de skaters zelf de baan mogen ontwerpen en zijn ze er zeker van dat het volledig aan hun wensen voldoet. Een prachtig project, dat zeker navolging verdient.

Kijk hier voor meer informatie.

Vloer leggen

Dit weekend heb ik de nieuwe laminaatvloer gelegd in mijn nieuwe woning. Wat een rotwerk is dat! Maar goed, hij ligt. Nu de gang en slaapkamer nog…

Erfpacht

Gisteren hadden we, voor de tweede keer deze week, een vergadering van de raadscommissie Ontwikkeling. Het belangrijkste onderwerp van deze avond was het nieuwe erfpachtbeleid. Voor een overvolle publieke tribune voerde mijn fractiegenoot Oktay namens de PvdA hierover het woord.

In Haarlem bestaan nog enkele honderden woningen in erfpacht. Dit betekent dat je de woning bezit, maar de grond daaronder huurt van de gemeente. Hiervoor betaal je een bepaald bedrag per jaar, de canon. De afgelopen jaren zijn een groot aantal erfpachtcontracten verlopen, waardoor er een nieuwe canon moet worden vastgesteld. Omdat de oude canon is vastgesteld op de prijzen van soms wel 75 jaar geleden krijgen deze mensen te maken met forse verhogingen, soms wordt de canon wel 50 keer hoger. Dit is natuurlijk buitengewoon vervelend voor de mensen die het betreft, hoewel ze strikt genomen wel hadden kunnen weten dat de canon fors verhoogd zou worden.

Enkele jaren geleden heeft de Raad aan het toenmalige College van B&W gevraagd te kijken naar alternatieven, waardoor de canon voor de erfpachters gunstiger zou uitpakken. Dit is inmiddels gebeurd, maar het College zegt geen gunstiger alternatief te hebben kunnen vinden. Wel heeft men maatwerk ingevoegd voor mensen die het niet kunnen betalen en biedt de gemeente een korting van 10 procent voor mensen die de grond van de gemeente willen overkopen. De discussie gisteren ging over de vraag of dit in de ogen van de Raad voldoende is.

Erfpacht is erg ingewikkelde materie. Wij zijn de afgelopen week dan ook druk bezig geweest ons hierin te verdiepen. Zo hebben wij maandag een gesprek gevoerd met enkele erfpachters. Uiteindelijk werd ons duidelijk dat er nog wel iets valt aan te merken op de vergelijking tussen verschillende alternatieven die B&W heeft uitgevoerd. Zo worden voor het alternatief dat het College voorstelt de grondprijzen van 1999 gebruikt, terwijl bij het alternatief van de erfpachters (de zogenaamde ‘Haagse methode’) de grondprijzen van 2006 zijn gebruikt. Iedereen weet dat de grondprijzen in de tussenliggende tijd aanzienlijk zijn gestegen, waardoor je eigenlijk appels met peren vergelijkt. Wij hebben het College dan ook gevraagd alsnog ook de Haagse methode te berekenen aan de hand van de grondprijzen van 1999. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gunstiger uitvalt voor de erfpachters en dat deze methode wel op voldoende draagvlak zal kunnen rekenen. Dat bleek ook wel uit het luide applaus van de tribune dat Oktay kreeg na zijn inbreng. De wethouder zal binnen een week laten weten of hij deze herberekening kan uitvoeren.

Voetbal, onderwijs, wonen en winkelen: het DSK-terrein

Waar vind je nog een voetbalveld midden in een woonwijk? Bij het Van Zeggelenplein in Haarlem-Oost is dat het geval. Hier heeft voetbalclub DSK een voetbalveld op de hoek met de Prins Bernhardlaan. Ook ligt de Martin Luther King school in het gebied, is er een speeltuin gevestigd en kan er gewinkeld worden aan het Van Zeggelenplein. Een bijzondere plek in Haarlem.

