Meer

Archive | januari, 2009

Wie wordt de nieuwe stadsdichter?

De nieuwe Dichter des Vaderlands is bekend, maar ook Haarlem is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. De afgelopen vier jaar bekleedde George Moorman deze functie, maar hij neemt in februari afscheid. Er zijn vier genomineerden om hem op te volgen, waar Haarlemmers de komende weken hun stem op kunnen uitbrengen. De genomineerden zijn het Ampzinggenootschap, Gerrie Hondius, Sylvia Hubers en Wim Koesen.

Gerrie HondiusMijn stem gaat naar Gerrie Hondius. Zij is behalve dichter ook striptekenares en onder meer bekend van strips en illustraties in Opzij, Esta, AD en NRC Next en haar stripfiguur Ansje Tweedehansje. In een stad waar cartoonist Joost Swarte enkele van de mooiste moderne gebouwen heeft ontworpen en waar eens per twee jaar de internationaal vermaarde Stripdagen plaats vinden past het om ook een striptekenares tot stadsdichter te kiezen. Bovendien zijn veel van haar gedichten humoristisch en luchtig van karakter, en wat extra vrolijkheid kan voor Haarlem natuurlijk nooit kwaad.

Met onderstaand gedicht won Gerrie Hondius in 2007 de eerste NRC Next Gedichtenwedstrijd:

kastelein voer mij
brood en dronken
tot ik balorig de toog lik
de borsten ontbloot
de notabelen bijt
en mijn handel verkwansel
jouw hongerend vlees
mij bevrijdt

Je kunt hier tot en met 8 februari je stem uitbrengen op de stadsdichter van jouw keuze.

Patronaat 25 jaar

Dit jaar bestaat poppodium Patronaat 25 jaar. Vrijdag 23 januari was ik aanwezig bij het jubileumfeest. De PvdA heeft het Patronaat de afgelopen 25 jaar altijd een warm hart toegedragen. Zo was het voormalig PvdA-wethouder Jan Haverkort die de nieuwbouw van dit poppodium mogelijk maakte.

Jubileumfeest Patronaat

 

Het Patronaat werd in 1984 opgericht door een groep jonge popliefhebbers in een voormalig schoolgebouw aan de Zijlsingel. Sindsdien is het Patronaat uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende poppodia van Nederland. In 2005 heeft het oude gebouw plaats gemaakt voor een gloednieuw pand, met twee zalen en een muziekcafé. In 2007 won het Patronaat de Nieuwe Revu Nachttempel Award, de prijs voor de beste club van Nederland. Bijzonder is dat het Patronaat nog altijd voor een belangrijk deel draaiende wordt gehouden door vrijwilligers.

Tijdens het jubileumfeest werd onder meer het boek ’25 jaar Patronaat’ aangeboden aan wethouder Chris van Velzen. Ook was er een voordracht van Tröckener Kecks zanger Rick de Leeuw. Na het officiële gedeelte was er tot in de late uurtjes het feest ‘Balkan Bonanza!’.

Bestemmingsplan Pim Mulier Sportpark

Donderdag 22 januari heeft de Haarlemse gemeenteraad het bestemmingsplan voor het Pim Mulier Sportpark vastgesteld. Hierin wordt onder meer de ruimtelijke inrichting van dit vernieuwde sportpark geregeld. In het sportcomplex krijgen onder meer honk- en softbalverenigingen Kinheim en DSS een onderkomen krijgen. Ook is er ruimte voor verschillende sportgerelateerde organisaties en bedrijven.

HonkbalMet het nieuwe Pim Mulier Sportpark wil Haarlem haar positie als honkbalstad verstevigen. Het nieuwe stadion zal samen met een indoorhal en kantoorruimten het nieuwe nationaal honkbalcentrum worden. Hier kunnen behalve de Haarlemse Honkbalweek ook andere grote internationale wedstrijden worden gehouden, zoals het WK Honkbal dat ook in 2005 al deels in Haarlem werd georganiseerd. Met de bouw van een Sports Business Center wil Haarlem daarnaast sportgelieerde bedrijven en organisaties naar de stad trekken. Ook biedt het gebied ruimte voor sportschool CIOS.

