Meer

Archive | april, 2010

PvdA Congres

Helaas moest ik zondag 25 april het PvdA Congres in Nijmegen missen. Meestal probeer ik wel bij het jaarlijkse congres te zijn. Het is altijd een mooi moment om partijgenoten uit de rest van het land te spreken. Bovendien hebben we als leden tegenwoordig individueel stemrecht op het congres, dus je kunt als lid ook rechtstreeks invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma. Maar dit jaar kon ik er vanwege andere bezigheden niet bij zijn. Gelukkig kon ik een groot deel wel volgen via Politiek24.

Het was een bijzonder Congres. Er werd afscheid genomen van Wouter Bos, die de partij acht jaar heeft geleid. Een emotioneel afscheid, maar ook een moment van nieuwe hoop omdat er zo’n goede opvolger klaar staat: Job Cohen. Cohen hield een bevlogen speech, waarin hij duidelijk de keuzes schetste waar Nederland de komende jaren voor staat. Hierbij maakt de PvdA heel andere keuzes dan de rechtse partijen VVD en CDA. Wij willen de economie niet kapot bezuinigen, en blijven pal staan voor een sociaal en fatsoenlijk Nederland. En wij willen dat samen doen met alle Nederlanders, want iedereen telt mee. Je kunt de complete speech van Job Cohen hierboven bekijken.

Overigens is Job Cohen volgende week in Haarlem. Zaterdag 1 mei wordt de landelijke 1 mei viering van de PvdA gehouden in de Haarlemse Lichtfabriek. Dit vormt tevens de aftrap van de campagne. Iedereen is van harte welkom. Kijk hier voor meer informatie.

HFC Haarlem behouden als amateurclub

Voetbalclub HFC Haarlem, die in januari na een faillissement ophield te bestaan als betaald voetbalclub (zie een eerdere blog), blijft voortbestaan als amateurclub. De club fuseert met HFC Kennemerland. De nieuwe fusieclub zal gehuisvest worden op het oude complex van de betaald voetbalclub aan de Jan Gijzenkade in Noord. In een gezamenlijke raadscommissie Ontwikkeling en Samenleving bespraken we donderdag 22 april de voortzetting van de huur op deze plek.

De club en de gemeente verdienen een groot compliment dat het is gelukt om HFC Haarlem op deze manier te laten voortbestaan. De rijke geschiedenis van de club kan hierdoor worden voortgezet. Door de fusie met HFC Kennemerland ontstaat een mooie levensvatbare club. Bijkomend voordeel is dat door het vertrek van HFC Kennemerland extra ruimte ontstaat in het overvolle Pim Mulier sportpark.

De club had graag gezien dat men garanties zou krijgen dat de club tenminste tien jaar aan de Jan Gijzenkade mag blijven. Die garanties willen het college en de gemeenteraad niet geven. Wij willen dat er eerst een gebiedsvisie wordt gemaakt, waarin wordt bepaald wat we in de toekomst met het gebied willen: sport, woningbouw en/of groen. Wel is het eigenlijk zeker dat de club er voor een langere periode kan blijven, want zelfs als er ooit wordt besloten de sportvelden te vervangen door woningbouw zal dat nog vele jaren op zich laten wachten. En ook in dat geval heeft de gemeente de morele verplichting een alternatieve locatie te zoeken voor de club, zoals dat in het verleden ook voor andere sportverenigingen is gebeurd.

CDA, SP en Actiepartij stelden voor de vervanging van het kunstgrasveld nog dit jaar uit te voeren, in plaats van in 2012, zoals nu in de planning staat. Ook dat lijkt de PvdA geen goed idee. Het kan best zijn dat in de gebiedsvisie wordt bepaald dat de sportvelden op een andere plek in het gebied moeten komen te liggen. Het voorstel van deze drie partijen zou dan kapitaalvernietiging betekenen. Wij willen wachten met dit soort grote investeringen tot er een gebiedsvisie ligt. Wel moet de gemeente doorgaan met de aanpak van het noodzakelijke onderhoud, zodat het complex goed bespeelbaar blijft en de sociale veiligheid rond het voormalige stadion verbeterd wordt.

