Meer

Archive | september, 2007

Initiatiefvoorstel jongerentoerisme aangenomen

Gisteren heeft de gemeenteraad in overgrote meerderheid ingestemd met het initiatiefvoorstel jongerentoerisme, dat ik samen met mijn fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan heb ingediend. Dit is het eerste initiatiefvoorstel dat deze raadsperiode in de gemeenteraad is aangenomen. In het initiatiefvoorstel doen we voorstellen om Haarlem aantrekkelijker te maken voor jonge toeristen.

Om meer jongeren naar de stad te trekken moet er volgens ons initiatiefvoorstel een informatiepunt voor jonge reizigers komen, moet er een stadscamping bij de Veerplas worden aangelegd en zou er een budgethotel in de buurt van de binnenstad moeten komen. Het College van B&W heeft van de Raad de opdracht gekregen met deze voorstellen aan de slag te gaan. Het initiatiefvoorstel kreeg de steun van de gehele Raad, met uitzondering van Partij Spaarnestad.

Kijk hier voor meer informatie over het initiatiefvoorstel jongerentoerisme.

Haarlems Dagblad: Studenten informeren toeristen

Aanstaande donderdag behandelt de Gemeenteraad ons initiatiefvoorstel jongerentoerisme (zie hier meer over het initiatief). Voor het Haarlems Dagblad reden om vandaag nog eens uitgebreid te schrijven over de inhoud van ons voorstel. Lees hier het artikel uit het Haarlems Dagblad van vandaag. Verder lezen

Geen referendum

Er komt geen referendum over het EU-verdrag. Nu de PvdA-fractie niet langer voor zo’n referendum is, zal er geen meerderheid in de Tweede Kamer te vinden zijn voor een initiatiefwet van de SP. Ik vind de keuze van mijn landelijke fractie onbegrijpelijk. Het valt niet uit te leggen dat de kiezers vorige keer wel in een referendum mochten meebeslissen, en nu opeens niet meer.

Voor alle duidelijkheid: ik was voorstander van de Europese grondwet en vind ook het nieuwe verdrag goed te verdedigen. Ik had graag campagne gevoerd voor dit verdrag, en ik ben ervan overtuigd dat het in een referendum een goede kans zou maken. Helaas krijgen we nu niet de kans de Nederlanders daarvan te overtuigen.

Volgens berichten in de media waren er in de PvdA-fractie vijf voorstanders van een referendum: Mei Li Vos, Hans Spekman, Diederik Samsom, Paul Kalma en Martijn van Dam. Buitenlandwoordvoerder Martijn van Dam schrijft op zijn Hyves het volgende over de keuze die gisteren is gemaakt door de fractie:

“Ik was de vorige keer zeer voor het referendum. Dat heeft veel opgeleverd. Ten eerste een nee van de kiezer, maar vervolgens na onderhandelingen ook een beter verdrag. Ik denk dat daarmee recht is gedaan aan het nee van de kiezers, maar is het aan politici om dat te beoordelen of aan de kiezers zelf? Ik vond en vind het aan de kiezers zelf. De meerderheid van de fractie dacht er echter anders over. Om verschillende redenen wil de meerderheid van de fractie niet opnieuw een referendum. Het is nooit leuk om in de fractie op zo’n belangrijk punt te moeten ervaren dat veel van je collega’s er fundamenteel anders inzitten. Maar ook dat hoort soms bij de politiek. Ik vind het niet verstandig, maar de meerderheid heeft anders besloten.”

Lilianne Ploumen gekozen als voorzitter

Eerlijk gezegd had ik het niet echt verwacht, maar gisteren is Lilianne Ploumen toch gekozen als de nieuwe voorzitter van de PvdA. Daar ben ik erg blij mee.

