Meer

Archive | mei, 2007

Een extra wethouder?

Oppositiepartijen D66, CDA en GroenLinks komen over enkele weken bij behandeling van de Kadernota met het voorstel om een extra wethouder toe te voegen aan het College van B&W. Dat meldt het Haarlems Dagblad vandaag. Volgens de drie fracties is de werkdruk die de huidige omvang van het College (een burgemeester en vier wethouders) met zich mee brengt te hoog. Er zou daarom een extra wethouder bij moeten komen.

De oppositie maakt zich hiermee compleet belachelijk. Bij gebrek aan echte inhoudelijke kritiek op het beleid van het College – de meeste voorstellen worden ook door de oppositie gesteund – gaat men zich nu maar bemoeien met de werkdruk binnen het College. Jammer is dat het de oppositiefracties daarbij niet lukt duidelijke voorbeelden te noemen van dingen die blijven liggen omdat het College te klein zou zijn. CDA-er Cees-Jan Pen stelt alleen dat er meer aandacht moet worden besteed aan economie en strategisch beleid, maar dat zal hij altijd blijven roepen, hoeveel wethouders er ook zijn.

De werkelijkheid is juist dat het kleine College van vier wethouders en een burgemeester het eerste jaar zeer slagvaardig aan de slag is gegaan. Binnen een jaar is er een breed gedragen alternatief voor de huisvesting van gemeenterambtenaren gevonden, is er werk gemaakt van de aanpak van achterstallig onderhoud en stijgt de financiële reserve van de gemeente weer naar een aanvaardbaar niveau. Allemaal speerpunten van de coalitie van PvdA, SP en VVD. Het College is een hecht team dat hard werkt om Haarlem sterker en socialer te maken. En daar moeten ze vooral mee doorgaan, zonder extra wethouder.

Ledenvergadering milieu

Gisteren organiseerde de PvdA Haarlem een ledenvergadering over milieu. Kennelijk leeft dit thema nog niet bij alle PvdA-leden even sterk, want de opkomst was erg gering. Dat is jammer, want milieu is wel degelijk een zeer belangrijk onderwerp.

Hoewel wij in ons stemgedrag in de Raad vaak zeer milieubewust zijn wordt de PvdA in de stad niet echt gezien als een groene partij. Volgens mij komt dat doordat het groene gezicht van een lokale politieke partij vooral wordt bepaald door de vraag hoe je omgaat met lokale kwesties als het laten staan van een boom en het groen houden van een bepaalde polder. Daar kiezen wij soms niet voor, waardoor wij niet echt een groen gezicht hebben. Maar veel belangrijker voor het milieu is dat je de mondiale uitstoot van schadelijke stoffen probeert terug te dringen en daarmee de klimaatverandering tegen gaat. Dat doen wij in Haarlem bijvoorbeeld door alle stadsbussen op aardgas te laten rijden, het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en het autogebruik in de stad te beperken. Allemaal hele groene maatregelen die de PvdA altijd van harte heeft gesteund.

Een overzicht van enkele groene initiatieven die de PvdA het afgelopen jaar in de Haarlemse gemeenteraad (samen met anderen) heeft genomen:

  • Op initiatief van de PvdA kregen alle middelbare scholieren de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore gratis te zien (meer lezen).
  • Wij hebben een initiatief van GroenLinks gesteund om in Schalkwijk energiezuiniger te bouwen (meer lezen).
  • De nieuwe kantoren voor gemeenteambtenaren worden zeer milieuvriendelijk en duurzaam gebouwd (meer lezen).

De komende tijd zal de PvdA hiermee doorgaan. Zo hebben wij al een afspraak met GroenLinks om samen te gaan werken aan een initiatiefvoorstel om in de gehele stad energiezuiniger te bouwen. Op die manier kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de vermindering van het energiegebruik in onze stad. Bovendien wordt de energierekening voor bewoners zo lager, waardoor ook zij goedkoper uit zijn.

Podje Politiek 16

Remy, Constantijn en ik hebben zondag weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. In deze aflevering onder meer aandacht voor het initiatiefvoorstel jongerentoerisme, de e-coli bacterie, de eerste honderd dagen van het kabinet, de donorshow van BNN en Utrecht Lichtstad. 

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Jongerenfonds ingesteld

Het College van B&W heeft gisteren ingestemd met instelling van het Fonds 10-24, een fonds waaruit goede ideeën van jongeren kunnen worden betaald. Hiermee voert het College een motie uit die wij bij de begrotingsbehandeling in november hebben ingediend (zie een eerdere log). Eindelijk komt er daarmee zo’n fonds, waar ik mij jarenlang als voorzitter van de Jonge Socialisten Haarlem en de laatste tijd als gemeenteraadslid voor heb ingezet.

