Meer

Archive | december, 2009

Weer tweede plek bij verkiezing beste raadslid

Voor de derde keer op rij ben ik tweede geworden bij de verkiezing van beste raadslid van het jaar van het Haarlems Dagblad. Winnaar is dit jaar Sjaak Vrugt van de Actiepartij. In 2007 en 2008 eindigde ik ook al op de tweede plek, toen beide keren achter GroenLinks-raadslid Tenda Hoffmans. Tenda werd dit jaar derde. Beste wethouder werd dit jaar Chris van Velzen (VVD).

Het Haarlems Dagblad organiseert elk jaar een verkiezing voor het beste Haarlemse raadslid en de beste Haarlemse wethouder. Alle raadsleden en wethouders wordt gevraagd hun top-3 van raadsleden en hun beste wethouder te noemen. 38 van de 39 raadsleden deden dit jaar mee. Ik haalde 25 punten.

Sjaak Vrugt is een terechte winnaar. Hij zit vier jaar voor de eenmansfractie Actiepartij in de gemeenteraad. Ondanks zijn ene zetel weet hij veel te bereiken en is hij echt overal aanwezig. Chris van Velzen is een uitstekende wethouder van financiën en cultuur. Helaas ligt hij op dit moment met ernstige gezondheidsklachten in het ziekenhuis. De gehele gemeenteraad mist hem erg en ik wens hem veel sterkte.

Het is een hele eer dat nu al drie jaar veel van mijn collega-raadsleden op mij stemmen als beste raadslid. Hoewel het natuurlijk veel belangrijker is wat de kiezers op 3 maart vinden, is het een erg leuke blijk van waardering van mijn collega’s. Maar ik word met drie tweede plekken natuurlijk wel een beetje de Joop Zoetemelk van de Haarlemse politiek. Die won de Tour de France pas nadat hij vijf keer tweede was geworden. Als ik op 3 maart herkozen wordt ga ik kijken of ik dat sneller kan doen! :-D

Je kunt het complete artikel uit het Haarlems Dagblad hier lezen. Verder lezen

Jaaroverzicht: Glazen Huis naar Haarlem

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. In de laatste aflevering vandaag is dat een zeer recent onderwerp: de actie om het Glazen Huis van Serious Request volgend jaar naar Haarlem te halen. Namens de PvdA ben ik op 16 december deze actie gestart. Met een online petitie verzamelen we hier steun voor bij de Haarlemse bevolking (zie een eerdere blog).

In twee weken ondertekenden al meer dan 1100 mensen deze petitie. Ook kreeg de actie steun van verschillende prominente Haarlemmers. Zo riep judoka Claudia Zwiers (winnares van Olympisch brons) op haar twitter verschillende malen op om de petitie te tekenen. En horecaondernemer Gerwin van Oudhaarlem organiseerde een benefietdiner voor Serious Request in zijn restaurant Madame Marlie, waarmee hij ook onze actie wilde steunen.

Donderdag 17 december heb ik tijdens het mondelinge vragenuur het College van B&W gevraagd of zij willen onderzoeken of het haalbaar is Haarlem in 2010 kandidaat te stellen als gaststad voor het Glazen Huis. Burgemeester Bernt Schneiders reageerde enthousiast en zegde dit toe (zie een eerdere blog).

De actie is zo succesvol dat het meteen navolging kreeg van PvdA-afdelingen elders in het land. Zowel in Nijmegen als Eindhoven startte de PvdA een soortgelijke actie op. Leuk, maar Haarlem moet natuurlijk gewoon winnen, dat Glazen Huis moet in 2010 in Haarlem staan! Je kunt de petitie nog altijd tekenen op www.glazenhuisnaarhaarlem.nl.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht: Campus Westelijke Randweg

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat het plan om een campus aan te leggen boven de Westelijke Randweg tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. De PvdA pleit al jaren voor overbouwing van de Westelijke Randweg om daar een campus aan te leggen, maar dit jaar kwam dat in een stroomversnelling toen bekend werd dat de provinciale ambtenaren zouden vertrekken uit het kantoor aan de Zijlweg.

