Meer

Archive | mei, 2009

Frank Heemskerk: “Haarlem aan supersnel internet”

Nederland moet worden aangesloten op supersnel internet, te beginnen in Haarlem. Dat zei PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) zaterdag 30 mei tijdens een bijeenkomst onder het beeld van Laurens Janszoon Coster. Zoals vanuit Haarlem de boekdrukkunst zich verspreidde over Nederland, moet nu vanuit Haarlem het breedband internet door heel Nederland worden verspreid.

Frank Heemskerk bij de kraam in de Grote Houtstraat

Voorafgaand aan deze bijeenkomst voerde de PvdA al de hele dag campagne voor de Europese verkiezingen in de Haarlemse binnenstad. We stonden met een kraam in de Grote Houtstraat, waar we honderden folders en rode ballonnen hebben uitgedeeld. Vanaf 14:00 uur waren ook Frank Heemskerk en kandidaat-Europarlementariër Marijke Drees aanwezig. Om 15:00 uur trokken we als rode optocht door de Grote Houtstraat naar het beeld van Loutje op de Grote Markt, waar Heemskerk samen met Marijke Drees en de Haarlemse PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg de PvdA-plannen over breedband toelichtte.

Heemskerk, Drees en Nieuwenburg lichten de plannen toe bezoek-heemskerk-6-kl

De PvdA wil dat Europa de landbouwsubsidies afschaft en in plaats daarvan veel meer geld steekt in innovatie en werkgelegenheid. Hiermee zou ook het glasvezelnetwerk betaald moeten worden. Haarlem is in Nederland één van de koplopers op het gebied van breedband internet. Haarlem zou volgens Heemskerk voorop moeten lopen om met Europese steun het glasvezelnetwerk verder uit te breiden. Dat is goed voor consumenten en bedrijven en kan een belangrijke impuls vormen voor de Haarlemse economie.

De PvdA Haarlem met Frank Heemskerk

PvdA en CDA: Huursubsidie voor studentenkamers

Er lijkt een Kamermeerderheid te ontstaan om ook bewoners van studentenkamers recht te geven op huursubsidie. Vandaag werd bekend dat PvdA en CDA hier volgende week in de Tweede Kamer voor zullen pleiten (zie dit bericht). Dat is fantastisch nieuws. Hiermee zou een grote onrechtvaardigheid worden opgeheven. Bovendien wordt het dan voor corporaties aantrekkelijker om studentenkamers te bouwen.

Tot nu toe hebben alleen bewoners van zelfstandige woonruimten recht op huursubsidie. Bewoners van onzelfstandige woonruimten komen hiervoor niet in aanmerking. Onzelfstandige woonruimten zijn woningen zonder eigen badkamer en toilet of zonder eigen opgang. De meeste studentenkamers vallen hieronder.

Studentenkamer

Ik pleit al jaren voor huursubsidie voor studentenkamers. Huursubsidie is bedoeld als ondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Het is onbegrijpelijk dat je in een woning zonder eigen badkamer opeens geen recht meer hebt op huursubsidie. Wanneer studentenkamers wel in aanmerking zouden komen voor huursubsidie zouden de dure kamers in Haarlem voor meer jongeren betaalbaar worden. Bovendien wordt het voor corporaties en ontwikkelaars aantrekkelijker om studentenwoningen te bouwen, omdat ze dan een wat hogere huur kunnen vragen voor kamers zonder eigen badkamer of opgang.

Eind 2007 heb ik het PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’ geschreven, waarin ik namens de PvdA vijf voorstellen deed om het aantal betaalbare studentenkamers in Haarlem te vergroten. Ook het toekennen van huursubsidie aan studentenkamers maakte hier deel van uit. Hopelijk komt het er nu dan echt van en zal een Kamermeerderheid de minister opdragen ook huursubsidie toe te kennen aan bewoners van onzelfstandige woonruimten.

Werkbezoek Mariastichting

Donderdag 28 mei was er een werkbezoek van de raadscommissie Ontwikkeling naar het bouwproject Mariastichting. Op het voormalige ziekenhuisterrein in Haarlem-Zuid tussen het Spaarne en de Haarlemmerhout wordt een nieuw woonwijkje gebouwd. Voorzien van bouwhelmen kregen we een rondleiding over het bouwterrein en uitleg over de ontwikkeling van dit gebied. In 2006 was ik aanwezig bij het slaan van de eerste paal (zie een eerdere log), en sindsdien is er heel wat gebeurd.

Impressie van hoe het eruit komt te zien

Het ziekenhuis de Mariastichting is in 2004 verhuisd. In het gebied worden nu bijna 400 nieuwe woningen gebouwd. In het nieuwe woonwijkje aan het Spaarne komen met name dure appartementen en stadsvilla’s. Een aantal van de historische gebouwen, zoals het hoofdgebouw van het ziekenhuis en de kapel, blijft behouden.

Werkbezoek aan de Mariastichting

Ik ben zelf niet betrokken geweest bij de besluitvorming over de Mariastichting, want dat gebeurde in de vorige raadsperiode. En toegegeven: het is ook niet echt een PvdA-project, er zijn veel dure woningen. Maar het wordt wel een mooi wijkje aan het Spaarne. En uit de eerste verkoopgegevens blijkt dat veel woningen worden gekocht of gehuurd door mensen uit Haarlem, wat betekent dat zij weer een andere woning achterlaten. Dat is goed voor de doorstroming op de Haarlemse woningmarkt.

De Mariastichting in aanbouw

Kijk hier voor meer informatie over de Mariastichting.

Tuin van Jonker in Rozenprieel wordt wijkparkje

Een mooie overwinning voor de bewoners van het Rozenprieel: de Tuin van Wim Jonker wordt definitief een wijkparkje. Bewoners van deze versteende buurt strijden hier al jaren voor. Eerder werd dit al afgesproken in het vorig jaar ondertekende wijkcontract (zie een eerdere log), maar nu is er door de gemeente definitief een besluit over genomen.

Het Rozenprieel is één van de wijken waar ik namens de fractie contactpersoon voor ben. Vlak na mijn aantreden als raadslid, tijdens een wijkschouw in september 2006, hoorde ik voor het eerst over de Tuin van Jonker. Beeldend kunstenaar Wim Jonker had hier zijn woning en atelier. Jonker overleed in 1993 en sindsdien ligt de tuin er overwoekerd bij. Maar met een opknapbeurt zou het een prachtig stukje openbaar groen kunnen worden voor deze versteende wijk. Bewoners zetten zich hier al langer voor in. Verschillende keren heb ik in de gemeenteraad (o.a. samen met GroenLinks) gevraagd hoe het hiermee stond, en vorig jaar werd duidelijk dat het waarschijnlijk zou gaan lukken. In het wijkcontract spraken gemeente en wijkbewoners af dat de Tuin van Jonker een wijkparkje zal worden.

Gisteren meldde het Haarlems Dagblad dat er door de gemeente overeenstemming is bereikt met corporatie Ymere over de toekomst van het stukje groen. De tuin wordt een wijkparkje en houdt dus zijn groene bestemming. De gmeente en Ymere gaan hier samen met de bewoners een plan voor maken. Ook het naastgelegen parkeerterreintje zal bij het plan worden betrokken. Goed nieuws dus voor het Rozenprieel!

Campagne

Het is weer campagnetijd! Donderdag 4 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement, en de weken voorafgaand aan deze verkiezingen probeert natuurlijk ook de PvdA Haarlem zoveel mogelijk kiezers te overtuigen om te gaan stemmen en te kiezen voor de PvdA.

23052009086

Zaterdag 23 mei was de eerste echte campagnedag in Haarlem. De PvdA stond met een kraam in de Grote Houtstraat om folders en ballonnen uit te delen. Zelf heb ik samen met Ruurd Palstra en Martien Brander alle grote bruggen in de stad behangen met verkiezingsborden. Dit is een echte Haarlemse campagnetraditie: verschillende politieke partijen hangen borden met verkiezingsposters aan de vele Haarlemse bruggen. Hierdoor is het voor de Haarlemmers meteen duidelijk dat er weer verkiezingen aankomen. Voor het eerst is dit keer ook de nieuwe Schoterbrug behangen met PvdA-verkiezingsborden (zie hier).

