Meer

Archive | augustus, 2007

Werkbezoek Schalkwijk

Gisteren heb ik met de raadscommissie Ontwikkeling een werkbezoek gebracht aan verschillende bouwprojecten in Schalkwijk. In dit stadsdeel staan de komende jaren veel grote bouwprojecten op stapel in het kader van het Uitvoeringsprogramma Schalkwijk 2000+. Dit is een langlopend project om Schalkwijk leefbaarder te maken.

Schalkwijk is een prachtig stukje Haarlem. Maar er zijn ook problemen: relatief hoge werkloosheid, verouderde woningen, gevoelens van onveiligheid, een eenzijdige samenstelling van sommige wijken en er is niets te doen voor jongeren. Het programma Schalkwijk 2000+ wil hier iets aan doen. Niet alleen met renovatie- en nieuwbouwprojecten, maar ook door te investeren in voorzieningen voor de buurt, ondersteuning van jongeren en uitbreiding van de werkgelegenheid. Ook zal het winkelcentrum Schalkwijk worden uitgebreid tot een volwaardig stadsdeelhart, met veel voorzieningen voor de buurt.

De Drie Hoven

 

Gisteren hebben we onder meer een bezoek gebracht aan twee interessante bouwprojecten: het nieuwbouwproject Meerwijk Centrum en het renovatieproject de Drie Hoven. In Meerwijk Centrum worden een nieuwe brede buurtschool en een klein winkelcentrumpje voor de buurt (waar onder meer de Vomar een nieuw onderkomen heeft gekregen) gecombineerd met woningbouw. Door functies te stapelen is een interessante vorm van meervoudig ruimtegebruik ontstaan: het schoolplein ligt bovenop de school, boven de Vomar zijn woningen gebouwd, en ga zo maar door. In de Drie Hoven aan het Monacopad (zie foto) zijn verouderde woningen ingrijpend gerenoveerd tot prachtige hoven met een eigen binnentuin. Het bestaat uit 112 kleine huur- en koopwoningen met dakterras en tuin. Dit project van corporatie Elan Wonen is dit jaar genomineerd geweest voor de Nationale Renovatie Prijs.

Nieuwe studenten

Deze week verkennen honderden nieuwe studenten van hogeschool INHOLLAND de stad. Vanmiddag waren tweehonderd van deze studenten door het stadsbestuur uitgenodigd in de Gravenzaal van het stadhuis. Daar konden zij kennis maken met tal van organisaties die in de stad actief zijn. Ook de PvdA was hier met een tafel aanwezig.

Om de aandacht van de studenten te trekken hadden we behalve de bekende folders, PvdA-pennen en JS-condooms ook een grote schaal met rode snoepslierten neergezet. Dat werkte goed: na afloop was de schaal vrijwel leeg en waren alle condooms en vrijwel alle pennen op.

Haarlem trekt steeds meer studenten. Dat is belangrijk, zowel voor de levendige sfeer in de stad als voor de economie. Maar Haarlem kan nog veel aantrekkelijker worden als studentenstad. De PvdA heeft daar het afgelopen jaar al verschillende voorstellen voor gedaan:

  • Op voorstel van de PvdA is er in dit College van B&W voor het eerst een wethouder voor studentenzaken: PvdA-wethouder Maarten Divendal. Hij heeft als taak Haarlem aantrekkelijker te maken als studentenstad.
  • Er moet meer betaalbare huisvesting voor studenten komen. De PvdA wil dat er een campus komt met veel studentenwoningen aan de Westelijke Randweg tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. Onlangs heb ik hier nog schriftelijke vragen over gesteld, en heeft het College aangegeven hier ook nog steeds naar te streven. Lees hier meer hierover.
  • Het is belangrijk dat studenten makkelijker een stageplek kunnen vinden. Wij willen daarom dat ook de gemeente zelf meer stageplekken beschikbaar stelt en bedrijven stimuleert dat ook te doen.
  • De PvdA wil dat Haarlem aangesloten wordt op het nachtnet van de NS, zodat uitgaan in andere steden makkelijker wordt en zodat bewoners van andere steden makkelijker in Haarlem kunnen uitgaan. Vanaf eind dit jaar gaat de Zuidtangent ook ‘s nachts rijden, waardoor Haarlemmers ‘s nachts op Schiphol kunnen overstappen op het nachtnet. Daarnaast blijft de PvdA strijden voor het ook ‘s nachts laten rijden van treinen en voor meer nachtbussen tussen Haarlem en Amsterdam.
  • Wij hebben voor de zomer een initiatiefvoorstel ingediend om Haarlem aantrekkelijker te maken voor jonge toeristen, zodat de levendige sfeer in de stad wordt versterkt. Onze voorstellen zorgen ook voor veel extra stageplekken voor studenten. Dit initiatiefvoorstel komt binnenkort in de Raad. Lees hier meer hierover.

