Meer

Archive | maart, 2007

Bouwleges

De Raadsvergadering gisteren stond vooral in het teken van een discussie over de bouwleges. Dit onderwerp was al meerdere malen aan de orde gekomen in de raadscommissie ontwikkeling, waar mijn fractiegenoot Oktay er zich de afgelopen weken mee heeft bezig gehouden. Gisteren vond besluitvorming plaats in de Raad.

Bouwleges zijn het bedrag dat je bij een bouwproject betaalt voor bijvoorbeeld een bouwvergunning. Dit is altijd een bepaald percentage van de totale aanneemsom. Op dit moment zijn de bouwleges niet geheel kostendekkend. Dat betekent dat de gemeente geld bijlegt op de aanvraag van een bouwvergunning. Daarmee betalen alle Haarlemmers (via de belastingen) dus mee aan de erker of dakkapel van iemand die een bouwvergunning aanvraagt. Het College van B&W wil dit nu veranderen, waardoor de bouwleges wel kostendekkend zijn. De PvdA is het daarmee eens.

De discussie ging in de Raad gisteren vooral over de vraag of voor alle bouwprojecten een zelfde percentage aan bouwleges moet worden berekend, of dat je kleine bouwaanvragen een lager percentage aan leges zou moeten laten betalen. SP en VVD kwamen met een voorstel om voor bouwaanvragen met een aanneemsom van minder dan 40.000 euro een lager percentage aan leges in rekening te brengen. Wij zijn het hier niet mee eens, omdat daarmee juist de mensen met een grote beurs, die verbouwingen aan hun huis uitvoeren, voordeel krijgen, terwijl de corporaties die sociale huurwoningen bouwen een hoger percentage moeten betalen. Gelukkig steunden alle andere fracties in de Raad onze visie, waardoor het voorstel van SP en VVD werd verworpen. De bouwleges worden nu kostendekkend gemaakt, waarbij voor alle bouwaanvragen het zelfde percentage geldt.

Connexxionterrein

In Haarlem Zuid-West zal binnenkort aan de Leidsevaart een enorm stuk grond vrijkomen door vertrek van van de busbedrijf Connexxion. Op dit terrein zullen 160 tot 210 woningen worden gebouw, gecombineerd met ruimte voor kleine bedrijfjes en maatschappelijke voorzieningen. Een groep omwonenden heeft een eigen plan gemaakt voor het gebied en presenteerde dit gisteren tijdens een rondwandeling over het terrein aan mij en mijn GroenLinks-collega Tenda Hoffmans.

Connexxionterrein

 

Het is indrukwekkend om te zien hoe constructief de omwonenden meedenken over de herontwikkeling van het gebied. Zij hebben een plan gemaakt dat vrijwel geheel voldoet aan het Programma van Eisen van de gemeente, dat volgende week in de raadscommissie Ontwikkeling zal worden behandeld. De bewoners willen hiermee laten zien dat alle door de gemeente gewenste onderdelen in het gebied kunnen worden geplaatst zonder dat er enome hoogbouw komt. Hoogbouw past namelijk volgens de bewoners niet in het karakter van de wijk.

Het enige twistpunt tussen gemeente en omwonenden is de plaatsing van zeven woonwagens in het gebied. De gemeente wil zeven woonwagens uit de Waarderpolder verplaatsen naar dit terrein. De omwonenden zeggen dat dit terrein daar niet geschikt voor is en hebben een aantal alternatieven binnen de wijk voorgedragen. Voor de PvdA staat buiten kijf dat de woonwagens verplaatst moeten worden, maar als er binnen deze wijk door de bewoners zelf betere locaties worden voorgedragen verdienen die het wel om onderzocht te worden. Volgende week zullen wij in de raadscommissie Ontwikkeling de wethouder dan ook om een reactie vragen op deze alternatieven.

Bekijk hier een filmpje van TVNH over het plan van de buurtbewoners.

