Meer

Archive | februari, 2007

ICN: Petrus LTS zeer behoudenswaardig

Gisteren is de uitkomst van het door de PvdA gevraagde onderzoek naar de kunsthistorische waarde van de voormalige St. Petrus LTS (zie een eerdere log) bekend geworden. De conclusie van het Instituut Collectie Nederland (ICN), dat het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, is dat het grootste deel van het gebouw en de kunstwerken van grote kunsthistorische waarde en daarom zeer behoudenswaardig is.

Vanochtend stond in het Haarlems Dagblad dat inmiddels ook de biedingen op de school bekend zijn. Tot verrassing van velen is het hoogste bod er een waarbij de school grotendeels behouden blijft. Projectontwikkelaar Hillgate Safier biedt hiervoor 8,64 miljoen euro. Dit bod is daarmee hoger dan biedingen waarbij de school gesloopt zou worden.

Natuurlijk is het de vraag of alle biedingen voldoen aan vooraf door de gemeente gestelde eisen. Maar de afweging wordt wel een stuk eenvoudiger nu er in ieder geval geen bod met sloop is uitgebracht dat vele miljoenen hoger ligt dan de biedingen zonder sloop. We hoeven nu als Raad in ieder geval niet de afweging te maken tussen ofwel behoud van de kunst ofwel vele miljoenen meer opbrengst.

Het complete rapport van het ICN kun je hier downloaden. Verder lezen

Reces

Deze week is het reces. Dat betekent dat er geen fractievergaderingen of vergaderingen van de commissie of gemeenteraad zijn. Maar mijn politieke activiteiten liggen zeker niet stil.

Aanstaande donderdag ga ik een dag lang stage lopen bij woningbouwcorporatie Elan Wonen. Tijdens deze stage wil ik mij informeren over wat er binnen deze corporatie allemaal speelt. Als woordvoerder bouwen, wonen en ruimtelijke ordening van de PvdA-fractie heb ik geregeld te maken met corporaties. Het is dan interessant om eens van binnenuit te bekijken wat er allemaal gebeurt bij één van de drie Haarlemse corporaties. Ik zal onder meer een bezoek brengen aan de afdeling Huuradministratie, een bouwvergadering bijwonen en kijken hoe de corporatie omgaat met overlast door huurders.

Zaterdag is vervolgens de jaarlijke verantwoordingsbijeenkomst van de PvdA Haarlem. Elk jaar organiseert de fractie zo’n bijeenkomst om verantwoording af te leggen over wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en om onze plannen voor de toekomst te presenteren. Ik nodig jullie van harte uit om zaterdag 3 maart bij deze verantwoordingsbijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 15:00 uur en vindt plaats in de bovenzaal van Stempels, Klokhuisplein 9 in Haarlem. Kijk hier voor meer info over de verantwoordingsbijeenkomst en de teksten uit de speciale Verantwoordingskrant, die a.s. donderdag verschijnt in het midden van weekblad De Haarlemmer.

Petrus LTS: vervolg

Nog altijd krijg ik erg veel reacties op het door mij gevraagde kunsthistorische onderzoek naar de behoudenswaardigheid van de voormalige St. Petrus LTS (zie een eerdere log). Veel wijkbewoners van Parkwijk en kunsthistorici zijn erg blij met het onderzoek. En vandaag stond in het Haarlems Dagblad weer een paginagroot artikel over het belang en de gevolgen van het door mij gevraagde onderzoek.

Ik ben blij dat mijn inbreng kennelijk goed is gevallen, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat de PvdA niet de eerste partij is geweest die aandacht heeft gevraagd voor de Petrus LTS. D66 en Axielijst hebben dit onderwerp al eerder op de politieke agenda gezet. Het nieuwe dat ik namens de PvdA aan de discussie heb toegevoegd is het onafhankelijke kunsthistorische onderzoek naar de behoudenswaardigheid van de kunst. Dat verzoek is door de wethouder overgenomen, waardoor er nu ruimte is om een evenwichtigere afweging te kunnen maken bij het besluit over het al dan niet slopen van het gebouw.

Ik heb begrepen dat het Instituut Collectie Nederland (ICN) van de gemeente inmiddels de opdracht heeft gekregen de waardebepaling uit te voeren. Zij hebben zelfs al een eerste inspectie uitgevoerd. Het is goed dat de wethouder zo voortvarend met ons verzoek aan de slag is gegaan. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek.

