Meer

Archive | oktober, 2007

Bezoek aan Rotterdamse klushuizen

Vandaag heb ik samen met mijn fractiegenoten Joyce Langenacker en Stan Kaatee een bezoek gebracht aan projecten met zogenaamde ‘klushuizen’ in Rotterdam. Dit zijn in slechte staat verkerende panden in achterstandswijken die door de gemeente voor een relatief laag bedrag worden verkocht, onder voorwaarde dat de bewoners zelf een forse investering plegen in renovatie.

Klushuizen in Rotterdam-Zuid

 

We bezochten eerst het Wallisblok in Spangen. Hier is een compleet huizenblok als klushuizen door de gemeente van de hand gedaan. De nieuwe eigenaren hebben collectief de buitenkant van de woningen opgeknapt en mochten zelf bepalen hoe de woningen van binnen werden ingericht. Spangen staat bekend als een van de slechtste wijken van Rotterdam. Door de klushuizen is een nieuwe impuls aan de wijk gegeven en hebben creatieve en hoger opgeleide jongeren zich in de wijk gevestigd.

Na het Wallisblok werd een project met klushuizen in de wijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid bezocht. Hier worden verloederde panden individueel als klushuis verkocht. We bezochten hier onder meer een student bouwkunde, die een zeer vervallen woning die lange tijd dienst deed als wietplantage tegen gereduceerde prijs als klushuis heeft gekocht. In deze wijk worden 169 woningen op deze manier als klushuizen verkocht en opgeknapt.

In restauratie zijnde klushuizen (links) en toekomstige klushuizen (rechts, dichtgetimmerd)

 

Ik vind de Rotterdamse klushuizen zeer interessant. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn klushuizen één van de weinige effectieve instrumenten om de eenzijdige sociaal-economische bevolkingssamenstelling van probleemwijken te doorbreken. Ze trekken creatieve en hoger opgeleide jongeren aan en geven daarmee en impuls aan de wijk. Maar daarnaast hebben projecten met klushuizen nog een aantal voordelen: verloedering wordt aangepakt, karakteristieke panden in de stad kunnen behouden blijven en het maakt het voor starters op de woningmarkt mogelijk een eigen huis te kopen.

Begin september heb ik schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over de Rotterdamse klushuizen (zie een eerdere log). Ik wilde weten of soortgelijke projecten ook in Haarlem mogelijk zijn. Het College van B&W reageerde hier erg terughoudend op (zie een eerdere log). Ik ben er vandaag echter van overtuigd geraakt dat projecten met klushuizen wel degelijk ook in Haarlem mogelijk en wenselijk zijn. Deze methodiek kan ook hier gebruikt worden om verloederde panden of huizenblokken aan te pakken, maar is bijvoorbeeld ook bruikbaar bij het omvormen van leegstaande kantoren tot woningen. Wij zullen er dan ook zeker bij het College van B&W op aandringen om wat beter te kijken wat er in Haarlem mogelijk is en zo nodig zullen wij zelf met voorstellen komen.

Netwerk jonge politici

Zoals ik op deze site al wel eens eerder heb geschreven ben ik actief binnen een netwerk van jonge PvdA-politici. Dit is een netwerk van jonge raadsleden, statenleden, kamerleden, wethouders en gedeputeerden binnen de PvdA die allemaal jonger dan 30 zijn. Enkele keren per jaar organiseren we een weekend in een stad waar één van ons actief is. Afgelopen weekend waren we in Gouda, waar Mohammed Mohandis raadslid is.

Foto: Hedy Kaufmann (www.hedykaufmann.nl)

(foto: Hedy Kaufmann

Deze weekenden zijn bedoeld om te netwerken en van elkaar te leren. Elk weekend hebben we een middag een inhoudelijk programma. Dit keer ging dat over invloed uitoefenen op de begroting, persoonlijke en politieke ambities en partijvernieuwing. Maar daarnaast is er ook veel tijd voor gezelligheid en informeel netwerken. Zo zijn we gisteravond samen gaan eten en vervolgens gaan stappen in de Goudse binnenstad. Vanochtend stond er nog een stadswandeling op het programma.

Dit is inmiddels de derde activiteit van het netwerk. Eerder hadden we al een weekend in Hoorn en een bezoek aan de Tweede Kamer. Het zijn altijd erg gezellige en nuttige bijeenkomsten. Het is goed om contact te hebben met andere jonge politici elders in het land en ervaringen uit te wisselen over hoe het is om als jongeren actief te zijn in de politiek. Van elkaars ervaringen kun je veel leren. Ook kunnen we goede ideeën uitwisselen en goede voorstellen uit de ene gemeente in de gemeenteraad van een andere gemeente inbrengen.

Haarlem Klimaatneutraal

Afgelopen vrijdag organiseerde PvdA-wethouder Maarten Divendal een grote conferentie over een klimaatneutraal Haarlem. Enkele maanden geleden heeft de gemeenteraad mede met steun van de PvdA een GroenLinks-motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat de gemeente Haarlem in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Deze conferentie met allerlei partijen uit de stad was het startpunt van een traject dat daartoe moet leiden.

Klimaatneutraal

Haarlem is bezorgd over de klimaatverandering en wil daarom binnen 25 jaar een klimaatneutrale stad worden. Dit betekent dat de stad netto geen enkele stof uitstoot die schadelijk is voor het klimaat. Uitstoot van schadelijke stoffen moet daarom zoveel mogelijk voorkomen worden en de slechte uitstoot die overblijft moet gecompenseerd worden. Het voorkomen van uitstoot van schadelijke stoffen kan ondermeer door energiezuinig bouwen van woningen en kantoren, het opwekken van duurzame energie en het voorkomen van CO2-uitstoot door verkeer en industrie. Het compenseren van schadelijke uitstoot kan onder meer door het aanplanten van bomen.

Dit kan de gemeente natuurlijk niet alleen bereiken. Ook burgers, ondernemers, corporaties en bouwers zijn daarvoor hard nodig. Daarom heeft Maarten Divendal als wethouder milieu allerlei Haarlemmers uitgenodigd om samen na te denken over hoe Haarlem klimaatneutraal kan worden. Dit gebeurde tijdens de conferentie afgelopen vrijdag. Binnen honderd dagen wil Maarten met een plan van aanpak komen, waarin de ideeën van al deze personen en organisaties worden meegenomen.

Archeologie

Haarlem is een oude stad. We wonen op een standwal die al millenia lang wordt bewoond. En in de middeleeuwen heeft zich hier een stad ontwikkeld, die lange tijd groter was dan Amsterdam. Het is dus niet verbazingwekkend dat we veel historisch erfgoed hebben. Niet alleen boven de grond in de vorm van monumenten, maar ook onder de grond in de vorm van archeologische vondsten.

Gisteren bezocht ik met de raadscommissie Ontwikkeling het Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem. Van hieruit worden alle archeologische onderzoeken en opgravingen in de stad gecoordineerd. We kregen een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden van het bureau en het archeologisch beleid van de gemeente. 

De taak van het Bureau Archeologie zal de komende jaren fors uitbreiden door nieuwe wetgeving in het kader van het Verdrag van Malta. Dit is een Europees verdrag dat beoogt archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voortaan moeten ontwikkelaars en particulieren die willen bouwen verplicht archeologisch onderzoek laten doen wanneer het een groot project betreft en dit zich bevindt in archeologisch interessant gebied (een groot deel van Haarlem dus). Dit onderzoek komt voor een groot deel voor rekening van de particulier. Deze mag het laten uitvoeren door een commercieel archeologisch bureau, maar wel altijd onder toezicht van het gemeentelijk Bureau Archeologie. Eventuele vondsten worden ook eigendom van de gemeente.

Voor ons als gemeenteraad betekent de nieuwe wetgeving een aantal keuzes. Zo moeten we beslissen bij wat voor maat bouwprojecten archeologisch onderzoek verplicht stelt. Volgens de nieuwe wet is dat in ieder geval vanaf 100 m2, maar we zouden ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld in de middeleeuwse binnenstad al bij een kleiner oppervlak archeologisch onderzoek verplicht te stellen. Ook zullen we moeten beslissen over de omvang van het Bureau Archeologie. De vraag is of er niet meer mensen in dienst moeten komen, nu de taken van het bureau fors worden uitgebreid. Er is namelijk volgens de wet altijd toezicht van een senior archeoloog van dit bureau noodzakelijk bij archeologisch onderzoek in de stad, dus wanneer daar niet genoeg van zijn kan er ook geen archeologisch onderzoek door amateur-archeologen en vrijwilligers meer worden uitgevoerd.

Studenten hebben het door hoge kamerhuur erg krap

Vandaag staan in het Haarlems Dagblad vier interviews met studenten over de huurprijs van hun kamer en of ze rond kunnen komen van het geld dat ze hebben. Dit naar aanleiding van het manifest ‘Studenten Onder Dak’, dat de PvdA vorige week presenteerde (zie een eerdere log). Conclusie: kamers in Haarlem zijn erg duur en rondkomen lukt daarom vaak niet. Dit onderschrijft de stelling van de PvdA dat de Haarlemse kamers (die na Amsterdam de duurste van Nederland zijn) goedkoper moeten.

Het Haarlems Dagblad interviewde vier Haarlemse studenten: Frosina Dzemova, Bente Hamelink, Robert van der Wolk en Wieteke Doornebosch. Allemaal wonen ze in Haarlem op kamers. Aan huur zijn ze daarvoor tussen de 290 en 450 euro kwijt. Allemaal geven ze aan nauwelijks rond te kunnen komen, met name door de hoge huur. “Iedere maand eindig ik in het rood”, zegt een van hen, die in de Steve Bikoflat een kamer huurt. “Zonder mijn ouders zou ik het op dit moment niet redden”, zegt een ander. Een van de studenten haalt een bekende Loesje-poster aan en zegt: “Aan het eind van mijn salaris hou ik nog een stuk maand over”.

www.loesje.nl

 

Over de kwaliteit van hun studentenkamer lopen de meningen uiteen. Allemaal delen ze voorzieningen zoals wc en douche met medebewoners. De een is daar tevreden over, al is de huur wel erg hoog. Anderen zijn uitgesproken negatief over hun kamer. “Mijn kamer is echt een bouwval”, zegt een van hen. “Af en toe lopen de ratten er rond. Keuken en douche moet ik met nog drie andere delen. Ik zou graag een andere kamer vinden, maar die mag niet te duur zijn. Een niet te dure kamer vinden in Haarlem valt echter niet mee”.

De interviews met deze vier studenten onderschrijven de centrale stelling uit het vorige week door ons gepresenteerde manifest over studentenhuisvesting, namelijk dat er in Haarlem wellicht wel kamers te vinden zijn, maar dat die veel te duur zijn en de huur in geen enkele verhouding staat tot de grootte en kwaliteit van de kamer. Door het aanbod aan studentenkamers uit te breiden, met name met goedkopere studentenkamers, zullen ook de prijzen dalen. Ook moet de Rijksoverheid wat ons betreft huursubsidie voor onzelfstandige woonruimten invoeren, zodat deze studenten wat makkelijker rond kunnen komen. Lees hier meer over onze plannen.

Woonstad of werkstad?

Drie ontwerpers (Thijs Asselbergs, Marnix Travenier en Arjan Karssen) hebben vorig jaar de denktank De Stekker In Haarlem opgericht. Deze denktank is opgericht ter bevordering van een ruimtelijke visie op Haarlem. Gisteren organiseerde De Stekker een grote bijeenkomst in de Toneelschuur, waar zij hun visie op Haarlem presenteerden. Projectontwikkelaars en wethouder Jan Nieuwenburg reageerden vervolgens op deze visie.

Volgens De Stekker moet de bereikbaarheid van Haarlem fors worden verbeterd, onder meer met de aanleg van een tunnel voor de Zuidtangent. Daarnaast wil men op een aantal plekken fors verdichten met woningbouw: langs het Spaarne in Haarlem-Noord, langs de grote wegen in Schalkwijk en in de Waarderpolder. In Haarlem-Noord en Schalkwijk moet meer hoogbouw komen en in de Waarderpolder zou meer geexperimenteerd moeten worden met nieuwe en creatieve vormen van woningbouw, onder meer voor starters.

Het is prachtig dat zulke vooraanstaande ontwerpers zo willen meedenken over de toekomst van onze stad. De stekker in HaarlemZe komen met goede ideeen, onder meer om de woningnood van starters aan te pakken. Dat soort creativiteit en nieuwe ideeen hebben we nodig om de stad nog mooier en beter te maken. Veel van de ideeen zitten overigens, in wat minder vergaande vorm, ook al in de plannen van de gemeente. Zo zal er de komende jaren meer hoogbouw komen langs het Spaarne in Haarlem-Noord, onder meer op het Deli-terrein. En ook in Schalkwijk wordt fors verdicht. En naar de tunnel voor de Zuidtangent wordt op dit moment een studie gedaan door gemeente en provincie.

Een klein bezwaartje heb ik wel tegen de visie van De Stekker: het is een beetje elitair. Zo wordt Haarlem erg gepresenteerd als woonstad, waar mensen wooncarriere maken van een startersappartement in de Waarderpolder naar een villa in de duinen. Het feit dat er ook heel veel mensen in Haarlem wonen en werken die nooit zo’n carriere zullen kunnen maken wordt gemakshalve een beetje vergeten. Door woningen te bouwen in de Waarderpolder zullen veel bedrijven daar wegtrekken. Volgens de ontwerpers is dat niet zo’n probleem, want er kunnen juist prachtige combinaties van wonen en werken voor de creatieve klasse voor terug komen. Maar in de huidige industriebedrijven werken wel veel van de VMBO’ers en MBO’ers die in onze stad wonen. Het is van groot belang dat er ook voor hen voldoende werkgelegenheid in de stad beschikbaar blijft.

