Meer

Archive | november, 2007

Ondersteuning starters op de woningmarkt

De gemeente Haarlem gaat starters op de woningmarkt ondersteunen. Er komen startersleningen en de gemeente wil starters de mogelijkheid bieden om een woning in maatschappelijk gebonden eigendom te kopen. Gisteren sprak de raadscommissie Ontwikkeling over het startersbeleid van de gemeente. Ik pleit al langer voor deze maatregelen (zie o.a. hierhier en hier) en ben dan ook erg blij met deze extra ondersteuning van starters in onze stad.

sleuteloverdrachtHet is voor starters op de woningmarkt in Haarlem vrijwel onmogelijk om een eerste eigen woning te kopen. Afgelopen week haalde CDA-kamerlid Van Heugten het nieuws met een uitspraak dat er in Nederland geen woningnood bestaat (zie een eerdere log). In Haarlem weten we wel beter. Kijk alleen maar naar de problemen waarmee starters te maken krijgen. Zij zijn het grootste slachtoffer van de overspannen koopwoningmarkt. De prijzen van koopwoningen zijn dusdanig gestegen dat de prijs van woningen ver boven het maximale bedrag dat een starter aan hypotheek kan krijgen is komen te liggen. Een gemiddelde koopwoning in deze regio kost 230.000 euro. Daarvoor is een tweemaal modaal inkomen van 60.000 euro noodzakelijk. De meeste starters hebben dat niet.

PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft mede op verzoek van de PvdA een plan opgesteld voor een startersregeling. Haarlemse starters kunnen straks voor het financieren van hun eerste koopwoning tegen gunstige voorwaarden een aanvullende lening bij de gemeente afsluiten. Op die manier wordt het verschil tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek die een starters kan krijgen volgens de Nationale Hypotheek Garantie overbrugd. De regeling is bedoeld voor iedereen jonger dan 35 jaar die minimaal 2 jaar woonachtig is in de regio Zuid-Kennemerland en die voor het eerst een woning koopt. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en het Ministerie van VROM betalen mee aan de regeling. Het geld dat de gemeente inlegt komt via een terugbetalingsregeling van de starter weer terug in het fonds. Hiermee kunnen weer nieuwe leningen aan starters worden uitgegeven.

Daarnaast is de wethouder in overleg met de corporaties om woningen aan starters te verkopen in maatschappelijk gebonden eigendom. Hierbij wordt de woning met korting aan starters verkocht. Wanneer de woning vervolgens door de starter wordt doorverkocht delen de starter en de corporatie de winst. Met die winst kan de woning vervolgens opnieuw met korting aan een nieuwe starters worden verkocht, waardoor de woning beschikbaar blijft voor starters.

Ik ben erg blij met de voorgestelde maatregelen. De PvdA pleit al langer voor een extra steuntje in de rug voor starters. Wanneer dat niet gebeurt komen zij niet meer aan bod op de Haarlemse woningmarkt. Samen met SP en VVD hebben we afgelopen jaar verschillende moties ingediend die vroegen om een plan van aanpak voor starters. Dit ligt er nu. Wel heeft de PvdA nog een extra wens. Andere gemeenten geven starters ook de mogelijkheid om via collectief particulier opdrachtgeverschap in eigen beheer een woning te bouwen. Doordat starters daarbij ontwikkelaars en tussenpersonen omzeilen kunnen zij veel goedkoper een woning bouwen. Wij hebben de wethouder gevraagd uit te zoeken of zoiets ook in Haarlem mogelijk is.

CDA-kamerlid: Geen woningnood in Nederland

Nederland kent geen woningnood. Dat heeft Tweede Kamerlid Ruud van Heugten (CDA) vandaag gezegd naar aanleiding van de behandeling van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie in de Tweede Kamer. Wie helpt hem uit de droom?

Ruud van Heugten (CDA)Van Heugten woont zelf in Helmond. Misschien kan daar iedereen makkelijk een woning vinden, of in ieder geval iedereen met het inkomen van een kamerlid. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat overal en voor iedereen geldt.

Wellicht zou het een goed idee zijn als de Haarlemse CDA-fractie hem eens uit zou nodigen in onze regio. Wij kennen namelijk wel degelijk een grote woningnood. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, zelfs met een urgentieverklaring is een passende woning vinden bijna onmogelijk, studentenkamers zijn schaars, de prijzen van koopwoningen stijgen het hardst van het hele land en starters die een eerste eigen huis willen kopen kunnen hier in de regio geen betaalbare woning vinden. Word wakker, Ruud! Er is wel degelijk woningnood, en het is jouw taak als kamerlid om daar iets aan te doen!

Gelukkig is de PvdA zich wel bewust van de dagelijkse praktijk in steden als Haarlem. PvdA-minister Ella Vogelaar wil elk jaar 80.000 woningen extra bouwen. PvdA-kamerlid Staf Depla pleitte vandaag in de Kamer voor het aanpakken van randgemeenten van grote steden die te weinig sociale woningen bouwen. Daar kennen wij er ook wel een paar van bij ons in de buurt…

10.000 bezoekers in 24 uur

Binnen 24 uur werd mijn website bijna 10.000 keer bezocht. Net iets meer dan de gemiddeld 50 bezoekers die mijn website normaal per dag ontvangt. En dat allemaal dankzij een venijnig stukje op Geenstijl (zie een eerdere log).

Nieuwe bezoekers, van harte welkom allemaal! En kom vooral nog eens terug! :D

Podje Politiek 18

Afgelopen vrijdag hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. In deze aflevering onder meer aandacht voor het Haarlemse monumentenbeleid, studentenhuisvesting, het lerarentekort, de Amerikaanse verkiezingen en het Utrechtse burgemeestersreferendum. 

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Gedist op Geenstijl.nl

En toen kreeg mijn website binnen een half uurtje opeens duizend bezoekers te verwerken. Reden: ik word afgezeken op Geenstijl.nl in verband met de PvdA-motie over Sinterklaas en de JSF (zie een eerdere log). Misschien een beetje veel eer (ik ben niet eens de opsteller van de motie, en eigenlijk vond ik de motie best grappig), maar goed, ook wel een beetje grappig…

Bekijk hier het bericht op Geenstijl.nl

Motie: Geen straaljager voor Sinterklaas

Sinterklaas komt dit jaar in Schalkwijk niet per stoomboot of op het paard Amerigo aan, maar per JSF-straaljager. Dat meldt De Haarlemmer deze week. Voor de PvdA aanleiding om gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen, die het College van B&W verzoekt om ervoor te zorgen dat “Sinterklaas ook dit jaar ordentelijk te paard naar Schalkwijk kan”.

SinterklaasIn onze motie, opgesteld door mijn fractiegenoot Arjen Overbeek, geven wij aan dat Schalkwijk prima per paard bereikbaar is. Wij schrijven dat “door de vrije busbaan van de Zuidtangent een uitstekende ruiterroute naar het winkelcentrum bestaat”. Er is dus helemaal geen reden om het vertrouwde paard te verruilen voor een stuk oorlogstuig als de JSF-straaljager.

Deze PvdA-motie kreeg de steun van vrijwel de gehele gemeenteraad. Alleen de VVD-fractie stemde verdeeld. Het overgrote deel van deze fractie vond het vanuit het oogpunt van diervriendelijkheid beter om het paard een dagje vrij te geven. Maar VVD-fractievoorzitter Arend-Jan van den Beld had geen fractiediscipline afgekondigd bij het stemgedrag, omdat hij vond dat iedereen een eigen gewetensafweging moest maken over welk stemgedrag zou leiden tot de grootste opbrengst aan cadeaus in hun schoen. Tja, het blijven toch materialisten, die VVD-ers.

Kijk hier voor de complete tekst van de motie.

Zuid-Oosterkerk: vervolg

Na de uitgebreide bespreking in de raadscommissie Ontwikkeling (zie een eerdere log) sprak gisteren de gemeenteraad over de Zuid-Oosterkerk. Zoals ik eerder al schreef wordt deze kerk bedreigd met sloop. Daar valt weinig aan te doen, omdat er een sloopvergunning is afgegeven door het vorige College van B&W en deze sloopvergunning inmiddels onherroepbaar is. Wanneer de gemeente nu alsnog de vergunning zou intrekken zou dat claims van de ontwikkelaar opleveren die in de miljoenen zullen lopen.

Gisteren was het onderwerp toch door verschillende fracties op de agenda van de Raad gezet. D66 hield een interpellatie over het onderwerp en diende een motie in die het College van B&W verzoekt nog eens met de ontwikkelaar in gesprek te gaan om te kijken of in overleg een deel van de kerk alsnog behouden kan worden. Hoewel de kans daarop niet erg groot is, hebben wij deze motie van D66 wel gesteund. Het is het proberen waard.

Zelf heb ik een motie van de VVD mede ingediend die besluit dat sloopvergunningen voor panden die op de concept-lijst van gemeentelijke monumenten staan altijd aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Op die manier hopen wij soortgelijke gevallen in de toekomst te voorkomen. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

Overigens heb ik op de website van de PvdA Haarlem een uitgebreid artikel geschreven over de stand van zaken van de discussie over monumenten in de Haarlemse gemeenteraad. Hierin schrijf ik zowel over het standpunt van de PvdA over het burgerinitiatief monumenten als over de Zuid-Oosterkerk. Dit artikel kun je hier lezen.

Peiling: Obama leidt in Iowa

Zoals ik wel eens eerder heb geschreven volg ik de komende Amerikaanse verkiezingen op de voet. Ik heb ook een duidelijke voorkeur: ik hoop dat Barack Obama de Democratische voorverkiezingen wint en uiteindelijk als president zal worden gekozen. Obama is een progressieve kandidaat, als enige kandidaat van de Democraten was hij op voorhand al tegen de oorlog in Irak en ik denk dat het goed zou zijn voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld wanneer er een zwarte president zou worden gekozen.

Gisteren was er goed nieuws: uit een peiling van ABC en de Washington Post blijkt dat Obama aan de leiding gaat in Iowa, waar de eerste voorverkiezing van de Democraten gehouden zal worden in januari. Voor het eerst scoort Obama hier beter dan Hillary Clinton (30 tegen 26 procent). Ook blijkt dat de kiezers in deze staat Obama eerlijker en betrouwbaarder vinden dan Clinton (31 tegen 15 procent).

Kijk hier de bekendmaking van deze nieuwe peiling bij ABC News:

[gv data="EpAG008EHCU"][/gv]

Kijk hier wanneer je de video niet ziet

Zuid-Oosterkerk

Zo af en toe staat er een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad waar je het als raadslid nauwelijks goed kan doen. Zo’n onderwerp behandelde ik gisteren in de raadscommissie Ontwikkeling: de Zuid-Oosterkerk. Voor deze kerk is twee jaar geleden door het vorige College van B&W een sloopvergunning afgegeven. De afgelopen weken is de discussie over de sloop van de Zuid-Oosterkerk weer opgelaaid naar aanleiding van het burgerinitiatief monumenten (zie een eerdere log). De kerk staat namelijk ook op de concept-lijst van gemeentelijke monumenten, waarvan de Raad heeft gezegd dat die de komende tijd moet worden vastgesteld. Vanuit dit nieuwe monumentenbeleid zou de kerk dus nooit gesloopt mogen worden.

Wat de PvdA betreft kan er geen misverstand over bestaan: de kerk is waardevol en zou eigenlijk behouden moeten blijven. De kerk is in 1935 ontworpen door Amsterdamse School-architect Boeyinga. Een andere Haarlemse kerk van deze architect, de Koningskerk, is in 2003 door een brand geheel verwoest. De cultuur-historische waarde van de kerk is daardoor alleen maar toegenomen.

Probleem is echter dat er een sloopvergunning is afgegeven door het vorige College van B&W. Die sloopvergunning is afgegeven in een tijd dat het monumentenbeleid minder hoog op de politieke agenda stond dan tegenwoordig. De sloopvergunning is inmiddels onherroepbaar. Wanneer de gemeente nu alsnog de vergunning zou intrekken zou dat niet alleen getuigen van onbehoorlijk bestuur, maar zou dat ook claims van de ontwikkelaar opleveren die in de miljoenen zullen lopen. Dat geld heeft de gemeente gewoon niet, en als we het geld al zouden hebben moet je je ernstig afvragen of je niet veel betere dingen daarmee zou kunnen doen, ook voor de Haarlemse monumenten. Er zijn bijvoorbeeld jaren voor nodig geweest om 400.000 euro bij elkaar te krijgen voor restauratie van de regentenkamer van het Dolhuys. Met het geld dat de gemeente kwijt zou zijn aan deze claims zouden we wel tien van dat soort restauraties kunnen uitvoeren.

