Meer

Archive | augustus, 2008

Kraakverbod slecht idee

CDA, VVD en ChristenUnie hebben een initiatiefwet ingediend die het kraken van leegstaande panden verbiedt. Zoals ik al wel eens vaker op deze site heb geschreven (zie o.a. hier en hier) vind ik zo’n kraakverbod een erg slecht idee. CDA, VVD en ChristenUnie laten met deze initiatiefwet zien geen enkel oog te hebben voor de werkelijke problemen in de Nederlandse steden: woningnood en leegstand.

Het kraakverbod zal leiden tot meer leegstand en speculanten krijgen vrij spel. Het huidige beleid, waarbij het na een jaar leegstand mogelijk wordt om een gebouw te kraken, leidt ertoe dat pandeigenaren gebouwen minder snel leeg zullen laten staan. Zij verhuren hun panden bijvoorbeeld tijdelijk als antikraak, waardoor er mensen tijdelijk in kunnen wonen. Als kraken verboden wordt vervalt de noodzaak van antikraak en zullen eigenaren hun panden langer leeg laten staan. Dit werkt verloedering in de hand. Bovendien is het onacceptabel dat panden leeg staan terwijl er mensen op zoek zijn naar een woning.

Kraakverbod

 

In hun argumentatie voor het wetsvoorstel stellen CDA, VVD en ChristenUnie dat de woningnood in Nederland is opgelost. Een wereldvreemde opvatting, waarmee deze drie partijen laten zien geen enkel oog te hebben voor de grote problemen in Nederlandse steden. In Haarlem bestaan bijvoorbeeld lange wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning en is het voor starters vrijwel onmogelijk een eerste woning te kopen. Daar doen CDA, VVD en ChristenUnie niets aan. In plaats daarvan kiezen zij de kant van speculanten en zorgen zij ervoor dat de leegstand in de Haarlemse wijken toeneemt, waardoor verloedering dreigt.

Uiteraard moeten de negatieve kanten van de kraakbeweging, zoals geweldpleging en vernieling, worden aangepakt. Maar daar is geen kraakverbod voor nodig, dat kan al met de huidige wetgeving. Hopelijk kunnen de gemeenten, de Raad van State of het kabinet CDA, VVD en ChristenUnie er nog van overtuigen dat deze wet een slecht idee is. Anders zal het zeer negatieve gevolgen hebben voor steden als Haarlem.

Haarlem Studentenstad

Deze week verkennen honderden nieuwe studenten van hogeschool INHOLLAND de stad. Vandaag organiseerde de gemeente voor hen een welkomstbijeenkomst in de Philharmonie. Daar konden zij kennis maken met tal van organisaties die in de stad actief zijn. Ook de PvdA was hier met een kraam aanwezig.

Samen met mijn fractiegenoten Helga Koper en Marijke Lodeweegs deelde ik rode lollies uit aan de nieuwe studenten. Ook hadden we een speciale folder gemaakt met een selectie van wat de PvdA in Haarlem zoal doet voor studenten. Zo zet de PvdA zich in voor meer betaalbare studentenkamers, meer stageplekken, aansluiting van Haarlem op het nachtnet van de NS, leuk en veilig uitgaan en kansen voor net afgestudeerde startende ondernemers. Ook is er in dit College op mijn initiatief voor het eerst een wethouder studentenzaken: Maarten Divendal.

De complete tekst van de studentenfolder kun je hier lezen.

Joe Biden

Vannacht werd bekend wie de running mate van Barack Obama zal zijn: senator Joe Biden van Delaware. Hij is de Democratische kandidaat voor het vice-presidentschap. Biden is 65 jaar oud en een vooraanstaand senator met veel ervaring op het gebied van buitenlands beleid. Zo is hij voorzitter van de senaatscommissie voor buitenlandse zaken.

Je kunt veel schrijven over hoe belangrijk het is dat de onervaren Obama een ervaren running mate heeft gekozen die veel kennis heeft van buitenlands beleid. Of over het feit dat de katholieke Biden de zwevende katholieke kiezers voor de Democraten kan winnen, wat erg belangrijk kan zijn bij de komende verkiezingen. Maar onderstaand filmpje laat veel beter zien dat Obama een goede keuze heeft gemaakt:

[gv data = "v1op8vwF5UA"][/gv]

Klik hier wanneer je het filmpje niet ziet.

