Meer

Archive | februari, 2009

Commissie over stadion

Donderdag 26 februari bespraken we in de raadscommissie Ontwikkeling het voorstel van het College van B&W om stadionontwikkelaar Fortress in gebreke te stellen (zie een eerdere log) en welke gevolgen dit heeft voor de stadionontwikkeling en voor voetbalclub HFC Haarlem. Dit gebeurde in aanwezigheid van een kleine honderd supporters van HFC Haarlem.

HFC HaarlemDe PvdA steunt het besluit van het College van B&W om Fortress in gebreke te stellen, maar we betreuren dat de door ons gewenste stadionontwikkeling hiermee voorlopig van tafel lijkt te zijn. Wat de PvdA betreft blijft Haarlem-Oost de meest geschikte locatie voor een nieuw voetbalstadion. Het is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer en bovendien komt er in Haarlem-Noord ruimte vrij voor woningbouw. De PvdA houdt daarom een voorkeur voor de bouw van een stadion op deze locatie in de toekomst. Maar daarnaast zullen de komende tijd ook andere alternatieven, zoals de bouw van een nieuw stadion op de huidige locatie en regionale samenwerking, bekeken moeten worden.

Het is echter duidelijk dat het nieuwe stadion niet binnen korte tijd ontwikkeld zal worden. De PvdA pleit er daarom voor om nu voor de komende jaren het huidige stadion in Haarlem-Noord te renoveren. Grote delen van het huidige stadion verkeren in zo’n verouderde en vervallen staat, dat het nauwelijks mogelijk is daar nog jaren te voetballen zonder ingrijpende renovatie. Met name de noordtribune is er slecht aan toe. De gemeente is eigenaar van het stadion, en is dus als goede huisbaas verplicht de nodige investeringen te doen om het stadion bespeelbaar te houden. Wij verwachten daarvoor snel voorstellen van het College van B&W.

Daarnaast is HFC Haarlem door het voorlopig niet doorgaan van het stadion in Haarlem-Oost in acute financiële problemen gekomen. Verschillende sponsors, waaronder ontwikkelaar Fortress, weigeren nu hun eerder toegezegde sponsorbijdragen te betalen. Een overgrote meerderheid van de commissie liet weten dat de club hier niet aan ten onder mag gaan. De komende week zullen wij in overleg met anderen kijken op welke wijze HFC Haarlem door deze moeilijke periode heen kan worden geholpen. Directe subsidie aan de club is niet wenselijk, maar er zijn verschillende andere mogelijkheden te bedenken om de club te ondersteunen. Tijdens de raadsvergadering van 12 maart zal daar een besluit over moeten worden genomen.

Ook PvdA Bloemendaal stelt vragen over Woningkrant

Woensdag 18 februari stelde ik samen met fractiegenoot Martien Brander schriftelijke vragen aan het Haarlemse College van B&W over de afschaffing van de papieren Woningkrant (zie een eerdere log). In navolging hiervan heeft deze week ook de PvdA in Bloemendaal schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld aan hun College van B&W. PvdA-raadslid Thera Wolf stelde een aantal van onze vragen ook aan het Bloemendaalse stadsbestuur.

Het aanbod aan huurwoningen van de corporaties wordt regionaal verdeeld. Haarlem werkt daarbij samen met Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Ook de Woningkrant verscheen daarom in meerdere gemeenten. Het is goed dat de afschaffing van de Woningkrant daarom ook in deze gemeenten door de PvdA aan de orde wordt gesteld. Ik ben natuurlijk benieuwd of de antwoorden in Haarlem en Bloemendaal hetzelfde zullen zijn.

Je kunt de vragen van de PvdA Bloemendaal hier downloaden als Word-bestand.

Vliegtuigcrash Haarlemmermeer

Toen vanochtend de ene na de andere ambulance en brandweerwagen met loeiende sirenes door de stad reed, was al snel duidelijk dat er iets meer aan de hand was dan een “alledaagse” brand of verkeersongeluk. Net buiten Haarlem, langs de A9 bij de Polderbaan in onze buurgemeente Haarlemmermeer, is een vliegtuig van Turkish Airlines neergestort. Hierbij zijn verschillende doden en vele gewonden gevallen.