Het plan is om de Westelijke Randweg te overbouwen. Omdat dit gebied is gelegen tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College is dit een ideale plek voor een campus met studentenhuisvesting, betaalbare woningen voor starters en ruimte voor startende bedrijfjes. Op die manier kan hier een levendig en creatief nieuw stukje Haarlem ontstaan, dat echt een toevoeging is op de bestaande Haarlemse wijken. Architectenbureau Mecanoo maakte eerder een plan voor dit project (zie een eerdere blog), en dat kan nu verder uitgewerkt worden.

Tot nu toe stond het provinciale kantoor echter altijd in de weg. Toen in maart bekend werd dat dit zal vertrekken heb ik samen met PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen de provincie en de gemeente opgeroepen snel aan de slag te gaan met de campus (zie een eerdere blog). Alwin stelde hier in Provinciale Staten ook schriftelijke vragen over. De beantwoording daarvan door het provinciebestuur was positief. In december diende ik in de gemeenteraad een motie in die vraagt nog voor de verkiezingen een start te maken met de gebiedsvisie Westelijke Randweg, die onder meer over de campus gaat. Deze motie werd aangenomen.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht: HFC Haarlem

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat voetbalclub HFC Haarlem. In het jaaroverzicht van 2008 besteedde ik hier ook al aandacht aan. Vorig jaar gaf ontwikkelaar Fortress namelijk aan het geplande stadion in Haarlem-Oost niet te willen bouwen. Rond de jaarwisseling zocht het College van B&W nog naar een oplossing. In februari van dit jaar werd duidelijk dat het stadion in Oost definitief van de baan is (zie een eerdere blog).

HFC Haarlem sjaalNamens de PvdA was ik woordvoerder over het stadion. Nadat het stadion niet doorging ben ik namens de fractie woordvoerder gebleven over de toekomst van voetbalclub HFC Haarlem. Dat gaat vooral over hoe het nu verder moet met het stadion. Het huidige stadion voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het moet daarom worden opgeknapt om het bespeelbaar te houden.

Daarnaast is de club onder andere door het niet doorgaan van het stadion in grote financiële problemen gekomen. De gemeente heeft het afgelopen jaar verschillende malen financieel moeten bijspringen, onder meer door opstallen op te kopen, waardoor de club meer geld ter beschikking kreeg om schulden af te lossen en salarissen te betalen. Dat bleek echter niet genoeg. Eind oktober legde de Belastingdienst beslag op tegoeden van de club (zie een eerdere blog), waardoor de toekomst van HFC Haarlem op dit moment aan een zijde draadje hangt. In november vroeg ik hier samen met de SP een spoeddebat over aan in de gemeenteraad.

Het is onduidelijk hoe dit afloopt. De gemeente kan binnen de wettelijke mogelijkheden weinig meer doen om financieel bij te springen. De club en de supporters proberen nu voldoende geld bij elkaar te krijgen om het seizoen uit te kunnen spelen. Wanneer dit lukt en HFC Haarlem financieel op eigen benen kan staan wil de PvdA dat de gemeente de nodige investeringen doet in het stadion, zodat de club ook op lange termijn weer levensvatbaar wordt.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht: Verdichting

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat de discussie over verdichting, die afgelopen jaar in Haarlem losbarstte. Is Haarlem volgebouwd, of is er nog voldoende ruimte voor de bouw van nieuwe woningen? GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder begon deze discussie tijdens het Kadernotadebat in juni (zie een eerdere blog).

GroenLinks betoogt dat Haarlem is volgebouwd. De grens aan de verdichting is bereikt en Haarlem biedt geen plaats meer voor mensen die hier graag willen wonen. Zij moeten maar elders op zoek naar een woning. Ik vind dit een elitaire stelling, en ben er daarom het afgelopen jaar af en toe fel tegen in gegaan, zowel in de gemeenteraad en in de pers. Haarlem moet ruimte blijven bieden voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Er kunnen binnen de stad nog duizenden woningen worden gebouwd door slimmer om te gaan met de ruimte. Daar hoeft geen groen voor te worden opgeofferd. Sterker nog: het open landschap tussen de steden kan alleen groen blijven wanneer we binnen de steden verder verdichten.

