Meer

Archive | februari, 2008

Valencia

SpanjeDeze week is het reces. Ik gebruik dit om een weekje op vakantie te gaan. Van maandag tot en met vrijdag ben ik in de Spaanse stad Valencia. De komende paar dagen dus even geen logs op deze website.

Valencia is een stad in opkomst. Naast een prachtige historische binnenstad is er ook de Ciudad de las Artes y las Ciencias, een hypermodern gebied ontworpen door de Valenciaanse architect Santiago Calatrava. Meer hierover volgende week op mijn website.

Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia

Zaterdag 1 maart ben ik weer terug voor de PvdA-Marathon.

1 maart: PvdA-Marathon

Zaterdag 1 maart organiseert de PvdA Haarlem haar jaarlijkse Verantwoordingsdag. Dit keer doen we dit met een zogenaamde “PvdA-Marathon”. Gedurende de gehele zaterdag en de voorafgaande vrijdagavond organiseert de PvdA verschillende bijeenkomsten en activiteiten in de stad.

PvdA-Marathon

 

Zelf ben ik verantwoordelijk voor drie activiteiten op zaterdag 1 maart. Allereerst organiseer ik tussen 11:00 en 12:00 uur samen met PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg een bezoek aan bouwproject Ripperda. Bij dit bouwproject in Haarlem-Noord worden rond de historische Ripperdakazerne nieuwe woningen en een verzorgingshuis gebouwd.

Daarnaast organiseer ik twee activiteiten over het Haarlemse monumentenbeleid. Om 12:30 start op de Grote Markt een fietstocht die in het kader staat van het monumentenbeleid. Met Marianne Rietvink, initiatiefnemer van het burgerinitiatief om het aantal gemeentelijke monumenten fors uit te breiden, fietsen we langs een aantal locaties waar gebouwen op de nominatie staan om gemeentelijk monument te worden.

Deze fietstocht eindigt om 14:00 uur bij het Candle Theater (Bakenesserstraat 11). Daar vindt tussen 14:00 en 16:00 uur een discussiebijeenkomst plaats over het Haarlemse monumentenbeleid. Hiervoor zijn in het bijzonder eigenaren en bewoners van panden die op de nominatie staan om gemeentelijk monument te worden uitgenodigd. De PvdA-fractie wil graag van hen horen hoe zij aankijken tegen de geplande uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten in de stad. Deze bijeenkomst is een klein vervolg op het grote monumentendebat dat de PvdA eind vorig jaar samen met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief monumenten organiseerde (zie een eerdere log).

Ik hoop je bij een van deze activiteiten te zien. Kijk hier voor het complete programma van de PvdA-Marathon.

Podje Politiek 21

Zaterdag hebben Remy en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Constantijn was dit keer afwezig, en daarom in deze aflevering veel aandacht voor Haarlemse zaken: de monumenten en de tunnelstudie. 

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Metropoolregio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam. Dat is de nieuwe naam voor de Noordvleugel, het samenwerkingsverband van gemeenten en provincies in het noordelijk deel van de Randstad. Vandaag was er in Zaandam een grote bijeenkomst voor raadsleden en statenleden uit de deelnemende gemeenten en provincies, waar werd gesproken over de toekomstvisie voor deze regio ‘Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040′.

De Noordvleugel

 

In het noordelijk deel van de Randstad, waar onder meer de steden Amsterdam, Almere en Haarlem liggen, wonen circa 2 miljoen mensen. Deze regio wil zich in 2040 ontwikkelen tot een volwaardige metropool, die kan concurreren met andere grootstedelijke regio’s in Europa en daarbuiten. Daarvoor zijn er vier belangrijke onderwerpen waar aan gewerkt moet worden: stedelijke intensivering (meer woningen en bedrijven binnen bestaand oppervlak), verbeteren van de bereikbaarheid, versterken van het landschap en een betere duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Ik denk dat er in grote lijnen een goede visie ligt op de toekomst van deze regio. Het is belangrijk om samen op te trekken in de concurrentie met andere regio’s, binnen en buiten Nederland. Natuurlijk is het logisch daarbij Amsterdam als bekendste merknaam te gebruiken, vandaar de naamsverandering naar Metropoolregio Amsterdam. Behalve aan woningbouw en bereikbaarheid (o.a. de tunnel voor de Zuidtangent) wordt er ook erg veel aandacht besteed aan belangrijke thema’s als landschap en milieu. De toekomstvisie gaat daarmee niet alleen over het economisch sterker maken van dit deel van de Randstad en het bouwen van voldoende huizen, maar ook over een mooie, groene en duurzame regio.