Lilianne Ploumen

 

Zoals ik in een eerdere log al schreef heb ik op Lilianne Ploumen gestemd. Ik had echter verwacht dat Jan Pronk uiteindelijk ruim zou winnen, omdat hij toch de meest bekende kandidaat is. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat Ploumen een veel betere voorzitter van de PvdA zal zijn, die zich veel meer op de broodnodige vernieuwing van de partijorganisatie zal richten, en minder op de politieke inhoud en het zoeken van verschillen. En dat is ook precies de taak van de voorzitter, voor de dagelijkse politieke inhoud en de conflicten met andere partijen hebben we een lijsttrekker en een fractie gekozen.

Kijk hier voor de complete uitslag van het ledenreferendum.

Halal hypotheek: goed voor integratie of voor de bank?

Moeten er zogenaamde halal hypotheken komen voor moslims? Al een tijdje wordt hierover in de bankenwereld gediscussieerd. Veel moslims beschouwen het betalen of vragen van rente als verboden vanuit hun geloof. Daarom is het voor hen vrijwel onmogelijk om een huis te kopen, omdat ze geen hypotheek kunnen afsluiten. Onder andere de Rabobank onderzoekt of het mogelijk is halal hypotheken in te voeren, waarbij geen rente wordt gevraagd, maar de hypotheek op een andere manier wordt betaald. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat circa twintig procent van de Nederlandse moslims interesse heeft in zo’n halal hypotheek.

Het Amsterdamse PvdA-raadslid Hetti Willemse heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de halal hypotheken. Het Amsterdamse College van B&W heeft daar deze week op geantwoord dat men voorstander is van een snelle invoering van dit soort hypotheken, omdat moslims daardoor makkelijker een huis kunnen kopen (bekijk hier de beantwoording als Word-bestand). Huisbezit zou volgens het Amsterdamse College goed zijn voor de integratie. Met name Marokkaanse Amsterdammers hebben vrijwel nooit een koophuis: slechts 3,4 procent bezit een eigen huis. Amsterdam gaat nu aan de regering vragen de snelle invoering van halal hypotheken te bevorderen, onder meer door fiscale problemen hiermee uit de weg te ruimen.

Wat vinden jullie? Moet de overheid dit soort hypotheken bevorderen, zodat moslims die rente betalen als onrein beschouwen makkelijker een huis kunnen kopen? Of is het idee van halal hypotheken gewoon een commercieel ideetje van banken om hun klantenkring uit te breiden en moet de overheid zich daar helemaal niet mee bemoeien? Ik ben benieuwd naar jullie mening!

Peter Struycken

Peter StruyckenGisteren was ik in Groningen bij de opening van de tentoonstelling ‘P. Struycken, het Digitale Paradijs’ in het Groninger Museum. Deze tentoonstelling is mede samengesteld door mijn moeder, die als kunsthistorica al jaren onderzoek doet naar het werk van Peter Struycken.

Struycken, onder meer bekend van de postzegels met het portret van Beatrix dat uit kleine puntjes is opgebouwd, wordt gezien als een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse kunstenaars. Hij maakt vooral kunst op de computer. In de kunstwerken van Struycken (o.a. video’s, sculpturen en inrichting van ruimten) spelen ingewikkelde patronen en processen van kleuren en vormen een centrale rol. Struycken formuleert met behulp van de computer regels volgens welke kleuren in de ruimte opduiken en vervolgens ook weer veranderen.

In de tentoonstelling zijn ook een aantal interactieve panoramafoto’s van werken van Struycken te zien. Deze zijn gemaakt door zijn broer Carel Struycken, die als acteur bekend is van een groot aantal Amerikaanse films en series, waaronder The Addams Family, Twin Peaks en Star Trek.

Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar de tentoonstelling is zeker een aanrader. Kijk hier voor meer info over de tentoonstelling. Hier kun je een interview van Peter en Carel Struycken over de tentoonstelling in De Wereld Draait Door bekijken.

Waterkwekerij Alkmaar

Vandaag bracht de statenfractie van de PvdA een werkbezoek aan Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Voor mijn werk (als inhoudelijk medewerker van de statenfractie van de PvdA) heb ik dit werkbezoek mede georganiseerd. Natuurlijk zijn de projecten die tijdens dit soort regionale werkbezoeken worden bezocht voornamelijk interessant voor de statenleden, maar af en toe zit er ook wel iets tussen waar ik als Haarlems raadslid ook iets aan heb. Dit keer bijvoorbeeld De Waterkwekerij in Alkmaar.

De Waterkwekerij

  

Vlakbij het station van Alkmaar wordt een enorm stuk grond bezet door een verouderde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het plan is om deze te vervangen door een zogenaamde Membraan Bio Reactor, die veel minder plek in beslag neemt. Op die manier komt er een enorm stuk grond vrij voor woningbouw en ontwikkeling van natte natuur. Bovendien is het water na de zuivering veel schoner, waardoor het bijvoorbeeld kan worden gebruikt om de grachten van de Alkmaarse binnenstad door te spoelen. Daardoor neemt ook daar de waterkwaliteit toe.  

Interessant is ook hoe in dit project wateropslag gecombineerd wordt met woningbouw. Door de klimaatverandering is er ook in de steden meer oppervlaktewater nodig, zodat overtollig regenwater beter kan worden opgevangen. Door de woningen deels in het (gezuiverde) water te plaatsen en sommige woningen zelfs te laten drijven kan meer ruimte voor water gecombineerd worden met woningbouw. De wijk wordt bovendien zeer milieuvriendelijk aangelegd en er wordt veel gebruik gemaakt van meervoudig ruimtegebruik. Dat is belangrijk in een tijd waarin het milieu steeds sterker wordt bedreigd en de ruimte steeds schaarser wordt.

Kijk hier voor meer informatie over de Alkmaarse Waterkwekerij.

Prinsjesdag: een echte PvdA-begroting

PrinsjesdagVandaag werd voor het eerst sinds vijf jaar weer eens een begroting gepresenteerd van een kabinet waar de PvdA deel van uitmaakt. En dat is te merken: na vijf begrotingen waarin de allerarmsten het meest moeten inleveren, is er nu eindelijk eens een begroting waarbij de allerrijksten fors moeten meebetalen. Ook wordt voor het eerst milieuvervuiling extra belast, en arbeid minder. De invloed van de PvdA is zelfs zo merkbaar dat de VVD dit kabinet “het meest linkse kabinet sinds jaren” noemt. Mark Rutte beschuldigde het kabinet zelfs van nivellering (het verkleinen van inkomensverschillen). Een compliment voor PvdA-minister van financiën Wouter Bos, zou ik zeggen!

Maar het kabinet past ook goed op de centen. Voor het eerst sinds vijftig jaar zal er gedurende de gehele kabinetsperiode een overschot op de begroting zijn. Het laatste kabinet dat dit voor elkaar kreeg was het kabinet van PvdA-premier Drees, zo zei Wouter Bos vandaag fijntjes in de Tweede Kamer.

Ook voor gemeenten als Haarlem is de begroting gunstig. Zo krijgen gemeenten de komende jaren maar liefst 1,3 miljard euro extra te besteden aan onderwerpen die hun inwoners belangrijk vinden, zoals veiligheid, armoedebestrijding, werkgelegenheid en inburgering. Het kabinet gaat bovendien fors extra investeren in de wijken. Het is daarbij wel belangrijk dat er ook voldoende aandacht komt voor de wijken die niet behoren tot de veertig prioriteitswijken van het kabinet. Ook wijken als de Haarlemse Slachthuisbuurt verdienen steun van dit kabinet.

In november zal de Haarlemse gemeentebegroting door de Raad worden vastgesteld. Daarbij kunnen we ook bepalen waaraan het extra geld van het Rijk besteed zal worden.

