Meer

Archive | mei, 2010

Lea Bouwmeester in Haarlem over drugsbeleid

Vrijdag 28 mei was PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester te gast in Haarlem. Het bezoek stond geheel in het teken van het Nederlandse drugsbeleid. We bezochten verschillende coffeeshops, gingen in gesprek over verslavingszorg en wandelden door de binnenstad met de Haarlemse straatpastor. Het bezoek werd afgesloten met een levendig debat over het coffeeshopbeleid. Aanleiding voor dit debat is de Landelijke Coffeeshopstaking, een initiatief van Haarlemse coffeeshophouders die oproepen om 9 juni op een canabisvriendelijke partij te stemmen.

Tijdens het bezoek werd natuurlijk ook aandacht besteed aan de negatieve gevolgen die drugsbeleid met zich meebrengt. Zo hadden we een dinergesprek over verslavingszorg, met name voor harddrugsverslaafden. Deze mensen zorgen in sommige delen van de stad voor veel overlast. Ook schiet de zorg soms nog flink tekort. We spraken met verschillende mensen die bij de verslavingszorg betrokken zijn, zoals politie, Brijder Stichting, Leger des Heils en omwonenden. Ook was er een cliënt van de verslavingszorg bij het gesprek aanwezig.

Vervolgens wandelden we met de Haarlemse straatpastor door de Haarlemse binnenstad. Hij vertelde ons verschillende schrijnende verhalen over problemen waarmee Haarlemse verslaafden soms te maken krijgen. Indrukwekkend. Het laat weer eens zien dat er nog een wereld te winnen is om mensen die helemaal onderaan de maatschappelijke ladder staan een fatsoenlijk bestaan en nieuwe kansen te geven. Iets waar ik zelf de komende tijd in ieder geval mee aan de slag ga is de huisvesting door de corporaties van ex-daklozen. De corporaties lijken hun maatschappelijke taak op dit gebied nog te verwaarlozen.

Het bezoek werd afgesloten met een debat over het coffeeshopbeleid, waarbij ook Frank Visser (ChristenUnie), Merijn Snoek (CDA) en Dilia Leitner (D66) aanwezig waren. De PvdA is voor legalisering van softdrugs. Wij willen dat aanvoer en teelt van softdrugs voor coffeeshops wordt gereguleerd. Dit voorkomt overlast en criminaliteit en verbetert het toezicht op de volksgezondheid. Haarlem zou hierin voorop moeten lopen. Lea Bouwmeester pleitte er tijdens het bezoek voor dat coffeeshops normale bedrijven worden, die we kunnen houden aan normale regels. Opvallend was dat Merijn Snoek aangaf dat het Haarlemse CDA, in tegenstelling tot zijn Haagse partijgenoten, ook voorstander is van regulering van coffeeshops. Wel wil het CDA nog alle coffeeshops in woonwijken sluiten.

Verschillende coffeeshophouders hadden kritiek op het Haarlemse handhavingsbeleid van coffeeshops. In het verleden kregen coffeeshops bij een overtreding eerst een waarschuwing of lichtere straf, om pas bij een tweede overtreding voor langere tijd gesloten te worden. Tegenwoordig volgt meteen sluiting van enkele maanden. In andere gemeenten kent men een soort ‘three strikes out’ systeem, waarbij de sancties bij overtredingen steeds zwaarder worden en coffeeshops na drie overtredingen echt worden gesloten. De PvdA wil in de gemeenteraad de discussie aangaan of wij niet ook zo’n systeem moeten invoeren. Dat lijkt ons redelijker en eerlijker dan het huidige zero tolerance beleid.

Onderduikpand Houtplein verdient bescherming

Aan het Houtplein, op de hoek met de Wagenweg op nummer 32, ligt een onderduik- en verzetspand uit de Tweede Wereldoorlog. Tot vorig jaar was hier restaurant de Bickerij gevestigd. Het pand wordt op dit moment bedreigd met een ingrijpende verbouwing, waarbij de historische delen van het pand zullen verdwijnen. In de raadscommissie Ontwikkeling heb ik donderdag 20 mei, samen met veel andere fracties, bepleit het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument, om het zo de bescherming te geven die het verdient.