Enkele jaren geleden heb ik als voorzitter van de Jonge Socialisten Haarlem als eerste het idee voor een jongerenfonds geopperd. Jongeren hebben vaak goede ideeën, die nu echter vaak niet van de grond komen omdat ze verstrikt raken in de bureaucratie. Met een voorstel moeten ze eerst door alle ambtelijke molens. Dat is erg ingewikkeld en duurt voor jongeren vaak veel te lang. Door zo’n fonds op te richten maak je het mogelijk dat goede ideeën van jongeren binnen korte tijd ook echt uitgevoerd kunnen worden.

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar heb ik samen met fractiegenoot Marijke Lodeweegs een motie gemaakt waarin het College werd opgedragen zo’n fonds in te stellen. Deze hebben we toen samen met SP, GroenLinks en Axielijst ingediend en werd met steun van de gehele Raad aangenomen. Met het B&W-besluit van gisteren komt het er nu echt van. Ik hoop dat het fonds een groot succes wordt en dat veel jongeren er gebruik van zullen maken om goede ideeën van de grond te krijgen.

Lees hier het precieze plan van het College van B&W.

Bezoek Netwerk Jonge Politici aan Tweede Kamer

Zoals ik al eens eerder heb geschreven ben ik actief in het Netwerk <30, het informele netwerk van jonge politici binnen de PvdA. Alle raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden en kamerleden van de PvdA die jonger zijn dan 30 jaar kunnen lid worden van dit netwerk. Het netwerk organiseert bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen, te netwerken en gewoon leuke dingen met elkaar te doen.

Gebouw Tweede Kamer

 

Gisteren was er weer een bijeenkomst van het netwerk. Dit keer had PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester, zelf lid van het netwerk, ons uitgenodigd in de Tweede Kamer. Op het programma stond een lunch met alle jonge PvdA-kamerleden (Lea Bouwmeester, Attje Kuiken, Martijn van Dam en Marianne Besselink), een rondleiding door de Tweede Kamer en een borrel en etentje na afloop. In totaal waren er een kleine vijftig jonge PvdA-politici aanwezig.

Zo’n bijeenkomst is niet alleen erg gezellig, maar ook best nuttig. Je leert erg veel van ervaringen van collega-politici uit andere gemeenten en in andere bestuurslagen. Je kunt ervaringen uitwisselen, goede ideeën uit andere gemeenten overnemen en nuttige contacten opdoen. Daar heb je in het dagelijkse politieke werk erg veel aan.

Reacties initiatiefvoorstel jongerentoerisme

Na de presentatie van het inititiatiefvoorstel jongerentoerisme vorige week (zie een eerdere log) hebben we veel reacties ontvangen. Onder meer op de website van het Haarlems Dagblad en van de PvdA Haarlem is er flink over gediscussieerd. Gelukkig waren de meeste reacties positief. Ook verschillende fracties in de Gemeenteraad hebben al aangegeven het voorstel waarschijnlijk te zullen steunen.

Een wel heel bijzondere reactie stond gisteren in de krant Haarlem op Zondag. Deze krant hoonde ons voorstel weg, omdat er geen aandacht in wordt besteed aan de verkrijgbaarheid van softdrugs. “Iedereen weet dat een stad als Amsterdam zijn enorme aantrekkingskracht op buitenlandse jongeren niet te danken heeft aan een stadscamping of informatiepunt. De grootste reden van de populariteit is het gemakkelijk verkrijgen van softdrugs”, schrijft de krant. Een wel zeer beperkte opvatting over de redenen waarom jonge backpackers op reis gaan! Maar ik kan de krant gerust stellen: in Haarlem is er in tal van coffeeshops prima softdrugs te verkrijgen. Wat de PvdA betreft blijft dit zo, in de toekomst liefst gelegaliseerd.

Andere, meer serieuze media zoals Haarlems Dagblad en Haarlem 105 gingen gelukkig wat meer in op de kern van ons initiatiefvoorstel: het aantrekkelijker maken van Haarlem voor al die jonge toeristen die niet alleen maar in een coffeeshop willen hangen. En gezien de meeste reacties hebben ook de meeste Haarlemmers het voorstel prima begrepen. Ik verheug me dan ook op de behandeling van ons voorstel in commissie en Raad.