Op verzoek van onder andere de PvdA is het geplande bouwvolume van dit Sports Business Center in het bestemmingsplan fors teruggebracht. Oorspronkelijk was hier een enorme kantoortoren gepland, naar de mening van veel omwonenden veel te groot. Een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de PvdA, was het daarmee eens. Het maximale bouwoppervlak is daarom in het bestemmingsplan teruggebracht van 12.000 naar 6.500 m2.

De PvdA heeft de afgelopen jaren verschillende malen aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid, parkeren en groen op het sportcomplex. Parkeeroverlast voor de buurt bij evenementen moet worden voorkomen, mensen moeten lopend of op de fiets op een veilige manier het sportcomplex kunnen bereiken en verlies van de hoeveelheid groen moet zoveel mogelijk in de buurt worden gecompenseerd. Dat zijn geen zaken die in het bestemmingsplan kunnen worden geregeld, maar afgesproken is daar nog eens apart in de raadscommissie over te spreken.

De president van een nieuwe generatie

Sinds gisteren is het werkelijkheid: Barack Obama is president van de Verenigde Staten van Amerika. De eed kwam er wat stuntelig uit, maar desondanks werd er geschiedenis geschreven. Op de trappen van het Capitool, gebouwd door slaven, werd de eerste zwarte president van Amerika geïnaugureerd.

Dochter Malia feliciteert Obama met inauguratie

 

Maar behalve de eerste zwarte president is Obama ook de president van een nieuwe generatie. Traditioneel worden er de avond na de inauguratie verschillende ballen georganiseerd. Normaal zijn dit feesten voor mensen met veel geld, maar voor de eerste keer was er dit keer ook een Youth Ball in samenwerking met MTV. Speciaal voor de jonge Amerikanen tussen 18 en 35 jaar, de generatie die Obama groot heeft gemaakt. Of zoals Obama het zelf zei tijdens het Youth Ball:

“I’ve been looking forward to this ball for quite some time because, when you look at the history of this campaign, what started out as an improbable journey when nobody gave us a chance was carried forward, was inspired by, was energized by young people all across America”.

Met Obama is er echt een andere generatie aan de macht gekomen, een generatie met andere wensen, andere idealen en andere dromen dan de babyboomers die de afgelopen decenia de macht in handen hadden. Niet alleen in Amerika, maar overal ter wereld. Wat mij betreft de mooiste passage uit alle speeches die Obama tijdens zijn inauguratiedag heeft gehouden:

“As this is broadcast all around the world we know that young people everywhere are in process of imagining something different than what has come before us: Where there is war they imagine peace. Where there is hunger they imagine people being able to feed themselves. Where there is bigotry they imagine togetherness. The future will be in your hands if you are able to sustain the kind of energy and focus you showed on this campaign. You are going to make it happen”.

En daarna waagden Barack en Michelle zich aan een ‘old school’ dansje, zoals Obama het noemde. Dat en de complete speech kun je bekijken in onderstaande video:
[gv data = "27eVTbR6uU0"][/gv]

Marjan Zoon nieuwe fractievoorzitter

Maandag 19 januari hebben we als fractie een nieuwe fractievoorzitter gekozen: Marjan Zoon. Marjan volgt Stan Kaatee op, die 12 februari de gemeenteraad verlaat. Hij wordt raadsadviseur op het Kabinet van de Minister-President, een functie die niet gecombineerd kan worden met het raadslidmaatschap (zie een eerdere log).

Marjan Zoon

 

Marjan was al vice-voorzitter van onze fractie. Zij zal de fractie nu leiden tot de verkiezingen van maart 2010. Marjan heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor de volgende raadsperiode. Met Marjan hebben wij een prima nieuwe fractievoorzitter gekozen, met veel ervaring in de gemeenteraad. Ik zie uit naar een goede samenwerking met Marjan in haar nieuwe functie als fractievoorzitter.

Kijk hier voor meer info over de verkiezing van Marjan als nieuwe fractievoorzitter.