In het pand was van 1932 tot 1972 boekhandel Van Halst gevestigd. Tijdens de oorlog bood hij in zijn winkel onderdak aan een illegale drukkerij van het verzet en verschillende Joodse onderduikers. Afgelopen maand vroeg Ruud de Haas, getrouwd met de dochter van boekhandelaar Van Halst, zowel in de raadscommissie Ontwikkeling als in het Haarlems Dagblad aandacht voor de geschiedenis van het pand.

De oproep om het pand te beschermen vond brede steun in de raadscommissie Ontwikkeling. Ik heb voorgesteld het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dankzij de spoedprocedure, die op initiatief van de PvdA in de Monumentenverordening is opgenomen (zie een eerdere blog), kan dit bij acute bedreiging van een pand zelfs al binnen enkele dagen. Wethouder Ewout Cassee heeft in de commissie gezegd de zorgen van de gemeenteraad te delen en te gaan kijken of het pand gemeentelijk monument kan worden. Wij krijgen hierover binnenkort bericht.

Geert Wilders bezoekt PvdA-kraam

Zaterdag 22 mei voerde de PvdA campagne op de Grote Markt in Haarlem. De kraam kreeg deze keer wel erg opmerkelijk bezoek: PVV-leider Geert Wilders kwam met zijn gevolg campagne voeren in de stad en kwam ook langs de PvdA-kraam. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de PvdA Haarlem een speciale poster ontworpen, die het verschil tussen PvdA en PVV laat zien: bij ons telt iedereen mee.

CPB: PvdA behoudt koopkracht

Het is een traditie in de Nederlandse politiek: voorafgaand aan de verkiezingen rekenent het Centraal Plan Bureau (CPB) alle verkiezingsprogramma’s door op hun effecten voor onder meer de economie. Deze doorrekening van de verkiezingsprogramma’s zorgt ervoor dat politieke partijen eerlijk moeten zijn over de gevolgen van hun plannen. Negatieve effecten die partijen proberen te verstoppen komen aan het licht. Zo blijkt dit keer ondubbelzinnig wat de plannen van de verschillende partijen betekenen voor de koopkracht van gewone mensen. Alleen bij PvdA en SP blijft de koopkracht op peil. Bij CDA en D66 daalt de koopkracht het hardst.

Koopkracht is een wat technisch begrip, maar het laat eigenlijk precies zien waar de komende verkiezingen over gaan: wie betaalt de kosten van de economische crisis? Bij het CDA en de VVD leveren mensen nu honderden euro’s koopkracht in terwijl banken en hoge inkomens worden ontzien. Mensen die part noch deel hadden aan de economische crisis moeten bij hen de rekening betalen. De PvdA kiest voor behoud van de koopkracht van gewone mensen. De PvdA verlaagt de belastingen, CDA en VVD verlagen de koopkracht.

De PvdA kiest voor eerlijk delen. Voor ons geldt: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat kun je van CDA en VVD niet zeggen. De VVD haalt driekwart van zijn bezuinigingen bij de zwaksten (sociale zekerheid, ontwikkelingssamenwerking), CDA de helft. Het CDA verlaagt de uitkeringen met maar liefst 25 procent.

Nog enkele andere opvallende punten uit de CPB-doorberekening op een rijtje:

  • De PvdA investeert van alle partijen het meest in onderwijs. De PvdA is dé onderwijspartij. Zelfbenoemde onderwijspartij D66 scoort slechts een vierde plek.
  • VVD en D66 verhogen de lasten voor bedrijven meer dan de PvdA.
  • Het CDA bezuinigt meer op veiligheid dan de PvdA.
  • Voor minder files moet je bij links zijn: PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 verminderen files met bijna 50%, bij VVD en PVV blijven de files lang.

Waarom wil PvdA vrije sluitingstijden in de horeca?

De afgelopen weken verschenen er verschillende artikelen in de lokale pers over het voornemen van de coalitiepartijen om de sluitingstijden van de horeca in Haarlem vrij te geven (zie o.a. dit artikel). Dit plan is mede om verzoek van de PvdA opgenomen in het coalitieakkoord. Waarom wil de PvdA dit?