Lilianne Ploumen op 1

Ik heb zojuist mijn stem uitgebracht voor de nieuwe partijvoorzitter van de PvdA. Ik heb daarbij Lilianne Ploumen op 1 gezet. Hoewel ik bij geen van de kandidaten superenthousiast ben geworden, denk ik dat Lilianne Ploumen veruit het geschiktst is om de partijorganisatie de komende jaren te leiden. Lilianne Ploumen is op dit moment directeur van ontwikkelingsorganisatie Cordaid en vice-voorzitter van de Evert Vermeer Stichting, de organisatie binnen de PvdA die zich bezig houdt het internationale solidariteit.

Lilianne Ploumen

 

Zoals ik in een eerdere log al schreef vind ik Jan Pronk niet zo geschikt als voorzitter. Ik ben bang dat hij zich teveel gaat bezig houden met de politieke inhoud en te weinig met vernieuwing van de partijorganisatie. En juist dat laatste is hard nodig. Ook de uitval naar Balkenende en het bizarre incident gisteren op het Politiek Forum, waar Pronk de partijtop ervan beschuldigde dolken in zijn rug te steken, heeft mij gesterkt in de vrees dat Jan Pronk alleen maar meer verdeeldheid binnen de PvdA zal zaaien, in plaats van de partij weer op de rails te krijgen.

In het stemsysteem van de PvdA stem je niet op één kandidaat, maar breng je een volgorde aan tussen alle kandidaten. De kandidaat die je het liefst wilt zet je daarbij op 1, de volgende op 2, enzovoorts. Als bij de eerste telling geen enkele kandidaat een absolute meerderheid behaald, valt de kandidaat die het minste op 1 is gezet af. Vervolgens wordt gekeken wat de tweede voorkeur is van de mensen die op deze afvallende kandidaat gestemd hebben. Dit proces wordt net zo lang herhaald tot er een kandidaat is met een absolute meerderheid. Die is dan gekozen. Mijn eerste stem gaat dus naar Lilianne Ploumen, op 2 staat Tjeerd van Dekken en op 3 Ad Voerman. Jan Pronk heb ik slechts op de vierde plek gezet. Na hem volgen nog Bertus Mulder, Erik de Baedts en Solomon Tesfaye.

Wil je meer weten over Lilianne Ploumen? Kijk dan op haar website.

Evenementen

Afgelopen maandag hadden we in de fractie een themadiscussie over evenementenbeleid. In het weekend hadden we tijdens de Vaardagen Haarlemmers al gevraagd naar hun mening over evenementen. Maandag was Joost ter Waarbeek, directeur van de Nationale Evenementenprijzen en deskundige op het gebied van evenementenmanagement van hogeschool INHOLLAND, uitgenodigd om iets te vertellen over de mogelijkheden die evenementen aan een stad bieden.

Uit onze enquête blijkt dat Haarlem Jazzstad en de Haarlemse Vaardagen de populairste Haarlemse evenementen zijn. Ook de Open Monumentendagen en Bevrijdingspop worden hoog gewaardeerd. De complete uitslag van de enquête kun je hier bekijken.

Ter Waarbeek stelde dat evenementen van groot belang zijn voor de stad. Ze maken de stad levendig en bruisend, brengen bevolkingsgroepen met elkaar in contact en promoten Haarlem buiten de stadsgrenzen. Volgens hem kan er in Haarlem wel nog veel verbeterd worden aan het evenementenbeleid. Een duidelijke visie over wat voor soort evenementen Haarlem wil organiseren ontbreekt bijvoorbeeld.

Binnenkort zullen wij in de fractie verder discussieren over het evenementenbeleid. Wordt dus vervolgd.

Monumenten

Afgelopen weekend waren de Open Monumentendagen. Dit is een evenement dat altijd veel bezoekers naar onze stad trekt. Zelf heb ik op zondag bezoekers rondgeleid door de raadzaal in het stadhuis. Dat is altijd erg leuk om te doen. Ook vorig jaar heb ik dit al eens gedaan, en toen schreef ik daar een verslag van op deze site. Dit kun je hier lezen.