Ontwikkeling adventurepark bij Veerplas

Gisteren besprak de raadscommissie Ontwikkeling de ontwikkeling van het ‘sports- en adventurepark’ Saplaza bij de Veerplas. Hierover is de afgelopen maanden veel commotie ontstaan in de pers (zie o.a. hier). De PvdA is positief over het creëren van meer mogelijkheden voor recreatie bij de Veerplas, maar constateert dat er de afgelopen maanden veel mis is gegaan rond de procedures. Zo werd er een begin gemaakt met de bouw voordat er een bouwvergunning was afgegeven. Dat mag niet gebeuren.

De Veerplas ligt aan de rand van de Waarderpolder in recreatiegebied Spaarnwoude. Saplaza wil de komende jaren aan een zijde van de Veerplas een ‘sports- en adventurepark’ ontwikkelen, dat onder meer bestaat uit een strandrestaurant, een outdoor adventurepark, een stadscamping en een indoor bergsporthal. Dit gebeurt in drie fasen. De laatste fase zou in 2010 moeten worden afgerond.

De Veerplas

 

De PvdA staat positief tegenover de ontwikkeling van meer recreatiemogelijkheden aan de Veerplas. Dat is goed voor Haarlemmers en kan bovendien meer bezoekers naar de stad trekken. De gemeenteraad heeft dit vorig jaar in het bestemmingsplan ook expliciet mogelijk gemaakt: de ene kant van de Veerplas is bestemd voor natuur, de andere voor recreatie. Bovendien komt er met dit plan eindelijk een stadscamping, iets waar de PvdA al jaren voor pleit, vorig jaar nog in ons initiatiefvoorstel jongerentoerisme.

Maar de afgelopen maanden ging er veel mis, vooral rond de procedures van de formele bouwaanvragen voor de eerste fase van het plan. Saplaza begon al voordat de gemeente een bouwvergunning had afgegeven met bouwwerkzaamheden, wat dus illegaal was. Dit werd door de gemeente gedoogd, omdat de bouwvergunning kort daarop toch zou worden afgegeven. Ook raakte een zienswijze waarin omwonenden bezwaar maakten tegen de bouwvergunning kwijt en dook pas na het afgeven van de bouwvergunning weer op.

Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Bezwaren van omwonenden moeten serieus in de afweging worden meegenomen. De PvdA heeft de afgelopen jaren verschillende malen de aandacht gevraagd voor een betere communicatie tussen gemeente en Haarlemmers, en dit is een voorbeeld van hoe het niet moet. Dit soort fouten leiden ertoe dat mensen hun vertrouwen in de gemeente verliezen. Bovendien kan het niet zo zijn dat een ontwikkelaar zonder vergunning alvast begint te bouwen. Dat mogen andere Haarlemmers, die bijvoorbeeld een dakkapel op hun huis bouwen, ook niet. Voor de PvdA geldt: gelijke monniken, gelijke kappen. Ik heb de wethouder dan ook gevraagd hier nog eens goed naar te kijken, en ervoor te zorgen dat dit niet nogmaals voorkomt.

Heropening Gedempte Oude Gracht

Een van de belangrijkste straten in het Haarlemse centrum heeft een facelift gekregen. Vandaag werd de Gedempte Oude Gracht feestelijk heropend. Na veertien maanden opgebroken te hebben gelegen is de Gedempte Oude Gracht drie maanden eerder dan gepland af. En het resultaat is prachtig, zo vindt vrijwel iedereen.

De Gedempte Oude Gracht is een mooi voorbeeld van hoeveel de coalitie van PvdA, SP en VVD investeert in de openbare ruimte en de aanpak van achterstallig onderhoud. De straat was erg rommelig, maar is nu zo ingericht dat het veel ruimer en overzichtelijker oogt. Over de nieuwe busbaan kan de Zuidtangent sneller door het centrum rijden. En door de heldere indeling wordt ook de verkeersveiligheid verbeterd.

De Gedempte Oude Gracht vroeger          De Gedempte Oude Gracht vlak voor de opening

Het mooiste vind ik zelf de gedaanteverwisseling van het Verwulft. Dit was een rommelig kruispunt, maar is nu een echt pleintje geworden. Dat is mogelijk omdat op de Gedempte Oude Gracht alleen nog maar eenrichtingsverkeer rijdt, naast de bussen van de Zuidtangent. Het milleniummonument lag altijd op een eiland tussen het verkeer, maar ligt nu prachtig met een kant aan het pleintje en met de andere kant aan de busbaan. In dit monument zal overigens binnenkort de VVV worden gevestigd, zo maakte wethouder Maarten Divendal tijdens zijn openingstoespraak bekend.

