Meer

Archive | juni, 2010

Netwerk Jonge Politici in Eindhoven

Zoals je op deze site al vaker hebt kunnen lezen ben ik lid van een netwerk van jonge politici binnen de PvdA. Dit netwerk bestaat uit raadsleden, statenleden, wethouders en kamerleden die jonger dan 35 zijn. We komen enkele malen per jaar bij elkaar, meestal in de stad waar één van ons actief is. Afgelopen raadsperiode waren er onder meer bijeenkomsten in Hoorn, Gouda, Nijmegen, Breda en in de Tweede Kamer. Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni was de eerste bijeenkomst in deze nieuwe raadsperiode, dit keer in Eindhoven op uitnodiging van raadslid Yasin Torunoglu.

Helaas kon ik er zelf dit keer alleen vrijdag bij zijn. Op het programma stond een kennismaking met alle nieuwe jonge raadsleden, een workshop over de mogelijkheden van gebruik van nieuwe media als politicus en een wandeling door het centrum van Eindhoven. De workshop over de mogelijkheden van gebruik van nieuwe raadsleden als politicus stond onder mijn leiding. Hopelijk heb ik mensen enthousiast kunnen maken om hier meer gebruik van te maken bij het politieke werk. Zaterdag stond er onder meer een bezoek aan Strijp-S op het programma, het voormalige Philips-terrein in Eindhoven.

Eindhoven en Haarlem hebben een aantal interessante politieke overeenkomsten. Vorige raadsperiode waren Eindhoven en Haarlem de enige twee van de dertig grootste gemeenten van het land die slechts vier wethouders hadden. En deze raadsperiode vormen beide gemeenten proeftuinen voor paars-groene coalities. Zowel Eindhoven als Haarlem worden bestuurd door een coalitie van D66, GroenLinks, VVD en PvdA. In Eindhoven noemen ze deze combinatie overigens ‘Fris Paars’. Moeten we dat in Haarlem ook maar gaan doen? Beide steden vormen in ieder geval een mooi voorbeeld voor een fris nieuw kabinet in Den Haag.

PvdA staat achter Oranje

Donderdag 24 juni vergaderde de gemeenteraad tijdens de voetbalwedstrijd van Nederland tegen Kameroen. Een poging van de PvdA om deze vergadering te verschuiven was mislukt. Om toch haar steun aan het Nederlands Elftal te laten blijken verscheen de PvdA-fractie in het oranje in de gemeenteraad.

Foto: Ruurd Palstra

Wachttijd huurwoning dreigt langer te worden

Als we niets doen zou de wachttijd van sociale huurwoningen in Haarlem de komende jaren wel eens kunnen oplopen naar acht jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door de groeiende vraag naar huurwoningen en de teruggang in de bouw van nieuwe woningen. Die waarschuwing deed PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (Volkshuisvesting) woensdag 23 juni tijdens de tweede vergaderavond over de Kadernota. Een zorgelijk signaal, waar we snel mee aan de slag moeten. Gelukkig hebben we in het paars-groene coalitieakkoord goede afspraken gemaakt over maatregelen waarmee we hier iets aan kunnen doen.

Allereerst werkt het college hard aan het op gang houden van de woningbouw. Deze week haalde Haarlem nog 1,6 miljoen euro subsidie binnen om 262 woningen versneld te bouwen. In het coalitieakkoord is bovendien afgesproken dat dertig procent van alle nieuwbouwwoningen zal bestaan uit sociale huur- en koopwoningen. Oppositiepartij CDA  probeerde deze afspraak van tafel te krijgen, maar de waarschuwing van de wethouder laat nog maar eens zien dat dit keihard nodig blijft. Bovendien maakt deze afspraak het mogelijk dat er ook binnen het bestaande aanbod van sociale huurwoningen vernieuwing plaats vindt, waardoor de sociale woningvoorraad blijft voldoen aan de eisen van deze tijd, bijvoorbeeld wat betreft isolatie.

Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat we de doorstroming uit sociale huurwoningen gaan bevorderen. Dit gebeurt onder meer met een experiment met huur naar draagkracht, waarbij bewoners met een laag inkomen korting krijgen op de huur en bewoners die meer gaan verdienen ook wat meer huur gaan betalen (lees meer hierover in een eerdere blog). Tenslotte zal dit college blijven werken aan meer starterswoningen en aantrekkelijke woningen voor ouderen, wat ook de doorstroming kan bevorderen.

Het is nu zaak om deze afspraken uit het coalitieakkoord snel krachtig aan te pakken. Alleen zo kunnen we voorkomen dat de wachttijd voor een huurwoning echt oploopt naar acht jaar. Ik ga mij daar in de gemeenteraad de komende tijd in ieder geval voor inzetten.

Live vanuit de raadszaal: Kadernota 2010

Het is inmiddels een traditie: bij de twee jaarlijkse grote financiële debatten in de gemeenteraad (Kadernota en Begroting) blog ik live vanuit de raadszaal over de inbreng van de PvdA. Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota, waarin de financiële kaders voor de komende jaren worden vastgesteld. Vandaag spreekt de gemeenteraad in eerste termijn, woensdag antwoordt het college van B&W en donderdag vinden de tweede termijn en de stemmingen plaats.

Eerlijk is eerlijk: de behandeling van de Kadernota zal dit jaar niet echt spannend worden. Net na de coalitieonderhandelingen en nog voor het nieuwe college van B&W haar plannen voor de komende collegeperiode heeft gepresenteerd is er weinig ruimte voor een groots en meeslepend politiek debat. De grote lijnen voor de financiën van de gemeente zijn immers kort geleden al in het coalitieakkoord bepaald door D66, GroenLinks, VVD en PvdA, en de oppositiefracties houden hun kruit nog een beetje droog tot het college haar plannen presenteert in september.

PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker heeft net namens de PvdA haar verhaal gehouden. Zij deed een oproep aan de landelijke politiek om net als in Haarlem een paars-groen bestuur te vormen. Ook gaf ze aan welke drie onderwerpen de komende jaren de speerpunten zullen zijn van de PvdA-fractie: werk voor iedereen, een sociale stad en wonen in een prettige buurt. Een echte verrassing zijn deze thema’s niet, want het zijn de onderwerpen waarmee we begin dit jaar campagne hebben gevoerd. Daar zullen wij ons ook de komende jaren voor gaan inzetten.

Wij dienden, samen met andere fracties, een beperkt aantal moties en amendementen in om het beleid van het nieuwe college alvast iets aan te scherpen. Ten eerste willen wij dat het stadsnatuurpark in het Westelijk Tuinbouwgebied niet geheel wordt geschrapt, maar slechts wordt uitgesteld (zie een eerdere blog). Daarnaast hebben we een motie ingediend die het college vraagt bij het nieuwe kabinet te bepleiten om ook de teelt van cannabis te reguleren. Wanneer dat wordt toegestaan willen wij dat Haarlem hier meteen een experiment mee start. Ook riepen we, mede naar aanleiding van een recent werkbezoek met Lea Bouwmeester (zie een eerdere blog), het college op het handhavings- en sanctiebeleid voor coffeeshops nog eens kritisch tegen het licht te houden. Tenslotte dienden we een amendement in om de afspraken in het coalitieakkoord over hoe we omgaan met de bezuinigingen als het de komende jaren economisch toch beter blijkt te gaan ook in de kadernota op te nemen.

Lees hier meer over de inbreng van de PvdA tijdens het debat.

Wandeling door het Westelijk Tuinbouwgebied

Dinsdag 15 juni had de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied de gemeenteraad en het college van B&W uitgenodigd voor een wandeling door het Westelijk Tuinbouwgebied. Dit is het stuk natuur en landbouwgrond ten westen van de Westelijke Randweg in de binnenduinrand. Tijdens de campagne wandelden we met PvdA-kamerlid Roos Vermeij ook al eens door dit gebied (zie een eerdere blog), toen in de stromende regen. Gelukkig was het dit keer veel beter weer.