Barack Obama

Tijdens mijn vakantie in Midden-Amerika heb ik veel Amerikanen ontmoet. Met hen heb ik het ook vaak gehad over de Amerikaanse politiek. Opvallend is dat geen van de Amerikanen die door Midden-Amerika trekken aanhangers van president Bush lijkt te zijn. Waarschijnlijk hebben conservatieve Amerikanen niet de minste behoefte om door een arm land als Guatemala te reizen. Alle Amerikanen die ik heb gesproken hopen dan ook op een overwinning van de Democraten bij de presidentsverkiezingen volgend jaar.

Zoals ik al vaker op deze website heb geschreven ben ik een groot fan van de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Barack Obama. Afgelopen woensdag was hij te gast in The Daily Show van Jon Steward. Bekijk het filmpje hieronder en zie zelf waarom Obama zo goed is.

[gv data="TAvgtdmuYf0"][/gv]

Als je het hier niet kunt zien, kijk dan hier.

Weer aan de slag

Het zomerreces is echt afgelopen en deze week ben ik weer aan de slag gegaan, zowel bij m’n werk als in de Gemeenteraad. Maandag hadden we een eerste fractievergadering, en gisteren was de eerste commissievergadering na het zomerreces.

De commissie Ontwikkeling gisteren ging onder meer over de herinrichting van de Noordkop van industriegebied de Waarderpolder en bouwplannen aan de Azieweg. Belangrijke ontwikkelingen, maar politiek niet zo gevoelig, met name omdat het hier slechts ging om kredietaanvragen en technische stukken en nog niet over precieze ontwerpen. Veel meer belangstelling was er gisteren dan ook voor een andere commissievergadering die tegelijkertijd plaats vond: de commissie Samenleving. Daar werd gesproken over het faillisement van welzijnsorganisatie Radius. De tribune zat overvol met medewerkers van Radius, die bezorgd zijn over hun baan. Voor de PvdA staat behoud van werkgelegenheid van de medewerkers voorop. Mijn fractiegenoot Marijke Lodeweegs heeft een uitgebreid stuk op de PvdA-website geschreven over het faillisement van Radius en het standpunt van de PvdA hierover. Dit kun je hier lezen.

Tenslotte wil ik nog even de aandacht vestigen op een grote manifestatie voor tolerantie, die zaterdag in Haarlem plaats vindt. Haarlem is recentelijk opgeschrikt door verschillende bekladdingen en vernielingen van twee moskeëen in de stad. Enige weken later werd een man in een park bij het Haarlemse station zeer ernstig mishandeld vanwege zijn homoseksuele geaardheid. Naar aanleiding van deze en andere incidenten in de regio organiseert een groot aantal Haarlemse organisaties, waaronder de PvdA, zaterdag 25 augustus de manifestatie Haarlem Blijf(t) Tolerant. Deze manifestatie begint zaterdag 25 augustus om 14:00 uur op de Nieuwe Groenmarkt. Kijk hier voor meer info.

Hurricane Dean

De natuur heeft het de laatste tijd niet echt goed voor met plekken waar ik kort geleden op vakantie ben geweest. Vorige week werd Pisco in Peru, waar ik twee jaar geleden ben geweest, nog getroffen door een verschrikkelijke aardbeving (zie een eerdere log), gisteren werd de kust van Yucatan en Belize, waar ik twee weken geleden nog was, getroffen door een hurricane.

Hurricane Dean

De storm kwam gisterochtend aan land vlakbij Chetumal, waar ik ruim twee weken geleden was (zie een eerdere log). Dit is een grote en stevige stad, dus dat zal wel goed gegaan zijn. Veel problematischer is het wanneer zo’n krachtige storm over een klein eilandje als Caye Caulker in Belize (zie een eerdere log), de gammele stad Belize City (zie een eerdere log) of het natuurpark Sian Ka’an in Mexico trekt. In Caye Caulker en Tulum heb ik in een klein hutje direct op het strand geslapen, niet echt de ideale locatie wanneer een orkaan overtrekt. Ook veel lokale Maya-indianen wonen in zeer gammele huisjes vlakbij de kust. De vraag is of die deze storm hebben kunnen doorstaan. De eerste berichten zijn dat de schade meevalt, maar het nieuws concentreert zich nog vooral op de toeristenoorden Cancun en Playa del Carmen, die veel verder van de storm af lagen en dus minder getroffen zijn.