De komende jaren zal deze plek opnieuw worden ingericht. Er wordt een groot aantal betaalbare woningen gebouwd en de school krijgt een nieuw onderkomen. Daarvoor zal het voetbalveld wat verplaatst moeten worden. Aanvankelijk lag er een plan dat veel kritiek kreeg van de omwonenden, maar inmiddels is het plan in goed overleg aangepast en kan het rekenen op een breed draagvlak in de buurt. Een knappe prestatie, want het combineren van een voetbalveld, een school, een speeltuin, winkels en nieuwbouw van woningen midden in een bestaande woonwijk is zeker geen eenvoudige opgave.

Gisteren bespraken wij in de raadscommissie Ontwikkeling dit plan. Wij zijn akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet om het eerste deelplan, dat o.a. de verplaatsing van het veld en de bouw van bijna 150 woningen omvat, mogelijk te maken. Als alles goed gaat kan er volgende zomer al begonnen worden met de verplaatsing van het voetbalveld.

Volgend jaar jongerenfonds

Het College van B&W gaat volgend jaar een fonds oprichten voor goede ideeën van jongeren. Dat schrijft het College in de nota ‘Speerpunten Jeugdbeleid Haarlem 2007′ die B&W dinsdag heeft vastgesteld. Hiermee voert het College een opdracht van de Gemeenteraad uit. Bij de begrotingsbehandeling heeft de Raad een motie ingediend om zo’n jongerenfonds op te richten (zie een eerdere log). Deze motie kreeg Raadsbrede steun. Met het besluit van B&W wordt het jongerenfonds, waar ik al jaren voor pleit, werkelijkheid.

Bananenrepubliek 2

Snappen jullie het nog? Er wordt een motie van afkeuring aangenomen, er is een dag lang crisis, maar als alle rook is opgetrokken blijkt Rita Verdonk gewoon nog op het pluche te zitten…

Bananenrepubliek

Wat een vertoning gisteren in Den Haag! Een minister die de herhaaldelijk uitgesproken wens van de Tweede Kamer niet uitvoert, een motie van afkeuring tegen een minister die toch al demissionair is en een VVD die dreigt zich geheel terug te trekken uit een demissionair kabinet. Af en toe heeft Nederland wel iets weg van een bananenrepubliek.

Volgens mij is de situatie vrij simpel: het kabinet heeft opdrachten van de Tweede Kamer gewoon uit te voeren. In Nederland is het parlement het hoogste orgaan, en dus de baas. Het kabinet mag dan demissionair zijn, de Tweede Kamer is dat niet en kan dus gewoon nieuwe standpunten innemen. En een kabinet heeft dit dan gewoon uit te voeren, zeker wanneer men demissionair is.

Het enige wat de Tweede Kamer vraagt is om de uitzettingen van vluchtelingen voorlopig op te schorten totdat er een besluit is genomen over een generaal pardon. Dat is een kwestie van fatsoen, want het zou onverdraaglijk zijn wanneer er nu mensen worden uitgezet waarvan we nu al weten dat zij over enkele maanden in aanmerking zouden komen voor een pardonregeling. Het kabinet kan (en moet) die wens gewoon uitvoeren.

Toen Verdonk aangaf de motie van de Kamer niet uit te zullen voeren en zelfs binnen 24 uur de uitzettingen te zullen hervatten kon de Kamer niet anders dan een motie van afkeuring indienen. Anders zou de staatsrechtelijke positie van de Tweede Kamer ernstig zijn uitgekleed. Het is nu te hopen dat CDA en VVD verstandig zijn en het bij het opstappen van Verdonk houden. Want als het dreigement van Mark Rutte wordt uitgevoerd en alle VVD-ministers uit het kabinet stappen dreigt Nederland echt onbestuurbaar te worden. En dat is de persoonlijke trots van Rita Verdonk echt niet waard.

