Meer

Archive | september, 2008

HFC Haarlem ondersteunt jongeren in de wijk

HFC Haarlem gaat in een aantal Haarlemse wijken jongeren ondersteunen met stageplekken, het halen van een diploma en het zoeken van een baan. Ook gaat de voetbalclub sport en spel in de wijken stimuleren. Hiermee gaat HFC Haarlem aan de slag met een wens die ik namens de PvdA in juli 2006 bij de behandeling van het ontwerp van het nieuwe voetbalstadion in de gemeenteraad heb uitgesproken (zie een eerdere log).

Aan de steun voor het nieuwe voetbalstadion heeft de PvdA altijd een aantal voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat de omliggende buurten niet alleen lasten van het stadion ondervinden, maar ook lusten. Daarom is het belangrijk dat in het stadiongebied ook functies voor de buurt komen, zoals een huisartsenpost of een apotheek. Maar daarnaast heb ik in 2006 voorgesteld dat HFC Haarlem de buurt ondersteunt met onder meer stageplekken en projecten op het gebied van lichaamsbeweging, leefbaarheid en een gezonde levensstijl (zie een eerdere log). Zowel wethouder Maarten Divendal als de voetbalclub reageerden toen enthousiast op dit plan (zie een eerdere log). De club gaat nu aan de slag hiermee.

Voor de zomer heb ik samen met mijn fractievoorzitter Stan Kaatee een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de club over hun plannen. In eerste instantie zal het project zich richten op de wijken rondom het huidige stadion in Haarlem-Noord. Later komen ook de wijken rond het nieuwe stadion in Haarlem-Oost hierbij. Het project ‘HFC Haarlem helpt scoren’ wordt woensdag 1 oktober officieel gepresenteerd tijdens de 119e verjaardag van de club.

Werkbezoek Sportliedenbuurt en Droste

Maandag 29 september bracht de Haarlemse PvdA-fractie een werkbezoek aan de Sportliedenbuurt. In plaats van onze wekelijkse fractievergadering in het stadhuis maakten we een wandeling door de buurt en over het Droste-terrein. Ook hadden we een gesprek met de wijkraad in oprichting in het nieuwe wijkgebouw.

De Sportliedenbuurt is het voormalige Thorbeckekwartier langs de Oudeweg aan de rand van de Waarderpolder. Het is een echte volksbuurt. Enkele jaren geleden is deze buurt helemaal vernieuwd. Kleine verouderde huisjes werden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. Tegelijkertijd werden sociale problemen in de buurt aangepakt en werd de openbare ruimte verbeterd. Dit tot grote tevredenheid van de bewoners die inmiddels zijn teruggekeerd in de nieuwe woningen. Het is een voorbeeld dat leuzen als “slopen = bezopen” vaak echt onzin zijn. Wanneer huizen echt zeer verouderd zijn en de sociale samenhang in de buurt mede hierdoor zwaar onder druk staat is sloop-nieuwbouw soms zeer noodzakelijk. De bewoners zijn erg blij met het resultaat.

Nieuwbouw Droste

 

De afgelopen maanden waren er problemen met het beloofde wijkgebouwtje voor buurtactiviteiten en bijeenkomsten van de wijkraad. Dit is wel gebouwd, maar de wijkraad kreeg door bureaucratische problemen tussen gemeente en welzijnsorganisatie Dock de sleutel niet. Mijn fractiegenoten Arjen, Helga en Stan hebben zich hiervoor ingezet, en nu heeft de wijkraad tenminste voor de komende drie maanden toegang tot de ruimte, in afwachting van een definitieve oplossing. Hierdoor kunnen hier verschillende activiteiten voor kinderen en oude buurtbewoners plaatsvinden, die door de buurt zelf worden georganiseerd.

Behalve door de Sportliedenbuurt ging de wandeling ook over het aangrenzende Droste-terrein. Waar vroeger de bekende Haarlemse chocoladefabriek stond wordt op dit moment een nieuw woonwijkje gebouwd. Het is een mooi project op een mooie plek aan het Spaarne aan de rand van de binnenstad. De eerste blokken met woningen zijn kort geleden opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Ook krijgt het verbouwde Droste-gebouw langzaam vorm.

