Meer

Archive | januari, 2008

Bussen Stationsplein: wie draait er nou?

Vorige week besprak de commissie Ontwikkeling de herinrichting van het Stationsplein. Belangrijkste discussiepunt hierbij is de route voor bussen van en naar het station. Mijn collega Oktay Özcan gaf namens de PvdA aan dat wij geen voorstander zijn van het voorgestelde tweerichtingsverkeer voor bussen op de Jansweg tussen Parklaan en station, omdat dat de Jansweg onevenredig zou belasten. GroenLinks en D66 beschuldigden van een draai hierover. Maar wie draait hier nou?

De PvdA is voorstander van het handhaven van busverkeer op zowel de Jansweg als de Kruisweg tussen station en Parklaan. De geplande Rode Loper (auto- en busloze route voor fietsers en voetgangers tussen station en Grote Markt), zou dan niet bij het station, maar even verderop bij de Parklaan beginnen. Het stuk tussen Parklaan en station zal dan behalve voor voetgangers en fietsers ook worden gebruikt voor éénrichtinsverkeer van bussen. Auto’s en parkeerplekken verdwijnen wel in ons plan, waardoor de ruimte voor fietsers en voetgangers toeneemt. Concentratie van alle bussen op de Jansweg zou een onevenredige belasting voor dit stukje Jansweg betekenen. In de toekomst kan wat ons betreft de volledige Rode Loper tussen station en Parklaan alsnog worden aangelegd wanneer de kantoorgebouwen aan het Stationsplein alsnog gesloopt worden of wanneer er een tunnel voor de Zuidtangent onder het station door komt.

GroenLinks en D66 (beide voorstander van concentratie van bussen op de Jansweg) beschuldigen de PvdA ervan plotseling van gedachte te zijn veranderd over dit onderwerp. Niets is echter minder waar. Wij zijn weliswaar altijd voorstander van de Rode Loper geweest, maar hebben ook altijd grote twijfels gehad bij concentratie van bussen op de Jansweg. Op 14 juni 2007 zei Oktay bijvoorbeeld al het volgende in de commissie Ontwikkeling:

“De PvdA maakt zich ernstig zorgen over het tweerichtingsverkeer van de bussen op de Jansweg en de ontoegankelijkheid voor de fietsers. De heer Özcan hoort graag de reactie van de wethouder hierop. De bereikbaarheid van het station vanuit zuidoost wordt niet beter. Hij voorziet ook problemen met de taxi’s. Het plan voldoet volledig aan de herstructurering van het Stationsplein, maar de PvdA is er niet van overtuigd dat dit nu de beste oplossing is.” (Bron: verslag commissie Ontwikkeling dd 14/06/2007)

De fractie die werkelijk een draai heeft gemaakt is GroenLinks. Sterker nog: ze hebben een complete pirouette gemaakt. Eerst waren ze voor alle bussen op de Jansweg, toen weer niet, en nu opeens weer wel. Tijdens de vergadering van de commissie op 14 juni had GroenLinks (net als de PvdA) nog grote twijfels bij concentratie van bussen op de Jansweg:

“GroenLinks heeft veel begrip voor de insprekers. 130 bussen per uur door een straat is absurd. GroenLinks is voorstander van de rode loper door de Kruisstraat, dat is een prachtig idee, maar de kwaliteit van wonen in de Jansstraat weegt zwaar.” (Bron: verslag commissie Ontwikkeling dd 14/06/2007)

Dus wie draait er nou?

Tunnelstudie

De afgelopen maanden is er op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar een lange tunnel voor de Zuidtangent (de hoogwaardige busverbinding tussen Haarlem en Schiphol) onder de stad door. Samen met de provincie heeft de gemeente gekeken of zo’n tunnel mogelijk is en wat dan het beste traject zou zijn. Afgelopen dinsdag werden de resultaten gepresenteerd. Conclusie is dat een ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem technisch en maatschappelijk haalbaar is. Een tunnel vanaf de Schipholweg via het Houtplein en het centrum naar het station zou het meest kansrijk zijn. De tunnel krijgt dan ondergrondse haltes op het Houtplein, het Verwulft of de Grote Markt en het station.

