Meer

Archive | december, 2008

Opnieuw tweede bij verkiezing beste raadslid

Leuk nieuws toen ik vanochtend de krant open sloeg: net als vorig jaar ben ik tweede geëindigd bij de verkiezing van het beste raadslid van het Haarlems Dagblad. Eveneens net als vorig jaar won Tenda Hoffmans (GroenLinks). PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg werd (voor de eerste keer) verkozen tot beste wethouder. Dat meldt het Haarlems Dagblad vandaag.

Tweede plekHet Haarlems Dagblad houdt elk jaar een verkiezing voor het beste Haarlemse raadslid en de beste Haarlemse wethouder. Alle raadsleden en wethouders hebben daarbij stemrecht. De uitslag wordt traditioneel op oudjaarsdag bekend.

Na Tenda en mij eindigde SP-fractievoorzitter Pieter Elbers dit keer op de derde plek. VVD-wethouder Chris van Velzen, die de afgelopen twee jaar werd gekozen tot beste wethouder, eindigde bij die verkiezing dit keer op de tweede plek, gevolgd door Hilde van der Molen (SP).

Het is erg leuk en een hele eer dat opnieuw veel van mijn collega-raadsleden op mij hebben gestemd. Het wordt natuurlijk nu wel de uitdaging ook een keertje op de eerste plek te eindigen. Dat wordt nog lastig, want Tenda is een terechte winnaar. Ze is een sterk debater en uitstekend raadslid. Gefeliciteerd, Tenda!

Lees hier het complete artikel uit het Haarlems Dagblad.

Haarlems Dagblad: verkiezing beste raadslid 2008

Tenda Hoffmans (GroenLinks) won dit jaar voor de tweede keer op rij de verkiezing voor beste raadslid van 2007, zelf eindigde ik (net als vorig jaar) op de tweede plaats. Jan Nieuwenburg werd beste wethouder. Lees hier het artikel uit het Haarlems Dagblad van 31 december 2008 hierover. Verder lezen

Jaaroverzicht 5: Monumenten

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat monumenten. Ik ben namens de PvdA-fractie woordvoerder monumenten. Net als vorig jaar heb ik mij ook dit jaar bezig gehouden met het nieuwe gemeentelijke monumentenbeleid, waaronder de forse uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten.

In 2007 is het burgerinitiatief monumenten ingediend door Marianne Rietvink en overgenomen door de gemeenteraad. Dit jaar stond vooral in het teken van de uitvoering hiervan. Zo werd definitief de procedure afgesproken waarmee het aantal gemeentelijke monumenten de komende drie jaar met 700 zal worden uitgebreid.

Daarnaast haalde ik in maart de landelijke pers met een logje op deze website over de sloop van een monumentaal kunstwerk van Hans Wiesman bij de voormalige Arbo Unie. De Telegraaf besteedde hier uitgebreid aandacht aan. Gelukkig was er ook goed nieuws rond kunstwerken van Wiesman: voor de voormalige St. Petrus LTS is dit jaar een plan gemaakt waarbij de kunstwerken van Wiesman worden behouden. In 2007 heb ik mij erg ingezet voor behoud van deze kunstwerken.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht 4: Urban

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat urban. Dit jaar heb ik mij een aantal keer ingezet voor de terugkeer van urbanfeesten in Haarlem.

Urban is een cultuurvorm die met name populair is bij jongeren, zowel autochtoon als allochtoon. Het Patronaat heeft na ongeregeldheden alle urbanfeesten geschrapt uit veiligheidsoverwegingen. Ik vind dat er in Haarlem plaats moet zijn voor deze muziekstijl, en kan mij niet voorstellen dat er niet een manier valt te verzinnen waarop urbanfeesten wel veilig georganiseerd kunnen worden in Haarlem.

In juni stelde ik daarom schriftelijke vragen over dit onderwerp. In november ondersteunde de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) mijn pleidooi in een advies over diversiteit en cultuur. In december diende ik bij de behandeling van de Cultuurnota samen met SP en VVD een motie in die het College van B&W verzoekt met alle betrokkenen in gesprek te gaan om te kijken hoe urban op een veilige wijze kan terugkeren in Haarlem, bijvoorbeeld op een beter beheersbare locatie of in een kleinschaligere vorm. De motie werd aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Chris van Velzen heeft toegezegd zich hiervoor te gaan inzetten.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht 3: Stadion

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat het stadion voor HFC Haarlem. Met name de laatste paar maanden van het jaar heeft dit veel aandacht gevraagd, omdat er problemen zijn ontstaan bij de realisatie van dit nieuwe stadion in Haarlem-Oost.