Dinsdag 26 mei bezoekt de Europese lijsttrekker van de PvdA Thijs Berman overigens onze regio. In IJmuiden is er die avond een verkiezingsdebat, georganiseerd door de PvdA-afdelingen in Haarlem, Velsen en Beverwijk. Kijk hier voor meer informatie hierover.

Initiatiefvoorstel Woonhotel in commissie

Donderdag 14 mei besprak de raadscommissie Ontwikkeling mijn initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’. Als initiatiefnemer heb je dan een wat andere rol dan normaal als raadslid: het verdedigen van je eigen voorstel, in plaats van je mening geven over voorstellen van een wethouder. Dat is spannend, maar ook erg leuk om te doen. Dit is mijn tweede initiatiefvoorstel dat in de gemeenteraad wordt behandeld, in 2007 nam de gemeenteraad al het initiatiefvoorstel jongerentoerisme aan dat ik samen met mijn fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan heb geschreven (zie een eerdere log).

Een kamer in het Rotterdamse woonhotel

In het initiatief stel ik voor dat er in Haarlem en omgeving een woonhotel komt, waar mensen die met spoed op zoek zijn naar een andere woning maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring tijdelijk huisvesting kunnen vinden. Het woonhotel is bestemd voor ‘spoedzoekers’, mensen met een kleine beurs die met spoed hun woning moeten verlaten door bijvoorbeeld een scheiding. Het initiatief vraagt het College van B&W de haalbaarheid hiervan in overleg met corporaties en regiogemeenten te onderzoeken. Lees hier meer over het voorstel, of download het hier als PDF-bestand.

Er waren goede kritische vragen, maar vooral ook veel steun voor het initiatiefvoorstel. De Actiepartij noemde het zelfs het belangrijkste initiatiefvoorstel van deze raadsperiode. De discussie ging vooral over de vraag of dit de beste methode is om spoedzoekers te helpen. Een meerderheid van de commissie vindt van wel, maar ik heb toegezegd aan het voorstel toe te voegen dat het College wordt gevraagd dit instrument te vergelijken met andere mogelijke oplossingen. Daarmee lijkt er een ruime meerderheid te zijn voor het initiatiefvoorstel.

Het initiatiefvoorstel gaat nu naar de plenaire gemeenteraad, waar het zal worden besproken en waar het vervolgens in stemming zal worden gebracht.

Zuidstrook Slachthuisbuurt

Woensdag 13 mei was een belangrijke dag voor de Slachthuisbuurt in Haarlem-Oost. Die dag werd namelijk de eerste projectovereenkomst voor de vernieuwing van deze buurt ondertekend door de gemeente en corporatie Pre Wonen in buurtcentrum De Hamelink. Een feestelijke bijeenkomst, die werd gecombineerd met een informatiebijeenkomst voor bewoners over het Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte in de buurt en de ondertekening van het Algemeen Sociaal Plan voor herstructurering in heel Haarlem.

Slachthuisbuurt

De komende jaren zal de zuidstrook van de Slachthuisbuurt een ingrijpende facelift krijgen. Dit deel van de wijk, gelegen aan de noordzijde van de Schipholweg, bevat veel oude portiekflats die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Deze zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen in verschillende bouwblokken met binnenhoven. Door te investeren in de kwaliteit van de woningen, buurtvoorzieningen, de sociale woonomgeving en de openbare ruimte zal de leefbaarheid in de wijk worden vergroot. 

In maart 2008 stelde de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt vast (zie een eerdere log). Na protest van bewoners is toen met steun van o.a. de PvdA gekozen om een aantal nog goede woningen in de Gouwstraat en Graafschapstraat te behouden (zie een eerdere log). In de rest van de buurt vindt wel sloop-nieuwbouw plaats, met name van sterk verouderde portiekflats. Dit kan rekenen op brede steun in de buurt. Alle sociale huurwoningen die worden gesloopt zullen ook worden teruggebouwd, plus nog een aantal extra. Hiermee komt het percentage sociale huurwoningen in het project op 100 procent. Dat is belangrijk, omdat alle huidige bewoners die dat willen ook moeten kunnen terugkeren in de wijk. Dat recht is ook vastgelegd in het Algemeen Sociaal Plan. Het betekent bovendien een belangrijke kwaliteitsverbetering van de Haarlemse sociale woningvoorraad. Er worden meer dan 600 sociale huurwoningen gebouwd die weer helemaal voldoen aan de eisen van de tijd.