Werkbezoek met corporaties aan Schalkwijk

Donderdag 15 januari organiseerden de drie Haarlemse woningbouwcorporaties (Pre Wonen, Elan Wonen en Ymere) een werkbezoek voor de raadscommissie Ontwikkeling aan Schalkwijk. Ze lieten ons een aantal projecten zien waar de corporaties zich in dit stadsdeel mee bezig houden. Twee jaar geleden hadden we ook al eens zo’n werkbezoek met de corporaties, toen aan Haarlem-Oost (zie een eerdere log).

In De Drie Hoven

 

We bezochten onder meer Bizim Ev, het nieuwe wooncomplex voor Turkse ouderen in Europawijk. Corporatie Ymere heeft dit samen met een Turkse stichting opgericht. Ook bezochten we De Drie Hoven, een nieuwbouwproject van Elan Wonen waar ouderenwoningen, koopwoningen en huurwoningen rond drie hofjes zijn gebouwd. Ook lieten de corporaties zien hoe zij werken aan sociale verbetering in de buurt, onder andere door het aanbieden van buurtcentra waar tal van buurtactiviteiten voor bewoners onderdak vinden.

Het werkbezoek werd afgesloten met een discussie over het werk van de Haarlemse corporaties. Met de directeuren van de drie corporaties spraken wij over de rol van corporaties bij wijkverbetering, energiebesparing en de nieuwe regeling waarbij corporaties dertig procent van de woningen zelf mogen verdelen, los van het reguliere verdeelsysteem. Doel daarvan is om de doorstroming te bevorderen.

Twee nieuwe fractiegenoten

Binnenkort zullen er twee nieuwe raadsleden toetreden tot de Haarlemse PvdA-fractie: Sonja Kagie en Martien Brander. Sonja volgt Arjen Overbeek op, die 22 januari de gemeenteraad verlaat. Martien is de opvolger van Stan Kaatee, die 12 februari afscheid neemt als raadslid. Arjen en Stan verlaten beiden de gemeenteraad in verband met een nieuwe baan die niet gecombineerd kan worden met het raadslidmaatschap (zie een eerdere log).

Sonja KagieMartien Brander

Zowel Sonja als Martien zijn al langer actief in de PvdA. Martien zit namens het afdelingsbestuur al sinds het begin van deze raadsperiode bij de fractie, en ook Sonja volgt de fractie al langer. Ze zullen een goede aanvulling vormen op het bestaande team en ik zie uit naar samenwerking met beide nieuwe fractiegenoten.

Kijk hier voor meer informatie over Sonja en Martien.

Op bezoek in Parkwijk-Zuiderpolder

Elke maandag vergaderen we met de fractie. Meestal is dit in het stadhuis, maar regelmatig vergaderen we ook ergens op locatie in de stad. Maandag 12 januari waren we bijvoorbeeld te gast in het Polderhuis bij de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder.

Parkwijk en Zuiderpolder liggen in Haarlem-Oost. Parkwijk is een wijk met een aantal problemen. Het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau ligt er lager dan in veel andere wijken en de werkloosheid is er hoger dan gemiddeld. Deze wijk verdient dan ook extra aandacht van de gemeente. Onlangs is er in deze buurt ook een wijkcontract afgesloten. In Zuiderpolder gaat het over het algemeen wat beter, maar ook die wijk heeft problemen, bijvoorbeeld door een groot tekort aan parkeerplaatsen en speelvoorzieningen.

Met drie leden van de wijkraad en drie andere wijkbewoners hebben we het gehad over welke verbeteringen de gemeente in hun buurt kan brengen. De grootste wens bleek duidelijk extra speelruimte en ruimte voor jongeren. Daar is volgens de bewoners een groot tekort aan, terwijl er best mogelijkheden zijn om dit op een simpele wijze te regelen. Daarnaast hebben we het gehad over integratie van verschillende bevolkingsgroepen in de buurt en over parkeren. Mijn fractiegenoten die zich hiermee bezighouden gaan hier de komende weken achteraan. Hopelijk kunnen er op korte termijn een aantal verbeteringen worden bereikt voor beide wijken.

Een wandelende nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 10 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de PvdA Haarlem. Voorafgaand aan de receptie in het Meterhuis op het creatieve bedrijventerrein Nieuwe Energie was er een wandeling georganiseerd door drie aangrenzende nieuwbouwwijkjes: Spaarnoog, de Sportliedenbuurt en Droste. Ruim veertig belangstellenden kregen een rondleiding van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg.