Podje Politiek aflevering 12

Remy, Constantijn en ik hebben gisteren weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. In deze aflevering onder meer aandacht voor de Wouter Tapes, de rellen in de Utrechtse wijk Ondiep, de Haarlemse kotters en de uitwisseling van de gemeenteraden van Haarlem, Den Bosch en Amersfoort.

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Wonen Boven Winkels voortgezet

De komende jaren moeten er meer dan 300 woningen boven winkels bijkomen in het centrum van Haarlem. Het succesvolle project Wonen Boven Winkels zal, in een gewijzigde vorm, worden voortgezet. De subsidieregeling Wonen Boven Winkels is een jaar geleden beëindigd omdat het gereserveerde bedrag op was. De PvdA heeft altijd aangedrongen op voortzetting. De gemeente is nu van plan om samen met woningbouwcorporatie Woonmaatschappij een organisatie op te richten die leegstaande etages boven winkels omvormt tot woningen. Gisteren bespraken we dit in de raadscommissie Ontwikkeling

In de Haarlemse binnenstad staan veel etages boven winkels leeg. Het zou mooi zijn als daar ook mensen kunnen wonen. Dat is niet alleen goed voor de volkshuisvesting, maar ook voor de sociale veiligheid in de binnenstad. Wanneer er mensen wonen is er immers altijd bedrijvigheid in de straat, niet alleen wanneer de winkels open zijn. Zelf woon ik, zoals ik al in een eerdere log schreef, ook in een winkelstraat (de Barteljorisstraat) en dat bevalt erg goed.

De PvdA wil dat het project Wonen Boven Winkels de komende jaren met name wordt gericht op jongeren, bijvoorbeeld studenten en jonge mensen die na hun studie in Haarlem willen blijven wonen en een eigen bedrijfje willen oprichten. Wij willen deze jongeren graag aan de stad binden. Juist zij willen graag in de drukke binnenstad wonen en hebben minder last van de geluidsoverlast en het gebrek aan parkeerplaatsen dat wonen in een winkelstraat met zich meebrengt. In Maastricht, waar de gemeente al werkt met een vergelijkbare organisatie als Haarlem nu van plan is, participeert bijvoorbeeld de universiteit ook in het project. Een samenwerking met de hogeschool INHOLLAND zou ook in Haarlem overwogen kunnen worden.

Kotters mogen voorlopig blijven

De kotters bij molen De Adriaan mogen voorlopig blijven liggen. Het College van B&W heeft besloten het besluit over het opzeggen van het gebruiksrecht van de Kotterclub te schrappen, nadat in de raadscommissie Ontwikkeling een meerderheid daar tegen bleek te zijn. Een ruime meerderheid van de commissie steunde toen mijn voorstel om te wachten met een definitief besluit over verplaatsing van de kotters todat duidelijk is wat er in het noordelijker gelegen Scheepmakerskwartier gaat gebeuren, en in de tussentijd met de kotters te overleggen over een ook voor hen aanvaardbare oplossing (zie een eerdere log).

Het College heeft nu besloten het besluit over opzegging van het gebruiksrecht te schrappen uit het Raadsbesluit over herinrichting van het gebied rond de molen. Er zal nu eerst met de Kotterclub worden gesproken over een oplossing. Mocht het college alsnog de kotters willen verplaatsen dan zal dit eerst opnieuw in de raadscommissie Ontwikkeling worden besproken.

Jongste gedeputeerde ooit

Gisteravond was ik voor mijn werk (als inhoudelijk medewerker van de statenfractie van de PvdA Noord-Holland) bij de fractievergadering waar besloten werd welke twee personen door de PvdA zullen worden voorgedragen als kandidaat-gedeputeerden. Besloten is dat Peter Visser en Sascha Baggerman zullen worden voorgedragen wanneer de collegeonderhandelingen met VVD, CDA en GroenLinks tot een goed einde worden gebracht.

sascha.jpg

 

Met name de keuze voor Sascha is opmerkelijk. Met 30 jaar wordt zij de jongste gedeputeerde ooit in Noord-Holland. Het is fantastisch dat de PvdA zo’n jonge meid voordraagt voor het gedeputeerdeschap, zeker in zo’n vergrijsd instituut als de provincie. Bovendien heeft Sascha zeker alle kwaliteiten in zich om uit te groeien tot een hele goede en aansprekende gedeputeerde.