CNN: Obama wint eerste debat

Barack Obama heeft het eerste Amerikaanse verkiezingsdebat gewonnen. Dat blijkt uit een enquête van CNN. 51 procent van de kijkers van het debat vindt dat Obama het debat won, tegenover 38 procent voor McCain. Ook in de peilingen doet Obama het steeds beter. In de dagelijkse peiling van Rasmussen Reports stond Obama zaterdag op 50 procent, tegenover 44 procent voor McCain.

Bekijk hieronder een fragment uit het debat over Irak:
[gv data = "KOTLlExqvwc"][/gv]

Klik hier wanneer je het filmpje niet ziet.

Halt aan privatisering tuinen en pleintjes

In Haarlem worden regelmatig openbare tuinen en pleintjes afgesloten voor het publiek. Ze zijn dan alleen nog toegankelijk voor bewoners. De PvdA zet vraagtekens bij deze privatisering van de openbare ruimte. Overlast van bijvoorbeeld hangjongeren of uitgaanspubliek moet op een andere manier worden aangepakt.

Ik stelde het privatiseren van tuinen en pleinen donderdag 25 september aan de orde in de raadscommissie Ontwikkeling naar aanleiding van een recent voorbeeld in het bouwproject De Raaks. In het Raaksproject was een openbaar ‘stadshof’ gepland achter de gebouw Dumont (voormalige HBS-B). Tijdens de zomer besloot het College van B&W in overleg met de ontwikkelaar hier een privetuin voor bewoners van te maken, in verband met verwachte overlast. Het is daardoor niet meer toegankelijk voor anders Haarlemmers.

binnenhof De Raaks

 

De PvdA snapt dat binnentuinen en kleine pleintjes soms overlast aantrekken, zoals van hangjongeren of luidruchtig uitgaanspubliek. Die overlast moet worden aangepakt. Maar dat betekent nog niet dat dit soort tuinen en pleinen geheel moeten worden afgesloten voor het publiek. Soms kan daar in het uiterste geval voor worden gekozen, maar zeker niet al vooraf zoals in De Raaks gebeurt. Vaak kan de overlast ook worden aangepakt door bijvoorbeeld een wijkagent in te zetten of de tuin of het pleintje alleen ’s nachts af te sluiten.

Openbare tuinen en pleintjes zijn belangrijk in een versteende stad als Haarlem. Er is in onze stad al weinig openbaar groen of ruimte voor Haarlemmers om te spelen en elkaar te ontmoeten. Als er dan ook nog steeds meer openbare ruimte wordt afgesloten voor het publiek gaat dat ten kosten van een prettige leefomgeving voor bewoners. De gemeente moet dan ook veel terughoudender omgaan met het privatiseren van tuinen en pleinen.

Wijkcontracten ondertekend

Maandag 22 september vond de jaarlijkse barbecue van de Haarlemse wijkraden plaats in de Stadskweektuin. De gemeente organiseert dit elk jaar voor de leden van de verschillende wijkraden als dank voor hun inzet voor de stad. Tijdens deze barbecue werden ook twee nieuwe wijkcontracten ondertekend: van het Rozenprieel en van Parkwijk. Vorig jaar werden al vijf andere wijkcontracten ondertekend en binnenkort volgen er nog twee.

Wijkgericht werken is één van de vier prioriteiten uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD voor de komende vier jaar. Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners, corporaties, politie, welzijn en andere partners in de wijk te betrekken bij hun buurt. Zij bepalen wat er als eerste verbeterd moet worden aan de leefbaarheid en veiligheid, en zij werken zelf mee aan het oplossen van problemen. Onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’ staan in het wijkcontract afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen in de wijk.