Het Westelijk Tuinbouwgebied is een prachtig historisch stukje groen aan de westkant van de stad. In de zeventiende eeuw schilderde Jacob van Ruysdael van hieruit zijn beroemde stadsgezicht op Haarlem. Het gebied is in de eeuwen sindsdien nauwelijks veranderd. De gemeenteraad wil dit bijzondere gebied beschermen. Dit gebeurt onder meer door een betere handhaving tegen oneigenlijk gebruik en verrommeling. Op initiatief van de PvdA trok de gemeente hier afgelopen jaren extra geld voor uit. Ook steunde de gemeenteraad unaniem een bestemmingsplan dat de bescherming regelde, maar helaas werd dit deels afgekeurd door de provincie.

De komende tijd zal de discussie vooral gaan over het stadsnatuurpark. Dit is een strook land, waar de natuur beter wordt beschermd en toegankelijk wordt gemaakt voor recreatie. Het nieuwe college van B&W stelt in de Kadernota voor dit te schrappen vanwege de bezuinigingen. Komende week zal hier in de gemeenteraad ongetwijfeld over worden gesproken tijdens de behandeling van de Kadernota. De PvdA blijft voorstander van het stadsnatuurpark, en zal daarom bekijken wat er mogelijk is het park in de toekomst alsnog te realiseren.

In debat met Job Cohen op Stedelijk Gymnasium

Dit weekend viert het Stedelijk Gymnasium Haarlem haar 620ste verjaardag met een reünie voor oud-leerlingen. Vrijdag 11 juni werd deze reünie gestart met een debat en wijnproeverij. Tijdens het debat ging oud-leerling Job Cohen in debat met drie jonge oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. Ik was één van deze drie oud-leerlingen.

Na weken debat over koopkracht, hypotheekrenteaftrek en bezuinigingen had de organisatie dit keer een heel ander debat in gedachte voor Job Cohen. We debatteerden namelijk over stellingen die te maken hebben met het Stedelijk Gymnasium zelf. Is het een elitaire school? Moeten de lessen op zaterdag terugkeren? En is Haarlem ook een aantrekkelijke stad als je niet meer op school zit? Daarover gingen we met Cohen in debat.

Onderstaand een foto die het Haarlems Dagblad maakte van het debat:

Overwinning in Haarlem, landelijk net niet

Het is zo’n uitslag waarbij je eigenlijk niet weet of je nu blij of verdrietig moet zijn. Ondanks de slechte peilingen de afgelopen weken en jaren leek het er gisteravond lange tijd op dat de PvdA kans maakte de grootste partij te worden. Een prestatie van formaat. Maar helaas is het uiteindelijk waarschijnlijk net niet gelukt. Waarschijnlijk, omdat het verschil tussen VVD en PvdA nog altijd zo klein is dat we waarschijnlijk pas vrijdag met zekerheid de einduitslag weten.

Ik heb hele gemengde gevoelens bij deze uitslag. Teleurstelling, omdat we toch twee of drie zetels verliezen en het net niet is gelukt de grootste partij te worden. Geschokt, omdat Nederland een enorme ruk naar rechts heeft gemaakt en de PVV van Geert Wilders de derde partij van het land is geworden. Maar ook blij dat de PvdA deze uitslag heeft geboekt, terwijl we nog geen half jaar geleden op 13 zetels stonden in de peilingen en een paar dagen geleden nog tien zetels achterstand hadden op de VVD. En heel erg trots op de uitslag in Haarlem, waar we zelfs wisten te winnen en met grote afstand weer de grootste partij van de stad zijn.

In Haarlem is de PvdA met 25,6 procent de grootste partij geworden. We deden het daarmee zes procent beter dan het landelijk gemiddelde. Dit is niet alleen enorme winst ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in maart, toen we met 16,4 procent de tweede partij werden achter D66, maar zelfs ruim twee procent beter dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2006. Een fantastisch resultaat, waar al die vrijwilligers die zich de afgelopen weken zo voor de PvdA hebben ingezet heel erg trots op mogen zijn. Een prachtig cadeautje voor Job Cohen vanuit zijn geboortestad.

Het is nu zaak zo snel mogelijk een stabiel en sterk kabinet te vormen. Ik hoop dat ze in Den Haag de moed hebben om daarbij het Haarlemse voorbeeld te volgen: een paarsgroen kabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Dat kabinet kan de vernieuwing opleveren die het land nodig heeft, en kan een hoopvol alternatief vormen voor het kille Nederland van Geert Wilders.