Je kunt het artikel uit het Haarlems Dagblad van vandaag hier bekijken. Verder lezen

Discriminatie in de horeca

Af en toe ben ik wel eens jaloers op een goed initiatief van een andere politieke partij. Dan baal ik ervan dat wij dat niet eerder hebben verzonnen. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek van Rood, de jongerenorganisatie van de SP, naar discriminatie in de Haarlemse horeca. De SP-jongeren hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het toelatingsbeleid van de Haarlemse horeca. Conclusie: van structurele discriminatie is geen sprake, maar er zijn kroegen in Haarlem die allochtone jongeren eerder weigeren dan autochtonen.

De SP-jongeren hebben het deurbeleid van de Haarlemse horeca zelf uitgetest. In wisselende groepjes allochtone en autochtone jongeren hebben ze geprobeerd verschillende kroegen binnen te komen. In twee kroegen (Murphy’s Law en De Koning) kwamen de autochtone jongeren wel binnen, terwijl de allochtone jongeren werden geweigerd. De eigenaar van De Koning verklaart vandaag in het Haarlems Dagblad zelfs doodleuk dat het beleid is dat er geen allochtonen naar binnen mogen, omdat de kroeg alleen voor “studenten en kakkers” is bedoeld. Schokkend!

Vanavond zal SP-raadslid Pieter-Anne Wever in de Raad mondelinge vragen stellen over deze discriminatie. Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de burgemeester. Lees hier meer over het onderzoek van de SP-jongeren.

De stadsarchitect

Vanochtend had ik samen met fractiegenoot Moussa een gesprek met de Haarlemse stadsarchitect Joop Slangen. Dit gesprek was bedoeld om eens, los van specifieke actuele projecten, door te praten over de ruimtelijke inrichting van Haarlem en wat de politiek daaraan zou kunnen verbeteren. Erg interessant.

joop-slangen.jpg

 

Joop Slangen is sinds 1996 stadsarchitect van Haarlem. De stadsarchitect is een adviseur van het College van B&W en van de ambtenaren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Gevraagd en ongevraagd adviseert hij over stedenbouw, architectuur en de inrichting van de openbare ruimte in de stad. Hij is betrokken bij ruimtelijk beleid en bij stedenbouwkundige projecten in de stad.

Jongeren, uitgaan en cultuur

Gisteren vond in het Patronaat een informele ontmoeting plaats tussen de wethouders Maarten Divendal (jeugd) en Chris van Velzen (cultuur) en zo’n twintig Haarlemse jongeren. Ook ik was hierbij aanwezig. Doel van de bijeenkomst was om van de jongeren te horen wat er verbeterd kan worden aan cultuur en uitgaan in Haarlem. Een aantal opmerkingen van de jongeren vielen mij met name op:

  • Er ontbreekt, met name voor jongeren onder de 18, een laagdrempelige plek waar je gratis naar binnen kunt om wat te drinken en te dansen, zoals vroeger de Fietsznfabriek. Zoiets zou weer terug moeten komen.
  • De jongeren wilden graag dat er, net als in Amsterdam, een museumnacht wordt georganiseerd. Tijdens zo’n nacht zijn musea ‘s avonds open en worden daar allerlei evenementen georganiseerd. Goed idee!
  • De Toneelschuur kent al jongerenambassadeurs, jongeren die in hun vriendenkring reclame maken voor voorstellingen van de Toneelschuur. Zo’n netwerk zou kunnen worden uitgebreid naar alle Haarlemse cultuurinstellingen.
  • Er is in Haarlem te weinig plaats voor (commerciele) urban-feesten. Deze muziekstijl is met name populair onder allochtone jongeren.
  • Er zouden meer festivals op de Grote Markt moeten kunnen plaatsvinden.

De wethouders hebben toegezegd met deze wensen van de jongeren aan de slag te gaan. Volgend jaar, in 2008, gaat de nieuwe Stadsschouwburg open. Daarmee hebben alle podia een nieuw gebouw gekregen. Om dit te vieren zal 2008 een cultureel jaar worden, waarin tal van extra evenementen worden georganiseerd. De wensen van de jongeren zullen hier zoveel mogelijk bij worden meegenomen.