In het juni behandelden we in de gemeenteraad nog het bestemmingsplan voor het stadiongebied. Toen was er nog weinig aan de hand. Maar in oktober heeft ontwikkelaar Fortress laten weten door de kredietcrisis en gestegen bouwkosten het stadion niet in de huidige vorm te kunnen realiseren. Op dit moment zoekt het College van B&W naar een oplossing, en in verschillende commissie- en raadsvergaderingen kwam dit de afgelopen maanden aan de orde. Samen met fractievoorzitter Stan Kaatee schreef ik daarnaast een opiniestuk in het Haarlems Dagblad over hoe wij tegen de ontstane problemen aankeken.

Gelukkig was er dit jaar ook goed nieuws te melden over HFC Haarlem. De club is namelijk aan de slag gegaan met ondersteuning van buurten, zoals in het verkiezingsprogramma van de PvdA stond opgenomen en ik al in 2006 in de gemeenteraad voorstelde. De club ondersteunt jongeren met stageplekken en het zoeken naar een baan en stimuleert sport en spel in verschillende Haarlemse wijken.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht 2: Veilig wonen

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat veilig wonen. Samen met Helga Koper, woordvoerder veiligheid namens de PvdA, heb ik mij het afgelopen jaar een aantal keer ingezet voor brandveiligheid, veilige buurten en veilige woningen.

Een voorbeeld hiervan is de brandveiligheid in woonschepenhaven de Waarderhaven. Hier liggen woonschepen te dicht op elkaar, waardoor een zeer onveilige situatie ontstaat. Dit is al jaren bekend, maar er werd niets aan gedaan. Begin dit jaar stelde ik hier schriftelijke vragen over en eind dit jaar nam de gemeenteraad een voorstel van het College van B&W aan om eindelijk iets te gaan doen om de brandveiligheid hier te verbeteren.

Naast brandveiligheid heb ik mij het afgelopen jaar ook ingezet voor veilige woningen en veilige buurten. Met de fractie organiseerden wij verschillende activiteiten en enquêtes over veilige buurten. En in november nam de gemeenteraad een motie van mij en Helga Koper aan om alle nieuwbouwwoningen die in Haarlem worden gebouwd te laten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Podje Politiek 32

Podje PolitiekDinsdag 23 december hebben Remy en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Constantijn was afwezig, daarom dit keer alleen een Haarlem-editie. In deze aflevering onder meer aandacht voor het stadion van HFC Haarlem, de Cultuurnota en de begroting.

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Jaaroverzicht 1: Broedplaatsen

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat broedplaatsen. Begin dit jaar nam ik samen met Oktay Özcan het woordvoerderschap cultuur over van Moussa Aynan, die van commissie wisselde. Eén van de onderwerpen waar ik mij sindsdien hard voor heb gemaakt in de gemeenteraad is meer aandacht voor ateliers en broedplaatsen.

Haarlem wil graag een stad zijn waar creatieve mensen zich thuis voelen. Zij zijn belangrijk voor de Haarlemse economie. Daarvoor is het noodzakelijk dat kunstenaars en creatieve ondernemers een plek in Haarlem kunnen vinden om te werken en te wonen. Er bestaat in Haarlem echter een tekort aan (betaalbare) ateliers, oefenruimten, woon-werkruimten en broedplaatsen voor (beeldend) kunstenaars en creatieve ondernemers.

De PvdA wil dat Haarlem het voorbeeld van Amsterdam volgt. Deze stad voert een erg vooruitstrevend broedplaatsenbeleid, waarbij betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers worden ontwikkeld in bijvoorbeeld oude gebouwen, zonder dat daar veel bureaucratie bij komt kijken. Haarlem zou (op kleinere schaal) ook zo’n broedplaatsenbeleid moeten voeren, om meer creatievelingen aan de stad te binden.