Wil je meer weten over de toekomstvisie? Kijk dan hier. Of neem een kijkje op de splinternieuwe website van de Metropoolregio Amsterdam.

Spoedprocedure voor acuut bedreigde kandidaat-monumenten

Gisteren besprak de raadscommissie Ontwikkeling het Plan van Aanpak Uitbreiding Gemeentelijke Monumentenlijst. In dit Plan van Aanpak wordt door het College van B&W aangegeven hoe de komende twee jaar de uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten wordt vormgegeven. Dit is de uitwerking van het burgerinitiatief monumenten (zie een eerdere log).

Ik heb namens de PvdA hierbij aangegeven dat wij willen dat er in Haarlem actief gebruik wordt gemaakt van een spoedprocedure om acuut bedreigde waardevolle panden beter te beschermen. Met zo’n spoedprocedure, die ook wordt voorgesteld in het burgerinitiatief en in de commissie ook steun kreeg van onder andere VVD, GroenLinks en Axielijst, kunnen acuut bedreigde panden binnen 24 uur door de gemeente worden aangewezen als gemeentelijk monument, waardoor de beschermingsregels uit de Monumentenverordening gelden.

De Haarlemse Monumentenverordening kent wel al de mogelijkheid om in spoedgevallen geen advies te vragen aan de Welstands- en Monumentencommissie, zodat een gebouw sneller als gemeentelijk monument kan worden aangewezen. De PvdA wil dat daar in urgente gevallen ook actief gebruik van wordt gemaakt. In het oude centrum van Amsterdam bestaat een spoedprocedure waarbij bedreigde panden binnen 24 uur kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument. Bij aanvragen van bouw- of sloopvergunningen voor waardevolle panden wordt automatisch gekeken of deze geen ernstige aantasting van het gebouw betekenen. Wanneer dit wel het geval is wordt het gebouw – zo nodig binnen 24 uur – aangewezen als gemeentelijk monument. Op die manier zijn de verbodsbepalingen uit de Monumentenverordening van toepassing, waardoor een pand beter beschermd is.

De komende twee jaar zullen er in Haarlem ruim 600 panden worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat gebeurt gefaseerd, waardoor niet al deze gebouwen in één keer beschermd zijn. Wij steunen deze gefaseerde aanwijzing, maar voorkomen moet worden dat in de tussentijd genomineerde panden ernstig aangetast worden. Zeker tijdens deze procedure is de mogelijkheid van snelle aanwijzing in geval van acute bedreiging daarom van groot belang. Maar wat de PvdA betreft wordt de spoedprocedure ook gebruikt voor andere waardevolle panden, die geen monument zijn en tegen de wens van de gemeente met ingrijpende aantasting of sloop worden bedreigd.

Een meerderheid van de commissie sprak zich net als wij uit voor gebruik van de spoedprocedure in uitzonderlijke gevallen, als stok achter de deur indien panden acuut worden bedreigd. Wethouder Jan Nieuwenburg gaf aan indien nodig gebruik te zullen maken van deze spoedprocedure. Ik ben daar blij mee.

Behalve voor de spoedprocedure heb ik ook aandacht gevraagd voor betere communicatie over monumenten door de gemeente. Het monumentale karakter van Haarlem is een belangrijke aantrekkingskracht van de stad voor zowel bewoners als bezoekers. Op de website van de gemeente is echter niet eens te vinden welke gebouwen in de stad monument zijn. Wij willen dat bij de vernieuwing van de gemeentelijke website ook een betere online documentatie van monumenten wordt meegenomen.