Het bouwplan

De afgelopen week is er in met name het Haarlems Dagblad wat commotie ontstaan over de gedeeltelijke bebouwing van van de hoek van de Schipholweg en de Prins Bernardlaan, waar nu een grasveld ligt. Hier komen kantoren. Wel worden een aantal beeldbepalende bomen behouden en wordt het verloren groen elders in de wijk gecompenseerd, op een plek waar bewoners er veel meer aan hebben dan op deze lawaaiige en tochtige hoek tussen twee drukke wegen. Dit was al langer bekend, maar uit een gemeentelijk stuk ontstond de indruk dat de kantorenbouw extra geld zou opleveren, wat vervolgens werd gebruikt voor het dichten van financiële gaten elders. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft in het Haarlems Dagblad inmiddels echter laten weten dat eventuele extra opbrengst ook wordt geïnvesteerd in de buurt zelf.

Lees hier eerdere logs over de Zuidstrook Slachthuisbuurt.

Podje Politiek 36

Podje PolitiekZondag 10 mei hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor de Waarderhaven, oranje hoofddoekjes en de campusontwikkeling aan de Westelijke Randweg.

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Steun bewoners voor plan brandveilige Waarderhaven

Het College van B&W heeft een voorstel van de bewoners van woonschepenhaven Waarderhaven over de manier waarop de haven brandveiliger kan worden gemaakt overgenomen. De woonschepen zullen in clusters van twee schepen worden gelegd, met tussen de clusters vijf meter tussenruimte. Deze oplossing kreeg op een bewonersavond de unanieme steun van de bewoners. Ook een grote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling, waaronder de PvdA, steunde donderdag 7 mei deze oplossing.

De Waarderhaven is een woonschepenhaven in de Waarderpolder (bij de Waarderbrug), waar momenteel 57 woonschepen liggen. Er liggen in deze haven zoveel woonschepen zo dicht op elkaar, dat volgens de brandweer de brandveiligheid in gevaar is gekomen. Voor optimale brandveiligheid is een onderlinge afstand tussen woonschepen van minimaal 5 meter noodzakelijk. In de Waarderhaven is deze onderlinge afstand vaak veel kleiner.

Waarderhaven

Namens de PvdA dring ik al jaren aan op een oplossing voor deze situatie. Begin vorig jaar stelde ik samen met fractiegenoot Helga Koper nog schriftelijke vragen hierover (zie een eerdere log). Wij drongen toen aan op een snelle oplossing van dit al jaren slepende probleem. Het College van B&W heeft aan deze oproep gehoor gegeven en is met een plan gekomen (zie een eerdere log). De haven wordt verder uitgegraven, waardoor er meer ruimte ontstaat. De afgelopen tijd is hierover verder gesproken met een werkgroep van bewoners.

Aanvankelijk was het de bedoeling de schepen in grotere clusters te leggen, maar dat stuitte op bezwaren van bewoners. Zij zouden dan namelijk aan beide zijden van de boot ingrijpende brandwerendheidsmaatregelen moeten nemen, waardoor er bijvoorbeeld geen ramen meer open zouden kunnen. Dat zou de leefbaarheid ernstig schaden. Door de woonschepen nu twee aan twee te leggen hoeft slechts één kant van de boot extra brandwerend te worden gemaakt.

Het heeft veel te lang geduurd, maar het is goed dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. Complimenten voor de burgemeester en bewoners, die er samen zijn uitgekomen en nu een oplossing hebben bedacht die op de unanieme steun van de bewoners kan rekenen.

Bekijk hier een overzicht van eerdere logs over de Waarderhaven.

Bevrijdingspop 2009

Wat mij betreft het leukste evenement dat in Haarlem jaarlijks wordt georganiseerd: Bevrijdingspop. Dinsdag 5 mei was het weer zo ver, het grootste en oudste bevrijdingsfestival van Nederland werd voor de negenentwintigste keer gehouden. Een helaas wat regenachtige editie dit keer, maar dat kon de pret niet drukken. Het was weer bomvol en erg gezellig. Met muziek van onder meer Guus Meeuwis, Wouter Hamel, Roosbeef, Gabriella Cilmi en surpriseact Little Feat.