The work goes on,
the cause endures,
the hope still lives,
and the dream shall never die.

Ted Kennedy (1980)

7 redenen om woensdag PvdA te stemmen

Woensdag 9 juni gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Misschien zijn dit wel de belangrijkste verkiezingen in jaren, want het gaat echt over de toekomst van Nederland. Mark Rutte geeft openlijk aan best een kabinet te willen vormen met CDA en PVV. In zo’n kabinet, met Geert Wilders als vice-premier, zullen verschillende groepen in de samenleving verder tegenover elkaar komen te staan en zal de rekening  van de economische crisis worden neergelegd bij gewone mensen met een gewoon inkomen. De enige manier om dit te voorkomen is te zorgen dat de PvdA de grootste partij wordt en niet Rutte maar Job Cohen het initiatief heeft bij de coalitieonderhandelingen. Zeven redenen om woensdag PvdA te stemmen.

Een sterker Nederland: De PvdA maakt Nederland sterker door op een verstandige manier te bezuinigen en door op een eerlijke manier te hervormen.

Niet roekeloos bezuinigen: De PvdA gaat niet roekeloos bezuinigen. Daardoor houden meer mensen hun baan: de komende vier jaar zorgen wij voor meer banen dan de andere grote partijen.

Eerlijk delen: De PvdA staat voor eerlijk delen. Wij verlagen de belastingen voor inkomens tot 55.000 euro. Zo gaat het tarief van 42% naar 39,8 procent. Zo houden we de koopkracht op peil. Banken en mensen met een belastbaar inkomen van meer dan 150.000 euro gaan meer belasting betalen. Dat vinden wij eerlijk.

Eerlijke hypotheekrenteaftrek: De hypotheekrenteaftrek blijft in stand, maar we gaan de regeling wel eerlijker maken. Als je minder dan 55.000 euro verdient, dan verandert er de komende 12 jaar helemaal niets. Maar aan de situatie waarbij iemand die nu een villa heeft meer aftrek krijgt dan waar een gezin in de bijstand van moet rondkomen, daar gaan we wat aan veranderen. Want daar was de hypotheekrenteaftrek nooit voor bedoeld.

Betaalbare en toegankelijk zorg: De PvdA wil de zorg betaalbaar houden en toegankelijk voor iedereen. Voor lage- en middeninkomens wordt de zorgpremie lager. Je hoeft bovendien niet zelf te betalen voor de huisarts. De huisarts moet voor iedereen toegankelijk blijven. Wij willen geen tweedeling in de zorg. Het moet gaan om je gezondheid, niet om de omvang van je portemonnee.

Investeringen in onderwijs: De PvdA is voor gelijke kansen. Daar investeren we flink in onderwijs, zo’n 2 miljard euro. Deze investering heeft het grootste positieve effect op het onderwijs van alle politieke partijen. Dat komt doordat we in het hele onderwijs investeren, in de kwaliteit van leraren en in de tijd die leraren en leerlingen samen aan onderwijs kunnen besteden. Zo krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen.

Geen tweedeling: De PvdA staat voor een land waarin iedereen meetelt. Wij willen geen tweedeling, geen onderscheid tussen winnaars en verliezers. Geen onderscheid tussen autochtonen en allochtonen. De PvdA wil een land waarin iedereen meedoet en waarin ieders talent tot uitdrukking kan komen. Dat is het land waarnaar de PvdA streeft. Iedereen in ons land moet meetellen.

Fractieweekend

Elk jaar houden wij met de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend, waar we plannen maken voor het komende jaar. Vrijdag 4 en zaterdag 5 juni vond het eerste fractieweekend met de nieuwe fractie plaats in Wijk aan Zee. Dit eerste weekend van een nieuwe raadsperiode stond natuurlijk vooral in het teken van elkaar beter leren kennen en teambuilding. Daarnaast bespraken we voor welke onderwerpen de PvdA zich het komende jaar extra gaat inzetten en op welke manier de PvdA-fractie naar buiten zichtbaar wil zijn.