Opstelling bisdom over religieus erfgoed onbegrijpelijk

Het Bisdom Haarlem wil leegstaande kerken liever slopen dan ze een andere functie te geven. Dit schrijft de Haarlemse bisschop Punt deze maand op de website van het bisdom. Vandaag wordt dit standpunt nog eens uitgebreid toegelicht door vertegenwoordigers van het bisdom in het Haarlems Dagblad. Een onbegrijpelijk standpunt, juist in het Jaar van het Religieus Erfgoed.

Bisschop PuntBisschop Punt schrijft het volgende: “Een monumentenwet mag de Kerk nooit dwingen haar heilige plaatsen te profaniseren. Er blijven voor monumentale kerken dan ook maar twee opties open: ofwel ze blijven kérk, ook al is het met een beperkte religieuze functie, ofwel ze worden afgebroken.”

Een kerk mag volgens het bisdom ook niet worden omgevormd tot een andere religieuze bestemming dan kerk. Er mag bijvoorbeeld geen moskee in komen. Dat de katholieke kerk zelf een traditie van vele eeuwen heeft om moskeeën om te vormen tot kerken (bijvoorbeeld in Zuid-Spanje na het verslaan van de Moren), wordt gemakshalve even over het hoofd gezien. Als de overheid een monumentale kerk wil behouden, dan moet zij volgens de bisschop ook het geld voor renovatie van de kerk op tafel leggen. Punt: “De aanwijzing van een kerkgebouw als monument zal als consequentie moeten hebben dat de overheid alle kosten voor het exterieur op zich neemt, en de Kerk de kosten voor het interieur draagt”. Gebeurt dat niet, dan kiest het bisdom liever voor sloop.

Ik vind de opstelling van het bisdom onbegrijpelijk. Net als elke pandeigenaar in de stad heeft men gewoon te maken met de monumentenwet. Wanneer een kerk een monument is, dan is zonder meer slopen geen optie. Natuurlijk heeft het bisdom het goed recht zo’n kerk in eigen bezit te houden. Dan is men zelf verantwoordelijk voor renovatie, al dan niet met behulp van subsidies en fondsen. Men kan er ook voor kiezen de kerk te verkopen, maar dan moet men ook accepteren dat het gebouw een andere functie kan krijgen. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gekozen voor woningbouw in de kerk, of een publieke functie als boekhandel, theater of eventueel zelfs moskee. Overal in het land zijn daar prachtige voorbeelden van. Zo werk in Maastricht de Dominicanerkerk omgevormd tot Selexyz boekhandel. De Engelse krant The Guardian riep deze boekhandel in januari nog uit tot mooiste ter wereld. Alleen door kerken zo’n rendabele nieuwe functie te geven is behoud van ons religieus erfgoed mogelijk.

Boekhandel in Dominicanerkerk Maastricht

 

Overigens staat vanavond tijdens de raadscommissie Ontwikkeling het Plan van Aanpak Uitbreiding Gemeentelijke Monumentenlijst op de agenda. De komende twee jaar zal het aantal gemeentelijke monumenten zeer fors worden uitgebreid, op verzoek van de gemeenteraad naar aanleiding van het burgerinitiatief van Marianne Rietvink. Onder de ruim 600 kandidaat-monumenten bevinden zich ook een aantal kerken, maar het overgrote deel gaat om woningen. Meer hierover morgen (vrijdag 22 februari) op deze website.

Sloop Gouwstraat en Graafschapstraat van de baan

Het stadsbestuur heeft bij de herstructurering van de zuidstrook van de Slachthuisbuurt gekozen voor de zogenaamde “kleine variant”. Hiermee is de sloop van ongeveer veertig woningen in de Gouwstraat en de Graafschapstraat van de baan. De PvdA-fractie is blij met dit besluit van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg en hoopt dat de aanpak van de rest van de het gebied snel van start zal gaan.