Patronaat voorlopig gered

Gisteren hadden we een extra vergadering van de raadscommissie Ontwikkeling. Voor de jaarwisseling moeten er nog zoveel onderwerpen behandeld worden dat we deze week twee volle avonden commissievergadering hebben. Gisteren ging het vooral over onderwerpen op het gebied van cultuur en economie. Omdat ik daarover geen woordvoerder ben (Moussa doet economie en cultuur inhoudelijk, Oktay doet de financiele kant van cultuur) hoefde ik zelf gisteren weinig te doen.

Het belangrijkste onderwerp dat gisteren besproken werd was wat mij betreft het reddingsplan voor poppodium het Patronaat. Het Patronaat is (grotendeels door eigen schuld) in financiele problemen gekomen. De afgelopen maanden zijn wij hier als commissie herhaaldelijk vertrouwelijk door de wethouder over geïnformeerd. Het College van B&W heeft verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de bedrijfsvoering van het Patronaat. Inmiddels is het oude bestuur opgestapt en is het College van B&W met een reddingsplan gekomen om het acute tekort aan beschikbaar geld bij het Patronaat op te lossen. Men krijgt 150.000 euro eenmalig en daarnaast nog eens 150.000 euro als lening.

Voor de PvdA heeft altijd voorop gestaan dat alles op alles moet worden gezet om het Patronaat overeind te houden. Het is een poppodium dat van landelijk belang is en bovendien is het voor veel Haarlemse jongeren de plek om uit te gaan. Wij zijn dan ook blij dat het is gelukt om een oplossing te vinden. Tijdens de commissie bleek gisteren dat de meeste partijen in de Raad achter het reddingsplan staan, hoewel sommige wel nog wat vragen hebben. Zo twijfelen wij zelf nog of het Patronaat ook nog eens rente moet betalen over de lening, zoals het College voorstelt. Het reddingsplan wordt volgende week in de Raad behandeld.

Nieuw systeem woonruimteverdeling

Gisteren heeft de Raad uitgebreid gesproken over de nieuwe Huisvestingsverordening en het nieuwe Convenant Woonruimteverdeling. Namens de PvdA voerde ik hier het woord over. De discussie ging met name over het nieuwe systeem om corporatiewoningen te verdelen.

Op dit moment worden alle corporatiewoningen in Haarlem volgens het criterium van zoekduur verdeeld: wie het langst op een woning wacht heeft het eerste de kans om te reageren op een woning. Het College van B&W stelt voor om dit systeem wat te wijzigen: maximaal dertig procent van de corporatiewoningen zouden op een andere wijze verdeeld moeten worden. Deze woningen moeten gebruikt worden om maatwerk te kunnen bieden en de doorstroming te bevorderen. De overige zeventig procent zal op basis van het huidige systeem van zoekduur verdeeld blijven worden.

De PvdA heeft lang geworsteld met de vraag of we het eens zijn met dit nieuwe verdeelsysteem. Op papier is het uitsluitend toewijzen van woningen op basis van zoekduur het eerlijkst, maar het laat ook kansen onbenut. Wanneer mensen scheiden, hun kinderen uit huis gaan of de partner overlijdt blijven mensen vaak in een te groot huis achter. Zij willen wel verhuizen naar een kleinere woning, maar dan wel in de eigen buurt waar men zich thuis voelt. In het huidige verdeelsysteem is het voor deze mensen nauwelijks mogelijk zo’n passende woning in de eigen buurt te vinden. Zij blijven daarom noodgedwongen in een te groot huis wonen, wat dus ook niet beschikbaar komt voor woningzoekende gezinnen. Door deze mensen gericht een passende woning in de eigen buurt aan te bieden kan een keten van verhuisbewegingen worden veroorzaakt, waardoor meerdere woningzoekenden geholpen kunnen worden.

