Meer

Archive | januari, 2010

Debat in gemeenteraad over HFC Haarlem

Nadat maandag 25 januari het faillissement van voetbalclub HFC Haarlem was uitgesproken (zie een eerdere blog), debatteerde de gemeenteraad donderdag 28 januari hierover. Het CDA had een spoeddebat aangevraagd. Je kunt het debat hier terugluisteren (vanaf minuut 00:10:00).

Raadslid Cees-Jan Pen van het CDA vroeg tijdens het debat om een raadsonderzoek naar de ondergang van HFC Haarlem. Een vreemd voorstel, want de gemeenteraad had al maanden geleden raadsbreed gevraagd om een Rekenkameronderzoek. Iedereen wil dat wordt uitgezocht of er fouten zijn gemaakt rond het stadion, maar voor dit soort gevallen heeft de gemeenteraad een eigen Rekenkamer, daar is geen raadsonderzoek voor nodig. Cees-Jan Pen zit zelf in de Rekenkamercommissie, dus hij had hier al lang mee aan de slag kunnen gaan met zijn collega’s. Het lijkt er dan ook op dat het vooral een verkiezingsstuntje was van het CDA. Dit mislukte overigens geheel: vrijwel de gehele gemeenteraad stemde tegen de motie van het CDA. De gemeenteraad wil eerst gewoon het onderzoek van de Rekenkamer afwachten.

Ik had zelf tijdens het debat nog een aanvaring met Bart Roos (Fractie Roos). Hij kwam opeens met een motie van afkeuring richting het College van B&W, omdat hij vond dat de gemeente HFC Haarlem financieel had moeten steunen. Een bizarre opstelling, want een week voor het faillissement had Roos in de krant nog gezegd tegen financiële steun aan de club te zijn. Toen de club nog gered had kunnen worden was Roos tegen steun, nu het te laat is denkt hij daar opeens anders over. Zijn motie kreeg dan ook geen enkele steun.

Toch was het debat wel nog ergens goed voor. Behalve de betaald voetbaltak heeft HFC Haarlem ook een jeugdopleiding, die van zeer hoog niveau is. Wethouder Maarten Divendal zegde toe er alles aan te zullen doen dat deze jongeren het seizoen kunnen uitspelen. Bovendien wordt gewerkt aan een doorstart daarna, bijvoorbeeld door samenwerking met een andere Haarlemse voetbalclub. De betaald voetbalorganisatie HFC Haarlem bestaat niet meer, maar hopelijk is er wel nog toekomst voor de rest van de club. Dat is veel belangrijker dan al het politieke gekrakeel.

Langs de deuren in Parkwijk

Deze campagne kun je de PvdA niet alleen vinden op markten en in debatzaaltjes, de PvdA komt in Haarlem ook naar je toe. In een aantal Haarlemse wijken gaan we alle deuren langs om mensen te vragen naar hun mening over hun buurt. De afgelopen paar weken waren we elke zaterdag te vinden in Parkwijk in Haarlem-Oost.

De meeste inwoners van Parkwijk zeggen prettig te wonen in deze buurt. Wel zijn er nog dingen die beter kunnen. Veel genoemde zaken zijn overlast, troep en weinig voorzieningen voor jongeren. Met deze wensen en ideeën gaat de PvdA in de gemeenteraad aan de slag.

De foto’s zijn gemaakt door Rob Jordaan. Bekijk hier zijn website.

Bekijk hier meer foto’s van de PvdA in Parkwijk.

In debat over kraken en antikraak

Woensdag 27 januari organiseerde het Mondiaal Centrum een debat over kraken en antikraak, waar ik namens de PvdA aan deelnam. Aanleiding voor het debat is het landelijke kraakverbod, waartoe de Tweede Kamer onlangs besloot en dat nu bij de Eerste Kamer ligt. Helaas hadden de voorstanders van dit kraakverbod (CDA, VVD, ChristenUnie) niet de moed om dit te komen verdedigen, en waren we met alleen tegenstanders van het kraakverbod (PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Actiepartij). Over het kraakdebat waren we het dus snel eens, maar het werd toch nog een interessant en levendig debat, vooral over antikraak.

De PvdA is tegen het kraakverbod (zie o.a. hier). Het kraakverbod zal leiden tot meer leegstand en speculanten krijgen vrij spel. Het huidige beleid, waarbij het na een jaar leegstand mogelijk wordt om een gebouw te kraken, leidt ertoe dat pandeigenaren gebouwen minder snel leeg zullen laten staan en tijdelijk verhuren. Leegstand werkt verloedering in de hand. Bovendien is het onacceptabel dat panden leeg staan terwijl er mensen op zoek zijn naar een woning. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft zich namens het Haarlemse stadsbestuur ook meerdere malen uitgesproken tegen het verbod, net als veel andere grote steden.

Voorafgaand aan het debat werd de documentaire ‘Leegstand zonder zorgen’ vertoond. Deze schetst een indringend beeld van de misstanden die bij sommige antikraakbureaus bestaan. Omdat antikrakers formeel geen huurders zijn, maar een gebruiksovereenkomst hebben, verliezen zij vrijwel al hun rechten. Dat leidt soms tot schrijnende situaties. Antikraakbureaus kunnen onaangekondigd langskomen voor controle en bewoners kunnen zonder opgave van reden uit hun huis worden gezet wanneer ze lastig zijn. Ook in Haarlem worden soms woningen via zo’n antikraakcontract tijdelijk verhuurd.

Tijdelijke verhuur van leegstaande panden is natuurlijk een goede zaak, maar het moet wel op een eerlijke manier gebeuren. Wat mij betreft zouden gemeente en corporaties in Haarlem moeten afspreken dat ze geen gebruik meer maken van dit soort antikraakcontracten, maar in plaats daarvan de wettelijke mogelijkheid voor tijdelijke verhuur gebruiken. Ook daarbij kunnen woningen tijdelijk worden verhuurd zonder dat de huurder huurbescherming opbouwt, maar verder zijn de rechten en plichten van huurders wel goed geregeld. Met de aanwezige partijen hebben we afgesproken dat we dit verder gaan uitzoeken en zo nodig initiatieven nemen.

Faillissement HFC Haarlem verlies voor de stad

Vandaag is het faillissement uitgesproken voor voetbalclub HFC Haarlem. De club is er niet in geslaagd nieuwe investeerders te vinden, die bereid waren de schulden af te lossen. Eén van de oudste voetbalclubs van Nederland verdwijnt hiermee uit het betaald voetbal, spelers en werknemers raken hun baan kwijt en veel supporters verliezen hun geliefde club.

Het is verschrikkelijk zonde. Haarlem verliest hiermee haar betaald voetbalclub, een club met een enorme traditie in de stad. Natuurlijk is het in de eerste plaats verschrikkelijk voor de spelers en werknemers van HFC Haarlem, die hun baan zijn kwijt geraakt. Maar daarnaast verliezen vele supporters de club waarvan zij houden en waarvoor ze elke vrijdag naar het stadion kwamen. Sommigen al tientallen jaren. Ik wens spelers, werknemers en supporters van HFC Haarlem heel veel sterkte.

HFC Haarlem sjaalDe financiële problemen van HFC Haarlem zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op het niet doorgaan van het stadion in Haarlem-Oost (zie eerdere blogs). Nadat ontwikkelaar Fortress weigerde het stadion te bouwen haakten ook verschillende sponsors van de club af. De schulden van HFC Haarlem liepen toen snel op, uiteindelijk tot ruim 2 miljoen euro.

De gemeente is verschillende keren bijgesprongen om de club te steunen. Eind 2008 besloot de gemeenteraad 200.000 euro te verstrekken voor het bouwen van een nieuw supportershome en het opknappen van kleedkamers. Omdat dit in eigen beheer mocht worden uitgevoerd kon de club de rest van het geld aan andere zaken besteden. In 2009 besloot de gemeenteraad op verzoek van HFC Haarlem voor 430.000 euro verschillende opstallen in het stadion te kopen, waardoor de club extra geld te besteden kreeg. Tenslotte heeft de gemeenteraad één miljoen euro gereserveerd voor een opknapbeurt voor het stadion, mits de club financieel orde op zaken zou stellen. Hiermee wilde de gemeenteraad aan nieuwe sponsors laten zien betaald voetbal in Haarlem belangrijk te vinden.

Sommigen zullen zeggen dat we dat geld niet in de club hadden moeten steken, omdat het nu voor niets blijkt te zijn geweest. De PvdA denkt daar anders over. Wij wilden er alles aan doen om de club te redden. Sommige supporters vinden dat de gemeente juist onvoldoende heeft gedaan voor de club. Ik begrijp heel goed de teleurstelling van supporters, maar de gemeente heeft echt het uiterste gedaan wat binnen de wetgeving voor staatssteun en de financiële positie van de gemeente zelf mogelijk was. Helaas bleek dat uiteindelijk niet genoeg om de club te kunnen redden.

Verkiezingsspotje PvdA in première

Zaterdag 23 januari presenteerde de PvdA Haarlem haar campagnespotje ‘Samen maken we Haarlem’. Dit gebeurde met een heuse bioscooppremière in bioscoop Brinkmann, onder het genot van popcorn en frisdrank. Het spotje staat inmiddels ook op Youtube.

In het spotje wordt de centrale boodschap van de PvdA Haarlem ‘Samen maken we Haarlem’ verbeeld. Er komen verschillende bekende en onbekende Haarlemmers in beeld die samen bouwen aan de stad. In het spotje speelt daarnaast het voor Haarlemmers overbekende geluid van een Damiaatjes een belangrijke rol. Op tal van manieren komt het geluid van deze klokken terug in het spotje.

Namens de campagneteam heeft Moussa Aynan hard aan het spotje gewerkt. Daarnaast hebben vele Haarlemmers belangeloos meegewerkt. Een groot deel van hen was aanwezig bij de feestelijke première in bioscoop Brinkmann. Complimenten voor het mooie resultaat!

Amphitrite en De Brug samen op plek Amphitrite

De gemeente Haarlem moet samen met studentenroeivereniging Amphitrite en multiculturele scouting De Brug aan de slag gaan met een gezamenlijke vestiging van beide verenigingen op de huidige tijdelijke locatie van Amphitrite aan de Noord-Schalkwijkerweg. Die opdracht gaf de overgrote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling het College van B&W mee op mijn initiatief. Wij omarmen hiermee een plan dat de beide verenigingen samen hebben opgesteld.

Ik ben samen met mijn fractiegenoot Annemiek Kropman al ruim een jaar bezig met de huisvesting van Amphitrite (zie een eerdere blog). In december 2008 nam de gemeenteraad al een motie van mij aan die het College van B&W vroeg een definitieve locatie te zoeken voor studentenroeivereniging Amphitrite, die nu op basis van een tijdelijke ontheffing is gevestigd aan de Noord-Schalkwijkerweg. Naar aanleiding van deze motie ging ook de roeivereniging zelf op zoek naar mogelijkheden. Zij zochten samenwerking met de voornamelijk Marokkaanse scoutingvereniging De Brug om op de huidige locatie van Amphitrite een gezamenlijk onderkomen te bouwen. Ook De Brug is al een tijd op zoek naar betere huisvesting. Dit voorstel werd donderdag 21 januari door de PvdA geagendeerd in de raadscommissie Ontwikkeling.

Het is heel goed dat deze twee verenigingen samen een plan hebben gemaakt. Hiermee krijgt zowel Amphitrite als De Brug een betere huisvesting en meer zekerheid over de toekomst. Het moet nog blijken of het plan ook financieel haalbaar is, maar wij denken dat het kansrijk is. Wij willen daarom dat het College van B&W nu op basis van dit plan verder in gesprek gaat met de beide verenigingen. Dit plan heeft onze voorkeur boven alternatieve locaties die het College van B&W nog wilde onderzoeken, zoals de Put van Vink.

Wij kregen hierbij steun van een ruime meerderheid van de commissie. Wethouder Jan Nieuwenburg zegde toe nog de volgende dag een uitnodiging te verzenden aan beide verenigingen om te gaan werken aan een gezamenlijke vestiging op de huidige locatie van Amphitrite. Dit besluit kon rekenen op applaus van de op de publieke tribune aanwezige leden van Amphitrite en De Brug.

De grenzeloze generatie?

Woensdag 20 januari organiseerde Café Globaal in het Mondiaal Centrum Haarlem een debat over het onderzoek ‘De Grenzeloze Generatie’ van Motivaction. Frits Spangenberg (onderzoeker Motivaction) en Mei Li Vos (kamerlid PvdA) gingen met elkaar en met de zaal in debat over de conclusies van het onderzoek.

Volgens het onderzoek zijn veel  jongeren tegenwoordig erg materialistisch en gefascineerd door uiterlijk, kicks en status. Zij zijn veel minder idealistisch dan vorige generaties en vooral bezig met het najagen van het eigen genot. Een grote groep jongeren heeft te maken met obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en publieke agressie.

Het onderzoek heeft een hoog ‘wat gaat het toch slecht met de jeugd van tegenwoordig’ gehalte. Maar kloppen de conclusies van het onderzoek wel? Zijn jongeren tegenwoordig echt niet meer idealistisch en alleen nog maar bezig met materiële zaken? Of lijkt dat alleen maar zo, omdat de onderzoekers idealisme definiëren vanuit de bril van de babyboomgeneratie?

Onze generatie staat weliswaar niet meer dagelijks op de barricaden en het Maagdenhuis is ook al een tijdje niet meer bezet. Maar in plaats daarvan gaan steeds meer jongeren een tijd vrijwilligerswerk doen in de Derde Wereld, worden zij lid van allerlei maatschappelijk betrokken netwerken op Hyves of Facebook en is Geenstijl, dat toch vooral over politiek schrijft, zeer populair. En ja: we zijn misschien materialistisch en willen allemaal de nieuwste iPhone hebben, maar we brengen wel binnen een week ruim 7 miljoen euro bij elkaar voor 3FM Serious Request door met die iPhone een plaat aan te vragen.

Natuurlijk zijn er genoeg jongeren die nauwelijks maatschappelijk betrokken zijn. Maar is dat bij eerdere generaties dan zo anders? Zijn babyboomers die ooit op de barricades riepen om sociale gelijkheid, maar vervolgens goedkoop een huis kochten en zich nu verzetten tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, zoveel idealistischer? Natuurlijk niet! Ik denk zelfs dat jongeren tegenwoordig veel meer weten te verbeteren in de wereld dan vorige generaties. Het was tenslotte onze generatie die zorgde dat Amerika voor het eerst een zwarte president kreeg.

Is het onderzoek dan totale onzin? Absoluut niet. Het onderzoek toont goed aan dat er ook onder jongeren een tweedeling is: jongeren die optimaal profiteren van alle kansen van de kleiner wordende wereld, en jongeren die niet weten te profiteren van alle vernieuwing en die vaak te maken hebben met een opstapeling van problemen, zoals werkloosheid, schulden en criminaliteit. Dat is niet nieuw en niet uniek voor de jonge generatie, maar wel zorgelijk. Het is de missie van de sociaal-democratie om daar iets aan te veranderen, zodat iedere jongere dezelfde kansen krijgt. Dit onderzoek laat weer eens zien dat dat keihard nodig is. Het is jammer dat die conclusie uit het onderzoek zo is ondergesneeuwd onder het generatiebashen.

Lees hier ook de blog van de Haarlemse CDA-lijsttrekker Merijn Snoek over het onderzoek. Een verfrissend geluid voor een CDA-politicus.

Landelijke campagne PvdA van start

Vorige week ging de Haarlemse PvdA-campagne al van start tijdens de nieuwjaarsreceptie (zie een eerdere blog), en inmiddels is ook de landelijke PvdA de campagne voor de verkiezingen van 3 maart gestart. Zaterdag 16 januari trapte PvdA-leider Wouter Bos samen met verschillende lokale lijsttrekkers letterlijk de verkiezingscampagne af met een PvdA-voetbaltoernooi op het Johan Cruijff Court op het Sumatraplantsoen in Amsterdam Oost . Ook de Haarlemse PvdA-lijsttrekker Joyce Langenacker was hierbij aanwezig. 