De komende jaren zal de zuidstrook van de Slachthuisbuurt een ingrijpende facelift krijgen. Dit deel van de wijk, gelegen aan de noordzijde van de Schipholweg, bevat veel oude portiekflats die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Deze zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. Door te investeren in de kwaliteit van de woningen, de sociale woonomgeving en de openbare ruimte zal de leefbaarheid in de wijk worden vergroot.

De verouderde portiekflats aan de Schipholweg

 

De gemeente heeft samen met de woningcorporaties de afgelopen maanden twee varianten onderzocht. De kleine variant omvat met name sloopnieuwbouw van de verouderde flats, terwijl in de grote variant ook de sloop van een aantal eengezinswoningen in de Gouwstraat en Graafschapstraat was voorzien. Het College van B&W heeft nu gekozen voor de kleine variant. De woningen in de Gouwstraat en de Graafschapstraat blijven daarmee gespaard.

Ik ben blij met dit besluit. De PvdA heeft de afgelopen maanden verschillende gesprekken gehad met vertegenwoordigers van bewoners. Ook hebben wij een bezoek gebracht aan beide straten. Ik ben er zelf daarbij van overtuigd geraakt dat sloop van deze woningen op dit moment niet noodzakelijk is. Bovendien maken deze huizen deel uit van een complex van architect Sevenhuijsen. Dat vormt een stedenbouwkundige eenheid. Je moet dit complex daarom óf geheel behouden, óf geheel slopen, maar niet deels. Het is daarom goed dat het College van B&W heeft gekozen voor behoud van deze woningen.

Wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA) laat hiermee ook zien serieus werk te maken van het voornemen uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD om waar mogelijk te kiezen voor renovatie in plaats van sloopnieuwbouw. Slopen is geen doel op zich, maar moet alleen worden gebruikt wanneer woningen echt te verouderd zijn om nog jaren mee te kunnen. De sloop van de verouderde portiekflats is echt noodzakelijk, maar dat geldt niet voor de woningen in de Gouwstraat en Graafschapstraat. Ik ben dan ook blij met behoud van deze woningen en hoop dat er nu snel aan de slag wordt gegaan met de herstructurering van de rest van het gebied.

Nieuwe Selimiye Moskee

Aanstaand weekend opent in Haarlem een prachtig nieuw gebouw: de Selimiye Moskee in het Reinaldapark. Als PvdA-fractie hadden wij de eer gisteren al voor de opening een kijkje te nemen in deze nieuwe Turkse moskee, tijdens een fractievergadering op locatie.

Selimiye Moskee

Vrijwel elke maandag vergadert onze fractie in de fractiekamer in het stadhuis. Maar steeds vaker verruilen we onze fractiekamer voor een vergadering op locatie ergens in de stad. Zo waren we drie weken geleden nog te gast bij duurzaamheidsdeskundige Maurits Groen (zie een eerdere log). Gisteren vergaderden we op locatie in de nieuwe Selimiye Moskee.

De Turkse Selimiye Moskee is sinds 1978 gevestigd in een voormalig schoolgebouw in het Rozenprieel. Na veel discussie in de stad en politiek kreeg de moskee enkele jaren terug de mogelijkheid om in het Reinaldapark in Haarlem-Oost een nieuwe moskee te bouwen. De PvdA heeft zich hier samen met anderen altijd erg voor ingezet. Het moskeebestuur heeft er niet voor gekozen om een Turkse architect een moskee uit Turkije te laten kopiëren, maar heeft de Haarlemse architect Fedde Reeskamp (tevens raadslid voor D66) opdracht gegeven een geheel nieuw gebouw te ontwerpen. Het is daarmee niet een typisch Turkse, maar een echte Nederlandse moskee geworden.