De keuze van De Stekker voor Haarlem als een echte woonstad deel ik dan ook niet. Naast wonen moet er ook altijd plek blijven om te werken in onze stad, en niet alleen voor kunstenaars en reclamemakers, maar ook voor lassers en automonteurs. Alleen dan blijft Haarlem een echte stad, in tegenstelling tot slaapsteden als Zoetermeer en Almere.

Haarlems Dagblad: Woningen studenten te duur

Vandaag schrijft het Haarlems Dagblad over het PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’, waarin ik vijf voorstellen doe om het aantal betaalbare studentenkamers in Haarlem uit te breiden (zie een eerdere log). Je kunt dit artikel uit het Haarlems Dagblad hier lezen en hier kun je de reacties op het artikel op de website van het Haarlems Dagblad bekijken. Verder lezen

PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’

De PvdA wil dat er meer betaalbare studentenkamers beschikbaar komen in Haarlem. Dat staat in het vandaag door mij gepresenteerde manifest ‘Studenten Onder Dak’. Daarin doe ik vijf voorstellen om het aanbod van betaalbare kamers te vergroten. Aanleiding hiervoor zijn recente cijfers van onderzoeksbureau Choice, die in november zullen worden opgenomen in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat Haarlemse studentenkamers na Amsterdam de duurste van Nederland zijn (zie een eerdere log).

Studentenkamer

 

De PvdA wil dat het aanbod aan studentenkamers wordt vergroot, zodat de schaarste afneemt en dus de prijs daalt. Dat moet onder meer gebeuren door de doorstroming te bevorderen. Vaak worden voor studenten bedoelde kamers bewoond door al afgestudeerden. Zij kunnen geen andere woning vinden, en blijven dus noodgedwongen in hun kamer wonen. Wij willen dat studenten bij het begin van hun studie worden gestimuleerd om zich in te schrijven bij Woonservice, zodat ze na afloop van hun studie voldoende zoekduur hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor een woning. Bovendien willen wij dat de gemeente onderzoekt of er zogenaamde campuscontracten kunnen worden ingevoerd, waarbij studentenkamers worden verhuurd voor de studietijd, en de huur na afronding van de studie wordt opgezegd. De PvdA zal bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad begin november een motie indienen, waarin het College van B&W wordt gevraagd deze maatregelen in te voeren.

Daarnaast wil de PvdA dat er extra studentenwoningen bij komen. Dat moet onder andere gebeuren in een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. Zo’n campus met studentenkamers, starterswoningen en ruimte voor kleine bedrijfjes staat al langer in de plannen, maar het College van B&W moet er volgens de PvdA meer vaart achter zetten. Daarnaast wil de PvdA onderzoeken hoe er meer tijdelijke studentenkamers kunnen worden gecreëerd, bijvoorbeeld in slooppanden of in containerwoningen. En particulieren moeten worden gestimuleerd om kamers te verhuren, onder meer door bureaucratische regels waar zij mee te maken krijgen af te schaffen. Tenslotte wil de PvdA dat er huursubsidie wordt gegeven voor onzelfstandige woonruimten, dus woningen zonder eigen badkamer en toilet of zonder eigen opgang. Daarmee worden meer kamers voor studenten betaalbaar. De gemeente zou daar bij het Rijk op moeten aandringen.

Bekijk hier het complete manifest ‘Studenten Onder Dak’ als pdf-document.  Verder lezen

Studentenkamers Haarlem veel duurder dan elders

De studentenkamers in Haarlem zijn na Amsterdam de duurste van Nederland. Dat blijkt uit recente cijfers van onderzoeksbureau Choice, die in november zullen worden opgenomen in de nieuwe Keuzegids Hoger Onderwijs. Voor mij aanleiding om vandaag een manifest te presenteren met daarin vijf voorstellen om te komen tot meer betaalbare studentenkamers in Haarlem (zie een andere log).