Het voorgestelde tracéOorspronkelijk wilde de provincie een korte tunnel onder het Spaarne aanleggen voor de Zuidtangent bij de Turfmarkt. De PvdA heeft zich hier altijd tegen verzet. De overlast voor ander verkeer op dat punt zou te groot zijn en bovendien staan de kosten van de investering voor zo’n korte tunnel in geen enkele verhouding tot de voordelen. Wel hebben wij ingestemd met een onderzoek naar een langere tunnel, waarmee veel meer knelpunten in de stad kunnen worden opgelost, zoals bijvoorbeeld de passage bij het station.

Dat de korte tunnel nu van tafel is, is grote winst. Op zich zie ik veel kansen in deze langere tunnel. Een tunnel die doorloopt tot voorbij het station maakt ook het doortrekken van de Zuidtangent naar Velsen mogelijk, een wens die Haarlem al langer heeft. Ook zou het mogelijk gecombineerd kunnen worden met vertramming van de Zuidtangent, iets wat met een korte tunnel niet kan. De grote vraag is echter of de hoge kosten opwegen tegen de voordelen die deze tunnel biedt.

Komende weken zullen de gemeenteraad en Provinciale Staten spreken over de conclusies van de studie. Het College van B&W van Haarlem en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen voor het voorgestelde tracé verder uit te werken en te kijken wat er mogelijk is. Groot discussiepunt hierbij zullen ongetwijfeld de zeer hoge kosten (500 tot 800 miljoen euro) zijn. Die zullen voor een groot deel moeten worden gedekt uit subsidies van het Rijk. Ook zal er ongetwijfeld gediscussieerd worden over het doortrekken van de Zuidtangent naar Velsen en eventuele vertramming. Wordt dus zeker vervolgd.

Download hier het eindrapport van de tunnelstudie.

Op bezoek bij Maurits Groen

Vrijwel elke maandag vergadert onze fractie in de fractiekamer in het stadhuis. Maar af en toe verruilen we onze fractiekamer voor een vergadering op locatie ergens in de stad. Zo waren we eerder onder meer bij het ABC Architectuurcentrum en Stem in de Stad. Gisteren vergaderden we opnieuw op locatie, dit keer op kantoor bij Maurits Groen.

Maurits Groen en Al GoreMaurits Groen is de man die de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore naar Nederland haalde. Ook nam hij het initiatief tot een Nederlandstalige vertaling van het boek van Gore. In navolging van dit succes heeft hij nog verschillende andere boeken en films over klimaatverandering naar Nederland gehaald. Groen heeft een advies- en communicatiebureau dat gespecialiseerd is in communicatie op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn bureau is gevestigd aan de Fonteinlaan in Haarlem en is ook betrokken bij Haarlem Klimaatneutraal (zie een eerdere log).

Met Maurits Groen en een collega hebben we gisteren gediscussieerd over een klimaatneuraal Haarlem. Eerder heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die besloot dat Haarlem in 2030 een klimaatneutrale gemeente moet zijn. De plannen hiervoor worden op dit moment gemaakt. Gisteren hebben we gekeken wat er in Haarlem al gebeurt en wat er nog beter kan om dit ambitieuze doel te halen. Een interessante discussie, waar jullie binnenkort zeker meer over zullen kunnen lezen op deze website.

Caroline Kennedy: ‘A president like my father’

Gisteren won Barack Obama met grote overmacht de Democratische voorverkiezing in South Carolina. Hij kreeg 55 procent van de stemmen, twee keer zoveel stemmen als zijn belangrijkste tegenstander Hillary Clinton. Een zeer belangrijke overwinning op weg naar misschien wel de belangrijkste dag in de gehele voorverkiezingen: volgende week dinsdag wanneer meer dan twintig staten voorverkiezingen houden.

John en Caroline KennedyEn vandaag is er weer goed nieuws voor de campagne van Obama. Vandaag heeft Caroline Kennedy, de dochter van de voormalige president John F. Kennedy, haar steun uitgesproken voor Obama. Kennedy deed dat in een opiniestuk in de New York Times getiteld ‘A president like my father’.

Caroline Kennedy schrijft in de New York Times: “I have never had a president who inspired me the way people tell me that my father inspired them. But for the first time, I believe I have found the man who could be that president — not just for me, but for a new generation of Americans”.

De steun van de dochter van John F. Kennedy is erg belangrijk voor Obama. Veel mensen vergelijken Obama met John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy. Ook beide Kennedy’s waren jong toen ze zich kandidaat stelden voor het presidentschap, waren progressief, wisten een jonge generatie te inspireren en waren uitstekende sprekers. Dat nu ook de dochter van John F. Kennedy die vergelijking maakt kan veel Amerikanen die nog altijd een grote bewondering hebben voor de familie Kennedy over de streep trekken en voor Obama winnen.

Haarlem wil huisuitzettingen voorkomen

De gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties gaan meer doen om huisuitzettingen te voorkomen. Het aantal huisuitzettingen moet het komende jaar halveren. Het College van B&W voert hiermee een voornemen uit het coalitieakkoord en een motie van onder meer de PvdA uit.

De PvdA houdt zich al langer bezig met het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurschulden of overlast. In juni 2006 hadden wij in de fractie iemand van de stadsbank Haarlem te gast om te praten over dit probleem (zie een eerdere log). Ook tijdens mijn stage bij corporatie Elan Wonen in maart 2007 (zie een eerdere log) heb ik uitgebreid gesproken over hun ervaringen met huisuitzettingen. Het probleem blijkt in Haarlem aanzienlijk te zijn. Wanneer mensen hun huur niet betalen mogen zij volgens de wet bij een huurachterstand van drie maanden hun huis uit worden gezet. Dat gebeurt via een vonnis van de rechter. In 2006 zijn er in Haarlem 341 van deze vonnissen uitgesproken (dat is dus bijna één per dag!). Gelukkig kunnen veel huisuitzettingen voorkomen worden, bijvoorbeeld via schuldhulpverlening door de Stadsbank. Desondanks is het aantal daadwerkelijke uitzettingen nog altijd aanzienlijk: in 2006 vonden er 94 uitzettingen plaats, in 2005 112.

huisuitzetting

 

De huisuitzettingen zijn niet alleen een enorm drama voor de mensen waar het om gaat, maar ook een financieel probleem voor gemeente en corporaties. De gezamenlijke kosten die de gemeente en corporaties vorig jaar maakten voor huisuitzettingen bedroegen ruim 500.000 euro (o.a. juridische kosten en leeghalen en schoonmaken woning). Dat geld kan veel beter worden besteed aan schuldhulpverlening, waardoor uitzettingen worden voorkomen. Voor de PvdA was dat in november 2006 reden om samen met andere fracties een motie in te dienen die het College verzocht om samen met de corporaties meer aandacht te besteden aan voorkomen van huisuitzetting wegens huurschuld.

De gemeente voert deze motie nu uit en wil samen met de corporaties het aantal uitzettingen fors verminderen. Het College stelt voor om bij de GGD twee regievoerders aan te stellen. Zij komen na ongeveer een maand na het ontstaan van de huurschuld in actie. De regievoerder onderhoudt voor de betreffende huurder de contacten met de corporaties, de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente, stichting Kontext en andere instanties. Op die manier moet het aantal uitzettingen komend jaar worden gehalveerd.

Burgemeestersreferenda

Na het burgemeestersreferendum in Utrecht eind vorig jaar is gisteren ook het referendum in Eindhoven mislukt. De opkomst bleef steken op een kleine 25 procent. Dat is weliswaar fors hoger dan in Utrecht, maar er is 30 procent nodig om het referendum geldig te laten zijn. Voor minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) was deze tweede mislukking op rij reden om gisteren bij Pauw en Witteman meteen te pleiten voor een landelijk verbod op dit soort burgemeestersreferenda.

Haarlem Kiest Zelf (actie JS in 2005)Ik ben altijd een voorstander geweest van een direct door de bevolking gekozen burgemeester. Toen Jaap Pop in 2005 Haarlem aankondigde afscheid te nemen als burgemeester was ik nog geen raadslid, maar voorzitter van de Jonge Socialisten Haarlem, de jongerenorganisatie van de PvdA. Wij hebben toen de actie ‘Haarlem Kiest Zelf’ gehouden, die de gemeenteraad opriep ook in Haarlem zo’n referendum te houden. We kregen daarvoor veel steun uit de stad, maar helaas koos de meerderheid van de gemeenteraad er toen niet voor.