Podje Politiek: De Straat Op

De eerste aflevering na de zomer van de podcast Podje Politiek laat nog even op zich wachten, maar afgelopen vrijdag hebben Remy en ik tijdens Haarlem Jazzstad wel al een aflevering van de rubriek ‘De Straat Op’ opgenomen. We hebben bezoekers van Haarlem Jazzstad gevraagd naar hun mening over de recente uitspraken van Geert Wilders. Die wil de Koran verbieden.

Beluister hier de straatinterviews:

Je kunt de straatinterviews ook hier downloaden of je hier abonneren op de podcast. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Daarnaast hebben we vrijdag, eveneens tijdens Haarlem Jazzstad, een interview opgenomen met Moussa Aynan. Moussa in een fractiegenoot van mij en is de afgelopen maanden meerdere keren in het nieuws gekomen met zijn acties tegen het gebruik van een Marokkaanse namenlijst door de burgerlijke stand. Remy interviewde hem hierover en over de reacties die hij hierop kreeg. 

Beluister hier het interview:

Je kunt het interview ook hier downloaden of je hier abonneren op de podcast. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Aardbeving Peru

De omvang van de verschrikkelijke aardbeving voor de kust van Peru wordt steeds duidelijker: honderden doden, duizenden gewonden en tienduizenden mensen dakloos. Schokkend nieuws, dat op mij nog extra indruk maakt omdat ik twee jaar geleden nog in het zwaarst getroffen gebied ben geweest.

Ik ben toen onder meer in het kuststadje Pisco geweest. Dit stadje met zo’n 50.000 inwoners lijkt nu het zwaarst getroffen te zijn. Volgens de burgemeester ligt 70 procent van alle gebouwen in puin. De straten zouden bezaaid liggen met honderden lijken. Onvoorstelbaar.

Behalve veel menselijk leed heeft de aardbeving volgens de eerste berichten ook onherstelbare schade toegebracht aan archeologische opgravingen en natuurlijke monumenten in de regio. Verschillende musea zijn ingestort, waarbij archeologische objecten en pre-historische mummies onherstelbaar zouden zijn beschadigd. In het prachtige Nationaal Park Paracas bij Pisco zou de allerbekendste rotsformatie, De Kathedraal (zie foto), zelfs helemaal zijn verdwenen.

Rotsformatie De Kathedraal, Paracas NP

 

Dit soort berichten zijn altijd verschrikkelijk, maar het maakt nog extra indruk als het een gebied betreft waar je kort geleden zelf bent geweest. De komende dagen zal de precieze omvang van deze ramp waarschijnlijk pas echt duidelijk worden en hopelijk wordt de hulpverlening goed opgepakt, ook vanuit het buitenland, zodat dit prachtige stukje Peru er zo goed en zo kwaad als dat gaat snel weer bovenop komt.

Update: Wil je wat doen? Het Rode Kruis heeft giro 7244 geopend voor donaties voor de hulp aan de getroffenen in het aardbevingsgebied. Kijk hier voor meer info.

Beantwoording schriftelijke vragen

Tijdens mijn vakantie heb ik de beantwoording ontvangen van twee series schriftelijke vragen die ik samen met anderen voor de zomer aan het College van B&W had gesteld. Het gaat om de vragen over station Haarlem-West en de pardonregeling.

Samen met SP en VVD heb ik in mei schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat de provincie een streep zou hebben gezet door de plannen om een nieuw station te bouwen bij de Westelijke Randweg ter hoogte van hogeschool INHOLLAND en het Nova College (zie een eerdere log). Het College van B&W heeft op onze vragen geantwoord dat het bericht helaas inderdaad klopt en dat station Haarlem-West waarschijnlijk voorlopig van de baan is, omdat de provincie er geen geld meer in wil investeren. Gelukkig geeft het College in de beantwoording wel aan dat de realisering van een campus door de Westelijke Randweg tussen INHOLLAND en het Nova College te overbouwen ook zonder het station door kan gaan. Het College is nog steeds van plan hier binnenkort een Programma van Eisen voor te maken. Je kunt de complete beantwoording van de vragen hier bekijken als Word-document.

