Meer

Archive | oktober, 2009

Concept-verkiezingsprogramma PvdA Haarlem

Het concept-verkiezingsprogramma 2010-2014 van de PvdA Haarlem is af. Het programma heeft de titel ‘Samen maken we Haarlem’. Ik maak deel uit van de programmacommissie, die dit programma heeft opgesteld. Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 24 november wordt het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld. Leden kunnen tot zaterdag 14 november amendementen indienen.

De afgelopen maanden hebben we met de programmacommissie hard aan dit verkiezingsprogramma gewerkt. We hebben tal van bijeenkomsten georganiseerd, waarin leden en andere Haarlemmers konden meepraten over verschillende onderwerpen in het programma. Zelf heb ik mij binnen de programmacommissie vooral beziggehouden met de onderwerpen wonen, cultuur en uitgaan (hoofdstukken 3 en 4). Daarnaast heb ik samen met Jan de Ridder de teksten geschreven en de eindredactie gedaan.

Je kunt het concept-verkiezingsprogramma hier downloaden als PDF-bestand. Hier kun je meer lezen over de procedure voor de vaststelling van het programma door de leden de komende maand.

HFC Haarlem opnieuw in problemen

Voetbalvereniging HFC Haarlem is opnieuw in grote financiële problemen terecht gekomen. De Belastingdienst heeft donderdag 29 oktober voor ruim twee ton beslag laten leggen op tegoeden van de club. HFC Haarlem blijkt een schuld van dat bedrag te hebben bij de Belastingdient. Wethouder Maarten Divendal gaf dezelfde avond in de raadscommissie Ontwikkeling al een toelichting op deze verontrustende gebeurtenis.

HFC HaarlemHFC Haarlem verkeert al langer in zwaar weer. Dit werd verergerd doordat het stadion in Haarlem-Oost werd afgeblazen (zie een eerdere blog). De inbeslagname komt op het moment dat er net weer wat meer hoop leek te zijn voor HFC Haarlem. De club heeft deze zomer afspraken gemaakt met Ajax over een nauwere samenwerking, wat ook financiële steun zou opleveren. Ook werd onlangs een nieuw, professioneler bestuur aangesteld, met als doel de financiële problemen van de club op te lossen.

Volgens Maarten Divendal was de gemeente niet op de hoogte van de schuld bij de Belastingdient. Een week geleden heeft de gemeente nog 180.000 euro overgemaakt naar de club om de opstallen over te nemen, om op die manier de club te steunen. De gemeenteraad heeft hier begin dit jaar toe besloten, nadat het stadion werd afgeblazen (zie een eerdere blog). Er is toen afgesproken dat er eerst een onderzoek van de financiële boeken van HFC Haarlem zou worden uitgevoerd door de gemeente. Dit is gedaan, maar daarbij is de schuld bij de Belastingdienst niet aangetroffen. Mogelijk is de gemeente hier dus door de club onvolledig over geïnformeerd. Dat zou zeer ernstig zijn.

Onduidelijk is nog wat de precieze gevolgen zijn van deze ontwikkelingen voor HFC Haarlem. De club heeft van de Belastingdient een maand de tijd gekregen om met een haalbaar plan te komen om de club te redden. De PvdA draagt het betaald voetbal in Haarlem een warm hart toe, maar voorwaarde is voor ons altijd wel geweest dat de club op eigen benen moet kunnen staan. Dat zal ook de komende weken voor ons uitgangspunt blijven.

Hier met je nier!

De concerten van de Haarlemse band The Sheer gaan komende tijd niet door, meldt het Haarlems Dagblad vandaag. En wel met een hele goede reden: de Haarlemse zanger Bart van Liemt krijgt een niertransplantatie. Om ook andere mensen te kunnen helpen is hij een actie gestart voor meer orgaandonoren: Hiermetjenier.nl.

Natuurlijk ondersteun ik deze actie van harte. Er zijn nog veel te weinig orgaandonoren in Nederland, waardoor er nog altijd veel mensen sterven terwijl ze wachten op een donororgaan. Daar moet iets aan veranderen. Ben je nog geen orgaandonor? Op deze website kun je je meteen aanmelden als donor.

Jorn en ik

Toegegeven, bovenstaande foto heeft eigenlijk helemaal niets met dit bericht te maken, behalve dat ik op deze foto sta met een ander bandlid van The Sheer: bassist Jorn, mijn toenmalige buurjongen in de Haarlemse Witte Herenstraat. Hij had toen duidelijk al iets meer muzikaal talent (en een iets betere gitaar) dan ik.

Kamervragen over ‘Op een onbewoond eiland’

Geachte voorzitter,

In navolging van de vragen van de PVV over het liedje ‘Baklava of Rijstevla’ van Kinderen voor Kinderen uit 1993 zou ik graag de volgende vragen willen stellen over het minstens net zo verwerpelijke liedje ‘Op een onbewoond eiland’, eveneens van Kinderen voor Kinderen.

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending ‘Kinderen voor Kinderen’ waarin het liedje ‘Op een onbewoond eiland’ wordt gezongen?

2. Is het u opgevallen dat in dit liedje wordt gerept over een onbewoond eiland, waar kinderen met hun billen bloot melk drinken uit een kokosnoot?

3. Bent u met ons van mening dat het schandalig is dat er in dit land, waar zoveel mensen op zoek zijn naar een woning, nog sprake kan zijn van onbewoonde eilanden?

4. Deelt u de mening dat het een teken van cultuurvervaging is dat kinderen op dit eiland met hun billen bloot lopen?

5. Vindt u het ook zo schandalig dat dit liedje het drinken van melk uit kokosnoten promoot, in plaats van het oerhollandse appelsap?

6. Deelt u de mening dat deze kinderen gewoon op school zouden moeten zitten, in plaats van op een onbewoond eiland met de billen bloot melk te drinken uit een kokosnoot?

7. Bent u met ons van mening dat het leger op dit onbewoonde eiland afgestuurd moet worden om deze kinderen terug in de schoolbanken te krijgen?

Extra geld voor startersleningen

De gemeente Haarlem gaat extra geld uittrekken, zodat er meer startersleningen kunnen worden verstrekt. Dat heeft het College van B&W dinsdag 27 oktober besloten. Met de startersleningen ondersteunt de gemeente starters op de Haarlemse woningmarkt met de aankoop van een eerste huis.

Het is voor starters op de woningmarkt in Haarlem vrijwel onmogelijk om een eerste eigen woning te kopen. De prijzen van koopwoningen zijn dusdanig hoog dat de prijs van woningen ver boven het maximale bedrag dat een starter aan hypotheek kan krijgen ligt. Bovendien is het door de economische crisis voor jongeren nog lastiger geworden een hypotheek te krijgen. Een gemiddelde koopwoning in deze regio kost 230.000 euro. Daarvoor is een tweemaal modaal inkomen van 60.000 euro noodzakelijk. De meeste starters hebben dat niet.

Huis te koop

In de gemeenteraad heb ik de afgelopen vier jaar met succes deze problematiek op de agenda van de gemeente geprobeerd te zetten. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft op verzoek van de PvdA in 2008 een startersregeling ingesteld (zie een eerdere blog). Haarlemse starters kunnen voor het financieren van hun eerste koopwoning tegen gunstige voorwaarden een aanvullende lening bij de gemeente afsluiten van maximaal 39.000 euro. Op die manier wordt het verschil tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek die een starters kan krijgen volgens de Nationale Hypotheek Garantie overbrugd. De regeling is bedoeld voor iedereen jonger dan 35 jaar die minimaal 2 jaar woonachtig is in de regio Zuid-Kennemerland en die voor het eerst een woning koopt. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en het Ministerie van VROM betalen mee aan de regeling.

De eerste starterslening werd in juni 2008 uitgereikt (zie een eerdere blog). De gemeente heeft het eerste jaar van de regeling nu geëvalueerd. Het blijkt een succes. Het budget voor 2008 en 2009 is nu zelfs al volledig gebruikt. Daarom stelt het College van B&W extra geld ter beschikking, zodat er ook de komende periode nog startersleningen kunnen worden verstrekt.

En nu aan de slag

Weken hebben we erover gediscussieerd binnen de PvdA: moet de AOW-leeftijd naar 67 of niet? Kamerleden en ministers trokken het land in om het debat aan te gaan met de leden (zie een eerdere blog). De discussie was soms fel en meestal inhoudelijk. In Haarlem hielden we zelfs een enquête onder de PvdA-leden, waaruit bleek dat het merendeel de verhoging van de AOW-leeftijd steunt. En gisteren viel bij de Politieke Ledenraad in Utrecht het definitieve besluit: de PvdA-leden steunen het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen.

AOW 2

Laat er geen misverstand over bestaan: ik ben voorstander van de verhoging van de AOW-leeftijd. Natuurlijk, het is een kutmaatregel, maar het is wel keihard nodig. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties nog AOW kunnen krijgen. Om te zorgen dat de overheidsfinanciën weer op orde komen. En om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties niet eenzijdig opdraaien voor de kosten van de vergrijzing en de huidige crisis. En het kabinetsplan is socialer dan velen hadden verwacht: mensen die nu al 55 jaar of ouder zijn en mensen met een zwaar beroep worden ontzien. Zonder de PvdA was dat nooit gelukt.

Ik weet dat er binnen de partij verschillend over dit onderwerp wordt gedacht en het is daarom goed dat er uitgebreid over is gediscussieerd. Maar nu is er een besluit genomen. Nu moeten we daar als PvdA-ers samen achter gaan staan, en dit besluit schouder aan schouder gaan verdedigen. En onze aandacht weer richten op iets wat nog veel belangrijker is: zorgen dat mensen hun baan kunnen behouden in deze economisch onzekere tijden en dat mensen die het hardst worden getroffen door de crisis kunnen rekenen op een extra steuntje in de rug.

Over 126 dagen zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We hebben iedereen keihard nodig om de kiezers te overtuigen dat wij het beste antwoord hebben op de economische crisis. Een antwoord dat misschien niet altijd even leuk is, maar wel zorgt dat zoveel mogelijk banen behouden blijven en Nederland een sociaal land blijft, ook in de toekomst. Daar ga ik samen met alle andere PvdA-ers tot 3 maart 2010 zoveel mogelijk mensen van overtuigen.

Stadskrant: Standpunt: Bestemmingsplannen

In de rubriek ‘Standpunt’ laat de Stadskrant elke week twee raadsleden aan het woord over een bepaald onderwerp. Donderdag 22 oktober ben ik aan de beurt samen met D66-fractievoorzitter Fedde Reeskamp. Wij geven onze mening over bestemmingsplannen. Je kunt de Stadskrant hier downloaden als PDF-bestand. Het artikel kun je hier lezen. Verder lezen

Corporaties pakken (eindelijk) illegale onderhuur aan

De drie Haarlemse corporaties gaan eindelijk aan de slag om illegale onderhuur aan te pakken. Corporatie Ymere was hier al langer goed mee bezig, maar tot  nu toe bleven Elan Wonen en Pre Wonen achter. Zij zullen met ingang van 2010 ook aan de slag gaan, lieten zij deze week in het Haarlems Dagblad weten. Hiermee wordt een afspraak uitgevoerd die op mijn initiatief in het convenant van de gemeente met de corporaties is opgenomen.

Illegale onderhuur is een groot probleem. Volgens Ymere is er in Haarlem in vijf à tien procent van de verhuurde woningen sprake van woonfraude. Vaak gaat het om malafide huisbazen die tegen woekerprijzen onveilige kamertjes verhuren of om huurders die verhuisd zijn en tegen hogere prijzen hun corporatiewoning doorverhuren. Dit is onrechtvaardig, want mensen krijgen zo de kans voor te dringen op de wachtlijst. Bovendien is er vaak sprake van uitbuiting: vaak wordt een te hoge huur gevraagd. De nieuwe bewoners kunnen (gemeentelijke) belastingen ontduiken, omdat ze niet ingeschreven staan bij de gemeente. Tenslotte blijkt illegale onderhuur soms ook als dekmantel te worden gebruikt voor illegale activiteiten, zoals wietplantages en huisvesting van illegalen.

In de Haarlemse gemeenteraad heb ik regelmatig aandacht gevraagd voor een actievere aanpak van illegale onderhuur. In september 2006 stelde ik schriftelijke vragen over de in mijn ogen te lakse houding van gemeente en corporaties tegenover illegale onderhuur. In november 2006 dienden wij een motie in, die het College vroeg met corporaties afspraken te maken over een actievere aanpak. Deze motie werd aangenomen door de Raad en uitgevoerd toen in mei 2007 in het ‘Convenant Wonen’ tussen gemeente en corporaties afspraken werden gemaakt over de aanpak van illegale onderhuur (zie een eerdere blog).

De Vereniging van corporaties Aedes liet eerder deze week weten dat de aanpak van woonfraude vaak stuk loopt op onvoldoende medewerking van de gemeente. Ymere zegt in de krant wel tevreden te zijn over de samenwerking met de gemeente Haarlem. In Haarlem wordt de bevolkingsadministratie aan het huurdersbestand gekoppeld, waardoor illegale onderhuur eerder aan het licht komt. Ook gaat Haarlem samen met een aantal andere steden meedoen aan een experiment om woonfraude nog actiever aan te pakken.

Blog Action Day 2009: Klimaatverandering

Vandaag (15 oktober) is het Blog Action Day. Elk jaar voeren bloggers overal ter wereld actie door te bloggen over een bepaald onderwerp. Dit jaar is dat de klimaatverandering. Ook ik doe mee aan deze actie en blog daarom vandaag over hoe we in Haarlem proberen de klimaatverandering tegen te gaan.

Blog action day

De Haarlemse gemeenteraad heeft besloten dat Haarlem in 2030 klimaatneutraal moet zijn. De gemeente heeft tijdens een aantal bijeenkomsten gediscussieerd met inwoners, bedrijven, corporaties en maatschappelijke organisaties over de vraag wat iedereen kan bijdragen aan een klimaatneutraal Haarlem. Het resultaat is een Ideeënboek met plannen en projecten die leiden tot energiebesparing. Op basis van het Ideeënboek is het Duurzaamheidsprogramma opgesteld, waarin de ideeën zijn vertaald naar concrete projecten en maatregelen.

De projecten lopen uiteen van een subsidieregeling om bestaande particuliere woningen duurzamer te maken tot een energiecoach voor bedrijven. Van een flexibel fietsdeelsysteem tot duurzame nieuwbouw van het nieuwe gemeentelijke kantoor de Zijlpoort. En van een klimaatneutrale bouwproject aan de Zwemmerslaan in Schalkwijk tot meer duurzame inkoop door de gemeente. Een compleet overzicht van de projecten vind je in het Duurzaamheidsprogramma 2009 (PDF-bestand).

Ook zelf kun je van alles doen om bij te dragen aan de ambitie om Haarlem in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Op de website degroenemug.nl vind je tal van tips hoe je zelf energie kan besparen. Ook kun je daar bekijken hoe groot het aardgasgebruik, brandstofgebruik en elektriciteitgebruik in jouw wijk is.

 

Kandidatenpresentatie: de wijk als emancipatiemotor

Het proces van de PvdA Haarlem om een nieuwe kandidatenlijst samen te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 is in volle gang. Ik heb mij ook weer kandidaat gesteld voor een tweede periode in de gemeenteraad. Zaterdag 3 oktober had ik mijn eerste gesprek met de kandidaatstellingscommissie. Dinsdag 13 en woensdag 14 oktober hebben alle kandidaten de gelegenheid zich aan de leden te presenteren. Komende weken volgt dan een tweede gesprek. Ik was dinsdag als eerste aan de beurt om mij te presenteren.

Ik heb mijn presentatie gehouden over de wijk als emancipatiemachine. De afgelopen jaren zijn er twee groepen ontstaan: mensen die optimaal wisten de profiteren van de globalisering en het individualisme, en mensen die dat niet konden. Het heeft een grote groep winnaars opgeleverd, maar een even zo grote groep verliezers. Waar voor de winnaars de kansen steeds groter werden, werden de kansen voor de verliezers juist steeds kleiner.

Het is aan de PvdA om het tij te keren. De overheid moet zich weer nadrukkelijker gaan bemoeien met de sociale vooruitgang van de Haarlemmers. En waar kan dat beter dan in de stadswijken, van oudsher de emancipatiemotor van de samenleving. In mijn presentatie deed ik drie voorstellen om mensen te ondersteunen in de buurt vooruit te komen:

  1. Meer handen in de wijk: er zijn in de wijken meer mensen nodig die als voorbeeld kunnen dienen en mensen een steuntje in de rug kunnen geven om vooruit te komen. Denk aan congièrges op scholen, huiswerkbegeleiders, jongerenwerkers en wijkagenten. Hier moet de gemeente meer in investeren. En wat mij betreft wordt elke school in Haarlem een brede school, die niet alleen plaats biedt aan onderwijs, maar ook aan buurtactiviteiten.
  2. Werk en bedrijvigheid in de buurt: er moet in de buurten meer werkgelegenheid en bedrijvigheid komen. De gemeente moet daarom buurtwinkels stimuleren en zorgen voor kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen en betaalbare mogelijkheden om thuis werken en wonen te combineren.
  3. Extra treden op de woonladder: de woningmarkt is een soort ladder: je klimt van een studentenkamer, via een appartementje door naar een eengezinswoning of koophuis. Maar de afstand tussen de verschillende treden is voor sommige mensen moeilijk te overbruggen. Er zijn daarom extra treden nodig, zoals begeleid wonen voor jongeren die niet meteen zelfstandig kunnen wonen (Kamers met Kansen), een woonhotel voor mensen die tijdelijk op straat staan, bijvoorbeeld na een scheiding, mengvormen tussen huur en koop voor starters en aantrekkelijke appartementen voor ouderen.

Waarderpolder Beste Bedrijventerrein van Nederland

De Haarlemse Waarderpolder heeft de prijs gewonnen voor beste bedrijventerrein van Nederland 2009 in de categorie geherstructureerd. Een prachtige beloning voor Haarlem. De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in het bedrijventerrein. De PvdA wil ook de komende jaren blijven investeren in de Waarderpolder, een belangrijke bron van werkgelegenheid in de stad.

Waar andere gemeenten er vaak voor kiezen om oude bedrijventerreinen af te danken en steeds nieuwe stukken groen om te vormen tot bedrijventerrein, kiest Haarlem ervoor het bestaande bedrijventerrein op te knappen en de beschikbare ruimte beter te benutten. De jury vindt de Waarderpolder een voorbeeld voor de rest van Nederland. “Dit is het voorbeeld van wat we overal in den lande al jaren willen. De overheid investeert in de openbare ruimte en daarop volgt de private investering. Echt een klassiekertje”, aldus de jury.

Waarderpolder

De Waarderpolder is een belangrijke bron van werkgelegenheid in de stad. Maar om die banen voor de stad te behouden en om meer bedrijven naar de stad te trekken moet je blijven investeren. De gemeente heeft daarom, mede op initiatief van de PvdA, de afgelopen jaren fors extra geld uitgetrokken om onder andere de openbare ruimte en de bereikbaarheid te verbeteren. Het resultaat daarvan wordt steeds beter zichtbaar en met deze prijs beloond.

Behalve de gemeente verdienen ook de ondernemers en de provincie een compliment. Samen met de ondernemers is een convenant afgesloten, waarin gemeente en ondernemers afspraken maakten over verbetering van de Waarderpolder. Ook de provincie heeft fors geïnvesteerd in het bedrijventerrein, bijvoorbeeld door de aanleg van de Oostweg, de Schoterbrug en de flyovers. Dat betekent een belangrijke impuls voor de Waarderpolder.

Ook de komende jaren wil de PvdA blijven investeren in de werkgelegenheid in de Waarderpolder. Er komt een nieuw bestemmingsplan, dat aantrekkelijke nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Daarnaast worden er plannen gemaakt om het gebied langs het spoor en het station Haarlem-Spaarnwoude te verbeteren: de Oostradiaal (zie een eerdere blog). De gemeente wil het station meer bij de stad betrekken door daaromheen nieuwe bedrijven en woningen mogelijk te maken. Dat betekent dat ook het zuidelijk deel van de Waarderpolder aantrekkelijker wordt, wat weer nieuwe bedrijven naar de stad zal trekken. Dat brengt ook veel nieuwe banen voor de Haarlemmers met zich mee.