Coalitieakkoord ‘Het oog op morgen’

‘Het oog op morgen’. Dat is de titel van het coalitieakkoord van de nieuwe paarsgroene coalitie van D66, PvdA, GroenLinks en VVD in Haarlem, waarmee de ledenvergadering van de PvdA dinsdag 20 april heeft ingestemd. Een titel die aangeeft dat de nieuwe coalitie Haarlem klaar wil maken voor de toekomst. Door de financiën op orde te brengen, door Haarlem klimaatneutraal te maken, door te zorgen voor goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid, door te bouwen aan prettige buurten en door behoud van een goed sociaal beleid.

De afgelopen anderhalve maand hebben we samen met D66, GroenLinks en VVD hard gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord. Dat gebeurde door de onderhandelaars en daarnaast in twee aparte werkgroepen: de werkgroep financiën en de werkgroep visie en beleid. Zelf nam ik samen met Jan de Ridders namens de PvdA deel aan de werkgroep visie en beleid, waar het inhoudelijk deel van het coalitieakkoord werd voorbereid.

Ik ben best trots op het onderhandelingsresultaat. Eerder schreef ik al over de mooie portefeuille die we hebben binnengehaald voor PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (zie een eerdere blog), maar ook in het coalitieakkoord komen veel van onze ideeën terug. Het is gelukt om ondanks de forse bezuinigingen het sociaal beleid te sparen: daar wordt niet op bezuinigd. Bovendien kunnen we blijven investeren in werkgelegenheid, een klimaatneutrale stad en prettige buurten. Dat waren de speerpunten van de PvdA tijdens de verkiezingscampagne.

Ook veel onderwerpen waar ik persoonlijk campagne mee heb gevoerd staan in het akkoord: vrije sluitingstijden voor de horeca, voorkomen van jeugdwerkloosheid, uitbreiding van het aantal startersleningen voor starters op de woningmarkt, aansluiting op het nachtnet van de NS, een campus bij hogeschool Inholland, meer culturele broedplaatsen, een woonhotel voor spoedzoekers en beter gebruik van internet en sociale netwerken voor participatie en dienstverlening. Het nieuwe College krijgt dit als opdrachten van de coalitie mee.

Hebben we dan niets ingeleverd als PvdA? Natuurlijk wel. De passage over bouwen in het coalitieakkoord zou ik zelf nooit zo hebben geschreven. Ook de PvdA vindt groen in de wijken erg belangrijk, maar in tegenstelling tot onze coalitiepartners vinden wij niet dat de grenzen van de verdichting zijn bereikt. Toch denk ik dat we er goede afspraken over hebben kunnen maken, waardoor Haarlem groener zal worden en we toch betaalbare woningen kunnen blijven bouwen voor de mensen die op zoek zijn naar een woning. We hebben afgesproken door te gaan met de wijkverbetering in Haarlem-Oost, Schalkwijk en Delftwijk, gaan inzetten om meervoudig ruimtegebruik en nieuwe bouwprojecten blijven mogelijk door vervanging van bestaande bebouwing. 30% van de nieuwbouw zal bestaan uit sociale huur- en koopwoningen.

Ik heb veel vertrouwen in deze coalitie en het nieuwe College van B&W. We kunnen hiermee echt een belangrijke stap zetten om Haarlem klaar te maken voor de toekomst. En ondanks de bezuinigingen zal dat gebeuren op een sociale en duurzame manier. Onze onderhandelaars Joyce Langenacker en Jan Nieuwenburg verdienen een groot compliment voor dit resultaat. De nieuwe wethouders zullen donderdag 29 april worden benoemd door de gemeenteraad. Je kunt het coalitieakkoord ‘Het oog op morgen’ hier downloaden als Word-bestand.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Donderdag 8 april organiseerde het ABC Architectuurcentrum een bijeenkomst over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) bij woningbouw. Een ingewikkelde term voor iets wat buitengewoon aantrekkelijk kan zijn: met een aantal toekomstige bewoners samen je huis bouwen, in plaats van een huis te kopen van een ontwikkelaar. Het kan onder meer interessant zijn om zo betaalbare woningen voor starters te bouwen of om het voor ouderen mogelijk te maken in een woongroep te wonen.

Haarlem heeft wel enige ervaring met collectief particulier opdrachtgeverschap, met name bij de aanpak van de palenpest. Maar het instrument is in Haarlem nog niet gebruikt voor bijvoorbeeld starterswoningen. Dat is jammer, want in andere gemeenten blijkt dat het goed kan werken. Omdat de ontwikkelaar als tussenpersoon verdwijnt kunnen er vaak aanzienlijk goedkopere woningen worden gebouwd voor starters. Een voorbeeld hiervan is project ‘de Vrijegeest’ in Akersloot (zie plaatje). In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat starters de komende vier jaar op tenminste één plek in de stad de mogelijkheid moeten krijgen om via collectief particulier opdrachtgeverschap gezamenlijk hun eigen huis te bouwen.