De bewonersavond in het Rozenprieel

 

Het Rozenprieel is één van de wijken waarvoor ik namens de PvdA-fractie contactpersoon ben. In juni schreef ik al over de bewonersavond, waar de uitkomsten van de wijkenquêtes en de wijkwandeling met de bewoners werd besproken (zie een eerdere log). De afgelopen tijd is gesproken over de precieze afspraken in het wijkcontract. In het wijkcontract van het Rozenprieel zijn afspraken gemaakt over zes thema’s: heel en schoon, groen in de wijk, onveilige plekken, kunst en cultuur, verkeer en parkeren en de aanpak van twee pleintjes en een buurttuin (Palmplein, plein Voorhelmstraat en de Tuin van Wim Jonker). Hier kun je de precieze afspraken uit het wijkcontract bekijken.

Behalve deze zes extra projecten uit het wijkcontract gebeurt er natuurlijk meer in het Rozenprieel. In 2006 stelde ik bijvoorbeeld vragen aan de wethouder over de Bethelkerk, die na een brand jaren stond te verkrotten (zie een eerdere log). Deze is inmiddels door de gemeente verkocht en wordt nu gerestaureerd. Ook wordt de Greinerschool, waarin ateliers van kunstenaars zijn gevestigd, opgeknapt door Ymere, waardoor hier een culturele broedplaats ontstaat midden in de wijk (zie een eerdere log).

Klussen, buurtverbetering en Den Uyl

Zaterdag 20 september was een druk dagje. De PvdA organiseerde verschillende activiteiten in de stad. In het kader van de landelijke PvdA-actie ‘PvdA: een goede buur(t)’ vroegen we in de Amsterdamstraat bewoners van Haarlem-Oost naar gewenste verbeteringen in hun wijk. Tegelijkertijd hielp de PvdA bij het opknappen van kinderboerderij Het Nijmanshofje in Haarlem-Oost. Aan het einde van de middag organiseerde de PvdA tenslotte een talkshow in Athenaeum Boekhandel over de biografie van Joop den Uyl.

De enquête in de Amsterdamstraat

In het hele land gingen PvdA-ers gisteren de straat op om mensen te vragen wat er in hun buurt verbeterd moet worden. Tijdens de Algemene Beschouwen presenteerde de Tweede Kamerfractie van de PvdA een plan met een aantal maatregelen om Nederlandse buurten te verbeteren. Mensen konden aangeven welke verbeteringen zij het belangrijkst vinden. In Haarlem gingen we met kamerlid Paul Tang naar de Amsterdamstraat in Haarlem-Oost om bewoners te vragen naar hun wensen. Hier blijkt veel behoefte aan meer vuilcontainers, wijkagenten en conciërges op scholen. Kijk hier voor de complete uitslag van de enquête in Haarlem-Oost.

Tegelijkertijd met de enquête staken PvdA-politici in Haarlem-Oost ook zelf de handen uit de mouwen voor het verbeteren van de buurt. In het kader van Burendag 2008 hielpen zij met het opknappen van kinderboerderij Het Nijmanshofje. Hier werd onder meer de voortuin opgeknapt, dierenhokken schoongemaakt en geverfd en een nieuwe schutting geplaatst.

Klussen in Het Nijmanshofje

 

De dag werd afgesloten met een talkshow over de eerder dit jaar verschenen biografie van Joop den Uyl. Onder leiding van PvdA-wethouder Maarten Divendal gingen Saskia Noorman-Den Uyl (oud-kamerlid en dochter) en Paul Tang (kamerlid) in de Athenaeum Boekhandel met elkaar in debat over de lessen die we kunnen leren van Den Uyl, bijvoorbeeld bij de huidige integratieproblematiek. Het werd vooral een interessante botsing tussen een oudere generatie PvdA-ers (Noorman-Den Uyl) die sociaal-economische zaken voorop stellen en een nieuwe generatie PvdA-ers (Tang) die problemen vooral door een sociaal-culturele bril bekijken.

