Meer

Archive | januari, 2007

Nieuwe website

Van harte welkom op mijn geheel vernieuwde website!

Zoals je ziet heb ik mijn website in een nieuw jasje gestoken. Mijn nieuwe site heeft niet alleen een ander uiterlijk, maar biedt ook meer mogelijkheden. Het is niet langer alleen maar een weblog, maar een echte site waar je ook andere informatie op kunt vinden. De komende maand zal ik deze nieuwe site verder aanvullen. Ook hoop ik dan alle logs die op mijn oude site stonden verplaatst te hebben.

Ik ben erg benieuwd wat jullie van mijn nieuwe website vinden!

Netwerk jonge politici

Dit weekend was ik bij de startbijeenkomst van het PvdA-netwerk <30, een netwerk voor PvdA-raadsleden, wethouders, statenleden en kamerleden die jonger dan 30 zijn. Voor jonge politici is het erg nuttig en leuk om contacten te hebben met jonge politici elders in het land. Meestal ben je de enige jongere in de fractie. Het is dan fijn om af en toe ervaringen uit te kunnen wisselen met "lotgenoten" uit de rest van het land. En het is natuurlijk gewoon leuk om samen leuke activiteiten te organiseren. Daarom is dit netwerk opgericht.

Deze eerste bijeenkomst was in Hoorn, waar Simon Broersma raadslid is. Hij had een tweedaags programma georganiseerd. Zaterdag stond er een cursus initiatieven maken op het programma. Daarna zijn we gezellig gaan eten en de stad in geweest. We sliepen in een scoutinghuis aan het IJsselmeer. Vanochtend stond na het ontbijt nog een bezoek aan de nieuwe ijsbaan van Hoorn op het programma.

Het is erg inspirerend om ervaringen en ideeën uit te wisselen met jonge politici elders in het land. Ik heb verschillende leuke ideeën opgedaan waarmee ik de komende tijd in Haarlem aan de slag kan. Maar vooral was het erg gezellig. De volgende bijeenkomst zal waarschijnlijk in Den Haag zijn op uitnodiging van het kamerlid Lea Bouwmeester, ook lid van het netwerk.

Kijk hier voor foto’s van de bijeenkomst.

Studentendebat

Gistermiddag organiseerde de gemeente een studentendebat in hogeschool INHOLLAND. Dit debat is een initiatief van Maarten Divendal, wethouder studentenzaken. Tijdens de coalitieonderhandelingen is er op mijn initiatief een wethouder speciaal belast met studentenzaken. Op die manier is er een wethouder verantwoordelijk voor het verbeteren van Haarlem als studentenstad, waardoor het hoger op de politieke agenda terecht is gekomen. Dit debat was Maartens eerste grote activiteit in deze functie.

Het was een erg leuk en interessant debat. Natuurlijk ging het over huisvesting, maar ook over zaken als sport, vrijwilligerswerk en de toekomst na de studie. De studenten deden zeer actief mee en kwamen met enkele zeer nuttige ideeën, waar wij als lokale politici zeker iets mee kunnen. Maarten had een stagaire van INHOLLAND gevraagd om het debat te organiseren. Een erg goed idee, want door een student zelf het debat te laten organiseren weet je zeker dat de onderwerpen besproken worden die studenten belangrijk vinden.

Zelf heb ik tijdens het debat het idee gelanceerd om studenten korting te geven op het lidmaatschap van Haarlemse sportclubs wanneer zij bereid zijn een aantal keer per jaar zich als vrijwilliger voor die club in te zetten. Op die manier sla je twee vliegen in één klap: studenten kunnen goedkoper sporten en sportclubs krijgen meer vrijwilligers, waar ze een groot tekort aan hebben. De aanwezige studenten hadden hier wel oren naar, dus ik zal in overleg met de woordvoerders sport in onze fractie eens kijken of we zoiets mogelijk kunnen maken.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heb ik samen met Jan Nieuwenburg een plan gelanceerd om Haarlem aantrekkelijker te maken voor studenten. De wethouder studentenzaken maakte daar onderdeel van uit, maar het omvatte nog andere voorstellen. Meer over dit plan kun je hier lezen.

Energiezuinig Schalkwijk

Gisteren voerde ik in de Gemeenteraad namens de PvdA het woord over de actualisatie van het uitvoeringsprogramma Schalkwijk 2000+. Dit is een ambitieus vernieuwingsprogramma voor Schalkwijk. De komende jaren zullen er meer woningen worden gebouwd, wordt Schalkwijk opgeknapt, komen er extra voorzieningen voor bewoners en zal er geïnvesteerd worden in de sociale samenhang van de buurt.