In Spaarnoog

De drie wijkjes zijn gelegen tussen de binnenstad en de Waarderpolder. Spaarnoog en Sportliedenbuurt zijn twee sloop-nieuwbouwwijken. Spaarnoog heette vroeger Damaststraat, de Sportliedenbuurt stond vroeger bekend als Thorbeckekwartier. Beide wijken werden enkele jaren geleden opgeleverd en zijn populair bij architectuurliefhebbers. Droste wordt op dit moment gebouwd, rondom de vroegere fabriek van de Haarlemse chocoladefabrikant Droste. Een deel is al af: de eerste nieuwe bewoners zijn onlangs in hun huizen getrokken.

In de Sportliedenbuurt

 

Het is een prima initiatief van het afdelingsbestuur om de traditionele nieuwjaarsreceptie te koppelen aan zo’n wandeling. Vaak bestaat een receptie toch vooral uit saaie speeches van prominente partijgenoten, maar veel leuker is om leden en andere belangstellenden een aantal projecten te laten zien waar PvdA-wethouders de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. Ook door de leden werd dit gewaardeerd. Ondanks de kou en het lokkende schaatsijs op de Haarlemse grachten was de opkomst hoog.

Op het Droste-terrein

 

Na afloop konden we onder het genot van een drankje en een hapje opwarmen in het Meterhuis. Daar vond aansluitend de ‘echte’ nieuwjaarsreceptie van de PvdA Haarlem plaats, die druk werd bezocht door leden, politici van andere partijen, wijkraadsleden en andere betrokken Haarlemmers.

Rosehaghe

Zaterdag 10 januari heb ik samen met fractiegenoot Helga Koper de nieuwjaarsreceptie van woningbouwvereniging Rosehaghe bezocht. Naast de drie grote corporaties (Pre Wonen, Elan Wonen en Ymere) kent Haarlem ook een aantal kleinere woningbouwverenigingen. Rosehaghe is daar één van.

Huizen van Rosehaghe

 

Rosehaghe beheert een wijkje van 140 woningen in Haarlem-West. Dit wijkje is ontworpen door de bekende Haarlemse architect J.B. van Loghem. De hele wijk is rijksmonument. Het bestuur van de vereniging bestaat geheel uit bewoners.

Als gemeenteraadslid met wonen in mijn portefeuille heb ik vaak contact met de drie grote corporaties. Bij twee van deze corporaties heb ik bijvoorbeeld een dag stage gelopen: in 2007 bij Elan Wonen en in 2008 bij Pre Wonen. Maar het is ook eens leuk kennis te maken met zo’n kleine woningbouwvereniging, die weliswaar geen nieuwe woningen bouwt, maar wel een prachtig monumentaal wijkje op een goede manier beheert.

2009

Allereerst wens ik alle bezoekers van mijn website en lezers van mijn logs op Hyves, Facebook en LinkedIn natuurlijk een heel gelukkig 2009 toe. Ik hoop dat het een mooi en progressief jaar wordt, met wat minder financieel wanbeheer en zelfverrijking en wat meer aandacht voor een tolerant en sociaal Nederland en een duurzame en solidaire wereld.

Proost!

 

Maandag 5 januari is het jaar 2009 ook in de Haarlemse politiek weer begonnen met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Gravenzaal van het stadhuis. Burgemeester Bernt Schneiders hield zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij onder meer inging op de kredietcrisis en de klimaatcrisis en wat de gemeente daar lokaal aan kan doen. Ook pleitte hij ervoor voortaan bij aanbestedingen gemeentelijke opdrachten alleen nog maar te geven aan organisaties en bedrijven die met hun salarissen voor topbestuurders voldoen aan de Balkenendenorm.

De komende weken zijn er nog veel meer nieuwjaarsrecepties in de stad. Natuurlijk kun je als raadslid niet overal bij zijn, daarom verdelen we dat wat binnen de fractie. In mijn agenda de komende weken staan onder meer recepties van de PvdA Haarlem, de PvdA Noord-Holland, wijkraad Heiligelanden-De Kamp, GroenLinks Haarlem, City Haarlem, MKB, Vereniging Eigenaren Binnenstad en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem.