Meer

Archive | oktober, 2008

Haarlem Kunststad van het Jaar

Een paar weken geleden schreef ik al dat Haarlem samen met elf andere gemeenten was genomineerd als Kunststad van het Jaar (zie een eerdere log). Vanavond werd bekend dat Haarlem ook heeft gewonnen. Haarlem mag zich Kunststad van het Jaar noemen! De prijs werd uitgereikt in het bijzijn van minister Plasterk van Cultuur. Een mooi compliment voor het Haarlemse kunst- en cultuurbeleid!

Kunstlijn 2008

 

Ook dit weekend is er weer zo’n mooi Haarlems kunstevenement: Kunstlijn 2008. Op ruim honderd locaties zijn er tentoonstellingen en open ateliers. En dat alles natuurlijk geheel gratis. Kom genieten van de Kunststad van het Jaar en bezoek de Kunstlijn. Kijk hier voor het complete programma.

Ondernemen en sociale media

Woensdag 29 oktober organiseerde de Haarlemse VVD een interessante bijeenkomst over ondernemen en sociale media. Wat kunnen sociale media als Hyves, Youtube en Twitter betekenen voor Haarlemse ondernemers? Verschillende ondernemers en docenten van het media-leerbedrijf GNR8 van hogeschool INHOLLAND lieten hun licht hierover schijnen.

Sociale media (ook wel bekend als Web 2.0) zijn sterk in opkomst. Het zijn websites en sociale netwerken waar interactie tussen gebruikers plaats vindt, in plaats dat er alleen informatie wordt verstrekt. Met name creatieve bedrijven in Haarlem kunnen hier nog veel meer van profiteren dan momenteel gebeurt. Zelf probeer ik als politicus ook zoveel mogelijk gebruik te maken van sociale digitale netwerken. Zo ben ik (naast mijn eigen website) actief op Hyves en Facebook en heb ik samen met Remy Wilshaus en Constantijn Jansen op de Haar de podcast Podje Politiek. In september schreef ik op deze site uitgebreid over de verandering die de Amerikaanse politiek doormaakt als gevolg van dit soort sociale media (zie een eerdere log), en ik ben ervan overtuigd dat dit ook in Nederland zal gaan gebeuren.

sociale media sites

 

Het is goed dat de VVD deze bijeenkomst organiseert en aandacht besteedt aan de Haarlemse creatieve industrie. Ook als PvdA vragen wij hier al langer de aandacht voor. Het stimuleren van deze snel groeiende bedrijfstak in Haarlem is belangrijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het creëren van voldoende betaalbare kleinschalige bedrijfsruimte voor creatieve starters.

Vrijdag 31 oktober gaan wij als PvdA-fractie op werkbezoek om in Amsterdam te kijken hoe men daar omgaat met broedplaatsen voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Ik heb dit werkbezoek samen met mijn fractiegenoot Jan de Ridder georganiseerd in het kader van de Week van de Jeugd, die de PvdA Haarlem deze week organiseert.

Week van de Jeugd

De PvdA Haarlem heeft de week van 27 oktober tot en met 2 november uitgeroepen tot de Week van de Jeugd. In het kader van de Week van de Jeugd lopen PvdA-raadsleden en bestuursleden deze week stage en brengen bezoeken rond het thema kinderen en jongeren. Daarnaast verschijnt er elke dag een column van een PvdA-raadslid op de website van de PvdA Haarlem over een onderdeel van het Haarlemse jeugdbeleid.

Zelf heb ik aanstaande vrijdag (31 oktober) samen met mijn fractiegenoot Jan de Ridder een werkbezoek aan culturele broedplaatsen in Amsterdam georganiseerd, waarbij ook andere fractieleden meegaan. Het is belangrijk dat jonge Haarlemmers na hun studie ook in Haarlem een bedrijfje kunnen starten en komen wonen. In Amsterdam gaan wij onderzoeken hoe jonge kunstenaars en creatieve ondernemers een plek kan worden geboden om te wonen en te werken. Dit mede naar aanleiding van een motie over ateliers en broedplaatsen die ik een half jaar geleden heb ingediend en die is aangenomen door de gemeenteraad (zie een eerdere log). Een verslag van dit werkbezoek vind je vrijdag uiteraard op deze website.

Daarnaast heb ik vandaag mijn column geschreven op de PvdA-site. Mijn column gaat over Jeugd & Wonen. Ik beschrijf daarin wat de PvdA doet om te zorgen dat studenten, jonge huurders en starters op de koopmarkt in Haarlem een betaalbare woning kunnen vinden. Deze column kun je hier lezen.

700 nieuwe monumenten in drie jaar

De gemeente Haarlem gaat de komende drie jaar 700 nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg hier een plan voor gemaakt. Dit gebeurde naar aanleiding van een burgerinitiatief. Eigenaren zullen worden ondersteund bij het onderhoud van hun monument, onder andere via speciale leningen tegen lage rente. Het plan werd donderdag 16 oktober besproken in de raadscommissie Ontwikkeling.

MonumentenschildjeHaarlem kent veel Rijksmonumenten, maar relatief weinig gemeentelijke monumenten (slechts 80). Een jaar geleden diende Marianne Rietvink een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad (zie een eerdere log). Dit initiatief bepleitte een forse uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. De PvdA heeft dit vanaf het begin omarmd. Samen met Marianne Rietvink organiseerde de PvdA-fractie in oktober 2007 een groot debat over het Haarlemse monumentenbeleid, dat werd bezocht door meer dan honderd mensen (zie een eerdere log). In de gemeenteraad pleitte de PvdA voor een snelle uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten (zie o.a. hier, hier en hier).

Wethouder Jan Nieuwenburg heeft nu een plan gemaakt om de komende drie jaar maar liefst 700 nieuwe gemeentelijke monumenten (2150 adressen) aan te wijzen. In 2009 zal ervaring worden opgedaan met een eerste selectie van 80 monumenten, in 2010 en 2011 volgt de rest. Eigenaren van monumenten kunnen bij noodzakelijke restauratie van hun pand gebruik maken van een lening tegen lage rente. Ook krijgen zij een abonnement op de Monumentenwacht, die eens per twee jaar een inspectie van de staat van de monumenten zal uitvoeren en eigenaren kan ondersteunen en adviseren.

Ik ben erg blij met dit plan. Enkele jaren geleden stonden monumenten nog erg laag op de politieke agenda. Daar hebben we het afgelopen jaar echt een omslag in kunnen aanbrengen. Dankzij het burgerinitiatief, dat meteen brede steun kreeg in de gemeenteraad, is er nu binnen een jaar een plan gemaakt dat ertoe zal leiden dat veel meer waardevolle panden in Haarlem de bescherming krijgen die ze verdienen. Een goed voorbeeld van hoe Haarlemmers, de politiek en de gemeente samen echt iets kunnen verbeteren in de stad.

Zou het dan echt gaan gebeuren?

Vannacht heeft Barack Obama ook het laatste verkiezingsdebat gewonnen. 58 procent van de kijkers roept hem uit als winnaar, tegenover 31 procent voor McCain. Maar belangrijker nieuws nog: voor het eerst voorspelt CNN vandaag dat Obama in genoeg staten een grote voorsprong heeft genomen om de verkiezingen te winnen. Op de ‘electoral map’ van CNN zijn voor het eerst voldoende staten blauw (kleur van Democraten) gekleurd om een meerderheid van de kiesmannen binnen te halen.

Electoral map 16 oktober 2008

 

CNN noemt de van oudsher Republikeinse staat Virginia niet langer een swingstate, maar een staat die neigt om op Obama te stemmen. Daardoor kan Obama op dit moment rekenen op tenminste 277 kiesmannen, terwijl er slechts 270 nodig zijn voor een meerderheid. McCain staat op 174 kiesmannen. De overige 87 kiesmannen worden verkozen in staten waar geen van de kandidaten nog een stabiele voorsprong heeft, de zogenaamde swingstates (Ohio, Florida, North-Carolina, Missouri, Colorado en Nevada). Volgens CNN hoeft Obama daar dus niet te winnen, terwijl hij in de meeste van deze staten in de peilingen ook voorop loopt.

Zou het dan echt gaan gebeuren? Zou er voor het eerst een zwarte Amerikaan tot president van de Verenigde Staten worden gekozen? Kan een nieuwe generatie het roer overnemen in Amerika? Natuurlijk, er kan de komende drie weken tot de verkiezingen nog van alles gebeuren, maar het begint er echt op te lijken dat het gaat lukken. Toen ik anderhalf jaar geleden voor het eerst mijn voorkeur voor Obama uitsprak op deze site (zie o.a. hier en hier) geloofde niemand dat hij enige kans zou maken. Dat hij een serieuze kans maakt is al lang duidelijk, over drie weken weten we ook of het echt is gelukt.