Kortom: een echte keuze was er gisteren niet. De gemeente kan de sloopvergunning niet intrekken, en dat oordeel werd door vrijwel alle fracties gedeeld. Een trieste conclusie, maar wel realistisch.

Aanlichting ramen Bavo

Gisteravond was ik aanwezig bij een bijzondere gebeurtenis: voor het eerst werden door de burgemeester de lichten ontstoken die vanaf nu vijftien van de twintig grote benedenramen van de Sint Bavo kerk op de Grote Markt van binnenuit zullen aanlichten. Van buitenaf geeft dat ‘s avonds en ‘s nachts een prachtig effect, waarbij de mooie gebrandschilderde ramen van de kerk duidelijk zichtbaar worden.

Bavo

 

De veertiende eeuwse Bavo is een van de belangrijkste toeristische attracties van Haarlem. De komende jaren wil de gemeente dit nog versterken, onder meer met een nieuwe toeristeningang aan de Grote Markt (achter de Vishal). Ook heeft de gemeenteraad vorige week op voorstel van CDA en VVD besloten om te onderzoeken of de Bavo en het zich in de kerk bevindende wereldberoemde achttiende eeuwse Muller-orgel kunnen worden voorgedragen bij de Unesco als Wereld Erfgoed.

De aanlichting van de ramen van de Bavo is een initiatief van de Stichting Haarlem Lichtstad en wordt behalve met gemeentelijke subsidie ook betaald door ondernemers van horeca en andere bedrijven rond de kerk. De Stichting Haarlem Lichtstad heeft als doel mooie oude panden in de spotlights te zetten. Hierdoor wordt niet alleen het rijke cultureel erfgoed van Haarlem ook ‘s nachts aantrekkelijk voor Haarlemmers en toeristen, maar wordt ook het gevoel van veiligheid in de binnenstad vergroot. Bij het aanlichten van de ramen in de Bavo wordt gebruik gemaakt van energiezuinige lampen. De verlichting gaat tegelijk aan en uit met de straatverlichting. Het is de bedoeling dat in de toekomst meer ramen van de Bavo en ook een groter gedeelte van de buitenkant van de kerk ‘s nachts worden aangelicht.

Statenfractie bezoekt Westelijk Tuinbouwgebied

Gisteren bracht de provinciale PvdA-fractie een werkbezoek aan onze regio. In Haarlem werden onder meer het Westelijk Tuinbouwgebied, woonzorgcentrum Reinaldahuis en creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie bezocht. Hoewel het weer niet echt mee zat (veel wind en regen) was het een interessant bezoek.

bezoek Westelijk Tuinbouwgebied

Als Haarlemse PvdA-ers wilden we de statenleden onder meer het Westelijk Tuinbouwgebied laten zien. De gemeente Haarlem wil hier meer natuurontwikkeling mogelijk maken, maar de Noord-Hollandse GroenLinks-gedeputeerde Moens ligt dwars. Hij wil eerder beloofd geld voor de aankoop van landbouwgrond niet langer beschikbaar stellen en wil zelfs woningbouw op deze plek toestaan. De Haarlemse PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied probeerden de PvdA-statenleden te overtuigen van het belang van de natuurontwikkeling in dit gebied, zodat zij in de Staten gedeputeerde Moens op andere gedachten kunnen brengen.

Kijk hier voor meer informatie over het Westelijk Tuinbouwgebied

Stadscamping

Er komt definitief een stadscamping bij de Veerplas. Dat blijkt uit de plannen voor een nieuw leisure centrum met de naam Sports & Adventure Plaza de Veerplas (SAPLAZA), die in samenwerking met recreatieschap Spaarnwoude zijn opgesteld. Hiermee wordt één van de wensen van de PvdA uit het initiatiefvoorstel jongerentoerisme (zie een eerdere log), dat onlangs door de Raad werd aangenomen, uitgevoerd.

