Meer

Archive | februari, 2010

Dinsdag 2 maart: digitaal verkiezingsspreekuur

Heb je nog niet besloten op wie je woensdag 3 maart gaat stemmen? Of heb je nog laatste vragen aan mij over wat de PvdA precies wil? Dinsdag 2 maart houd ik tussen 20:00 en 22:00 uur een digitaal spreekuur via MSN en Twitter. Hier kun je terecht met al je last minute vragen.

Natuurlijk kun je al je vragen ook op andere momenten en via andere kanalen stellen, maar dinsdag ben ik tussen 20:00 en 22:00 uur in ieder geval live aanwezig. Je kunt je vragen dinsdag stellen op twitter via http://twitter.com/jeroenfritz. Reply dan naar @jeroenfritz. Je kunt je vragen ook stellen via MSN / Live Messenger. Voeg dan jeroenfritz@hotmail.com toe aan je messenger.

Mariëtte Hamer in Schalkwijk

Waar de meeste politieke partijen hun landelijke kopstukken alleen inzetten in het centrum van Haarlem, kiest de PvdA ervoor hen daarnaast ook mee te nemen naar de wijken waar de meeste mensen wonen. Eerder was minister Jacqueline Cramer al in Parkwijk (zie een eerdere blog), bezocht Jeroen Dijsselbloem Delftwijk en Meerwijk (zie een eerdere blog) en wandelde Roos Vermeij door het Westelijk Tuinbouwgebied (zie een eerdere blog). En zaterdag 27 februari voerden we samen met Mariëtte Hamer campagne in winkelcentrum Schalkwijk.

Het winkelcentrum is het stadshart van Schalkwijk, een stadsdeel waar ruim 30.000 mensen wonen. Het winkelcentrum bedient echter, mede door de goede parkeermogelijkheden, ook delen van omliggende gemeenten. De komende jaren zal het winkelcentrum flink worden opgeknapt. Helaas liet ontwikkelaar ING het dit jaar afweten, maar de gemeente gaat nu samen met de winkeliers zelf aan de slag om de inwoners van Schalkwijk het levendige stadshart te geven waar zij recht op hebben.

Mariëtte Hamer deelde rozen uit aan voorbijgangers. Daarnaast was er op het centrale plein in het winkelcentrum een talkshow met Mariëtte Hamer en de Haarlemse lijsttrekker Joyce Langenacker, onder andere over de toekomst van Schalkwijk en over werkgelegenheid. Joyce bood Mariëtte Hamer het tien puntenplan werkgelegenheid van de PvdA Haarlem aan, met daarin onze plannen om meer banen te creëren en werkloosheid te voorkomen. Werk is zowel in Haarlem als landelijk de grootste prioriteit voor de PvdA. Je kunt dit plan hier bekijken.

Bekijk hieronder een filmpje van de toespraak van Mariëtte Hamer, gemaakt door mijn fractiegenoot Martien Brander:

In top-3 Beste Webpoliticus

Spannend: ik ben doorgedrongen tot de top-3 van de juryprijs voor Beste Webpoliticus van Nederland. Eerder werd al bekend dat ik ben genomineerd (zie een eerdere blog). De jury heeft de lijst van ruim veertig genomineerden nu teruggebracht naar een shortlist van drie. De andere kandidaten zijn Marc Rosier (VVD Zoetermeer) en Thierry Aartsen (VVD Breda).

Deze landelijke prijs wordt elk jaar uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen uitgereikt aan de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet. Eerdere winnaars waren Tweede Kamerleden Sabine Uitslag en Boris van der Ham en kandidaat voor het Europees Parlement Ivo Thijssen.

Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Tot zondag 28 februari kan iedereen een stem uitbrengen op de genomineerde kandidaten voor de publieksprijs op www.bestewebpoliticus.nl. Maandag 1 maart wordt de winnaar van zowel de juryprijs als de publieksprijs bekend gemaakt.

Legaliseer coffeeshops en reguleer teelt canabis

Moet de teelt en aanvoer van canabis voor coffeeshops worden gereguleerd, of moeten de coffeeshops sluiten? Die vraag stond centraal tijdens het interessantste deel van een verder vrij saai Haarlems verkiezingsdebat van Radio Noord-Holland woensdag 24 februari.