Schriftelijke vragen komst conservatorium

Zoals je in een eerdere blog kon lezen komt het conservatorium van hogeschool INHOLLAND definitief naar Haarlem. Wat de PvdA betreft moet Haarlem hier optimaal van profiteren. Wanneer Haarlem de artistieke studenten van deze opleiding aan de stad weet te binden kan dat een belangrijke impuls vormen voor Haarlem als cultuurstad en voor de creatieve economie. Maar dan moet er wel worden gezorgd voor goede woningen en oefenruimten voor studenten en afgestudeerden van het conservatorium. Ik heb hierover samen met mijn fractiegenoot Sonja Kagie schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

De PvdA is positief over de komst van het conservatorium. Dit kan een belangrijke impuls zijn voor Haarlem als cultuurstad en voor de creatieve bedrijvigheid in de stad. Wij complimenteren het College van B&W dan ook met dit prachtige resultaat. Het is nu van belang de studenten van het conservatorium ook zoveel mogelijk aan de stad te binden, zodat zij tijdens en na hun studie ook hier blijven wonen en werken. Maar daarvoor moeten wel een paar hobbels worden weggenomen. Wij vragen de gemeente daarover in gesprek te gaan met de hogeschool.

Speciale studentenflat voor conservatoriumstudenten in Amsterdam

Een nieuwe groep studenten zal zich in de stad willen vestigen, met specifieke wensen voor woonruimte. Zij zullen thuis meerdere uren per dag willen kunnen repeteren, terwijl de meeste studentenkamers geen goede geluidsisolatie hebben. Elders in het land blijkt dat conservatoriumstudenten grote moeite hebben een goed geïsoleerde studentenwoning te vinden. In Amsterdam heeft corporatie Ymere om deze problematiek te voorkomen onlangs zelfs een speciale studentenflat voor conservatoriumstudenten gebouwd (zie plaatje). Wij willen van het College weten of Haarlem beschikt over voldoende studentenkamers die voorzien zijn van afdoende isolatie. Als dat niet het geval is, willen wij dat de gemeente met de hogeschool en studentenhuisvesters aan de slag gaat om hier iets aan te doen.

Daarnaast zullen studenten, afgestudeerden en docenten van het conservatorium actief zijn in bandjes en muziekgezelschappen, die op zoek zullen gaan naar oefenruimten. De vraag naar oefenruimten wordt hierdoor groter. De PvdA wil weten of het aantal oefenruimten in de stad daardoor uitgebreid moet worden. Mogelijk zou de komst van het conservatorium overigens ook een oplossing kunnen bieden voor de vraag naar oefenruimten, bijvoorbeeld door haar ruimten in de hogeschool ’s avonds en in het weekend te verhuren aan Haarlemse bandjes en muziekgezelschappen.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Conservatorium komt naar Haarlem

Goed nieuws voor Haarlem: het conservatorium van hogeschool INHOLLAND, dat nu in Alkmaar is gevestigd, verhuist naar Haarlem. Dat meldt het Haarlems Dagblad woensdag 7 oktober. De plannen voor de verhuizing bestonden al langer, maar nu is er ook definitief toestemming van het ministerie van onderwijs. Het conservatorium zal zich vanaf volgend schooljaar in Haarlem vestigen.

pop

Het conservatorium is gespecialiseerd in musicals, popmuziek en e-musicians. Daarnaast leidt het conservatorium docenten muziek en koorleiders op. De komst van het conservatorium naar Haarlem kan een belangrijke impuls zijn voor Haarlem als cultuurstad en voor de creatieve bedrijvigheid in de stad. Het is belangrijk voor een stad die zich wil richten op cultuur en creatieve bedrijvigheid dat dit soort artistieke en creatieve studenten zich in de stad vestigen. Het conservatorium is van plan samen te gaan werken met het Patronaat en met de muziekschool. Daar kan een interessante wisselwerking ontstaan.

De komst van het conservatorium brengt natuurlijk ook uitdagingen voor de gemeente met zich mee. Zo zal een deel van de studenten in Haarlem willen wonen. Daarvoor zijn dus meer betaalbare studentenkamers nodig. Bovendien hebben conservatoriumstudenten andere eisen aan hun woning, omdat ze bijvoorbeeld ook thuis willen repeteren. Ik zal de wethouder binnenkort eens vragen hoe hij hiermee om wil gaan.