De PvdA wil het nieuwe verdeelsysteem een kans geven, want wij zien de voordelen zeker in. Maar wij hebben daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De toewijzing van woningen moet op transparante wijze gebeuren. Ook moet voorkomen worden dat er willekeur optreedt. Tenslotte mag de zoekduur van woningzoekenden niet toenemen als gevolg van dit nieuwe verdeelsysteem. Het nieuwe systeem zal geregeld worden geevalueerd, en de PvdA zal daarbij steeds kritisch bekijken of aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Kijk hier voor meer informatie.

Bezoek IN.OG en PharmaChemie

Regelmatig nodigt burgemeester Bernt Schneiders nieuwe raadsleden uit om mee te gaan op kennismakingsbezoeken die hij aflegt aan bedrijven. Gisteren ben ik meegeweest op bezoek bij vastgoedbedrijf IN.OG en het pharmaceutische bedrijf PharmaChemie.

IN.OG is een ontwikkelaar van bedrijfsverzamelgebouwen. In Haarlem hebben zij een groot terrein in bezit in de Waarderpolder, waar ze een groot aantal bedrijfsverzamelgebouwen hebben ontwikkeld. Hierbij richten zij zich vooral op het midden- en kleinbedrijf. Omdat IN.OG ook bedrijfsunit verhuurt aan de onderkant van de markt vinden met name veel startende ondernemers hier een plek. Ook verhuurt IN.OG atelierruimtes en is er een muziekbunker waar onder meer dj Giel Beelen en de band Alderliefste oefenruimtes hebben.

De aanwezigheid van dit soort relatief goedkope en kleinschalige bedrijfsruimtes is van cruciaal belang voor de Haarlemse economie. Alleen zo krijgen startende ondernemers de kans hun bedrijf succesvol uit te bouwen. Er blijkt dan ook enorm veel vraag te zijn naar deze bedrijfsunits.

Na het bezoek aan IN.OG zijn we nog op bezoek geweest bij de algemeen directeur van PharmaChemie, de grootste producent van generieke geneesmiddelen van Nederland. Dit bedrijf is al jaren in Haarlem gevestigd en maakt inmiddels deel uit van TEVA Pharmaceutical Industries. Naast de productie van generieke geneesmiddelen is PharmaChemie ook gespecialiseerd in medicijnen tegen kanker en astma. PharmaChemie is een van de grootste in Haarlem gevestigde ondernemingen.

Het is erg interessant om dit soort grote ondernemingen die in Haarlem gevestigd zijn eens van binnen te kunnen bekijken. Zij bieden werkgelegenheid aan veel Haarlemmers en het is dan ook belangrijk dat zij zich thuisvoelen in Haarlem. Het is dan ook goed om te horen dat dit bij zowel IN.OG als PharmaChemie duidelijk het geval is.

Huurliberalisering voorlopig uitgesteld

Gistermiddag ontving ik een mailtje van PvdA-kamerlid Staf Depla met wel zeer goed nieuws: de Eerste Kamer heeft besloten de huurliberalisatie voorlopig niet te behandelen. Het wordt daarmee onderdeel van de formatie, waarmee we alsnog de kans krijgen deze verkeerde wet van tafel te krijgen.

De huurliberalisering zou leiden tot forse huurverhogingen. Met name voor mensen met een kleine beurs zou dit kunnen betekenen dat ze hun huur niet meer kunnen betalen. Voor de PvdA is dit onaanvaardbaar. Wij hebben ons dan ook altijd verzet tegen deze wet. Maar helaas was een meerderheid in de vorige Tweede Kamer niet gevoelig voor de argumenten van de PvdA en werd de nieuwe Huurwet gewoon aangenomen. Gelukkig blijkt dat in de Eerste Kamer anders te liggen en heeft zij besloten de wet niet te behandelen totdat de formatie is afgerond.

Staf schreef in zijn mailtje: “Een mooier Sinterklaas cadeau kunnen ze mij niet geven”. En daar ben ik het helemaal mee eens!