CDA, ChristenUnie en Trots op Nederland willen de coffeeshops sluiten in Haarlem, te beginnen met de coffeeshops in de buurt van scholen. De PvdA is het daar niet mee eens. Wij zijn juist voor legalisering. “De PvdA wil dat Haarlem gidsstad wordt op het gebied van gereguleerde canabisteelt”, zei PvdA-lijsttrekker Joyce Langenacker tijdens het debat. Wij willen dat aanvoer en teelt van softdrugs voor coffeeshops wordt gereguleerd. Dit voorkomt overlast en criminaliteit en verbetert het toezicht op de gezondheid.

Sluiting van coffeeshops zal leiden tot meer illegaliteit en meer criminaliteit. Bovendien zal de overlast toenemen, omdat er meer op straat gedeald zal worden. Sluiting van coffeeshops bij scholen is bovendien symboolpolitiek. Het is helemaal niet haalbaar, omdat vrijwel het gehele stadscentrum binnen 500 meter van een school ligt (o.a. Stedelijk Gymnasium en Nova College). Dit zou dus feitelijk de sluiting van alle coffeeshops in het centrum betekenen.

Veel beter is om de bestaande leeftijdsgrenzen voor coffeeshops beter te handhaven en jongeren op school goed voor te lichten over de gevolgen van drugsgebruik. En niet alleen daarover, maar ook bijvoorbeeld over alcoholgebruik. In Haarlem zijn de negatieve gevolgen van alcoholmisbruik door jongeren immers veel groter dan van drugsgebruik. Vreemd genoeg pleiten CDA en ChristenUnie er niet voor om alle kroegen in de buurt van scholen te sluiten. Dat maakt hun pleidooi voor de sluiting van coffeeshops tamelijk hypocriet.

Op campagne met Roos Vermeij

Maandag 22 februari was Tweede Kamerlid Roos Vermeij de hele dag in Haarlem, om samen met ons campagne te voeren. We bezochten het Nova College, hadden een lunch met jonge ondernemers uit de binnenstad, deelden rode rozen uit op de markt en wandelden door het Westelijk Tuinbouwgebied.

De dag begon bij het Nova College. Hier kregen we een toelichting op de projecten die zij hebben voor reïntegratie, inburgering en laaggeletterdheid. Behalve een grote MBO-opleiding heeft het Nova College ook een tak contractonderwijs, die dit soort cursussen en opleidingen verzorgt. Deze opleidingen leveren een belangrijke bijdragen aan het bij de samenleving betrekken en weer aan het werk helpen van grote groepen Haarlemmers. Eén van onze kandidaten, Marceline Schopman, werkt als docent inburgering bij het Nova College.

Foto: Peter Evers

Na een lunch met een aantal jonge ondernemers uit de binnenstad deelden we rozen uit op de markt. Vervolgens wandelden we met omwonenden door het Westelijk Tuinbouwgebied. De Haarlemse gemeenteraad wil de natuur hier beschermen. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg maakte een bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt. Dit bestemmingsplan werd vorig jaar echter afgekeurd door de provincie. GroenLinks-gedeputeerde Albert Moens was niet bereid mee te werken aan eerder afgesproken grondverwerving voor natuurontwikkeling. Roos Vermeij stelde indertijd hier kamervragen over aan de ministers van VROM en LNV (zie een eerdere blog). Helaas verloor de gemeente de procedure hierover bij de Raad van State.

Behalve door de GroenLinks-gedeputeerde wordt de natuurbescherming in het Westelijk Tuinbouwgebied inmiddels ook bedreigd door Haarlemse politieke partijen. Het CDA schrijft in haar verkiezingsprogramma dat zij de ontwikkeling van het stadsnatuurpark wil wegbezuinigen. De VVD wil bovendien volgens haar verkiezingsprogramma alleen nog bouwen in de groene randen rond Haarlem, waar ook dit gebied toe behoort. Mensen die het Westelijk Tuinbouwgebied open en groen willen houden, met minder verrommeling en betere natuurbescherming, weten dus wat hen op 3 maart te doen staat: stem PvdA.