De Gedempte Oude Gracht is overigens nog niet helemaal af. Er komen nog nieuwe lantaarnpalen en bushokjes. Ook moeten op het Verwulft nog nieuwe bomen worden geplaatst. De komende maanden zal ook de weg tussen Raaks en Nassaulaan opnieuw worden bestraat, zodat dit een geheel vormt met de nieuwe Gedempte Oude Gracht.

Beijing Breakfast

Vanochtend was ik samen met een aantal fractiegenoten te gast bij het Beijing Breakfast. Dit ontbijt werd georganiseerd door de twee Haarlemse topsportcoordinatoren Ruben Houkes en Ziggy Tabacznik. Zij organiseren tijdens de Olympische Spelen vier van deze ontbijten, waar mensen uit de sportwereld, de overheid en het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten over topsport in Haarlem.

Olympische Spelen

Het ontbijt stond vanochtend in het teken van judo, een sport waar Haarlem van oudsher sterk in is doordat Nederlands belangrijkste judoschool Kenamju hier gevestigd is. Oud-judoka Ben Sonnemans hield een verhaal. Natuurlijk ging de discussie ook over de vraag of Nederland de Olympische Spelen in 2028 moet willen organiseren. Ik ben daar erg voor. Ik denk dat een poging om dit grote evenement naar Nederland (en dan natuurlijk het liefst naar Amsterdam en omgeving) te halen een heel positief effect kan hebben op de ontwikkeling van Nederland, niet alleen voor de sport, maar ook voor bijvoorbeeld sociale samenhang en noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. En als Amsterdam de Spelen organiseert heeft Haarlem natuurlijk prachtige faciliteiten om bepaalde sporten misschien wel naar onze stad te halen, zoals honkbal, softbal of judo.

Haarlem doet het tot nu toe overigens erg goed op de Olympische Spelen. Twee Haarlemse judoka’s (Ruben Houkes en Henk Grol) wonnen al brons. Ruben Houkes deed als mede-organisator van het ontbijt vanochtend ook live verslag vanuit Peking. Helaas was het nieuws dat hij vanaf de judobaan in Peking bracht minder goed: de in Haarlem geboren en in Velserbroek wonende judoka Dennis van der Geest raakte geblesseerd en kon dus niet verder gaan voor een medaille. Anders had de score na een week Olympische Spelen misschien wel al op drie Haarlemse medailles gestaan.

Burgemeester: de boekdrukkunst is van ons!

De boekdrukkunst is een Haarlemse uitvinding, en geen Chinese. Dat schrijft burgemeester Bernt Schneiders vandaag in een brief aan burgemeester Wang Qisham van Peking, naar aanleiding van de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Tijdens deze ceremonie werd gesuggereerd dat de boekdrukkunst een Chinese uitvinding is, terwijl wij Haarlemmers natuurlijk allemaal weten dat stadsgenoot Laurens Janszoon Coster het eerste boek heeft gedrukt omstreeks 1400 na Christus.

Standbeeld van Laurens Janszoon CosterSchneiders in zijn brief aan de burgemeester van Peking: “Graag wil ik U van harte complimenteren met de prachtige openingsceremonie van de Olympische Spelen. (…) Helaas is er in het programma een kleine onvolkomenheid opgetreden. Er werd namelijk naar voren gebracht dat de boekdrukkunst in China is uitgevonden. Dit moet echter op een misverstand berusten. (…) Het is een feit van algemene bekendheid dat de boekdrukkunst in Haarlem is uitgevonden door onze stadgenoot Laurens Janszoon Coster”.

In zijn brief doet Schneiders ook een aanbod aan de burgemeester van Peking. Hij biedt de Chinese hoofdstad een replica aan van het standbeeld van Laurens Janszoon Coster, dat op de Grote Markt in Haarlem staat. “Zulks onder de voorwaarde dat een passende plek op het Plein van de Hemelse Vrede kan worden gevonden”.

Goede actie van onze burgervader! Handen af van Laurens Janszoon Coster! De boekdrukkunst is van ons! En nu maar afwachten of Peking een plekje vrij maakt op het Plein van de Hemelse Vrede.