Ook sloot Wouter Bos met de lokale PvdA-lijstttrekkers het convenant ‘Iedereen telt mee’. Hierin zijn afspraken gemaakt over waar de PvdA zich lokaal en landelijk voor gaat inzetten. Ook de Haarlemse lijsttrekker Joyce Langenacker tekende het convenant met Wouter Bos. Je kunt het convenant hier lezen.

De speech van Wouter Bos bij de aftrap van de campagne:

Vragen over komst conservatorium beantwoord

Het College van B&W heeft onlangs de schriftelijke vragen die ik samen met fractiegenoot Sonja Kagie stelde over de komst van het conservatorium van hogeschool Inholland naar Haarlem beantwoord. Wij stelden vragen omdat de PvdA wil dat Haarlem optimaal profiteert van de komst van het conservatorium naar de stad. We moeten daarom zorgen voor goede woningen en oefenruimten voor studenten en afgestudeerden van het conservatorium.

De beantwoording van het College van B&W is positief. Men is al in gesprek met het conservatorium over hoe de school zo goed mogelijk kan worden ingebed in het culturele klimaat van de stad en hoe studenten en afgestudeerden aan de stad kunnen worden verbonden. Ook zoekt het conservatorium aansluiting met het bedrijfsleven, wat een impuls kan betekenen voor de creatieve bedrijvigheid in Haarlem.

Het meeste zorgen maakten wij ons over de huisvesting van de studenten. Een nieuwe groep studenten zal zich in de stad willen vestigen, met specifieke wensen voor woonruimte. Zij zullen thuis meerdere uren per dag willen kunnen repeteren, terwijl de meeste studentenkamers geen goede geluidsisolatie hebben. Het College schrijft samen met het conservatorium en studentenhuisvester DUWO te werken aan het geschikt maken van studentenkamers voor conservatoriumstudenten. Dat is mooi nieuws.

Je kunt de complete beantwoording van onze vragen hier downloaden als Word-bestand.

Verkiezingswebsite PvdA Haarlem gelanceerd

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie heeft de PvdA Haarlem zondag 10 januari de speciale verkiezingswebsite stempvdahaarlem.nl gelanceerd. Op deze website kunnen Haarlemmers bekijken wat de plannen van de PvdA zijn voor hun wijk. Ook is er het laatste verkiezingsnieuws, interviews met alle kandidaat-raadsleden en blogs te vinden. De afgelopen maanden heb ik als lid van het campagneteam hard gewerkt aan deze website.

De website biedt verschillende ingangen om informatie van de PvdA te vinden. Zo kun je op een kaart je eigen wijk aanklikken en kijken wat de plannen van de PvdA zijn in jouw wijk en wat de PvdA de afgelopen jaren in jouw wijk heeft gedaan. Ook kun je de prioriteiten van de PvdA bekijken en lezen wat de PvdA wil doen voor verschillende groepen Haarlemmers, zoals jongeren, ouderen en ondernemers. De website is interactief gemaakt via blogs, verschillende sociale netwerken en twitter.

De website is te vinden op www.stempvdahaarlem.nl. Binnenkort zal de site ook automatisch worden doorgelinkt vanaf de andere websites van de PvdA Haarlem.

De poster hangt!

De nieuwe campagneposters van de PvdA Haarlem zijn binnen. Natuurlijk heb ik meteen een poster achter mijn raam gehangen. De posters zijn rood, met de leus ‘Samen maken we Haarlem’ en het PvdA-logo prominent in beeld. Verder staat op de poster een verwijzing naar de speciale campagnesite van de PvdA Haarlem, die zondag 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Haarlem wordt gelanceerd.

Alle bezoekers van mijn site zijn van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Haarlem. Deze receptie vormt tevens de start van de verkiezingscampagne. De nieuwjaarsreceptie van de PvdA vindt zondag 10 januari plaats in restaurant Madame Marlie tussen 16:00 en 18:00 uur. Voorafgaand aan de receptie is er van 15:00 tot 16:00 uur een Haarlems Lagerhuis debat over onderwijs. Kijk hier voor meer informatie.