Bij behandeling van de Kadernota in juni nam de gemeenteraad een motie van mij aan die het College van B&W vraagt geld uit te trekken voor meer ateliers en broedplaatsen en te onderzoeken of samenwerking met het Amsterdamse Bureau Broedplaatsen mogelijk is. In november bracht ik samen met een aantal fractiegenoten zelf een werkbezoek aan Amsterdamse broedplaatsen. En in december nam de gemeenteraad een motie van mij aan die vraagt om het aanbod van oefenruimten voor podiumkunst in de stad in kaart te brengen.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Jaaroverzichtje

Op tv kun je er niet omheen: het is de tijd van jaaroverzichten. Natuurlijk kan ik op mijn site niet achter blijven. Daarom net als vorig jaar een jaaroverzicht. De laatste vijf dagen van het jaar verschijnt elke dag een logje op deze site over een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar veel mee bezig heb gehouden:

Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit de onderwerpen die ik het afgelopen jaar als raadslid heb behandeld, maar ik heb voor deze thema’s gekozen omdat het onderwerpen zijn die het afgelopen jaar meerdere malen in de gemeenteraad en op deze site aan de orde zijn gekomen en omdat ik met eigen initiatieven ben gekomen.

Kijk dus de laatste dagen van 2008 op mijn website voor het Jeroenfritz.nl Jaaroverzicht! :D

Fijne kerstdagen!

Fijne kerst!

Tot 5 januari is het kerstreces in de gemeenteraad. Er zijn de komende twee weken dus geen vergaderingen van de raad. Op deze website zullen echter wel gewoon nieuwe berichten verschijnen. Zo is er tussen oud en nieuw net als vorig jaar weer het Jeroenfritz.nl Jaaroverzicht, waarin ik terugkijk op een aantal onderwerpen waar ik het afgelopen jaar in de gemeenteraad en op deze website veel aandacht aan heb besteed. Van 27 tot en met 31 januari verschijnt er elke dag een aflevering van dit jaaroverzicht op deze site over een ander onderwerp.

Stan

Voorafgaand aan de gemeenteraad donderdag hadden wij een extra fractievergadering. Fractievoorzitter Stan Kaatee, net terug van een vakantie in zuidelijk Afrika, vertelde daar dat hij in februari de fractie zal verlaten. Hij heeft een nieuwe baan als topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken, die niet gecombineerd kan worden met het raadslidmaatschap.

Stan KaateeStan wordt raadsadviseur op het Kabinet van de Minister-President, een belangrijke functie op het ministerie van Algemene Zaken. Jan Peter Balkenende heeft tien raadsadviseurs die hem ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken als minister-president. Ook zijn zij secretaris van de verschillende onderraden van de ministerraad. Stan krijgt als raadsadviseur de portefeuille Financiën (Rijksbegroting) en Sociale Zaken. Als topambtenaar op het ministerie van Financiën houdt Stan zich nu ook al bezig met het opstellen van de  Rijksbegroting.

Het is een prachtige baan en een unieke kans, waar ik Stan van harte mee feliciteer. Maar natuurlijk vind ik het ook erg jammer dat hij de gemeenteraad moet verlaten. Stan is een fantastische fractievoorzitter, met wie ik het goed kan vinden. Hij was lijsttrekker bij de laatste verkiezingen, waar ik als gemeenteraadslid werd gekozen. De PvdA Haarlem heeft veel aan Stan te danken. We zullen nu op zoek moeten naar een nieuwe fractievoorzitter, die voor de moeilijke taak staat ruim een jaar voor de verkiezingen het stokje over te nemen.

In januari zal de fractie een opvolger kiezen voor Stan als fractievoorzitter.

Cultuurnota: Urban terug in Haarlem

Donderdag 18 december behandelde de gemeenteraad de Cultuurnota 2009-2012. Kijk hier voor een uitgebreid verslag daarvan. Ik diende bij de Cultuurnota twee moties in: één over oefenruimten voor podiumkunst (zie een andere log) en één over urban.

Urban

 

Al sinds de zomer zet ik mij in voor de terugkeer van urban in Haarlem. Urban is een cultuurvorm die met name populair is bij jongeren, zowel autochtoon als allochtoon. Het Patronaat heeft na ongeregeldheden alle urbanfeesten geschrapt uit veiligheidsoverwegingen. In juni stelde ik hier schriftelijke vragen over (zie hier voor de vragen en hier voor de beantwoording door het College van B&W). In november ondersteunde de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) mijn pleidooi in een advies (zie een eerdere log).