De PvdA wil dat er bij nieuwe bouwprojecten in Schalkwijk de komende jaren zoveel mogelijk energiezuinig wordt gebouwd. Wij hebben daarom een motie van GroenLinks, D66 en Axielijst gesteund om de energienorm voor nieuwbouwprojecten in Schalkwijk indien mogelijk 10 procent lager te leggen dan de wettelijke norm. Ook zal de PvdA in samenwerking met deze partijen gaan onderzoeken hoe ook in de rest van Haarlem energiezuiniger gebouwd kan worden.

Deze week hebben wij met de fractie de film An Inconvenient Truth van Al Gore bezocht. Hierin wordt nog eens indringend duidelijk gemaakt hoe groot de gevolgen van de opwarming van de aarde kunnen zijn en hoe belangrijk het daarom is dat er energie bespaard wordt. Ook in Haarlem kunnen wij daar ons steentje aan bijdragen. Door woningen te bouwen waar het energiegebruik beperkt wordt kan de uitstoot van schadelijke gassen worden teruggedrongen.

Het is logisch om in Schalkwijk te beginnen. Het vernieuwingsprogramma Schalkwijk 2000+ kent al een hoge milieuambitie: Schalkwijk moet een milieuvriendelijke wijk worden. Energiezuiniger bouwen draagt bij aan het behalen van die ambitie. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat in de gehele stad energiezuinig gebouwd gaat worden. Wij zullen dan ook samen met andere partijen gaan kijken hoe dat mogelijk gemaakt kan worden en daar eventueel een initiatiefvoorstel voor maken.

Ajax-HFC Haarlem

Gisteravond speelde HFC Haarlem de achtste finale van het bekertoernooi tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Het komt niet vaak voor dat onze Haarlemse voetbalclub, speler in de Eerste Divisie, zo ver in een toernooi weet door te dringen en een wedstrijd mag spelen tegen zo’n goed team. We zijn dan ook met een grote groep Haarlemse gemeenteraadsleden naar Amsterdam afgereisd om Haarlem aan te moedigen. Het mocht helaas niet baten: Ajax won met 4-0.

Vanochtend las ik in het Haarlems Dagblad dat er voorafgaand aan de wedstrijd relletjes waren nadat Haarlem-supporters door Ajax-supporters geprovoceerd waren. Eerlijk gezegd heb ik daar gisteren weinig van gemerkt. Wel was er na afloop van de wedstrijd veel ME op de been. Erg jammer dat dit moest gebeuren, want HFC Haarlem en Ajax onderhouden al jaren vriendschappelijke banden.

Voor HFC Haarlem is het erg positief dat ze deze wedstrijd hebben mogen spelen. Niet alleen vanuit sportief oogpunt, maar ook financieel. Jarenlang trok een wedstrijd waar Haarlem aan deel nam niet zoveel bezoekers (23.000). Omdat Haarlem een deel van de opbrengst uit de kaartverkoop krijgt is dit een aardige financiële opsteker voor de club.

Het gaat de laatste jaren ook sportief weer beter met Haarlem. Vorig jaar won de club een periodetitel in de Eerste Divisie en dit jaar bereikte men dus de achtste finales in het bekertoernooi. Hopelijk weet HFC Haarlem deze opgaande lijn voort te zetten richting het nieuwe stadion. Dit stadion kan daarbij ook een belangrijke rol spelen, omdat het meer mogelijkheden biedt voor sponsoring. Het is dan ook van groot belang dat het stadion snel van de grond komt. Lees meer daarover in een column van PvdA-fractievoorzitter Stan Kaatee.

An Inconvenient Truth

Na afloop van een korte fractievergadering zijn we gisteravond met de fractie naar de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore in de Toneelschuur geweest. Een indrukwekkende film over de opwarming van de aarde.

Het is bijzonder hoe fascinerend een film kan zijn die eigenlijk bestaat uit een lange powerpointpresentatie van anderhalf uur. Al Gore maakt op een zeer slimme en effectieve wijze de ernst van het klimaatprobleem aanschouwelijk. Hij maakt veelvuldig gebruik van slimme presentatietrucjes, waardoor de boodschap keihard aankomt. An Inconvenient Truth is daarom niet alleen door de boodschap indrukwekkend, maar vooral door de geniale presentatie van die boodschap.

De PvdA in Haarlem wil dat ook jongeren de urgentie van het klimaatprobleem inzien. Daarom hebben wij in november het initiatief genomen om alle Haarlemse scholieren deze film te laten zien. Middels een motie hebben we het College van B&W gevraagd om alle Haarlemse middelbare scholen een gratis dvd van de film ter beschikking te stellen. Dit zal binnenkort gebeuren. Lees hier meer over dit initiatief.