Samen met Peter Visser, die lijsttrekker was bij de afgelopen verkiezingen, levert de PvdA hiermee twee sterke gedeputeerden die de provincie weer op de kaart kunnen zetten. En dat is zeker nodig, gezien de teruglopende opkomst bij de verkiezingen.

Lees hier meer over de door de PvdA voorgedragen kandidaat-gedeputeerden.

Kies het Patronaat als Nachttempel 2007

Weekblad Nieuwe Revu organiseert een verkiezing voor de beste club van Nederland onder de titel ‘Revu’s Nachttempel 2007′. Het Haarlemse Patronaat is één van de acht genomineerden. En terecht, want zeker met het prachtige nieuwe gebouw is dit zeker een van de gaafste clubs van Nederland.

Patronaat

 

De jury schrijft over het Patronaat: “Uitstekend, want volgens de laatste inzichten, ingericht hypermodern podium beschikt over een kleine en een grote zaal, een café en een restaurant. Het Patronaat wist dit jaar net op tijd een faillissement af te wenden na een periode van mismanagement volgend op de verbouwing. Ingeperkte budgetten zetten de programmering onder druk maar toch weet het Patronaat smaakvolle dance te programmeren zoals grensverleggende techno-acts van labels als Kompakt en Pokerflat. Zoals het een breed podium betaamt is er ook nog steeds ruimte om te dansen op popclassics uit de jaren tachtig en negentig.

Je kunt hier je stem uitbrengen op de Nachttempel 2007. Stemmen kan nog tot en met 28 maart. Kies het Patronaat als Nachttempel 2007!

Uitwisseling met Den Bosch en Amersfoort

De gemeenteraden van Den Bosch, Amersfoort en Haarlem organiseren elk jaar een onderlinge uitwisseling. De bedoeling is om als gemeenteraden ervaringen uit te wisselen over het eigen functioneren en interessante projecten in elkaars gemeenten te bezoeken. Afgelopen vrijdag en zaterdag vond de eerste uitwisseling plaats in Den Bosch.

Op het programma stonden onder meer een rondleiding door het stadhuis en het stadskantoor van Den Bosch, een ontmoeting met de PvdA-fracties uit Den Bosch en Amersfoort en werkbezoeken aan culturele projecten in de hoofdstad van Brabant. Maar daarnaast was er natuurlijk ook genoeg ruimte ingeruimd om elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld tijdens het diner en in één van de vele kroegen in Den Bosch.

Bij de bus op weg naar Den Bosch

 

Het interessantst vond ik zelf een bezoek aan de Talent Factory. Dit is een cultureel centrum in een oude fabriekshal, een beetje vergelijkbaar met de Lichtfabriek in Haarlem. Net als de Lichtfabriek organiseren ze zowel zakelijke bijeenkomsten als culturele manifestaties. Met de opbrengsten van bijvoorbeeld bedrijfsfeesten, congressen en productpresentaties wordt het culturele programma betaald. Maar het bijzondere aan de Talent Factory is dat men zich cultureel geheel richt op jongeren. Ze organiseren feesten en optredens voor jongeren, maar bieden jongeren ook de kans om (met een subsidie) een eigen cultureel evenement te organiseren. Een erg leuk concept.