Brons voor Haarlemse topsportmanager Houkes

Haarlemmer Ruben Houkes heeft vandaag de eerste Olympische medaille voor Nederland in de wacht gesleept bij het judo. Hij won een bronzen medaille. Houkes is sinds vorig jaar samen met voormalig judoka Ziggy Tabacznik topsportmanager van de gemeente Haarlem.

Ruben Houkes

 

Opdracht voor de beide topsportmanagers, die samen ook een sportcommunicatie- en managementbureau hebben, is om Haarlem nog meer op de Nederlandse topsportkaart te zetten. Sportwethouder Maarten Divendal (PvdA) heeft daar vorig jaar 100.000 euro per jaar voor beschikbaar gesteld. Dit geld is onder meer bedoeld voor ondersteuning van Haarlemse topsporters en topsportverenigingen, het uitbouwen van bestaande topsportevenementen en de introductie van nieuwe evenementen en het stimuleren van jong talent.

Natuurlijk is er geen betere manier om Haarlem sportief op de kaart te zetten dan dat Haarlemmers Olympische medailles winnen. En Houkes heeft daar tijdens de eerste dag van de Olympische Spelen meteen maar even zelf het goede voorbeeld van gegeven. Hopelijk volgen er nog anderen. Met name onder de judoka’s is Haarlem, zoals altijd, weer goed vertegenwoordigd, dus er zijn zeker kansen.

Jongerenhotel bij station

Er komt een jongerenhotel direct naast het station. Dat meldde het Haarlems Dagblad 26 juli tijdens mijn vakantie. Het voormalige restaurant Indrapoera aan de Kruisweg wordt omgebouwd tot een hotel voor jongeren.

Een jaar geleden nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van mij en mijn fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan aan. Daarin deden wij drie voorstellen om Haarlem aantrekkelijker te maken voor jonge toeristen: een stadscamping, een budgethostel in de binnenstad en een informatiepunt voor jonge toeristen. De stadscamping komt er (bij de Veerplas) en mogelijk wordt met dit jongerenhotel ook het tweede voorstel werkelijkheid. De gemeente werkt op dit moment aan het derde voorstel (een informatiepunt voor jonge toeristen), daarvoor is inmiddels een stagaire in dienst genomen.

Uit het artikel in het Haarlems Dagblad blijkt nog niet echt wat voor jongerenhotel het precies wordt. Wij stellen in ons initiatiefvoorstel voor dat de gemeente bevordert dat er naast de bestaande jeugdherberg aan de rand van de stad ook een budgethotel in de binnenstad komt. Volgens ons en volgens verschillende experts die we daarover hebben geraadpleegd (waaronder mensen van jeugdherbergorganisatie Stayokay) is daar zeker een markt voor. Mogelijk vormt dit jongerenhotel bij het station een invulling van dit voorstel.

Jeugdzorg knapt panden Nieuwe Energie op

Twee monumentale panden op het terrein van Nieuwe Energie in de Waarderpolder zullen eindelijk worden opgeknapt. Dat meldt het Haarlems Dagblad vandaag. Het gaat om de beheerderswoning en het directiekantoor. De panden zullen worden opgeknapt door jongeren van Jeugdzorg als leerwerktraject. Eerder werden op dezelfde manier ook al een aantal panden rond molen De Adriaan opgeknapt door Jeugdzorg (zie o.a. hier en hier).

De Lichtfabriek

 

Nieuwe Energie is een creatief bedrijventerrein in en rond de oude panden van het voormalige Energiebedrijf Haarlem. In prachtige monumentale panden zijn hier onder meer De Lichtfabriek, restaurant Het Meterhuis en deze zomer ook het stadsstrand gevestigd. Daaromheen bouwt ontwikkelaar Fortress verschillende nieuwe panden. In de nieuwbouw vestigen zich steeds meer creatieve bedrijven. Binnen enkele jaren zal hier ook de nieuwbouw van de gefuseerde culturele instellingen Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Volksuniversiteit en H’Art verrijzen. Nieuwe Energie maakt sinds vorig jaar deel uit van de Europese Route van het Industrieel Erfgoed.