Geen discriminatie homohuwelijk in Haarlem

Aanstaande donderdag zal de PvdA in de Gemeenteraad een motie indienen om ervoor te zorgen dat alle Haarlemse ambtenaren van de burgerlijke stand bereid zijn om alle huwelijken te sluiten, zowel van hetero- als van homostellen. Op die manier moet discriminatie van homostellen voorkomen worden.

homohuwelijk.jpg

 

In het landelijke Regeerakkoord is afgesproken dat zittende ambtenaren van de burgerlijke stand mogen weigeren om homohuwelijken af te sluiten, mits het in die gemeente wel mogelijk is om door iemand anders getrouwd te worden. In Haarlem vinden wij dat alle huwelijken gelijk zijn, of het nu gaat om mensen van hetzelfde of verschillend geslacht. Het kunnen weigeren van bepaalde soorten huwelijken is daarom discriminerend en onacceptabel. Mijn fractiegenoten Stan Kaatee en Marjan Zoon zullen daarom donderdag samen met SP, VVD, GroenLinks, D66 en Axielijst een motie indienen die ervoor zorgt dat het weigeren van homohuwelijken door Haarlemse ambtenaren onmogelijk wordt.

Lees hier meer over onze motie.

Ondernemen in de binnenstad

Vanochtend heeft onze fractie een wandeling door de binnenstad gemaakt met de oude en nieuwe voorzitter van winkeliersvereniging City Haarlem. Tijdens deze wandeling wezen de ondernemers ons op knelpunten waarmee zij dagelijks te maken hebben, zoals overlast van fietsen, achterstallig onderhoud en het niet kwijt kunnen van afval.

Martin van Galen vertrekt binnenkort als voorzitter van City Haarlem. Hij zal waarschijnlijk worden opgevolgd door Fred Hessels. Met deze vertrekkend en toekomstig voorzitter wandelden wij door de binnenstad.

Winkeliers blijken met name veel overlast te ondervinden van fietsers. Overal in de binnenstad staan geparkeerde fietsers en in onder meer de Gierstraat is er nauwelijks ruimte genoeg voor zowel de fietsers als het winkelend publiek. Een lastig probleem, want in een oude binnenstad als die van Haarlem met tal van smalle en bochtige straatjes valt daar weinig aan te doen. Betere handhaving bij verkeerd geparkeerde fietsen kan helpen, maar het liefst zien de winkeliers fietsen geheel geweerd uit de binnenstad. Maar dat kan bijna niet, omdat de Gierstraat één van de belangrijkste doorgaande fietsverbindingen van noord naar zuid door de stad is. Lastig…

Onderzoek behoudenswaardigheid St. Petrus LTS

De afgelopen weken heb ik mij verdiept in de sloopplannen van de voormalige St. Petrus LTS aan de Berlagelaan in Haarlem-Oost. Dit gebouw en de daarbij behorende grond zijn door de gemeente in de verkoop gezet, waarbij de mogelijkheid bestaat dat het gebouw gesloopt zal worden. In het gebouw bevinden zich echter betonreliefs van Hans Wiesman. Bij sloop zouden ook deze kunstwerken verloren gaan. De PvdA kreeg de afgelopen tijd steeds meer signalen dat deze kunst van grote kunsthistorische waarde is. Tijd om dit dus eens uit te zoeken.

De voormalige St. Petrus LTS is ontworpen door de Haarlemse architect Nico Andriessen. In het gebouw bevinden zich een muurschildering en een zestal betonreliëfs van de kunstenaar Hans Wiesman. De gemeente wil het gebouw verkopen. Er kan nu op twee manieren een bod worden uitgebracht op het gebouw en de bijbehorende grond: met en zonder sloop van het gebouw. Uiteindelijk zal de Raad moeten besluiten welk bod wordt gehonoreerd en of het gebouw dus gesloopt wordt of niet.

st-petrus.JPG

 

Als raadslid is het moeilijk in te schatten hoe groot de kunsthistorische waarde van het gebouw en de zich daarin bevindende kunstwerken is. Maar ik wil wel inzicht in die waarde voordat ik als raadslid een besluit neem over al dan niet slopen van het gebouw. Daarom heb ik gisteren in de commissie Ontwikkeling aan de wethouder gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de behoudenswaardigheid van het gebouw en de kunstwerken. Wij kunnen dan als Raad een goede afweging maken. Het Instituut Collectie Nederland (ICN) doet momenteel onderzoek naar dit soort Wederopbouwkunst in openbare gebouwen en zou prima zo’n onderzoek kunnen uitvoeren.

Wethouder Jan Nieuwenburg heeft tijdens de commissievergadering aangegeven positief te staan tegenover een onderzoek. Hij heeft toegezegd dat de Raad de resultaten van zo’n onderzoek krijgt voorgelegd voordat wij een besluit nemen over verkoop van de school. Ik ben daar erg blij mee. Verder lezen

Het nieuwe kabinet

Inmiddels zijn alle nieuwe ministers en staatssecretarissen van het nieuwe kabinet bekend geworden. Met name de zes mannen en zes vrouwen die de PvdA afvaardigt als ministers en staatssecretarissen zijn een verfrissend en veelbelovend team. Hoewel ik nog wel wat heb aan te merken op het Regeerakkoord (zie een eerdere log) heb ik dus wel het volste vertrouwen in deze ploeg mensen.

Het is mooi dat het de PvdA is gelukt om zoveel vrouwen te vinden als minister of staatssecretaris. Ook is het mooi dat er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis staatssecretarissen van Marokkaanse en Turkse komaf zitting nemen in het kabinet (Aboutaleb en Albayrak). En met name de benoeming van columnist en wetenschapper Ronald Plasterk op Onderwijs is verrassend en spannend.

Wel vind ik het jammer dat er niet tenminste één echt jonge minister of staatssecretaris door de PvdA is voorgedragen. PvdA-kamelid Martijn van Dam (29) zou bijvoorbeeld een uitstekende kandidaat zijn geweest voor een staatssecretariaat op het ministerie van Onderwijs. Nu levert het CDA met Camiel Eurlings (33) het jongste lid van het kabinet en is de jongste PvdA-er Sharon Dijksma (35). Een beetje jammer…

Wonen boven winkels

Vandaag schrijft het Haarlems Dagblad dat de gemeente Haarlem van plan is een speciaal bedrijf op te richten dat zich bezig gaat houden met het realiseren van woningen boven winkels in de binnenstad. Dit bedrijf, dat een samenwerking moet worden tussen de gemeente en waarschijnlijk woningbouwcorporatie Woonmaatschappij, zou tussen de 300 en 400 woningen boven winkels moeten realiseren.

Goed nieuws! Etages boven winkels in de binnenstad staan vaak leeg. Door ze wat op te knappen en beter toegankelijk te maken (bijvoorbeeld door een trap in de achtertuin) zijn deze etages prima als woning te gebruiken. De afgelopen jaren kende de gemeente een zeer succesvolle subsidieregeling om meer woningen te creëren boven winkels. Deze regeling komt echter tot een einde. In de Raad hebben wij en andere partijen het College geregeld gevraagd een manier te vinden om het succesvolle beleid voort te zetten en meer woningen boven winkels te creëren. Het is goed om te lezen dat het College een oplossing gevonden lijkt te hebben.

Ik woon zelf in een winkelstraat in de Haarlemse binnenstad en ik weet hoe leuk het daar, met name ook voor jongeren, wonen is. Ook in deze straat, de Barteljorisstraat, staan echter nog tal van etages boven winkels leeg. Het zou mooi zijn als daar ook mensen kunnen wonen. Dat is niet alleen goed voor de volkshuisvesting, maar ook voor de sociale veiligheid in de binnenstad. Wanneer er mensen wonen is er immers altijd bedrijvigheid in de straat, niet alleen wanneer de winkels open zijn.

Onduidelijk is nog hoeveel de gemeente zal moeten bijdragen aan dit nieuwe bedrijf en hoe de samenwerking met de corporatie er precies uit zal zien. Natuurlijk moet ik die informatie afwachten voordat ik echt kan beoordelen of dit ook de beste oplossing is. Maar op het eerste gezicht ziet het er erg goed uit. In Maastricht werkt men al op een soortgelijke manier, en daar is het een succes. Het zou mooi zijn wanneer dat voorbeeld in Haarlem navolging kan krijgen.