Giel Beelen presenteert voor vol Vlooienveld

Eén van de grote voordelen van het raadslidmaatschap is dat ik toegang heb tot het speciale VIP-gedeelte van het festival backstage. Als raadslid krijg je veel uitnodigingen, maar dit is wel één van de leukste. Backstage kun je onder andere vanaf een stellage naast het podium de optredens vanaf de eerste rang bekijken. Het heeft niet de sfeer van het festivalterrein zelf, dus ik ga ook altijd met vrienden gewoon daarheen, maar een deel van de dag heb ik ook backstage doorgebracht. Dit is ook een ideale plek om te netwerken, want heel politiek, cultureel, sportief en ondernemend Haarlem loopt daar rond.

Wouter Hamel op Bevrijdingspop

Wist je overigens dat Bevrijdingspop is opgericht door de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA? In 1980 werd Bevrijdingspop opgericht door de 16-jarige Ilco van der Linde (JS-er en later raadslid in Haarlem). De eerste jaren vond het festival nog binnen plaats en trok het slechts enkele honderden bezoekers. Vanaf 1984 werd het festival georganiseerd door de 5 Mei Kommissie van de Jonge Socialisten en vond het festival in de open lucht plaats, het eerste jaar op het Prinsenhof. Tot 1988 heeft de JS het festival georganiseerd. In die tijd is het bezoekersaantal gegroeid naar ruim 10.000. Sinds 1988 wordt het festival georganiseerd door Stichting Bevrijdingspop en inmiddels bezoeken jaarlijks zo’n 150.000 mensen Bevrijdingspop. De JS mag erg trots zijn dat zij aan de basis staat van één van de grootste gratis popfestivals van Nederland en het gaafste evenement van Haarlem!

Florence en Siena

Afgelopen week was ik vijf dagen met vakantie in de Italiaanse stad Florence. Een prachtige stad, vol mooie kerken, paleizen en musea, vooral uit de renaissance. Ook bezocht ik één dag het middeleeuwse stadje Siena, dat zo’n 60 km ten zuiden van Florence ligt.

De bruggen over de Arno in Florence

Als kind heb ik vrijwel heel Italië bezocht met mijn ouders, maar om één of andere reden was ik nog nooit in Florence geweest. En dat terwijl dit toch één van de meest bezochte steden van Italië is vanwege de prachtig bewaard gebleven binnenstad. De stad is gelegen aan de Arno, waar verschillende oude bruggen overheen liggen, waaronder de beroemde Ponte Vecchio. In de stad zijn veel mooie kerken en paleizen, vaak versierd met fresco’s en beeldhouwwerk van beroemde Florentijnse kunstenaars als Michelangelo, Brunelleschi, Ghiberti en Botticelli.

David van Michelangelo Luchtbruggen in Siena

Beide steden zijn zeer toeristisch, maar slechts op bepaalde plekken. Zo is het in Florence erg druk bij de Duomo, de Ponte Vecchio en het Uffizi Museum, maar zijn er net buiten dit gebied prachtige pleinen en parken met veel leuke restaurantjes, zoals in de wijkjes Santo Spirito, Santa Croce en San Lorenzo. Hier kun je door oude straatjes wandelen, chianti drinken op een terrasje en heerlijk Italiaans eten in authentieke trattoria’s.

Ponte Vecchio by night

Als politicus ben ik natuurlijk ook altijd benieuwd of Haarlem nog wat kan leren van steden die ik bezoek. Wat meteen opvalt is hoe autovrij de binnensteden van Florence en Siena zijn. De binnenstad van Siena is geheel niet toegankelijk per auto en ook in Florence zijn veel straten en pleinen voor de auto’s afgesloten. Dat maakt het wandelen door beide steden erg aangenaam. In Florence rijden kleine busjes rond, waardoor je toch snel van A naar B kunt komen. Hier kan Haarlem nog een voorbeeld aan nemen.

Uitzicht over Toscaans Platteland

Bekijk hier nog meer foto’s die ik heb gemaakt in Florence en Siena.