Donderdag 26 november organiseerde de gemeenteraad het Raadscongres Stadse Ruimte, waar verschillende experts hun visie gaven over deze discussie en voor- en tegenstanders hun mening konden geven. Tijdens de verkiezingscampagne zal het ongetwijfeld ook een rol gaan spelen: doen we de stad op slot, of willen we woonruimte blijven bieden aan mensen die op zoek zijn naar een woning? De PvdA kiest voor dat laatste.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht: Woonhotel

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat het initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’. In april heb ik in de gemeenteraad dit initiatiefvoorstel ingediend, dat vraagt om een woonhotel op te richten voor mensen die acuut op zoek zijn naar een woning, bijvoorbeeld na een scheiding. Zij kunnen in dit woonhotel tijdelijk onderdak vinden, totdat zij een vaste woning hebben.

Een initiatiefvoorstel is één van de instrumenten die je als raadslid hebt om iets voor elkaar te krijgen. Je schrijft hierbij zelf een voorstel, dat wordt behandeld door de gemeenteraad. Ik heb deze raadsperiode twee initiatiefvoorstellen ingediend, die beide door de gemeenteraad werden aangenomen. Behalve het initiatiefvoorstel over het woonhotel nam de gemeenteraad in 2007 het initiatiefvoorstel over jongerentoerisme aan (zie een eerdere blog).

Het initiatiefvoorstel werd in juni raadsbreed aangenomen door de gemeenteraad (zie een eerdere blog). Aan het College van B&W werd gevraagd de haalbaarheid van zo’n woonhotel te onderzoeken. Dit onderzoek loopt op dit moment. Als het goed is krijgt de gemeenteraad de resultaten binnenkort te horen. Daarna zullen we in de volgende raadsperiode moeten zorgen dat het ook echt van de grond komt.

Mijn blogs over dit onderwerp het afgelopen jaar:

Jaaroverzicht

Het is de tijd van de jaaroverzichten. Ik wil daar natuurlijk niet bij achterblijven. Net als in 2007 en 2008 verschijnt er ook dit jaar weer een jaaroverzicht op mijn website de laatste vijf dagen van het jaar. In dit jaaroverzicht kijk ik terug op vijf onderwerpen waarmee ik het afgelopen jaar veel bezig ben geweest in de gemeenteraad.

Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit de onderwerpen die ik het afgelopen jaar als raadslid heb behandeld. Ik had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor het monumentenbeleid, de woningbouw tijdens de economische crisis of de gratis woningkrant voor ouderen. Maar ik heb voor deze vijf thema’s gekozen omdat ze samen een goede afspiegeling vormen van waar ik het afgelopen jaar zoals mee bezig ben geweest.

Een nieuw jasje

Ik heb mijn website in een nieuw jasje gestoken. De oude layout was alweer drie jaar oud, dus het was wel eens tijd voor wat vernieuwing. Bovendien komen er verkiezingen aan, en mijn oude website bood onvoldoende mogelijkheden voor een aantal functies die ik de komende maanden tijdens de campagne wil gebruiken.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • De pagina is breder. De breedte is nu aangepast op de gangbare breedte van moderne monitors.
  • Links op de site vind je de verschillende categorieën en links.
  • Rechts op de site vind je mijn laatste filmpje, mijn laatste tweets en links naar sociale netwerken waar ik actief ben.
  • Je kunt mijn blogs nu extra makkelijk printen, doorsturen per e-mail of delen via twitter, hyves, facebook en meer dan 200 andere sites. Klik daarvoor op het plusje (+) onder elke blog.

Ik gebruik de rest van de kerstvakantie om nog wat schaven aan de layout. Er zullen de komende tijd dus nog regelmatig dingen veranderen. Zo zal onder meer het aantal pagina’s op de website (te vinden in het menu bovenaan) worden uitgebreid. Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

Dineren voor Serious Request

Sinds ik een week geleden de actie ‘Glazen Huis naar Haarlem’ opstartte (zie een eerdere blog) komen er ook steeds meer particuliere acties op gang om dit te ondersteunen. Zo ondersteunen ook steeds meer Haarlemse ondernemers onze actie.  Een voorbeeld hiervan is de Serious Request actie die restaurant Madame Marlie donderdag 24 december organiseert.

Waar de drie dj’s van 3FM al bijna zes dagen lang geen hap mogen eten, kun jij donderdag 24 december juist eten voor Serious Request. Restaurant Madame Marlie aan de Grote Markt organiseert die avond namelijk een actie voor Serious Request. Hiermee wil eigenaar Gerwin van Oudhaarlem ook aandacht vragen voor de actie van de PvdA om het Glazen Huis in 2010 naar Haarlem te halen.

Madame Marlie serveert tijdens de avond een speciaal tweegangenmenu. Je kunt kiezen uit twee voor- en twee hoofdgerechten. Je mag na afloop zelf bepalen hoeveel het diner je waard was. Er geldt wel een beperkte minimumprijs (de kostprijs), maar alles wat je verder betaalt gaat naar Serious Request. De drankjes moeten gewoon worden afgerekend. Voor de avond moet gereserveerd worden via 023-5315511. Website Madame Marlie: www.madamemarlie.nl.

Het Haarlems Dagblad schrijft woensdag 23 december ook over deze actie. Je kunt het artikel hier lezen. Teken ook de petitie op www.glazenhuisnaarhaarlem.nl.   Verder lezen

College gaat kans Glazen Huis serieus onderzoeken

Het College van B&W gaat de mogelijkheid om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2010 naar Haarlem te halen serieus onderzoeken. Dat antwoordde burgemeester Bernt Schneiders donderdag 17 december op mijn mondelinge vragen in de gemeenteraad. Volgens de burgemeester zijn aan de komst van het Glazen Huis wel kosten verbonden, maar staan er ook voordelen tegenover. Hij zegde toe hierover met een notitie naar de raad te komen.

Serious Request

Raadslid Louise van Zetten (D66) vroeg mij nog of zij geld kan doneren om mij zes dagen niet te laten eten, net als de drie dj’s van 3FM. Hm, daar zal ik eens over nadenken. Louise heeft er wel 5 euro voor over, maar dat is natuurlijk veel te weinig. Ik hou erg van eten… :D

Inmiddels is de PvdA in Nijmegen in navolging van onze actie ook een actie gestart om het Glazen Huis naar hun stad te halen. Dat mogen ze natuurlijk niet winnen, wij gaan voor het Glazen Huis in Haarlem in 2010! Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de petitie tekenen op www.glazenhuisnaarhaarlem.nl. Alleen zo kunnen we samen 3FM ervan overtuigen volgend jaar voor onze stad te kiezen.

Glazen Huis leverde Breda vorig jaar veel op

Sinds gisteren de actie om het Glazen Huis van 3FM Serious Request naar Haarlem te halen van start ging (zie een eerdere blog), is er veel gebeurd. Na nog geen twee dagen hebben al bijna 300 mensen de petitie ondertekend. Maar natuurlijk zijn er ook mensen met kritische vragen. Een aantal vragen worden op de actiesite glazenhuisnaarhaarlem.nl beantwoord onder FAQ. Maar op één vraag wil ik ook hier wat verder ingaan: wat kost het Haarlem om dit te organiseren, en wat levert het op voor de stad?

Glazen Huis in Breda

Natuurlijk zijn er belangrijkere redenen om het Glazen Huis naar Haarlem te halen dan de opbrengst voor de stad. Het lijkt me gewoon ontzettend leuk voor Haarlem, en het kan een belangrijke bijdrage leveren aan internationale solidariteit en de doelstelling van Haarlem om de millenniumdoelen van de VN onder de aandacht te brengen. Maar daarnaast kan het ook veel opleveren voor stadspromotie en de economie van Haarlem. En ook dat is in deze economisch lastige tijden natuurlijk niet onbelangrijk.

