Meer

Archive | april, 2009

Haarlems Dagblad: Provincie ook verder met Campus Park

Het Haarlems Dagblad schreef zaterdag 25 april over de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen over de campusontwikkeling in Haarlem (zie een eerdere log). In het artikel wordt ook verwezen naar de oproep die ik samen met Alwin Oortgiesen in maart deed om nu aan de slag te gaan met de overbouwing van de Westelijke Randweg en het ontwikkelen van een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College (zie een eerdere log). Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Vakantie

De komende anderhalve week is het meireces in de gemeenteraad. Ik maak hiervan gebruik om de komende dagen op vakantie te gaan: tot woensdag 29 april ben ik in Florence. Een prachtige stad, en vreemd genoeg één van de weinige steden in Italië waar ik nog nooit ben geweest. Dus dat wordt wel eens tijd.

florence

Het tweede deel van de meivakantie staat zoals elk jaar in het teken van allerlei activiteiten in de stad waar ik als gemeenteraadslid graag bij ben: koninginnedag, 1 mei en natuurlijk Bevrijdingspop. Daarvan tegen die tijd natuurlijk ook weer uitgebreid verslag op deze site.

Gast van de Raad

Elke raadsvergadering nodigt de gemeenteraad een aantal Haarlemmers per brief persoonlijk uit voor ‘Gast van de Raad’. Zij krijgen van twee raadsleden een toelichting op het werk van de gemeenteraad en kunnen vervolgens de raadsvergadering bijwonen. Donderdag 23 april ontving is samen met SP-raadslid Femke de Leeuw de gasten van de raad van deze week.

raadszaal

Gast van de Raad is een initiatief van mijn fractiegenoot Joyce Langenacker. In onder meer Amersfoort kennen ze dit al langer. De gemeenteraad nam in juni een motie van de PvdA aan die vroeg dit ook in Haarlem in te voeren (zie hier). Voor elke raadsvergadering worden 400 Haarlemmers uit een stadsdeel per brief uitgenodigd. De ervaring leert dat daarvan zo’n tien procent (ca. 40 mensen) komt. Zij worden ontvangen door twee raadsleden, die hen een toelichting geven op het werk van de gemeenteraad. Daarna kunnen zij vanaf de publieke tribune de raadsvergadering bijwonen. De burgemeester heet hen aan het begin van de vergadering speciaal welkom. Tot nu toe is het een groot succes en leidt het tot een aanzienlijk vollere publieke tribune.

De raadsvergadering was overigens dit keer erg kort en niet echt spannend. Om de vergadering heen waren wel verschillende andere bijeenkomsten gepland. Zo vond er voorafgaand aan de raad een stadsgesprek plaats over de economische crisis en was er inspraak over de gebiedsvisie Schalkwijk-Midden. Na afloop van de raadsvergadering was er nog een gezamenlijk commissievergadering van Samenleving en Ontwikkeling over het Badmintonpad. Hier worden de komende jaren een nieuwe VMBO-school, een badmintonhal en woningen gebouwd. De discussie gaat vooral over een hoge woontoren, die op veel bezwaar van omwonenden en raadsleden stuit.

Ook provincie wil aan de slag met campus

De provincie Noord-Holland blijft voorstander van overbouwing van de Westelijke Randweg en de bouw van een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. Zij wil nu samen met de gemeenten Haarlem en Bloemendaal en beide scholen aan de slag gaan met deze ontwikkeling. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen.

Maquette plan Mecanoo voor campuspark

In maart deed ik samen met PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen de oproep aan gemeente en provincie om snel aan de slag te gaan met overbouwing van de Westelijke Randweg en de bouw van een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College (zie een eerdere log). Toen werd bekend dat er andere huisvesting is gevonden voor de provinciale ambtenaren die hier zijn gevestigd, waardoor een belangrijk bezwaar tegen deze ontwikkeling wegvalt. Architectenbureau Mecanoo maakte eerder een plan voor dit project (zie een eerdere log), en dat kan nu verder uitgewerkt worden. Alwin Oortgiesen stelde hierover ook schriftelijke vragen in Provinciale Staten (zie een eerdere log). Deze zijn vandaag beantwoord.

Het antwoord van Gedeputeerde Staten is kort maar krachtig: men is nog altijd voorstander van de overbouwing en de bouw van een campus en men wil hier in overleg met de gemeente snel mee aan de slag gaan. Dat is goed nieuws. Ik zal nu ook de wethouder vragen snel in overleg te treden met de provincie, zodat deze ontwikkeling ook echt van de grond kan komen.

Download hier de beantwoording van de schriftelijke vragen als PDF-bestand.

Raadsuitwisseling Amersfoort

Deze raadsperiode heeft de Haarlemse gemeenteraad een uitwisselingsprogramma met de gemeenteraden van Den Bosch en Amersfoort. Elk jaar wordt in één van deze steden een tweedaags programma georganiseerd voor de drie voltallige gemeenteraden, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. In 2007 waren we in Den Bosch (zie een eerdere log) en vorig jaar waren beide gemeenteraden te gast in Haarlem (zie een eerdere log). Vrijdag 17 en zaterdag 18 april waren we op bezoek in Amersfoort.

De vrijdag stond dit jaar in het teken van het uitwisselen van ervaring over het werk als gemeenteraadslid. Na een ontmoeting met de PvdA-raadsleden uit Den Bosch en Amersfoort konden we in de raadszaal ervaring opdoen met de Amersfoortse debatmethode. Daar worden raadsdebatten ingeleid met een aantal stellingen, waar dan verder over wordt gediscussieerd. Vooral voor het publiek is dit een aantrekkelijke vorm van debat. Na een stadswandeling was het tijd voor de borrel en het diner, waarna we natuurlijk nog de verschillende kroegen van de stad hebben verkend.

Stadswandeling

Zaterdag vonden er een aantal excursies plaats. Ik ben zelf meegegaan met een boottocht door de Amersfoortse grachten en een excursie langs twee oude ziekenhuislocaties, waar een nieuwe functie aan wordt gegeven. In één van beide gevallen gaat de strijd of er (beperkt) woningbouw moet komen of een park. Bij de andere locatie hebben bewoners zelf een plan mogen maken over wat er precies met het gebied moet gebeuren. Een interessante vorm van bewonersparticipatie, hoewel het er wel toe heeft geleid dat in deze dure villawijk nog meer dure woningen worden toegevoegd, zonder één sociale huur- of koopwoning.

Dit soort uitwisselingen met andere raden zijn erg nuttig, omdat je als gemeenteraden veel van elkaar kunt leren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook over hoe de Raad zelf functioneert. Iedere gemeenteraad heeft weer een andere wijze van vergaderen en eigen regels en gewoonten. Het is zeer interessant daarover ervaringen uit te wisselen.

Wonen boven winkels

De komende jaren komen er 50 nieuwe woningen boven winkels bij in de binnenstad van Haarlem. Dat is het doel van de nieuwe stimuleringsregeling wonen boven winkels, die PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg donderdag 16 april aan de raadscommissie Ontwikkeling heeft voorgesteld. In totaal is hiervoor de komende jaren 1 miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

De PvdA is al jaren groot voorstander van meer woningen boven winkels in de Haarlemse binnenstad. Niet alleen komen er daarmee woningen bij, onder andere voor jongeren, maar ook is het goed voor de veiligheid en leefbaarheid in winkelstraten. Buiten de openingstijden van de winkels is het daar vaak stil, wanneer en mensen wonen boven de winkels betekent dat extra levendigheid en meer ogen op straat.

De afgelopen jaren zijn er al met succes veel woningen boven winkels gecreëerd, maar er staan ook nog veel etages boven winkels leeg. Met deze nieuwe regeling moeten ook lastiger te realiseren projecten worden aangepakt. Voor elke woning die boven winkels wordt gerealiseerd is maximaal 15.000 euro gemeentelijke subsidie beschikbaar. Ook zal de gemeente ondersteunen bij het realiseren van deze woningen door bijvoorbeeld tegenstrijdige regels te voorkomen. De precieze subsidieverordening zal binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Podje Politiek 35

Podje PolitiekZaterdag 11 april hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor het initiatiefvoorstel woonhotel, de woningkrant en de aanwijzing van de eerste nieuwe gemeentelijke monumenten. In de Utrechtse aflevering uiteraard aandacht voor het nieuwe College van B&W in deze stad, waar de VVD de plaats van GroenLinks heeft ingenomen.

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Haarlems Dagblad: Moeizame papieren strijd om urgentieverklaring

Vorige week presenteerde ik het initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’ (zie een eerdere log). Op 7 april besteedde het Haarlems Dagblad hier al aandacht aan (zie een eerdere log), en zaterdag 11 april doet de krant dit opnieuw. Dit keer geeft het Haarlems Dagblad drie voorbeelden van spoedzoekers, die bij de commissie Beroep- en Bezwaarschriften tevergeefs hebben geprobeerd een urgentieverklaring te krijgen.

De vraag is overigens of alle voorbeelden ook in aanmerking zouden komen voor het woonhotel. Eén van de drie voorbeelden gaat bijvoorbeeld om iemand met zware psychiatrische problemen. Zo iemand wordt veel meer geholpen met een plaats in een sociaal pension. Het woonhotel is bedoeld voor mensen die volledig zelfstandig kunnen wonen, alleen door omstandigheden onvoldoende zoekduur hebben opgebouwd om in aanmerking te komen voor een betaalbare huurwoning. Ook daarvan staan voorbeelden in het artikel.

Je kunt het complete artikel hier lezen. Verder lezen

Initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’

De PvdA wil dat er in Haarlem en omgeving een woonhotel komt, waar mensen die met spoed op zoek zijn naar een andere woning maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring tijdelijk huisvesting kunnen vinden. Het woonhotel is bestemd voor ‘spoedzoekers’, mensen met een kleine beurs die met spoed hun woning moeten verlaten door bijvoorbeeld een scheiding. Ik heb daartoe het initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’ ingediend in de gemeenteraad.