Extra commissie over stadion

Nadat we donderdag in de gemeenteraad al kort hadden gesproken over de ontstane problemen rond de nieuwbouw van het stadion van HFC Haarlem (zie een eerdere log), was er woensdag 15 oktober een extra vergadering van de raadscommissie Ontwikkeling geheel gewijd aan dit onderwerp. Het werd een beetje een herhaling van zetten.

Namens de PvdA heb ik opnieuw aangegeven dat wij voorstander zijn en blijven van het stadion op deze plek. Verder heb ik aangegeven binnen welke grenzen de wethouder wat ons betreft op zoek kan gaan naar een oplossing. Uitgangspunt moet zijn dat de ontwikkelaar zoveel mogelijk aan haar verplichtingen wordt gehouden en dat de gemeente niet actief participeert in de stadionbouw. Een financiële bijdrage van de gemeente aan de stadionbouw is wat ons betreft dus niet bespreekbaar.

Wel ziet de PvdA een drietal andere mogelijke oplossingen, die wij niet op voorhand uitsluiten. Ten eerste zou het plan verder versoberd of door wijziging van functies winstgevender gemaakt kunnen worden. Ten tweede kan er gezocht worden naar een tweede ontwikkelaar die mee wil doen of (wanneer Fortress definitief afhaakt) kan er een nieuwe ontwikkelaar gezocht worden die dit plan wel kan uitvoeren. Tenslotte is het denkbaar dat er een link wordt gelegd met de geplande woningbouw op de huidige locatie van het stadion in Haarlem-Noord. Door de ontwikkelaar ook daar een rol te geven kan hij wellicht verliezen bij de stadionbouw compenseren. Voorwaarde daarbij is wel dat dit niet ten kosten gaat van bijvoorbeeld sociale woningbouw, groen of de kwaliteit van de woningbouw in Haarlem-Noord. Ook moet onderzocht worden of zo’n verband juridisch mogelijk is.

Wij hebben het College gevraagd met de ontwikkelaar en de club deze en andere mogelijke oplossingen te onderzoeken en de uitkomsten aan de gemeenteraad voor te leggen.

Haarlem Kunststad van het Jaar?

Samen met elf andere gemeenten is Haarlem genomineerd voor de titel ‘Kunststad van het jaar 2008′. Dit is een titel voor de stad die de beleving van beeldende kunst binnen en buiten de gemeente het meest stimuleert. Op 31 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Die dag start de Kunstweek 2008.

Naast Haarlem zijn elf andere gemeenten genomineerd: Arnhem, Bergeijk, Binnenmaas, Dinkelland/Ootmarsum, Eindhoven, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Graft-De Rijp, Teylingen, Vlissingen en Woudrichem.

Om de jury een kijkje te geven in de Haarlemse evenementen op het gebied van beeldende kunst heeft kunstenaar Chiel Kleipool een filmpje gemaakt van een aantal spraakmakende Haarlemse kunstuitingen in 2008. Je kunt dit filmpje hieronder bekijken:
[gv data = "h3j-Rair1-0"][/gv]

Klik hier wanneer je het filmpje niet ziet.

Problemen bij nieuwbouw stadion

Tijdens de raadsvergadering donderdag 9 oktober stond er een kredietaanvraag voor de nieuwbouw van het voetbalstadion op de agenda. Normaal gesproken een technisch punt, maar wethouder Maarten Divendal kwam voor de behandeling met een zorgelijke mededeling. In een overleg die middag had de ontwikkelaar Fortress laten weten door de kredietcrisis en de gestegen bouwprijzen geen mogelijkheden meer te zien om het project in de huidige vorm financieel rond te krijgen.

Stadion Oostpoort

 

De ontwikkelaar komt komende weken met een voorstel om uit deze impasse te komen. Mogelijk zal het bouwplan moeten worden aangepast, zodat er op andere delen van het plan een hogere opbrengst kan worden gehaald om zo de tekorten op het stadion te dekken. Fortress, HFC Haarlem en de gemeente gaan daar de komende weken met elkaar over in gesprek, zodat een oplossing gevonden kan worden om de nieuwbouw van het stadion op deze plek alsnog mogelijk te maken.