Zaterdag was ook het afdelingsbestuur te gast. Met hen spraken wij over een betere inhoudelijke input voor de fractie vanuit de leden, bijvoorbeeld in de vorm van werkgroepen. Het bestuur heeft hier interessante en ambitieuze plannen voor. Als fractie willen wij dit graag ondersteunen, zodat meer leden van de PvdA betrokken raken bij het werk dat wij in de gemeenteraad doen.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: ook deze periode hebben we weer een leuk team raadsleden, die allemaal heel veel zin hebben zich in te zetten voor een mooier en socialer Haarlem. Hopelijk gaat Haarlem daar het komend jaar al veel van merken via de plannen die we dit weekend hebben gemaakt. Wij gaan daar in ieder geval ons best voor doen.

Beste landelijke webpoliticus bekend

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd ik uitgeroepen tot Beste Lokale Webpoliticus (zie een eerdere blog). Ook bij deze landelijke verkiezingen wordt deze prijs weer uitgereikt, maar dan voor Beste Landelijke Webpoliticus. Als vorige winnaar zat ik in de jury, samen met Karlijn van den Berg (strateeg bij Muse en IceMobile en editor bij Bright Magazine) en Alexander Pleijter (universitair docent ‘Journalistiek en Nieuwe Media’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden).

Er waren vier juryprijzen te verdelen: beste webpoliticus, beste website, beste twitteraar en beste weblog. In elke categorie kozen wij als jury drie genomineerden, waaruit we telkens één winnaar kozen. Soms was dat nog best een moeilijke keuze, want nog niet veel politici gebruiken de mogelijkheden die internet biedt erg goed. Op weblogs ontbreekt vaak een reactiemogelijkheid en op twitter volgen veel politici maar een handjevol mensen. Het blijft daardoor vaak eenrichtingsverkeer, terwijl juist interactie de kracht is van sociale media.

Maar gelukkig zijn er best ook politici die het al erg goed doen. Voor de belangrijkste juryprijs (beste webpoliticus) kozen wij D66-kamerlid Boris van der Ham. Ook Martijn van Dam (PvdA) en Lot Feijen (Lijst 17) waren genomineerd. Boris van der Ham is op veel verschillende plekken op het internet aanwezig, reageert actief op anderen en is zeer actueel. Hij gebruikt internet echt om met anderen in gesprek te komen. Een terechte winnaar. De overige prijzen gingen naar Job Cohen (beste website), Femke Halsema (beste twitteraar) en Fred Teeven (beste weblog).

Videochat NOS: PvdA tegen downloadverbod

De PvdA is tegen een downloadverbod dat streng gehandhaafd wordt door al het internetverkeer te controleren, zoals VVD-kamerlid Fred Teeven onlangs bepleitte. Ook wil de PvdA dat zogenaamde ‘netneutraliteit’ blijft bestaan, waarbij het internet niet door de overheid wordt gescand en gefilterd. Dat zei PvdA-kamerlid Martijn van Dam maandag 31 mei in een videochat van het NOS Journaal, mede naar aanleiding van een vraag die ik had gesteld.

Bij de videochat van de NOS kunnen kijkers vragen stellen via internet. Ik had een vraag ingestuurd over het downloadverbod. VVD-kamerlid Fred Teeven zei namelijk onlangs tijdens een verkiezingsdebat over auteursrecht dat er een streng downloadverbod moet komen (zie dit bericht). Al het internetverkeer zou moeten worden gemonitord om te controleren wie er illegaal download. Ook de SP wil zo’n downloadverbod.

Ik ben tegen een downloadverbod. Het is niet meer van deze tijd. Gelukkig antwoordde Martijn van Dam dat ook hij niets ziet in zo’n verbod. Van Dam: “De overheid moet met zijn vingers van het internet afblijven. Het mag nooit de stap zetten om al het internetverkeer van mensen te gaan controleren.” Lees hier meer over de mening van de PvdA over het downloadverbod.

Tijdens de videochat ging Martijn van Dam verder onder meer in op de aanval van Israël op een convooi met hulpgoederen, orgaandonatie en tv-debatten. Je kunt de gehele chat hieronder terugkijken. Het deel over internet (met mijn vraag) komt aan de orde vanaf minuut 17:30.