Een verschrikkelijk bericht. Mijn gedachten zijn natuurlijk bij de slachtoffers en hun familie. Maar als Haarlems raadslid denk ik ook aan de vele hulpverleners uit onder meer onze stad die hard werken om de slachtoffers te helpen, zowel op de plek van de ramp als in verschillende ziekenhuizen.

Actuele informatie over de ramp is te vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Studentenroeivereniging Amphitrite

Samen met mijn fractiegenoot Annemiek Kropman (PvdA-woordvoerder sport) heb ik maandag 23 februari een werkbezoek gebracht aan studentenroeivereniging Amphitrite. Dit is de enige roeivereniging van Haarlem, en bovendien één van de meest actieve studentenverenigingen van de stad. Amphitrite is dus zowel belangrijk voor sportstad Haarlem als voor Haarlem als studentenstad. Met het bestuur (‘de senaat’) bespraken we de mogelijkheden voor een vaste plek voor de roeivereniging, die nu op een tijdelijke locatie is gevestigd aan de Noord-Schalkwijkerweg. Ook kregen we een rondleiding door de huidige huisvesting.

De tijdelijke huisvesting van Amphitrite

 

In december diende ik bij het bestemmingsplan Schalkwijk een motie in die vraagt om een vaste plek voor deze roeivereniging. Deze motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad (zie een eerdere log). De roeivereniging is op dit moment gevestigd in een aantal loodsen aan de Noord-Schalkwijkerweg op basis van een tijdelijke ontheffing (artikel 17). Deze tijdelijke ontheffing kan niet onbeperkt worden verlengd. Vroeg of laat moet daarom een definitieve locatie worden gevonden. Om duidelijkheid te scheppen over de toekomst voor deze club vraagt de motie het College van B&W in overleg met Amphitrite op zoek te gaan naar een definitieve locatie. Voor het eind van 2009 moet daar een plan voor zijn gemaakt.

De senaat van Amphitrite gaf aan blij te zijn met de motie, omdat die eindelijk duidelijkheid zal geven over de toekomst van de vereniging. Op een tijdelijke locatie zijn investeringen en nieuwbouw lastig, omdat je niet weet hoe lang je daar nog kunt blijven. Het is daarom belangrijk dat snel duidelijk wordt of de vereniging definitief op de huidige locatie kan blijven, of dat er een andere meer geschikte vaste locatie gevonden kan worden elders in de stad. Amphitrite is in ieder geval bereid hier constructief over mee te denken.

Op bezoek bij HFC Haarlem

Omdat het nieuwe voetbalstadion in Haarlem-Oost waarschijnlijk voorlopig niet doorgaat (zie een eerdere log) heeft het bestuur van HFC Haarlem de woordvoerders van de verschillende fracties in de gemeenteraad vrijdag 20 februari uitgenodigd voor een gesprek. Naast een rondleiding door het huidige stadion in Haarlem-Noord vertelden bestuursleden van de club over de gevolgen die de ontstane situatie heeft voor de club en hoe zij de toekomst zien.

De noordtribune van het stadion

 

Duidelijk is dat het (voorlopig) niet doorgaan van het stadion in Oost grote negatieve gevolgen heeft voor de club. Allereerst zijn verschillende bedrijven die bij de bouw van dit stadion betrokken zijn (Fortress, BAM) ook sponsor van de club, en zij weigeren nu hun sponsorbijdrage te betalen. HFC Haarlem dreigt daardoor in grote financiële problemen te komen. Daarnaast verkeren grote delen van het huidige stadion in zo’n verouderde en vervallen staat, dat het nauwelijks mogelijk is daar nog jaren te voetballen zonder ingrijpende restauraties. Met name de noordtribune is er slecht aan toe (zie foto).

Aanstaande donderdag bespreekt de raadscommissie Ontwikkeling de nu ontstane situatie. Daar zullen wij onder meer bespreken op welke wijze HFC Haarlem in de toekomst alsnog een passend onderkomen kan krijgen, maar ook wat er op de korte termijn moet gebeuren om het huidige stadion bespeelbaar te houden. Wordt dus vervolgd.

Podje Politiek 33

Podje PolitiekDonderdag 19 februari hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor de perikelen rond het stadion van HFC Haarlem, de afschaffing van de Woningkrant en de vernieuwingen binnen de fractie.