In een eerste reactie op de verklaring van de wethouder heb ik namens de PvdA laten weten dat wij voorstander zijn en blijven van het stadion op deze plek. Dat hebben wij altijd gewild, niet alleen omdat het goed is voor de voetbalclub, maar ook omdat daardoor op de huidige plek van het stadion in Haarlem-Noord woningbouw mogelijk is. Die argumenten staan nog altijd geheel overeind, het stadion moet er dus komen. Wij steunen de wethouder in zijn overleg met de ontwikkelaar. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de ontwikkelaar zoveel mogelijk aan haar verplichtingen wordt gehouden en dat de gemeente niet actief participeert in de stadionbouw. Geen financiele bijdrage van de gemeente voor de stadionbouw dus.

Over enkele weken komt de ontstane problematiek uitgebreid aan de orde in de commissie Ontwikkeling. Wordt dus vervolgd…

Schriftelijke vragen brandveiligheid woningen

Samen met mijn fractiegenoot Helga Koper heb ik schriftelijke vragen gesteld over de brandveiligheid van woningen. Dit naar aanleiding van uitspraken van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) dat er in Nederland honderdduizenden woningen zijn die niet voldoen aan de brandveiligheidseisen omdat scheidingsmuren niet zijn doorgetrokken tot aan het dak. Dit werd vandaag in de Tweede Kamer bevestigd door minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie).

Naar aanleiding van een grote uitslaande brand afgelopen weekend in Zaandam en een soortgelijke brand in de gemeente Haarlemmermeer augustus dit jaar concludeert het NIFV dat honderdduizenden woningen in Nederland niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. De scheidingsmuren zijn vaak niet tot het dak doorgetrokken, waardoor brand zich onder het dak langs kan verspreiden en een relatief kleine brand in korte tijd kan overspringen naar naastgelegen panden. Vooral bij woningen uit de jaren vijftig en zestig doen deze problemen zich voor, maar ook bij nieuwbouw houden aannemers zich soms niet aan het Bouwbesluit, waarin eisen over brandwerendheid zijn opgenomen.

Brandveiligheid

 

Volgens het NIFV controleren corporaties woningen te weinig op het voldoen aan de brandveiligheidseisen. Maar ook gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht moeten strengere controles gaan uitvoeren en eigenaren zo nodig via aanschrijving verplichten verbeteringen aan te brengen. Een groot deel van de Haarlemse woningen is eigendom van drie corporaties. Wij willen daarom van het College van B&W weten of zij aanleiding ziet om bij de Haarlemse corporaties aan te dringen op een betere controle op brandveiligheid. Maar daarnaast vragen wij ook of de gemeente zelf voornemens is om naar aanleiding van de uitspraken van het NIFV strengere controles uit te voeren bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw en zo nodig gebruik te maken van aanschrijvingen.

Je kunt onze schriftelijke vragen hier lezen (Word-bestand).

Beantwoording vragen urban

Eind juni stelde ik schriftelijke vragen over urban feesten en hiphop in Haarlem (zie een eerdere log). Aanleiding hiervoor was dat het in Haarlem nauwelijks meer mogelijk blijkt grootschalige urban optredens of feesten te organiseren. Deze week heeft het College van B&W mijn vragen beantwoord. Je kunt het antwoord hier lezen (Word-document).

Aanleiding voor mijn vragen waren berichten over het steeds vaker schrappen van urban feesten en optredens in Haarlem uit veiligheidsoverwegingen. Het Patronaat schrapte vorig jaar alle urban feesten na een vechtpartij. En bij de programmering van het zomerpodium op de Grote Markt zijn landelijk bekende acts Opgezwolle en De Jeugd van Tegenwoordig geschrapt op last van de politie uit angst voor ongeregeldheden. Ik vind dat er in Haarlem plaats moet zijn voor deze bij jongeren zeer populaire cultuurvorm.

Urban

 

Het College van B&W bevestigt in de beantwoording het schrappen van de feesten in het Patronaat en de optredens tijdens het zomerpodium. Ook is het College het met mij eens dat er in Haarlem plaats moet zijn voor urban. Men schrijft: “Ook in Haarlem dient plaats te zijn voor urbanmuziek maar nadrukkelijk onder voorwaarde dat de openbare orde en de veiligheid van haar burgers niet in gevaar wordt gebracht zoals dat geldt voor iedere activiteit”. Toch stelt het College van B&W dat er geen urbanfeesten meer in het Patronaat of op andere podia zullen plaats vinden en dat men geen actie wil ondernemen om dit alsnog mogelijk te maken. “Initiatief vanuit de gemeente om met de partijen rond de tafel te gaan wordt op dit moment weinig zinvol geacht”.