Talkshow biografie Den Uyl

 

Foto’s: Moussa Aynan

Illegale onderhuur

Vorige week heeft het Gerechtshof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over illegale onderhuur. De rechter besloot in een rechtszaak, aangespannen door de ook in Haarlem actieve corporatie Ymere, dat een huurder die de woning illegaal onderverhuurde de daarmee gemaakte winst moet terugbetalen. Verhuurders krijgen hiermee een extra instrument in handen om illegale onderhuur aan te pakken en te bestraffen.

Illegale onderhuur is een groot probleem. Vaak gaat het om malafide huisbazen die tegen woekerprijzen onveilige kamertjes verhuren of om huurders die verhuisd zijn en tegen hogere prijzen hun corporatiewoning doorverhuren. Dit is onrechtvaardig, want mensen krijgen zo de kans voor te dringen op de wachtlijst. Bovendien is er vaak sprake van uitbuiting: vaak wordt een te hoge huur gevraagd. De nieuwe bewoners kunnen (gemeentelijke) belastingen ontduiken, omdat ze niet ingeschreven staan bij de gemeente. Tenslotte blijkt illegale onderhuur soms ook als dekmantel te worden gebruikt voor illegale activiteiten, zoals wietplantages en huisvesting van illegalen.

In de Haarlemse gemeenteraad heb ik regelmatig aandacht gevraagd voor een actievere aanpak van illegale onderhuur. In september 2006 stelde ik schriftelijke vragen over de in mijn ogen te lakse houding van gemeente en corporaties tegenover illegale onderhuur. In november 2006 dienden wij een motie in, die het College vroeg met corporaties afspraken te maken over een actievere aanpak. Deze motie werd aangenomen door de Raad en uitgevoerd toen in mei 2007 in het ‘Convenant Wonen’ tussen gemeente en corporaties afspraken werden gemaakt over de aanpak van illegale onderhuur (zie een eerdere log).

Met de uitspraak van de rechter kunnen mensen die hun woning uit winstbejag doorverhuren effectiever worden aangepakt. Belangrijk is wel dat de corporaties daarnaast ook hun verantwoordelijkheid nemen om illegale onderhuur overbodig te maken. Dat kan bijvoorbeeld door het legaal tijdelijk doorverhuren van een woning, bijvoorbeeld bij langdurig verblijf in het buitenland of in een zorginstelling of bij het ‘op proef’ gaan samenwonen, mogelijk te maken. Tot dat laatste riep de PvdA de corporaties in de eerder genoemde schriftelijke vragen en motie in 2006 al op. De PvdA wil dat het in deze gevallen mogelijk wordt een woning voor maximaal één jaar legaal door te verhuren. Op die manier wordt leegstand voorkomen en komt de woning beschikbaar voor mensen die tijdelijk op zoek zijn naar een woning, zoals studenten.

Sterke, sociale en groene Rijksbegroting

“Alleen samen kunnen we werken aan een goede toekomst. Samen maken we Nederland sterker”. Dat zijn de laatste woorden van de troonrede, die koningin Beatrix vandaag uitsprak. Een echte PvdA-tekst, die past bij een Rijksbegroting waaruit duidelijk de invloed van de PvdA blijkt. De PvdA in het kabinet maakt echt een verschil, ook voor veel Haarlemmers.

PrinsjesdagOndanks de economisch zware omstandigheden is het PvdA-minister Wouter Bos gelukt om een sluitende begroting te presenteren, waarbij ook nog eens niemand erop achteruit gaat. Maar veel belangrijker nog is dat het kabinet echt kiest voor een sterke, sociale en groene koers: een eerlijke economie, investeren in jongeren, verbeteren van wijken, vergroten van de veiligheid en stimuleren van duurzame energie. Dit kabinet investeert in de samenleving, zonder de staatsschuld te laten oplopen of de belastingen te verhogen.