Initiatiefvoorstel jongerentoerisme

Stayokay HaarlemVandaag heb ik samen met mijn fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan een initiatiefvoorstel over jongerentoerisme ingediend in de gemeenteraad. De PvdA wil dat Haarlem aantrekkelijker wordt voor jonge toeristen. De afgelopen maanden hebben wij met veel gesprekken, werkbezoeken (zie onder meer hier) en uitzoekwerk ideeën hiervoor verzameld, die nu zijn uitgemond in dit initiatiefvoorstel. Gisteren is de fractie akkoord gegaan met ons initiatiefvoorstel en vandaag hebben we het ingediend bij de voorzitter van de Raad. Om meer jongeren naar de stad te trekken moet er een informatiepunt voor jonge reizigers komen, moet er een stadscamping bij de Veerplas worden aangelegd en zou er een budgethotel in de buurt van de binnenstad moeten komen.

Haarlem is steeds beter in staat om toeristen aan te trekken, zoals onlangs ook is gebleken uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (zie een eerdere log). Maar jonge toeristen vinden de weg naar Haarlem nog onvoldoende. Dat is een gemiste kans, want omdat jongeren een steeds groter aandeel uitmaken van het totaal aantal toeristen is er sprake van een groeimarkt. Haarlem profiteert daar nog onvoldoende van, ondanks de gunstige ligging ten opzicht van het onder jongeren populaire Amsterdam. Bovendien kan de aanwezigheid van jonge toeristen bijdragen aan de bruisende en levendige sfeer in de stad, die Haarlemse jongeren aan de stad bindt, en kan het helpen om het voorzieningenniveau voor jongeren op peil te houden.

Wij komen in het initiatiefvoorstel met drie voorstellen om Haarlem aantrekkelijker te maken voor jonge toeristen. Allereerst moet er een informatiepunt voor hen komen, dat wordt ontwikkeld en bemensd door HBO- en MBO-studenten als leerwerkbedrijf. Ten tweede willen wij dat er een stadscamping komt bij de Veerplas (in de buurt van Spaarnwoude). Tenslotte willen wij een tweede budgethotel in Haarlem, dat in de directe omgeving van de binnenstad gelegen is.

Lees hier meer over onze voorstellen en download hier het complete initiatiefvoorstel. Verder lezen

“Everybody loves Haarlem”

Lonely Planet The NetherlandsHeeft Haarlem jonge toeristen wel genoeg te bieden? Onderstaand citaat, uit de Lonely Planet over Nederland, hebben wij gebruikt in het initiatiefvoorstel jongerentoerisme. Het geeft aan hoe groot het potentieel van Haarlem is op de toeristische markt, ook bij bijvoorbeeld backpackers die veel gebruikt maken van Lonely Planet:

“Everybody loves Haarlem, and it’s not hard to see why. This achingly pretty city of coble-stone streets, historic buildings, grand churches, even grander museums, cosy bars, top-class restaurants, and antique shops is a sure-fire heart-warmer. It’s more than easy to visit as a day trip form Amsterdam, but as a place with so much on offer in such a compact area, you may find yourself turning the tables on the capital and using Haarlem as a base to explore the surrounds”

Podje Politiek 15

Remy, Constantijn en ik hebben zondag weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek, dit keer in Haarlem. In deze aflevering onder meer aandacht voor station Haarlem-West en de campus, het bezoek van Ella Vogelaar aan de Slachthuisbuurt, de Franse verkiezingen en bedrijvigheid in Utrechtse buurten. 

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Overal in de Roos en Greinerschool

Na afloop van het bezoek van minister Vogelaar aan de Slachthuisbuurt en onze enquête-actie (zie vorige log) ben ik samen met fractiegenoot Moussa Aynan nog even naar het Rozenprieel gegaan. Ook deze buurt vierde feest. Voor de tweede keer werd hier het Overal in de Roos festival georganiseerd.

Het Rozenprieel is, ondanks de ligging tussen de welvarender binnenstad en het zeer welvarende Haarlem-Zuid, één van de minder welvarende wijken van Haarlem. Bij de verkiezingen van 2002 scoorde de LPF hier goed. Voor buurtbewoners was dit aanleiding om drie jaar geleden voor het eerst het festival Overal in de Roos te organiseren, waarbij bevolkingsgroepen met elkaar in contact kunnen komen. Dit jaar werd dit festival voor de tweede keer gehouden.

Eén van de onderdelen van het festival was een feestelijke bijeenkomst in de voormalige Greinerschool aan de Voorhelmstraat. In dit monumentale pand bevinden zich op dit moment atelierruimtes voor kunstenaars. Corporatie/ontwikkelaar Ymere gaat het pand restaureren. Daarna zullen de atelierruimtes voor de kunstenaar blijven bestaan, maar worden aangevuld met ruimte voor startende bedrijfjes en voorzieningen voor de buurt. Kunstenaars en buurtbewoners zijn erg blij met het plan. Met de bijeenkomst gisteren werd de overeenkomst tussen Ymere en gemeente, die vrijwel rond is, alvast gevierd.

Het is prachtig dat deze beeldbepalende school wordt opgeknapt en een goede nieuwe functie krijgt voor de buurt. Hopelijk lukt het om ook de St. Petrus LTS in Parkwijk voor Haarlem te behouden (zie eerdere log). Lees hier meer over de restauratieplannen van de Greinerschool.

Ella Vogelaar bezoekt Slachthuisbuurt

Vandaag vierde de Slachthuisbuurt het 100-jarig bestaan van het slachthuis. Hierbij kreeg de buurt hoog bezoek: minister Ella Vogelaar (PvdA) van Wonen, Wijken en Integratie bezocht de buurt om het feest mee te vieren. Ook de Haarlemse PvdA-fractie was natuurlijk aanwezig. Wij vroegen buurtbewoners met een enquête naar hun mening over de wijk.

Ella Vogelaar

 

De Slachthuisbuurt is net buiten de selectie van veertig prachtwijken van de minister gevallen, maar Vogelaar zegde vandaag wel toe dat de Rijksoverheid de buurt zal blijven steunen. Dat zal onder meer gebeuren met steun bij de herstructureringsprojecten in de buurt en met financiële ondersteuning bij het opknappen van het Reinaldapark. Goed nieuws voor de buurt dus.  

Zelf was ik vanochtend bij het gehele bezoek van Vogelaar aanwezig. Aansluitend daarop hadden we als PvdA-fractie nog een enquête-actie op het feestterrein. Wij vroegen buurtbewoners daarbij naar hun mening over de buurt. Ook vroegen wij wat er moet gebeuren met het slachthuis. Dit zal binnenkort opgeknapt worden en moet dan een nieuwe invulling krijgen. De resultaten van de enquête zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van de PvdA Haarlem.

Gemeente en corporaties pakken illegale onderhuur aan

De gemeente Haarlem en de drie Haarlemse woningbouwcorporaties gaan samen illegale onderhuur aanpakken. Dat valt te lezen in Convenant Wonen 2007-2011, dat door gemeente en corporaties is gesloten. Hiermee voert het College van B&W de motie uit die ik bij de begrotingsbehandeling in november 2006 samen met VVD, GroenLinks, D66 en Axielijst indiende (zie een eerdere log).

In het convenant staat het volgende:

“[...] In aanvulling hierop zullen corporaties en gemeente onrechtmatige onderhuur van corporatiebezit actief tegengaan. Bestanden zullen (uiteraard rekeninghoudend met privacyregelgeving) worden gekoppeld, om hiermee inzicht te krijgen in mogelijke situaties van onrechtmatige onderhuur. Deze onrechtmatige situaties worden door de corporaties aangepakt, waarbij de gemeente zonodig ondersteuning verleent. Het boete-instrument dat het Rijk momenteel voor ogen heeft, wordt bij de aanpak betrokken. [...] In 2007 worden nadere afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van onrechtmatige onderhuur van corporatiebezit.”

Ik ben hier erg blij mee. Tot nu toe was er in Haarlem geen actief beleid om illegale onderhuur tegen te gaan. Vorig jaar heb ik de aanpak van illegale onderhuur met schriftelijke vragen en de motie bij de begrotingsbehandeling op de politieke agenda gezet. En nu hebben gemeente en corporaties de in de motie gevraagde afspraken gemaakt. In de loop van dit jaar zullen nadere afspraken worden gemaakt over de precieze aanpak. De PvdA zal dit uiteraard nauwlettend blijven volgen.

Het Convenant Wonen zal binnenkort in de raadscommissie Ontwikkeling en de gemeenteraad behandeld worden. Tegen die tijd kun je hier ook meer lezen over onze reactie op andere onderdelen van dit convenant.

Provincie: Campus gaat door

De campusontwikkeling aan de Westelijke Randweg bij INHOLLAND en het Nova College gaat gewoon door, ook nu station Haarlem-West van de baan lijkt. Dat zegt gedeputeerde Ton Hooijmaijers vandaag in het Haarlems Dagblad, mede in reactie op de schriftelijke vragen die ik samen met SP en VVD in de Haarlemse gemeenteraad heb ingediend (zie een eerdere log).

Goed nieuws! Wel blijft in het artikel onduidelijkheid ontstaan over het tijdstip waarop begonnen wordt met de bouw van de campus. Mogelijk zou een en ander vertraagd worden, suggereert de krant. Ik blijf daarom erg benieuwd naar de reactie van het College van B&W op onze schriftelijke vragen. Bovendien blijft de PvdA groot voorstander van station Haarlem-West. In onze vragen informeren wij onder meer naar de mogelijkheden om dit station alsnog te realiseren, ook nu de provincie niet lijkt te willen.

Lees hier het artikel in het Haarlems Dagblad over onze vragen en de reactie van gedeputeerde Hooijmaijers.