Met name dat laatste antwoord van het College van B&W vind ik teleurstellend. De PvdA is voorstander van een divers cultuuraanbod in Haarlem, dat ook aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld jongeren en allochtonen. Het is daarom belangrijk dat er ook voor een cultuurvorm als urban een plek is in onze stad, zeker omdat urban feesten en optredens een publiek trekken dat anders nauwelijks gebruik maakt van het Haarlemse cultuuraanbod. Bovendien hoort urban muziek gewoon bij een moderne stedelijke cultuur. Natuurlijk dient de veiligheid van bezoekers en andere Haarlemmers voorop te staan, maar het moet in een stad als Haarlem (net als in tal van andere vergelijkbare steden) mogelijk zijn om op een veilige wijze grootschalige urban feesten en optredens te organiseren.

Ik zal in overleg met mijn fractie bekijken wat er mogelijk is om hier alsnog iets aan te doen. De komende maanden zijn er nog verschillende mogelijkheden om dit onderwerp aan de orde te stellen, bijvoorbeeld bij de behandeling van de nieuwe Cultuurnota of bij de Algemene Beschouwingen over de begroting in november. De komende tijd ga ik dus op zoek naar een manier om urbanfeesten alsnog mogelijk te maken in Haarlem, zonder dat de veiligheid daarbij in gevaar komt. Als iemand daar ideeën over heeft, laat me dit dan vooral weten.

Download hier de beantwoording van mijn vragen als Word-bestand.

Podje Politiek 29

Podje PolitiekVrijdag 3 oktober hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor privatisering van binnentuinen en de maatschappelijke rol van HFC Haarlem.

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Kredietcrisis

Kelderende beurskoersen, kapitaalinjecties door overheden en banken die ten onder gaan: het nieuws gaat de afgelopen weken bijna nergens anders meer over. Ik ontkom er dus niet aan ook op deze website maar eens een logje te wijden aan de kredietcrisis. Dat is best lastig, want eerlijk gezegd snap ik maar half wat er precies aan de hand is. En volgens mij is dat ook precies de kern van het probleem: de internationale geldmarkt is zo ingewikkeld en abstract geworden dat vrijwel niemand het meer begrijpt.

Wall StreetBanken handelen onderling niet meer alleen in geld en aandelen, maar ook in schulden en de kans dat die schulden afgelost worden. Daar is nauwelijks een reële prijs aan te verbinden, en daarom heeft het meer weg van gokken dan van handel. In Europa zijn er goede toezichthouders, die dit soort gokken aan banden binden. Maar helaas zijn door jaren van Republikeins economisch beleid in Amerika al die regels en toezicht verdwenen vanuit een heilig geloof in de vrije markt. Dit doorgeschoten kapitalisme leidt nu tot grote problemen in de VS. En omdat de economieën van Amerika en Europa onderling zo verweven zijn, merken wij dat ook meteen.

Europese overheden kunnen nog zo’n verantwoord economisch beleid voeren, uiteindelijk worden ook wij het slachtoffer van Amerikaanse verkeerde politieke keuzes. Als een paar onverantwoorde Amerikaanse leden van het Huis van Afgevaardigden besluiten om uit electorale overwegingen tegen het reddingsplan van de Amerikaanse economie te stemmen, heeft dat rechtstreeks invloed in Nederland. Daarom is de keuze voor een nieuwe Amerikaanse president ook zo belangrijk. Kiest men voor meer doorgeschoten kapitalisme van McCain, of voor een echt andere koers van Obama? Het maakt echt verschil.

Wat kan de Nederlandse overheid dan doen, als we zo afhankelijk zijn van de Amerikaanse politici? Volgens mij is dat vooral houvast bieden aan mensen, zodat ze zich staande kunnen houden in deze internationale economische storm. De groepen die het hardst worden getroffen moeten kunnen rekenen op een steuntje in de rug van de overheid. Dus ondersteuning van starters op de woningmarkt, wanneer het verkrijgen van een hypotheek moeilijker wordt. Het overeind houden van het ontslagrecht, zodat je niet zomaar op straat kan komen te staan. En het helpen van kleine startende bedrijfjes met microkredieten, wanneer ze niet meer aan krediet van banken kunnen komen. Dat soort maatregelen vormen het verschil tussen Amerika en Nederland: in Nederland sta je er niet alleen voor wanneer de internationale economie in zwaar weer terecht komt.