Nieuwe huisvesting gemeente unaniem door de Raad

Gisteren kreeg het plan voor de nieuwe huisvesting van de gemeenteambtenaren in het centrum van Haarlem unanieme steun in de Raad. De ambtenaren zullen, behalve in het al bestaande stadhuis, worden gehuisvest in het huidige postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht en in een nieuw te bouwen kantoor aan de Raaks. Dit huisvestingsplan is in de plaats gekomen van het Stadskantoor in Schalkwijk, waarvoor na de verkiezingen geen meerderheid meer in de Raad bestond.

Voor de verkiezingen was het de bedoeling een nieuw stadskantoor te bouwen op het 023-terrein aan de rand van Schalkwijk. Hier zouden alle gemeentelijke ambtenaren moeten worden ondergebracht. Tijdens de verkiezingscampagne voerden met name VVD en SP fel campagne tegen dit plan, omdat het veel te duur zou zijn. Volgens beide partijen zouden er andere oplossingen zijn die vele tientallen miljoenen euro’s minder zouden kosten. Bij de coalitieonderhandelingen is vervolgens afgesproken dat VVD en SP een half jaar de tijd zouden krijgen om met een alternatief plan te komen dat zowel in de bouw als de jaarlijkse exploitatie goedkoper zou zijn. Wethouder Van Velzen heeft toen dit plan ontwikkeld. Dit is inderdaad goedkoper, maar veel minder dan VVD en SP tijdens de campagne beweerden. Het scheelt slechts enkele miljoenen euro’s, veel minder dan beide partijen aan de kiezers hebben voorgespiegeld. Zij hebben hun kiezers dus nog wel iets uit te leggen…

Maar goed, hoewel het plan dan niet zoveel goedkoper is, is het wel erg aantrekkelijk. Alle ambtenaren worden vlakbij elkaar in het centrum van de stad gehuisvest. Het plan is zelfs zo aantrekkelijk dat de gehele Raad er gisteren mee kon instemmen. Dat is een goed teken, want het betekent dat het een zeer breed draagvlak heeft, zowel bij de coalitie als de oppositie. De Raad heeft wel nog opdracht gegeven om de nieuwe kantoren aanzienlijk duurzamer te bouwen dan de wethouder van plan was. Een motie van GroenLinks waarin hierom werd gevraagd kreeg steun van de gehele Raad.

Burgerinitiatief openbaar groen

Vandaag presenteerden Haarlemmers voorafgaand aan de Gemeenteraad het eerste burgerinitiatief. Sinds kort is het mogelijk dat Haarlemmers met 150 handtekeningen een onderwerp op de agenda van de Raad plaatsen. Dit is eerste keer dat hiervan gebruik wordt gemaakt. De initiatiefnemers willen graag dat er meer openbaar groen in Haarlem komt. Het aantal vierkante meters groen per woning zou moeten worden uitgebreid naar 75 m2.

Probleem hierbij is dat dit in een stad als Haarlem nauwelijks mogelijk is, tenzij wij zouden stoppen met het bouwen van woningen. En dat zou onverantwoord zijn, gezien de grote woningnood. Bovendien kent Haarlem best veel natuur, maar die bevindt zich vlak buiten de stadsgrenzen (polders en duinen). Mijn collega Joyce Langenacker heeft daarom namens de PvdA vandaag een eigen antwoord op het burgerinitiatief gepresenteerd. Centraal daarin staat dat het groen wat er is beter gebruikt moet worden.

bomen.jpg

 

De PvdA wil het bestaande groen veel intensiever gebruiken. Door stadsparken op te knappen, beter toegankelijk te maken en een meer recreatieve functie te geven kunnen veel meer mensen van het bestaande groen genieten. Nu zijn veel parken, zoals het Reinaldapark in Haarlem-Oost, zeer slecht onderhouden en nauwelijks toegankelijk. Door het park op te knappen en extra paden, picknickplekken en speelveldjes aan te leggen kunnen veel meer Haarlemmers gebruik maken van dit al bestaande groen. Op die manier neemt het groen waar Haarlemmers van kunnen genieten binnen de stad toe, zonder dat het aantal vierkante meters groen ook werkelijk uitgebreid hoeft te worden.

Lees hier meer over het door de PvdA gepresenteerde initiatief.