Verder was ik zondag aanwezig bij de aanbieding van het burgerinitiatief monumenten aan PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg. Een groep Haarlemmers onder leiding van Marianne Rietvink (bekend van De Hoeksteen, die zich verzette tegen sloop van de school in het Raaks-gebied) wil dat er in Haarlem meer gemeentelijke monumenten komen en dat deze beter worden beschermd.

Haarlem heeft veel Rijksmonumenten: met meer dan 1650 door het Rijk beschermde monumenten is het één van de grootste monumentensteden van ons land. Maar naast deze Rijksmonumenten kan de gemeente ook nog gebouwen beschermen door ze als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dit gebeurt in Haarlem nauwelijks: er zijn slechts 80 gemeentelijke monumenten. Ter vergelijking: een toch niet bepaald mooi dorp als Zandvoort heeft er 231! Het burgerinitiatief stelt nu voor een groot aantal panden die op een concept-lijst van de gemeente staan ook tot gemeentelijk monument te benoemen, waardoor deze beter kunnen worden beschermd.

Ik ben het erg eens met dit voorstel uit het burgerinitiatief. Door meer panden aan te merken als gemeentelijk monument kan een beter afgewogen beslissing worden genomen over de behoudenswaardigheid van panden in de stad. De PvdA wil de stad niet op slot doen door alles maar te willen behouden, maar er moet wel beter worden afgewogen of gebouwen behoudenswaardig zijn of niet. Dit burgerinitiatief is een prima aftrap voor die discussie.

Overigens zal de PvdA samen met de indienders van het burgerinitiatief eind oktober een discussiebijeenkomst organiseren over het Haarlemse monumentenbeleid. Namens de PvdA ben ik bij de organisatie hiervan betrokken. Meer informatie daarover volgt spoedig. 

PvdA te water

De Partij van de Arbeid was vandaag zowel op het water als op de kade aanwezig bij de Haarlemse Vaardagen. Een rood versierde PvdA-boot voer tijdens de Vaardagen over het Spaarne. Op de kade deelden we ballonnen uit en vroegen we bezoekers van de Vaardagen naar hun mening over waterrecreatie en de verschillende Haarlemse evenementen.

De PvdA-boot

 

De binnenstad van Haarlem staat dit weekend in het teken van tal van evenementen. De Vaardagen, Stad als Podium, de Open Monumentendagen, Korenlint en het Jopen Festival zullen vele bezoekers naar de stad trekken. De PvdA wil van Haarlemmers horen wat zij vinden van deze en andere evenementen die gedurende het jaar in Haarlem plaats vinden. Ook wil de PvdA van bezoekers van de Vaardagen weten wat er volgens hen kan verbeteren aan de waterrecreatie in Haarlem.

Vaardagen

De uitkomsten van de enquêtes worden binnenkort bekend gemaakt op de website van de PvdA Haarlem.

Stad en Stijging

Vorig jaar presenteerde de VROM-raad het advies ‘Stad en Stijging’. Dit advies gaat over de toekomst van het stedelijke vernieuwing beleid. Volgens de VROM-raad concentreert de huidige stedelijke vernieuwing zich teveel op de fysieke kwaliteit (bouwen, onderhoud) en sociale cohesie. Gemeenten zouden daarnaast veel meer aandacht moeten besteden aan kansen voor mensen om vooruit te komen in het leven. Gisteren organiseerde de gemeente een interessante discussiebijeenkomst over dit rapport, waarbij naast politici en ambtenaren ook vertegenwoordigers van tal van maatschappelijke organisaties aanwezig waren.

Stedelijke vernieuwing moet volgens de VROM-raad veel meer bijdragen aan sociale stijging. De VROM-raad onderscheidt daarbij vier zogenaamde ladders, door middel waarvan mensen kunnen stijgen: onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Op al deze ladders moeten in wijken voldoende treden aanwezig zijn, zodat mensen makkelijker vooruit kunnen komen in het leven.

Eén van de belangrijkste opgaven voor gemeenten is om het aantal treden op de ladders uit te breiden. Op de woonladder kan dat bijvoorbeeld door vormen tussen huren en kopen te ontwikkelen, of door meer betaalbare starterswoningen aan te bieden. Op die manier wordt de afstand tussen de trede van het huren en de trede van het kopen van een huis verkleind en kunnen mensen makkelijker stijgen op de woonladder.

Het advies van de VROM-raad sluit mooi aan op de traditionele sociaal-democratische visie op emancipatie. De PvdA heeft altijd gestreefd naar emancipatie van stadsbewoners: het vooruit komen, waardoor mensen beter zelf hun leven kunnen bepalen. Dit is nog altijd actueel, bijvoorbeeld in de actuele discussie over probleemwijken. Het VROM-rapport biedt een aantal interessante suggesties over hoe die traditionele emancipatiegedachte in deze wijken vorm kan krijgen.

In de media: klushuizen

Afgelopen dagen hebben verschillende media aandacht besteed aan mijn voorstel om de Rotterdamse klushuizen ook in Haarlem navolging te laten vinden. Lees hier de artikeltjes van Haarlem 105 en teletekst van TVNH. Verder lezen

Rotterdamse klushuizen ook in Haarlem mogelijk?

Ik heb vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het College over de Rotterdamse klushuizen. Ik wil van het College van B&W weten of het in Haarlem mogelijk is in slechte staat verkerende panden in achterstandswijken tegen gereduceerde prijs (met anti-speculatiebeding) als zogenaamde klushuizen aan nieuwe bewoners te verkopen met een forse renovatieverplichting. In Rotterdam werden deze week de eerste voltooide klushuizen opgeleverd. Daar blijken dit soort projecten zeer effectief te zijn in het tegengaan van eenzijdige sociaal-economische bevolkingssamenstelling van probleemwijken.

In Rotterdam is de afgelopen jaren veel positieve ervaring opgedaan met zogenaamde klushuizen. Dit zijn woningen in achterstandswijken die door de gemeente voor een relatief laag bedrag worden verkocht, onder voorwaarde dat de bewoners zelf een forse investering plegen in renovatie. Hierdoor kunnen beeldbepalende panden worden behouden en kan er toch iets worden gedaan aan de eenzijdige bevolkingssamenstelling van sommige wijken.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) noemt de klushuizen in Rotterdam in het in juli verschenen rapport ‘Interventies voor Integratie’ als één van de weinige effectieve instrumenten om de eenzijdige sociaal-economische bevolkingssamenstelling van probleemwijken te doorbreken. De nieuwe bewoners zijn over het algemeen jong, starters op de woningmarkt, hoger opgeleid en vaak werkzaam in creatieve beroepen. Opvallend is dat sommige projecten met klushuizen in Rotterdam ook een grote aantrekkingskracht blijken te hebben op hoger opgeleide allochtone jongeren, waardoor deze een wooncarrière kunnen maken in de eigen wijk, in plaats van weg te trekken.

Ik vind de Rotterdamse projecten erg interessant. De projecten met klushuizen hebben een aantal voordelen: karakteristieke panden in de stad kunnen behouden blijven, het leidt tot een meer gedifferentieerde bevolkingssamenstelling in wijken en het trekt creatieve jongeren naar de stad, wat goed is voor de creatieve economie. Ik wil nu van het College weten in hoeverre soortgelijke projecten ook in Haarlem mogelijk zijn. Ook stelt de PvdA voor dat de gemeente in de toekomst bij beslissingen over sloop of behoud van in slechte staat verkerende panden ook de mogelijkheid voor verkoop als klushuizen meeweegt.

Je kunt de schriftelijke vragen hier als Word-bestand downloaden.