Vorig jaar stond het Glazen Huis in Breda. De gemeente heeft na afloop onderzoek gedaan wat dit de stad heeft opgeleverd. Dit blijkt enorm. Het evenement trok 200.000 extra bezoekers naar de stad, die samen ruim 4 miljoen euro extra besteedden in winkels en horeca. Ook leverde het evenement veel gratis publiciteit voor de stad op. Als Breda die publiciteit had moeten inkopen in de vorm van advertenties had dat ruim 330.000 euro gekost. Deze voordelen wegen volgens de gemeente ruimschoots op tegen de kosten: ongeveer 150.000 euro, vooral besteed aan politie, reiniging en de verplaatsing van een weekmarkt. Je kunt het rapport van het Bredase onderzoek hier lezen.

Teken de petitie op www.glazenhuisnaarhaarlem.nl!

PvdA NH: Haarlem aansluiten op nachtnet NS

De trouwe volgers van mijn website weten het al lang: ik pleit er al jaren voor om Haarlem aan te sluiten op het nachtnet van de NS. Ook andere politieke partijen hebben zich hier al vaak voor uitgesproken en in het verleden hebben de jongerenorganisaties van SP, D66 en PvdA hier al verschillende keren actie voor gevoerd. Ook het Haarlemse College van B&W probeert de NS er al een tijd van te overtuigen Haarlem aan te sluiten op het nachtnet. De PvdA-wethouders Maarten Divendal en Jan Nieuwenburg kregen onlangs voor elkaar dat de trein van Haarlem naar Amsterdam binnenkort ‘s nachts langer zal rijden, maar de NS weigert tot nu nog een echte nachttrein naar Haarlem te laten rijden.

Treinen in het station van Haarlem

Maar maandag 14 december werd de hoop op aansluiting van Haarlem op het nachtnet nieuw leven ingeblazen. Provinciale Staten van Noord-Holland namen namelijk een motie van PvdA-statenlid Liesje Klomp aan, die het provinciebestuur vraagt zich in te zetten voor aansluiting van Haarlem, Alkmaar en Hoorn op het nachtnet. De steun van de provincie kan belangrijk zijn, want zij speelt een veel belangrijkere rol bij het openbaar vervoer dan afzonderlijke gemeenten. De provincie is voor de NS daarom een veel belangrijkere gesprekspartner dan de gemeente Haarlem alleen. Hopelijk helpt dit om de NS nu eindelijk eens te overtuigen.

Lees hier meer over de door Provinciale Staten aangenomen PvdA-motie.

Actie: Glazen Huis naar Haarlem

Namens de PvdA ben ik een actie gestart om het Glazen Huis van 3FM Serious Request in 2010 naar Haarlem te halen. Met de online petitie www.glazenhuisnaarhaarlem.nl verzamelen we hier steun voor bij de Haarlemse bevolking. Daarnaast zal ik donderdag 17 december tijdens het mondelinge vragenuur in de gemeenteraad aan het College van B&W vragen hieraan mee te werken.

Serious Request is een jaarlijks terugkerende actie, waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van het Rode Kruis. Drie dj’s zijn zes dagen opgesloten in een glazen huis en mogen niet eten. In ruil voor donaties draaien zij dag en nacht verzoeknummers van luisteraars. Dit jaar wordt het voor de zesde keer georganiseerd. In Groningen wordt geld ingezameld voor de bestrijding van malaria. Eerdere gaststeden waren Utrecht, Den Haag en Breda. De Haarlemse dj Giel Beelen doet dit jaar al voor de vijfde keer mee aan de actie.

Serious Request

Dit jaar waren er vijf steden kandidaat om het evenement te organiseren: Eindhoven, Enschede, Groningen, Rotterdam en Tilburg. Groningen haalde het uiteindelijk binnen. De PvdA vraagt het College van B&W Haarlem kandidaat te stellen als gaststad van het evenement in december 2010. Op die manier kan Haarlem een bijdrage leveren aan internationale solidariteit. Dit past bij de doelstelling van de gemeente om als Millenniumgemeente aandacht te vragen voor de ontwikkelingsdoelen van de VN. Daarnaast trekt het veel mensen naar de stad, wat goed is voor de naamsbekendheid en economie van Haarlem.

Doe mee en steun deze actie! Je kunt de petitie tekenen op http://www.glazenhuisnaarhaarlem.nl. Ben je lid van Hyves? Dan kun je ook lid worden van de speciale pagina op Hyves: http://sr2010naarhaarlem.hyves.nl.