Het resultaat is indrukwekkend: van buiten een gebouw met veel hout en glas, wat prachtig past in de groene omgeving van het Reinaldapark. Binnen bevindt zich natuurlijk de grote gebedsruimte, die onder de koepel ligt en rijkelijk is versierd met tegelwerk. Maar daarnaast is er veel ruimte voor activiteiten en samen zijn. Dit is een openbare ruimte: iedereen is welkom om binnen te lopen.

Selimiye Moskee

Naast de rondleiding door de moskee hebben we gisteren ook gediscussieerd met verschillende vrijwilligers van de moskee, onder wie veel jongeren. Natuurlijk ging het daarbij over de islamfobie en Geert Wilders, maar ook over bijvoorbeeld het Haarlemse onderwijs, het onderhoud van de openbare ruimte en de problemen van Haarlem-Oost. Duidelijk is dat de vrijwilligers van de moskee zeer betrokken zijn bij dit deel van Haarlem. Ze willen tal van activiteiten organiseren, niet alleen voor de Turkse bezoekers, maar ook voor andere wijkbewoners. De nieuwe moskee is dan ook niet alleen een architectonische aanwinst voor Haarlem, maar kan ook een bijdrage leveren aan betere sociale samenhang in Haarlem-Oost.

Haarlem op het Nachtnet

Een groep jonge Haarlemmers is, gesteund door de Jonge Democraten (jongerenorganisatie D66), een actie begonnen om Haarlem aan te sluiten op het Nachtnet van de NS. Via een petitie op internet en een site op Hyves verzamelen zij handtekeningen om dit te bepleiten. Een prima actie, die goed aansluit bij de ideeën van de PvdA hierover!

treinZoals ik op deze site al vaker heb geschreven (zie o.a. hier, hier en hier) is ook de PvdA voorstander van aansluiting van Haarlem op het Nachtnet van de NS. In ons verkiezingsprogramma staat dat de PvdA voorstander is van “een betere nachtelijke verbinding met Amsterdam door de inzet van meer nachtbussen en streven naar aansluiting van Haarlem op het nachtnet van de NS”. Ik ondersteun deze actie dan ook van harte.

Overigens is de situatie wel al iets verbeterd nu de Zuidtangent ook ‘s nachts rijdt. Ook die wens stond in ons verkiezingsprogramma, en is inmiddels (als experiment) uitgevoerd. Haarlemmers kunnen nu met de Zuidtangent naar Schiphol en dan overstappen op het nachtnet van de NS. Uit eigen ervaring weet ik dat dit goed werkt. Het is weliswaar een omweg, maar nog altijd veel sneller dan wachten op de nachtbus vanuit Amsterdam.

Teken hier de petitie en wordt hier lid van de speciale Hyves.

Lange tunnel is verder onderzoek meer dan waard

De PvdA vindt een lange tunnel voor de Zuidtangent van de Schipholweg via het Houtplein en de binnenstad naar het station verder onderzoek meer dan waard. Dat zei mijn fractiegenoot Joyce Langenacker gisteren namens ons tijdens een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Ontwikkeling en Beheer.

Het voorgestelde tracéIn een eerdere log schreef ik al over de studie die is gedaan naar een tunnel voor de Zuidtangent. Deze studie stelt dat een ondergrondse verbinding voor de Zuidtangent in Haarlem technisch en maatschappelijk haalbaar is. Een tunnel vanaf de Schipholweg via het Houtplein en het centrum naar het station zou het meest kansrijk zijn. De tunnel krijgt dan ondergrondse haltes bij het Houtplein, het Verwulft of de Grote Markt en het station. De afgelopen weken heb ik mij samen met Joyce verdiept in deze conclusies van de studie. Dat gebeurde onder meer woensdag nog tijdens een publieksdebat georganiseerd door de VVD. De conclusie van de PvdA is dat deze tunnel het onderzoeken meer dan waard is.