Samen met SP en VVD heb ik nu een motie ingediend die het College van B&W vraagt met alle betrokkenen in gesprek te gaan om te kijken hoe urban op een veilige wijze kan terugkeren in Haarlem, bijvoorbeeld op een beter beheersbare locatie of in een kleinschaligere vorm. De motie werd aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Chris van Velzen heeft toegezegd zich hiervoor te gaan inzetten. Kijk hier voor de tekst van de motie. Verder lezen

Cultuurnota: Oefenruimten in kaart

Donderdag 18 december behandelde de gemeenteraad de Cultuurnota 2009-2012. Kijk hier voor een uitgebreid verslag daarvan. Ik diende bij de Cultuurnota twee moties in: één over urban (zie een andere log) en één over oefenruimten voor podiumkunsten.

De PvdA vindt behalve professionele kunst ook amateurkunst erg belangrijk. Amateurkunst brengt mensen van verschillende achtergronden bij elkaar en kan bijdragen aan meer samenhang in de Haarlemse samenleving. Bovendien is amateurkunst de ondergrond van waaruit professionele kunst ontstaat. Hoeveel beroemde popbands zijn niet begonnen als bandje van een paar vrienden? En hoeveel goede acteurs zijn niet met het toneel in aanraking gekomen via een toneelstuk op school?

Oefenruimte voor bandjes

 

Het is daarom belangrijk dat er in Haarlem voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld koren, orkesten, bandjes en dans- of toneelgezelschappen om te oefenen. Wij ontvangen veel signalen dat er in Haarlem een tekort bestaat aan (betaalbare) oefenruimten voor dit soort amateur podiumkunst.

Ik heb daarom samen met SP, D66 en Actiepartij een motie ingediend die het College van B&W vraagt de beschikbare oefenruimten in Haarlem in kaart te brengen. Op die manier kunnen wij als gemeenteraad beoordelen of er voldoende oefenruimten zijn, of dat er extra beleid noodzakelijk is. Daarnaast kunnen Haarlemmers via zo’n overzicht makkelijker vinden waar zij een oefenruimte kunnen huren en tegen welke kosten. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Kijk hier voor de tekst van de motie. Verder lezen

Nog geen woningbouw sportvelden Europawijk-Noord

Donderdag 18 december besprak de gemeenteraad het Bestemmingsplan Schalkwijk. Hierbij heb ik samen met SP, VVD en Partij Spaarnestad een amendement ingediend die woningbouw op een drietal sportvelden in Europawijk-Noord voorlopig schrapt. Ook werd mijn motie over een vaste plek voor studentenroeivereniging Amphitrite (zie een eerdere log), ingediend samen met SP, VVD en Actiepartij, unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

SportDe gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan de woningbouw op een drietal sportvelden in Europawijk-Noord voorlopig geschrapt. In het door ons gesteunde amendement wordt het gebied bestempeld tot een zogenaamd ‘uitwerkingsgebied’. Met bewoners en andere betrokkenen moet opnieuw worden nagedacht over de toekomst van het gebied.

Al langer zijn er plannen om een drietal sportvelden in Europawijk-Noord plaats te laten maken voor de bouw van negentig woningen. Hiermee wordt een deel van de herinrichting van de overige sportvelden betaald. Het College van B&W stelde voor dit nu vast te leggen in het nieuwe bestemmingsplan. De gemeenteraad is het hier echter niet mee eens, omdat onduidelijk is of er dan wel voldoende sportvelden overblijven in Schalkwijk.

De PvdA vindt sport belangrijk en wil dat Haarlemmers in hun buurt goede sportvoorzieningen hebben. De bevolking van Schalkwijk zal de komende jaren fors groeien door een aantal grote nieuwbouwprojecten. Die mensen willen ook ergens kunnen sporten. Wij willen dan ook dat er eerst duidelijkheid komt over de benodigde ruimte voor sport in de toekomst, voordat we een keuze maken voor of tegen woningbouw op deze plek. Bovendien moet er ook nog een oplossing worden gevonden voor het tekort aan parkeerplekken rond de sportvelden. Wij kiezen er daarom voor het gebied nu nog even wit te laten in het bestemmingsplan en met alle betrokkenen te overleggen over de toekomst van het gebied.