Uit onderzoek van de VROM-inspectie blijkt dat er in de regio Zuid-Kennemerland veel zogenaamde ‘spoedzoekers’ zijn. Dit zijn mensen die urgent op zoek zijn naar een andere woning, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun huidige woning moeten verlaten na een echtscheiding, om thuiswonende kinderen die thuis in een onhoudbare situatie terecht zijn gekomen of mensen die in hun woonomgeving worden geconfronteerd met geweld of agressie. Spoedzoekers hebben het volgens de VROM-inspectie in Zuid-Kennemerland moeilijker dan in andere regio’s, omdat er lange wachttijden zijn voor huurwoningen (gemiddeld vier jaar) en omdat er strenge regels gelden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring.

Een kamer in het Rotterdamse woonhotel

Omdat spoedzoekers niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring en eigenlijk ook niet thuishoren in sociale pensions, vallen zij tussen wal en schip. De VROM-inspectie adviseert gemeenten daarom om voor deze groep apart beleid te ontwikkelen. In verschillende andere gemeenten, zoals Utrecht en Rotterdam, zijn positieve ervaringen opgedaan met zogenaamde ‘woonhotels’ of ‘corporatiehotels’. Hier kunnen spoedzoekers tijdelijk (bijvoorbeeld maximaal één of twee jaar) onderdak vinden. Voorwaarde is dat ze volledig zelfstandig kunnen wonen en kunnen aantonen actief op zoek te zijn naar een andere woning. De PvdA wil dat de haalbaarheid van een soortgelijke voorziening in samenwerking met de Haarlemse corporaties en de regiogemeenten ook in Zuid-Kennemerland wordt onderzocht.

Er bestaat in onze regio duidelijk behoefte aan een tijdelijke voorziening voor mensen die acuut een andere woning nodig hebben, maar voor wie een sociaal pension eigenlijk niet bedoeld is. Deze mensen vallen in Haarlem momenteel tussen wal en schip. Een woonhotel zoals dat in onder meer Utrecht en Rotterdam bestaat kan daar een oplossing voor bieden. Wij willen dat de gemeente dit samen met de corporaties en andere gemeenten gaat onderzoeken.

Het initiatiefvoorstel vraagt daarnaast om te onderzoeken of vestiging op een tijdelijke locatie (via antikraak) mogelijk is, of dat een combinatie kan worden gemaakt met een commercieel hotel of commerciële verhuur van appartementen. Het initiatiefvoorstel zal binnenkort in de raadscommissie Ontwikkeling worden behandeld, en vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Je kunt het initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’ hier downloaden als PDF-bestand.

Jongerenhuisvesting in crisistijd

Vorige week presenteerden de Jonge Socialisten in de PvdA een plan om tijdens de economische crisis meer woningen te verhuren als studenten- en jongerenhuisvesting. Micha Lubbers (bestuurslid JS Amsterdam) en Sven Stevenson (landelijk voorzitter JS) stellen voor om het voor mensen die door de economische crisis hun huis niet verkocht krijgen makkelijker te maken deze woning tijdelijk als kamerverhuur aan te bieden aan jongeren en studenten. Een interessant plan, dat zeker ook in Haarlem mogelijkheden biedt.

js

Eén van de gevolgen van de economische crisis is dat de huizenmarkt is verslechterd. Mensen die hun huis willen verkopen komen daardoor vaak in problemen. Zij krijgen hun oude huis niet verkocht, terwijl zij soms al een nieuwe woning hebben gekocht, waardoor zij dubbele woonlasten hebben. Ook blijken veel mensen te wachten met het kopen van een nieuwe woning, uit angst dat zij hun huidige woning niet verkocht krijgen. Hierdoor staat de koopwoningmarkt ernstig onder druk.

De VVD Haarlem stelt voor om deze mensen de OZB op hun tweede woning kwijt te schelden. Het voorstel van de JS is volgens mij veel beter. Hierdoor worden deze mensen echt geholpen door extra huurinkomsten, maar levert het ook nog iets op voor de vele jonge woningzoekenden in de stad. Door bezitters van ‘crisiswoningen’ in contact te brengen met jongeren en studenten die op zoek zijn naar een woning sla je twee vliegen in één klap. De komende tijd zal ik dan ook eens onderzoeken in hoeverre we in Haarlem aan de slag kunnen met dit idee van de Jonge Socialisten.

Je kunt het plan van de JS hier downloaden als PDF-bestand.

Haarlems Dagblad: ‘Ouderen verdienen gratis Woningkrant’

Woensdag 1 april schrijft het Haarlems Dagblad over de beantwoording door het College van B&W van de schriftelijke vragen die ik vorige maand samen met fractiegenoot Martien Brander stelde over afschaffing van de papieren Woningkrant (zie hier voor de vragen en hier voor de beantwoording). In het artikel geef ik namens de PvdA een reactie op de beantwoording en vertel ik wat wij verder willen doen om de toegankelijkheid van het woningaanbod voor ouderen te verbeteren. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen