Meer

Archive | december, 2007

Tweede bij verkiezing beste raadslid 2007

Leuk nieuws op het randje van 2007: bij de verkiezing van het Haarlems Dagblad voor beste Haarlemse raadslid van het jaar ben ik dit jaar tweede geëindigd. Ik kreeg zeven stemmen van mijn collega-raadsleden en wethouders. Tenda Hoffmans (GroenLinks) won verdiend met tien stemmen. Cees-Jan Pen (CDA) eindigde met vier stemmen op de derde plek. Chris van Velzen (VVD) werd de beste wethouder.

Het Haarlems Dagblad houdt elk jaar een verkiezing voor het beste Haarlemse raadslid en de beste Haarlemse wethouder. Alle raadsleden en wethouders hebben daarbij stemrecht. Twee jaar geleden won Hilde van der Molen (SP) als beste raadslid, vorig jaar was dat Sjaak Vrugt (Axielijst).

Tenda Hoffmans (GroenLinks)

 

Het is natuurlijk erg leuk en een eer dat zeven van mijn collega’s (het schijnen vooral partijgenoten te zijn) op mij hebben gestemd als beste raadslid. Dat had ik absoluut niet verwacht. Ik ben pas anderhalf jaar raadslid en moet naar mijn eigen gevoel nog veel leren. Overigens is dat kennelijk geen bezwaar, want ook de nummers één en drie zijn nieuwe raadsleden. Het Haarlems Dagblad daarover: “Opvallend is dat de top drie wordt gevormd door een jonge, nieuwe lichting Haarlemse politici. Hoffmans en Pen zijn beiden 35, Fritz is 25 en daarmee het op één na jongste raadslid”.

Tenda Hoffmans is overigens een zeer terechte winnaar. Ik heb zelf ook op haar gestemd. Ze is een goed debater en voert sterke en inhoudelijke oppositie tegen de coalitie van PvdA, SP en VVD.

Lees hier het complete artikel uit het Haarlems Dagblad.

Jaaroverzicht 3: Jongerentoerisme

De laatste drie dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. In deze laatste aflevering aandacht voor jongerentoerisme. Hierover heb ik dit jaar samen met mijn fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan een initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad.

De PvdA wil dat Haarlem aantrekkelijker wordt voor jonge toeristen. Jonge toeristen vinden de weg naar Haarlem nog onvoldoende. Dat is een gemiste kans, want omdat jongeren een steeds groter aandeel uitmaken van het totaal aantal toeristen is er sprake van een groeimarkt. Haarlem profiteert daar nog onvoldoende van, ondanks de gunstige ligging ten opzicht van het onder jongeren populaire Amsterdam. Bovendien kan de aanwezigheid van jonge toeristen bijdragen aan de bruisende en levendige sfeer in de stad, die Haarlemse jongeren aan de stad bindt, en kan het helpen om het voorzieningenniveau voor jongeren op peil te houden.

Na veel gesprekken en werkbezoeken in de eerste maanden van het jaar dienden wij in mei het initiatiefvoorstel formeel in bij de gemeenteraad. In ons initiatiefvoorstel hebben wij drie voorstellen gedaan om Haarlem aantrekkelijker te maken voor deze groep. Om meer jongeren naar de stad te trekken moet er een informatiepunt voor jonge reizigers komen, moet er een stadscamping bij de Veerplas worden aangelegd en zou er een budgethotel in de buurt van de binnenstad moeten komen.

Het initiatiefvoorstel werd na de zomer door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen (zie hier). Het was daarmee het eerste initiatiefvoorstel dat door de nieuwe raad werd aangenomen. Het College van B&W zal de voorstellen die we in ons initiatiefvoorstel doen verder uitwerken. De stadscamping bij de Veerplas komt er in ieder geval, daar is al een exploitant voor gevonden (zie hier).

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht 2: Monumenten

De laatste drie dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag aandacht voor monumenten. Dit onderwerp is het afgelopen jaar sterk in de belangstelling komen te staan, met name door het burgerinitiatief monumenten dat eind dit jaar in de gemeenteraad werd behandeld. Maar al voor die tijd heb ik mij met dit onderwerp bezig gehouden, bij de discussie over de Petrus LTS.

In de eerste helft van dit jaar heb ik mij als raadslid ingezet voor behoud van de kunstwerken van Wiesman en Tollenaar in de Petrus LTS. De voormalige St. Petrus LTS is ontworpen door de Haarlemse architect Nico Andriessen. In het gebouw bevinden zich een muurschildering en een zestal betonreliëfs van de kunstenaar Hans Wiesman uit de Wederopbouwperiode. Aanvankelijk was een sloopvergunning afgegeven voor het gehele gebouw en leek daarmee ook de kunst verloren te gaan. In februari heb ik namens de PvdA het College van B&W gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar behoudenswaardigheid van de kunst. Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft dit onderzoek uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat de kunstwerken zeer behoudenswaardig zijn. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft vervolgens gekozen voor een plan van ontwikkelaar Hillgate, waarbij de delen van het gebouw waar de kunstwerken zich bevinden (aula en trappenhuis) behouden zullen worden. De kunstwerken blijven daarmee in hun oorspronkelijke omgeving behouden (zie hier).

De tweede helft van het jaar stond vooral in het teken van het burgerinitiatief monumenten van Marianne Rietvink. Burgers kunnen wanneer ze voldoende handtekeningen verzamelen via een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Dit burgerinitiatief stelde voor om het aantal gemeentelijke monumenten in Haarlem fors uit te breiden. Samen met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief heeft de PvdA een debat georganiseerd over het monumentenbeleid in de Lutherse Kerk, dat door meer dan honderd mensen werd bezocht. Vervolgens heb ik namens de PvdA in de gemeenteraad aangegeven het met een groot deel van de voorstellen in het burgerinitiatief eens te zijn: ook wij willen het aantal gemeentelijke monumenten fors uitbreiden. Begin volgend jaar komt het College van B&W met een plan hiervoor.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht 1: Wonen voor jongeren

De laatste drie dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat wonen voor jongeren. Het is voor jongeren erg moeilijk om in Haarlem een betaalbare woning te vinden. Dat geldt voor studenten, voor werkende jongeren die een woning willen huren en jongeren die een eerste huis willen kopen. Als jong raadslid met wonen in mijn portefeuille vind ik het belangrijk hier iets aan te doen.

De studentenkamers in Haarlem zijn de duurste van Nederland, zo bleek in oktober uit een onderzoek van de Keuzegids Hoger Onderwijs. Voor mij was dat aanleiding om in november het Manifest Studenten Onder Dak te presenteren, met daarin vijf ideeën om meer betaalbare studentenkamers in Haarlem te creëren. Eén van deze voorstellen (doorstroming bevorderen door campuscontracten en inschrijving bij Woonservice) hebben we bij de begroting per motie ingediend en kreeg een meerderheid in de gemeenteraad. Over een ander voorstel (campus bij INHOLLAND en Nova College bouwen) heb ik in mei samen met SP en VVD schriftelijke vragen gesteld en bij de begroting opnieuw aangedrongen op een snelle start met het maken van een bouwplan. Het College van B&W heeft dat toegezegd.

Starters die een eerste huis willen kopen hebben het ook moeilijk in Haarlem. De prijzen van woningen stijgen in deze regio het snelst van het land. Een koopwoning is daardoor voor starters nauwelijks meer bereikbaar. In april organiseerde ik een denktank-bijeenkomst voor PvdA-leden hierover. Eind dit jaar is PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg, mede naar aanleiding van moties van SP, VVD en PvdA, met een plan gekomen om starters in Haarlem te ondersteunen. Dit zal gaan gebeuren met startersleningen, waardoor starters de dure huizen in deze regio makkelijker kunnen betalen. Ook worden er woningen aan starters in maatschappelijk gebonden eigendom verkocht, waardoor ze betaalbaar blijven voor starters. Kijk hier voor meer informatie daarover.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Jaaroverzichtje

Op tv kun je er niet om heen: het is de tijd van jaaroverzichten. Natuurlijk kan ik op mijn site niet achter blijven. Daarom de laatste drie dagen van het jaar elke dag een logje over een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar veel mee bezig heb gehouden:

Natuurlijk is dit maar een zeer kleine greep uit de onderwerpen die ik het afgelopen jaar als raadslid heb behandeld, maar ik heb voor deze drie thema’s gekozen omdat het onderwerpen zijn die het afgelopen jaar meerdere malen in de gemeenteraad aan de orde zijn gekomen en omdat ik bij deze drie onderwerpen met eigen initiatieven ben gekomen.

Kijk dus de laatste drie dagen van 2008 op mijn website voor het Jeroenfritz.nl Jaaroverzicht! :D

Podje Politiek 19

Gisteren hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. In deze aflevering onder meer aandacht voor Geenstijl.nl, starters op de woningmarkt, Uruzgan en de Utrechtse veemarkt. 

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Interview digitale nieuwsbrief gemeente

In de digitale nieuwsbrief van de gemeente Haarlem, ‘Digitale Schat aan het Spaarne’, staat deze maand een artikel over wat jongeren voor Haarlem betekenen. De nieuwsbrief interviewde Paul Feldbrugge (Young MKB), John Meulemans (communicatiebureau Urbanology) en mij over kansen die jongeren voor de stad bieden en manieren om jongeren aan de stad te binden.

Digitale Schat aan het Spaarne

 

In het artikel vraag ik onder meer aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren. Wanneer studenten en starters op de woningmarkt geen betaalbare woning kunnen vinden in onze stad, kunnen we het wel vergeten om meer jongeren aan de stad te binden. Ook vertel ik over het initiatiefvoorstel jongerentoerisme, dat ik samen met mijn collega’s Helga Koper en Moussa Aynan in de gemeenteraad heb ingediend en dat inmiddels door de gemeenteraad is aangenomen.

Lees hier het complete artikel.

Scheepmakerskwartier

Gisteren werden tijdens een wandeling voor raadsleden en een openbare bijeenkomst in het stadhuis de plannen voor het Scheepmakerskwartier gepresenteerd. Dit is het gebiedje aan oostkant van het Spaarne dat tussen molen De Adriaan en het spoor ligt. Nu is hier nog Cavex, een bedrijf dat stoffen en apparaten voor tandheelkunde maakt, gevestigd. Dit bedrijf zal daar vertrekken, waardoor dit mooie stukje stad vrijkomt voor woningbouw en recreatie en bij de binnenstad betrokken kan worden.

Ontwikkelaar De Principaal heeft een concept-masterplan ontwikkeld waarbij er 135 woningen en kleinschalige bedrijfsruimten in het gebied komen. Ook komt er een kleine stadshaven voor passanten en een kade met aanlegplekken langs het Spaarne waar gewandeld kan worden. Langs de haven komen nautische bedrijfjes en horeca. Met deze stadshaven wordt uitvoering gegeven aan een motie die ik vorig jaar samen met VVD en SP indiende (zie een eerdere log). Deze pleitte voor een onderzoek naar een passantenhaven in het Scheepmakerskwartier of de directe omgeving daarvan. Zo’n passantenhaven is goed voor het watertoerisme.

haven

 

Een ander positief onderdeel van het plan is dat er voor de woningen aan het Spaarne wordt gewerkt met particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat er kavels grond worden verkocht waarop mensen onder voorwaarden hun eigen woning kunnen ontwerpen en laten bouwen. Voordeel hiervan is dat er langs het Spaarne een zeer gevarieerd beeld ontstaat, wat past bij de klassieke panden die elders langs het Spaarne staan. Ook krijgen woningzoekenden hiermee de mogelijkheid hun eigen woning te ontwerpen, iets wat in Haarlem tot nu toe nog niet mogelijk is. In andere steden zijn hier wel al positieve ervaringen mee opgedaan, zoals bijvoorbeeld in Leiden (zie een eerdere log).

De komende tijd kunnen betrokkenen en belanghebbenden hun visie op het concept-masterplan aan de gemeente laten weten. De discussie zal daarbij vermoedelijk vooral gaan over de plek van de haven. Die is nu aan de kant van het spoor gepland, maar sommigen pleiten voor plaatsing van de haven bij molen De Adriaan (bijvoorbeeld de stichting Haarlemsbouwplannen.nl). Dat is volgens de gemeente echter minder aantrekkelijk, omdat de haven dan grenst aan bestaande achtertuinen. Dat geeft overlast en zal op bezwaren stuiten. Bovendien is dan een klein bruggetje over het al bestaande insteekhaventje bij De Adriaan niet mogelijk, wat de bereikbaarheid van de kade voor wandelaars moeilijker maakt. Ik zie wel wat in de argumenten van de gemeente, maar ben ook benieuwd naar de tegenargumenten.

Een ander punt waar nog over gediscussieerd zal worden is de bouwhoogte bij de molen. Op sommige tekeningen in het masterplan lijken daar wel zes bouwlagen te komen, wat in strijd is met eerdere afspraken dat de bebouwing daar maximaal twaalf meter hoog zou worden. Door te hoge bebouwing zou de molen onvoldoende wind vangen. Wat mij betreft is dat niet acceptabel, de bebouwing in de directe omgeving van de molen moet zo laag blijven dat de molenbiotoop zo min mogelijk wordt aangetast en de molen goed zichtbaar blijft.

Prominenten: Reguleer aanvoer en teelt softdrugs

Legaliseer softdrugsPremier Balkenende moet met andere landen gaan onderhandelen over een nieuw internationaal drugsverdrag, waarbij het Nederland wordt toegestaan naast de verkoop van softdrugs ook de teelt en aanlevering te gedogen. Dat schrijft een aantal prominente politici en oud-politici vandaag in een open brief aan de premier. Onder de ondertekenaars zijn onder meer oud-premier Van Agt, oud-minister Borst en de burgemeesters Leers, De Graaf, Vreeman en Rehwinkel.

Ik ben het erg eens met deze oproep. Het is erg hypocriet dat softdrugs wel verkocht mogen worden in coffeeshops, maar dat de teelt en aanvoer van canabis verboden is. Ik ben eigenlijk voorstander van gehele legalisering van softdrugs, maar in ieder geval moeten teelt en aanvoer ook onder het gedoogbeleid vallen. In het Haarlemse verkiezingsprogramma van de PvdA is dit ook opgenomen en met SP en VVD is in het coalitieakkoord afgesproken dat regulering van de teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops zal worden onderzocht.

Eén van de ondertekenaars van de brief aan Balkenende, CDA-burgemeester Gerd Leers van Maastricht, maakte in 2006 samen met punkrockband De Heideroosjes al een lied waarin hij pleit voor legalisering en regulering. Bekijk hier de video:

[gv data="rz7YvFEMoMc"][/gv]

Kijk hier wanneer je de video niet ziet

Haarlem in top-10 Klimaatkaart Milieudefensie

Haarlem staat in de top-10 van beste gemeenten wat betreft de aanpak van klimaatverandering. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie. Deze organisatie geeft in de Klimaatkaart punten voor CO2 uitstoot per inwoner en het klimaatbeleid van de gemeente. Haarlem scoort daarbij samen met negen andere gemeenten 20 punten. Alleen Krimpen aan de IJssel doet het met 21 punten nog beter. Het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten is 12,2.

Klimaatneutraal

Deze mooie cijfers zijn een goed startpunt om de komende jaren te gaan werken aan een klimaatneutraal Haarlem. Zoals ik al eens eerder heb geschreven op deze site heeft de gemeenteraad enkele maanden geleden mede met steun van de PvdA een GroenLinks-motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat de gemeente Haarlem in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Dit betekent dat de stad netto geen enkele stof uitstoot die schadelijk is voor het klimaat. Eind oktober organiseerde PvdA-wethouder Maarten Divendal een grote conferentie om met tal van mensen, organisaties en bedrijven uit de stad te brainstormen over een klimaatneutraal Haarlem (zie een eerdere log). Begin volgend jaar zal hij met een plan van aanpak komen.

Kijk hier voor de Klimaatkaart van Milieudefensie.

Oprah op campagne voor Obama

Afgelopen weekend heeft Oprah Winfrey campagne gevoerd voor mijn favoriete Democratische presidentskandidaat Barack Obama. Samen bezochten ze drie staten (Iowa, South Carolina en New Hampshire) waar de eerste voorverkiezingen zullen worden gehouden. Het werd een groot succes: een weekend lang beheersde Obama de Amerikaanse media volledig.

Obama en Oprah

 

Oprah zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij de democratische voorverkiezingen. Met name vrouwen en zwarte kiezers twijfelen erg tussen Hillary Clinton en Barack Obama en Oprah Winfrey is juist bij deze groepen zeer populair. In een stadion in South Carolina gevuld met een kleine 30.000 mensen, waaronder zeer veel zwarte Amerikanen, vergeleek Oprah Obama met burgerrechtenactivist Martin Luther King. Oprah: “You know, dr. King dreamed the dream. But we don’t have to just dream the dream anymore. We get to vote that dream into reality”.

Kijk onderstaand naar een deel van de speech van Oprah in South Carolina:

[gv data="oyJ6PqfiYGU"][/gv]

Kijk hier wanneer je de video niet ziet

70 km/u A208 goed nieuws voor Delftwijk

Vanaf 2010 zal voor het gehele traject van Westelijke Randweg en A208 tot de Velsertunnel een maximum snelheid van 70 kilometer per uur gelden. Tevens wordt de weg opnieuw ingericht met een brede middenberm en geluidsarm asfalt en worden flitspalen geplaatst. Dat heeft de provincie Noord-Holland besloten. Dit is zeer goed nieuws, met name voor de bewoners van Delftwijk in Haarlem-Noord. De lagere snelheid vermindert de geluidsoverlast, is goed voor de verkeersveiligheid en maakt woningbouw langs de A208 in Delftwijk mogelijk

Zowel in de raadscommissie Ontwikkeling als in de raadscommissie Beheer hebben wij de afgelopen jaren regelmatig aangedrongen op een snelheidsbeperking. Samen met mijn fractiegenoot Joyce Langenacker, namens de fractie contactpersoon voor Delftwijk en lid van de commissie Beheer, heb ik vandaag een artikel op de website van de PvdA Haarlem geschreven waarin we onderstrepen waarom het besluit van de provincie zo positief is voor Haarlem.

Tot nu toe kan er vanaf de Jan Gijzenkade (waar de N208 overgaat in de A208) tot aan de Velsertunnel nog 100 kilometer per uur worden gereden. De PvdA heeft de afgelopen jaren vaak aangedrongen op een lagere maximum snelheid op de weg. Langs dit deel van de weg staan veel woningen. Door de hoge maximumsnelheid hebben die veel last van geluidshinder. Daarnaast gebeuren er bij een maximaal snelheid van 70 km per uur minder ongelukken.

Door het invoeren van een maximumsnelheid van 70 kilometer en flitspalen wordt tevens een mogelijkheid gecreëerd voor woningbouw in de Delftwijk aan de A208. Dit deel van Haarlem-Noord krijgt de komende jaren een ingrijpende facelift. Woningen worden vernieuwd, er komt meer groen en winkelcentrum Marsmanplein wordt uitgebreid tot een levendig hart van de wijk. De woningbouw aan de A208 is echter in verband met geluidsoverlast en veiligheid alleen mogelijk wanneer de maximumsnelheid op de weg omlaag gaat. Wanneer dat niet was gebeurd had dat wel eens kunnen betekenen dat er in de wijk zelf minder openbare ruimte en groen mogelijk was geweest. Het besluit van de provincie is dan ook zeer verheugend voor de bewoners van Delftwijk.

Kijk hier voor meer informatie over de plannen van de provincie met de weg.

Haarlemse corporaties scoren “slecht” in VROM-index

Afgelopen woensdag presenteerde het ministerie van VROM de Prestatie-index 2006 voor woningcorporaties. De drie Haarlemse corporaties (Pre, Elan en Woonmaatschappij) scoren daarbij allemaal in de onderste regionen. Dat lijkt zorgelijk, maar is dat ook zo? Als je kijkt naar wat VROM precies meet is dat maar zeer de vraag.

In de Prestatie-Index zijn corporaties opgenomen die meer dan 1500 woningen bezitten in de 31 grootste gemeenten. Hun prestaties in het jaar 2006 worden gemeten aan de hand van drie criteria: het aantal nieuw gebouwde woningen, het aantal verkochte (huur)woningen en het aantal gesloopte woningen. Wanneer deze aantallen als percentage van het totaal in bezit zijnde woningaantal hoog is scoort een corporatie hoog in de index. Bij de drie Haarlemse corporaties is dat duidelijk niet het geval: zij staan op plek 45 (Woonmaatschappij), 73 (Pre Wonen) en 81 (Elan Wonen) van in totaal 82.

Maar is dat erg? In Haarlem hebben we afgesproken minder woningen te slopen. Wanneer renovatie mogelijk is wordt daarvoor gekozen. De Haarlemse corporaties slopen in vergelijking met hun collega’s elders zeer weinig. Een goed teken zou ik zeggen! Dat geldt ook voor de verkoop van huurwoningen. In Haarlem wordt terughoudend omgegaan met de verkoop van sociale huurwoningen, zodat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Wanneer je alleen bovenaan de lijst kan komen te staan door veel te slopen en een groot deel van je sociale woningvoorraad te verkopen, dan heb ik liever dat de Haarlemse corporaties onderaan de lijst staan.

De enige die ik van deze criteria echt belangrijk vind is het aantal nieuwbouwwoningen. In Haarlem willen we tot 2010 5.000 extra woningen bouwen, zodat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden. Het is daarom belangrijk dat corporaties flink bouwen. Maar als percentage van het totale bezit aan woningen zal dat in Haarlem altijd relatief gering blijven, omdat we geen grote nieuwbouwprojecten hebben, alleen kleinere binnenstedelijke bouwprojecten en herstructurering. Desondanks blijkt uit de cijfers van VROM dat er in 2006 in Haarlem weinig woningen zijn opgeleverd door de corporaties. Voor een jaar is dat niet zo erg, maar als dat een structurele trend zou blijken te zijn zou ik me wel zorgen gaan maken. Dit jaar heeft de gemeente met de corporaties nieuwe afspraken gemaakt, waar ook de bouw van een flink aantal nieuwbouwwoningen deel van uitmaakt. Als het goed is zal de oplevering van nieuwe woningen de komende jaren dus aanmerkelijk stijgen.

Het is hoog tijd dat VROM komt met een andere en betere indexering voor de prestaties van corporaties, waarbij corporaties niet hoog scoren door het slopen van zoveel mogelijk woningen, maar door het opleveren van voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen, sociale investeringen in buurten, duurzaamheid en het helpen kwetsbare groepen op de woningmarkt. Alleen dan is de index een instrument waar wij als lokale politici ook echt iets aan hebben, en waarmee we onze corporaties kunnen aanspreken op hun werkelijke prestaties. Die zullen ook bij de Haarlemse corporaties echt nog wel beter kunnen, maar met deze vreemde VROM-index wordt dat niet inzichtelijk.