Met deze visie over een lange tunnel is de eerder door de provincie gewenste korte tunnel voor de Zuidtangent bij de Turfmarkt definitief van tafel. De PvdA is daar erg blij mee. Wij zijn altijd tegenstander geweest van zo’n korte tunnel, omdat het wat ons betreft een te hoge investering betekende voor slechts een klein onderdeel van het probleem, namelijk de vertragingen bij het Spaarne. Deze lange tunnel lost veel meer problemen op, zoals de vertragingen in de oude binnenstad en de passage onder het station. Zo’n lange tunnel biedt veel meer kansen voor Haarlem.

De PvdA vindt dan ook dat deze lange tunnel verder onderzocht moet worden. Daarbij moet onder meer gekeken worden of het ook financieel haalbaar is. Wel heeft de PvdA een drietal kaders meegegeven voor het verdere onderzoek. Ten eerste moet het tracé van de Zuidtangent dan ook worden doorgetrokken naar Velsen. Dat is een voorwaarde om de tunnel financieel en qua draagvlak haalbaar te maken. Ten tweede wil de PvdA dat in het vervolgonderzoek wordt gekeken of het mogelijk is in plaats van bussen trams over het tracé van de Zuidtangent te laten rijden. Ten derde moet het een duidelijk regionaal verhaal zijn, dat wordt gedragen door alle belangrijke partijen in de regio.

Obama wint 7 uit 7

Afgelopen weekend en gisteren werden er voorverkiezingen gehouden in zeven Amerikaanse staten, waaronder de belangrijke staten Virginia, Louisiana en Washington State. Barack Obama won al deze zeven voorverkiezingen. Hij won in Washington State, Louisiana, Nebraska, Maine, Washington DC, Maryland en Virginia, vaak met maar liefst twintig of dertig procent verschil. Hij heeft hierdoor nu meer gedelegeerden dan Clinton

Obama gisteren bij zijn overwinningsspeech

 

Onder de door Obama deze week gewonnen staten zitten een aantal staten met een grote zwarte bevolking, zoals Louisiana en Washington DC. Maar Obama won ook met grote voorsprong in overwegend blanke staten als Washington State, Nebraska en Maine. Hij heeft nu (naar schatting van CNN) 1096 gedelegeerden overgehouden uit voorverkiezingen, tegenover 977 voor Clinton. Zelfs wanneer de zogenaamde Super Delegates (partijbonzen, die voornamelijk voor Clinton kiezen) worden meegerekend heeft Obama voor het eerst een voorsprong: 1253 tegenover 1211. Hiermee begint het er echt op te lijken dat hij een goede kans maakt om uiteindelijk de Democratische presidentskandidaat te worden.

Van groot belang voor de eindoverwinning worden de voorverkiezingen in de grote staten Texas en Ohio, die op 4 maart hun voorverkiezing houden. Clinton staat daar nog voor in de peilingen, maar ze zal met grote voorsprong moeten winnen om Obama weer in te halen. Het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken, nu Obama zo de wind in de zeilen lijkt te hebben. Maar voordat Texas en Ohio aan de beurt zijn worden er 19 februari eerst nog voorverkiezingen gehouden in twee kleinere staten: Wisconsin en Hawaii. In die laatste staat in Obama opgegroeid.

Australië zegt sorry

Er waait een nieuwe wind in Australië. Sinds de Labor Party in november vorig jaar de verkiezingen won en sociaal-democraat Kevin Rudd premier werd heeft Australië een aantal belangrijke stappen gezet, die een trendbreuk met het conservatieve verleden betekenen. Een van de eerste daden van Rudd als premier was de ondertekening van het Kyoto Protocol, iets wat zijn voorganger John Howard altijd had geweigerd. En gisteren bood Rudd namens zijn land publiekelijk excuses aan voor al het onrecht dat Australië de oorspronkelijke bevolking, de Aboriginals, heeft aangedaan.