Deze begroting is ook goed voor Haarlem. Er komen extra investeringen in jongeren, onderwijs en arbeidsparticipatie en het kabinet trekt geld uit voor wijken die nog niet tot de veertig probleemwijken van minister Vogelaar behoren. Ook gaat het kabinet duurzame energie en energiezuinig bouwen verder stimuleren, wat goed is voor onze ambitie om een klimaatneutrale stad te worden. Wel zorgelijk is dat het kabinet vanaf 2010 fors wil gaan bezuinigen op gelden bestemd voor grote steden en stedelijke vernieuwing. Als dat doorgaat levert dat ernstige problemen op voor het verbeteren van Haarlemse wijken en het bouwen van betaalbare woningen voor de Haarlemse woningzoekenden. Maar gelukkig is er het komende jaar nog tijd om het kabinet ervan te overtuigen dat dat geen verstandige beslissing zou zijn.

De komende dagen debatteert de Tweede Kamer over de Rijksbegroting. Interessant wordt daarbij voor mij als PvdA-er natuurlijk vooral hoe onze nieuwe fractievoorzitter, Mariette Hamer, het gaat doen. Zij zal het onder meer opnemen tegen de nieuwe fractievoorzitter van de SP, Agnes Kant. Voor beiden worden dit de eerste Algemene Beschouwingen als fractievoorzitter.

Rappende Kamervoorzitter in jongerencentrum

Vrijdag 12 september bezocht Kamervoorzitter Gerdi Verbeet Haarlem. Overdag had zij een programma op uitnodiging van de gemeente en de provincie met als thema jeugd. ‘s Avonds nam zij op uitnodiging van de PvdA Haarlem deel aan een borrel met PvdA-politici uit de regio en bracht zij een bezoek aan jongerencentrum Delftwijk City (voorheen Flinty’s Noord aan het Marsmanplein). Daar nam Verbeet met jongeren een rap op.

Borrel met PvdA-politici uit de regio

 

In het jongerencentrum hebben de jongeren zelf onlangs een opnamestudio gebouwd. Dit werd gefinancierd door het project Ruimte voor Contact. Dit project heeft als doel jongeren in de buurt met elkaar in contact te laten komen. Dit gebeurt onder meer door in de nieuw ingerichte muziekstudio jongeren met elkaar de eigen muziek te laten maken en opnemen. De PvdA nodigde Gerdi Verbeet uit om samen met de jongeren in deze studio een rap op te nemen. Binnenkort gaan we de cd met het resultaat samen met de jongeren aanbieden aan Verbeet in de Tweede Kamer in Den Haag.

De PvdA Haarlem zet zich in voor goed jongerenwerk in Haarlem. Eerder stelde de gemeenteraad op initiatief van de PvdA 100.000 euro extra beschikbaar voor versterking van het jongerenwerk. In het voorjaar pleitte ik zelf samen met mijn fractiegenoot Marijke Lodeweegs in schriftelijke vragen voor een definitieve plek voor jongerencentrum Delftwijk City in de nieuwbouwplannen in deze wijk. Deze vragen zijn overigens nog steeds niet beantwoord. Dat begint zo langzamerhand behoorlijk schandalig te worden. Tijd om maar weer eens te gaan zeuren bij de wethouder…

Maar goed, een fotoverslagje van de rappende Kamervoorzitter. De foto’s zijn gemaakt door mijn fractiegenoot Moussa Aynan:

Gerdi Verbeet rapt

Gerdi Verbeet rapt

Gerdi Verbeet rapt

Monumentendagen

Zaterdag 13 en zondag 14 september zijn de Open Monumentendagen. In Haarlem wordt dit landelijke evenement, dat altijd veel bezoekers naar de stad trekt, traditioneel gecombineerd met De Stad Als Podium, het Korenlint en op zondag het Jopenfestival. De stad bruist dit weekend dus van de activiteit, op elke straathoek in de binnenstad is wel iets te doen. Als gemeenteraadslid met onder andere monumenten en cultuur in mijn portefeuille probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk van deze activiteiten te bezoeken. De zaterdag stond voor mij in het teken van de Monumentendagen. Zondag bezoek ik De Stad Als Podium en het Jopenfestival.