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Schriftelijke vragen afschaffing Woningkrant

Per 1 februari is de Woningkrant van Woonservice afgeschaft. Het woningaanbod is voortaan enkel nog digitaal toegankelijk via de website van Woonservice. Het gevaar bestaat dat met name ouderen hierdoor minder makkelijk een nieuwe woning zullen kunnen vinden, wat ten koste gaat van de doorstroming op de woningmarkt. Ik heb daarom samen met fractiegenoot Martien Brander hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W.

De WoningkrantIn de Woningkrant, die tot nu toe eens per twee weken verscheen, werd het aanbod van huurwoningen van de corporaties in de regio Zuid-Kennemerland gepubliceerd. Per 1 februari 2009 is de papieren versie van de Woningkrant echter afgeschaft en vervangen door digitale informatie via de website van Woonservice (bekijk hier de brief hierover van Woonservice). Voor mensen zonder computer verschijnt er weliswaar wel nog een geprinte versie, maar het aantal afhaaladressen wordt ten opzichte van de vroegere Woningkrant fors beperkt (alleen nog bij kantoren van Woonservice, corporaties en op het stadhuis). Aan een abonnement om de geprinte versie thuis te ontvangen zijn in het vervolg forse kosten verbonden (50 euro per jaar).

De PvdA is voorstander van verdere digitalisering van diensten, om zo overtollig gebruik van papier te voorkomen en de service voor Haarlemmers te vergroten. Maar digitalisering mag niet ten koste gaan van de service voor mensen die niet beschikken over toegang tot het internet, zoals veel ouderen.

Ik ben daarnaast bezorgd over de gevolgen voor de doorstroming op de woningmarkt. Het is beleid van de gemeente Haarlem en de corporaties om mensen die in een woning wonen die eigenlijk niet voor hen bedoeld is te verleiden om te verhuizen naar een meer passende woning. Het gaat daarbij vaak om ouderen, die bijvoorbeeld na vertrek van hun kinderen of overlijden van hun partner alleen in een grote woning achterblijven. De gemeente en de corporaties sloten in 2007 het convenant ‘Verleiden tot verhuizen’, waarin maatregelen zijn afgesproken om deze mensen een meer passende woning aan te bieden, zodat de huidige woning weer beschikbaar komt voor andere woningzoekenden.

Het afschaffen van de papieren Woningkrant draagt hier echter niet aan bij. Juist ouderen hebben vaak geen beschikking over internet. Als het de gemeente en de corporaties werkelijk ernst is dat ze hen willen verleiden om te verhuizen naar een meer passende woning, dan past een hoog abonnementsgeld voor een geprinte versie van het woningaanbod en het verminderen van het aantal afhaalpunten daar wat ons betreft niet bij. De PvdA roept gemeente en corporaties er dan ook toe op om specifiek voor deze groep meer mogelijkheden te scheppen om gratis toegang te houden tot het woningaanbod.

Je kunt de schriftelijke vragen hier bekijken of hier downloaden als Word-bestand. Verder lezen

Stadionontwikkelaar Fortress in gebreke gesteld

De gemeente Haarlem zal ontwikkelaar Fortress formeel in gebreke stellen. De ontwikkelaar is niet in staat gebleken de realisatieovereenkomst voor het nieuwe stadion van HFC-Haarlem in Haarlem-Oost volgens afspraak uit te voeren. De overeenkomst zal daarom worden ontbonden. Dat heeft het College van B&W dinsdag 17 februari besloten.

De afgelopen maanden zat de stadionontwikkeling in een impasse. Fortress liet de gemeente weten door de kredietcrisis en gestegen bouwkosten het stadion niet in de huidige vorm te kunnen realiseren. Sindsdien zijn gemeente, voetbalclub en Fortress met elkaar in gesprek gegaan over hoe dit opgelost kan worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat Fortress geen acceptabel alternatief heeft, en dus is het niet meer dan logisch dat zij in gebreke wordt gesteld. De PvdA steunt dit besluit van het College van B&W, maar we betreuren natuurlijk dat de door ons gewenste stadionontwikkeling hiermee (voorlopig) van tafel lijkt te zijn.

Stadion Oostpoort

 

De komende weken zal de discussie vooral gaan over hoe we nu verder gaan met het stadion voor HFC Haarlem. Het College van B&W stelt voor af te zien van ontwikkeling van het stadion in Haarlem-Oost en voorlopig het huidige stadion in Haarlem-Noord voor een periode van vijf tot tien jaar te renoveren. Daarnaast wordt een nieuwe gebiedsvisie gemaakt voor de toekomst van de oostelijke entree van de stad, het gebied waar ook het stadion zou komen. Maandag zullen wij in de fractie bespreken wat wij hier als PvdA van vinden en vervolgens zal het ook in de gemeenteraad worden besproken.

Eén van de vragen die de PvdA hierbij in ieder geval beantwoord wil zien is of het College nog kansen ziet het stadion in Oost door een andere ontwikkelaar te laten bouwen, of dat deze locatie wat het College betreft definitief van tafel is. De PvdA is altijd groot voorstander geweest van de ontwikkeling van een stadion in Haarlem-Oost, niet alleen omdat dit het beste is voor de voetbalclub, maar ook omdat hierdoor woningbouw in Haarlem-Noord mogelijk wordt.

Kijk hier voor een overzicht van eerdere logs over dit onderwerp.

Onderzoek MABO-systeem voor Waarderhaven

Bij het uitwerken van een oplossing van een brandveiligere Waarderhaven moet ook de plaatsing van goedkope brandbestrijdingsmiddelen zoals het MABO-systeem worden betrokken. Dat is de strekking van een motie die VVD-raadslid Denise Eikelenboom donderdag 12 februari mede namens mij indiende in de gemeenteraad.

De PvdA dringt al jaren aan op een oplossing voor de brandgevaarlijke situatie in woonschepenhaven de Waarderhaven. Momenteel wordt gewerkt aan een plan waarbij de haven verder wordt uitgegraven, waardoor de woonboten verder uit elkaar komen te liggen en de brandveiligheid toeneemt. De PvdA steunt deze aanpak. Maar omdat het niet zeker is dat de haven zo ver kan worden uitgegraven dat alle schepen 5 meter uit elkaar komen te liggen komen ze waarschijnlijk in clusters te liggen, waarbinnen ook nog andere brandwerende maatregelen moeten worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het afsluiten van alle ramen, wat slecht is voor de leefbaarheid in de woonschepen en bovendien de bewoners op hoge kosten jaagt.

Het MABO-systeem

 

Tijdens een werkbezoek aan de Waarderhaven (zie een eerdere log) vond er een demonstratie plaats van het alternatieve brandbestrijdingsmiddel MABO. Dit is een buis met brandbestrijdingsmiddel, dat vrij komt boven een bepaalde temperatuur. Door in alle schepen dit systeem te installeren kan afsluiting van alle ramen en andere dure brandwerende maatregelen mogelijk worden voorkomen.

Probleem is dat het systeem, dat in andere Europese landen veel wordt gebruikt, in Nederland nog zeer nieuw is en nog niet is gecertificeerd. Onduidelijk is daarom nog of het een bruikbaar en veilig alternatief is. Maar wij willen wel dat dit serieus wordt onderzocht, en dat de gemeente zo nodig zelf certificering aanvraagd. Na een toezegging van de burgemeester hierover konden we de motie terugtrekken.

PvdA-lijst Europees Parlement wel erg grijs

Afgelopen week presenteerde de PvdA de kandidatenlijst voor het Europees Parlement. Er staan veel goede kandidaten op, die ongetwijfeld prima europarlementariërs zullen worden. Maar één ding valt ook meteen op: alle kandidaten op de lijst zijn ouder dan veertig jaar.

De laatste jaren heeft de PvdA de traditie om haar kandidatenlijsten zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de bevolking: mannen en vrouwen, verschillende etnische achtergronden en alle leeftijden. Ook deze lijst is keurig om-en-om man en vrouw en de nummer-2 op de lijst Emine Bozkurt heeft een Turkse achtergrond, maar er is niemand verkiesbaar die jonger is dan 40.

Europa

 

Hiermee gaat de PvdA jaren terug in de tijd, toen kandidatenlijsten nog enkel bestonden uit oude grijze mannen. In vrijwel alle gemeenteraden zijn inmiddels jonge PvdA-raadsleden aan de slag, in de Tweede Kamer zitten verschillende jonge PvdA-ers en zelfs onder wethouders en gedeputeerden zijn verschillende goede jonge PvdA-politici te vinden. Maar onze delegatie in het Europees Parlement zal bestaan uit enkel 40-plussers.

Uit onderzoeken blijkt telkens weer dat juist jongeren zich sterk verbonden voelen met Europa. Maar die jongeren vinden op de PvdA-lijst geen leeftijdsgenoot waar zij zich mee kunnen identificeren. Erg gemiste kans.