De verontschuldigingen gingen verder dan vooraf werd verwacht. Hij bood de Aboriginals excuses aan voor alle misdragingen uit het verleden. Vooraf was verwacht dat het alleen zou gaan om de zogenaamde ‘stolen generations’. Dit zijn kinderen die tot in de jaren zeventig gedwongen bij hun families werden weggehaald om te assimileren in de blanke bevolking. Een verschrikkelijk praktijk, die enkel voortkwam uit racistische motieven. Rudd: “Wij bieden onze excuses aan voor de wetten en het beleid van de opeenvolgende parlementen en regeringen die enorm leed, pijn en verlies aan onze mede-Australiërs hebben toegebracht. Sorry, sorry, sorry.”

Het excuus lijkt misschien makkelijk, maar het is een zeer belangrijke symbolische stap. De Australische regering breekt hiermee echt met het verleden.

Bekijk hier de speech van Kevin Rudd:

[gv data="b3TZOGpG6cM"][/gv]

Kijk hier wanneer je de video niet ziet

DSK-terrein: wonen rond het voetbalveld

Vanmiddag organiseerde de gemeente samen met corporatie Ymere een informatiemarkt over de nieuwbouwplannen op het DSK-terrein. Dit terrein aan de Prins Bernardlaan wordt nu gebruikt door voetbalclub DSK. Door het voetbalveld en de hiernaast gelegen speeltuin en peuterspeelzaal te verplaatsen ontstaat er ruimte voor woningbouw.

De plannen voor het DSK-terrein

  

Haarlem heeft weinig vrije ruimte over om te bebouwen. Plaats voor woningbouw moet dan ook veelal binnen de bestaande buurten worden gevonden. De plannen voor het DSK-terrein zijn een goed voorbeeld van slim omgaan met deze beperkte ruimte. Door een betere indeling van het gebied blijven belangrijke voorzieningen voor de buurt (voetbalclub, peuterspeelzaal, school en speeltuin) behouden, maar ontstaat er ook ruimte voor 142 nieuwe woningen.

In het plan worden het voetbalveld en de speeltuin iets verplaatst. Langs het voetbalveld komt nieuwbouw. Langs het veld komen koopwoningen als een soort skyboxen, met balkon of terras met uitzicht op het veld. Bij het Van Zeggelenplein komt een toren van dertien verdiepingen met daarin sociale huurappartementen. Ook is er in de toren ruimte voor bedrijven en groepswoningen voor cliënten van de Hartekamp Groep, een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap.

Kijk hier voor meer plaatjes van het bouwplan.

Een beetje te veel eer…

Bericht van de website van Haarlem 105 vandaag:

Sluitingstijden horeca
Haarlem – Op www.vrij-uitgaan.nl zijn in een paar weken tijd zo’n 65.000 handtekeningen tegen vroege sluitingstijden in de horeca verzameld. Haarlems PvdA-gemeenteraadslid Jeroen Fritz is één van de stuwende krachten achter dit iniatief. Het is een tegenreactie op een actie van twee moeders uit het noorden van het land om cafés vroeger te laten sluiten.

Media-aandacht is voor een politicus natuurlijk belangrijk, maar dit is wel wat veel eer. Twee weken geleden heeft radiozender Haarlem 105 mij als jong raadslid en lid van de Jonge Socialisten geïnterviewd over deze actie. Ik heb toen gezegd deze actie zeer te steunen, zoals ik ook al eerder op deze weblog schreef. Maar ik ben bepaald geen “stuwende kracht” achter deze actie. Die eer komt het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA toe. Zij namen het initiatief tot deze actie, die inmiddels ook door de jongerenorganisaties van VVD, GroenLinks en SP wordt gesteund.

Maar dit is wel een mooie aanleiding om nog eens op te roepen om de petitie tegen vroegere sluitingstijden van de horeca van de Jonge Socialisten te tekenen. Inmiddels hebben maar liefst 65.000 mensen dit al gedaan. Op naar de 100.000! Kijk op www.vrij-uitgaan.nl.

Podje Politiek 20

Vrijdag hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. In deze aflevering onder meer aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen, de stationsgebieden in Haarlem en Utrecht, burgemeestersreferenda en het Haarlemse Scheepmakerskwartier. 

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.