Ingesneeuwd

We zijn gewend dat hevig winterweer vooral plaatsen meer landinwaarts treft, maar dit jaar is het anders. Twee keer deze week sloeg het winterweer hier heviger toe dan elders: maandag 4 januari werd Haarlem getroffen door extreme gladheid en woensdag 6 januari viel er in deze regio veel meer sneeuw dan elders, waardoor het verkeer volstrekt ontregeld raakte.

De sneeuwval in Haarlem leverde prachtige plaatjes op die via twitter snel werden verspreid, zoals deze en deze. In de stad werden langlaufers gesignaleerd en op de straten werd geschaatst (zie deze foto). Maar de sneeuw zorgde ook voor enorme problemen in het verkeer. Het trein- en busverkeer naar Haarlem moest volledig worden gestaakt en op de wegen kwamen de auto’s nauwelijks meer vooruit door de enorme gladheid en sneeuwophoping. De hulpdiensten riepen een crisisteam bij elkaar. Haarlem was volledig ingesneeuwd. Na twaalf uur ‘s nachts stond er nog 16 km file op de A9 bij Haarlem. Een mooi filmpje van de verkeerschaos in Haarlem kun je zien op de website van het Haarlems Dagblad.

De overlast door het onverwacht extreme weer van 6 januari was natuurlijk niet te voorkomen, maar ook de afgelopen weken klagen veel Haarlemmers dat er in de stad onvoldoende wordt gestrooid, waardoor het onnodig glad blijft. Ik vind die klacht grotendeels onterecht. Natuurlijk zullen er dingen beter kunnen, we moeten na afloop van deze vorstperiode maar eens goed kijken welke lessen we kunnen trekken. Maar de gemeente en Spaarnelanden doen wat men kan, de strooiwagens kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. We mogen nog blij zijn dat Haarlem voldoende strooizout heeft door een slim contract met de leverancier, in andere steden is het zout al vrijwel op en wordt er helemaal niet meer gestrooid.

Haarlemmers zouden bovendien veel meer zelf kunnen doen om de gladheid te bestrijden. Wanneer iedereen zijn eigen stoepje sneeuwvrij houdt en buren die slecht ter been zijn helpt, kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen kan genieten van het winterweer, zonder overlast of gevaar. De PvdA gaat de komende verkiezingscampagne in met de leus ‘Samen maken we Haarlem’. Dit is daar eigenlijk een perfect voorbeeld van. De overheid kan het niet alleen, maar wanneer we samenwerken en allemaal ons steentje bijdragen kunnen we Haarlem mooier en socialer maken. Samen maken we Haarlem.

Een gelukkig 2010!

Ik wens alle bezoekers van mijn website en lezers van mijn blogs op Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn een fantastisch 2010! Ik hoop dat het een mooi en progressief jaar toe, waarin we samen werken aan een sociaal en tolerant Haarlem en een duurzame en solidaire wereld.

Voor mij wordt 2010 een heel spannend jaar. Op woensdag 3 maart zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb veel zin om de komende twee maanden hard campagne te voeren voor een mooie uitslag voor de PvdA in Haarlem. En natuurlijk ook om zelf herkozen te worden als gemeenteraadslid. Samen maken we Haarlem. Stem PvdA!

Voor raadsleden staan de eerste weken van het nieuw jaar ook in het teken van nieuwjaarsrecepties. Allerlei organisaties in de stad organiseren de komende weken een receptie. Traditiegetrouw bijt de gemeente de spits af met haar nieuwjaarsreceptie in de Gravenzaal van het stadhuis. Die receptie begint maandag 4 januari om 17:00 uur. Alle Haarlemmers zijn van harte welkom. Kijk hier voor meer informatie.

De PvdA Haarlem organiseert zondag 10 januari haar nieuwjaarsreceptie, waarvoor je als lezer van mijn blogs natuurlijk ook bent uitgenodigd. Deze receptie vormt tevens de start van de verkiezingscampagne. De nieuwjaarsreceptie van de PvdA vindt plaats in restaurant Madame Marlie tussen 16:00 en 18:00 uur. Voorafgaand aan de receptie is er van 15:00 tot 16:00 uur een Haarlems Lagerhuis debat over onderwijs. Kijk hier voor meer informatie.