Dit soort uitwisselingen met andere raden zijn erg nuttig, omdat je als gemeenteraden veel van elkaar kunt leren. Niet alleen inhoudelijk, zoals dit keer over de inrichting van het stadskantoor en de culturele projecten, maar ook over hoe de Raad zelf functioneert. Iedere gemeenteraad heeft weer een andere wijze van vergaderen. Maar daarnaast is zo’n tweedaags bezoek aan een andere stad ook een hele goede gelegenheid om Haarlemse raadsleden van andere fracties eens wat beter te leren kennen, en dat is erg nuttig voor het functioneren van de Raad.

Ingeburgerd

Gisteren sprak de Raad over de Wet Inburgering. De gemeente moet deze wet, die niet-Nederlanders verplicht om een inburgeringstraject te volgen, uitvoeren. Hoe dat in Haarlem precies gaat gebeuren werd gisteren door de Raad besproken. Ter gelegenheid hiervan organiseerde de Axielijst een inburgeringstoets voor Raadsleden. Samen met Tenda Hoffmans (GroenLinks) en Wim Catsman (CDA) kwam ik hierbij het beste uit de bus. Tenda, Wim en ik zijn dus het best ingeburgerd van alle raadsleden. Niet slecht voor iemand met een half Duitse vader en een Indische, in Suriname geboren moeder…

Typisch Nederlands?

  

De definitieve inburgeringstoest is nog niet bekend, dus maakte de Axielijst gebruik van een voorbeeld-vragenlijst die op internet te vinden is. Deze lijst is wel gebaseerd op wat inburgeraars volgens het ministerie van justitie zouden moeten weten. Zorgelijk is dat op deze lijst ook buitengewoon onzinnige vragen staan, zoals of je wel of niet verschillende soorten schoonmaakmiddelen door elkaar mag gooien. Wat heeft dat nou met inburgering te maken?

Eén jaar raadslid

Vandaag ben ik precies één jaar raadslid. Donderdag 16 maart 2006 werd ik geïnstalleerd als lid van de Haarlemse gemeenteraad, nadat ik een week eerder tijdens de verkiezingen gekozen werd. Een mooi moment om eens terug te kijken op wat ik in mijn eerste jaar in de gemeenteraad heb bereikt.

Het afgelopen jaar heb ik in de Raad het woord gevoerd over enkele belangrijke onderwerpen, zoals het nieuwe stadion van HFC Haarlem, het nieuwe systeem voor de verdeling van huurwoningen en de herinrichting van het Scheepmakerskwartier. Dat is natuurlijk belangrijk en interessant om te doen, maar het leukst vind ik toch om onderwerpen zelf op de politieke agenda te zetten. Op die manier kan ik iets voor elkaar krijgen wat zonder mijn aanwezigheid in de Raad waarschijnlijk niet was gelukt. Daarmee maak je als raadslid dan echt het verschil. Het zijn dan ook deze resultaten van mijn eerste jaar in de Raad waar ik het meest trots op ben.

Ik denk dat ik het afgelopen jaar tenminste vijf dingen heb bereikt die zonder mijn aanwezigheid in de Raad waarschijnlijk niet waren gebeurd. Een overzicht:

  • Er komt een fonds waaruit goede ideeën van jongeren kunnen worden betaald (zie hier).
  • Er is een wethouder studentenzaken gekomen, die Haarlem meer aantrekkelijker moet maken als studentenstad (zie hier).
  • Ik heb illegale onderhuur op de politieke agenda gezet en de Raad heeft ingestemd met onze motie waarin wij het College van B&W vragen om met de corporaties afspraken te maken over een hardere aanpak van illegale onderhuur (zie hier).
  • Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de behoudenswaardigheid van de kunst in de voormalige St. Petrus LTS (zie hier).
  • HFC Haarlem gaat, wanneer het nieuwe stadion er is, de naastgelegen wijk Parkwijk-Zuiderpolder ondersteunen met bijvoorbeeld stageplekken en projecten rond lichaamsbeweging voor jongeren in de buurt (zie hier).

Ook het komende jaar hoop ik weer op deze manier een aantal onderwerpen zelf op de politieke agenda te plaatsen en van de grond te trekken. Het eerste zal waarschijnlijk een initiatief zijn om meer jonge toeristen naar Haarlem te trekken. Dit initiatief ben ik op dit moment samen met mijn fractiegenoten Helga en Moussa aan het voorbereiden.

PvdA, VVD, CDA en GroenLinks vormen provinciaal bestuur

Gisteren was ik voor mijn werk als inhoudelijk medewerker van de statenfractie van de PvdA bij het openbare debat over de collegeonderhandelingen in Noord-Holland. Hier maakte VVD-lijsttrekker Ton Hooijmaijers bekend dat hij met PvdA, CDA en GroenLinks een nieuw provinciebestuur wil vormen. Goed nieuws, want daarmee lijkt ook Noord-Holland een sterk, sociaal en groen bestuur te krijgen.

Opvallend was dat de SP-lijsttrekker in zijn gesprek met formateur Hooijmaijers heeft uitgesloten samen met de PvdA een nieuwe college van Gedeputeerde Staten te willen vormen. Tijdens het openbare debat ontkende hij het gisteren, maar in de door de SP goedgekeurde gespreksverslagen staat zwart op wit dat de SP niet samen met de PvdA in een college wil. Erg jammer dat de SP landelijk en provinciaal niet net als in Haarlem bereid is om bestuursverantwoordelijkheid te nemen na een grote verkiezingsoverwinning.

Deelname van de PvdA aan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten biedt een fantastische kans om Noord-Holland sterker, groener en socialer te maken. Hopelijk zal het nieuwe provinciebestuur werk maken van het aanpakken van de woningnood, het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg, het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en het verminderen van de milieuvervuiling.

Terug van weggeweest: Podje Politiek

Na een winterslaap van zo’n vier maanden terug van weggeweest: onze podcast Podje Politiek. Met dit keer onder meer aandacht voor de afgelopen verkiezingen, de opkomst van de SP en de PVV, de Petrus LTS en het burgemeestersreferendum in Utrecht.

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de website Podje Politiek.

Op bezoek bij Schiphol

Gisteren waren alle gemeenteraadsleden uit Haarlem, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude door Schiphol uitgenodigd voor een werkbezoek. Deze drie gemeenten ondervinden veel lusten en lasten van de nationale luchthaven. Veel lusten, omdat veel van onze inwoners werk vinden bij Schiphol of bij één van de vele bedrijven die profiteren van de nabijheid van de luchthaven. Maar ook veel lasten, omdat opstijgende en landende vliegtuigen voornamelijk over onze gemeenten heen vliegen.

Gerlach Cerfontaine, directeur van Schiphol, en Peter Frans Hartman, plaatsvervangend president-directeur van de KLM, hielden presentaties over hoe Schiphol de overlast voor de omgeving probeert te verminderen. Dat gebeurt onder meer met schonere en stillere vliegtuigen en door betere aanvliegroutes te gebruiken. Op die manier willen de beide bedrijven blijven groeien, terwijl de overlast voor de omgeving afneemt.

Schiphol

 

Dit werkbezoek en het feit dat de gemeenteraadsleden persoonlijk in discussie kunnen gaan met de directeuren van Schiphol en KLM is een teken dat Schiphol haar omgeving serieus neemt. Probleem blijft natuurlijk dat vliegen nu eenmaal overlast met zich meebrengt. Het hebben van veel verbindingen met het buitenland is van zo’n groot economisch belang dat het helemaal wegnemen van die overlast onmogelijk is. Maar Schiphol kan volgens mij wel nog veel meer doen om de overlast te verminderen. Zo zouden ouderwetse vliegtuigen die extra veel lawaai en vervuiling met zich meebrengen geweigerd moeten worden. Dat kan door de landingsrechten van deze vliegtuigen dusdanig duur te maken dat het voor de maatschappijen goedkoper wordt om met stillere en schonere vliegtuigen te gaan vliegen.