Groot probleem hierbij is dat Haarlem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Almere waar heel veel in eigen beheer wordt gebouwd, weinig vrije grond heeft die hiervoor gebruikt kan worden. Vrije kavels zijn er nauwelijks, vrijwel alle nieuwbouw in Haarlem gebeurt via herstructurering of op grond die niet in handen is van de gemeente. Maar deze vorm van bouwen hoeft niet alleen gebruikt te worden bij nieuwbouw. Ook bij het opknappen van een bestaand pand kan collectief particulier opdrachtgeverschap prima worden gebruikt om tot betaalbare woningen te komen die meer aansluiten bij de wensen van de bewoners. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde klushuizen (zie een eerdere blog).

Er is overigens al een groep mensen die via collectief particulier opdrachtgeverschap eigen woningen wil bouwen in Haarlem of de regio. Zij hebben een stichting opgericht om dit voor elkaar te krijgen. Ik ga de komende maanden eens met hen verder praten om te kijken in hoeverre hun initiatief kan aansluiten bij de ideeën die de PvdA heeft over het bouwen van betaalbare starterswoningen via CPO. Wordt dus vervolgd.

Portretje in de Stadskrant

Gedurende enkele weken worden alle leden van de nieuwe gemeenteraad voorgesteld aan de Haarlemmers met een kort portretje in de Stadskrant. In de editie van 8 april was ik aan de beurt. Je kunt dit portretje hier lezen. Verder lezen

Vice-fractievoorzitter en portefeuille

De meeste taken binnen de nieuwe PvdA-fractie zijn inmiddels verdeeld. Maandag 7 april heeft de fractie mij benoemd tot vice-fractievoorzitter. Dat betekent dat ik fractievoorzitter Joyce Langenacker vervang als zij afwezig is en ik haar verder waar nodig bij zal staan bij het organiseren van een goed functionerende fractie. Ik ben blij met deze blijk van vertrouwen van de fractie en heb veel zin om samen met Joyce en de andere fractieleden te werken aan een succesvolle, zichtbare en gezellige PvdA-fractie de komende vier jaar.

Net als de afgelopen vier jaar blijf ik lid van de raadscommissie Ontwikkeling, de commissie die zich bezig houdt met bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, economie en cultuur. Ik ga deze commissie samen doen met Artie Ramsodit. De onderwerpen op het gebied van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening verdelen wij. Daarnaast is Artie woordvoerder economische zaken en ben ik woordvoerder cultuur en monumenten. Het onderwerp cultuur is vrij nieuw voor mij. Afgelopen periode heb ik deze portefeuille tijdelijk kort overgenomen, maar ik heb er veel zin in hier de komende vier jaar echt mee aan de slag te gaan.

Tenslotte hebben we in de fractie de verschillende wijken onderling verdeeld. Net als de afgelopen vier jaar heeft elke wijk een eigen aanspreekpunt binnen de PvdA-fractie. Ik ben de contactpersoon voor het centrum. Hier vallen de wijken Binnenstad, Stationsbuurt, Heiligenlanden-De Kamp, Vijfhoek, Rozenprieel, Burgwalbuurt en Scheepmakersdijk onder.

Interview VNG Magazine

In het aprilnummer van het VNG Magazine (special Overheid en ICT), het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staat een interview met mij over mijn uitverkiezing als Beste Lokale Webpoliticus.

Je kunt het interview hier lezen als PDF-bestand.

Haarlems Dagblad: Glazen Huis komt niet naar Haarlem

Het Glazen Huis van Serious Request komt in 2010 niet naar Haarlem. Het Haarlems Dagblad schrijft daar vrijdag 2 april over. In het artikel geef ook ik een reactie hierop. Inmiddels heb ik schriftelijke vragen hierover gesteld aan het College van B&W, waarin ik voorstel nu al te beginnen met een campagne om het Glazen Huis in 2011 hierheen te halen (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Nu starten met campagne Glazen Huis 2011

Deze week werd bekend dat Haarlem niet behoort tot de laatste vier steden die in de race zijn om het Glazen Huis van 3FM Serious Request eind dit jaar te organiseren. Erg jammer. In december verzamelde ik nog ruim 1200 ondersteuningen om Haarlem kandidaat te stellen. De PvdA wil dat Haarlem nu al start met een aantrekkelijke campagne om het Glazen Huis in 2011 wel naar de stad te halen. Ik heb hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W.