PvdA-boottocht over het Spaarne

De PvdA wil het Spaarne beter gebruiken en meer bij de stad betrekken, onder meer door openbaar vervoer over het water. Om daar aandacht voor te vragen maakten wij zondag 21 januari een boottocht over het Spaarne samen met PvdA-ers uit Haarlemmerliede en Heemstede. Soms ijsbrekende door het dunne laagje ijs voeren we van Spaarndam naar Heemstede. Onderweg maakten wij verschillende stops, waar mensen konden op- of afstappen.

Mijn fractiegenoot Moussa Aynan heeft een plan gemaakt voor openbaar vervoer over het Spaarne: de Spaarnette. Wij denken dat openbaar vervoer over water een deel van de stad beter bereikbaar kan maken. Bovendien is het aantrekkelijk voor bezoekers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verbinding van de binnenstad in Haarlem naar Droste en Nieuwe Energie, aan de rand van de Waarderpolder. Daar vindt woningbouw plaats en komen nieuwe culturele activiteiten. Maar ook een langere verbinding naar Spaarndam of Heemstede behoort zeker tot de mogelijkheden, eventueel met een aansluiting op de snelle draagvleugelboot die over het Noordzeekanaal vaart.

Behalve aan openbaar vervoer over water werd tijdens de boottocht ook aandacht besteed aan andere mogelijkheden die de rivier biedt. Zo zou het Spaarne veel aantrekkelijker moeten worden gemaakt voor toerisme en recreatie, bijvoorbeeld door een nieuwe passantenhaven in Haarlem bij molen De Adriaan of meer terrassen aan het water. Ook ziet de PvdA in Haarlem mogelijkheden om langs het Spaarne meer aantrekkelijke woningen te bouwen, met name aan de noordkant van de stad, bijvoorbeeld op het Deliterrein.

Persoonlijke verkiezingsflyer

Voor de verkiezingen van 3 maart heb ik ook een persoonlijke flyer, waarin ik vertel wat mijn speerpunten zijn en waarom ik mensen vraag om op 3 maart op mij te stemmen.

Deze flyer kun je hier downloaden als PDF-bestand.

Gratis draadloos internet in openbare ruimte

De PvdA wil gratis draadloos internet in de openbare ruimte in Haarlem. Zaterdag 20 februari heb ik daar samen met mijn fractiegenoot Moussa Aynan een plan voor gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in café-restaurant XO.

De binnenstad van Rotterdam loopt sinds januari een experiment met gratis draadloos internet. Daar krijgen gebruikers eerst een website met advertenties te zien, waarna ze gratis gebruik kunnen maken van het internet. Tijdens de bijeenkomst in XO vertelde Martijn Hogenboom van Republicom, die het draadloos internet in Rotterdam verzorgt, over de ervaringen.

De PvdA wil kijken of dit ook in Haarlem mogelijk is. Het kan een belangrijke impuls betekenen voor de Haarlemse economie. Haarlem heeft de ambitie om creatieve en innovatieve ondernemers naar de stad te trekken. Dit kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, en daarmee extra werkgelegenheid opleveren voor Haarlemmers. Maar het is natuurlijk ook gewoon handig voor alle inwoners en bezoekers van Haarlem.

Het is niet de bedoeling dat de gemeente voor internetprovider gaat spelen. Het draadloze netwerk kan commercieel geëxploiteerd worden. De gemeente hoeft alleen een beperkte financiële bijdrage te leveren aan de opstartkosten. Daarnaast zou de gemeente de plaatsing van zenders ruimtelijk mogelijk moeten maken. Wij willen het komende jaar kijken of we in bijvoorbeeld de binnenstad en de stadsparken kunnen beginnen met gratis draadloos internet. Als dat een succes wordt kunnen we dat verder uitbreiden in de gehele stad.

Afspraak is afspraak: weg uit Uruzgan

Vannacht is het kabinet Balkenende-4 gevallen. De PvdA besloot uit het kabinet te stappen, omdat CDA en ChristenUnie niet bereid waren de afspraak na te komen om voor het einde van het jaar te vertrekken uit Uruzgan. Een terecht besluit. Wouter Bos heeft woord gehouden: voor het eind van het jaar weg uit Uruzgan.

Twee jaar geleden ging de PvdA aarzelend akkoord met verlenging van de missie in Uruzgan, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat we eind 2010 echt zouden vertrekken. Dan hebben Nederlandse militairen vier jaar lang in één van de gevaarlijkste provincies van Afghanistan gewerkt en is het tijd voor een ander land om deze verantwoordelijkheid over te nemen. Balkenende en Verhagen beloofden dit, maar wilden deze belofte aan de PvdA en het Nederlandse volk nu breken. Voor de PvdA geldt: afspraak is afspraak. De vechtmissie in Uruzgan moet daarom voor het eind van het jaar worden beëindigd.

Het CDA en de ChristenUnie weigerden deze conclusie te trekken en eisten dat alle opties open zouden worden gehouden, dus ook een langer militair verblijf in Uruzgan. De PvdA heeft nog verschillende voorstellen op tafel gelegd om betrokken te blijven bij de opbouw van Afghanistan – door de inzet van onze F16’s voort te zetten en door middel van opleidingen en ontwikkelingssamenwerking de Afghanen in staat te stellen zelf hun lot in eigen handen te nemen. Het CDA en de ChristenUnie bleven echter bij hun eis om ook Uruzgan als optie open te houden. Dat was voor de PvdA terecht onacceptabel.

Het is goed dat Wouter Bos de rug heeft recht gehouden. De PvdA heeft lessen geleerd uit het onderzoek naar de oorlog in Irak: we laten ons niet nog eens een oorlog inrommelen die we eigenlijk niet willen. Op zo’n belangrijk onderwerp moet je je gewoon aan de afspraken houden. Waar de ChristenUnie haar mening over Uruzgan inlevert om langer op het pluche te kunnen zitten, heeft de PvdA woord gehouden. Ik ben trots op Wouter Bos.

Jeroen Dijsselbloem in Haarlem

Woensdag 17 februari bezocht Jeroen Dijsselbloem, vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, samen met de PvdA Haarlem de wijken Delftwijk en Meerwijk. Met het bezoek vroeg de PvdA aandacht voor emancipatie van allochtone vrouw en een goede jeugdzorg.

Het bezoek begon bij moedercentrum Noor in Delftwijk. Haarlem telt vier moedercentra, die voor zowel allochtone als autochtone vrouwen in de wijk gelegenheid bieden tot ontwikkeling en ontmoeting. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan emancipatie van met name allochtone Haarlemse vrouwen. We kregen uitleg over het moedercentrum en gingen in gesprek met een daar actieve kookgroep. Ook spraken we met één van de Haarlemse wijkcontactvrouwen.

De moedercentra en de wijkcontactvrouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de emancipatie en zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De PvdA heeft zich daarom de afgelopen jaren ingezet voor behoud en structurele financiering van de moedercentra en de wijkcontactvrouwen. Met name mijn fractiegenoot Marijke Lodeweegs heeft hier veel energie in gestoken. De komende vier jaar wil de PvdA dat er naast moedercentra ook vadercentra komen, waarin ook aandacht wordt besteed aan sociale interacties en opvoeding in de Nederlandse samenleving.

‘s Middags was Jeroen Dijsselbloem te gast bij een conferentie over jeugdzorg en jeugdbeleid van de statenfractie van de PvdA Noord-Holland. Deze conferentie vond plaats in de brede school in Meerwijk. Dijsselbloem tekende hier samen met provinciale en lokale PvdA-politici een convenant. Hierin spreken de PvdA-politici af zich in te gaan zetten voor een betere jeugdzorg. De PvdA wil onder meer de wachtlijsten wegwerken, betere preventie en eerdere signalering van problemen bij jongeren. Het convenant werd ook ondertekend door de Haarlemse PvdA-wethouder Maarten Divendal.