De gemiddelde maandelijkse huurprijs van studentenkamers is in Haarlem 349 euro. Dat is bijna vijftig euro duurder dan het landelijk gemiddelde (304 euro) en 130 euro duurder dan de goedkoopste studentenstad Enschede. Alleen in Amsterdam zijn kamers duurder (366 euro). Ook wat betreft de gemiddelde huur per vierkante meter behoort Haarlem tot de duurste studentensteden. Haarlemse studenten oordelen in het onderzoek dan ook negatief over het kameraanbod in onze stad. Voor de beschikbaarheid van kamers scoort Haarlem met een 5,87 nog gemiddeld, maar met name over de betaalbaarheid van de kamers zijn studenten uiterst ontevreden. Met een 5,07 scoort Haarlem daar fors slechter dan het landelijk gemiddelde (5,59).

De PvdA vindt deze gegevens zorgelijk. Wij willen dat Haarlem een aantrekkelijke studentenstad is. Studenten maken de stad levendig, zijn goed voor de lokale economie en voorkomen dat de stad teveel vergrijst. Maar het is dan wel belangrijk dat studenten ook een betaalbare kamer kunnen vinden. Een huur van 350 euro is voor veel studenten veel te hoog, zeker als je bedenkt dat de basisbeurs slechts 252 euro bedraagt en studenten al 125 euro per maand kwijt zijn aan collegegeld. Veel studenten bepalen de keuze voor hun studiestad onder andere aan de hand van de beschikbaarheid van betaalbare kamers. Niet voor niets zullen deze gegevens worden opgenomen in de nieuwe Keuzegids Hoger Onderwijs. Het risico bestaat daarom dat minder jongeren voor Haarlem zullen kiezen, omdat de kamers hier te duur zijn.

Kijk hier voor alle gegevens over de Haarlemse studentenkamers en de kamers in andere studentensteden. Lees hier meer over het door mij gepresenteerde PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’.

Waarderhaven

Vanmiddag heb ik op uitnodiging van een woonbootbewoner een bezoek gebracht aan de Waarderhaven. Dit is een woonschepenhaven in de Waarderpolder (naast de Waarderbrug), waar 57 woonarken liggen.

Waarderhaven

 

De Waarderhaven is eigenlijk te klein is voor alle woonboten. Daardoor liggen de boten te dicht bij elkaar, waardoor de brandveiligheid in het gedrang komt. Dit probleem kan het beste worden opgelost door vergroting van de haven of het verplaatsen van een aantal woonboten naar elders.

De PvdA heeft de afgelopen jaren al meerdere malen aangedrongen op een visie van de gemeente op de toekomst van de Waarderhaven, waarin een keuze wordt gemaakt tussen de verschillende opties. Tot nu toe is die visie er nog steeds niet. Bij de schriftelijke vragenronde voorafgaand aan de behandeling van de begroting in de Raad heb ik daarom opnieuw een vraag gesteld waar die visie nu blijft. Er moet nu echt snel een oplossing komen.

Kijk hier voor meer informatie over de Waarderhaven en kijk hier voor een eerder bericht van mij over dit onderwerp op de PvdA-site.

VROM-Raad: schaf hypotheekrenteaftrek af

Vandaag heeft de VROM-Raad het advies ‘Tijd voor keuzes’ gepresenteerd. Daarin adviseert deze onafhankelijke adviesraad om de hypotheekrenteaftrek gefaseerd af te schaffen. Eerder pleitten ook andere belangrijke adviseurs van kabinet en Kamer, zoals de Raad van Economisch Adviseurs, al voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Ik ben het erg met de VROM-Raad eens. Hypotheekrenteaftrek is een perverse vorm van inkomensondersteuning. Het komt vooral terecht bij de mensen die het niet nodig hebben: hoe duurder je huis en hoe hoger je inkomen, hoe meer je mag aftrekken. Bovendien ondersteunt deze aftrek de extreme stijging van de huizenprijzen van de laatste jaren, waardoor het voor starters op de woningmarkt vrijwel onmogelijk is een eigen huis te kopen. Juist in onze regio, waar de huizenprijzen sneller stijgen dan waar dan ook in Nederland (zie een eerdere log), zijn instrumenten nodig die starters en mensen met een kleine beurs ondersteunen, in plaats van de prijzen verder opdrijven.

De VROM-Raad pleit in het rapport onder meer voor het invoeren van één algemene inkomensafhankelijke woonsubsidie, die in de plaats moet komen van de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait en de huursubsidie. Deze woonsubsidie zou dan alleen terecht moeten komen bij de mensen die dat echt nodig hebben: mensen met een laag inkomen en starters op de woningmarkt. De inkomensondersteuning voor kopers en huurders wordt hoger als het inkomen lager wordt, en is daarmee een veel eerlijker en gerichter instrument om mensen te helpen dan die rare hypotheekrenteaftrek.

Kijk hier voor het complete VROM-advies. Hier kun je de eerste reactie van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer op het advies lezen.