In andere steden blijkt dat vrije sluitingstijden bij kunnen dragen aan veilig uitgaan met minder overlast voor bewoners. Als kroegen zelf mogen beslissen hoe laat ze sluiten, zullen de sluitingstijden meer variëren. Daardoor komt niet meer iedereen om 04:00 uur tegelijk op straat te staan. Dat vermindert de kans op opstootjes en overlast, zo blijkt in andere gemeenten.

Tijdens de verkiezingscampagne presenteerde de PvdA al een plan voor veilig uitgaan in Haarlem. Hier maakten de vrije sluitingstijden deel van uit, maar het is niet het enige wat de PvdA wil doen om de veiligheid tijdens het uitgaan te vergroten en overlast te verminderen. De PvdA wil daarnaast betere handhaving, ook langs de zogenaamde ‘slooproutes’ naar het centrum, en meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren onder de 18 jaar. Deze maatregelen samen zullen er volgens ons toe leiden dat uitgaan in Haarlem leuk en veilig blijft. Ik ben blij dat ook coalitiepartners D66, GroenLinks en VVD zich in het coalitieakkoord hiervoor hebben uitgesproken.

In het coalitieakkoord is overigens ook afgesproken dat invoering van de vrije sluitingstijden van de horeca in nauw overleg met alle partners (van horeca tot politie) zal plaatsvinden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregel ook in het belang is van horeca en bewoners van de binnenstad. Wij gaan de komende tijd dan ook graag het gesprek met hen aan over hoe dit op een verantwoorde manier kan gebeuren.

Op bezoek in zusterstad Osnabrück

Haarlem heeft, naast de meer informele stedenbanden met Mutare in Zimbabwe en Emirdag in Turkije, ook twee zustersteden in Europa: Angers in Frankrijk en Osnabrück in Duitsland. Elk jaar gaat een delegatie uit de Haarlemse gemeenteraad op bezoek in beide steden. Dit keer ging ik voor het eerst mee met zo’n delegatie naar Osnabrück. Het bezoek aan Osnabrück vindt altijd plaats tijdens de Maiwoche, een groots opgezette feestweek met verschillende podia in de stad en veel kraampjes met bratwurst en bier.

De bezoeken aan Angers en Osnabrück zijn zeker geen snoepreisjes: er is altijd een interessant inhoudelijk programma en deelnemende raadsleden betalen een groot deel van de kosten uit eigen zak. Begin dit jaar nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van mijn fractiegenoot Helga Koper aan, waarin werd gevraagd om nog meer een inhoudelijke invulling aan de stedenbanden te geven. Op deze manier kunnen we als steden echt van elkaar leren en samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, jeugd, cultuur en economie.

Net als andere zustersteden van Osnabrück heeft Haarlem ook een jonge ambassadrice in Osnabrück. Op dit moment is dat Digna Brand. Zij begeleidde ons bezoek en had ervoor gezorgd dat wij, terwijl andere delegaties een saaie bloemententoonstelling bezochten, een aantal voor Haarlem leerzame projecten konden bezoeken. Een voorbeeld hiervan is het Haus der Jugend. Dit is een groot gebouw in de binnenstad, waar tal van activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Er zijn onder meer een jongerencafé, verschillende podia voor culturele activiteiten, een reïntegratieproject voor vroegtijdig schoolverlaters, een moedercentrum en een internetcafé. Ook kunnen bandjes en politieke jongerenorganisaties er gratis ruimte huren.

Foto: de ambassadeurs. Tweede van links: Digna Brand (bron: osnabrueck.de)

Met de Haarlemse delegatie reisde ook Paul Feldbrugge mee. Hij werkt bij hogeschool Inholland en is actief binnen het Haarlemse bedrijfsleven. De hogeschool wil graag een grotere rol spelen bij de stedenbanden, bijvoorbeeld door ook jonge ambassadeurs uit onze zustersteden naar Haarlem te halen en hen een plek aan te bieden aan de hogeschool. Ook organiseert Paul deze zomer een bezoek van een groot aantal ondernemers uit Osnabrück aan Haarlem, om zo als stad ook economisch te profiteren van de samenwerking met Osnabrück. Een goed voorbeeld van hoe je op een moderne manier invulling kan geven aan de stedenbanden.

Lessen van Nice

Noem het een beroepsdeformatie, maar tijdens vakanties kijk ik in andere steden meestal ook wel even om me heen of ze daar iets doen waar wij in Haarlem nog wat van kunnen leren. Zo ook afgelopen week in de Franse stad Nice. Wat mij daar met name opviel is hoe goed het openbaar vervoer daar is geregeld.

In 2007 opende in Nice een nieuwe tramlijn, die het centrum verbindt met de noordelijke en oostelijke wijken van de stad. Deze tram is buitengewoon mooi ingepast in het historische centrum. Geen enorme betonbak, maar een mooi bij de omgeving passende autovrije route. Op de historische pleinen is zelfs de bovenleiding weggelaten, dankzij accu’s in de tram. De tramstellen zijn zelfs speciaal ontworpen, zodat ze passen bij de architectuur. Het zou prachtig zijn als de Zuidtangent ook ooit op deze manier kan worden vertramd: zonder betonbak en tunnels, maar mooi ingepast in de historische binnenstad.

Ook staan op veel plekken in de stad leenfietsen, de vélo bleu. Gebruik van de fietsen is het eerste half uur gratis, daarna kost het 2 euro per uur. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij ook leenfietsen in Haarlem willen invoeren, om te beginnen bij haltes van de Zuidtangent en in parkeergarages.

Franse en Italiaanse Rivièra

Van 5 tot en met 9 mei had ik een korte vakantie aan de Franse en Italiaanse Rivièra: het gebied tussen het Italiaanse stadje Ventimiglia en de Franse stad Nice. Mijn moeders familie ging hier vroeger altijd op vakantie, omdat de streek enige gelijkenis zou vertonen met Indonesië, dat ze moesten verlaten. Een privegebeurtenis was de aanleiding om de eerste twee dagen met een groot deel van mijn familie in Ventimiglia te zijn. Vervolgens ben ik met mijn moeder nog twee dagen naar Nice gereisd, om die Franse stad en de omgeving te bekijken.

Ik was zelf nog nooit in dit deel van Frankrijk en Italië geweest. Hoewel een deel van deze kust tegenwoordig de speeltuin is van de allerrijksten, liggen er ook prachtige dorpen en levendige steden waar je ook met een normaal budget een leuke vakantie kunt hebben. Opvallend is wel hoeveel hoogbejaarden hier hun vakantie doorbrengen, buiten Nice is het niet echt een bruisende bestemming voor jonge reizigers. Maar ook mensen onder de 70 kunnen zich hier een paar dagen prima vermaken.

Ventimiglia is een mooi oud stadje aan de Middellandse Zee in Italië, vlak over de grens met Frankrijk. Hier verbleven we de eerste twee nachten samen met familie. Tussen Ventimiglia en Nice liggen prachtige kustplaatsen en bergdorpjes, zoals Menton, Monaca, Dolceacqua en Eze. Drie beroemde wegen verbinden Nice met de Italiaanse grens: de Corniche Inférieure, de Moyenne Corniche en de Corniche Supérieure, deels nog aangelegd door Napoleon.

Nice zelf is een moderne stad, met een mooi oud centrum en prachtige musea (o.a. Matisse en Chagall). Je kunt heerlijk eten en drinken op één van de vele terrassen op de verschillende pleinen. Langs de kust ligt de beroemde Promenade des Anglais, waaraan we twee nachten een hotel hadden. Vlakbij Nice liggen leuke Provencaalse dorpjes in de heuvels, waarvan wij er twee hebben bezocht: Saint Paul en Vence.

Morgen zal ik nog een blogje besteden aan de manier waarop Nice omgaat met verkeer en vervoer, iets waar we in Haarlem volgens mij nog wel wat van zouden kunnen leren.

Haarlems Dagblad: Schneiders: ‘Dit is een heilloos plan’

Donderdag 6 mei besteedde het Haarlems Dagblad in meerdere artikelen aandacht aan het voornemen van de coalitie om de sluitingstijden van de horeca vrij te laten. In één van deze artikelen reageert ook burgemeester Bernt Schneiders op dit voornemen. Zoals al langer bekend is hij geen voorstander van vrije sluitingstijden (lees hier een column die ik hier eerder over schreef). In het artikel kom ik ook aan het woord. Je kunt het complete artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlemse jongeren willen leuk en veilig uitgaan

De Haarlemse jeugd steunt in overgrote meerderheid een aantal plannen van de PvdA om uitgaan in Haarlem aantrekkelijker en veiliger te maken, zoals het vrij laten van de sluitingstijden van de horeca, meer uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 18 jaar en aansluiting op het nachtnet van de NS. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De stem van jongeren over de stad’ van het Digipanel Jeugd rond de gemeenteraadsverkiezingen onder Haarlemse jongeren onder de 18.

In het onderzoek werd de jongeren gevraagd naar hun mening over een aantal plannen van verschillende politieke partijen. Drie plannen die allemaal in het verkiezingsprogramma van de PvdA staan blijken daarbij het populairst: een milieuvriendelijke stad (80% voor), een nachttrein van Haarlem naar Amsterdam (79%) en vrije sluitingstijden van de horeca (57%). Deze drie maatregelen zijn ook opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord van D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Net als de PvdA zijn de jongeren in meerderheid tegen cameratoezicht in de binnenstad en het sluiten van de coffeeshops.

Uit het onderzoek blijkt verder dan 82 procent van de jongeren meer betrokken wil worden bij het maken van plannen van de gemeente. 69 procent heeft behoefte aan meer uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en 68 procent vindt dat schoolgebouwen beter onderhouden moeten worden. Deze drie wensen scoren opmerkelijk veel hoger dan de behoefte aan meer speelplekken, hangplekken of jongerencentra.

Je kunt het gehele onderzoeksrapport hier lezen als PDF-bestand. Lees hier meer over de plannen van de PvdA voor veilig uitgaan en hier meer over mijn eigen speerpunten als raadslid, waar veel van de wensen van de jongeren in terugkomen.

Job Cohen viert 1 mei in geboortestad Haarlem

1 mei is de Dag van de Arbeid, een belangrijke feestdag voor sociaal-democraten overal ter wereld. We herdenken dan de invoering van de achturige werkdag, maar in bredere zin ook de strijd voor een eerlijke en solidaire samenleving van de sociaal-democratie. De PvdA viert 1 mei elk jaar met een feestelijke bijeenkomst ergens in het land. Dit jaar vond de 1 mei viering plaats in de Haarlemse Lichtfabriek, in de stad waar Job Cohen is geboren en op school heeft gezeten. Het vormde tevens de start van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni.

In de Lichtfabriek was er een gevarieerd programma, met speeches van Job Cohen, Lilianne Ploumen en Maarten van Rossem en optredens van Jan Rot en The Cohens. Lilianne Ploumen vertelde in haar speech het verhaal van de Haarlemse meubelmaker Van der Tiel, die in 1904 werd ontslagen. Dit leidde tot een grote staking van ruim twee maanden onder Haarlemse meubelmakers. Job Cohen pleitte in zijn speech voor een terugkeer naar redelijke compromissen tussen verschillende belangen. Ook zette hij zich af tegen het kille neo-liberalisme. Cohen wil een einde aan de ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ houding, die de afgelopen decennia populair is geworden.

Natuurlijk was er behalve het feest in de Lichtfabriek ook tijd voor het echte campagnewerk. Met een grote enthousiaste groep opvallend jonge campaigners trokken we de binnenstad van Haarlem in, om langs de deuren te gaan en  met Job Cohen rozen uit te delen op de Grote Markt en in de Grote Houtstraat. De reacties van voorbijgangers waren zeer positief. Dat geeft moed voor de komende weken, waarin wij weer hard campagne gaan voeren voor een socialer Nederland. Stem 9 juni PvdA!

Kijk hier voor meer foto’s van het bezoek van Job Cohen.

Nieuw College van B&W

Donderdag 29 april werd een periode van bijna twee maanden coalitieonderhandelingen afgesloten met de installatie van het nieuwe College van B&W. Van het oude College keert alleen PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg terug. Daarnaast telt het nieuwe College vier nieuwe wethouders: Ewout Cassee (D66), Jack van der Hoek (D66), Pieter Heiliegers (VVD) en Rob van Doorn (Groen Links). Er staat een goed nieuw team klaar om de stad te gaan besturen, waarin ik heel veel vertrouwen heb.

De installatie van een nieuw College is natuurlijk ook een moment van afscheid. Drie wethouders die de afgelopen vier jaar het beste van zichzelf voor de stad hebben gegeven keren niet terug: Maarten Divendal, Hilde van der Molen en Chris van Velzen. Hilde en Chris zien we terug als fractievoorzitter van respectievelijk SP en VVD in de gemeenteraad, voor Maarten is het een definitief afscheid van de Haarlemse politiek.

Maarten is de afgelopen zes jaar wethouder geweest namens de PvdA. Hij heeft in die tijd veel bereikt, onder meer op het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, sport, achterstallig onderhoud, verkeer en een klimaatneutraal Haarlem. Maar bovenal is Maarten een altijd vrolijke en hele fijne collega. De manier waarop hij de keuze van de fractie om Jan Nieuwenburg als wethouder naar voren te schuiven heeft geaccepteerd dwingt groot respect af: zeer sportief, loyaal aan de partij en zonder problemen richting Jan of de fractie. Dat tekent een groot bestuurder, die vast nog een mooie toekomst tegemoet gaat buiten de Haarlemse politiek. In ieder geval kunnen we op 9 juni op Maarten stemmen: hij staat als lijstduwer op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Stem dus lijst 2, nummer 66!

Raadsfuncties verdeeld

Behalve de inhoudelijke portefeuilles voor het politieke werk (zie een eerdere blog) hebben sommige raadsleden ook andere taken, die niet partijpolitiek zijn maar die je uitvoert namens de gehele gemeenteraad: het voorzitten van commissies, het werk in de Rekenkamer of de Commissie Beroep en Bezwaarschriften en het lidmaatschap van verschillende andere besturen en commissies. Donderdag 29 april koos de gemeenteraad deze verschillende functies.

Jur Visser (CDA) blijft net als de afgelopen paar jaar vice-voorzitter van de gemeenteraad. Hoewel het CDA met drie zetels niet persé in aanmerking kwam voor deze functie, vindt iedereen Jur een uitstekende voorzitter en daarom het meest geschikt om de gemeenteraad voor te zitten bij afwezigheid van burgemeester Bernt Schneiders. D66, PvdA, GroenLinks en VVD leveren elk één voorzitter van een raadscommissie. Voor de PvdA is dat Roel Schaart, die voorzitter wordt van de raadscommissie Ontwikkeling. Daarnaast heeft elke raadscommissie ook nog een plaatsvervangend voorzitter. Ik ben gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Beheer. Dat houdt in dat ik die commissie voorzit wanneer voorzitter Louise van Zetten (D66) afwezig is.

Daarnaast ben ik nog in een andere functie gekozen namens de gemeenteraad: lid van het algemeen bestuur van Paswerk. Paswerk is het sociale werkbedrijf van Haarlem en omgeving. Het bedrijf voert de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit en is daarnaast een leerwerkbedrijf voor verschillende andere doelgroepen. In het algemeen bestuur zitten gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten. Namens Haarlem doe ik dat samen met Mirjam Breed (D66), Chris van Velzen (VVD), Ronald Hiltemann (SP) en Lukas Mulder (GroenLinks). Overigens vindt de PvdA dat dit soort besturen eigenlijk niet uit raadsleden zouden moeten bestaan. Ik hoop dus dat het lukt deze functie op termijn overbodig te maken.

Bekijk hier een compleet overzicht van de taakverdeling binnen de PvdA-fractie.