Genomineerd voor Beste Webpoliticus

Leuk nieuws: ik ben genomineerd als Beste Webpoliticus van Nederland! Deze landelijke prijs wordt elk jaar uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen uitgereikt aan de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet. Eerdere winnaars waren Tweede Kamerleden Sabine Uitslag en Boris van der Ham en kandidaat voor het Europees Parlement Ivo Thijssen.

De jury geeft de volgende motivatie bij mijn nominatie: “Via www.jeroenfritz.nl krijg je als kiezer toegang tot alle onderwerpen waar Jeroen zich mee bezighoudt. Bovendien blogt en twittert hij actief mee. Hij is daarmee alom vertegenwoordigd op het web.”

Er wordt zowel een juryprijs als een publieksprijs uitgereikt. Tot 28 februari kan iedereen een stem uitbrengen op de genomineerde kandidaten voor de publieksprijs. Ik hoop natuurlijk dat je op mij stemt. Je kunt stemmen op http://www.bestewebpoliticus.nl. Op 1 maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

PvdA in actie voor veilig uitgaan

Uitgaan in Haarlem moet leuk en veilig zijn. De PvdA voerde daarom in de nacht van 13 op 14 februari (Valentijnsnacht) actie voor veilig uitgaan. Samen met Nanette Hogervorst, Helga Koper, Moussa Aynan en Martien Brander deelde ik in de binnenstad chocolaatjes uit met leuzen als ‘Uitgaan in Haarlem, puur genieten’ ‘Haarlem zegt byebye nachtlawaai’ en ‘Uitgaan is leuk, hou dat zo’. Ook deelden we rode rozen en valentijnskaarten uit. Met deze actie wil de PvdA aandacht vragen voor ons plan voor veilig uitgaan.

Het plan van de PvdA bestaat uit drie onderdelen:

1. Vrije sluitingstijden
De PvdA wil de sluitingstijden van de horeca vrij geven. Als kroegen zelf mogen beslissen hoe laat ze sluiten, zullen de sluitingstijden meer variëren. Daardoor komt niet meer iedereen om 04:00 uur tegelijk op straat te staan. Dat vermindert de kans op overlast en onveiligheid, zo blijkt in andere gemeenten.

2. Betere handhaving, ook langs ‘slooproutes’
De PvdA wil meer handhaving tijdens uitgaansavonden. Het afgelopen jaar is in de gemeenteraad al extra geld beschikbaar gesteld voor handhaving in de binnenstad. De PvdA wil dat daarnaast ook meer politie en handhaving aanwezig is langs de zogenaamde ‘slooproutes’, de routes van en naar de binnenstad waar dronken jongeren zorgen voor veel overlast en vandalisme.

3. Meer uitgaansmogelijkheden voor jonger dan 18
De uitgaansmogelijkheden voor jongeren onder de 18 jaar moeten worden vergroot. Doordat deze jongeren bijna nergens naar binnen mogen, hangen zij vaak op straat, op zoek naar een plek waar ze toch naar binnen komen. De PvdA wil meer mogelijkheden voor jonge jongeren, zoals friscafés. De gemeente zou dit moeten stimuleren en faciliteren.

Quiz ‘Ik hou van Haarlem’

Haarlem 105 TV zendt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen de eenmalige quiz ‘Ik hou van Haarlem’ uit, waarin zes kandidaat-gemeenteraadsleden aan de tand worden gevoeld over hun kennis van Haarlem. Namens de PvdA neem ik deel aan deze quiz. Helaas met niet al te veel succes…


Ik hou van Haarlem (politieke quiz)

Haarlem105TV | MySpace Video

De quiz wordt in het weekend van 13 en 14 februari en in het weekend van 20 en 21 februari elk uur uitgezonden op Haarlem 105 TV.

Niet zeuren over gletsjers, maar aan de slag

Regelmatig schrijf ik een column op de nieuwe lokale website 023magazine.nl. Vorige week schreef ik al over het kraakverbod, deze week heb ik het over de klimaatverandering en de kritiek op het klimaatpanel IPCC. Dit mede naar aanleiding van het campagnebezoek van minister Cramer aan Haarlem op dinsdag 9 februari (zie een eerdere blog). Je kunt mijn column ‘Niet zeuren over gletsjers, maar aan de slag’ ook hier lezen. Verder lezen