PvdA ziet niets in korte tunnel Zuidtangent bij De Kamp

Tijdens de vorige vergadering van de commissie Ontwikkeling zat de publieke tribune vol met bewoners van het wijkje De Kamp. Zij kwamen protesteren tegen de mogelijk aanleg van een korte tunnel voor de Zuidtangent die zou uitkomen in hun wijk. Deze variant zou ten koste gaan van de parkeergarage en woningen in de wijk. Normaal wordt dit onderwerp behandeld in de raadscommissie Beheer, maar omdat die deze week niet vergaderde kwamen de bewoners in onze commissie inspreken.

Mede naar aanleiding van de verhalen van deze bewoners hebben wij het maandag in de fractie uitgebreid gehad over de mogelijke aanleg van deze korte tunnel. Hoewel er nog geen besluit is genomen, vinden wij het nodig om wel alvast duidelijkheid te verschaffen over ons standpunt aan deze Haarlemmers die zich grote zorgen maken. De PvdA ziet niets in deze korte tunnel, wat ons betreft komt die er dan ook niet. De voordelen van deze variant wegen onvoldoende op tegen de negatieve consequenties voor de leefbaarheid in de wijk.

Zuidtangent

 

Dat wij deze korte tunnel bij De Kamp afwijzen, wil niet zeggen dat de PvdA nu ook tegen andere tunnelvarianten voor de Zuidtangent is. De PvdA blijft zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van Haarlem, inclusief een snellere route voor de Zuidtangent. De lange tunnel van de Schipholweg tot aan het station is nog altijd serieus in beeld. Daarnaast wil de PvdA ook de komende tijd samen met het College en andere partijen zoeken naar mogelijke andere alternatieven.

Mijn fractiegenoot Joyce Langenacker, die namens de PvdA woordvoerder is over de studie naar een tunnel voor de Zuidtangent, licht op de website van de PvdA Haarlem uitgebreid ons standpunt toe. Dit kun je hier lezen.

Op werkbezoek in de Waarderhaven

Om de brandveiligheid in woonschepenhaven de Waarderhaven te verbeteren zal deze haven verder worden uitgegraven, zodat de verschillende woonboten verder uit elkaar komen te liggen. Om hun wensen en ideeën hierover aan de gemeenteraad duidelijk te maken hebben de bewoners van de Waarderhaven raadsleden uitgenodigd voor een werkbezoek aan de haven. Dit werkbezoek vond zaterdag 31 januari plaats.

De Waarderhaven is een woonschepenhaven in de Waarderpolder (bij de Waarderbrug), waar momenteel 57 woonschepen liggen. Er liggen in deze haven zoveel woonschepen zo dicht op elkaar, dat volgens de brandweer de brandveiligheid in gevaar is gekomen. Voor optimale brandveiligheid is een onderlinge afstand tussen woonschepen van minimaal 5 meter noodzakelijk. In de Waarderhaven is deze onderlinge afstand vaak veel kleiner.

Waarderhaven

 

Namens de PvdA dring ik al sinds het begin van mijn raadslidmaatschap aan op een oplossing voor de Waarderhaven, onder andere via schriftelijke vragen (zie een eerdere log). In november vorig jaar hebben we in de gemeenteraad eindelijk een principebesluit over de oplossing genomen (zie een eerdere log). De Waarderhaven zal verder worden uitgegraven en de woonboten zullen in clusters bij elkaar worden gelegd, die onderling een tussenruimte van vijf meter hebben.

De bewoners hebben bezwaar tegen het in clusters leggen van woonschepen, omdat binnen de clusters de onderlinge afstand alsnog niet veilig genoeg is. Daardoor zijn er flinke aanpassingen nodig om de woonschepen binnen de clusters alsnog brandveilig te maken, bijvoorbeeld door afsluiting van ramen en brandwerende muren. Daardoor neemt de leefbaarheid af en worden bewoners op hoge kosten gejaagd. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om de haven nog wat verder uit te graven dan men nu van plan is, waardoor de schepen wel allemaal een onderlinge afstand van 5 meter kunnen krijgen. Bij de verdere uitwerking van de plannen is dat iets om zeker op te letten.

Kijk hier voor een overzicht van alle eerder op deze website verschenen logs over de Waarderhaven.