Om zo’n referendum tot een succes te maken moet je de kiezers natuurlijk wel iets te kiezen geven. Dat was in Utrecht en Eindhoven niet echt het geval. In beide gemeenten kon worden gekozen tussen twee kandidaten van dezelfde partij, in beide gevallen de PvdA. Het viel daarom te verwachten dat deze referenda zouden mislukken, maar dat is nog geen reden om het burgemeestersreferendum maar helemaal van tafel te vegen. Wanneer de kiezers echt iets kunnen kiezen, zoals bijvoorbeeld eerder in Leiden, blijken kiezers wel massaal warm te lopen voor zo’n referendum.

Minister Ter Horst is nooit voorstander geweest van de gekozen burgemeester of het burgemeestersreferendum. Dat is haar goed recht, en ze wordt daarbij helaas gesteund door de meerderheid van de PvdA-leden. Maar het gaat wel ver om op basis van deze twee mislukte referenda het burgemeestersreferendum in het hele land te willen verbieden. Gemeenteraden zijn prima in staat om zelf te bepalen hoe zij een nieuwe burgemeester willen kiezen. Dat je dat als Rijksoverheid niet wilt subsidiëren met een financiële bijdrage valt nog te begrijpen, maar dat je een referendum helemaal onmogelijk wilt maken gaat veel te ver. Laat gemeenten zelf hun burgemeester kiezen, en dus ook zelf bepalen of zij een referendum willen houden of niet.

Stickers plakken voor blinden

Gisteren hield de PvdA in Haarlem en Haarlemmermeer in navolging van de PvdA in onder meer Leiden en Utrecht een actie rond stations om mensen te wijzen op het belang van blindengeleidestroken. Doel van de actie was om stickers te plakken op fietsen, brommers en andere objecten die de weg voor blinden belemmeren. Op die manier worden mensen bewust van het belang van de blindenstroken.

Eerder heb ik zelf mogen ervaren hoe belangrijk de blindenstroken zijn wanneer je niets kunt zien. In oktober deed ik mee aan Witte Stokkendag en moest ik geblinddoekt zelf mijn weg vinden op het station. Dat was behoorlijk moeilijk. Er stond toen ook een scooter midden op het pad, en dat was een behoorlijk obstakel. Kijk hier voor een verslag van die Witte Stokkendag in oktober.

De actie had een matig succes: het regende hard en door het slechte weer en het weekend waren er maar weinig fietsen op het station, dus ook op de blindenstroken. En dat terwijl je tijdens drukke doordeweekse dagen struikelt over de fout geparkeerde fietsen. Wel konden we nog een klein aantal stickers plakken. We zullen de actie zeker nog een keer herhalen, maar dan op een doordeweekse dag.

Het Haarlems Dagblad besteedde ook aandacht aan onze actie met een foto van mij, terwijl ik behoorlijk doorweekt van de regen een sticker plak op één van de schaarse fietsen die fout geparkeerd waren:

Haarlems Dagblad over de actie

 

Teken petitie tegen vroege sluitingstijden horeca

Op Vroegopstap.nl voeren een aantal moeders actie om alle horecagelegenheden om 2:00 uur te sluiten. Ze hebben al 80.000 handtekeningen verzameld. Wanneer ze de 100.000 handtekeningen halen kunnen ze dit belachelijke voorstel op de agenda van de Tweede Kamer zetten.

Tijd dus voor een tegengeluid. De Jonge Socialisten in de PvdA hebben daarom de actiegroep Vrij Uitgaan opgericht. Inmiddels hebben ook de jongerenorganisaties van GroenLinks en VVD zich hierbij aangesloten. Op www.vrij-uitgaan.nl kun je een petitie tekenen tegen de vroegere sluitingstijden van horeca.

Natuurlijk ondersteun ik dit initiatief van harte. Het sluiten van kroegen om 2:00 uur is een belachelijk en betuttelend idee. Het werkt zelfs averechts, in Groot-Brittannie zijn de sluitingstijden van pubs onlangs juist verruimd omdat jongeren bij vroege sluitingstijden in korte tijd veel meer blijken te drinken, wat erg ongezond is. De PvdA in Haarlem is volgens het verkiezingsprogramma zelfs voorstander van geheel vrije sluitingstijden. Daardoor komt niet iedereen tegelijk op straat te staan, wat de veiligheid op straat vergroot en de overlast kan verminderen.

Teken dus de petitie op www.vrij-uitgaan.nl!

Nieuwbouw Stedelijk Gymnasium

Afgelopen vrijdag was ik samen met mijn fractiegenoten Helga Koper en Stan Kaatee te gast bij de opening van de nieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Helga, Stan en ik zijn alle drie oud-leerlingen van deze school. Het was dan ook bijzonder hier weer eens terug te zijn en veel van mijn vroegere leraren weer eens te spreken.

de nieuwe aulade nieuwe gymzaal

 

Het Stedelijk Gymnasium (opgericht in 1389 als Latijnse School) is sinds 1592 gevestigd aan het Prinsenhof, direct achter het stadhuis van Haarlem. De school bestaat tegenwoordig uit twee gebouwen: het oude gebouw aan het Prinsenhof en een tweede gebouw direct daar tegenover aan de Jacobijnenstraat. Dat laatste gebouw heeft een ingrijpende uitbreiding en verbouwing ondergaan. De aula is fors groter geworden, er is een half ondergrondse gymzaal gebouwd en het aantal lokalen is fors uitgebreid. En dat met prachtig resultaat: ik herkende het nauwelijks meer terug, hoewel ik pas zes jaar geleden eindexamen heb gedaan.

Wie won in Nevada?

Wie won de Democratische voorverkiezingen in Nevada? Die vraag lijkt eenvoudig te beantwoorden: Hillary Clinton kreeg met 51% meer stemmen dan Barack Obama, die op 45% bleef steken. Toch blijkt het wat ingewikkelder: Obama heeft aan zijn verlies in Nevada meer afgevaardigden naar de Nationale Conventie overgehouden dan Clinton. Obama won 13 ‘delegates’, tegenover 12 voor Clinton.

Hoe kan dat? Elk kiesdistrict kan een aantal afgevaardigden aanwijzen, die worden verdeeld naar de verhoudingen in de voorverkiezing. Clinton won ruim in het grooste kiesdistrict (Las Vegas), maar Obama won vrijwel alle andere kiesdistricten. Het gevolg daarvan is dat Clinton weliswaar meer stemmen kreeg, maar dat dat uiteindelijk niet in haar voordeel werkt, omdat Obama meer afgevaardigden voor de Nationale Conventie van de Democraten meeneemt uit Nevada. En die afgevaardigden kiezen uiteindelijk de presidentskandidaat.

Echt belangrijk is het allemaal niet, Nevada is een relatief onbelangrijke voorverkiezing. Volgende week zaterdag staat een veel belangrijkere verkiezing op het programma: de voorverkiezing van South Carolina. De grote vraag is daar wat de vele zwarte kiezers in die staat gaan doen. In Nevada stemden ze overweldigend op Obama, terwijl Clinton de stemmen van de Latijns-Amerikaanse kiezers voor zich wist te winnen. Wie in South Carolina de zwarte kiezers aan zich weet te binden dan zal deze belangrijke voorverkiezing winnen.

Gerommel met moties

Gisteren was er weer een vergadering van de gemeenteraad. Op zich was het een erg interessante en inhoudelijke vergadering, waarbij ik zelf twee onderwerpen te behandelen had: het Scheepmakerskwartier (zie een eerdere log) en het wijkpark Delftwijk. Maar er waren ook wat vreemde momenten.

Jur Visser (CDA)Bij het Scheepmakerskwartier gebeurden er rare dingen met moties. Het CDA kwam met maar liefst vijf moties, maar gaf daarbij meteen aan dat ze eigenlijk meer voor de discussie bedoeld waren dan om echt aangenomen te worden. Zo pleitte een motie voor een fors grotere haven, en wilde een andere motie bestaande bebouwing van Cavex behouden. Ook diende het CDA een motie in over een definitieve keuze voor de locatie van de haven, terwijl men aangaf dat de gemeenteraad hier nog geen keuze over kan nemen, omdat de gevolgen nog niet duidelijk waren. Allemaal wat voorbarig, en CDA-raadslid Jur Visser gaf zelfs aan dat de gemeente in problemen kan komen als ze allemaal zouden worden aangenomen.

Uiteindelijk trok het CDA, na beantwoording van de wethouder, alle moties weer terug. Dit ondanks het feit dat de wethouder zeker niet alles wat er in de moties stond had toegezegd. Vervolgens vroeg het CDA ook mij om mijn motie over de bouwhoogte bij molen De Adriaan terug te trekken. Aan dat spelletje heb ik maar niet meegedaan. Onze motie is niet overgenomen door de wethouder, hij heeft alleen gezegd dat hij ermee kan leven. Dan is het relevant de motie gewoon in stemming te brengen, zodat de gemeenteraad een uitspraak kan doen. De motie werd aangenomen met steun van PvdA, SP, GroenLinks en VVD.

Cees de Vries (Partij Spaarnestad)Voor een nog veel bizarder moment zorgde Cees de Vries van Partij Spaarnestad. Hij diende een motie in over de verplaatsing van jachthavens rond de Schoterbrug. Boven de motie stond een indrukwekkend aantal logo’s van fracties als mede-indieners. Alleen bleken die fracties daar soms zelf niet van op de hoogte te zijn. De VVD wist nog net op tijd hun eigen logo te verwijderen, maar D66-fractievoorzitter Fedde Reeskamp ontdekte pas bij het uitdelen van de motie hun logo. Wat bleek: De Vries had vooraf alle logo’s op de motie gezet, en alleen de logo’s verwijderd van fracties die daar expliciet om hadden gevraagd. Tja, zo kan ik ook voor steun voor mijn moties zorgen! Boven mijn eigen motie stonden gisteren enkel de logo’s van SP en GroenLinks als mede-indieners, maar die waren daar vooraf wel van op de hoogte :D

Zuid-Oosterkerk: de opties

Gisteren bracht de raadscommissie Ontwikkeling een bezoek aan de Zuid-Oosterkerk in de Slachthuisbuurt. Zoals je op deze website al vaker hebt kunnen lezen wordt deze kerk bedreigd met sloop (zie een eerdere log). Hoewel de sloopvergunning al twee jaar geleden is afgegeven, hebben wij als gemeenteraad aan de wethouder gevraagd om nog eens met de ontwikkelaar te gaan praten, om te kijken of de kerk toch behouden kan worden. Gisteren werden de eerste resultaten hiervan gepresenteerd.

Het bestaande bouwplan bestaat uit sloop van de kerk en bouw van een zorgcomplex voor geestelijk gehandicapten van de Hartenkamp Groep en 26 startersappartementen van ontwikkelaar ZOM. De gemeente onderzoekt nu vier opties:

  1. Het bestaande bouwplan, met sloop van de kerk.
  2. Verkleining van het bouwplan: alleen het deel van de Hartenkamp Groep en behoud kerk. Er komen hierbij minder starterswoningen van ZOM.
  3. Verplaatsing van het bouwplan: het bouwplan wordt verschoven, waarvoor een gymzaal en doetuinen moeten verdwijnen. De kerk kan daarbij worden behouden en het bouwplan kan volledig worden uitgevoerd, maar het levert vertraging op en er moet een nieuwe plek voor de gymzaal en de tuinen gezocht worden.
  4. Integratie bouwplan en kerk: het achterste (minst karakteristieke) deel van de kerk wordt gesloopt, en daar tegenaan wordt het bouwplan gebouwd. Het bouwplan kan hierbij volledig doorgaan en de kerk blijft deels behouden.

Al deze varianten hebben voor- en nadelen. Bij behoud van de kerk moet in ieder geval rekening worden gehouden met restauratiewerkzaamheden aan onder meer de fundering, wat zo’n 1,7 miljoen euro kost. Het is maar de vraag of er vervolgens een functie voor de kerk kan worden gevonden waarbij die kosten worden terug verdiend. Bij vertraging ontstaan er problemen voor de Hartenkamp Groep en bij schrappen van de starterswoningen zal ZOM mogelijk met een claim komen.

Wat ook nog het onderzoeken waard is, is of onderdelen van het bouwplan in de kerk kunnen komen, bijvoorbeeld een paar startersappartementen of de gemeenschappelijke ruimte van de Hartenkamp Groep. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar is volgens mij zeker verder onderzoek waard. De wethouder zal komende weken de varianten verder uitwerken en de financiële gevolgen op een rijtje zetten. Vervolgens zal de gemeenteraad hierover discussieren. Wordt dus vervolgd.

Max van Aerschot nieuwe stadsbouwmeester

Max van Aerschot wordt de nieuwe stadsbouwmeester van Haarlem. Dat heeft het College van B&W besloten. Hij is daarmee de opvolger van stadsarchitect Joop Slangen, die onlangs stopte. Van Aerschot is een bekende architect in Haarlem. Hij ontwierp onder meer het kantoor van ING in de Wilhelminastraat, kantoren bij station Haarlem-Spaarnwoude, nieuwe stadswoningen aan de Witte Herenstraat en het nieuwe kantoor van Dantuma langs het spoor aan het Spaarne. Ook maakte hij het ontwerp voor de Zijlpoort, het toekomstige gemeentelijke kantoor in het postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht. Buiten Haarlem ontwierp Van Aerschot onder meer het nieuwe hoofdkantoor van MTV op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

Oostpoortcentre (ontworpen door Max van Aerschot)Dantuma (ontworpen door Max van Aerschot)

 

Met de komst van Van Aerschot krijgt de functie van stadsarchitect een wat andere invulling, en daarmee ook een andere naam (stadsbouwmeester). De stadsbouwmeester zal zich meer richten op stedenbouw en de inrichting van de stad in wat grotere lijnen. Van Aerschot gaat dit vier dagen per week doen, de vijfde dag blijft hij architect. Met de nieuwe naam stadsbouwmeester keert Haarlem overigens terug naar een lange traditie. Haarlem kent al sinds de zestiende eeuw een stadsbouwmeester. Toen vervulde onder andere Lieven de Key deze functie. Hij was onder meer verantwoordelijkheid voor de bouw van de Waag, de Vleeshal en de voorgevel van het stadhuis.

Van Aerschot zal binnenkort een presentatie geven aan de gemeenteraad, waarin hij zijn plannen voor Haarlem presenteert.

Zet molen De Adriaan niet uit de wind

Aanstaande donderdag bespreekt de gemeenteraad een krediet voor de nieuwbouw in het Scheepmakerskwartier (zie een eerdere log). Ik zal daarbij een motie indienen die moet voorkomen dat de windvang van molen De Adriaan door de nieuwbouw slechter wordt. De motie verzoekt het College van B&W om de maximale bouwhoogte van de gebouwen direct tegenover De Adriaan terug te brengen naar vier bouwlagen. Nu staat in het concept-Masterplan nog dat deze gebouwen maximaal zes bouwlagen hoog mogen worden.

molen De Adriaan

Molen De Adriaan is van groot toeristisch belang voor Haarlem. Een molen hoort te kunnen draaien, en daarvoor is een goede windvang van belang. Een stadsmolen heeft weliswaar altijd te maken met een beperkte windvang, maar deze mag door de nieuwbouwplannen in het Scheepmakerskwartier niet nog verder verslechteren.

De PvdA wil daarom dat de bebouwing in de uiterste zuidwesthoek van het Scheepmakerskwartier, direct aan de overkant van het kleine insteekhaventje tegenover De Adriaan, maximaal vier bouwlagen hoog wordt. Dit komt overeen met de stellinghoogte van de molen (12 meter). Wanneer hier onverhoopt toch van wordt afgeweken moet uit een onafhankelijk onderzoek duidelijk worden dat dit niet ten kosten gaat van de molenbiotoop van De Adriaan.

Lees hier het persbericht dat wij vandaag over dit onderwerp hebben verzonden.