Tijdens de Monumentendagen leiden gemeenteraadsleden altijd bezoekers rond in de raadszaal van het Stadhuis. Dit jaar heb ik daar voor de derde keer aan mee gedaan. Dat is altijd erg leuk. Kinderen mogen op de stoel van de burgemeester zitten en doen alsof ze een vergadering voorzitten. En volwassen bezoekers zijn vaak erg geïnteresseerd in wat er normaal in de zaal gebeurt. Er komen tijdens deze dagen heel veel Haarlemmers in de raadszaal die verder nooit bij vergaderingen op de publieke tribune zitten.

Het Haarlemse stadhuis

 

In deze raadszaal is het afgelopen jaar overigens veel aandacht besteed aan monumenten. Dankzij het burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere log) heeft de gemeenteraad besloten om het aantal gemeentelijke monumenten fors uit te breiden. De komende tijd zal dit gebeuren. Namens de PvdA zet ik mij daar ook erg voor in. Haarlem is een prachtige oude stad met veel behoudenswaardige gebouwen. De PvdA vindt het belangrijk dat deze panden beter worden beschermd, en een aanwijzing als gemeentelijk monument helpt daarbij.

Kijk hier voor een overzicht van alle eerder op deze site verschenen logs over het onderwerp monumenten.

Bereikbaarheid binnenstad

Donderdag 11 september organiseerde de gemeenteraad een stadsgesprek over de bereikbaarheid van de Haarlemse binnenstad. In de Gravenzaal gingen bewoners en organisaties in debat over hoe de bereikbaarheid van de binnenstad verbeterd kan worden. Met rode en groene kaartjes konden aanwezigen stemmen over verschillende stellingen.

De autovrije Oude Groenmarkt

 

Er bleek veel steun te zijn voor het beleid van de gemeente om de binnenstad meer autoluw te maken. Zo was een overgrote meerderheid van de aanwezigheid voorstander van het voorstel van wethouder Maarten Divendal om in de gehele binnenstad 30 km/u in te voeren. Dat is goed voor de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners van de binnenstad en maakt de binnenstad bovendien nog aantrekkelijker voor bezoekers. Ook waren veel mensen positief over de nieuwe inrichting van Spaarne en Gedempte Oude Gracht als autoluwer eenrichtingsverkeer.

De PvdA is in Haarlem al jaren een van de grootste voorvechters van een autoluwe binnenstad. De afgelopen jaren heeft afsluiting van verschillende straten voor auto’s prachtige resultaten opgeleverd, zoals op de Zijlstraat, de Oude Groenmarkt, de Riviervischmarkt en het Klokhuisplein. Hierdoor zijn de Zijlstraat en het gebied rondom de St. Bavo enorm verbeterd. Door aan het Spaarne en op de Gedempte Oude Gracht alleen nog eenrichtingsverkeer toe te staan is daar nu plaats voor bredere stoepen, pleintjes en terrassen. De komende jaren zullen ook de straten tussen het station en de Grote Markt (Jansweg, Jansstraat, Kruisweg, Kruisstraat en Smedestraat) verboden gebied worden voor doorgaand autoverkeer, zodat het ook daar aantrekkelijker wordt om te wandelen en te winkelen.

Natte tweede editie Parkpolitics

Gisteren vond de tweede editie plaats van Parkpolitics, het openluchtevenement in het Kenaupark waarmee de afdeling Haarlem van de PvdA samen met andere PvdA-afdelingen uit de regio het nieuwe politiek seizoen opent. Vorig jaar werd dit voor het eerst georganiseerd. Helaas viel het weer een beetje tegen gisteren: in tegenstelling tot het mooie weer vorig jaar was er gisteren vooral regen, waardoor het een natte tweede editie van Parkpolitics werd. Gelukkig was er een grote tent geregeld, waardoor de verschillende activiteiten (muziek, een clown, politiek debat) gewoon door konden gaan.

Tijdens Parkpolitics wisselen muziek en politieke inhoud elkaar af. Het inhoudelijke programma bestond uit drie delen. Tweede Kamerlid Diederik Samsom hield een inspirerend verhaal over de onderwerpen waar de PvdA zich de komende jaren landelijk op moet onderscheiden: een sociale vorm van globalisering, een eerlijke en duuzame economie en betere buurten. Vervolgens presenteerde de Haarlemse fractievoorzitter Stan Kaatee de drie thema’s die in Haarlem de komende jaren extra aandacht zullen krijgen van de PvdA: sociaal, wonen en jeugd. De middag werd afgesloten met een debat tussen vier PvdA-wethouders uit Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort over regionale kwesties, zoals wonen, werkgelegenheid en verkeer.

Podje Politiek 28

Podje PolitiekGisteren hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor startersleningen, de Olympische Spelen en mijn schriftelijke vragen over urban-muziek.

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Millennial Makeover: MySpace-politici

De politieke verhoudingen in de Verenigde Staten gaan de komende jaren ingrijpend veranderen onder invloed van een nieuwe generatie: de millenials. Dit is de generatie die na de eeuwwisseling volwassen is geworden of wordt, geboren tussen 1982 en 2003. Zij hebben een totaal andere kijk op de maatschappij en politiek, vooral beïnvloed door de digitale sociale netwerken waarin zij participeren. Dat schrijven de Amerikaanse wetenschappers Morley Winograd en Michael D. Hais in hun zeer interessante boek ‘Millennial Makeover: MySpace, Youtube & The Future of American Politics’.

Millennial MakeoverWinograd en Hais voorspellen dat de opkomst van de generatie van millennials een periode van enkele tientallen jaren Democratische dominantie zal inluiden. Dat kan al bij de komende presidentsverkiezingen gebeuren, maar anders in ieder geval in 2012. De millennials zullen een einde maken aan een periode van veertig jaar die bepaald werd door de babyboom-generatie. De tussenliggende generatie (Generation Y) heeft nauwelijks invloed gehad op de Amerikaanse politiek, omdat ze minder politiek betrokken zijn dan de babyboomers en de millennials.

Het grote onderscheid tussen babyboomers en millennials is de wijze van communicatie en omgang met de media. Voor de babyboomers is het eenrichtingsverkeer van kranten en televisie dominant, terwijl de millennials zijn gevormd door de interactieve wereld van internet. Daarin participeren zij op basis van gelijkwaardigheid als zowel verspreider als ontvanger van informatie via bijvoorbeeld Wikipedia en Youtube. Ook staan millennials constant met elkaar in contact via sociale netwerken als MySpace en Facebook (vergelijkbaar met het Nederlandse Hyves) en via messengers als MSN.

In tegenstelling tot de babyboomers geloven de millennials veel minder in ideologische polarisering, maar willen ze ‘de boel bij elkaar houden’. Ze streven naar een maatschappij waar iedereen op gelijke basis in kan participeren en meebeslissen, net als in de digitale sociale netwerken. Ze zoeken naar een bindende leider die mensen bijeen brengt voor een gezamenlijk doel, in plaats van de elkaar zwart makende babyboom-leiders. Het past geheel in deze theorie dat (overigens na publicatie van het boek) de democratische voorverkiezingen werden gewonnen door Obama die campagne voert met een typische millennial-boodschap van samen werken aan verandering, in plaats van door de polariserende babyboomer Clinton.

De grote vraag is natuurlijk of een soortgelijke ontwikkeling zich ook in Nederland voordoet. Ik denk van wel. Ik geloof dat de generatie millennials, waartoe ik overigens ook zelf behoor, ook in Nederland anders in elkaar zit dan voorgaande generaties en dat het internet daar een grote invloed op heeft. Het maakt niet zoveel uit of je actief bent op het Amerikaanse MySpace of het Nederlandse Hyves, de manier van denken van Nederlandse jongeren is beïnvloed door de sociale netwerken waarin wij participeren. Ik ben ervan overtuigd dat de politici die de werking van deze sociale netwerken het best begrijpen en er gebruik van weten te maken in de toekomst de grootste kans maken om verkiezingen te winnen. Dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor Nederland.