Het is natuurlijk goed nieuws dat beide monumentale panden nu ook zullen worden opgeknapt. En dat Fortress ervoor kiest om dit te doen als leerwerkproject voor de jongeren van Jeugdzorg is fantastisch. Maar eerlijk gezegd werd het ook wel eens tijd. De gemeente dringt al jaren aan op restauratie van de panden. Een van de belangrijkste redenen dat het terrein indertijd aan Maeyveld, de voorganger van Fortress, werd verkocht was juist om de restauratie te bespoedigen. Sindsdien is er echter bar weinig gebeurt. Maar beter laat dan nooit, en het ziet ernaar uit dat Fortress het nu echt goed gaat aanpakken. En dat de jongeren van Jeugdzorg daarvan kunnen meeprofiteren is natuurlijk alleen maar mooi.

Terug

Na een fantastische reis van ruim vier weken door Singapore, Vietnam en Laos ben ik zaterdagochtend vroeg geland op Schiphol. Met veel mooie reisherinneringen, veel te veel foto’s en een flinke jetlag. Die jetlag wordt nog eens verergerd door het feit dat de vluchten uit Azië naar Europa ‘s avonds laat vertrekken uit Azië en ‘s ochtends in Europa landen, waardoor je dus eigenlijk een nacht overslaat (die ook nog eens extra lang is door het tijdsverschil).

Op dit moment werk ik mij door de stapel kranten van de afgelopen maand heen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie wel het (inter)nationale nieuws gevolgd. Daar zat voor de verandering eens veel goed nieuws bij, zoals de bevrijding van Ingrid Betancourt en de arrestatie van Radovan Karadzic. Maar met name het Haarlemse nieuws heb ik moeten missen, dus dat probeer ik nu met een hele stapel Haarlems Dagbladen in te halen. Als daar nog interessante dingen in staan vanuit mijn werk als raadslid zal ik daar de komende dagen zeker over schrijven op deze weblog. Want vanaf nu staat deze site natuurlijk weer gewoon in het teken van politiek, in plaats van reizen.

Deze week heb ik nog vrij. Volgende week begint het werk als raadslid weer, maandag met een eerste fractievergadering en donderdag met de eerste vergadering van de raadscommissie Ontwikkeling.

Nog geen genoeg van reisverslagen? Kijk hier voor verslagen van de reis van mijn fractiegenoot Moussa Aynan door heel Europa en hier voor verslagen van Remy Wilshaus die deze zomer een interessante reis door Bosnië heeft gemaakt, onder andere naar Srebrenica.

Tips hotels en restaurants Vietnam en Laos

Omdat ik bij vorige reisverslagen op deze site heb gemerkt dat veel mensen via een zoekmachine op mijn site terecht komen wanneer ze op zoek zijn naar informatie en tips over een bepaalde reisbestemming heb ik een overzicht gemaakt van hotels waar ik tijdens mijn reis heb verbleven en van enkele goede en leuke restaurants in Vietnam en Laos. Je kunt dit hier lezen. Verder lezen

Via Bangkok terug naar huis

ThailandIk schrijf deze log vanaf de luchthaven van Singapore, waar ik zo op het vliegtuig naar Nederland stap. Wat een fantastisch vliegveld is dit toch! Naast de vele gratis internetzuilen hebben ze hier loungestoelen in plaats van de harde bankjes van Schiphol en er is zelfs een gratis bioscoop om de tijd tussen twee vluchten door te brengen.

De laatste 24 uur van mijn vakantie heb ik doorgebracht in de Thaise hoofdstad Bangkok. Dat leverde gisteren wel een kleine cultuurshock op, toen ik na drie weken Vietnam en een week in het zeer rustige Laos opeens door Khao San Road liep, de drukke backpackersstraat van Bangkok. Wat een boel toeristen! En wat is het in Bangkok westers in vergelijking met Vietnam en met name Laos! Dat kon ik mij eigenlijk helemaal niet zo herinneren van vier jaar geleden, toen ik door Thailand en Cambodja heb gereisd.

Vanochtend heb ik nog wat van de belangrijkste bezienswaardigheden van Bangkok bekeken: het koninklijk paleis, Wat Phra Kaeo en Wat Sok. Ik ben hier allemaal vier jaar geleden al eens geweest, maar het is altijd leuk deze plekken nog eens te bezoeken. Vervolgens heb ik, na een laatste lekkere Thaise lunch, een taxi naar de luchthaven gepakt, vanwaar ik aan het eind van de middag naar Singapore ben gevlogen. Ik heb nu nog een vlucht van ca. 13 uur voor de boeg, en dan ben ik weer thuis.