Met mijn fractiegenoten Annemiek Kropman en Marijke Lodeweegs had ik schriftelijke vragen gesteld over hoe de gemeente Haarlem zal omgaan met de door het nieuwe kabinet afgekondigde pardonregeling voor illegalen die nog vallen onder de oude Vreemdelingenwet (zie een eerdere log). Ook deze vragen zijn tijdens de zomervakantie beantwoord. Het College van B&W schat dat in Haarlem ongeveer 220 mensen in aanmerking komen voor de pardonregeling. Samen met de woningcorporaties zal voor hen gezocht worden naar huisvesting. Binnenkort komt het College nog met een notitie waarin zal worden aangegeven hoe de inburgering, integratie en participatie van deze mensen zal worden georganiseerd.

Jami, Wilders en de Islam

De afgelopen week wordt het nieuws weer eens sterk beheerst door de discussie over de Islam. Enerzijds door de mishandeling en bedreiging van mijn partijgenoot en collega-raadslid Ehsan Jami uit Leidschendam-Voorburg, oprichter van het Comité voor Ex-moslims, en anderzijds door de uitspraken van Geert Wilders dat de Koran verboden zou moeten worden.

De mishandeling en bedreiging van Ehsan Jami zijn schokkend. Het is verschrikkelijk dat een politicus niet voor zijn mening kan uitkomen, zonder daarbij te moeten vrezen voor zijn veiligheid. Jami voert een zeer terechte strijd voor acceptatie van geloofsafval binnen de Islam. Helaas wordt door teveel moslims het verlaten van het Islamitische geloof niet geaccepteerd, waardoor afvallige moslims niet openlijk voor hun geloofsafval kunnen uitkomen. Het is goed dat iemand strijdt voor meer acceptatie van geloofsafval.

Dat neemt echter niet weg dat ik de stijl die daarbij door Eshan Jami wordt gekozen niet altijd verstandig en correct vind. Hij beperkt zich namelijk niet alleen tot een pleidooi om uit de islam te kunnen stappen, maar stelt ook de Islam zelf ter discussie. Jami schuwt daarbij provocerende uitspraken over de vermeende achterlijkheid van het geloof en beledigingen richting de profeet Mohammed niet. Ik zie daarvan het nut niet echt in. Wat maakt het nog uit wat voor iemand Mohammed was, als je helemaal niet meer gelooft in de religie die hij predikte? Mijn meningen over de christelijke god en haar heiligen is ook volstrekt irrelevant, omdat ik helemaal niet in hun bestaan geloof.

Helaas meende Geert Wilders deze week van alle commotie rondom Eshan Jami misbruik te moeten maken door te pleiten voor een verbod van de Koran. Een volstrekt bizar en verwerpelijk pleidooi, dat in strijd is met de traditie van geloofsvrijheid die meer dan wat dan ook ten grondslag ligt aan de Nederlandse samenleving, zoals die door de eeuwen heen vorm heeft gekregen. Maar erger nog dan deze aantasting van fundamentele mensenrechten is dat het pleidooi van Wilders ronduit discriminerend is. Hij pleit immers enkel voor een verbod van de Koran, en niet voor een verbod van andere religieuze boeken, waarin even achterhaalde of verwerpelijke teksten staan. Vandaag stond in het Haarlems Dagblad een aardig overzichtje van gruwelijke teksten uit zowel de Koran als de Bijbel. Hieruit blijkt dat de Bijbel wat betreft gruwelijkheid absoluut niet onderdoet voor de Koran. Als Wilders de schijn van puur racisme had willen vermijden had hij tenminste ook moeten pleiten voor een verbod van de Bijbel.

Weetje: De PvdA is de enige Nederlandse politieke partij die het recht op geloofsafval in haar Beginselprogramma heeft opgenomen. Daarin staat: “Alle burgers, inclusief immigranten, mogen rekenen op vrijwaring van discriminatie en op een respectvolle behandeling van culturele en religieuze uitingen die vallen binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat. Respect voor de geloofsvrijheid van anderen, acceptatie dat mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s, in Nederland gelijke rechten hebben en het recht op geloofsafval horen daar ook bij. Wie zich bij zijn of haar emancipatie belemmerd weet door de druk van familie, traditie of religie verdient onvoorwaardelijke steun.”

Terug

Mijn vakantie is voorbij. Afgelopen dinsdag ben ik na een vlucht van ruim tien uur aangekomen op Schiphol. Daarmee is een eind gekomen aan een fantastische reis van vier weken door Midden-Amerika, waarbij ik in totaal vier landen heb aangedaan: Guatemala, Belize, Honduras en Mexico.

De afgelopen dagen heb ik mij, behalve met het bijkomen van mijn jetlag, vooral bezig gehouden met het doornemen van post en mail en het doorlezen van de kranten van de afgelopen maand. Daarin viel vooral de schandelijke beschadiging van Haarlemse moskeeën op. Je weet dat dat soort dingen helaas veel te vaak gebeuren, maar het blijft toch schrikken om te lezen dat ook in onze stad mensen het weer nodig hebben gevonden om religieuze gebouwen vol te kladden met racistische tekens en leuzen.

Komende week heb ik nog een weekje vrij. De eerste fractievergadering na de zomer staat gepland voor maandag 20 augustus. Donderdag 23 augustus zijn vervolgens de eerste commissievergaderingen van de Raad.

Terug in Mexico

MexicoIk ben terug in Mexico. Donderdag ben ik met de boot vanaf Caye Caulker teruggevaren naar Belize City en van daaruit ben ik met de bus naar de Mexicaanse grensstad Chetumal gegaan. Een bloedhete busrit: het was een airco-bus, maar de airco deed het niet. Omdat er normaal gesproken wel airco was kon er vrijwel geen enkel raam open. En dat met zo´n 35 graden buiten, vijf uur lang…

Chetumal ligt helemaal in het zuiden van het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Er is eigenlijk niet zo veel te doen voor reizigers, behalve een mooi museum over de Maya´s, maar omdat het op de grens ligt tussen Mexico, Belize en Guatemala moeten  veel reizigers er wel een nacht verblijven. Dat is echter helemaal niet vervelend, want Chetumal is een aardige stad. Het is wel een hele cultuurshock na drie weken in Guatemala, Honduras en Belize gereisd te hebben: Mexico is duidelijk aanzienlijk welvarender dan deze landen. Dat valt onder meer te zien aan de vele luxe winkels, die dit keer niet op toeristen, maar op lokale bewoners gericht zijn.

Vanuit Chetumal ben ik gisteren met de bus naar Tulum gekomen, een klein plaatsje aan de kust, bekend om zijn Maya-ruines aan zee en zijn cabañas, hutjes op het strand waar je als reiziger kunt overnachten. Ik heb een cabaña gehuurd bij Cabañas Tulum, direct aan het strand van de Caribische Zee. Vanmiddag ga ik van hieruit een tocht maken naar het nabijgelegen natuurgebied Sian Ka´an en morgen wil ik de ruines bezoeken, die ik overigens vier jaar geleden ook al eens heb bezocht tijdens mijn reis in Mexico. Maandag vlieg ik vervolgens vanuit hier naar Mexico City en van daaruit door naar Amsterdam, waar ik dinsdag aankom.

Zeekoeien, dolfijnen en vissen

BelizeHet prachtige Caye Caulker staat in schril contrast tot de troosteloosheid van Belize City. Caye Caulker is een klein koraaleilandje voor de kust van Belize, dat vooral populair is bij backpackers. Het is alleen bereikbaar per watertaxi vanaf Belize City en er rijden geen auto’s, alleen kleine elektrische golfkarretjes. Er zijn geen wegen, alleen zandpaden. Het eiland maakt deel uit van het Belize Barrier Reef, het een na grootste koraalrif ter wereld, na het Australische Great Barrier Reef.

Ik heb een hutje gehuurd bij het Tropical Paradise Hotel, aan het strand op het zuidelijk deel van het eiland. Van hieruit heb ik gisteren een dagtochtje gemaakt per boot om te snorkelen en om de zeekoeien te bekijken die hier in de zee leven. De meeste Nederlanders zullen zeekoeien alleen kennen van Artis, waar een zeekoe in een klein zwembadje tussen de kroppen sla depressief ligt te zijn. In het wild zijn zeekoeien echter best actieve beesten, die grote afstanden kunnen afleggen tijdens het eten van zeegras. Het vergt veel geduld om deze dieren in het wild te kunnen zien, maar uiteindelijk is het best spectaculair om ze vlakbij te boot boven water te zien komen om naar lucht te happen.

Behalve zeekoeien heb ik ook een aantal dolfijnen gezien. Een was op jacht naar een vis. Toen hij deze had gevangen kwamen er meteen twee meeuwen die de vis probeerden te jatten. Ook heb ik gesnorkeld bij een stuk koraalrif voor de kust van Caye Caulker. Het rif wordt bevolkt door vele vissen in alle kleuren van de regenboog.

Morgen verlaat ik Caye Caulker weer en ga ik terug naar het land waar deze reis begon: Mexico. Daar zal ik, na een korte stop ik Chetumal, nog een paar dagen in Tulum verblijven, opnieuw in een hutje aan het strand. En dan is het maandag alweer tijd om terug te vliegen naar Nederland, waar ik dinsdag zal aankomen.