De stadscamping maakt deel uit van de eerste fase van de SAPLAZA-plannen. De camping, die gepland is aan de zuidkant van de Veerplas, zal 2400 m2 beslaan en 60 kampeerplekken bevatten. Ook komen er 8 plekken voor campers. De PvdA stelde in haar initiatiefvoorstel al voor om op deze plek een stadscamping te ontwikkelen. De ligging in recreatiegebied Spaarnwoude en de nabijheid van het station Haarlem-Spaarnwoude maken deze locatie naar onze mening ideaal. Ook ons voorstel om de camping te combineren met een evenemententerrein voor onder meer Circus Renz is in de plannen opgenomen.

camping

 

Het plan SAPLAZA bestaat uit twee fasen. De eerste fase wordt gerealiseerd in januari 2009, en bestaat voornamelijk uit outdoor onderdelen, waaronder naast de stadscamping een outdoor adventure park, buitenhoreca en wateractiviteiten. In januari 2010 zal de tweede fase gerealiseerd worden, waarbij de nadruk ligt op indoor onderdelen, waaronder een indoor adventure park, binnensporten, restaurant, sportcafé en een natuur&educatie centrum. De totale oppervlakte van het leisure centrum beslaat 55.000 m2.

Hier kun je de complete plannen voor de Veerplas bekijken. Hier vind je een kaart van de Veerplas, waarop de precieze locatie van de stadscamping staat aangegeven.

Begrotingsweek

Deze blog schrijf ik live vanuit de raadszaal. Deze week staat voor de gemeenteraad in het teken van de behandeling van de begroting voor 2008 tijdens de Algemene Beschouwingen. Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Stan Kaatee tijdens de eerste termijn verteld wat wij vinden van de begroting.

Eén van de belangrijkste punten van de PvdA-inbreng is de vraag om extra geld voor jongerenwerk. De PvdA wil hierin de komende jaren 100.000 euro extra per jaar investeren. Ook wil de PvdA extra geld uittrekken voor onder meer bijzondere bijstand voor alleenstaande ouders, behoud van de jeugdsportpas, de programmering van de cultuurpodia, vegen van straten buiten de binnenstad en een inhaalslag op het gebied van monumenten en archeologie.

De Algemene Beschouwingen worden gedaan door de fractievoorzitter. Als overige raadsleden zijn wij vooral bezig met het onderhandelen over moties en amendementen op onze portefeuilles met andere fracties. Vooraf probeer je zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen van andere fracties, zodat een motie bij uiteindelijke stemming veel kans maakt. Zelf heb ik een motie ingediend over de doorstroming van studentenkamers (zie een eerdere log). Die is mede ondertekend door SP en CDA, waardoor er op voorhand al een meerderheid voor is. Ook heb ik als woordvoerder wonen moties over monumentenbeleid van SP en VVD en een motie over starterswoningen in maatschappelijk gebonden eigendom van de VVD mede ingediend.

Lees hier meer over de inbreng van de PvdA vandaag en bekijk hier alle door ons ingediende moties en amendementen. Aanstaande woensdag reageert het College van B&W op wat er vandaag is gezegd. Donderdag vindt vervolgens de tweede termijn plaats en wordt er gestemd over alle ingediende moties en amendementen.

Motie doorstroming studentenkamers

Deze week behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens de zogenaamde Algemene Beschouwingen. Vandaag is de eerste dag, waarbij alle fractievoorzitters in eerste termijn hun mening geven over de begroting en het algemene beleid van de gemeente. Hierbij hebben wij onder meer aandacht gevraagd voor de dure studentenkamers in Haarlem.

Enkele weken geleden presenteerde ik al een PvdA-manifest over studentenhuisvesting (zie een eerdere log). Hierin doen wij vijf voorstellen om meer betaalbare studentenkamers in Haarlem te creëren. Voor twee van deze voorstellen hebben wij vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht gevraagd: voor de bouw van een campus en voor betere doorstroming van studentenkamers.

Over de campus hebben wij het College gevraagd hoe het hiermee staat. Wij hebben aangegeven dat wij verwachten dat er voor het einde van deze raadsperiode een begin gemaakt is met de realisatie van zo’n campus. Over de doorstroming van studentenkamers heb ik (samen met SP en CDA) een motie ingediend. Hierin verzoeken wij het College de doorstroming vanuit studentenkamers te verbeteren door te stimuleren dat studenten zich aan het begin van hun studie inschrijven bij Woonservice en door campuscontracten in te voeren, waarbij kamers voor de duur van de studie worden verhuurd. Kijk hier voor de complete tekst van de motie. De gemeenteraad stemt aanstaande donderdag over alle ingediende moties. Verder lezen