Vernieuwing zuidstrook Slachthuisbuurt

De komende jaren zal de zuidstrook van de Slachthuisbuurt worden vernieuwd. Dit deel van de wijk, gelegen aan de noordzijde van de Schipholweg, bevat veel oude flats die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Deze zullen worden gesloopt en vervangen worden nieuwe woningen. Door te investeren in de kwaliteit van de woningen, de sociale woonomgeving en de openbare ruimte zal de leefbaarheid in de wijk worden vergroot.

De PvdA is blij dat deze impuls in de leefbaarheid van de wijk nu eindelijk van start kan gaan. De Slachthuisbuurt is één van de buurten in Haarlem waar de leefbaarheid onder druk staat. De PvdA wil fors investeren in dit soort buurten, zodat iedereen er weer met plezier kan wonen. De vernieuwing van de zuidstrook langs de Schipholweg is een eerste belangrijke stap om, zoals het nieuwe kabinet het noemt, deze buurt om te vormen van probleemwijk naar prachtwijk.

Afgelopen donderdag sprak de raadscommissie Ontwikkeling over de vernieuwingsplannen van de zuidstrook van de Slachthuisbuurt. Ik heb daarbij aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van terugkeer van de huidige bewoners. Vrijwel alle huidige bewoners zijn positief over de vernieuwing van hun buurt. Zij stemmen in met de sloop van hun woningen. Maar het is dan wel belangrijk dat zij na afloop weer kunnen terugkeren in een betaalbare woning. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft toegezegd dat dit mogelijk zal zijn.

De buurtbewoners zijn veel minder positief over de plannen om de buurt vanaf de Schipholweg te ontsluiten via de Pladellastraat. De wijkraad heeft een alternatief plan ontworpen, waarbij de buurt onsloten blijft via de Merovingenstraat, zoals ook nu het geval is. Ook de PvdA heeft in het verleden meerdere malen aangegeven twijfels te hebben bij de ontsluiting via de Pladellastraat, omdat veel meer bewoners dan last zouden kunnen krijgen van verkeersdrukte in hun straat. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft nu toegezegd in overleg met de buurtbewoners alle varianten nog eens te bekijken.

Kotters

Gisteren werd in de raadscommissie Ontwikkeling onder meer de herinrichting van de omgeving van molen de Adriaan behandeld. Een prima plan, dat dit prachtige stukje Haarlem nog mooier zal maken. Maar in het stuk wordt ook besloten dat de gebruikersovereenkomst met de Kotterclub zal worden opgezegd. Deze club, die historische kotters opknapt aan de steigers bij de Adriaan, zou moeten vertrekken om plaats te maken voor meer aanlegplekken voor pleziervaart.

molen de Adriaan

 

Voldoende aanlegplekken voor pleziervaart is belangrijk, ook voor de Haarlemse economie. Maar de vraag is of daarvoor de steiger waar nu de kotters aan liggen perse noodzakelijk is. Net ten noorden van de molen wordt binnenkort het Scheepmakerskwartier opnieuw ingericht. Het precieze plan daarvoor is nog niet bekend, maar het zou best kunnen dat daar meer aanlegplekken worden gecreeerd. Dan is het misschien helemaal niet nodig om de kotters bij de Adriaan te verwijderen of anders zouden de kotters wellicht een plek kunnen krijgen bij het Scheepmakerskwartier.

Ik heb dan ook de wethouder verzocht het besluit over opzegging van het gebruiksrecht uit te stellen totdat er duidelijkheid is over wat er precies in het Scheepmakerskwartier gaat gebeuren. De meerderheid van de commissie was dit met de PvdA eens. Wethouder Maarten Divendal heeft toegezegd met een aanvullende brief te komen voor de behandeling in de Raad. Het is nu afwachten of daarin de wens van de commissie voldoende wordt gehonoreerd.