In december 2009 voerde de PvdA op internet actie om het Glazen Huis van 3FM Serious Request naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). Wij hebben drie reden om het Glazen Huis naar Haarlem te willen halen. Ten eerste omdat het gewoon leuk is voor de stad. Ten tweede omdat Haarlem hiermee een bijdrage kan leveren aan internationale solidariteit, wat ook past bij Haarlem als Millenniumgemeente. En ten derde omdat het veel economische voordelen kan opleveren voor de stad, zoals al is gebleken bij eerdere edities.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft in de gemeenteraad toegezegd de mogelijkheden serieus te onderzoeken (zie een eerdere blog). Toch behoort Haarlem niet tot de laatste vier steden die in de race zijn (Nijmegen, Leiden, Eindhoven en Zwolle). De PvdA wil nu van het College weten wat het door de burgemeester toegezegde onderzoek precies heeft opgeleverd. Daarnaast wil ik dat Haarlem nu inzet op het naar Haarlem halen van het Glazen Huis in 2011. Dat geeft meer tijd voor goede voorbereidingen en een aantrekkelijke campagne richting 3FM.

De PvdA realiseert zich dat er aan de komst van het Glazen Huis kosten verbonden zitten voor de gemeente. De ervaring in andere steden leert echter dat deze kosten ruimschoots worden goedgemaakt door de extra opbrengsten en naamsbekendheid voor de stad. Ook blijkt dat ondernemers veel economisch profijt kunnen hebben van de komst van het Glazen Huis. Een actie om het Glazen Huis naar Haarlem te halen zou dan ook samen met hen moeten worden georganiseerd en mede door het bedrijfsleven kunnen worden betaald. Verschillende ondernemers hebben de PvdA al laten weten dat zij hier graag over willen meedenken.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Prachtige portefeuille voor PvdA-wethouder

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 1 april maakten coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en PvdA de tussenstand van de coalitieonderhandelingen bekend. Inmiddels is duidelijk welke partij welke portefeuilles krijgt in het nieuwe paarsgroene College van B&W. D66 levert daarin twee parttimewethouders (samen 1,6 fte), PvdA, GroenLinks en VVD leveren elk één fulltime wethouder.

PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg krijgt de portefeuille economische zaken, sociale zaken, werkgelegenheid, volkshuisvesting, onderwijs, jeugd en deregulering. Een prachtig pakket! De drie hoofdthema’s van onze verkiezingscampagne (werk, sociale stad en wonen) zitten allemaal in de portefeuille van de PvdA-wethouder.

De PvdA heeft hiermee de portefeuilles in handen waarmee we ervoor kunnen zorgen dat mensen minder hard worden getroffen door de economische crisis in hun baan, hun inkomen en hun woonsituatie. We kunnen Haarlem aantrekkelijker maken voor jonge Haarlemmers, bijvoorbeeld door de combinatie van jeugd, economie en wonen. Maar het mooiste vind ik nog dat economie, sociale zaken, werk, jeugd en onderwijs nu allemaal bij dezelfde wethouder terecht komen. Daarmee kunnen we echt wat betekenen voor bijvoorbeeld het voorkomen van jeugdwerkloosheid en een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De precieze portefeuilleverdeling is als volgt:

  • D66: Regio, ruimtelijke ordening, vastgoed, grote projecten, sport, WMO, welzijn, zorg, participatie, communicatie en dienstverlening.
  • PvdA: Economie, sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs, jeugdbeleid, volkshuisvesting en deregulering.
  • GroenLinks: Mobiliteit, beheer en onderhoud, milieu en duurzaamheid en wijkgericht werken.
  • VVD: Financiën, personeel en organisatie, ICT en cultuur.
  • Burgemeester (naast wettelijke taken): handhaving, citymarketing, evenementen en jumelage.

De komende weken wordt er nog verder gewerkt aan het coalitieakkoord. Het is de bedoeling dat het nieuwe College van B&W op 29 april wordt geïnstalleerd.