Kijk hier voor meer informatie over An Inconvenient Truth.

Hillary, John of Barack?

Wie is jullie favoriete kandidaat namens de Democraten bij de presidentsverkiezingen in de VS in 2008? Ik ben er nog niet echt uit. Tot nu toe hebben zich een aantal kandidaten gemeld. John Edwards was de eerste serieuze kandidaat die zich aanmelde. Deze progressieve Democraat was bij de laatste verkiezingen running mate van John Kerry. Gisteren maakte Hillary Clinton, senator en vrouw van Bill Clinton, bekend dat ook zij een gooi gaat doen naar het presidentschap. En waarschijnlijk zal binnenkort ook de charismatische jonge zwarte senator Barack Obama zich aanmelden. Mogelijk volgen ook John Kerry (kandidaat in 2004) en Al Gore (kandidaat in 2000) nog. De eerste Democratische voorverkiezing is op 14 januari 2008 in Iowa.

Hillary Clinton en Barack Obama

Een moeilijke keuze: ben ik voor de eerste vrouw als Democratische kandidaat voor het presidentschap, ben ik voor de eerste zwarte kandidaat of ga ik toch gewoon voor de meest progressieve, maar blanke mannelijke kandidaat? Ik weet het nog niet echt. Hebben jullie al een voorkeur?

Zacaria

Mijn fractiegenoot Moussa is zaterdag vader geworden van een zoontje: Zacaria. Gefeliciteerd, Moussa! Kijk voor meer info op Moussa’s website.

Schriftelijke vragen over toeristische samenwerking met Amsterdam

Vandaag heb ik samen met fractiegenoten Moussa en Oktay schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over de toeristische samenwerking met Amsterdam. Aanleiding hiervoor is het ontbreken van Haarlem op de route van een toeristische rondreis voor Spaanse en Italiaanse toeristen. Deze rondreis is een initiatief van het samenwerkingsverband Amsterdam Plus, dat de regio mee wil laten profiteren van de toeristische aantrekkingskracht van Amsterdam. De rondreis richt zich voornamelijk op cultuurhistorie en doet naast Amsterdam plaatsen aan als Hoorn, Alkmaar, Dordrecht, Gouda, Delft en Leiden. De route gaat echter letterlijk met een grote boog om Haarlem heen (zie kaartje).

Het is echt een gemiste kans dat Haarlem geen onderdeel uitmaakt van dit initiatief. Deze rondreis, die vanaf het voorjaar geboekt kan worden bij de reisbureaus van El Corte Ingles in Spanje en Olympia Travel in Italië, is opgezet door Amsterdam Plus. Dit is een samenwerkingsverband van onder meer de provincies Noord-Holland, gemeenten en bedrijfsleven dat economische groei wil bereiken door de regio te laten meeprofiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam. Men richt zich daarbij vooral op het aantrekken van toeristen uit groeimarkten als China, Oost-Europa, Spanje en Italië.

Haarlem is populair bij toeristen, zo blijkt onder meer uit een recent onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (zie een eerdere log). Opvallend is echter dat Haarlem relatief weinig door in Amsterdam verblijvende toeristen wordt bezocht. De PvdA vindt daarom dat Haarlem moet inzetten op samenwerking met Amsterdam om zo beter te kunnen profiteren van de toeristische aantrekkingskracht van deze stad. Dat is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Wij vragen het College dan ook vaart te maken met deze samenwerking en zich snel aan te sluiten bij Amsterdam Plus, zodat Haarlem in het vervolg wel onderdeel uitmaakt van dit soort initiatieven. Verder lezen

Het groene gezicht van de PvdA

Gisteren was PvdA-wethouder Maarten Divendal te gast bij de fractievergadering. Zo af en toe worden onze wethouders uitgenodigd voor de fractievergadering. Zij mogen dan drie kwartier vullen met een door hen gekozen themadiscussie. Maarten (o.a. wethouder van milieu) wilde graag met ons praten over het Haarlemse milieubeleid en het groene gezicht van de PvdA.

Hoewel wij in ons stemgedrag in de Raad vaak zeer milieubewust zijn wordt de PvdA in de stad niet echt gezien als een groene partij. Volgens mij komt dat doordat het groene gezicht van een lokale politieke partij vooral wordt bepaald door de vraag hoe je omgaat met lokale kwesties als het laten staan van een boom en het groen houden van een bepaalde polder. Daar kiezen wij soms niet voor, waardoor wij niet echt een groen gezicht hebben. Maar veel belangrijker voor het milieu is dat je de mondiale uitstoot van schadelijke stoffen probeert terug te dringen. Dat doen wij in Haarlem bijvoorbeeld door alle stadsbussen op aardgas te laten rijden, het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en het autogebruik in de stad te beperken. Allemaal hele groene maatregelen die de PvdA altijd van harte heeft gesteund.

Overigens zal ook volgende week de fractievergadering nog deels in het teken staan van milieu. Dan brengen wij een bezoek aan de film An Inconvenient Truth van Al Gore in de Toneelschuur. Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA het initiatief genomen deze film gratis te vertonen aan alle Haarlemse scholieren (kijk hier voor mee info). Dat zal binnenkort gebeuren. Maar volgende week gaan we de film dus alvast zelf bekijken in de Toneelschuur.

Brief Woonservice

Bij alle woningzoekenden in Haarlem die ingeschreven staan bij Woonservice (de voormalige Woningwinkel) is vorige week een brief op de deurmat gevallen. Hierin worden de nieuwe regels voor de woonruimteverdeling, zoals de Raad die eind vorig jaar heeft vastgesteld (zie een eerdere log), toegelicht. Zo wordt er uitgelegd dat woningzoekenden vanaf nu een inschrijfgeld van 30 euro moeten betalen.

Opvallend is echter dat er in de brief ook een nieuwe regel staat die wij als Raad nooit hebben besproken en die ook niet in het Convenant Woonruimteverdeling staat. In de brief staat namelijk: “Als u twee keer niet op een aanbod van een woningcorporatie reageert, dan wordt uw inschrijving 2 maanden op non-actief gesteld. Dit houdt in dat u 2 maanden niet op woningen kunt reageren. Op weigeren staat geen sanctie”.

Los van de vraag of dit een terechte maatregel is of niet, staat vast dat wij dit als Raad niet op deze manier hebben goedgekeurd. De vraag is zelfs of deze maatregel wel in overleg met de gemeente is afgekondigd. Ik heb er tijdens de laatste raadscommissie Ontwikkeling dan ook vragen over gesteld aan wethouder Jan Nieuwenburg. Hij zal het uitzoeken en komt er bij de volgende commissievergadering op terug. Wordt dus vervolgd…

Bestemmingsplan Penningsveer

Gisteren was de eerste commissievergadering van 2007. Op de agenda van de raadscommissie Ontwikkeling stond onder andere het bestemmingsplan voor het Penningsveer. Dit is het waterrijke stuk groen aan de oostkant van de stad. In het nieuwe bestemmingsplan worden wat meer mogelijkheden voor recreatie geboden, onder andere aan de Veerplas. Zo kunnen meer Haarlemmers genieten van dit mooie stuk groen aan de rand van de stad.

Het bestemmingsplan kent een mooie evenwicht tussen mogelijkheden bieden voor recreatie en bescherming van de natuur. Zo worden er wel beperkte horecagelegenheden toegestaan, maar wordt de door een ondernemer gewenste waterskibaan en extra parkeerplekken worden niet toegestaan. Verstandig.

Nieuwjaarsrecepties Scheepmakersdijk en VVD

De eerste twee weken van het nieuwe jaar staan voor raadsleden vooral in het teken van nieuwjaarsrecepties. Allerlei organisaties en partijen organiseren een nieuwjaarsreceptie waar je als PvdA-fractie je gezicht wilt laten zien. Het is onmogelijk om als raadslid alle nieuwjaarsrecepties te bezoeken, daarom verdelen wij het binnen de fractie. We proberen overal met tenminste één of twee PvdA-raadsleden aanwezig te zijn.

Binnen de fractie hebben we de verschillende wijken van Haarlem onderling verdeeld. Elke Haarlemse wijk heeft één of twee contactpersonen binnen de fractie. Samen met Marjan Zoon doe ik de binnenstad en Haarlem-Zuid. Ik probeer daarom in ieder geval naar de recepties in deze wijken te gaan. Zo was ik gisteren bij de nieuwjaarsreceptie van de wijkcommissie Scheepmakersdijk en omgeving. Met deze wijk heb ik bovendien ook als lid van de raadscommissie Ontwikkeling veel te maken. Er staan ingrijpende bouwplannen gepland in het Scheepmakerskwartier, en namens de PvdA voer ik daarover het woord in de Raad (zie ook een eerdere log).

Na afloop van de receptie van de Scheepmakersdijk ben ik nog even naar de receptie van de VVD geweest in Stempels. Geen verkeerde keuze, want zoals je van VVD-ers mag verwachten hadden ze voor erg lekkere en luxe hapjes gezorgd…

Wil je weten welke nieuwjaarsrecepties de komende dagen nog voor mij op het programma staan? Kijk dan in de agenda op deze site.